Toon 0 resultaten

1. Introductie

De LOI respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar studenten. Bij de uitvoering van onze activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens dan ook van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Daarbij houden we ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. De wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken is vastgelegd conform de AVG.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is LOI bv, gevestigd aan de Dellaertweg 5G, 2316 WZ in Leiden.

2. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct iets over een persoon zeggen en op een bepaalde manier herleidbaar zijn tot een persoon.

Je deelt persoonsgegevens met ons als je klant bij ons bent, als je informatie bij ons opvraagt of als je contact met ons hebt. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn je naam, je telefoonnummer, je e-mailadres of het IP-adres van je computer. Maar ook je vooropleidingsgegevens en studieresultaten zijn persoonsgegevens. Het gaat om alle gegevens die we met jou in verband kunnen brengen.

Ben je zzp'er of heb je een eenmanszaak, of maatschap? Dan word je gezien als persoon en gaat het ook om gegevens die direct of indirect iets over jou vertellen.

3. Welke gegevens verzamelen we en waarom?

Hieronder lees je welke gegevens we verzamelen en voor welk doel we dat doen. Voor deze doelen geldt dat verstrekking en verwerking van je persoonsgegevens verplicht zijn omdat we je anders niet kunnen inschrijven of het onderwijs kunnen leveren dat we beloven en bij inschrijving met je overeengekomen zijn. Deze verplichting geldt natuurlijk niet voor doelen waarvoor we je apart om toestemming vragen.

A. Onderwijs leveren

Om je goed onderwijs te kunnen bieden verzamelen en verwerken we persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan het beoordelen van een inzendopgave of het boeken en afnemen van een examen. Hieronder lichten we dat verder toe.

Onderwijs bieden

Je hebt als student nogal wat interactie met ons. Je wordt als student geregistreerd, je boekt (en verzet misschien) examens en lesdagen, je stuurt huiswerk in dat wij vervolgens beoordelen en we registreren en verstrekken diploma’s. En als je stage moet lopen beoordelen we je stage- of werkplek.

We doen dit om jou als student te kunnen begeleiden en daarmee de overeenkomst die we met jou gesloten hebben te kunnen uitvoeren. Daarnaast verplicht de wet ons een aantal persoonsgegevens te verzamelen en/of te verwerken. Zo zijn we bijvoorbeeld verplicht om voor MBO een Onderwijsovereenkomst (OOK) op te stellen en aan DUO door te sturen.

Uitwisseling van gegevens

We werken veel samen met externe instanties. Bijvoorbeeld voor het boeken en afnemen van examens. Je kunt bij ons op veel plaatsen in Nederland examen doen. Dan moet wel het juiste examen op de juiste dag voor je klaar staan. En de behaalde resultaten moeten we vervolgens weer ontvangen zodat je de volgende stap in je studie kunt zetten. We wisselen ook gegevens uit met de overheid. Dit gaat om studieresultaten en afgegeven diploma’s.

We doen dit vooral om waar te maken wat we beloven en ook overeengekomen zijn. Maar ook, bijvoorbeeld in het geval van het uitwisselen van gegevens met de overheid, omdat we daar wettelijk toe verplicht zijn.

Borging van kwaliteit

Het onderwijs dat wij bieden staat onder streng toezicht. En terecht want er gaan nogal wat uren in een studie zitten en dan moet het wel kloppen. Voor de verantwoording en borging van onze kwaliteit worden persoonsgegevens uitgewisseld met commissies zoals bijvoorbeeld examencommissies die toetsen of de kwaliteit van het hele proces in orde is.

We doen dit omdat we zeker willen weten dat onze opleidingen de kwaliteit bieden die we nastreven. Daarnaast zijn we wettelijk verplicht om deze toetsing regelmatig te doen of te laten doen.

Welke gegevens verwerken we?

Op de eerste plaats verwerken we je contactgegevens. Denk daarbij aan je naam, adres, woonplaats, geboortedatum en e-mail adres.

Daarnaast kan het voor jouw opleiding noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld bij een MBO- of HBO-opleiding) om bepaalde aanvullende gegevens aan te leveren. Denk daarbij aan je geboorteplaats, volledige voornamen, meisjesnaam, eerdere diploma’s, een EVC (Eerder Verworven Competentie) rapport of BSN nummer. In uitzonderlijke gevallen verwerken we ook medische gegevens, bijvoorbeeld om een examen(locatie) geschikt te maken voor jouw deelname aan een examen.

