HBO Onderwijskunde in het basisonderwijs

Vakgebied

HBO Onderwijskunde in het basisonderwijs
Nieuw

Gaat in op diverse aspecten van het docentenvak in het basisonderwijs, er is o.a. aandacht voor groepsdynamiek en onderwijsstromingen. Kort HBO-programma, inclusief vakliteratuur.

In het kort

In het kort

Gaat in op diverse aspecten van het docentenvak in het basisonderwijs, er is o.a. aandacht voor groepsdynamiek en onderwijsstromingen. Kort HBO-programma, inclusief vakliteratuur.

Collegegeld thuisstudie
6 x € 259,00
Studieduur
6 maanden
Type
Kort HBO-programma
Diploma
LOI Hogeschool
Onderdeel van
HBO-bachelor Lerarenopleiding Basisonderwijs (PABO)

De opleiding HBO Onderwijskunde in het basisonderwijs geeft een goed beeld van het vak van leraar in het basisonderwijs. Een prima opleiding voor iedereen die kennis wil maken met het vak. Hoe maak je een inspirerende les? Hoe begeleid je een klas? Wat zijn de mogelijkheden van ICT in het onderwijs? En wat betekenen de ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs in de praktijk?

Met het diploma van het korte HBO-programma Onderwijskunde in het basisonderwijs toon je aan over kennis en vaardigheden op HBO-niveau te beschikken. Na afronding kun je bij doorstroming naar een bacheloropleiding vrijstelling aanvragen voor de inhoudelijk overeenkomende module(s).

Daarom kies je voor de opleiding HBO Onderwijskunde in het basisonderwijs

 • Geen vooropleiding nodig.
 • Alleen bij LOI Hogeschool te volgen.
 • Ervaring in het basisonderwijs is gewenst, maar niet noodzakelijk.
 • In korte tijd kennis van onderwijskunde op HBO-niveau.
 • Biedt mogelijkheid tot vrijstelling bij de bacheloropleiding.

Doelgroep en toelating

Doelgroep

Deze opleiding is een goede keuze voor iedereen die kennis wil maken met het vak van leraar in het basisonderwijs. Bijvoorbeeld omdat je zelf een baan voor de klas overweegt. Ook wie al in het basisonderwijs werkt, bijvoorbeeld als onderwijsassistent, doet met dit korte HBO-programma waardevolle kennis op.

Het is voor het volgen van de opleiding niet noodzakelijk om ervaring in het basisonderwijs te hebben, maar een werkomgeving in het onderwijs komt het leerrendement wel ten goede.

Vooropleiding

Voor toelating tot deze opleiding is geen specifieke vooropleiding vereist.

Nieuw!
Voor iedereen die wil doorgroeien

Het gloednieuwe &door! magazine staat boordevol verhalen uit het werkveld, nieuws over branches, arbeidsmarkt en banen van de toekomst, leuke columns en andere inspirerende artikelen die je helpen richting te geven aan je carrière.

Vraag nu gratis aan

Nieuw!
Voor iedereen die wil doorgroeien

Het gloednieuwe &door! magazine staat boordevol verhalen uit het werkveld, nieuws over branches, arbeidsmarkt en banen van de toekomst, leuke columns en andere inspirerende artikelen die je helpen richting te geven aan je carrière.

Vraag nu gratis aan

De opleiding

Inhoud van de opleiding HBO Onderwijskunde in het basisonderwijs

De opleiding gaat in op diverse aspecten van het docentenvak. Zo is er o.a. aandacht voor lesgeven, groepsdynamiek, leerlijnen en opbrengsten, toetsvormen, onderwijsstromingen en de invloed van passend onderwijs.

Meer over de inhoud

De opleiding bestaat uit de volgende modules:

Onderwijskunde – De school en het kind

Deze eerste module geeft een brede introductie en gaat in op het vak van leraar in het basisonderwijs. Alle aspecten van het lesgeven komen daarbij aan bod.

Onderwijskunde - lesgeven

Deze module geeft een inleiding in lesopbouw en lesgeven. Onderwerpen die aan bod komen, zijn o.a. het stellen van doelen, instructiemodellen, het beschrijven van de beginsituatie, het maken van een lesvoorbereiding, differentiëren, klassenmanagement, vakdidactiek, werkvormen en ICT.

Onderwijskunde – de groep in beweging

Op basis van pedagogische principes wordt besproken hoe je als docent een klas kunt begeleiden. Hoe breng je de groep in kaart? Welke instrumenten zijn er om een prettig en veilig leerklimaat voor elke leerling te creëren?

