Toon 0 resultaten

Sebastiaan Stranders, docent HBO-programma SPD Bedrijfsadministratie en Accountancy

"Tijdens de bijeenkomsten draait het om verdieping"

Overdragen van kennis en ervaring

Docent Sebastiaan Stranders heeft na zijn postdoctorale controllersopleiding verschillende functies vervuld in controlling en accountancy. Zo werkte hij bijvoorbeeld bij Tata Steel. Toch merkte hij al snel dat zijn interesse vooral uitging naar het overdragen van zijn kennis en ervaring. Dat doet hij inmiddels met veel enthousiasme, o.a. als docent klassikaal bij LOI Hogeschool.

Verbinding tussen theorie en praktijk

”De bijeenkomsten draaien dus zeker niet om het centraal behandelen van de literatuur. We proberen echt een verdieping te laten ontstaan bovenop de lesstof. Wat kom je tegen in de praktijk, zowel in je huidige werkveld of functie als wanneer je straks dat SPD- of Accountancy-diploma hebt? Wat kun je verwachten als financieel-economisch expert? De basis hebben studenten thuis voorbereid. In de bijeenkomsten gaan we aan de slag met casuïstiek, presentaties en/of groepsopdrachten. In diverse werkvormen worden studenten meegenomen en uitgedaagd om de theorie te linken aan de praktijk. Zo ontstaat ‘deep learning’ zoals dat zo mooi wordt genoemd. Het leerproces van de student staat hierin centraal.”

Verschillende invalshoeken

”Ik ben verbonden als docent aan verschillende opleidingen van LOI Hogeschool, o.a. aan SPD Bedrijfsadministratie, Accountancy en Bedrijfseconomie. Daarbij geef ik les in diverse financieel-economische vakken. Dus niet alleen maar het harde ‘berekenen’, maar ook verschillende vakken daaromheen. Zo kan ik de studenten vanuit verschillende invalshoeken laten zien hoe een onderneming werkt en hoe je deze beheersbaar houdt.

Actief aan de slag

”Tijdens de bijeenkomsten gaan studenten echt zelf actief aan de slag. Het uitgangspunt is dat zij de bijeenkomst hebben voorbereid en eventuele vragen stellen of een casus vanuit de praktijk meebrengen naar de les. Bijvoorbeeld een probleem waar zij in hun werk tegenaan lopen. Door middel van stellingen, discussie of vraaggesprekken gaan we daar dan mee aan de slag. De bedoeling is daarbij om niet meteen oplossingsgericht te denken, maar om een oordeel te vormen en met elkaar in gesprek te gaan. Het gaat om het denkproces richting een relevante oplossing.”

Docent als coach bij het leerproces

”Mijn rol als docent is ondersteunend. Ik leid de discussie, help bij problemen en vragen en luister mee met gesprekken die studenten onderling voeren. Als er behoefte aan is, behandel ik een casus klassikaal. Daarbij is wat de student nodig heeft leidend. Als docent geef ik feedback en ben ik een coach bij het leerproces van de student.”

Ervaring delen

”Ik merk dat mijn studenten het heel prettig vinden dat ik veel ervaring heb binnen het vakgebied. Ik probeer deze ook in te brengen binnen de lessen. Wanneer ik een vak geef dat heel duidelijk raakpunten heeft met mijn eigen ervaring, dan neem ik dat op in de les. Ik leg voor welke problemen ik zelf ervaren heb en probeer ze daarin mee te nemen. Hoe zouden zij dat oplossen?

Bij Tata steel zat ik bijvoorbeeld bij de afdeling Logistiek en transport. Daarbij ging het om de implementatie van een nieuw Costing systeem, zodat de juiste transsporttarieven werden doorbelast aan de afnemer. Welke problemen kun je dan tegenkomen? Dan moet je je eerst afvragen wat voor onderneming Tata Steel is. Met welke stakeholders heb je te maken? Hoe is de rol van de afdeling Logistiek en transport? Heb je misschien met een menselijk oogpunt te maken? Dan ga je kijken naar de harde kant. Ik moet kennelijk transporttarieven uitrekenen. Welke raakvlakken heeft dat nu met controlling? Daarbij probeer ik de studenten mee te nemen in zowel de cijfermatige analyse (hard controls) als in de gedragsmatige kant (soft controls).”

Ontwikkeling als professional

”Studenten vragen me ook vaak naar mijn ervaringen. Die vragen gaan niet alleen over de financieel-economische kant, maar zijn veel meer vanuit de young professional gedacht. Wat vind je leuk aan het werk en wat minder? Hoe heeft je loopbaan zich verder ontwikkeld? Hoe kom ík daar en wat heb ik daarvoor nodig? Ik vind het heel leuk en dankbaar om studenten zo te mogen begeleiden in hun ontwikkeling als professional.”