Toon 0 resultaten

Sebastiaan Sanders, docent HBO SPD Bedrijfsadministratie en Accountancy

"Tijdens de bijeenkomsten draait het om verdieping"

Docent Sebastiaan Stranders heeft na zijn postdoctorale controllersopleiding verschillende functies vervuld in controlling en accountancy. Zo werkte hij bijvoorbeeld bij Tata Steel. Toch merkte hij al snel dat zijn interesse vooral uitging naar het overdragen van zijn kennis en ervaring. Dat doet hij inmiddels met veel enthousiasme, o.a. als docent klassikaal bij LOI Hogeschool.

Verbinding tussen theorie en praktijk

”De bijeenkomsten draaien dus zeker niet om het centraal behandelen van de literatuur. We proberen echt een verdieping te laten ontstaan bovenop de lesstof. Wat kom je tegen in de praktijk, zowel in je huidige werkveld of functie als wanneer je straks dat SPD- of Accountancy-diploma hebt? Wat kun je verwachten als financieel-economisch expert? De basis hebben studenten thuis voorbereid. In de bijeenkomsten gaan we aan de slag met casuïstiek, presentaties en/of groepsopdrachten. In diverse werkvormen worden studenten meegenomen en uitgedaagd om de theorie te linken aan de praktijk. Zo ontstaat ‘deep learning’ zoals dat zo mooi wordt genoemd. Het leerproces van de student staat hierin centraal.”

Verschillende invalshoeken

”Ik ben verbonden als docent aan verschillende opleidingen van LOI Hogeschool, o.a. aan SPD Bedrijfsadministratie, Accountancy en Bedrijfseconomie. Daarbij geef ik les in diverse financieel-economische vakken. Dus niet alleen maar het harde ‘berekenen’, maar ook verschillende vakken daaromheen. Zo kan ik de studenten vanuit verschillende invalshoeken laten zien hoe een onderneming werkt en hoe je deze beheersbaar houdt.

Actief aan de slag

”Tijdens de bijeenkomsten gaan studenten echt zelf actief aan de slag. Het uitgangspunt is dat zij de bijeenkomst hebben voorbereid en eventuele vragen stellen of een casus vanuit de praktijk meebrengen naar de les. Bijvoorbeeld een probleem waar zij in hun werk tegenaan lopen. Door middel van stellingen, discussie of vraaggesprekken gaan we daar dan mee aan de slag. De bedoeling is daarbij om niet meteen oplossingsgericht te denken, maar om een oordeel te vormen en met elkaar in gesprek te gaan. Het gaat om het denkproces richting een relevante oplossing.”

Docent als coach bij het leerproces

”Mijn rol als docent is ondersteunend. Ik leid de discussie, help bij problemen en vragen en luister mee met gesprekken die studenten onderling voeren. Als er behoefte aan is, behandel ik een casus klassikaal. Daarbij is wat de student nodig heeft leidend. Als docent geef ik feedback en ben ik een coach bij het leerproces van de student.”

Ervaring delen

”Ik merk dat mijn studenten het heel prettig vinden dat ik veel ervaring heb binnen het vakgebied. Ik probeer deze ook in te brengen binnen de lessen. Wanneer ik een vak geef dat heel duidelijk raakpunten heeft met mijn eigen ervaring, dan neem ik dat op in de les. Ik leg voor welke problemen ik zelf ervaren heb en probeer ze daarin mee te nemen. Hoe zouden zij dat oplossen?

Bij Tata steel zat ik bijvoorbeeld bij de afdeling Logistiek en transport. Daarbij ging het om de implementatie van een nieuw Costing systeem, zodat de juiste transsporttarieven werden doorbelast aan de afnemer. Welke problemen kun je dan tegenkomen? Dan moet je je eerst afvragen wat voor onderneming Tata Steel is. Met welke stakeholders heb je te maken? Hoe is de rol van de afdeling Logistiek en transport? Heb je misschien met een menselijk oogpunt te maken? Dan ga je kijken naar de harde kant. Ik moet kennelijk transporttarieven uitrekenen. Welke raakvlakken heeft dat nu met controlling? Daarbij probeer ik de studenten mee te nemen in zowel de cijfermatige analyse (hard controls) als in de gedragsmatige kant (soft controls).”

Ontwikkeling als professional

”Studenten vragen me ook vaak naar mijn ervaringen. Die vragen gaan niet alleen over de financieel-economische kant, maar zijn veel meer vanuit de young professional gedacht. Wat vind je leuk aan het werk en wat minder? Hoe heeft je loopbaan zich verder ontwikkeld? Hoe kom ík daar en wat heb ik daarvoor nodig? Ik vind het heel leuk en dankbaar om studenten zo te mogen begeleiden in hun ontwikkeling als professional.”

sebastiaan

Hilgo Wempe, docent, stagebegeleider en praktijkexaminator

“Studenten van de LOI komen goed voorbereid op hun stage”

Hilgo Wempe heeft ruime ervaring met het zorgen voor dieren; als dierenverzorger in een dierenspeciaalzaak, als verzorger in een dierenkliniek en als verzorger van zeeleeuwen en zeehonden bij het Dolfinarium, waar hij ook de shows presenteerde. Hij is nu als docent, stagebegeleider en praktijkexaminator werkzaam bij de LOI en vindt het geweldig om die kennis en ervaring door te geven.

