Toon 0 resultaten

Naam: Carin Cuypers (50)
Functie bij de LOI: Docent Master of Business Administration

”Sinds tien jaar werk ik als docent voor de LOI, waaronder bij de Master of Business Administration. Ik ontwikkel examens, corrigeer praktijkopdrachten en ben een vraagbaak voor de studenten: ambitieuze en ervaren professionals die streven naar een hoge managementfunctie. Natuurlijk, geen managementfunctie stelt deze master verplicht. Maar het geeft je wel een theoretisch en praktisch kader én het bewijs dat je de functie aankunt. Eigenlijk beschouw ik de studenten meer als collega’s. Aangezien een vereiste van de master is dat de student zich in een werkkring moet bevinden, zitten we in hetzelfde werkveld. De studenten moeten veel praktijkopdrachten uitvoeren binnen hun eigen organisatie, zoals het opstellen van een HRM-plan. Van die organisatiecontext leer ik op mijn beurt ook weer veel. Het inspireert me als ik bijvoorbeeld lees over het beleid van een bepaald bedrijf. Dat inzicht pas ik vervolgens ook weer toe bij Bureau Lara, een onderwijs-, onderzoeks- en adviesbureau dat ik in 2000 met mijn man opzette. Dat vind ik het leuke aan het docentschap: je groeit en ontwikkelt mee met de student.”