Bouwrecht

Groei door.
Bewaard
Vergelijk

Te vergelijken opleidingen

Je kunt maximaal 3 opleidingen vergelijken

Nu vergelijken
071 - 545 1234 Contact

voor

Je zoekopdracht heeft helaas geen resultaten opgeleverd

Gevonden opleidingen

Geen opleidingen gevonden

Naar alle zoekresultaten

Relevante vakgebieden

Geen vakgebieden gevonden

Overige zoekresultaten

Geen pagina gevonden

Veelgestelde vragen

Vakgebied

Bouwrecht

De cursus Bouwrecht leert je alles over de relevante wet- en regelgeving voor de bouw. Inclusief alle benodigde vakliteratuur.

In het kort

In het kort

De cursus Bouwrecht leert je alles over de relevante wet- en regelgeving voor de bouw. Inclusief alle benodigde vakliteratuur.

Thuis studeren
6 x € 119,00
Studieduur
6 maanden
Diploma
LOI-diploma
Benodigde vooropleiding
Geen

Iedereen die werkzaam is in de bouw heeft te maken met veel wetten en regels. Denk bijvoorbeeld aan arbeidsomstandigheden, milieuwetgeving, risicobeheersing of bouwbesluiten. Met de cursus Bouwrecht doe je in korte tijd een breed en actueel beeld op van het bouwrecht. Wetten als de Woningwet, de Wet ruimtelijke ordening en de Crisis- en Herstelwet worden uitgebreid besproken. Ook is er aandacht voor privaatrechtelijk bouwrecht, ondernemersrecht en arbeidsrecht. Dit is belangrijke achtergrondkennis voor iedereen die moet samenwerken en communiceren met bouwkundigen en juristen.

Daarom kies je voor de cursus Bouwrecht

  • Inclusief alle benodigde vakliteratuur.
  • Praktijkgerichte cursus op HBO-niveau. 
  • Flexibel examen doen wanneer het jou uitkomt.

Doelgroep en toelating

Doelgroep

De cursus Bouwrecht is bestemd voor iedereen die meer inzicht wil krijgen in de relevante wet- en regelgeving voor de bouw. Bijvoorbeeld voor projectleiders en managers bij grondbedrijven, projectontwikkelaars, bouw- en aannemingsbedrijven, woningcorporaties, bouwadviseurs en ingenieurs. Ook is deze cursus zeer geschikt voor (beleids)ambtenaren ruimtelijke ordening, grondzaken, bouw- en woningtoezicht.

Vooropleiding

Er gelden geen specifieke eisen voor toelating tot de cursus Bouwrecht.

De cursus

Inhoud van de cursus Bouwrecht

De cursus Bouwrecht biedt een breed en actueel beeld van het bouwrecht. Het bestuursrecht komt uitgebreid aan bod. Denk aan onderwerpen als openbaar bestuur, de provinciale en gemeentelijke organisatie en wetgeving. Verder wordt de opzet van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) behandeld. En de Woningwet, de Wet ruimtelijke ordening en de Crisis- en Herstelwet. Vervolgens is er aandacht voor het Bouwbesluit en de bijbehorende terminologie. Ook zul je te maken krijgen met verschillende wetten, als eigendomsrecht, burenrecht en recht van erfpacht. Tot slot worden de verschillende ondernemingsvormen besproken.

Meer over de inhoud

De cursus Bouwrecht is opgebouwd uit zes modules.

Bestuursrecht

In dit onderdeel komen de rechtsstaat en staatsrecht, openbaar bestuur, de provinciale en gemeentelijke organisatie, wetgeving, bestuursrecht, bestuursorganen en bestuursrechtelijke handhaving aan bod.

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Woningwet en Wet ruimtelijke ordening

In dit onderdeel wordt de opzet van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) behandeld. De Wabo bundelt vele toestemmingen, vergunningen en ontheffingen die nodig zijn om een plaatsgebonden fysiek project te kunnen uitvoeren. Naast de Wabo wordt de Woningwet, de Wet ruimtelijke ordening en de Crisis- en Herstelwet besproken. Ook bouwvergunningen komen aan bod. Welke verschillende bouwvergunningen worden onderscheiden, hoe worden ze aangevraagd en wat zijn de toetsingscriteria en eventuele weigeringsgronden?

