Toon 0 resultaten

Fixing IT!

Een nieuwe infrastructuur, revolutionaire applicaties, veranderde behoeftes van gebruikers; innovaties in de ICT volgen elkaar razendsnel op. Werk aan de winkel dus. Voor starters én ervaren professionals die hun vakkennis willen updaten of zich verder willen specialiseren.

Onze koning wond er in zijn laatste troonrede geen doekjes om. De regering broedt op een groeiagenda en de opzet van een investeringsfonds om ‘projecten in de sfeer van kennisontwikkeling, innovatie en infrastructuur mogelijk te maken.’ De grote kwesties voor de lange termijn vragen om een grondige aanpak. Zijne Majesteit wees terloops op de gebrekkige dienstverlening van uitvoeringsorganisaties als het UWV en de Belastingdienst. Ze kampen daar met een aantal problemen, maar ‘verouderde ICT’ is er één van.

Investeren en innoveren in ICT.
Investeren en innoveren

Onderbezetting en gedateerde ICT-systemen maken organisaties kwetsbaar. Wie niet tijdig investeert en innoveert, betaalt vroeg of laat de rekening. De ICT- ontwikkelingen verkeren in een continue stroomversnelling waarvan het einde voorlopig niet in zicht is. Alleen al op het gebied van automatisering, data-analyse, opslag (in de cloud), veiligheid (data security) en het internet of things gaan de ontwikkelingen zo hard dat zelfs professionals ze amper bij kunnen benen.

Blijvende groei

Volgens het UWV zal het aantal banen binnen de ICT-sector alleen maar groeien. ICT’ers zijn niet alleen gewild bij ICT-bedrijven, maar ook bij banken, de overheid en online-winkels is er vraag naar ICT-professionals. Voor 2021 is een toename met 11.000 banen voorspeld, een procentuele groei van 3,9 procent: de hoogste in alle sectoren.

Als programmamanager ICT-opleidingen in het hoger onderwijs houdt Edwin Löring bij LOI Hogeschool de vinger aan de pols in het veranderende ICT- landschap. “Om het opleidingsaanbod af te stemmen op de vraag van de toekomst, moet je weten wat er speelt. Zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid.”

Top 8 functies

Naast de opkomst van nieuwe termen als big data specialist, cloud engineer, securityengineer en blockchainconsultant blijft de vraag naar vertrouwde functies groot. Volgens Monsterboard zijn dit de 8 populairste ICT-banen:

  1. Software developer
  2. Front-end developer
  3. Systeembeheerder
  4. Embedded software engineer
  5. Functioneel beheerder
  6. Applicatiebeheerder
  7. Informatie-analist
  8. Business analist
Kies voor een LOI-opleiding in ICT en haal een erkend diploma.
Verbindende factor

De veranderingen in de branche zijn volgens Löring gigantisch. “Zeker als je ze van buitenaf probeert te volgen. De ICT’er die in de pas wil blijven lopen, hoeft niet op elk gebied een specialist te zijn. Maar hij is sterk in het voordeel als hij een verbinding kan leggen tussen onderwerpen als artificial intelligence, machine learning, big data, en cloud computing. Je wil data genereren, analyseren én ergens opslaan.”

IT Development

Het ICT-opleidingsaanbod van LOI Hogeschool spitst zich toe op drie interessegebieden met een gezond arbeidsmarktperspectief: IT Development, Business & IT en IT Operations.

Löring: ”IT Development omvat onder meer software engineering. Het is nog steeds een uitdaging voldoende mensen op te leiden die geschikte software kunnen ontwikkelen als front-end developer (aan de technische voorkant) of back-end developer (aan de voor gebruikers onzichtbare achterkant).”

Business & IT en IT Operations

Business & IT beweegt zich op het kruispunt van bedrijfsvoering en informatica, waarin het onder meer draait om business intelligence en verandermanagement. “Centraal daarbij staat de koppeling tussen hoe je als organisatie je geld verdient en hoe je dat via IT ondersteunt.”

IT Operations ten slotte is de tak van technische informatica die zich bezighoudt met het beheer van servers en infrastructuur en het onderhoud van de applicaties die binnen een organisatie worden gebruikt. Belangrijke thema’s in dit veld zijn security en cloud computing.

Omscholing en bijscholing

Bedrijven is er veel aan gelegen om digitaal talent te werven en te binden. Vaak bieden ze opleidingen en educatieve programma’s aan om actueel en relevant te blijven. Werkgevers investeren regelmatig in omscholings- en bijscholingstrajecten van hun werknemers.