Doorzettingsvermogen en discipline

“Wat me altijd weer opvalt aan de studenten van de LOI is dat ze zoveel doorzettingsvermogen hebben. Ik merk ook dat de leerbedrijven dat erg op prijs stellen. De studenten die stage komen lopen zijn zelfstandig en hebben discipline en dat nemen ze ook mee in hun werk. En ze komen goed voorbereid op hun stage, want voordat ze mogen beginnen, hebben ze al diverse modules afgerond. Dus ze weten al hoe de anatomie en fysiologie van de dieren in elkaar steekt, hoe het met de huisvesting zit, ze kennen de medische terminologie, maar weten ook hoe ze met de computer om moeten gaan.

Proeve van bekwaamheid

Als praktijkexaminator ga ik aan het eind van een stage langs bij het leerbedrijf en dan neem ik een zogenaamde ‘proeve van bekwaamheid’ af bij de student. Op die manier toets ik of ze voldoen aan de opleidingeisen. En ik neem altijd een interview af om te checken of de student daadwerkelijk alle afgetekende opdrachten uit het BPV-boek heeft uitgevoerd en de bijbehorende vaardigheden beheerst. Om te zorgen dat de toetsing onafhankelijk is, neem ik nooit examens af bij de studenten die ik zelf heb begeleid tijdens hun stage, dat doet een collega.

Zelf doen

Als stagebegeleider kom ik bij veel verschillende leerbedrijven over de vloer; een dierenasiel of -pension, manege, kinderboerderij, dierenwinkel of een dierentuin. Niet overal kunnen de opdrachten uit het BPV-boek even makkelijk worden uitgevoerd en soms krijgen studenten weinig ruimte om zelf iets te doen. Ik neem dan contact op met het leerbedrijf en dan blijkt er vaak toch meer mogelijk te zijn. Die ruimte is belangrijk, want uiteindelijk gaat het er om dat de studenten de opdrachten zelf doen en niet dat het vinkje wordt afgetekend door de praktijkopleider.

Enthousiast en positief

Het is heel leuk om een student op weg te kunnen helpen, om ze te motiveren om door te gaan als er iets mis gaat. En wat nog leuker is, is om ze te motiveren als het goed gaat, zodat ze echt het beste uit zichzelf halen. Ik merk dat het heel erg helpt als ik zelf enthousiast en positief ben, dan reageren de studenten ook enthousiast. Dat houdt in dat ik de tijd neem om het huiswerk te beoordelen, feedback te geven, ze voor te bereiden op een volgende opdracht en niet alleen vraag naar hun studievoortgang, maar ook vraag hoe het met ze gaat.”

Hilgo Wempe

Fred Vermeulen, docent Sales en Marketing

“Klassikale bijeenkomsten werken als stok achter de deur”

Fred Vermeulen is docent bij klassikale opleidingen Sales en Marketing van de LOI. Met zijn jarenlange ervaring als salesmanager en senior trainer is hij de aangewezen persoon om de studenten voor te bereiden op de examens. Elke twee weken ontmoet hij zijn studenten bij een klassikale bijeenkomst.

Je mist iets als je er niet bij bent

“Het is de kunst om de lesstof niet 1-op-1 te kopiëren, maar de studenten een prikkel te geven om naar de klassikale bijeenkomsten te komen. Ik wil dat ze het gevoel hebben dat ze iets missen als ze er niet bij zijn. Bijvoorbeeld door mijn eigen werkervaring te koppelen aan de stof die ze bestudeerd hebben. Of door vragen te formuleren waarmee niet alleen de kennis, maar ook de achterliggende beredenering getoetst kan worden. Toen ik dat een keer oversloeg, kreeg ik direct de vraag of we niet gingen oefenen vandaag. De studenten geven zelf aan dat ze daar heel veel van leren.”

De stof laten leven

”De lesstof is soms behoorlijk theoretisch. Door dan over mijn ervaring in de praktijk te vertellen, kan ik aantonen dat een onderdeel als Marketing juist heel waardevol is in een salesfunctie. Ook gebruik ik oefeningen en rollenspelen in de les om de stof meer te laten leven. Of ik zoek een filmpje over de actualiteit dat aansluit bij de lesstof en daar koppel ik een case aan die we in de les behandelen.”

Een steuntje in de rug

”Ik stimuleer de studenten om voor de bijeenkomst de stof thuis te bestuderen. Het is natuurlijk hun eigen verantwoordelijkheid, maar ze krijgen van mij altijd een reminder via de mail welk hoofdstuk we gaan behandelen. Iedereen kan zo’n steuntje in de rug gebruiken, want we hebben allemaal een druk en vol leven met afspraken, werk, gezin en dan ook nog de studie. De bijeenkomsten werken dan ook als de welbekende stok achter de deur. Mijn ervaring is dat mensen er echt plezier aan beleven. Het is een andere manier van leren, dan alleen achter de boeken zitten. Ze kunnen sparren met mij, de docent, maar ook met hun medestudenten. Van elkaar leren ze hoe het ergens anders in de sales werkt.”

Hoog aangeschreven

”Mijn studenten komen uit heel verschillende omgevingen. De een gaat het bollenbedrijf van zijn vader overnemen, de ander werkt in de huis-aan-huisverkoop en zoekt naar nieuwe salesmethoden en weer een ander werkt op de salesafdeling van een groot bedrijf. En allemaal willen ze dat hoog aangeschreven papiertje in bezit krijgen. Dat is in de commerciële sector echt van grote toegevoegde waarde. Ik help ze daar graag bij!”

fred

Joan van Rheenen, docent HBO-bachelor Verpleegkunde (klassikaal)

"De zorg heeft mensen nodig met een onderzoekende houding"

Twee grote liefdes

”Ik ben in hart en ziel een verpleegkundige. Na mijn opleidingen HBO-V en verplegingswetenschappen heb ik jaren in de verpleging gewerkt, onder andere in de psychiatrie. Zo’n tien jaar geleden ben ik docent geworden. Toch ben ik enige jaren geleden weer teruggegaan naar mijn oude beroep, nu als wijkverpleegkundige (sinds een jaar op oproepbasis). Ik miste het contact met cliënten, stond veel te ver van de werkvloer af. Toch sta ik nu naast mijn werk in de verpleging ook weer voor de klas. Ik combineer nu mijn twee grote liefdes: het verpleegkundig beroep en het opleiden van mensen tot goede verpleegkundigen.”

Het mooiste beroep van de wereld

”Ik vind het beroep van verpleegkundige echt het mooiste beroep van de wereld. Je werkt met mensen in een hele kwetsbare fase van hun leven. Ziekte, narigheid, beperkingen, het overkomt je gewoon en het is zeker niet makkelijk. Tegenwoordig is het met alle instellingen, loketten en indicaties die je nodig hebt, best moeilijk om de zorg te krijgen die voor jou goed is. En dat is meer dan alleen de medische behandeling. Ik vind het heel erg mooi om naast een mens te mogen lopen in dit proces. En om dat op een goede manier te doen.”

Verschillende achtergronden

”Als ik lesgeef probeer ik eerst inzicht te krijgen in wie ik voor me heb. Er zitten immers mensen met heel verschillende achtergronden in een klas. Van mensen met bijvoorbeeld een technisch beroep die zich om willen laten scholen, tot (bij de verkorte opleiding) zeer ervaren MBO-verpleegkundigen uit verschillende zorg-disciplines. Logisch ook, de verpleegkundige wereld is ook heel divers. Als docent probeer ik bij iedereen aan te sluiten, zodat ik voor alle studenten toegevoegde waarde kan bieden.”

Actualiteit in de klas brengen

”In de lessen probeer ik altijd de actualiteit naar binnen te halen. Dat doe ik vanuit mijn eigen ervaring en vanuit wat ik hoor, lees en zie. Er gebeurt immers zo veel in en om de zorg. Neem bijvoorbeeld de regering die ons van alles toeroept over de participatiemaatschappij. Vervolgens moeten wij daar handen en voeten aan geven.

Een ander voorbeeld. Laatst was er een uitzending van De Monitor op TV over de vraag ’Hoe lang blijven we oudere mensen doorbehandelen?’. Die uitzending was op dinsdagavond en op zaterdag moest ik lesgeven over gezamenlijke besluitvorming. Dit sloot natuurlijk prachtig op elkaar aan. Het is zo mooi dat je dat dan kunt gebruiken! De actualiteit is overal om ons heen, iedere dag opnieuw.”

Veranderingen in de zorg

”Wat op dit moment bijvoorbeeld speelt, is het nieuwe beroepsprofiel, dat is doorgetrokken naar het opleidingsprofiel BN2020. De basis daarin is een heel andere kijk op ziekte en gezondheid. Gezondheid is niet meer de afwezigheid van ziekte of het algeheel welbevinden. Er wordt veel meer gekeken naar hoe mensen omgaan met ziekte en beperkingen. Dat sluit ook aan bij deze tijd. Er zijn steeds meer chronisch zieke mensen. Hoe kunnen wij als verpleegkundigen een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van deze mensen?”

Een andere tijd, een andere bril

”Ook nieuw in ons werk zijn de toenemende aandacht voor preventie en het feit dat ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen. Denk bijvoorbeeld aan mantelzorg, maar ook aan het ondersteunen van die mantelzorg. Iedereen heeft daar mee te maken, de wijkverpleegkundige maar ook de verpleegkundige op de spoedeisende hulp. Er speelt zoveel waar we goed over moeten nadenken. Hoe kunnen we onze bijdrage leveren in een context met beperkte middelen? We moeten iedere keer afwegen hoe we met schaarse middelen de zorg voor mensen kunnen (helpen) vormgeven. Daarbij is bijvoorbeeld (het ondersteunen van) zelfmanagement heel belangrijk. We kijken met een andere bril op en dat is heel goed. We leven immers ook in een andere tijd.”

