Groei door.
Bewaard
Vergelijk

Te vergelijken opleidingen

Je kunt maximaal 3 opleidingen vergelijken

Nu vergelijken
071 - 545 1234 Contact

voor

Je zoekopdracht heeft helaas geen resultaten opgeleverd

Gevonden opleidingen

Geen opleidingen gevonden

Naar alle zoekresultaten

Relevante vakgebieden

Geen vakgebieden gevonden

Overige zoekresultaten

Geen pagina gevonden

Veelgestelde vragen

Filter(s) toepassen

1. Introductie

De LOI respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar studenten. Bij de uitvoering van onze activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens dan ook van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Daarbij houden we ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. De wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken is vastgelegd conform de AVG.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is LOI bv, gevestigd op de Leidsedreef 2, 2352BA in Leiderdorp.

2. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct iets over een persoon zeggen en op een bepaalde manier herleidbaar zijn tot een persoon.

Je deelt persoonsgegevens met ons als je klant bij ons bent, als je informatie bij ons opvraagt of als je contact met ons hebt. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn je naam, je telefoonnummer, je e-mailadres of het IP-adres van je computer. Maar ook je vooropleidingsgegevens en studieresultaten zijn persoonsgegevens. Het gaat om alle gegevens die we met jou in verband kunnen brengen.

Ben je zzp'er of heb je een eenmanszaak, of maatschap? Dan word je gezien als persoon en gaat het ook om gegevens die direct of indirect iets over jou vertellen.

3. Welke gegevens verzamelen we en waarom?

Hieronder lees je welke gegevens we verzamelen en voor welk doel we dat doen. Voor deze doelen geldt dat verstrekking en verwerking van je persoonsgegevens verplicht zijn omdat we je anders niet kunnen inschrijven of het onderwijs kunnen leveren dat we beloven en bij inschrijving met je overeengekomen zijn. Deze verplichting geldt natuurlijk niet voor doelen waarvoor we je apart om toestemming vragen.

A. Onderwijs leveren

Om je goed onderwijs te kunnen bieden verzamelen en verwerken we persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan het beoordelen van een inzendopgave of het boeken en afnemen van een examen. Hieronder lichten we dat verder toe.

Onderwijs bieden

Je hebt als student nogal wat interactie met ons. Je wordt als student geregistreerd, je boekt (en verzet misschien) examens en lesdagen, je stuurt huiswerk in dat wij vervolgens beoordelen en we registreren en verstrekken diploma’s. En als je stage moet lopen beoordelen we je stage- of werkplek.

We doen dit om jou als student te kunnen begeleiden en daarmee de overeenkomst die we met jou gesloten hebben te kunnen uitvoeren. Daarnaast verplicht de wet ons een aantal persoonsgegevens te verzamelen en/of te verwerken. Zo zijn we bijvoorbeeld verplicht om voor MBO een Onderwijsovereenkomst (OOK) op te stellen en aan DUO door te sturen.

Uitwisseling van gegevens

We werken veel samen met externe instanties. Bijvoorbeeld voor het boeken en afnemen van examens. Je kunt bij ons op veel plaatsen in Nederland examen doen. Dan moet wel het juiste examen op de juiste dag voor je klaar staan. En de behaalde resultaten moeten we vervolgens weer ontvangen zodat je de volgende stap in je studie kunt zetten. We wisselen ook gegevens uit met de overheid. Dit gaat om studieresultaten en afgegeven diploma’s.

We doen dit vooral om waar te maken wat we beloven en ook overeengekomen zijn. Maar ook, bijvoorbeeld in het geval van het uitwisselen van gegevens met de overheid, omdat we daar wettelijk toe verplicht zijn.

Borging van kwaliteit

Het onderwijs dat wij bieden staat onder streng toezicht. En terecht want er gaan nogal wat uren in een studie zitten en dan moet het wel kloppen. Voor de verantwoording en borging van onze kwaliteit worden persoonsgegevens uitgewisseld met commissies zoals bijvoorbeeld examencommissies die toetsen of de kwaliteit van het hele proces in orde is.

We doen dit omdat we zeker willen weten dat onze opleidingen de kwaliteit bieden die we nastreven. Daarnaast zijn we wettelijk verplicht om deze toetsing regelmatig te doen of te laten doen.

Welke gegevens verwerken we?

Op de eerste plaats verwerken we je contactgegevens. Denk daarbij aan je naam, adres, woonplaats, geboortedatum en e-mail adres.

Daarnaast kan het voor jouw opleiding noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld bij een MBO- of HBO-opleiding) om bepaalde aanvullende gegevens aan te leveren. Denk daarbij aan je geboorteplaats, volledige voornamen, meisjesnaam, eerdere diploma’s, een EVC (Eerder Verworven Competentie) rapport of BSN nummer. In uitzonderlijke gevallen verwerken we ook medische gegevens, bijvoorbeeld om een examen(locatie) geschikt te maken voor jouw deelname aan een examen.