Bouwbesluit 2012 en de Bouwverordening

In deze module wordt het Bouwbesluit 2012 en de bijbehorende terminologie behandeld. Het Bouwbesluit regelt de minimale technische eisen en voorschriften waaraan een nieuw te bouwen bouwwerk of een bestaand bouwwerk moet voldoen uit oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Zo zijn er in het Bouwbesluit bijvoorbeeld voorschriften opgenomen betreffende de constructieve veiligheid waaraan een bouwwerk minimaal dient te voldoen. De verplichte aanwezigheid van een toilet, badkamer of buitenruimte bij een woonfunctie. En ook voorschriften betreffende het slopen van bouwwerken en het gebruik van bestaande bouwwerken. In de (model)Bouwverordening zijn administratieve voorschriften opgenomen zoals onder meer bepalingen over het bouwen op verontreinigde bodem (bodemrapport) en stedebouwkundige bepalingen. De Bouwverordening wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

Milieuwetgeving

Er is uitgebreid aandacht voor de Wet milieubeheer, milieuplannen en milieuvergunningen. Ook de Wet geluidshinder en de Wet bodembescherming komen aan de orde.

Privaatrechtelijk bouwrecht

We behandelen de onderwerpen uit het Burgerlijk Wetboek waar je in het bouwwezen mee te maken kunt krijgen. Denk bijvoorbeeld aan eigendomsrecht, burenrecht, recht van erfpacht, appartementsrecht en vruchtgebruik. Ook contracten worden in dit deel behandeld. We gaan in op de verschillende fasen (de precontractuele fase en de overeenkomstfase), BOT-contracten en allianties. Daarnaast is er in dit deel van de opleiding aandacht voor de Uniforme Administratieve Voorwaarden. Onderwerpen die daarbij aan bod komen, zijn onder andere vertegenwoordiging van partijen, verplichtingen van opdrachtgever en aannemer, aansprakelijkheid, uitvoering, verzekeringen en beslechting van geschillen. Tot slot is er aandacht voor de STABU-systematiek.

Ondernemersrecht en arbeidsrecht

We besteden aandacht aan de verschillende ondernemingsvormen (eenmanszaak, maatschap etc.) en hoe deze functioneren. Ook wordt het arbeidsrecht behandeld. Onderwerpen die daarbij aan bod komen, zijn onder andere arbeidsovereenkomstenrecht, de cao en medezeggenschapsrecht. Tot slot is er uitgebreid aandacht voor het arbeidsomstandighedenrecht. Denk bijvoorbeeld aan de Arbowet, verplichtingen van werkgevers en werknemers en veiligheid op de bouwplaats.

Inclusief literatuur

Het lesmateriaal bestaat uit literatuur, gecombineerd met o.a. een overzichtelijk leerpad en een slimme kennistrainer via de online leeromgeving LOI Campus. Alle benodigde literatuur is inbegrepen bij het lesgeld. Hiervoor hoeven geen extra kosten te worden gemaakt.

De cursus is inclusief de boeken ‘Recht voor ingenieurs’ en ‘Rechten en wetten in de bouw’. Bij het lesmateriaal ontvang je een door vakspecialisten ontwikkelde studiewijzer met veel praktische voorbeelden en oefenmogelijkheden.

Examens en diploma

Examen

De cursus Bouwrecht wordt afgesloten met een officieel LOI-examen.

Kijk voor de examenkosten bij Studieduur en kosten.

Examen doen waar en wanneer je wilt

Steeds meer examens kunnen iedere werkdag worden afgelegd op 16 verschillende locaties in Nederland. Je kunt dus meteen examen doen wanneer je er klaar voor bent, dat scheelt een hoop tijd. Je legt het examen digitaal af waardoor ook de uitslag snel bekend is. En heb je een keer een examen niet gehaald, dan kun je alsnog snel slagen voor een herexamen.

Aanmelden voor examens

Tijdens de cursus word je automatisch en op tijd geïnformeerd over deelname aan de LOI-examens: waar, wanneer en hoe laat ze worden afgenomen, hoeveel tijd je per onderdeel krijgt en hoe je je precies inschrijft. Van eventuele bijzonderheden word je eveneens op de hoogte gesteld.

Diploma en vervolgopleiding

Het examen voor de cursus Bouwrecht wordt afgenomen door de Examencommissie van de LOI. Na succesvolle afronding van dit examen heb je het LOI-diploma Bouwrecht op zak.

Geen diploma? Vraag een studieverklaring aan

Wil of kun je geen examen afleggen, maar heb je wel alle opdrachten ter beoordeling ingestuurd? Dan kun je een studieverklaring aanvragen. Hierop staan de gevolgde cursus en de behaalde resultaten. De kosten voor een verklaring bedragen € 25,-.

De kwaliteitsgarantie van de LOI

Bij alle LOI-opleidingen staat de kwaliteit voorop. Alle volledige MBO- en HBO-opleidingen van de LOI zijn door de minister van OCW erkend dan wel aangewezen op grond van de WEB en de WHW. De kwaliteit van de opleidingen en studiebegeleiding staan continu onder controle van professionals uit de praktijk. Ook werken we nauw samen met brancheorganisaties en exameninstanties. Zo weet je zeker dat je opleiding aansluit op de wensen van de arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

Alle bacheloropleidingen van LOI Hogeschool zijn NVAO-geaccrediteerd. Daarnaast heeft LOI Hogeschool het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg.