Verbinding tussen theorie en praktijk

”Tijdens de bijeenkomsten probeer ik de verbinding te leggen tussen theorie en praktijk. Samen zoeken naar ‘wat zegt de theorie over de praktijk?’. Ik hoor van verpleegkundigen vaak ’de theorie zegt dit maar in de praktijk werkt het zus en zo’. ‘Ja’, antwoord ik dan, ‘maar nu zijn we in een schoolsituatie en proberen we juist die theoretische onderbouwing weer scherp te krijgen.’ Niet verplegen vanuit ‘we doen het al jaren zo’. We leiden mensen op tot HBO-verpleegkundige. Dat betekent onder andere dat ze ook overstijgend moeten kunnen denken. Wat geldt voor de ene situatie, zou dat ook kunnen gelden in een andere situatie? En waarom wel of juist niet?”

Onderzoekende houding

”Ik wil dat studenten een onderzoekende houding ontwikkelen. Leren om zich altijd te blijven verwonderen. Nooit zomaar iets aannemen, maar zich altijd afvragen ’hoe komt dat?’, ’Wat is de achterliggende reden?’ ’Waarom vindt een patiënt iets?’ Geen mens is hetzelfde dus je moet blijven nadenken over je handelen. Op de automatische piloot verplegen kan gewoon niet!”

Verpleegkundige van de toekomst

”De zorg heeft echt behoefte aan breed opgeleide mensen met een onderzoekende houding. Mensen die weten wat er speelt én die de samenwerking met elkaar weten te vinden. Intra- en extramuraal maar ook interdisciplinair. Met de verpleegkundige in de rol van regie verpleegkundige Daar ligt de kracht van de toekomstige verpleegkundige.

Daarnaast is innovatie heel erg belangrijk. Welke vernieuwingen zijn er? Wat is geschikt voor ons? De verpleegkundige van de toekomst moet al die nieuwe technologieën kunnen afwegen. Neem bijvoorbeeld de pilot met robots die aandacht geven aan dementerende mensen. Veel verpleegkundigen zijn daar toch een beetje huiverig voor, maar uit onderzoek blijkt gewoon dat het werkt. Je moet je dan ook afvragen: ’hoe kunnen we technologie zo inzetten dat het meerwaarde heeft binnen de zorgverlening?’. En dat betekent niet dat je je eigen beroep overbodig maakt, of toewerkt naar een wereld met alleen maar robots. De vraag is hoe we deze ontwikkelingen zo goed mogelijk kunnen integreren. Zorginnovatie toepassen met behoud van menselijke warmte. De mens blijft nodig!”

Joan van Rheenen

Anne-Marie Cuvelier, docent HBO Communication and Multimedia Design

“Ik daag studenten uit om kritisch te denken”

Als communicatieprofessional kan Anne-Marie Cuvelier haar studenten alles vertellen over de praktijk. Dit doet ze dan ook graag in haar rol als docent tijdens de klassikale bijeenkomsten.

Toepassen en reflecteren

”Een bijeenkomst start vaak met een klein deel theorie, maar het is zeker geen les waarin studenten alleen maar theorie over zich uitgestort krijgen. Ik vind het belangrijk dat er veel ruimte is om de theorie toe te passen en te reflecteren. Tijdens een van de eerste bijeenkomsten bijvoorbeeld werken studenten in groepjes samen om een crossmediale campagne te bedenken. Ik heb dan allemaal tijdschriften bij me ter inspiratie. Zo komen ze op ideeën en bedenken ze een concept waar ze verschillende media bij in kunnen schakelen.”

Kritisch leren denken

”Als docent stimuleer ik mijn studenten om te reflecteren en kritisch naar gemaakte keuzes te kijken. Als je nu zo’n campagne hebt gemaakt met een groep, wat heb je er dan van geleerd? Wat doe je met de reactie van andere mensen? Waarom heb je deze keuzes gemaakt? En had je het ook anders kunnen doen? Dat kritisch denken vind ik heel erg belangrijk. Bij de LOI zit dat ook echt versleuteld in de gehele opleiding.”

Cases vanaf de werkvloer

”Het grootste deel van de les is interactief, waarbij studenten zelf aan de slag gaan. In groepsopdrachten, maar ook door te reageren op stellingen of door te discussiëren over artikelen in de media. Daarnaast brengen studenten zelf situaties vanaf de werkvloer in. Bij de module Corporate communicatie bijvoorbeeld kijken ze naar de communicatie van hun eigen bedrijf.”

Wat vinden studenten belangrijk?