In het kader van je studie verwerken we ook persoonsgegevens. Denk daarbij aan scores, cijfers, waarderingen, aan jou gegeven feedback op inzendopgaven, cijferlijsten en diploma’s.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

We hebben als onderwijsinstelling een bewaarplicht met betrekking tot persoons-, examen- en diplomagegevens van studenten. Deels valt dit onder de Archiefwet en deels onder andere wetgeving zoals onderwijswetgeving, WEB en WHW. Ook na de looptijd van je overeenkomst bewaren de wettelijk verplichte gegevens. Zo bewaren we gemaakt examenwerk in ieder geval nog 2 jaar na diplomering. Afgegeven diplomagegevens worden minimaal 50 jaar bewaard.

B. Administratie verzorgen

Als je klant bij ons wordt verzamelen en verwerken we gegevens die administratief van aard zijn. Dat zijn bijvoorbeeld NAW-gegevens en betaalgegevens. Hieronder lichten we dit toe.

Inschrijven

Als je je bij ons inschrijft leggen we persoonsgegevens vast en verwerken we die ook. Denk daarbij aan NAW-gegevens, betaalgegevens (zoals je IBAN bankrekening nummer) en allerlei zaken die betrekking hebben op de opleiding. Gedurende de opleiding kunnen er veranderingen plaats vinden. Als je bijvoorbeeld verhuist, zullen we je adresgegevens muteren.

Gedurende je studie kunnen er ook persoonsgegevens toegevoegd worden, bijvoorbeeld door de contacten die we met elkaar hebben. Zo maken we een notitie als je contact met ons hebt. Ook leggen we de correspondentie die je van ons ontvangt vast.

We doen dit om jou als klant te kunnen bedienen en het onderwijs te bieden dat we afgesproken hebben. Oftewel: om de overeenkomst die we met je gesloten hebben te kunnen uitvoeren.

Facturatie

Als je klant bij ons bent ontvang je facturen en houden we bij of en wanneer je deze betaald hebt. En mocht na vele herinneringen betaling uitblijven, dan zullen we een aantal persoonsgegevens overdragen aan een derde partij, zoals een incassobureau om alsnog de betaling te regelen.

We doen dit omdat je, wanneer je klant bij ons wordt, zult moeten betalen voor de producten en diensten die wij leveren. Het is een noodzakelijk deel van de overeenkomst die we met elkaar gesloten hebben.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

We bewaren je gegevens voor (financieel-) administratieve doeleinden maximaal 7 jaar en voor openstaande vorderingen maximaal 5 jaar na de laatst verstuurde aanmaning. Indien een rechter uitspraak heeft gedaan (vonnis) op een openstaande vordering, dan bewaren we je gegevens 20 jaar.

C. Marketingactiviteiten uitvoeren

We informeren je graag gericht over de LOI, ons assortiment of eventuele acties. Dit doen we via e-mail, telefoon, post, chat of WhatsApp. 

Voor dit doel verzamelen we persoonsgegevens van je. Dat doen we bij het aanvragen van informatiemateriaal zoals een studiegids of proefles, of bij het doen van een test zoals de Beroeps Interesse Test. Zo kun je persoonsgegevens bij ons achterlaten als privé persoon maar ook als bedrijf of contactpersoon van een bedrijf.

Toestemming voor gebruik

Bij het aanvragen van informatiemateriaal of het doen van een test vragen we aan je of we je persoonsgegevens voor bovenstaand doel mogen gebruiken. Je toestemming kun je te allen tijde weer intrekken.

Welke gegevens verwerken we?

We verwerken je voornaam, achternaam, geslacht, e-mail adres, postcode, adres, woonplaats en land. Als je namens een bedrijf informatie bij ons opvraagt verwerken we ook de naam van het bedrijf waar je werkt.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Na het doen van een (nieuwe) aanvraag zullen we je persoonsgegevens voor marketing doeleinden maximaal 5 jaar bewaren.

D. Opname telefoongesprekken

We helpen je zo goed mogelijk

Wij willen graag dat je je ook telefonisch voor een opleiding in kunt schrijven of aanpassingen op je bestaande opleiding door kunt geven. Dat hoort bij onze service. Dus als je via telefoon iets wijzigt of afsluit, is het opgenomen telefoongesprek meteen de bevestiging van onze communicatie.

Daarnaast streven we ernaar je zo goed mogelijk te helpen. Dat kan alleen als we voortdurend kijken hoe dat beter kan. Daarom nemen we de telefoongesprekken op zodat we onze medewerkers kunnen trainen en onze processen kunnen verbeteren.

We doen dit om jou als klant goed te kunnen bedienen en de service te bieden die jij en andere klanten van ons verwachten. Oftewel: om de overeenkomst die we met je gesloten hebben te kunnen uitvoeren.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

We bewaren de opnames van telefoongesprekken maximaal 3 maanden.

4. Je privacyrechten

Je gegevens zijn van jou en daarom heb je een flink aantal rechten. Zo heb je het recht ons bijvoorbeeld te vragen je adresgegevens te wijzigen. Hieronder zie je welke rechten je hebt met een verwijzing naar de Autoriteit Persoonsgegevens voor een toelichting.