In het kader van je studie verwerken we ook persoonsgegevens. Denk daarbij aan scores, cijfers, waarderingen, aan jou gegeven feedback op inzendopgaven, cijferlijsten en diploma’s.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

We hebben als onderwijsinstelling een bewaarplicht met betrekking tot persoons-, examen- en diplomagegevens van studenten. Deels valt dit onder de Archiefwet en deels onder andere wetgeving zoals onderwijswetgeving, WEB en WHW. Ook na de looptijd van je overeenkomst bewaren de wettelijk verplichte gegevens. Zo bewaren we gemaakt examenwerk in ieder geval nog 2 jaar na diplomering. Afgegeven diplomagegevens worden minimaal 50 jaar bewaard.

B. Administratie verzorgen

Als je klant bij ons wordt verzamelen en verwerken we gegevens die administratief van aard zijn. Dat zijn bijvoorbeeld NAW-gegevens en betaalgegevens. Hieronder lichten we dit toe.

Inschrijven

Als je je bij ons inschrijft leggen we persoonsgegevens vast en verwerken we die ook. Denk daarbij aan NAW-gegevens, betaalgegevens (zoals je IBAN bankrekening nummer) en allerlei zaken die betrekking hebben op de opleiding. Gedurende de opleiding kunnen er veranderingen plaats vinden. Als je bijvoorbeeld verhuist, zullen we je adresgegevens muteren.

Gedurende je studie kunnen er ook persoonsgegevens toegevoegd worden, bijvoorbeeld door de contacten die we met elkaar hebben. Zo maken we een notitie als je contact met ons hebt. Ook leggen we de correspondentie die je van ons ontvangt vast.

We doen dit om jou als klant te kunnen bedienen en het onderwijs te bieden dat we afgesproken hebben. Oftewel: om de overeenkomst die we met je gesloten hebben te kunnen uitvoeren.

Facturatie

Als je klant bij ons bent ontvang je facturen en houden we bij of en wanneer je deze betaald hebt. En mocht na vele herinneringen betaling uitblijven, dan zullen we een aantal persoonsgegevens overdragen aan een derde partij, zoals een incassobureau om alsnog de betaling te regelen.

We doen dit omdat je, wanneer je klant bij ons wordt, zult moeten betalen voor de producten en diensten die wij leveren. Het is een noodzakelijk deel van de overeenkomst die we met elkaar gesloten hebben.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

We bewaren je gegevens voor (financieel-) administratieve doeleinden maximaal 7 jaar en voor openstaande vorderingen maximaal 5 jaar na de laatst verstuurde aanmaning. Indien een rechter uitspraak heeft gedaan (vonnis) op een openstaande vordering, dan bewaren we je gegevens 20 jaar.

C. Marketingactiviteiten uitvoeren

We informeren je graag gericht over de LOI, ons assortiment of eventuele acties. Dit doen we via e-mail, telefoon, post, chat of WhatsApp. 

Voor dit doel verzamelen we persoonsgegevens van je. Dat doen we bij het aanvragen van informatiemateriaal zoals een studiegids of proefles, of bij het doen van een test zoals de Beroeps Interesse Test. Zo kun je persoonsgegevens bij ons achterlaten als privé persoon maar ook als bedrijf of contactpersoon van een bedrijf.

Toestemming voor gebruik

Bij het aanvragen van informatiemateriaal of het doen van een test vragen we aan je of we je persoonsgegevens voor bovenstaand doel mogen gebruiken. Je toestemming kun je te allen tijde weer intrekken.

Welke gegevens verwerken we?

We verwerken je voornaam, achternaam, geslacht, e-mail adres, postcode, adres, woonplaats en land. Als je namens een bedrijf informatie bij ons opvraagt verwerken we ook de naam van het bedrijf waar je werkt.

Marketing via social media

We gebruiken je gegevens o.a. om op jou afgestemde advertenties te tonen op social media zoals Facebook of Instagram. Of om deze juist niet te tonen wanneer je al vergelijkbare advertenties hebt ontvangen.

Dit doen we bijvoorbeeld met behulp van het Facebook Custom Audience-programma. Daarbij bepalen we het publiek (‘audience’) voor een specifieke Facebook-campagne op basis van je inschrijfgegevens en gegevens die we registreren als je onze website of andere digitale media gebruikt. Ook kan Facebook de gegevens die zij van jou hebben vastgelegd, gebruiken om een vergelijkbaar publiek te selecteren.