”Mijn rol als docent? Ik vind het heel belangrijk dat ik een veilige sfeer creëer, mensen de ruimte geef en goed luister naar wat zij belangrijk vinden. Daar stem ik mijn lessen dan zoveel mogelijk op af. Wat kan ik voor extra’s toevoegen aan het lessenplan? Ook in de weken tussen de bijeenkomsten ben ik beschikbaar voor studenten. Ik stuur ruim voor een bijeenkomst een bericht met wat studenten van de bijeenkomst mogen verwachten, beoordeel ingezonden opdrachten en ben bereikbaar voor het beantwoorden van eventuele vragen over de stof of de feedback die iemand heeft gekregen.”

Ervaring relateren aan de lesstof

”Mijn eigen ervaring in de praktijk speelt een belangrijke rol bij de begeleiding die ik bied. Ik heb jarenlang als communicatieadviseur en woordvoerder gewerkt en ben ook nu betrokken bij communicatieprojecten. Bij de voorbereiding van lessen probeer ik altijd te bedenken. ”Wat kan ik hierover vanuit mijn eigen ervaring vertellen? Wat speelt er momenteel in de media en hoe kan ik dat relateren aan de lesstof?” Studenten blijken het heel fijn dat vinden dat ik tijdens de bijeenkomsten voorbeelden kan geven uit de praktijk.”

anne

Krijn Barnhoorn, docent en praktijkbegeleider MBO Beveiliger

“Niets mooier dan een student de wereld in sturen met een diploma op zak”

Als docent en examinator is Krijn Barnhoorn een oude rot in het beveiligingsvak. Hij staat voor de klas in het reguliere onderwijs, maar is ook al jaren betrokken bij de opleiding MBO Beveiliger van de LOI. Eerst als corrector maar tegenwoordig ook als ontwikkelaar en praktijkbegeleider.

Vinger aan de pols houden

“Het is een uitdaging om de studenten van de afstandsopleiding net zo goed op weg te helpen als de studenten die ik dagelijks in de klas heb zitten. In de klas simuleer ik bijvoorbeeld een brandje en vraag ik studenten dit op te lossen, dat kan niet op afstand. Dat betekent dat ik goed contact moet onderhouden met de begeleiders van het leerbedrijf waar de studenten hun BPV doen. Op die manier houd ik vinger aan de pols of studenten voldoende aan hun vakvaardigheden werken.

Laten zien wat je hebt geleerd

Tijdens de examens zie je dat dan ook terug. In het vak ‘Handelen in kritieke situaties’ wordt een brand of een ongeval gesimuleerd en dan moet een student laten zien wat hij of zij heeft geleerd door juist te handelen en de correcte maatregelen te nemen. Een belangrijk onderdeel van het examen is het werkboek dat wordt bijgehouden tijdens de BPV. Aan de hand van de eisen van het kenniscentrum Ecabo worden de verplichte opdrachten doorgenomen en wordt getoetst of deze aan bod zijn gekomen bij het leerbedrijf.

Wettelijke regels en eisen

Een opleiding tot beveiliger zit toch net even wat anders in elkaar dan een andere MBO-opleiding. Studenten, onderwijsinstellingen en leerbedrijven moeten voldoen aan wettelijke regels en eisen die zijn opgesteld door Ecabo, de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB) en door justitie. Je kunt niet zomaar wat praktijkervaring opdoen door je op een buurtfeest als beveiliger op te werpen en een toegangscontrole te doen. Een leerbedrijf moet erkend en geregistreerd zijn en een student moet politie-toestemming hebben om aan de slag te gaan bij een leerbedrijf. Die toestemming is essentieel om de opleiding succesvol af te sluiten en aan de slag te kunnen als beveiliger.

Steeds meer contact met studenten

Ik merk dat ik steeds meer contact krijg met de studenten. Waar ik vroeger alleen correctiewerk deed, heb ik nu telefoongesprekken, maak ik afspraken, check ik de voortgang van een student, ga ik op bezoek bij het leerbedrijf en spreek ik de studenten tijdens de praktijkdagen. Op die manier kan ik ook individuele oplossingen bieden als een student vastloopt. Bijvoorbeeld door ze in contact te brengen met medestudenten om opdrachten te bespreken. Ik vind het dan ook een goede zaak dat dit steeds meer wordt gestimuleerd bij de LOI.

De wereld in met een diploma

Wat ik zo mooi vind aan het lesgeven is dat je mensen op weg helpt. Je geeft ze een richting en dan stuur je ze de wereld in met een diploma en een vak waarin ze een toekomst hebben. Dat is toch mooi. “

krijn

Rick Molenaar, docent ICT-opleidingen LOI Hogeschool

"Zorgen dat de IT doet wat de business nodig heeft."

Generalist in hart en nieren

”Ik ben een echte generalist. Ik vind veel dingen leuk en heb al heel wat functies gehad, in management en in IT. Sinds tien jaar werk ik voor mezelf en ben ik ook begonnen met lesgeven. Inmiddels doceer ik aan verschillende instellingen, waaronder LOI Hogeschool, NCOI, NOVI en Nyenrode New Business School. Voor LOI Hogeschool ben ik verbonden aan een drietal modules: Business Processes, Application Design and Development en Infrastructure.”

