Gewichtsconsulent (BGN) + verdiepingsmodule(s)

Vakgebied

Gewichtsconsulent (BGN) + verdiepingsmodule(s)

Leer alles over voeding en het begeleiden, motiveren en voorlichten van cliënten, inclusief verschillende modules. Haal het officiële diploma.

In het kort

In het kort

Leer alles over voeding en het begeleiden, motiveren en voorlichten van cliënten, inclusief verschillende modules. Haal het officiële diploma.

Lesgeld thuisstudie
14 x € 55,20 (€ 69,00) 20% korting
Studieduur
Vanaf 14 maanden
Diploma
TCI-diploma en één of meer LOI-certificaten
Erkenningen
BGN
Benodigde vooropleiding
geen

Met de cursus Gewichtsconsulent + verdiepingsmodules leer je alles over voeding en het begeleiden, motiveren en voorlichten van cliënten met gewichtsproblemen en/of voedingsvraagstukken. Dit doe je volgens de Richtlijnen goede voeding van de Gezondheidsraad. Als onderdeel van deze cursus kies je één of meer verdiepingsmodules. Hiermee specialiseer je je in het begeleiden van ouderen, kinderen, gezinnen, sporters of cliënten die last hebben van emotie-eten. Daarnaast leer je alles over het opzetten en voeren van een eigen praktijk.

De cursus is opgezet volgens de nieuwste inzichten en richtlijnen en bereidt perfect voor op het nieuwe centrale examen waarmee je lid kunt worden van de BGN (Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland).

Overgewicht is een groeiend maatschappelijk probleem. Steeds meer mensen zijn te zwaar, wat de nodige gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Door het lidmaatschap bij de BGN worden de consulten vergoed door verschillende zorgverzekeraars.

Daarom kies je voor de cursus Gewichtsconsulent (BGN) + verdiepingsmodule(s)

 • Behaal het officiële diploma om lid te worden van de BGN.
 • Inclusief drie gratis praktijkdagen.
 • De perfecte voorbereiding op je eigen praktijk.
 • Inclusief eettabel en meetlint.

BGN

Doelgroep en toelating

Doelgroep en beroep

Deze cursus is geschikt voor iedereen die als gewichtsconsulent wil gaan werken en zich daarbij wil specialiseren in het werken met één of meer specifieke doelgroepen. Zeker als je je eigen praktijk wilt opstarten, is deze cursus een absolute must. Ben je al werkzaam op het gebied van voeding en diëten, dan kan de cursus een waardevolle aanvulling op je werk zijn.

Als gewichtsconsulent houd je je bezig met het opstellen van een op de persoon afgestemd behandelplan, het begeleiden van groepen bij het volgen van een dieet, maar bijvoorbeeld ook met het geven van voorlichting tijdens informatieavonden. Het werk van de gewichtsconsulent verschilt met dat van een diëtist. De BGN-gewichtsconsulent begeleidt cliënten (met gewichtsproblemen) volgens de Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad naar een gezond eet- en leefpatroon. Cliënten die om medische redenen voeding nodig hebben die aan specifieke eisen moet voldoen, worden niet door de BGN-gewichtsconsulent begeleid.

Vooropleiding

Er gelden geen specifieke eisen voor toelating tot deze cursus.

De cursus

Inhoud van de cursus Gewichtsconsulent (BGN) + verdiepingsmodule(s)

Deze cursus bestaat uit de cursus Gewichtsconsulent, aangevuld met één of meer verdiepingsmodules naar keuze.

De cursus Gewichtsconsulent gaat uitgebreid in op voedingsleer en de werking van het menselijk lichaam. Daarnaast is er veel aandacht voor het begeleiden van mensen met voedingsvraagstukken en het verzorgen van lezingen en workshops op het gebied van een gezonde leefstijl en leefstijlaanpassingen. Ook het opstarten en voeren van je eigen praktijk komt uitgebreid aan bod. