Toon 0 resultaten

Karin Knuvers, ontwikkelaar en docent voor LOI-opleidingen in de gezondheidszorg

”Ik ontwikkel modules die aansluiten op de wensen vanuit het werkveld”

Karin Knuvers werkt al jaren in de Gezondheidszorg en heeft na haar studie HBO Verpleegkunde de studie Bewegingswetenschappen afgerond. “De verpleging is altijd mijn aandachtsgebied geweest. Een aantal jaar geleden begon het te kriebelen en sinds 2,5 jaar werk ik, naast mijn baan als ontwikkelaar en docent voor de LOI, weer als wijkverpleegkundige.”

Ontwikkelen vanuit ervaring

Karin: “Ik werk nog regelmatig in de zorg en dat is echt een pre. Zo hoor ik wat er leeft en zorg ik ervoor dat ik continu op de hoogte ben van de laatste ontwikkelingen, met name in de wijkverpleging. Binnen de wijkverpleging gaat het nu bijvoorbeeld over het nieuwe kwaliteitskader en de functiedifferentiatie tussen niveau 4 en niveau 5. Ik ontwikkel het lesmateriaal vanuit mijn rol als verpleegkundige en verwerk op deze manier al mijn kennis en kunde in de theoretische ontwikkelingen van de module. Vervolgens denk ik na over hoe de studenten daar concreet mee aan de slag kunnen en zo ontwikkel ik praktijkgerichte inzendopgaven. Het is de bedoeling dat de studenten de theorie integreren in de praktijk.

Lesmateriaal sluit perfect aan op het werkveld

Allereerst wordt het grote kader ontwikkeld, dit wordt bepaald door de programmamanagers van de LOI. Vervolgens wordt er gekeken welke modules er ontwikkeld moeten worden en wie dat zou kunnen doen. Aangezien ik veel met gezondheidsbevordering, gezond leven en het coachen van mensen te maken heb, kan ik modules ontwikkelen die aansluiten op de wensen vanuit het werkveld. Ik wil de studenten meegeven dat een kritische houding en het reflectief vermogen heel belangrijk zijn. Het écht kritisch naar jezelf kijken is toch wel een van de onderwerpen die ik probeer te bewerkstellingen hetzij door theorie aan te bieden, hetzij door inzendopgaven maar ook om in de praktijkdagen mee aan de slag te gaan. Deze drie-eenheid is heel belangrijk rondom een module. 

Professionele organisatie

De LOI is een professionele organisatie. Al het lesmateriaal wordt heel uitvoerig beoordeeld. Er wordt getoetst of het programma onderwijskundig goed in elkaar zit en er wordt gekeken of het aansluit op de examens. Iedere module wordt afgesloten met een inzendopgave en de verpleegkundige vaardigheden moeten foutloos uitgevoerd kunnen worden. Dit gebeurt via het vierogenprincipe, hier wordt streng op toegezien en vaak wordt het ook op camera opgenomen om eventuele discussies tegen te gaan. 

Kans op een baan heel groot

De LOI-student is ontzettend gemotiveerd. Dat merk ik zowel bij de studenten die incomany het traject volgen bij bijvoorbeeld het LUMC, als bij de studenten die in een omscholingstraject zitten. Ze moeten er hard voor werken want het is veel, maar ze zijn altijd enthousiast. Ik denk dat dit op een reguliere opleiding wel anders is. Ik geef ook les in verpleegkundige vaardigheden. Dan begin je echt bij de basis: hoe was je iemand, hoe kleed je iemand aan en hoe breng je een katheter in. Op dit soort momenten ben ik echt in contact met de studenten en merk ik dat het intensief voor ze is, maar dat ze heel enthousiast zijn en daardoor vind ik het zelf nóg leuker om te doen. Alle LOI Gezondheidszorg en Welzijn-opleidingen zijn even mooi en je weet gewoon zeker dat je een baan krijgt na je studie, want de tekorten op de arbeidsmarkt worden alleen maar erger.”