Docent tijdens én buiten de bijeenkomsten

”Ik ben er voor studenten tijdens de bijeenkomsten, maar ook daarbuiten heb ik een rol. Ik kijk de inzendopdrachten na en voorzie ze van feedback. Dat probeer ik echt op maat te doen. Hoe kan ik een student het beste ondersteunen? Tijdens de klassikale bijeenkomsten probeer ik niet alleen kennis over te brengen. maar wil ik dit ook op zo’n manier doen dat studenten vertrouwen ontwikkelen in hun eigen kennis en kunde. Ik vind het heel leuk om aan studenten uit te leggen hoe simpel de IT in elkaar zit en vanuit daar verder te werken. Eerst zorgen dat ze de basis goed beheersen en van daaruit verder bouwen. Wat is er allemaal? Waar is het voor? En hoe steekt het in elkaar?”

Veterfabriek

”Dingen uitleggen kan op veel manieren natuurlijk. Zo heb ik bijvoorbeeld De Veterfabriek ontwikkeld. Daarbij zeg ik tegen studenten: ”Je zit nu in een veterfabriek. Hier is een enorme stapel veters en hier is je eerste order. We gaan ook meten hoe snel en hoe goed je je orders aflevert.” Vervolgens moeten de studenten dat in een groepje snel organiseren. De goede kleur en lengte veters pakken, die in een zakje doen, vervolgens in een doosje doen en dat bij de klant afleveren. Waarna de klant kijkt of dit inderdaad is wat hij had besteld.

Aan de hand van zo’n voorbeeld komen studenten erachter hoe het werkt. Bedrijven hebben processen. Vaak zijn de eerste mensen in een minibedrijfje gestart met zo’n proces en wordt het 50 jaar later nog steeds zo gedaan. Terwijl het veel en veel slimmer kan! Studenten moeten bij deze opdracht dan ook kritisch naar zichzelf kijken. Doen we de dingen wel in de juiste volgorde bijvoorbeeld? Misschien hebben ze de veters wel eerst op kleur gesorteerd. Kleur kun je gewoon zien dus dat heeft helemaal geen zin. Hoe kun je zo’n proces nu verbeteren? En hoe zet je daar IT bij in?”

IT koppelen met de business

”Bedrijfsprocessen, daar draait het om. Dat is de plek waar we IT willen laten koppelen met de business. Vroeger bouwden we systemen. En dan zeiden we: ””hier is het systeem en je kunt er van alles in stoppen.” Nu draaien we het om. We kijken eerst naar het proces. Wat is het proces, hoe kan dat slimmer en hoe kan IT je daarbij helpen? Architectuur gaat in feite daarover.”

Voorbeelden uit de praktijk

”Doordat ik in zoveel functies heb gewerkt, kan ik eigenlijk bij alles met voorbeelden uit de praktijk komen. Ik vertel dan ook heel veel anekdotes tijdens de lessen. Studenten geven ook aan dat ze dat heel erg waarderen. Dat is heel leuk om te merken.”

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

”Ik denk dat de arbeidsmarkt vooral behoefte heeft aan mensen die door de bomen het bos nog zien. De hele IT-wereld is enorm complex geworden. Vroeger was ICT nog een facilitaire dienst in het bedrijf. Voor de meeste bedrijven is het nu dé manier om zaken te doen. Dat betekent ook dat je als IT’er en zeker als IT-manager echt moet weten wat het bedrijf doet en de directie daarin moet ondersteunen. Je hebt mensen nodig die uit de business komen en zich verdiepen in IT. Die ervoor kunnen zorgen dat de IT doet wat de business nodig heeft.”

LOI-studenten zeer gemotiveerd

”Ik merk dat LOI-studenten over het algemeen heel gemotiveerd zijn. Dat moet ook wel. De werklast is behoorlijk en je moet het wel willen en kunnen combineren met de rest van je leven. LOI-studenten zijn echte aanpakkers. Mooi om te zien. Persoonlijk, als ik mensen aanneem, dan heb ik ook het liefst degenen die in de avonduren hebben bijgeleerd. Dat zijn aanpakkers. Die gaan door, weten hun doelen te stellen en vol te houden.”

Rick Molenaar

Sylvia Jansen, docent HBO-bachelor Rechten

“Ik vind het persoonlijke contact met studenten heel belangrijk”

Sylvia Jansen heeft zowel haar bachelor als haar master Rechten in deeltijd behaald. Ze kan zich dus goed inleven in de studenten van de klassikale bacheloropleiding HBO Rechten. Een hele zaterdag naar school hakt er behoorlijk in als je daarnaast je werk en je gezin hebt, dus zij vindt dat ze als docent dienstbaar mag zijn naar de klas.

Studenten zijn mijn klanten

“Wat mij betreft zijn de studenten mijn klanten. Dus het eerste wat ik doe, is mijn klanten leren kennen. Wie zijn jullie, wat voor ervaring hebben jullie, wat verwachten jullie van de opleiding en wat willen jullie van mij? Zodat we samen op hetzelfde level zitten. En dat blijf ik gedurende het jaar checken. Heb ik genoeg uitleg gegeven, wat kan ik beter doen, wat kan anders? Ik vind dat persoonlijke contact heel belangrijk. Op die manier creëer ik een sfeer waarin iedereen zich veilig voelt en waarin het niet erg is om fouten te maken. Want van fouten maken, leer je juist!