Meer vraag naar HBO’ers

De gemiddelde ICT-baan groeit in niveau. Dat vertaalt zich in het banenperspectief en de vraag naar mensen. Als je vroeger een nieuw netwerk wilde aanleggen, gebeurde dat fysiek met kabels. Tegenwoordig komt er amper nog een kabel aan te pas en koppel je het netwerk meteen aan een aantal databases. Een MBO’er is sterk in ‘doen’ en kan een taak op zich nemen, bijvoorbeeld het opzetten van een server. Maar omdat de vraagstukken steeds meer met elkaar verweven raken, worden ze ook abstracter, gecompliceerder en analytischer. Het gevolg: de vraag naar HBO’ers groeit.

Andere competenties

Wat impliceren termen als big data, robotisering, cloud computing en the internet of things voor de competenties van de mensen die erin werken? Hoe verder je opschuift in de richting van IT Operations, hoe meer techniek de boventoon voert en hoe belangrijker bèta-vaardigheden worden. Kies je voor Business en IT, dan ben je een schakel tussen de techniek en het bedrijfsproces. Dat doet een sterker beroep op je soft skills.

Van kunstdocent tot ICT-professional

Na zijn middelbare school koos Alain (27 jaar) voor een creatieve opleiding. Aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten behaalde hij in 2014 zijn bachelor bij beeldende vormgeving en kunstonderwijs. “Helaas liggen de banen in het kunstonderwijs niet voor het oprapen. Al vrij snel vroeg ik me af of er andere opties waren.”

Andere koek

In een tijdelijke baan op de debiteurenafdeling van een grote fitnessorganisatie kreeg hij te maken met rapporten en analyses. “Heel andere koek, maar het lag me wel. Verbanden zoeken, processen beter op elkaar laten aansluiten; mijn interesse voor computertechniek kwam van pas. De breedte van de branche bood speelruimte. Je hoeft echt geen wiskunde-nerd te zijn. Wel is het handig als je nieuwsgierig bent, een probleemoplossende instelling hebt en analytisch kunt denken.”

Snelle carrière

Alain begon als klantenservicemedewerker bij een onderwijsorganisatie. Vervolgens kreeg hij er als webcare medewerker te maken met software-ontwikkelingsprocessen. Kort daarna werd hem een baan aangeboden als service campaign manager. Intussen was hij op eigen initiatief met een HBO-opleiding Bedrijfskundige Informatica bij LOI Hogeschool begonnen.

Thuis op het snijvlak van technologie en soft skills

Alain: ‘Het werd bedrijfskundige informatica omdat er mensen nodig zijn die de brug slaan tussen de softwaretaal en de bedrijfsprocessen. Juist op dat snijvlak van technologie en soft skills voel ik me thuis. Je werkt niet alleen met machines, maar ook met mensen. Die communicatieve component is heel belangrijk voor me.”

Groei door in het vakgebied ICT.
Geen geïsoleerde unit meer

Ook bij IT Development is tegenwoordig vaak sprake van korte ontwikkeltrajecten waarbij je moet samenwerken en dus ook veel moet communiceren. IT Operations is het van oorsprong meest technische gebied.

Löring: “Maar de tijd van drie IT’ers in een AC/DC-shirt in een afgelegen serverruimte is voorbij. Ook die treden nu naar buiten, schakelen voor overleg met de leveranciers en de gebruikers van de virtuele serverruimte. IT is verknoopt met het bedrijfsproces en is geen geïsoleerde unit meer binnen het bedrijf.”

Transversal skills

De dynamiek van de branche vergt vooral oplossingsgerichte werknemers met een groot analytisch en lerend vermogen. Transversal skills, vaardigheden die je zowel in het ene als in het andere vakgebied kunt toepassen, komen zeker van pas. Denk aan interpersoonlijke vaardigheden of creativiteit. Voorbeelden van basisschooldocenten, militairen en bloemisten die succesvol een loopbaanswitch maakten, bewijzen dat. Maar inhoudelijke vakkennis blijft in deze tak van sport onontbeerlijk. En die zul je je eigen moeten maken.

De digitale verschuiving op de arbeidsmarkt heeft grote gevolgen voor het onderwijs. Circa 65 procent van de huidige scholieren komt later te werken in beroepen die nu nog niet bestaan. De ontwikkelingen in de ICT-branche zijn haast niet bij te houden. Toch moeten opleidingsinstituten er alles aan doen om in te spelen op de digitale vraag. Met bijvoorbeeld minors, gastcolleges, het aanbieden van om- en bijscholingstrajecten voor de huidige generaties werkenden en door het bijscholen van de eigen docenten.

 

Meer over het vakgebied ICT

De ICT-ontwikkelingen volgen elkaar snel op en dat biedt volop kansen op een dynamische baan in deze veelzijdige sector. Behaal certificaten van o.a. EXIN, Microsoft, Cisco en Windows met de erkende ICT-opleidingen op elk niveau van de LOI.

Bekijk het aanbod