Recht op inzage
Recht op rectificatie en aanvulling
Recht op een menselijke blik
Recht op beperking van de verwerking
Recht op data portabiliteit
Recht op vergetelheid
Recht van bezwaar

Uitoefenen van je rechten

Wanneer je een van je rechten wilt uitoefenen kun je gebruik maken van het contactformulier op de pagina Service & Contact van de LOI-website.

Je zult van ons een ontvangstbevestiging ontvangen waarna we het verzoek in behandeling zullen nemen. Je kunt alleen een verzoek indienen voor jezelf. Verzoeken van derden worden niet in behandeling genomen (je kunt dus niet voor een ander om bijvoorbeeld inzage vragen).

Onze reactie

Uiterlijk één maand na ontvangst van je verzoek zul je van ons een reactie ontvangen. Mocht het verzoek erg complex zijn, dan kan het voorkomen dat we op dat moment nog geen (compleet) antwoord voor je hebben. We zullen je dan laten weten dat het langer gaat duren. In elk geval ontvang je binnen 3 maanden onze definitieve reactie. Mocht je het niet eens zijn met onze reactie, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

5. Gebruik van Cookies

A. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op je apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we je toestemming nodig.

B. Waarvoor gebruiken we ze?

De LOI website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over je gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die je aan ze hebt verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van je gebruik van hun diensten.

C. Soorten cookies

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies.

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies helpen onze website(s) bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot de beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet goed werken.

Voorkeurcookies

Voorkeurcookies zorgen ervoor dat onze website)s) informatie kunnen onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de voorkeurstaal of de regio waar je woont.

Statistische cookies

Statistische cookies helpen ons begrijpen hoe onze bezoekers onze website en onze leeromgeving LOI Campus gebruiken. De inzichten die we hiermee verkrijgen, stellen ons in staat de gebruikerservaring te verbeteren. De bezoekers gegevens worden anoniem verzameld en gerapporteerd.

Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Kijk voor meer informatie daarover in het Privacy Statement.

Marketingcookies

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Het doel van maketingcookies is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

D. Huidige cookie-instellingen

Je toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.loi.nl. Klik op deze link om je cookie toestemming aan te passen.

E. Cookieverklaring

De LOI website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden of om websiteverkeer te analyseren. Ook delen we, met je toestemming, informatie over gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die je aan ze hebt verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van je gebruik van hun services.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op je apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we je toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.loi.nl

Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 24-5-2018 door Cookiebot:

Noodzakelijk
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

COOKIE NAME PROVIDER TYPE EXPIRY
__RequestVerificationToken loi.nl HTTP Session
Cookie purpose description: Helps prevent Cross-Site Request Forgery (CSRF) attacks.
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/opleidingen/aanvragen-proefles?n=2687
Data is sent to: Netherlands (adequate)
_ga loi.nl HTTP 2 years
Cookie purpose description: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.
Initiator: Webserver
Source: loi.nl
Data is sent to: Netherlands (adequate)
_gid loi.nl HTTP Session
Cookie purpose description: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.
Initiator: Webserver
Source: loi.nl
Data is sent to: Netherlands (adequate)
ASP.NET_SessionId loi.nl HTTP Session
Cookie purpose description: Preserves the visitor's session state across page requests.
Initiator: Webserver
Source: loi.nl
Data is sent to: Netherlands (adequate)
AWSELB sonobi.com HTTP Session
Cookie purpose description: Used to distribute traffic to the website on several servers in order to optimise response times.
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/artikelen/kennisdelen-is-wederzijds
Data is sent to: Ireland (adequate)
c_enabled loi.nl HTTP Session
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Webserver
Source: loi.nl
Data is sent to: Netherlands (adequate)
cb_pollMode loi.nl HTTP Session
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Webserver
Source: loi.nl
Data is sent to: Netherlands (adequate)
cb_session loi.nl HTTP Session
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Webserver
Source: loi.nl
Data is sent to: Netherlands (adequate)
cb_tracker loi.nl HTTP 1 year
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Webserver
Source: loi.nl
Data is sent to: Netherlands (adequate)
CookieConsent loi.nl HTTP 1 year
Cookie purpose description: Stores the user's cookie consent state for the current domain
Initiator: Script tag
Source: notinstalled
Data is sent to: Ireland (adequate)
JSESSIONID nr-data.net HTTP Session
Cookie purpose description: Preserves users states across page requests.
Initiator: Webserver
Source: nr-data.net
Data is sent to: United States (adequate)
loi-coursecomparison loi.nl HTTP 6 days
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/opleidingen/vergelijken?n=
Data is sent to: Netherlands (adequate)
m_cnt loi.nl HTTP Session
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Webserver
Source: loi.nl
Data is sent to: Netherlands (adequate)
m_ses loi.nl HTTP Session
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Webserver
Source: loi.nl
Data is sent to: Netherlands (adequate)
PHPSESSID loiberoepsinteressetest2.nl HTTP Session
Cookie purpose description: Preserves user session state across page requests.
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/doe-de-beroepsinteressetest
Data is sent to: Netherlands (adequate)
PHPSESSID loicarriereapk.nl HTTP Session
Cookie purpose description: Preserves user session state across page requests.
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/loi-carriere-apk
Data is sent to: Netherlands (adequate)
TimezoneName crm.ad.ogn.eu HTTP Session
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/veelgestelde-vragen
Data is sent to: Netherlands (adequate)
Trinicom_eSc4 crm.ad.ogn.eu HTTP 1 year
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/veelgestelde-vragen
Data is sent to: Netherlands (adequate)
visited loi.nl HTTP 29 days
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Webserver
Source: loi.nl
Data is sent to: Netherlands (adequate)
Voorkeuren
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