Veilige omgeving

Die veilige omgeving zorgt er ook voor dat de studenten zich vrij voelen om hun ervaringen te delen en te vertellen. Omdat ik mijn ‘klanten’ ken, kan ik de casuïstiek in de lessen ook aanpassen op hun ervaring en expertise. Op die manier leren ze niet alleen van mij, maar ook van elkaar en ontstaat er een kruisbestuiving. Ik ben alleen maar de katalysator. Ik breng de discussie op gang en zij komen met de voorbeelden en de praktijkervaringen. Door die discussies komen ze erachter dat recht niet saai is, maar juist heel boeiend.

Het kwartje moet vallen

De leerdoelen uit de lesstof bereiken we door tijdens de bijeenkomsten de theorie kort te bespreken en dan aan de hand van die theorie vooral veel cases op te lossen. De theorie van deze opleiding kan namelijk op veel verschillende manieren toegepast worden. De studenten werken in heel uiteenlopende functies bij uiteenlopende bedrijven. En het maakt voor het toepassen van de theorie wel degelijk verschil of je op een rechtbank werkt of bij een verzekeringsbedrijf. Daarom stimuleer ik de studenten om zelf met voorbeelden uit hun eigen werk te komen, want uiteindelijk moet bij iedereen het kwartje vallen.

Drempels wegnemen

Ik zie het als mijn taak om drempels weg te nemen bij het studeren. Sommige studenten hebben al 25 jaar niet meer in de schoolbanken gezeten, dus ik geef ze tips om weer te leren leren. Bijvoorbeeld voor het trainen van het korte termijn geheugen. Of door ze de lesstof aan elkaar uit te laten leggen. En vooral door ze aan te moedigen om vragen te stellen, want ik ben er van overtuigd dat er geen domme vragen bestaan.

Het mag ook gezellig zijn

Natuurlijk maakt de lesstof een groot onderdeel uit van de bijeenkomsten, maar wat mij betreft mag het ook gezellig zijn. We trekken toch een lange tijd met elkaar op en dan is het fijn als er een goede sfeer heerst. Voor een tentamen wens ik ze succes en stel ik ze gerust als het nodig is en bij de laatste bijeenkomst is er altijd vlaai uit Limburg. En dat wordt elke keer weer gewaardeerd.“

Sylvia Jansen

Curriculum vitae

Onze docenten hebben ruime ervaring in het werkveld. Zij kunnen dan ook alles vertellen over de praktijk. Bekijk hieronder het cv van deze docent.

Werkervaring

2006-heden: werkzaam als zzp-er

Diverse projecten zoals juridische en fiscale ondersteuning in verschillende situaties voor particulieren en bedrijven. De grootste opdrachtgevers zijn het onderwijs en particuliere onderwijsinstellingen. Mediation in echtscheidingsprocedures en andere privaatrechtelijke geschillen. Adviseur re-integratie trajecten, arbeidsrechtelijke geschillen, aanbestedingsprocedures, milieuprocedures, duurzaamheid en bestuursrechtelijk geschillen.

2008

Beleidmedewerkster examencommissie Universiteit Maastricht, faculteit Health, Medicine and life Sciences
2008 Studentassistente onderzoek Milieurecht Universiteit te Maastricht.
2005-2007 Account manager opslag gevaarlijke stoffen Mark Bogman Safes BV.
2000-2005 DSM officemanager bij BU directeur en fabrieksdirecteur.
1997-2000 Directiesecretaresse bij Schoonmaakbedrijf,CBS, Woningvereniging
1987-1997 Allround Officemanager bij een verkeersschool

Onderwijservaring

Docent Recht en economie - LOI

ontwikkelaar en auteur lessen Inleiding Recht, ondernemingsrecht, contractenrecht, arbeidsrecht en arbeidsbemiddeling, familierecht, europees recht, strafrecht.

HsZuyd flexdocent
 • Tutor People and business begeleider Businessplannen; onderwijsontwikkeling om duurzaamheid te integreren; tutor managementaccounting -Hoge Hotelschool
 • Docent Belastingrecht ondernemingen, particulieren en internationaal belastingrecht voor deeltijdstudenten en voltijdstudenten - Faculteit PBM-Mer
 • Docent inleiding recht, docent Sociaal Zekerheidsrecht, Arbeidsrecht - Faculteit Financieel Management
 • Groepsbegeleiding (tutor) en docent Be en BA - Faculteit CM
 • Docent Recht en Bedrijfseconomie - Faculteit FM
Opleidingen
 • Certificaat verkorte docentencursus en diverse workshops ter ondersteuning en professionalisering van onderwijsactiviteiten.
 • Master Nederlands Recht, profiel handels- en ondernemingsrecht
 • Universiteit Maastricht. Gevolgde specialisaties: Sociaal Zekerheidsrecht, Arbeidsrecht handelsrecht, corporate social responsibility, civiele rechtspleging, ondernemingsrecht, insolventierecht en milieurecht. Scriptie onderwerp: effectiviteit regelgeving m.b.t. crediteurenbescherming in het kader van de flexibilisering BV recht.
 • HEAO-MER (management economie en recht)
 • Diverse bedrijfsdiploma’s intern DSM zoals BHV, EHBO en VCA
 • MEAO marketing en communicatie
 • Officemanager
Nevenactiviteiten

