Toon 0 resultaten

Leid zelf uw ICT’ers op en ontvang een hoge subsidie
Software developers, - engineers en andere professionals

 

Leid zelf uw ICT’ers op en ontvang een hoge subsidie
Software developers, - engineers en andere professionals

 

Subsidies voor opleiden zij-instromers ICT

De vraag op de arbeidsmarkt naar onder andere software developers en engineers, systeemspecialisten en -analisten is groot. De overheid wil daarom mensen motiveren over te stappen naar het vakgebied ICT én bedrijven motiveren zij-instromers aan te nemen en een opleiding te bieden. Met de tijdelijke subsidieregeling voor bedrijven is dat nu extra aantrekkelijk.

Zo werkt deze subsidieregeling

De overheid stelt geld beschikbaar aan bedrijven die mensen aannemen én een opleiding laten volgen in de vakgebieden ICT en techniek. Deze nieuwe werknemers mogen nog niet eerder werkzaam geweest zijn in deze vakgebieden.

In totaal is er ruim € 34,6 miljoen beschikbaar voor deze regeling. Per nieuw aangenomen medewerker die een geschikte opleiding gaat volgen, kunt u aanspraak maken op € 3.750,-, waarbij de totale studiekosten minimaal € 7.500,- bedragen. Onder studiekosten vallen o.a. lesgeld, inschrijfgeld en examenkosten. De subsidieregeling geldt van 1 september tot 1 december 2021 en wordt versterkt op basis van binnenkomst. Een volledig overzicht van de voorwaarden vindt u onderaan deze pagina.

Vervul uw vacatures d.m.v. opleidingen van LOI Hogeschool

Voldoet uw aanvraag aan de gestelde voorwaarden van deze regeling, dan komt uw organisatie komt in aanmerking voor een subsidie voor de volgende opleidingen van LOI Hogeschool:

Alle bacheloropleidingen van LOI Hogeschool zijn NVAO-geaccrediteerd. Daarnaast heeft LOI Hogeschool het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg.

Download nu de online brochure met daarin een compact overzicht van de inhoud van bovengenoemde opleidingen.

Online brochure ontvangen

LOI Zakelijk helpt u graag bij de aanvraag

Wilt u graag gebruikmaken van deze subsidieregeling en een nieuwe medewerker een van de bovengenoemde opleidingen aanbieden? Dan helpt LOI Zakelijk u graag bij de aanvraag van de subsidie. Neem contact op via telefoonnummer 071 - 5451 876 of via ons contactformulier.

Neem nu contact op

Wilt u meer weten over andere subsidiemogelijkheden bij het opleiden van medewerkers, bekijk dan de pagina www.loi.nl/subsidie.
Meer informatie over de subsidieregeling omscholing naar kansrijke beroepen leest u op de website van de RVO.

Voorwaarden voor de subsidieregeling

Om in aanmerking te komen voor deze subsidieregeling moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden.

Overzicht van alle voorwaarden voor deze subsidieregeling

 • De aanvrager van de subsidie is de werkgever.
 • Er geldt een subsidiebedrag van € 3.750,per traject met een maximum van 6 trajecten per werkgever.
 • De scholing kost ten minste € 7.500,-. Hieronder vallen alle kosten, o.a. collegegeld, examengeld, extern examengeld, inschrijfgeld en eventueel aanvullende literatuur.
 • Aanvragen van de subsidie kan door op voorhand beschikbaar gestelde formats.
 • De subsidie wordt verstrekt obv binnenkomst (maximaal 9.233 trajecten).
 • De subsidie is niet stapelbaar met de subsidieregeling Praktijkleren of de SLIM-regeling.
 • Verlening van de subsidie leidt niet tot het overschrijden van het de-minimisplafond (maximumbedrag overheidssteun is € 200.000, over een periode van 3 opeenvolgende belastingjaren).
 • De nieuw aan te nemen werknemer is geen schoolverlater, starter of werkloze en was niet voor 1 juli 2021 werkzaam binnen ICT en/of techniek.
 • De werknemer moet binnen 3 maanden na subsidieverstrekking starten met de scholing en moet de opleiding binnen 5 jaar afronden.
 • Binnen 3 maanden na toewijzing van de subsidie moeten werkgever en werknemer komen tot een duurzame arbeidsovereenkomst in het vakgebied ICT of techniek voor de looptijd van het omscholingstraject.
 • Werkgever en werknemer moeten een arbeidsovereenkomst aangaan tot tenminste 6 maanden na afronding van de scholing.
 • De scholing is voor beroepen die te vinden zijn in bijlage 3.20 behorend bij artikel3.20.1, eerste lid van de regeling. De genoemde opleidingen van LOI Hogeschool leiden op voor beroepen die genoemd staan op deze lijst.
 • De scholing moet leiden tot een wettelijk, branche of sector erkend diploma.
 • De scholing moet een praktijkcomponent hebben die begeleid wordt door de werkgever.
 • Het omscholingstraject moet voldoen aan de één van de gestelde keurmerken. De vermelde HBO-bacheloropleidingen van LOI Hogeschool voldoen hieraan.