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode
Thuisstudie: zelfstandig maar zeker niet alleen

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site. Tot slot krijg je bij de opleiding slimme online studietools voor effectieve, extra ondersteuning. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Maximale flexibiliteit
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad en een slimme kennistrainer. Bij steeds meer opleidingen kun je via LOI Campus online hoorcolleges volgen of zelfs live webcolleges.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding
Topdocenten uit de praktijk

De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring in het werkveld van je opleiding, die je van start tot eindstreep begeleiden. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Studieduur en kosten

Studieduur

Een opleiding van de LOI is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. Op basis van de vermelde studieduur kun je uitgaan van ongeveer 8 uur studie per week. Afhankelijk van werkervaring en de tijd die je in de opleiding steekt, kan de cursus sneller worden afgerond.

Studieduur: 6 maanden

Hoeveel tijd kost mijn studie

Je bepaalt zelf hoeveel uur je per week aan de opleiding besteedt. Als gemiddelde kun je uitgaan van ongeveer 8 uur studie per week. Afhankelijk van de beschikbare tijd en je ervaring kan dit meer of minder zijn. Is het druk op het werk of in je privésituatie, of heb je tijdelijk juist meer tijd te besteden? Geen probleem! De studie past zich aan jou aan.

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij alle LOI-opleidingen mag je langer over de opleiding doen, tot maximaal tweemaal de vermelde studieduur (met een minimum van 12 maanden). Je behoudt recht op persoonlijke begeleiding door deskundige docenten en toegang tot alle online studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Een belangrijk verschil met andere opleiders!

Studietijd halveren? Dat kan!

Door het flexibele karakter van de thuisstudies, kunnen deze tot wel 2x zo snel afgerond worden. Wil je vaart maken en heb je meer tijd per week beschikbaar? De opleiding past zich aan jou aan in plaats van andersom. De lesstof, de docent, de leeromgeving, alles is beschikbaar om versneld je einddoel te halen. Het omgekeerde geldt trouwens ook. Heb je (tijdelijk) minder tijd beschikbaar, dan mag je langer over je studie doen.

Lesgeld

Het lesgeld staat hieronder vermeld. Eventuele tussentijdse prijsverhogingen worden niet doorberekend. Er zijn diverse fiscale regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd. Het lesgeld kan per maand of in één keer (met 5% korting) worden betaald. Geef je keuze aan bij inschrijving.

Lesgeld : 6 x € 119,00

Via de regeling Scholingsaftrek, kun je van de belasting een flink deel van je studiekosten terugkrijgen. Bekijk hieronder hoeveel.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, reiskosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 600,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.028,00
Examenkosten € 708,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 894,96 - € 1.292,72*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.059,00
Examenkosten € 468,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 459,72 - € 644,04*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 1.040,00
Examenkosten € 110,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 324,00 - € 468,00*

*Per jaar, afhankelijk van je belastingschaal (37%, 40% of 52%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Examenkosten

Er zijn twee mogelijkheden om het examengeld te voldoen: per examen of een vast bedrag per maand. Kies je voor de laatste optie, dan profiteer je van een flinke korting.

Het examengeld bedraagt € 110,00. Wanneer je kiest voor het betalen van een vast bedrag per maand aan examengeld, profiteer je van ongeveer 25% korting en betaal je € 84,00. Hiervoor mag ieder examen dat via de LOI wordt afgenomen één keer kosteloos worden afgelegd.

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

De voordelen:

  • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
  • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
  • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
  • Incompany, klassikaal of thuis studeren
  • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Schrijf je in via de inschrijfbutton en je start binnenkort.

Thuis studeren
6 x € 119,00
Studieduur
6 maanden
Diploma
LOI-diploma
Benodigde vooropleiding
Geen
14 dagen vrijblijvend op proef

Voldoet de opleiding niet aan je verwachting? Dan kun je deze binnen 14 kalenderdagen zonder opgaaf van redenen beëindigen.

Nog dagen! Laatste dag! Laatste kans!
Aantrekkelijke tijdschriftenactie

Tijdelijk ontvang je bij inschrijving een BladCadeau t.w.v. € 50,- voor een abonnement naar keuze. Het abonnement stopt automatisch na afloop, je zit dus nergens aan vast.
Meer over deze actie

Kom naar de open dag op 29 januari of 9 februari!

Tijdens de open dagen kom je alles te weten over studeren bij de LOI, de MBO- en HBO- opleidingen en de beroepsgerichte cursussen, en de online leeromgeving. Ook krijg je alle gelegenheid om vragen te stellen en je te laten adviseren over je studiekeuze.

Meld je aan