COOKIE NAME PROVIDER TYPE EXPIRY
corporate#lang loi.nl HTTP Session
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/ict-is-booming
Data is sent to: Netherlands (adequate)
lang ads.linkedin.com HTTP Session
Cookie purpose description: Remembers the user's selected language version of a website
Initiator: Webserver
Source: ads.linkedin.com
Data is sent to: Ireland (adequate)
uid em.nscontext.eu HTTP 2 years
Cookie purpose description: Unique user ID that recognizes the user on returning visits
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/n-2733-agilepm-foundation
Data is sent to: Germany (adequate)
Statistieken
Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

COOKIE NAME PROVIDER TYPE EXPIRY
_ga loiberoepsinteressetest2.nl HTTP 2 years
Cookie purpose description: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/doe-de-beroepsinteressetest
Data is sent to: Netherlands (adequate)
_ga loicarriereapk.nl HTTP 2 years
Cookie purpose description: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/loi-carriere-apk
Data is sent to: Netherlands (adequate)
_ga redactiepartners.nl HTTP 2 years
Cookie purpose description: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/hogeschool/loi-hogeschool-bestaat-20-jaar!
Data is sent to: Netherlands (adequate)
_gat loi.nl HTTP Session
Cookie purpose description: Used by Google Analytics to throttle request rate
Initiator: Webserver
Source: loi.nl
Data is sent to: Netherlands (adequate)
_gat loiberoepsinteressetest2.nl HTTP Session
Cookie purpose description: Used by Google Analytics to throttle request rate
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/doe-de-beroepsinteressetest
Data is sent to: Netherlands (adequate)
_gat loicarriereapk.nl HTTP Session
Cookie purpose description: Used by Google Analytics to throttle request rate
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/loi-carriere-apk
Data is sent to: Netherlands (adequate)
_gat redactiepartners.nl HTTP Session
Cookie purpose description: Used by Google Analytics to throttle request rate
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/hogeschool/loi-hogeschool-bestaat-20-jaar!
Data is sent to: Netherlands (adequate)
_gid loiberoepsinteressetest2.nl HTTP Session
Cookie purpose description: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/doe-de-beroepsinteressetest
Data is sent to: Netherlands (adequate)
_gid loicarriereapk.nl HTTP Session
Cookie purpose description: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/loi-carriere-apk
Data is sent to: Netherlands (adequate)
_gid redactiepartners.nl HTTP Session
Cookie purpose description: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/hogeschool/loi-hogeschool-bestaat-20-jaar!
Data is sent to: Netherlands (adequate)
_hjIncludedInSample loi.nl HTTP Session
Cookie purpose description: Determines if the user's navigation should be registered in a certain statistical place holder.
Initiator: Page source line number 55-80
Source: Inline script
Data is sent to: Netherlands (adequate)
_vis_opt_exp_#_combi loi.nl HTTP 99 days
Cookie purpose description: Used by Visual Website Optimizer to ensure that the same user interface variant is displayed for each visit, if the user is participating in a design experiment.
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/opleidingen/aanvragen-proefles?n=2687
Data is sent to: Netherlands (adequate)
_vis_opt_s loi.nl HTTP 99 days
Cookie purpose description: Used by Visual Website Optimizer to determine if the visitor is participating in a design experiment.
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/
Data is sent to: Netherlands (adequate)
_vis_opt_test_cookie loi.nl HTTP Session
Cookie purpose description: Used to check if the user's browser supports cookies.
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/
Data is sent to: Netherlands (adequate)
_vwo_uuid loi.nl HTTP 10 years
Cookie purpose description: Used by Visual Website Optimizer to ensure that the same user interface variant is displayed for each visit, if the user is participating in a design experiment.
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/opleidingen/aanvragen-proefles?n=2687
Data is sent to: Netherlands (adequate)
_vwo_uuid_v2 loi.nl HTTP 1 year
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Webserver
Source: loi.nl
Data is sent to: Netherlands (adequate)
basketid loi.nl HTTP 29 days
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/opleidingen/aanvragen-studiegids?p=ce31323c-be8c-4825-b425-eb0e3d0b3018
Data is sent to: Netherlands (adequate)
oorzaakCodeCookie loi.nl HTTP 2 months
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Webserver
Source: loi.nl
Data is sent to: Netherlands (adequate)
v.gif visualwebsiteoptimizer.com Pixel Session
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Webserver
Source: visualwebsiteoptimizer.com
Data is sent to: Netherlands (adequate)
VisitorOriginMarketing loi.nl HTTP 2 months
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Webserver
Source: loi.nl
Data is sent to: Netherlands (adequate)
VisitorOriginSession_# loi.nl HTTP 2 months
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Webserver
Source: loi.nl
Data is sent to: Netherlands (adequate)
Marketing
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

