MBO Verzorgende IG - Gehandicaptenzorg

Vakgebied

MBO Verzorgende IG - Gehandicaptenzorg

Behaal een MBO 3-diploma tot Verzorgende IG Gehandicaptenzorg. Studeer thuis of klassikaal en leer alles over het verzorgen en ondersteunen van lichamelijk en geestelijk gehandicapten.

In het kort

In het kort

Behaal een MBO 3-diploma tot Verzorgende IG Gehandicaptenzorg. Studeer thuis of klassikaal en leer alles over het verzorgen en ondersteunen van lichamelijk en geestelijk gehandicapten.

Lesgeld thuisstudie
18 x € 132,00 (€ 165,00) 20% korting
Lesgeld klassikaal
18 x € 249,00
Studieduur
18 maanden
Diploma
Erkend MBO-diploma
Niveau en leerweg
Derde leerweg, niveau 3
Erkenningen
Ministerie van OCW, Inspectie

Wil je graag écht iets betekenen voor mensen en zou je willen werken met lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten? Kies dan voor de opleiding MBO Verzorgende IG met uitstroomvariant Gehandicaptenzorg. Je leert in slechts 18 maanden alles over verzorgen en ondersteunen, specifiek gericht op het werken met deze doelgroep. Als verzorgende heb je meer en meer een begeleidende, adviserende en initiërende rol. In de opleiding is er dan ook niet alleen aandacht voor verpleegtechnische vaardigheden en basiszorg, maar ook voor (het stimuleren van) de eigen regie van de cliënt, deskundigheidsbevordering en kwaliteitszorg.

De MBO-opleiding Verzorgende IG – Gehandicaptenzorg is erkend door het ministerie van OCW en opgebouwd volgens de meest recente eisen vanuit de overheid. Het diploma dat je haalt, is dan ook op alle fronten erkend. Je doet alle kennis en vaardigheden op die een goede verzorgende of zorghulp nodig heeft. Bovendien biedt de LOI een groot aantal keuzedelen, waarmee je de opleiding nóg beter kunt laten aansluiten bij je (toekomstige) baan. Je studeert naar keuze thuis of klassikaal en krijgt begeleiding door docenten uit de praktijk, ook tijdens de stage.

De zorg staat te springen om goed opgeleide verzorgenden of zorghulpen. De kans dat je snel een leuke baan vindt, is dan ook groot. Met het erkende diploma op zak kun je bijvoorbeeld aan de slag in de gehandicaptenzorg bij een grote of kleinere zorginstelling, of als zelfstandige.

Daarom kies je voor de opleiding MBO Verzorgende IG - Gehandicaptenzorg

 • Na afloop een erkend MBO 3-diploma.
 • Erkend door het ministerie van OCW en op basis van het allernieuwste kwalificatiedossier.
 • Goed te combineren met een baan.
 • Persoonlijke begeleiding van start tot diploma, ook tijdens de stage.
 • Inclusief praktijkdagen.
 • MBO-studenten erg positief over hun LOI-opleiding.
 • Inspectie zeer tevreden over kwaliteit LOI MBO-opleidingen.
 • Zeer ruim aanbod keuzedelen.

Ministerie OCW CREBO

"Na afloop beschik je over een gedegen opleidingsniveau en ben je inzetbaar op allerlei gebieden binnen de zorg"
Louise van Es

Docent MBO Verzorgende IG


Lees het interview
"Na afloop beschik je over een gedegen opleidingsniveau en ben je inzetbaar op allerlei gebieden binnen de zorg"
Louise van Es

Docent MBO Verzorgende IG

Lees het interview

Doelgroep en toelating

Doelgroep en beroep

De MBO-opleiding Verzorgende IG met als uitstroomvariant Gehandicaptenzorg is bestemd voor iedereen die graag wil werken met lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten. Als verzorgende lever je een waardevolle bijdrage aan het welzijn van je cliënten. Je biedt ondersteuning bij het dagelijks leven, de persoonlijke zorg en het vinden van een zinvolle dagbesteding.

Je kunt deze opleiding bijvoorbeeld volgen wanneer je nu op MBO 2-niveau werkt en een functie met meer verantwoordelijkheid wilt. Ook wanneer je nog niet in de zorg werkt, is deze opleiding een hele goede start voor een mooie functie.

Video: Maak kennis met het beroep
Meer over het beroep

Als Verzorgende IG in de gehandicaptenzorg werk je met cliënten die een beperking hebben, bijvoorbeeld verstandelijk of lichamelijk. Je ondersteunt je patiënten op verschillende vlakken in de thuissituatie/woning van de gehandicapte of in de dagopvang. Denk aan ondersteuning bij onder andere bij het huishouden en de dagelijkse verzorging. Daarnaast geef je ook voorlichting over hoe je cliënten in het dagelijks leven met hun beperking om kunnen gaan. Een goede verzorgende of zorghulp in de gehandicaptenzorg bouwt vaak een hechte band op met de cliënten. Het is een beroep waar je veel waardering uit haalt!

Ontdek de arbeidsmarkt

Na het afronden van de opleiding MBO Verzorgende IG – Gehandicaptenzorg weet je alles over verzorging en ondersteuning en de specifieke eisen die het werken met gehandicapten aan je stelt. Je bent perfect voorbereid om aan de slag te gaan in de gehandicaptenzorg. Bijvoorbeeld bij een grote of kleinere zorginstelling, of als zelfstandige.