We verstrekken alleen je geanonimiseerde e-mailadres aan Facebook zodat Facebook kan controleren of je een account hebt. Omgekeerd ontvangen wij alleen geaggregeerde gegevens van Facebook. Deze zijn nooit direct tot jou herleidbaar

Via de onderstaande links vind je meer informatie over:
Hoe Facebook je gegevens gebruikt om advertenties te tonen.
Hoe je de gegevens die Facebook gebruikt kunt controleren.
Het privacybeleid van Facebook

Naast het Facebook Custom Audience-programma, kan de LOI gebruikmaken van vergelijkbare programma’s van andere platformen, zoals Google, Twitter of LinkedIn. Voor meer informatie daarover verwijzen wij je naar het privacybeleid van de betreffende partijen.

Wil je dat je gegevens niet langer door ons gebruikt worden voor gerichte marketing via social media? Dan kun je je toestemming intrekken via dit formulier.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Na het doen van een (nieuwe) aanvraag zullen we je persoonsgegevens voor marketing doeleinden maximaal 5 jaar bewaren.

D. Opname telefoongesprekken

We helpen je zo goed mogelijk

Wij willen graag dat je je ook telefonisch voor een opleiding in kunt schrijven of aanpassingen op je bestaande opleiding door kunt geven. Dat hoort bij onze service. Dus als je via telefoon iets wijzigt of afsluit, is het opgenomen telefoongesprek meteen de bevestiging van onze communicatie.

Daarnaast streven we ernaar je zo goed mogelijk te helpen. Dat kan alleen als we voortdurend kijken hoe dat beter kan. Daarom nemen we de telefoongesprekken op zodat we onze medewerkers kunnen trainen en onze processen kunnen verbeteren.

We doen dit om jou als klant goed te kunnen bedienen en de service te bieden die jij en andere klanten van ons verwachten. Oftewel: om de overeenkomst die we met je gesloten hebben te kunnen uitvoeren.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

We bewaren de opnames van telefoongesprekken maximaal 3 maanden.

4. Je privacyrechten

Je gegevens zijn van jou en daarom heb je een flink aantal rechten. Zo heb je het recht ons bijvoorbeeld te vragen je adresgegevens te wijzigen. Hieronder zie je welke rechten je hebt met een verwijzing naar de Autoriteit Persoonsgegevens voor een toelichting.

Recht op inzage
Recht op rectificatie en aanvulling
Recht op een menselijke blik
Recht op beperking van de verwerking
Recht op data portabiliteit
Recht op vergetelheid
Recht van bezwaar

Uitoefenen van je rechten

Wanneer je een van je rechten wilt uitoefenen kun je gebruik maken van het contactformulier op de pagina Service & Contact van de LOI-website.

Je zult van ons een ontvangstbevestiging ontvangen waarna we het verzoek in behandeling zullen nemen. Je kunt alleen een verzoek indienen voor jezelf. Verzoeken van derden worden niet in behandeling genomen (je kunt dus niet voor een ander om bijvoorbeeld inzage vragen).

Onze reactie

Uiterlijk één maand na ontvangst van je verzoek zul je van ons een reactie ontvangen. Mocht het verzoek erg complex zijn, dan kan het voorkomen dat we op dat moment nog geen (compleet) antwoord voor je hebben. We zullen je dan laten weten dat het langer gaat duren. In elk geval ontvang je binnen 3 maanden onze definitieve reactie. Mocht je het niet eens zijn met onze reactie, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

5. Gebruik van Cookies

A. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op je apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we je toestemming nodig.

B. Waarvoor gebruiken we ze?

De LOI website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over je gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die je aan ze hebt verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van je gebruik van hun diensten.

C. Soorten cookies

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies.

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies helpen onze website(s) bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot de beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet goed werken.

Voorkeurcookies

Voorkeurcookies zorgen ervoor dat onze website)s) informatie kunnen onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de voorkeurstaal of de regio waar je woont.

Statistische cookies

Statistische cookies helpen ons begrijpen hoe onze bezoekers onze website en onze leeromgeving LOI Campus gebruiken. De inzichten die we hiermee verkrijgen, stellen ons in staat de gebruikerservaring te verbeteren. De bezoekers gegevens worden anoniem verzameld en gerapporteerd.

Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Kijk voor meer informatie daarover in het Privacy Statement.

Marketingcookies

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Het doel van marketingcookies is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

D. Cookieverklaring