COOKIE NAME PROVIDER TYPE EXPIRY
__uin_bw sonobi.com HTTP 44 days
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/artikelen/kennisdelen-is-wederzijds
Data is sent to: Ireland (adequate)
__uir_bw sonobi.com HTTP Session
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/artikelen/kennisdelen-is-wederzijds
Data is sent to: Ireland (adequate)
__uis sonobi.com HTTP Session
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/artikelen/kennisdelen-is-wederzijds
Data is sent to: Ireland (adequate)
_ljtrtb_# lijit.com HTTP 1 year
Cookie purpose description: Collects data related to reader interests, context, demographics and other information on behalf of the Lijit platform with the purpose of finding interested users on websites with related content.
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/hogeschool/secretarieel-en-support
Data is sent to: United States (adequate)
ads/ga-audiences google.com Pixel Session
Cookie purpose description: Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behaviour across websites.
Initiator: Webserver
Source: google.com
Data is sent to: United States (adequate)
ads/user-lists/# google.com Pixel Session
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Webserver
Source: google.com
Data is sent to: United States (adequate)
anj adnxs.com HTTP 3 months
Cookie purpose description: Registers a unique ID that identifies a returning user's device. The ID is used for targeted ads.
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/hogeschool/secretarieel-en-support
Data is sent to: Denmark (adequate)
APID advertising.com HTTP 1 year
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/hogeschool/secretarieel-en-support
Data is sent to: United States (adequate)
bcookie linkedin.com HTTP 2 years
Cookie purpose description: Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services.
Initiator: Webserver
Source: linkedin.com
Data is sent to: United States (adequate)
BizoID ads.linkedin.com HTTP 179 days
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Webserver
Source: ads.linkedin.com
Data is sent to: Ireland (adequate)
bscookie linkedin.com HTTP 2 years
Cookie purpose description: Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services.
Initiator: Webserver
Source: linkedin.com
Data is sent to: United States (adequate)
c bidswitch.net HTTP 1 year
Cookie purpose description: Regulates synchronisation of user identification and exchange of user data between various ad services.
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/artikelen/ik-denk-nooit-over-wat-er-gebeurt-als-mijn-arm-eraf-valt
Data is sent to: Ireland (adequate)
c rubiconproject.com HTTP Session
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/artikelen
Data is sent to: United States (adequate)
CfP nexage.com HTTP Session
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/n-2517-associate-degree-accountancy
Data is sent to: United States (adequate)
ck1 rlcdn.com HTTP 179 days
Cookie purpose description: Collects anonymous data related to the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded, with the purpose of displaying targeted ads.
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/hogeschool/secretarieel-en-support
Data is sent to: United States (adequate)
CMDD casalemedia.com HTTP Session
Cookie purpose description: Collects anonymous data related to the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded, with the purpose of displaying targeted ads.
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/administratie
Data is sent to: United States (adequate)
CMID casalemedia.com HTTP 1 year
Cookie purpose description: Collects anonymous data related to the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded, with the purpose of displaying targeted ads.
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/administratie
Data is sent to: United States (adequate)
CMPRO casalemedia.com HTTP 3 months
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/administratie
Data is sent to: United States (adequate)
CMPS casalemedia.com HTTP 3 months
Cookie purpose description: Collects anonymous data related to the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded, with the purpose of displaying targeted ads.
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/administratie
Data is sent to: United States (adequate)
CMRUM3 casalemedia.com HTTP 1 year
Cookie purpose description: Collects anonymous data related to the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded, with the purpose of displaying targeted ads.
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/hogeschool/secretarieel-en-support
Data is sent to: United States (adequate)
CMSC casalemedia.com HTTP Session
Cookie purpose description: Collects anonymous data related to the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded, with the purpose of displaying targeted ads.
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/administratie
Data is sent to: United States (adequate)
CMST casalemedia.com HTTP Session
Cookie purpose description: Collects anonymous data related to the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded, with the purpose of displaying targeted ads.
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/administratie
Data is sent to: United States (adequate)
collect google-analytics.com Pixel Session
Cookie purpose description: Used to send data to Google Analytics about the visitor's device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels.
Initiator: Webserver
Source: google-analytics.com
Data is sent to: United States (adequate)
criteo outbrain.com HTTP 29 days
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/klassikaal/financieel
Data is sent to: United States (adequate)
criteo_uid smaato.net HTTP 29 days
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/hogeschool/secretarieel-en-support
Data is sent to: United States (adequate)
criteo_write_test loi.nl HTTP Session
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/
Data is sent to: Netherlands (adequate)
csync smartadserver.com HTTP 13 months
Cookie purpose description: Optimises ad display based on the user's movement combined and various advertiser bids for displaying user ads.
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/hogeschool/secretarieel-en-support
Data is sent to: France (adequate)
cto_lwid loi.nl HTTP 13 months
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/
Data is sent to: Netherlands (adequate)
cto_lwid loi.nl HTML Persistent
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Inline script, page source line number 55-80
Source:
Data is sent to: Netherlands (adequate)
cto_tld_test loi.nl HTTP Session
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/
Data is sent to: Netherlands (adequate)
demdex demdex.net HTTP 179 days
Cookie purpose description: Via a unique ID that is used for semantic content analysis, the user's navigation on the website is registered and linked to offline data from surveys and similar registrations to display targeted ads.
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/hogeschool/secretarieel-en-support
Data is sent to: Denmark (adequate)
dpm demdex.net HTTP 179 days
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/hogeschool/secretarieel-en-support
Data is sent to: Ireland (adequate)
drtn# rlcdn.com HTTP 179 days
Cookie purpose description: Collects anonymous data related to the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded, with the purpose of displaying targeted ads.