Arbeidsmarktperspectief

Meer informatie over het arbeidsmarktperspectief van deze opleiding is te vinden op de website van de SSB (Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven): www.s-bb.nl.

Nieuw!
Voor iedereen die wil doorgroeien

Het gloednieuwe &door! magazine staat boordevol verhalen uit het werkveld, nieuws over branches, arbeidsmarkt en banen van de toekomst, leuke columns en andere inspirerende artikelen die je helpen richting te geven aan je carrière.

Vraag nu gratis aan

Nieuw!
Voor iedereen die wil doorgroeien

Het gloednieuwe &door! magazine staat boordevol verhalen uit het werkveld, nieuws over branches, arbeidsmarkt en banen van de toekomst, leuke columns en andere inspirerende artikelen die je helpen richting te geven aan je carrière.

Vraag nu gratis aan

Toelating

Er zijn verschillende manieren om te worden toegelaten tot een volledige en erkende MBO-opleiding.

Toelatingsmogelijkheden

Je bent direct toelaatbaar indien je 18 jaar of ouder bent en in het bezit van een van de onderstaande diploma’s of bewijzen:

 • Een diploma VMBO kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg.
 • MBO-diploma niveau 2 of 3.
 • Diploma LBO, VBO of MAVO.
 • Overgangsbewijs HAVO of VWO naar het vierde leerjaar.
 • Diploma MBO-basisopleiding Verzorgende IG.
 • Diploma Kort MBO Verzorgende IG - Gehandicaptenzorg.

Toelatingsexamen 18+

Voldoe je niet aan de vooropleidingseisen, maar ben je 18 jaar of ouder, dan is het mogelijk om het Toelatingsexamen 18+ af te leggen. Bij voldoende resultaat kun je op grond daarvan worden toegelaten tot de MBO-opleiding van je keuze. Je dient op de dag van het examen minimaal 18 jaar te zijn.

Wil je graag een mbo-opleiding volgen, voldoe je niet aan de vooropleidingseisen en/of twijfel je of je het niveau van de opleiding wel aankunt? Volg dan eerst een kort MBO-programma. Je doet vakkennis op en ervaart de zwaarte van de opleiding. Wil je na het korte MBO-programma doorstromen? Doe dan het toelatingsexamen 18+ op onze kosten. De modules die je al in het korte MBO-programma hebt behaald, neem je mee naar de volledige mbo-opleiding.

Het Toelatingsexamen 18+ wordt digitaal afgenomen op 16 locaties in Nederland en kan elke werkdag worden afgelegd. Het examen bestaat uit meerkeuzevragen op het gebied van taal- en rekenvaardigheid en toetst of je het niveau van de MBO-opleiding aan kunt. Aanmelden voor het toelatingsexamen kan digitaal via dit formulier.  De kosten voor het toelatingsexamen bedragen € 75,-. Na het succesvol afleggen van het examen kan worden gestart met de gekozen MBO-opleiding van de LOI en wordt dit bedrag in mindering gebracht op het lesgeld. Ben je gezakt voor het examen, dan is het mogelijk een herkansing aan te vragen.

Heb je dyslexie of dyscalculie? Dan is het mogelijk om extra tijd te krijgen voor het examen. Stuur in dat geval je NAW-gegevens, plus een medische verklaring van dyslexie of dyscalculie, naar examenbureau@loi.nl. Je medische verklaring wordt vervolgens gecheckt, waarna het examenbureau contact met je opneemt over het boeken en betalen van het examen.

De opleiding

Inhoud van de opleiding MBO Verzorgende IG - Gehandicaptenzorg

De opleiding MBO Verzorgende IG – Gehandicaptenzorg sluit naadloos aan op de praktijk. Er is aandacht voor alle kennis en vaardigheden waarover een verzorgende IG in de gehandicaptenzorg moet beschikken. Zo leer je o.a. over het verlenen van basiszorg, verpleegtechnische vaardigheden en het werken met groepen. Je vaardigheden train je o.a. tijdens de negen praktijkdagen.

Naast de modules die je voorbereiden op het beroep van verzorgende gehandicaptenzorg, volg je bij deze opleiding enkele modules die iedere MBO-er moet volgen. Bovendien volg je een aantal keuzemodules. Hiermee kun je de opleiding nóg beter laten aansluiten bij je (toekomstige) werkomgeving of persoonlijke interesses en doelen. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een module over het bewustzijn van (interculturele) diversiteit of een module die de technologische ontwikkelingen in de zorg behandelt. De LOI biedt een groot aantal keuzedelen. Er zit dan ook zeker iets voor je bij!

Een belangrijk onderdeel van de opleiding MBO Verzorgende IG – Gehandicaptenzorg is de stage. Hier pas je de theorie toe in de praktijk en kun je je vaardigheden oefenen en ontwikkelen. Je moet bij deze opleiding minimaal 480 uur stage lopen. Hoe je dit indeelt, mag je zelf bepalen in overleg met het leerbedrijf. Fulltime, parttime, hele dagen, halve dagen. Vrijwel alles is mogelijk, zolang je de 480 uur maar maakt. Zo kun je ook de stage goed combineren met een baan en de rest van je leven.

Bekijk de modules van de opleiding
Module

Modules die voor iedere MBO-opleiding op dit niveau gelijk zijn:

 
Loopbaan en burgerschapLoopbaan en burgerschap
Deze module bestaat uit twee delen. In het onderdeel Burgerschap leer je over een aantal belangrijke aspecten van de Nederlandse samenleving. Onderwerpen die aan bod komen, zijn o.a. de Nederlandse politiek, mens en arbeid, de burger als consument en vitaal burgerschap.