Onderwijskunde – leerlijnen en - opbrengsten

Hoe zorg je dat je leerlingen straks voldoen aan de eisen die gesteld worden op het gebied van kennis en vaardigheden? Die vraag staat centraal in deze module. Je leert o.a. hoe je optimaal gebruik kunt maken van methoden en technieken en van digitale middelen. Ook ontdek je hoe je aan kunt sluiten bij de leerbehoefte van leerlingen. Tot slot leer je de juiste toetsvorm kiezen en de resultaten ervan te interpreteren.

Onderwijskunde – de school en haar omgeving

Een school staat midden in de maatschappij. Deze speelt dan ook een belangrijke rol binnen het onderwijs. Deze module maakt je bewust van de verschillen tussen visies op onderwijs en onderwijsstromingen. Ook de invloed van de overheid, de gemeente en de school zelf worden besproken. Daarnaast is er aandacht voor de mogelijkheden om via internet de actualiteit in de klas te brengen. Bij deze module hoort een verplichte contactdag.

Onderwijskunde – passend onderwijs

In deze module leer je welke invloed de invoering van passend onderwijs heeft op de school- en klassensituatie waar je mee te maken krijgt. De meest voorkomende leer- en gedragsproblemen en ontwikkelingsstoornissen die bij leerlingen in het basisonderwijs voorkomen, leer je kennen en signaleren. Daarnaast leer je welke specifieke onderwijsbehoeften leerlingen met deze problemen of stoornissen kunnen hebben.

Benodigde vakliteratuur

Houd voor deze opleiding rekening met een uitgave van ong. € 462,- aan vakliteratuur.

Inclusief lesdag

Bij de module De school en haar omgeving hoort een verplichte contactdag. Tijdens deze dag werk bespreek je met je medestudenten je visie op onderwijsstromingen en de relatie met de maatschappij. Ook deel je ervaringen op dit gebied. Daarbij krijg je begeleiding van een ervaren docent.

Examens en diploma

Examens

De modules worden afgerond met een examen of een praktijkopdracht. Deze kunnen thuis worden gemaakt en worden ingezonden naar LOI Hogeschool. Een voldoende resultaat geeft recht op een HBO-certificaat. Kijk voor de examenkosten bij Studieduur en kosten.

Examen doen waar en wanneer je wilt

Steeds meer examens zijn flexibel. Dat betekent dat ze iedere werkdag kunnen worden afgelegd op 16 verschillende locaties in Nederland. Je kunt dus meteen examen doen wanneer je er klaar voor bent, dat scheelt een hoop tijd. Je legt het examen digitaal af. En heb je een keer een examen niet gehaald, dan kun je alsnog snel slagen voor een herexamen.

Diploma en vervolgopleiding

Succesvolle afronding van de opleiding geeft recht op het diploma HBO Onderwijskunde in het basisonderwijs van LOI Hogeschool.

Mogelijke vervolgopleidingen

Na afronding zijn er diverse vervolgopleidingen mogelijk. Zo is de bacheloropleiding Lerarenopleiding Basisonderwijs (PABO) een logische vervolgopleiding. Iedere module uit dit HBO-programma die met succes is afgerond, geeft recht op een certificaat. Met een behaald certificaat kun je vrijstelling aanvragen voor de inhoudelijk overeenkomende module binnen de bacheloropleiding. De verantwoordelijke examencommissie besluit hierover. Voor dit HBO-programma gaat het in totaal om ongeveer 23 studiepunten (EC).

Houd er wel rekening mee dat het diploma van dit korte HBO-programma niet automatisch recht geeft op toelating tot de bachelor. Je dient voor toelating tot de bachelor te voldoen aan de vooropleidingseisen en eventuele aanvullende eisen die hiervoor gelden.