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/hogeschool/secretarieel-en-support
Data is sent to: United States (adequate)
dspuuid angsrvr.com HTTP 29 days
Cookie purpose description: Collects data on the user's visits to the website, such as what pages have been loaded. The registered data is used for targeted ads.
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/n-1092-algemene-economie
Data is sent to: Denmark (adequate)
eid criteo.com HTTP 6 months
Cookie purpose description: Collects anonymous data related to the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded, with the purpose of displaying targeted ads.
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/
Data is sent to: France (adequate)
fr facebook.com HTTP 3 months
Cookie purpose description: Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.
Initiator: Webserver
Source: facebook.com
Data is sent to: United States (adequate)
i openx.net HTTP 1 year
Cookie purpose description: Registers anonymised user data, such as IP address, geographical location, visited websites, and what ads the user has clicked, with the purpose of optimising ad display based on the user's movement on websites that use the same ad network.
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/
Data is sent to: United States (adequate)
id yieldlab.net HTTP 1 year
Cookie purpose description: Registers a unique ID that identifies a returning user's device. The ID is used for targeted ads.
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/hogeschool/secretarieel-en-support
Data is sent to: Germany (adequate)
IDE doubleclick.net HTTP 1 year
Cookie purpose description: Used by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user.
Initiator: Webserver
Source: doubleclick.net
Data is sent to: United States (adequate)
IDSYNC advertising.com HTTP 1 year
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/hogeschool/secretarieel-en-support
Data is sent to: United States (adequate)
IPON switchadhub.com HTTP 9 days
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/nieuws/studentenstop-hbo-v-niet-bij-loi-hogeschool
Data is sent to: United Kingdom (adequate)
khaos rubiconproject.com HTTP 1 year
Cookie purpose description: Registers anonymised user data, such as IP address, geographical location, visited websites, and what ads the user has clicked, with the purpose of optimising ad display based on the user's movement on websites that use the same ad network.
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/artikelen
Data is sent to: United States (adequate)
KRTBCOOKIE_# pubmatic.com HTTP 3 months
Cookie purpose description: Registers a unique ID that identifies the user's device during return visits across websites that use the same ad network. The ID is used to allow targeted ads.
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/artikelen/de-voordelen-van-een-associate-degree
Data is sent to: United States (adequate)
lidc linkedin.com HTTP 1 day
Cookie purpose description: Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services.
Initiator: Webserver
Source: linkedin.com
Data is sent to: United States (adequate)
LIG_# ligadx.com HTTP 1 year
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/n-1483-assistent-makelaar-wonen
Data is sent to: Denmark (adequate)
ljt_reader lijit.com HTTP 1 year
Cookie purpose description: Collects data related to reader interests, context, demographics and other information on behalf of the Lijit platform with the purpose of finding interested users on websites with related content.
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/hogeschool/secretarieel-en-support
Data is sent to: United States (adequate)
ljtrtb lijit.com HTTP 1 year
Cookie purpose description: Collects data related to reader interests, context, demographics and other information on behalf of the Lijit platform with the purpose of finding interested users on websites with related content.
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/n-1092-algemene-economie
Data is sent to: United States (adequate)
NID google.com HTTP 6 months
Cookie purpose description: Registers a unique ID that identifies a returning user's device. The ID is used for targeted ads.
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/klassikaal/locaties
Data is sent to: United States (adequate)
pb_rtb_ev contextweb.com HTTP 1 year
Cookie purpose description: Registers anonymised user data, such as IP address, geographical location, visited websites, and what ads the user has clicked, with the purpose of optimising ad display based on the user's movement on websites that use the same ad network.
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/hogeschool/secretarieel-en-support
Data is sent to: United States (adequate)
pid smartadserver.com HTTP 13 months
Cookie purpose description: Registers a unique ID that identifies a returning user's device. The ID is used for targeted ads.
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/hogeschool/secretarieel-en-support
Data is sent to: France (adequate)
PNUT3 nexage.com HTTP 2 years
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/n-2517-associate-degree-accountancy
Data is sent to: United States (adequate)
PREF youtube.com HTTP 8 months
Cookie purpose description: Registers a unique ID that is used by Google to keep statistics of how the visitor uses YouTube videos across different websites.
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/hogeschool/docenten
Data is sent to: United States (adequate)
PUBMDCID pubmatic.com HTTP 3 months
Cookie purpose description: Registers a unique ID that identifies the user's device during return visits across websites that use the same ad network. The ID is used to allow targeted ads.
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/artikelen/de-voordelen-van-een-associate-degree
Data is sent to: United States (adequate)
PugT pubmatic.com HTTP 29 days
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/artikelen/de-voordelen-van-een-associate-degree
Data is sent to: United States (adequate)
put_# rubiconproject.com HTTP 29 days
Cookie purpose description: Registers anonymised user data, such as IP address, geographical location, visited websites, and what ads the user has clicked, with the purpose of optimising ad display based on the user's movement on websites that use the same ad network.
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/artikelen
Data is sent to: United States (adequate)
rlas3 rlcdn.com HTTP 179 days
Cookie purpose description: Collects anonymous data related to the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded, with the purpose of displaying targeted ads.
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/hogeschool/secretarieel-en-support
Data is sent to: United States (adequate)
rpb rubiconproject.com HTTP 29 days
Cookie purpose description: Registers anonymised user data, such as IP address, geographical location, visited websites, and what ads the user has clicked, with the purpose of optimising ad display based on the user's movement on websites that use the same ad network.
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/artikelen
Data is sent to: United States (adequate)
rpx rubiconproject.com HTTP 29 days
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/artikelen
Data is sent to: United States (adequate)
