Toon 0 resultaten

De wereld internationaliseert in rap tempo. Dit heeft zijn weerslag op het bedrijfsleven dat steeds universeler wordt. Om op deze trend in te spelen is internationalisering een speerpunt van de LOI, vertelt Gilbert Silvius, lector bij LOI Hogeschool.

Is internationalisering echt een trend in het onderwijs?

“Jazeker. Na de invoering van de bachelor-masterstructuur zien we steeds meer Europese raamwerken voor competenties. Bedrijven werken vaker internationaal. Daarbij werken professionals samen met collega’s uit binnen- en buitenland. Daarom is het belangrijk dat beroepscompetenties internationaal vergelijkbaar zijn en dat die competenties ook in een internationale context goed toepasbaar zijn. Voor een goede voorbereiding van studenten op de beroepspraktijk is het van groot belang in opleidingen hierop aan te sluiten. LOI Hogeschool heeft de kwaliteit van haar opleidingen hoog in het vaandel staan. In praktijk betekent dit dat we in onze opleidingen aanhaken op de ontwikkeling van internationalisering in het zakenleven.”

Hoe werkt dat dan?

“Neem talenkennis en interculturele vaardigheden. Als je na je afstuderen bij een internationaal bedrijf wil werken is het van belang dat je je talen spreekt. Uiteraard is ook buitenlandse vakkennis onmisbaar. En behaalde kwalificaties moeten aansluiten bij universele standaarden. Door deze internationaal gerichte aanpak, en onze samenwerking met buitenlandse partners, verwerven onze studenten een betere positie op de mondiale arbeidsmarkt én zullen ze goed voorbereid zijn op de internationale beroepspraktijk”

Heb je een voorbeeld van internationale samenwerking?

“We hebben bijvoorbeeld voor de afgestudeerden van onze bacheloropleidingen ICT een speciaal schakelprogramma ontworpen. Dit deden we in samenwerking met de Antwerp Management School (AMS) en de Hogeschool NOVI. Na het succesvol afronden van het schakelprogramma kunnen studenten instromen in een van de executive masters van de AMS. Bijvoordeel de masters: Executive Master of Enterprise Architecture (MEITA) of Executive Master of IT Governance and Assurance (MITGA). De student behaalt dan de titel Master of Science.”

Hoe zet je jezelf daarvoor in?

“Zelf ben ik opgeleid in het leger, waarna ik gekozen heb voor het bedrijfsleven. Ik werk al jaren als projectmanager en consultant. Mijn expertise ligt op dit gebied en het vlak van informatiemanagement. Daarnaast geef ik al meerdere jaren les als lector aan de LOI Hogeschool en andere hogescholen en universiteiten in binnen- en buitenland. Ik geef colleges en trainingen, behandel cases en begeleid afstudeerders. Zelf doe ik ook onderzoek en publiceer ik regelmatig. Zo koppel ik in praktijk de snijvlakken onderwijs, beroepspraktijk en onderzoek aan elkaar. Daarbij neem ik altijd het internationale perspectief mee. Dat is belangrijk omdat Nederland van oudsher internationaal georiënteerd is en onze studenten praktisch allemaal in een universele context werken. Internationalisering moet eigenlijk ‘gewoon’ zijn.”