De kwaliteitsgarantie van LOI Hogeschool

Je studeert om iets te bereiken. Dan wil je wel zeker weten dat je een opleiding volgt van hoge kwaliteit. Bij LOI Hogeschool krijg je die garantie. Kwaliteit staat bij al onze opleidingen voorop. Niet voor niets heeft LOI Hogeschool als enige particuliere opleider, naast de NVAO-accreditatie van alle individuele bacheloropleidingen, het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg. Bovendien zijn aan LOI Hogeschool verschillende lectoren verbonden. Zij onderhouden een (internationaal) kennisnetwerk zodat de opleiding gegarandeerd aansluit bij de nationale én internationale arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

NVAO Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode
Thuisstudie: zelfstandig maar zeker niet alleen

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Maximale flexibiliteit
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad en bij de meeste opleidingen een slimme kennistrainer. Bij steeds meer opleidingen kun je via LOI Campus online hoorcolleges volgen of zelfs deelnemen aan live webcolleges.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding
Topdocenten uit de praktijk

De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring in het werkveld van je opleiding, die je van start tot eindstreep begeleiden. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Studeren bij LOI Hogeschool, zo werkt het

Studieduur en kosten

Studieduur

Een opleiding van LOI Hogeschool is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. Bij LOI Hogeschool studeer je in je eigen tempo. Afhankelijk van werkervaring, eerder behaalde diploma’s en de tijd die je in de opleiding steekt, kan deze opleiding sneller worden afgerond.

Studieduur: 6 maanden

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij alle LOI-opleidingen mag je langer over de opleiding doen, tot maximaal tweemaal de vermelde studieduur (met een minimum van 12 maanden). Je behoudt recht op persoonlijke begeleiding door deskundige docenten en toegang tot alle online studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Een belangrijk verschil met andere opleiders!

Kosten

Collegegeld

Het collegegeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Het collegegeld kan per maand of in één keer (met 3% korting) worden betaald.

Collegegeld thuisstudie : 6 x € 259,00
Inschrijfkosten en dossiervorming : € 75,00 (éénmalig)

Het collegegeld is inclusief:

 • Begeleiding van start tot diploma.
 • Toegang tot de online leeromgeving.
 • Langer studeren, zonder extra kosten (tot twee keer de aanbevolen studieduur).

Benodigde vakliteratuur

Houd voor deze opleiding rekening met een uitgave van ong. € 462,- aan vakliteratuur.

Examenkosten

Het examengeld voor deze opleiding bedraagt € 89,00 per maand. Hiervoor mag ieder examen dat via LOI Hogeschool wordt afgenomen één keer worden afgelegd.

Verlaag je studiekosten

Er zijn diverse (fiscale) regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 600,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.148,00
Examenkosten € 1.068,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 1.097,42 - € 1.542,32*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.068,00
Examenkosten € 468,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 475,82 - € 668,72*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 940,00
Examenkosten € 110,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 256,00 - € 416,00*

*Per jaar, afhankelijk van je belastingschaal (37%, 40% of 52%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

De voordelen:

 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Incompany, klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Regel het direct online of neem contact op via 071 545 1234. Schrijf je nu in en start binnenkort.

Collegegeld thuisstudie
6 x € 259,00
Studieduur
6 maanden
Type
Kort HBO-programma
Diploma
LOI Hogeschool
Onderdeel van
HBO-bachelor Lerarenopleiding Basisonderwijs (PABO)

Het is mogelijk om de opleiding 14 kalenderdagen vrijblijvend uit te proberen. Verder ga je nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien zijn er geen tussentijdse prijswijzigingen.

Nog dagen! Laatste dag! Nu verlengd!
Gratis BladCadeau t.w.v. €50,-

Tijdelijk ontvang je bij inschrijving een BladCadeau t.w.v. € 50,- voor een abonnement naar keuze. Het abonnement stopt automatisch na afloop, je zit dus nergens aan vast.

Meer over deze actie

Je opleiding 14 dagen op proef

Een opleiding is een belangrijke investering in je toekomst. Dat maakt het besluit om in te schrijven voor een opleiding soms ook zo lastig. Geen zorgen! Bij de LOI loop je geen enkel risico wanneer je inschrijft voor een opleiding. Je kunt je opleiding 14 dagen geheel vrijblijvend uitproberen.

Zo werkt het

Na inschrijving ontvang je het lesmateriaal thuis. Je kunt dan gewoon aan de slag en je ziet wat je gaat leren. Als de opleiding toch niet bij je blijkt te passen, om wat voor reden dan ook, dan kun je de opleiding kosteloos annuleren. Alleen de kosten voor het terugsturen van het lesmateriaal zijn voor jouw rekening.

Vragen? Bel ons!

Wil je met ons overleggen over je studiekeuze, voordat je je inschrijft? Of heb je nog vragen over een opleiding? Bel ons. Wij helpen je graag!

Telefonische bereikbaarheid
Maandag t/m donderdag: 09:00 - 20:00
Vrijdag: 09:00 - 18:00