Het onderdeel Loopbaan draait om jou als professional. Je brengt in kaart wat je capaciteiten en motieven zijn en onderzoekt wat voor baan bij jou past en hoe je zelf sturing kunt geven aan je loopbaan. Ook het opbouwen van een (professioneel) netwerk komt aan bod.
Rekenen 2FRekenen 2F
Deze module brengt je rekenvaardigheden op niveau 2F, het niveau dat hoort bij een MBO 2 of 3-opleiding. De module is opgebouwd uit vier onderdelen: Getallen, Verhoudingen, Meten en meetkunde en Verbanden.
Nederlands 2FNederlands 2F
Deze module brengt je mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid op niveau 2F, het niveau dat hoort bij een MBO 2 of 3-opleiding. Je werkt aan je mondelinge taalvaardigheid, leesvaardigheid, schrijfvaardigheid en luistervaardigheid. Ook is er aandacht voor taalverzorging en taalbeschouwing.

Specifieke modules voor deze opleiding:

 
Methodisch werkenMethodisch werken
In deze module leer je methodisch werken, samenwerken met andere disciplines, een zorgplan opstellen en zorg evalueren.

Onderwerpen die aan bod komen, zijn:
• Indicatie en zorgzwaartepakketten.
• Gegevens verzamelen en analyseren, formuleren van problemen, doelen en activiteiten, rapporteren.
• Afstemmen met de zorgvrager en naastbetrokkene.
• Observeren en signaleren.
• Prioriteiten stellen.
• Klinisch redeneren.
• Zorg afstemmen met collega’s en andere disciplines, doorverwijzen.
• Deelnemen aan een multidisciplinair overleg.
• Schrijven van eindevaluatie.
• Vroeg signalering.
• Methodisch werken, maken van een eigen werkplanning.
• Gegevens verwerken in het zorginformatiesysteem.
• Kennis van ketenzorg.
Communiceren en gesprekken voerenCommuniceren en gesprekken voeren
In deze module leer je onder andere meer over verschillende vormen van communiceren, feedback geven en ontvangen en gesprekstechnieken.

Onderwerpen die aan bod komen, zijn:
• Verbale en non-verbale communicatie.
• Interculturele communicatie.
• Verschillende vormen van communicatie zoals LSD, NIVEA, OMA.
• Zender, ontvanger en ruis.
• Gespreksfases.
• Verschillende soorten vragen.
• Verschillende soorten gesprekken.
• Respect.
• Inlevingsvermogen.
• Belevingswereld van de zorgvrager.
• Coachen.
• Regels van feedback.
• Feedback geven en ontvangen.
• Joharivenster.
• Stimuleren en motiveren.
Eigen regieEigen regie
Deze module leert je de zorgvrager stimuleren in het behoud van de eigen regie op het leven. Verder leer je gebruik maken van en rekening houden met de ervaringsdeskundigheid en de eigen kracht van zorgvragers en naastbetrokkenen, rekening houdend met de (medische) voor geschiedenis.
Anatomie, fysiologie en pathalogieAnatomie, fysiologie en pathalogie
Tijdens deze module wordt de anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam en de meest voorkomende ziektebeelden behandeld. Je leert de anatomie van het menselijk lichaam beschrijven en je leert wat de oorzaken en verschijnselen zijn bij de behandelde ziektebeelden die bij de betreffende pathologie horen. Verder leer je meer over gedragsveranderingen bij ziektebeelden, hoe je hier adequaat op kunt reageren, je leert de juiste begeleiding bieden en eventueel vervolgstappen nemen.
BasiszorgBasiszorg
Na afronding van deze module ben je in staat om op een professionele en verantwoorde manier basiszorg te verlenen aan de zorgvrager.

Onderwerpen die aan bod komen, zijn:
• Persoonlijke verzorging: wassen op bed, aan de wastafel, onder de douche, in bad (inclusief haren wassen en scheren).
• Mondverzorging.
• Hand en voet verzorging (inclusief de nagels).
• Hulp bij aan- en uitkleden inclusief steunkousen.
• Hulp bij ondersteuning toiletgang.
• Vormen van incontinentie en incontinentie materiaal.
• Observeren van de huid, houding en uitscheiding.
• Obstipatie, diarree, uitdroging, oedeem.
• Vochtbalans.
• Voeding en vochtlijst bijhouden.
• Tiltechnieken.
• Hulpmiddelen.
• Vitale functies.
• Mobiliteit.
• Slaap-waakritme.
• EHBO bij verwondingen, vergiftigingen, verstikking, verslikken, ademstilstand en circulatiestilstand.
• E-health en domotica.
Verpleegtechnische vaardighedenVerpleegtechnische vaardigheden
Je maakt kennis met de meest voorkomende technische vaardigheden, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen van de zorgvrager en volgens de protocollen.