Fractievoorzitter van D66 bij de Gemeente Brunssum, raadslid voor D66 in de Gemeenteraad en lid van de Parkstadraad. Lid van de vertrouwenscommissie ter benoeming van burgemeester te Brunssum en diverse andere commissies. Bestuurlijke ervaring door werkzaamheden als raadslid en actief D66 fractievoorzitter, Parkstadraad, MKB, ondernemersverenigingen en in diverse service-clubs.

Odette Owen, docent HBO Officemanagement

“De wisselwerking in de groep is zo mooi!”

Odette Owen is een echte duizendpoot met een brede interesse. Het vak van officemanager is haar dan ook op het lijf geschreven. Zo werkte zij o.a. als officemanager bij KPMG en het ROC. Haar liefde voor het vak draagt zij over als ontwikkelaar van lesmateriaal en docent klassikaal bij de LOI.

Uitdagend vak

”Officemanagement is een divers vak. Er zijn grofweg twee soorten vacatures. De vacatures waarbij geen niveau staat aangegeven en waarbij je eigenlijk een ‘manusje van alles’ bent en de vacatures waarin HBO-niveau wordt gevraagd. Je hebt dan echt een brede en verantwoordelijke functie. Je houdt je niet alleen bezig met communicatie, maar ook met facilitaire zaken, ICT en ondersteunt echt de directie. Eigenlijk is het bijna een managementfunctie. Het kan ook best zijn dat je wordt opgenomen in het managementteam. Er wordt dan ook heel veel van je verwacht, ook leidinggevende capaciteiten. Er wordt echt van je verwacht dat je anders gaat communiceren dan je gewend bent. Tijdens de bijeenkomsten probeer ik mijn studenten hier heel bewust van te maken. Wat wordt er in de praktijk van je verwacht? ”

Praktijk centraal tijdens de bijeenkomsten

”De koppeling tussen theorie en praktijk, dat is waar het tijdens de bijeenkomsten om draait. De theorie bereiden de studenten thuis voor. Tijdens de bijeenkomsten draait het om de toepassing. Wat kom je tegen in je organisatie en hoe ga je daarmee om? Wat zijn de valkuilen en hoe zou je het beter kunnen doen? Ik daag mijn studenten continu uit om na te denken over de vraag: hoe kan ik de theorie op de beste manier toepassen? Zo kunnen ze de stof veel beter plaatsen dan wanneer ik alleen de droge theorie aan zou bieden. “

Actief en interactief

”Studenten gaan tijdens de bijeenkomsten vooral zelf actief aan de slag. Vaak werken ze in groepjes. Ze gaan met elkaar in gesprek, delen ervaringen en kennis. Ze werken bijvoorbeeld een onderwerp uit en presenteren dit aan elkaar. Kritisch kijken en verder denken zijn daarbij ontzettend belangrijk. Ik begeleid hen daarbij en probeer hen te stimuleren om ‘out of the box’ te denken.

Soms gebeurt het dat er een vraag uit de groep komt waarop een andere student al een antwoord geeft voordat ik dat kan doen. Dat vind ik zo leuk! De wisselwerking in de groep is zo mooi. Door alle verschillende ervaringen vullen ze elkaar echt aan!”

Ondernemend en proactief

”De ervaring die ik zelf heb opgedaan in de praktijk, neem ik mee naar de bijeenkomsten. Ik kan studenten precies vertellen hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Om als officemanager echt ondersteunend te zijn, is het heel belangrijk dat je proactief en ondernemend bent en als het ware in het hoofd van je manager gaat zitten. En je moet je ook zo profileren. Wanneer je bijdrage positief wordt opgemerkt, krijg je vertrouwen en meer verantwoordelijkheden.”

Docent als carrièrecoach

”Dat is ook iets wat ik mijn studenten vertel. Ik wil echt uit hen halen wat er in zit. Ik zeg hen wel eens ‘jullie zijn onbewust bekwaam, maar ik wil jullie ‘bewust bekwaam’ maken. Weet wat je kunt, stel je proactief en ondernemend op en laat dat ook zien binnen de organisatie. Lukt dat niet binnen een organisatie? Dan bewandel je een ander pad! Eigenlijk ben ik als docent ook een beetje carrièrecoach.”

odette

Kies je klassikale opleiding

Wil je weten welke klassikale opleidingen uit ons studieaanbod het beste aansluiten bij jouw voorkeuren, functie en ambities? Binnen drie stappen weet je het!

Vind je opleiding in 3 stappen