rtbData0 advertising.com HTTP 2 years
Cookie purpose description: Registers a unique ID that identifies a returning user's device. The ID is used for targeted ads.
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/n-2538-associate-degree-retailmanagement
Data is sent to: Denmark (adequate)
rtn1-z rlcdn.com HTTP 179 days
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/hogeschool/secretarieel-en-support
Data is sent to: United States (adequate)
SERVERID switchadhub.com HTTP Session
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/nieuws/studentenstop-hbo-v-niet-bij-loi-hogeschool
Data is sent to: United Kingdom (adequate)
sess adnxs.com HTTP Session
Cookie purpose description: Used to check if the user's browser supports cookies.
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/hogeschool/secretarieel-en-support
Data is sent to: Denmark (adequate)
SOC socdm.com HTTP 2 years
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/n-2517-associate-degree-accountancy
Data is sent to: Unknown (not adequate)
SomaCookieUserId smaato.net HTTP 29 days
Cookie purpose description: Registers a unique ID that identifies a returning user's device. The ID is used for targeted ads.
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/zakelijk/duurzaam-inzetbaar
Data is sent to: United States (adequate)
sto-id-20480-bh contextweb.com HTTP Session
Cookie purpose description: Registers anonymised user data, such as IP address, geographical location, visited websites, and what ads the user has clicked, with the purpose of optimising ad display based on the user's movement on websites that use the same ad network.
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/hogeschool/secretarieel-en-support
Data is sent to: United States (adequate)
stx_user_id sharethrough.com HTTP 1 year
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/n-2533-associate-degree-logistiek-en-economie
Data is sent to: Netherlands (adequate)
TDCPM adsrvr.org HTTP 1 year
Cookie purpose description: Registers a unique ID that identifies a returning user's device. The ID is used for targeted ads.
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/n-2733-agilepm-foundation
Data is sent to: United States (adequate)
TDID adsrvr.org HTTP 1 year
Cookie purpose description: Registers a unique ID that identifies a returning user's device. The ID is used for targeted ads.
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/n-2733-agilepm-foundation
Data is sent to: United States (adequate)
test_cookie doubleclick.net HTTP Session
Cookie purpose description: Used to check if the user's browser supports cookies.
Initiator: Webserver
Source: doubleclick.net
Data is sent to: United States (adequate)
TestIfCookieP smartadserver.com HTTP 13 months
Cookie purpose description: Identifies new users and generates a unique ID for each user.
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/hogeschool/secretarieel-en-support
Data is sent to: France (adequate)
tr facebook.com Pixel Session
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Webserver
Source: facebook.com
Data is sent to: United States (adequate)
tuuid 360yield.com HTTP 3 months
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/artikelen/de-voordelen-van-een-associate-degree
Data is sent to: Germany (adequate)
tuuid bidswitch.net HTTP 1 year
Cookie purpose description: Registers whether or not the user has consented to the use of cookies.
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/artikelen/ik-denk-nooit-over-wat-er-gebeurt-als-mijn-arm-eraf-valt
Data is sent to: Ireland (adequate)
tuuid visx.net HTTP 2 years
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/artikelen/je-virtuele-visitekaartje-moet-tiptop-in-orde-zijn
Data is sent to: United States (adequate)
tuuid_last_update 360yield.com HTTP 3 months
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/artikelen/de-voordelen-van-een-associate-degree
Data is sent to: Germany (adequate)
tuuid_last_update visx.net HTTP 2 years
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/artikelen/je-virtuele-visitekaartje-moet-tiptop-in-orde-zijn
Data is sent to: United States (adequate)
tuuid_lu bidswitch.net HTTP 1 year
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/artikelen/ik-denk-nooit-over-wat-er-gebeurt-als-mijn-arm-eraf-valt
Data is sent to: Ireland (adequate)
U adsymptotic.com HTTP 3 months
Cookie purpose description: Collects unidentifiable data that is sent to an unidentifiable source. The source's identity is kept secret by the company, Whois Privacy Protection Service, Inc.
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/hogeschool/secretarieel-en-support
Data is sent to: United States (adequate)
uid criteo.com HTTP 1 year
Cookie purpose description: Collects anonymous data related to the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded, with the purpose of displaying targeted ads.
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/
Data is sent to: France (adequate)
um 360yield.com HTTP 3 months
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/artikelen/de-voordelen-van-een-associate-degree
Data is sent to: Germany (adequate)
um2 visx.net HTTP 2 years
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/artikelen/je-virtuele-visitekaartje-moet-tiptop-in-orde-zijn
Data is sent to: United States (adequate)
umeh 360yield.com HTTP 3 months
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/artikelen/de-voordelen-van-een-associate-degree
Data is sent to: Germany (adequate)
UserMatchHistory ads.linkedin.com HTTP 179 days
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Webserver
Source: ads.linkedin.com
Data is sent to: Ireland (adequate)
uuid angsrvr.com HTTP 29 days
Cookie purpose description: Collects data on the user's visits to the website, such as what pages have been loaded. The registered data is used for targeted ads.
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/n-1092-algemene-economie
Data is sent to: Denmark (adequate)
uuid sspicy.ru HTTP 10 years
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/zakelijk/referenties/neltien-kreijger
Data is sent to: Netherlands (adequate)
uuid2 adnxs.com HTTP 3 months
Cookie purpose description: Registers a unique ID that identifies a returning user's device. The ID is used for targeted ads.
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/hogeschool/secretarieel-en-support
Data is sent to: Denmark (adequate)
V contextweb.com HTTP 1 year
Cookie purpose description: Registers anonymised user data, such as IP address, geographical location, visited websites, and what ads the user has clicked, with the purpose of optimising ad display based on the user's movement on websites that use the same ad network.
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/hogeschool/secretarieel-en-support
Data is sent to: United States (adequate)
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com HTTP 179 days
Cookie purpose description: Tries to estimate the users' bandwidth on pages with integrated YouTube videos.
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/hogeschool/docenten
Data is sent to: United States (adequate)
YSC youtube.com HTTP Session
Cookie purpose description: Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/hogeschool/docenten
Data is sent to: United States (adequate)
Niet geclassificeerd
Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders van afzonderlijke cookies.

