Toon 0 resultaten

"Met een MBO-opleiding nieuwe stijl kun je je veel beter onderscheiden op de arbeidsmarkt."

Jobke van den Berg

Directeur Onderwijs

"Met een MBO-opleiding nieuwe stijl kun je je veel beter onderscheiden op de arbeidsmarkt."
Jobke van den Berg

Directeur Onderwijs

Net als bij alle MBO-aanbieders in Nederland moeten onze MBO-opleidingen voldoen aan de Herziene Kwalificatie Structuur (HKS) vanuit het ministerie van OCW. Een MBO-opleiding ‘nieuwe stijl’ is opgebouwd uit een basisdeel, een profieldeel en een keuzedeel. Juist de invoering van de keuzedelen is naar mijn mening een heel belangrijke stap. Deze bieden studenten de mogelijkheid om zelf richting te geven aan de opleiding en hun loopbaan en zich te onderscheiden op de arbeidsmarkt.

Van basis tot verdieping

Met het basisdeel verstevigt een MBO-student zijn algemene kennis en vaardigheden. Het profieldeel bereidt de student gericht voor op zijn of haar toekomstige functie. Het keuzedeel is een verbreding of verdieping in een richting naar keuze. Zo bieden we bijvoorbeeld keuzedelen op het gebied van ICT en ondernemerschap.

Klaar voor de arbeidsmarkt van morgen

Na het afronden van de opleiding zijn studenten klaar voor de arbeidsmarkt van morgen. We willen mensen met onze opleidingen immers naar een volgende stap brengen. Zorgen dat er straks inderdaad genoeg banen zijn voor onze studenten doordat ze zijn opgeleid voor wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo weet je zeker dat je als student na het afronden van de opleiding écht arbeidsmarktproof bent.

Toegevoegde waarde

De LOI heeft verschillende beroepenveldcommissies. De leden hiervan weten exact wat er speelt op de arbeidsmarkt en hebben ook een belangrijke rol bij de keuzedelen van onze opleidingen. Aan hen vragen we welke keuzedelen zij van toegevoegde waarde vinden voor het diploma van onze studenten. Zo vraagt de arbeidsmarkt bijvoorbeeld van MBO’ers dat ze goed zijn onderlegd op het gebied van ICT en dat ze zelfsturend en ondernemend zijn in hun functie. Juist die competenties doe je op met een keuzedeel.

Keuzedelen bieden kansen

Het zijn juist de keuzedelen waarmee je je als student kunt onderscheiden op de arbeidsmarkt. Dat biedt enorme kansen! Wat wil je straks na je opleiding gaan doen? Waar liggen je interesses? Waar liggen je talenten? Dat is een prachtige mogelijkheid voor studenten die er écht iets van willen maken.