Onderwerpen die o.a. aan bod komen, zijn:
• Werken met protocollen en richtlijnen de wet BIG.
• Verpleegkundig rekenen.
• Kennis van farmacologie, multi farmacologie en psychofarmacologie.
• Juist inzetten van materialen en middelen.
• Medicijnen checken, registreren distribueren en controle op inname.
• Verzorgen van rode en gele wonden.
• Zwachteltechniek toepassen.
• Verzorgen, controleren en observeren van een suprapubische katheter en een blaaskatheter.
• Blaasspoeling.
• Toedienen van sondevoeding via de PEG-sonde.
• Insuline-pen hanteren.
Begeleiding en adviseringBegeleiding en advisering
In deze module leer je gestructureerd voorlichting, advies en instructie geven aan zorgvragers en betrokkenen over de gezondheidszorg, gezondheid, problemen en beperkingen. Verder leer je begeleidingstechnieken toepassen, adequaat reageren in crisissituaties en handelen volgens de KNMG meldcode
DeskundigheidsbevorderingDeskundigheidsbevordering
Je leert alles over deskundigheidsbevordering en het begeleiden van (nieuwe) leerlingen, collega’s en vrijwilligers.
Kwaliteitszorg en het beroepKwaliteitszorg en het beroep
Na het volgen van deze module bent je in staat om de kwaliteit van het eigen werk te beoordelen en te verbeteren. Ook leer je samenwerken met andere beroepsgroepen.
Werken met groepen binnen gehandicaptenzorgWerken met groepen binnen gehandicaptenzorg
Na het volgen van deze module ben je in staat om de sfeer, het samenwerken en het samenwonen in een groep mensen met een handicap te bewaken en te bevorderen. Je stimuleert de zorgvrager tot het in stand houden van een sociaal netwerk en mee te doen aan zinvolle dagbesteding.
Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperkingOndersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking
In deze module wordt ingegaan op de specifieke kenmerken van mensen met een verstandelijke aandoening. Er worden een aantal ziektebeelden behandeld en er wordt ingegaan op het samenwerken met de zorgvrager, naastbetrokkenen en andere disciplines.
Communiceren met mensen met een verstandelijke beperkingCommuniceren met mensen met een verstandelijke beperking
In deze module wordt ingegaan op de verschillende begeleidingsvormen voor een zorgvrager met een verstandelijke beperking. Na afloop kun je op een correcte wijze communiceren met deze zorgvragers.

Keuzedelen

De keuzedelen bieden een verbreding of verdieping van je kennis en maken het mogelijk om je opleiding nog beter aan te laten sluiten bij je wensen en interesses. Zo volg je bijvoorbeeld modules die aansluiten bij de vervolgopleiding die je wilt volgen of die je een voorsprong geven voor als je straks gaat solliciteren.
Digitale vaardigheden basisDigitale vaardigheden basis
Iedereen heeft bepaalde digitale vaardigheden nodig, wat voor beroep je ook uitoefent. We leven immers in een informatiesamenleving. Steeds meer informatie is digitaal en er is een grote variatie aan ‘devices’. Als werknemer moet je dan ook steeds meer inzicht hebben in de koppeling tussen systemen. Alleen dan kun je informatie op de juiste wijze verspreiden op een verantwoorde wijze bewaren. In dit keuzedeel leer je daarom over diverse systemen en leer je een keuze maken voor een vorm dan digitale communicatie. Ook ontdek je hoe je ICT effectief in kunt zetten bij je beroep.
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteitInternationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit
We leven en werken samen met mensen uit allerlei culturen. Dit keuzedeel draait om bewustwording van deze (interculturele) diversiteit. Daarbij wordt gekeken naar verschillende contexten. Wanneer je de verschillen tussen culturen herkent, zul je merken dat er minder knelpunten zijn op het gebied van samenwerking, aansturing en zakelijke overeenkomsten.
Mensen met niet-aangeboren hersenletselMensen met niet-aangeboren hersenletsel
Dit keuzedeel gaat specifiek in op het ondersteunen van cliënten met niet-aangeboren hersenletsel. Onderwerpen die aan bod komen, zijn o.a.:

- inventariseren van de (nieuwe) mogelijkheden, wensen en behoeften van de NAH-cliënt
- begeleiden van de NAH-cliënt en diens naastbetrokkenen bij verliesverwerking
- omgaan met het disharmonische profiel van de NAH-cliënt;
- omgaan met ontremd gedrag van de NAH-cliënt.
Nederlands 3FNederlands 3F
Je brengt je kennis van en vaardigheid in het Nederlands op het landelijk vastgestelde referentieniveau. 3F. Daarbij ligt de nadruk op toepassing van het Nederlands.
Ondernemerschap MBOOndernemerschap MBO
Wat komt er allemaal kijken bij het starten en runnen van je eigen onderneming? En welke vakkennis en vaardigheden heb je nodig als kleine zelfstandig ondernemer? Dat is waar dit keuzedeel op ingaat. Onderwerpen die aan bod komen, zijn o.a. het voeren van een kleine onderneming op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau, het runnen van een onderneming volgens een plan, het bepalen van de reikwijdte en inrichting van je werkzaamheden en het inspelen op je omgeving.
Rekenen 3FRekenen 3F
Dit keuzedeel breng je kennis en vaardigheden op rekengebied op het landelijk vastgestelde referentierekenniveau 3F. Daarbij ligt de nadruk op toepassing van je rekenvaardigheid. toepassingsgerichte benadering van rekenen.
Samenwerken met informele zorgverlenersSamenwerken met informele zorgverleners
Vrijwilligers en mantelzorgers worden steeds belangrijker in de zorg. In dit keuzedeel wordt ingegaan op het samenwerken met deze informele zorgverleners. Hoe breng je de draagkracht, draaglast en ondersteuningsbehoefte van de informele zorgverlener in kaart? Hoe kun je het sociale netwerk betrekken en activeren? Hoe kun je goed communiceren en samenwerken? Ook praktische en psychische drempels komen aan bod. Bovendien leer je op het gebied van wetgeving doorverwijzen naar de juiste instanties.
Zorg en technologieZorg en technologie
Dit keuzedeel gaat in op het werken met nieuwe technologische hulpmiddelen. Onderwerpen die aan bod komen, zij o.a.:

- bijdragen aan de deskundige inzet van nieuwe technologische hulpmiddelen.
- technologie toepassen op een ethisch verantwoorde manier.
- het gebruik van technologische hulpmiddelen bespreken met de cliënt.
- stabiliseren en/of verbeteren van de kwaliteit van leven.
- voorlichting en advies geven aan cliënten over technologische hulpmiddelen.
- multidisciplinair samenwerken m.b.t. de inzet van technologische hulpmiddelen.
 
Inclusief praktijkdagen

Een goede verzorgende of zorghulp in de gehandicaptenzorg heeft niet alleen theoretische kennis, maar beheerst ook de nodige vaardigheden. Daarom horen bij deze opleiding maar liefst negen praktijkdagen. Tijdens deze praktijkdagen gaat in de eerste plaats om het oefenen en trainen van je vaardigheden onder begeleiding van ervaren docenten.

Bij de klassikale opleiding zijn de praktijkdagen opgenomen in het programma van de klassikale bijeenkomsten. Bij de thuisstudie ontvang je tijdens de opleiding meer informatie over de planning.

De MBO Startdag helpt je snel op weg

Voor alle MBO-studenten die starten met een volledige MBO-opleiding, organiseert de LOI een speciale bijeenkomst, de MBO Startdag. Op deze dag maak je kennis met je medestudenten en word je snel wegwijs gemaakt in de opleiding. Hoe zit de opleiding in elkaar? Hoe pak je de studie aan? Hoe werkt de online leeromgeving? Hoe vind je een stageplaats? Kortom: de basis voor een goed begin en soepel verloop van de opleiding.

Onze studenten blijken de MBO Startdag zeer te waarderen. Gemiddeld geven zij een 8 als rapportcijfer aan deze dag.

De gratis MBO Startdag maakt je snel wegwijs
Inclusief demonstratiefilmpjes

Bij de module Verpleegtechnische vaardigheden vind je filmpjes waarin diverse handelingen worden gedemonstreerd. Denk bijvoorbeeld aan het inbrengen van een infuus en het toedienen van sondevoeding. Al deze handelingen worden uitgevoerd volgens hoge kwaliteitsstandaarden.

Stage

De stage vormt een belangrijk deel van de opleiding. Je krijgt tijdens de stage dan ook intensieve begeleiding door een praktijkbegeleider vanuit de LOI en een praktijkopleider vanuit het leerbedrijf. Hierdoor haal je het maximale uit je stage en sluit je deze met een goed resultaat af.

Tijdens de stage pas je de geleerde theorie toe in de praktijk van het toekomstige beroep. Ook biedt de stage de mogelijkheid om bepaalde handelingen of taken te leren, die je alleen in de praktijk onder de knie kunt krijgen. Bovendien geeft de stageperiode een heel goed beeld van de dagelijkse gang van zaken in je toekomstige beroep.

Voor deze opleiding MBO Verzorgende IG – Gehandicaptenzorg geldt een minimum van 480 uur stage bij een erkend en door de SBB (Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) geregistreerd leerbedrijf. In overleg met het leerbedrijf kan de stage parttime of fulltime worden ingevuld. Houd wel rekening met onregelmatige werktijden.

Intensieve begeleiding tijdens de stage

Op de werkplek zelf word je tijdens de stage intensief begeleid door een praktijkopleider. De praktijkopleider is een ervaren medewerker van het bedrijf waar je werkt.

Vanuit de LOI krijg je een praktijkbegeleider toegewezen die je tijdens de stage ondersteunt. Deze praktijkbegeleider brengt een bezoek aan de werkplek om te kijken of je er de stage goed kunt vervullen. Daarnaast geeft de praktijkbegeleider gedurende de stage feedback en adviezen en monitort hij de voortgang.

Dankzij de intensieve begeleiding en het nauwe contact tussen de praktijkbegeleider en het stagebedrijf, ben je verzekerd van een goede aansluiting tussen de opleiding en de werkplek. Theorie en praktijk worden zo optimaal gecombineerd.

Zo vind je een stageplaats

Heb je bij de start van de studie een relevante baan en is het bedrijf waar je werkt geregistreerd bij de SBB (Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven), dan kun je het praktijkdeel van de opleiding op de werkplek uitvoeren. Is het bedrijf niet geregistreerd, dan kan de werkgever bij de SBB een aanvraag doen tot erkenning.

Heb je geen (relevante) baan, sluit dan gedurende de opleiding een overeenkomst met een geschikt leerbedrijf. De meeste studenten vinden zelf een leerbedrijf. Wanneer je geen leerbedrijf kunt vinden, helpt de LOI daarbij.

Het bedrijf waar je stage loopt, moet zijn gevestigd in Nederland of het noorden van België. Om te kunnen starten met de stage moet je eerst een aantal examens te hebben behaald.

