Toon 0 resultaten

Fred Vermeulen, docent Sales en Marketing

“Klassikale bijeenkomsten werken als stok achter de deur”

Fred Vermeulen is docent bij klassikale opleidingen Sales en Marketing van de LOI. Met zijn jarenlange ervaring als salesmanager en senior trainer is hij de aangewezen persoon om de studenten voor te bereiden op de examens. Elke twee weken ontmoet hij zijn studenten bij een klassikale bijeenkomst.

Je mist iets als je er niet bij bent

“Het is de kunst om de lesstof niet 1-op-1 te kopiëren, maar de studenten een prikkel te geven om naar de klassikale bijeenkomsten te komen. Ik wil dat ze het gevoel hebben dat ze iets missen als ze er niet bij zijn. Bijvoorbeeld door mijn eigen werkervaring te koppelen aan de stof die ze bestudeerd hebben. Of door vragen te formuleren waarmee niet alleen de kennis, maar ook de achterliggende beredenering getoetst kan worden. Toen ik dat een keer oversloeg, kreeg ik direct de vraag of we niet gingen oefenen vandaag. De studenten geven zelf aan dat ze daar heel veel van leren.”

De stof laten leven

”De lesstof is soms behoorlijk theoretisch. Door dan over mijn ervaring in de praktijk te vertellen, kan ik aantonen dat een onderdeel als Marketing juist heel waardevol is in een salesfunctie. Ook gebruik ik oefeningen en rollenspelen in de les om de stof meer te laten leven. Of ik zoek een filmpje over de actualiteit dat aansluit bij de lesstof en daar koppel ik een case aan die we in de les behandelen.”

Een steuntje in de rug

”Ik stimuleer de studenten om voor de bijeenkomst de stof thuis te bestuderen. Het is natuurlijk hun eigen verantwoordelijkheid, maar ze krijgen van mij altijd een reminder via de mail welk hoofdstuk we gaan behandelen. Iedereen kan zo’n steuntje in de rug gebruiken, want we hebben allemaal een druk en vol leven met afspraken, werk, gezin en dan ook nog de studie. De bijeenkomsten werken dan ook als de welbekende stok achter de deur. Mijn ervaring is dat mensen er echt plezier aan beleven. Het is een andere manier van leren, dan alleen achter de boeken zitten. Ze kunnen sparren met mij, de docent, maar ook met hun medestudenten. Van elkaar leren ze hoe het ergens anders in de sales werkt.”

Hoog aangeschreven

”Mijn studenten komen uit heel verschillende omgevingen. De een gaat het bollenbedrijf van zijn vader overnemen, de ander werkt in de huis-aan-huisverkoop en zoekt naar nieuwe salesmethoden en weer een ander werkt op de salesafdeling van een groot bedrijf. En allemaal willen ze dat hoog aangeschreven papiertje in bezit krijgen. Dat is in de commerciële sector echt van grote toegevoegde waarde. Ik help ze daar graag bij!”