COOKIE NAME PROVIDER TYPE EXPIRY
__adm_uibsw admatic.com.tr HTTP 1 year
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/artikelen/ken-je-talent-en-volg-je-hart
Data is sent to: Turkey (not adequate)
__adm_uiex admatic.com.tr HTTP 1 year
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/artikelen/ken-je-talent-en-volg-je-hart
Data is sent to: Turkey (not adequate)
choco_cookie vdopia.com HTTP 2 months
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/zakelijk/referenties/roland-ten-pas
Data is sent to: United States (adequate)
id ivitrack.com HTTP 1 year
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/n-2538-associate-degree-retailmanagement
Data is sent to: Unknown (not adequate)
COOKIE NAME PROVIDER TYPE EXPIRY
uid em.nscontext.eu HTTP 2 years
Cookie purpose description: Unique user ID that recognizes the user on returning visits
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/n-2733-agilepm-foundation
Data is sent to: Germany (adequate)
IPON switchadhub.com HTTP 9 days
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/nieuws/studentenstop-hbo-v-niet-bij-loi-hogeschool
Data is sent to: United Kingdom (adequate)
SERVERID switchadhub.com HTTP Session
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/nieuws/studentenstop-hbo-v-niet-bij-loi-hogeschool
Data is sent to: United Kingdom (adequate)
stx_user_id sharethrough.com HTTP 1 year
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/n-2533-associate-degree-logistiek-en-economie
Data is sent to: Netherlands (adequate)
tuuid visx.net HTTP 2 years
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/artikelen/je-virtuele-visitekaartje-moet-tiptop-in-orde-zijn
Data is sent to: United States (adequate)
tuuid_last_update visx.net HTTP 2 years
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/artikelen/je-virtuele-visitekaartje-moet-tiptop-in-orde-zijn
Data is sent to: United States (adequate)
um2 visx.net HTTP 2 years
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/artikelen/je-virtuele-visitekaartje-moet-tiptop-in-orde-zijn
Data is sent to: United States (adequate)
uuid sspicy.ru HTTP 10 years
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/zakelijk/referenties/neltien-kreijger
Data is sent to: Netherlands (adequate)
__adm_uibsw admatic.com.tr HTTP 1 year
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/artikelen/ken-je-talent-en-volg-je-hart
Data is sent to: Turkey (not adequate)
__adm_uiex admatic.com.tr HTTP 1 year
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/artikelen/ken-je-talent-en-volg-je-hart
Data is sent to: Turkey (not adequate)
choco_cookie vdopia.com HTTP 2 months
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/zakelijk/referenties/roland-ten-pas
Data is sent to: United States (adequate)
id ivitrack.com HTTP 1 year
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag
Source: https://www.loi.nl/n-2538-associate-degree-retailmanagement
Data is sent to: Unknown (not adequate)