Kijk voor meer informatie over de stage, leuke tips en het vinden van een erkende stageplaats bij jou in de buurt op www.stagemarkt.nl

Examens en diploma

Examens

De modules worden op verschillende manieren afgerond, bijvoorbeeld met een afsluitende casusopdracht of met een schriftelijk of mondeling examen. Dat kan een LOI-examen zijn, of een examen dat wordt afgenomen door een andere instantie. Alle examens staan onder toezicht van de Inspectie van het Onderwijs.

De opleiding als geheel wordt afgesloten met een praktijkexamen en in de meeste gevallen met gesprek over de competenties die je hebt opgedaan. Beide worden bij het leerbedrijf afgenomen door twee praktijkexaminatoren van de LOI.

Aan het afleggen van examens zijn meestal kosten verbonden. Deze vind je bij Studieduur en kosten.

Examen doen waar en wanneer je wilt

Steeds meer examens zijn flexibel. Dat betekent dat ze iedere werkdag kunnen worden afgelegd op 16 verschillende locaties in Nederland. Je kunt dus meteen examen doen wanneer je er klaar voor bent, dat scheelt een hoop tijd. Je legt het examen digitaal af. En heb je een keer een examen niet gehaald, dan kun je alsnog snel slagen voor een herexamen.

Aanmelden voor examens

Tijdens de opleiding word je automatisch en op tijd geïnformeerd over deelname aan de LOI-examens: waar, wanneer en hoe laat ze worden afgenomen, hoeveel tijd je per onderdeel krijgt en hoe je je precies inschrijft. Van eventuele bijzonderheden word je eveneens op de hoogte gesteld.

Diploma en vervolgopleiding

De opleiding MBO Verzorgende IG - Gehandicaptenzorg van de LOI is volledig erkend door het ministerie van OCW en geregistreerd in het Crebo onder nummer 25491. Na succesvolle afronding van de opleiding behaal je dan ook een officieel erkend MBO 3-diploma. Met dit diploma op zak kun je aan de slag als verzorgende gehandicaptenzorg bij een groot aantal organisaties. Ook doorstromen naar een vervolgopleiding op MBO niveau 4 is mogelijk.

Mogelijke vervolgopleidingen

Na het behalen van het diploma kun je doorstromen naar een MBO-opleiding op niveau 4, bijv. MBO Verpleegkundige of één van onze  MBO welzijnsopleidingen op niveau 4.

De kwaliteitsgarantie van de LOI

Al onze volledige MBO-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op grond van de WEB. Alle MBO-opleidingen van de LOI worden gecontroleerd door de Inspectie van het onderwijs en blijken keer op keer te voldoen aan alle kwaliteitseisen. Bij het onlangs uitgevoerde onderzoek naar de Staat van de Instelling, gaf de Inspectie aan vol lof te zijn over het kwaliteitsborgingssysteem. Alle MBO-basisopleidingen en korte MBO-programma’s zijn onderdeel van een volledige MBO-opleiding.

De diploma-eisen van volledige MBO-opleidingen worden landelijk bepaald en zijn vastgelegd in kwalificatiedossiers. Bij de LOI worden alle opleidingsprogramma’s van de MBO-opleidingen continu afgestemd op de meest recente eisen. Als MBO-student bij de LOI weet je dus dat je altijd een landelijk erkend MBO-diploma behaalt.

Bovendien onderhoudt de LOI intensieve contacten met het bedrijfsleven en brancheverenigingen. Zo sluiten de opleidingen gegarandeerd aan op de actuele beroepspraktijk.

Startdatum en locaties

Startdatum en locaties

Schrijf nu in via het inschrijfformulier en start wanneer je wilt. Doe het dus vandaag nog! Bij een thuisstudie kun je elke datum kiezen. Bij een klassikale opleiding is er keuze uit een aantal startdata en locaties. Dagbijeenkomsten vinden altijd op vrijdag of zaterdag plaats van 9:30 tot 16:30 uur, avondbijeenkomsten op dinsdag- of donderdagavond van 19:00 tot 22:00 uur.

Wanneer voor het eerstvolgende startmoment bekend is op welke locatie en dag de opleiding definitief start, staat dit vermeld op deze pagina. Vaak kun je je ook dan nog steeds voor andere locaties en dagen aanmelden.

Houd er rekening mee dat er wellicht gebruikgemaakt wordt van een afwijkende locatie. Dit in verband met de benodigde voorzieningen om vakspecifieke technische handelingen te kunnen oefenen.

Alle klassikale bijeenkomsten t/m 14 april worden geannuleerd. Eind maart starten daarvoor in de plaats de eerste virtual classrooms, en vanaf 14 april zullen nagenoeg alle bijeenkomsten worden vervangen door virtual classrooms. Alleen bijeenkomsten die echt niet via een virtual classroom georganiseerd kunnen worden, worden op een nader te bepalen moment alsnog klassikaal gehouden. 

Inschrijven voor klassikale opleidingen die binnenkort starten is dus nog steeds mogelijk. De eerste bijeenkomsten vinden dan online plaats en zodra het weer kan, wordt het programma met klassikale bijeenkomsten voortgezet. Aanmelden voor september of oktober is nu ook al mogelijk. 

Klassikaal studeren

Eerstvolgende startmoment:

April 2020

Eerste bijeenkomst:

Medio april 2020

Aantal bijeenkomsten dagopleiding:

18

Aantal bijeenkomsten avondopleiding:

36

Plaats:

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Nederland

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Thuis studeren

De opleiding past zich volledig aan jouw leven aan. Starten kan wanneer je wilt. Je bepaalt zelf waar je de opleiding volgt, op welk moment je studeert en hoe lang. Daarbij sta je er nooit alleen voor. Je hebt een eigen docent die via de online leeromgeving altijd snel bereikbaar is.

