Toon 0 resultaten 

Cursussen volgens de Europese taalniveaus

De LOI biedt taalcursussen op verschillende niveaus. Van taalcursussen voor beginners en (meer)gevorderd tot zakelijk gebruik en HBO-bacheloropleidingen tot vertaler. De LOI heeft dan ook altijd een taalcursus die bij je past! Bovendien voldoen al onze opleidingen aan de kwalificaties van het Europees Referentiekader voor talen (ERK). Het Referentiekader beschrijft een Europese schaal van taalvaardigheid in zes niveaus voor de beheersing van diverse vaardigheden, zoals luisteren, spreken en schrijven. Zo is zowel voor jou als voor je werkgever meteen duidelijk op welk niveau je de taal beheerst. En dat staat weer goed op je cv! Steeds meer taalinstituten vermelden de ERK-niveaus bij hun cursussen. Kijk hier dus goed naar wanneer je cursussen vergelijkt.

Europees Referentiekader voor talen (ERK)

Het Europees Referentiekader voor talen (ERK), is ontwikkeld door de Raad van Europa met als doel taalniveaus voor verschillende Europese talen te standaardiseren. Het referentiekader omvat drie verschillende niveaus (A, B en C) en ieder niveau is weer onderverdeeld in twee subniveaus (1 en 2).

Can do statements

De 6 ERK-taalniveaus worden beschreven aan de hand van doelen. Deze doelen worden ‘can do statements’ genoemd. Voor ieder niveau wordt per vaardigheid aangegeven waartoe je in staat bent. Naast niveauschalen voor de 4 algemene vaardigheden (spreken, luisteren, schrijven en lezen) zijn er ook schalen voor specifieke vaardigheden, zoals voor uitspraak of het houden van presentaties.

ERK-niveaus (doorlopende leerlijnen)

De niveaubeschrijvingen zijn bedoeld om voor iedereen in Europa begrijpelijk en hanteerbaar te zijn. Steeds meer taalinstituten maar ook overheden, bedrijven en andere instellingen binnen de EU gebruiken dit referentiekader om het niveau van de cursussen aan te geven. De niveaus van het referentiekader staan dan ook steeds vaker op certificaten en diploma's.

Taalniveaus ERK

Dankzij het Europees Referentiekader voor talen zijn taalniveaus voor iedereen in Europa begrijpelijk. Hieronder worden 4 van de 6 taalniveaus van het ERK besproken. De LOI biedt taalcursussen op 4 verschillende ERK-niveaus. In veel gevallen bevindt een taalgebruiker zich niet wat betreft alle vaardigheden op hetzelfde niveau. Veel Nederlanders kunnen bijvoorbeeld teksten in het Duits of gesproken taal redelijk goed begrijpen (niveau B1 of B2) maar hebben veel moeite met spreken en schrijven (niveau A1 of A2).

ERK niveauoverzicht

Dit betekent de niveau-aanduiding

A1 niveau (basisgebruiker)

Onder deze niveaus vallen onze basiscursussen. Er is keuze uit ruim 40 talen. Van basis Engels tot Arabisch, Portugees en Zweeds. Wanneer je een taal op A1 niveau beheerst kun je zinnen en veelvoorkomende woorden begrijpen die betrekking hebben op zaken van direct persoonlijk belang. Bijvoorbeeld op jezelf, je familie, winkelen, plaatselijke omgeving of werk. Ook kun je zeer korte eenvoudige teksten lezen en eenvoudige zinnen en uitdrukkingen gebruiken. Je kunt korte sociale gesprekken voeren en een eenvoudige notitie of persoonlijke brief schrijven.

B1 niveau (zelfstandig gebruiker)

Dit niveau staat voor onze beginnerscursussen. De talen Engels, Spaans, Frans, Duits en Italiaans kun je op dit niveau volgen. Als je een taal op B1 niveau beheerst kun je de hoofdpunten begrijpen wanneer wordt gesproken over vertrouwde zaken die je regelmatig tegenkomt. Ook kun je teksten begrijpen die zijn opgesteld in alledaagse taal. Ook kun je onvoorbereid deelnemen aan een gesprek over vertrouwde of alledaagse onderwerpen. Bovendien kun je een eenvoudige samenhangende tekst schrijven over vertrouwde onderwerpen.

Cursussen

Zakelijke taalcursussen

B2 niveau (zelfstandig gebruiker)

Al onze gevorderde taalcursussen vallen onder dit niveau. Kies uit de talen Engels, Spaans, Frans, Duits of Italiaans. Als je een taal op B2 niveau beheerst kun je de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen. Je kunt zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is. Ook kun je een duidelijke, gedetailleerde tekst schrijven over verschillende onderwerpen en daarbij je standpunt uiteenzetten.

Cursussen

Zakelijke taalcursussen

C1 niveau (vaardige gebruiker)

Onder dit niveau vallen de meergevorderde taalcursussen. Kies voor Engels, Spaans, Frans of Duits. Wanneer je een taal op C1 niveau beheerst kun je uiteenlopende en lange teksten begrijpen. Ook kun je jezelf vloeiend en spontaan uitdrukken in een gesprek. Bovendien kun je duidelijke, goed gestructureerde en gedetailleerde teksten over complexe onderwerpen schrijven.

Cursussen

Internationaal erkend diploma

Bij veel taalcursussen van de LOI word je opgeleid voor een examen van een gerenommeerde exameninstantie. Bijvoorbeeld bij Cambridge Assessment English (onderdeel van de University of Cambridge), de Alliance Française of het Goete Institut. Je legt deze examens gewoon af in Nederland. Zo behaal je een waardevol, algemeen herkend en internationaal erkend diploma. En dat staat weer goed op je cv! Ook de externe exameninstanties hanteren de taalniveaus van het ERK.

Cambridge Assessment English, Authorised Exam CentreAlliance Française Goethe Institut Instituto CervantesUniversita per stranieri Perugia

Twijfel over je startniveau? Dialang biedt uitkomst

Met Europese steun is er een toetsprogramma ontwikkeld waarmee je je eigen taalvaardigheidsniveau in een groot aantal Europese talen kan vaststellen. Bijvoorbeeld als je wilt weten of je taalvaardigheidsniveau in het Engels voldoende is om aan bepaalde eisen te voldoen voor universitaire studies. Daar wordt verwacht dat discussies en correspondenties in het Engels plaats vinden en werkstukken of scripties in het Engels geschreven worden. Dit programma is voor iedereen beschikbaar en kan hier worden gedownload.

Wil je ook een taal leren? Dan is de LOI de beste keuze

  • Speciaal ontwikkelde methode voor snel resultaat.
  • Leer de taal in slechts een half uurtje per dag.
  • Oefen met spreken in superleuke online opdrachten.
  • Behaal een internationaal erkend diploma.

Naar alle taalcursussen Ontdek de unieke studiemethode