Toon 0 resultaten

Nederland slimmer maken, dat is de missie van de LOI. En daar doen we allemaal hard aan mee: voor ons plezier of omdat het goed is voor onze carrière. Bottomline is dat kennis je altijd iets oplevert. Twee kenners over kennis krijgen, hebben en gebruiken.

”Wat moet je met je leven als je niet groeit?” Bij Ruben Timmerman komt deze opmerking uit z’n tenen. Hij is gefascineerd door leren. En toen hij zelf geen geschikte coachingscursus kon vinden, bedacht hij Springest: de vind- en vergelijkingssite van leeraanbod. ”Iedereen heeft de drive om te leren; verder, beter, meer te willen. De kern van leren is wat de Engelsen zo mooi ꞌdeliberate practiseꞌ noemen. Een goede vertaling heb ik er niet voor, maar het komt erop neer dat je iets doet wat je nét niet kunt.”

Missers nodig

Dat ”iets” moet wel zo dichtbij zijn dat je het kunt omschrijven, maar niet zo ver dat het onmogelijk is. ”Denk aan de basketballer die steeds twee centimeter verder van de basket af gaat staan, bij het oefenen van worpen. Blijft hij steeds op dezelfde plek, dan leert hij niks. Gaat hij meteen tien meter verder staan, dan wordt het ook niks. De uitdaging zit in die eerste twee centimeter en daarna de volgende en de volgende. Natuurlijk, als je de uitdaging aangaat, gaat er ook weleens wat mis – vraag dat maar aan die basketballer – maar die missers heb je nodig om verder te komen.”

Kansen zien

Ruben spreekt uit ervaring. Toen hij vijf jaar geleden zijn bedrijf startte, was dat niet meteen een daverend succes. ”Totaal geen reden om met de handen in ‘t haar te zitten. Integendeel. Mijn twee centimeter verder was om van Springest in plaats van ”een cursusvergelijker” ”de Amazon van het leren” te maken. Voel je het verschil? Als je ervan uitgaat dat je altijd twee centimeter meer kunt, dan ga je dat vanzelf zo voelen en dan gebeurt het vaak ook. Kansen krijg je niet, kansen zie je als je goed oplet. Zet die stap om er wat van te maken. En je kennis vergroten is altijd een goede eerste stap.”

Welke stoel wil jij?

Zeker, er is recessie, er is werkloosheid. Maar we weten ook dat er straks veel stoelen vrijkomen op de arbeidsmarkt. De babyboomers stromen massaal uit. En met hen vrachten kennis en ervaring. Ruben: ”Ervaring kun je niet forceren, kennis wel. Dus als jij zo’n stoel wilt bemachtigen, moet je kennis opbouwen. Bepaal wat je wilt en hoe je daar kunt komen. Met kennis kun jij je onderscheiden. Of beter gezegd: hoe snel jij kennis kunt opdoen en gebruiken, is onderscheidend. Want kennis op zich kun je snel vinden met de moderne technologie. Het verschil tussen kennis hebben en niet hebben is daarmee kleiner geworden. Hoe snel je je iets eigen maakt en wat je ermee doet, dát maakt het verschil voor een werkgever.” LOI heeft daar de cursus Speed Learning voor. Daarin leer je beproefde technieken waardoor leren sneller, makkelijk en leuker wordt.

Jouw persoonlijk vermogen

Mathieu Weggeman heeft zijn eigen manier om uit te leggen wat kennis is. De professor Organisatiekunde aan de TU Eindhoven begint met een uitleg van wat in zijn vak wordt verstaan onder het begrip kennis. ”Kennis is een persoonlijk vermogen. En dat is opgebouwd uit vier onderdelen: informatie, vaardigheden, attitude en ervaring. Informatie is bijvoorbeeld een bepaalde methode of theorie. Vaardigheid is iets wat je onder de knie hebt, trompetspelen of timmeren. Attitude gaat over je houding, over waarom je iets wilt leren. Je wilt bijvoorbeeld graag mensen beter maken en daarom word je dokter. Ervaring, dat is jouw persoonlijke database. Samen vormen die vier onderdelen jouw persoonlijk vermogen. Als je weet hoe die bij jou is opgebouwd, kun je dat gebruiken bij het kiezen van een opleiding of vak.”

Jongeren delen kennis

Weggeman wijst erop dat de westerse economie een typische kenniseconomie is. ”Dus worden kenniswerkers het best betaald, en dus kiezen veel jonge mensen voor opleidingen die gericht zijn op informatie vermeerderen. In Nederland is het niet zozeer ”wie de baas is mag het zeggen”, maar ”wie het weet mag het zeggen.” Want informatie = kennis = macht. Op zich is dat prima. Het wordt pas vervelend als je je kennis bij jezelf houdt en op die manier je positie vast probeert te houden. Dat zie je vooral bij de oudere generatie. Jonge mensen vinden het vanzelfsprekend om kennis juist te delen. Zij hebben veel meer geleerd om in netwerken te werken. Bijvoorbeeld om samen een app te maken; ieder doet waar hij of zij het beste in is en samen maak je iets prachtigs.”

Ticket naar de arbeidsmarkt

Het belangrijkste advies van de professor is: ”Stel voor jezelf vast welke bijdrage jij kunt en wilt leveren. Ben je goed met je hoofd, dan kun je bijstuderen op informatie. Ben je sterker in de vaardighedenkant, zoek daar dan de geschikte opleiding bij. Ik vind sowieso dat het MBO-onderwijs zich sterker moet maken. Kenniseconomie, het zal wel, maar vaardigheden zijn net zo nodig als ondergewaardeerd. Heel veel mensen beseffen pas wat een loodgieter kan als ze er een nodig hebben. Hoe dan ook, kijk welk onderdeel van kennis voor jou het meest geschikt is en zorg dat je state of the art bent. Dat is je beste ticket naar de arbeidsmarkt. Studeren kun je op veel meer manieren doen dan alleen een opleiding volgen; het is ook lezen, luisteren, kijken. Ook ik ben ervan overtuigd dat we allemaal willen leren. Het zit nu eenmaal in de mensen om de wereld om ons heen te willen begrijpen.”

Tips van Mathieu Weggeman

  • Probeer dingen uit en vraag mensen met wie je op één lijn zit om rea Leren is ook: kijken naar anderen die al state of the art zijn, vakbladen lezen, conferenties bezoeken, een tool op internet gebruiken.
  • Vaardigheden leer je vaak het best van een ”oude meester”: als je de kans krijgt om in een meester-gezelrelatie het vak te leren, grijp die dan met beide handen aan.ctie.

Tips van Ruben Timmerman

  • Bij bijna de helft van de Nederlandse werknemers mag je binnen een bepaald budget zelf een relevante opleiding kiezen. Laat de afspraken daarover vastleggen in je arbeidscontract; dat voorkomt onduidelijkheden hierover.
  • Draai het om: maak je baas duidelijk waarom jouw ontwikkeling belangrijk is voor het bedrijf in plaats van – alleen – voor jou. Als jij groeit, groeit het bedrijf ook!

Zicht op een baan

Kansen op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt liggen vooral in de volgende sectoren:

  • Techniek (hogeropgeleide technici)
  • ICT
  • Onderwijs
  • (Online) marketing
  • Gezondheidszorg