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode
Flexibel studeren, thuis of klassikaal

Een MBO-opleiding volgen bij de LOI, betekent flexibel studeren met alle begeleiding die je nodig hebt (ook tijdens de stage), of je nu kiest voor een klassikale opleiding of voor flexibel thuis studeren.

Heb je graag een extra stok achter de deur en wil je je medestudenten en docenten ontmoeten? Kies dan voor onze klassikale methode. Hierbij heb je wel de regelmaat van klassikaal onderwijs en toch voldoende flexibiliteit om de opleiding te combineren met je werk en privéleven. Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen vinden de bijeenkomsten tijdelijk online plaats via virtual classrooms. Zodra het omstandigheden het toelaten, zullen de lessen weer klassikaal plaatsvinden.

Wil je liever volledig flexibel zijn om te studeren waar en wanneer je wilt en vind je klassikale bijeenkomsten minder belangrijk? Kies dan voor onze thuisstudie methode. Hierbij ben je 100 % flexibel, terwijl je toch een eigen docent hebt die je alle begeleiding geeft die je nodig hebt en aan wie je op elk moment vragen kunt stellen.

  Klassikaal studeren Thuis studeren
Vaste structuur van bijeenkomsten
In een kleine groep met docent en medestudenten
Flexibel in studieplek en -tijden
Goed te combineren met werk en privé
Begeleiding door ervaren docenten
Online leeromgeving met effectieve studietools
Klassikaal studeren bij de LOI: met houvast én flexibiliteit

De klassikale MBO-opleidingen van de LOI bieden veel structuur, intensieve begeleiding en regelmatig contact met studiegenoten. Met iedere paar weken een bijeenkomst en in de tussenliggende weken thuisstudie met begeleiding via internet, bieden ze toch alle flexibiliteit om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en een druk privéleven.

 • Met keuze uit dag, avond- en zaterdagprogramma’s past de opleiding in elke agenda.
 • De klassikale bijeenkomsten om de 3 tot 4 weken zorgen voor een vast studieritme.
 • Er wordt gewerkt in kleine groepen onder leiding van ervaren docenten uit de praktijk.
 • Intensief aan de slag met de lesstof en extra uitleg bij lastige onderwerpen.
 • Veel oefening van vaardigheden in praktijksituaties.
 • De docent is ook tussentijds bereikbaar voor vragen.
Thuis studeren bij de LOI: zelfstandig maar zeker niet alleen
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site.Tot slot krijg je bij de opleiding slimme online studietools voor effectieve, extra ondersteuning. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Maximale flexibiliteit

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad, een slimme kennistrainer en/of online hoorcolleges. Ook bouw je er een persoonlijk digitaal portfolio op waarmee je de ontwikkeling van je competenties inzichtelijk maakt.

Flexibel studeren volgens de derde leerweg

De MBO-opleidingen van de LOI worden aangeboden volgens de derde leerweg. De derde leerweg leidt, net als MBO-opleidingen van bijvoorbeeld een ROC, tot een erkend MBO-diploma. Het grote verschil met de BOL- en BBL-opleidingen van een ‘gewone’ MBO-school (waarbij je één of twee hele dagen per week, of zelfs het grootste deel van de tijd op school zit) is dat de derde leerweg geen urennorm kent. Je hoeft dus niet verplicht 200-700 uur per jaar op school te zitten, maar behaalt wel hetzelfde diploma. De LOI biedt je daarbij de keuze tussen volledig flexibel thuis studeren met online begeleiding en klassikaal studeren met iedere 2-3 weken een bijeenkomst.

De derde leerweg is door de overheid in het leven geroepen, speciaal voor mensen die een erkende MBO-opleiding willen combineren met een baan, gezin of andere bezigheden. Niet alleen kent een derde leerweg-opleiding veel meer flexibiliteit dan BOL- en BBL-opleidingen, er wordt ook nog eens optimaal rekening gehouden met wat jij als student al kan en weet. Zo ontstaat een flexibel en efficiënt opleidingstraject waarmee je een erkend MBO-diploma behaalt

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding
Alle begeleiding die je nodig hebt

Een opleiding volgen doe je natuurlijk niet alleen. Daarom krijg je altijd online begeleiding. Wanneer je kiest voor een klassikale opleiding, krijg je van dezelfde docent ook begeleiding in de klas. De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring in vakgebied van je opleiding. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Begeleiding van start tot diploma

Goede begeleiding is belangrijk. Onze docenten staan dan ook van start tot diploma voor je klaar. Dat begint al met de MBO Startdag voor een soepele start van je opleiding. Tijdens de opleiding heb je een eigen docent die je opdrachten beoordeelt en antwoord op je vragen geeft. Ben je toe aan de stage? Dan heb je nauw contact met een praktijkbegeleider die je stageplek bezoekt en je feedback en advies geeft.

Klassikale bijeenkomsten in kleine groepen

Bij de klassikale opleidingen ga je intensief aan de slag met de lesstof en het eigen maken van vaardigheden. In kleine groepen krijg je extra uitleg over de lesstof, werk je samen met anderen en oefen je vaardigheden in praktijksituaties. De docent daagt je uit het beste uit jezelf te halen en biedt veel ruimte voor inbreng van de eigen werksituatie. Theorie en praktijk worden zo optimaal geïntegreerd.

Loopbaanbegeleiding

Tijdens je opleiding maak je een serie loopbaanopdrachten. De LOI wijst een loopbaanbegeleider toe die je ondersteunt en feedback geeft tijdens het loopbaantraject. Daarnaast bevat het loopbaantraject een hoorcollege time-management, waarin je leert je studie naast je privéleven te plannen.
Naast loopbaanbegeleiding kun je, als je dat wilt, extra gecoacht worden tijdens de studie. Je loopbaanbegeleider zal je dan extra begeleiden, in de vorm van het voeren van een aantal studievoortgangsgesprekken. Zo krijg je precies de ondersteuning waar jij behoefte aan hebt. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

Studeren bij LOI MBO College, zo werkt het

Studieduur en kosten

Studieduur en vrijstelling

Een MBO-opleiding van de LOI is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. De studielast van een MBO-opleiding wordt gerekend in studiebelastingsuren (SBU’s). In het reguliere MBO-onderwijs geldt een studiebelasting van ruim 30 uur per week. LOI-studenten hebben over het algemeen meer werkervaring. Zij gaan daardoor efficiënter door de opleiding heen en besparen veel tijd. De studiebelasting van een MBO-opleiding bij de LOI is in de praktijk dan ook lager dan bij een reguliere MBO-opleiding. De uiteindelijke studiebelasting verschilt per student en is afhankelijk van je niveau, kennis en werkervaring. De hieronder genoemde studieduur is inclusief stage-uren.

Studieduur: 18 maanden

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij alle LOI-opleidingen mag je langer over de opleiding doen, tot maximaal tweemaal de vermelde studieduur (met een minimum van 12 maanden). Je behoudt recht op online persoonlijke begeleiding door deskundige docenten en toegang tot alle (online) studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Een belangrijk verschil met andere opleiders!

Mogelijke vrijstellingen

Eerder behaalde diploma’s kunnen recht geven op vrijstellingen voor gelijknamige modules binnen een vervolgopleiding. Met een vrijstelling hoef je geen examen te doen voor de desbetreffende module, bespaar je studietijd en krijg je korting op het lesgeld. Meer informatie vind je bij Vrijstellingen voor volledige MBO-opleidingen en korte MBO-programma's. Neem bij vragen contact op met de afdeling Studievoorlichting: (071) 545 1234. Het is ook mogelijk om eerst een verzoek tot vrijstelling te doen voordat je je inschrijft.

Kosten

Lesgeld

Het lesgeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Het lesgeld kan per maand, per jaar (met 3% korting) of in één keer (met 3% korting) worden betaald.

Lesgeld thuisstudie : 18 x € 132,00 (€ 165,00)
Lesgeld klassikaal : 18 x € 249,00
Inschrijfkosten en dossiervorming
: € 49,00 (éénmalig)

Het lesgeld is inclusief:

 • MBO startdag. 
 • Al het benodigde lesmateriaal.
 • Begeleiding door ervaren docenten.
 • Intensieve begeleiding tijdens de stage.
 • Toegang tot de online leeromgeving.
 • Langer studeren, zonder extra kosten (tot twee keer de aanbevolen studieduur).

We gaan er van uit dat je zelf beschikt over eventuele benodigde software. Van de meeste pakketten zijn online trialversies beschikbaar die je gedurende een beperkte periode gratis kunt gebruiken.

Examenkosten

Het examengeld voor deze opleiding bedraagt € 69,00 per maand. Hiervoor mag ieder examen dat via de LOI wordt afgenomen één keer worden afgelegd.

Verlaag je studiekosten

Er zijn diverse (fiscale) regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 700,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.148,00
Examenkosten € 1.068,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 1.108,00 - € 1.468,00*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.046,40
Examenkosten € 708,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 562,00 - € 745,00*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 990,00
Examenkosten € 149,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 332,00 - € 440,00*

*Per jaar, gebaseerd op de belastingschalen voor belastingjaar 2020 (37% of 50%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

De voordelen:

 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Incompany, klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Regel het direct online of neem contact op via 071 545 1234. Schrijf je nu in en start binnenkort.

Lesgeld thuisstudie
18 x € 132,00 (€ 165,00) 20% korting
Lesgeld klassikaal
18 x € 249,00
Studieduur
18 maanden
Diploma
Erkend MBO-diploma
Niveau en leerweg
Derde leerweg, niveau 3
Erkenningen
Ministerie van OCW, Inspectie

Het is mogelijk om de opleiding 14 kalenderdagen vrijblijvend uit te proberen. Verder ga je nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien zijn er geen tussentijdse prijswijzigingen.

Nog dagen! Laatste dag! Laatste kans!
ASUS Chromebook- actie. Schrijf nu in!

Schrijf je in vóór 3 april voor een volledige MBO-opleiding en ontvang een ASUS Chromebook t.w.v. € 349,- voor maar € 89,-. Met de ASUS Chromebook werk je in de cloud en en worden je bestanden automatisch opgeslagen en beveiligd. Met zijn snelle prestaties, lange batterijduur en stevige behuizing is hij ideaal voor studie, werk én voor onderweg. 

Meer over deze actie

Tijdelijk 20 procent korting

Starten met een thuisstudie is nu wel heel aantrekkelijk. Want tijdelijk krijg je 20% korting op het lesgeld.
Naast deze korting profiteer je nu bovendien van een mooie actie. Dubbel voordeel dus!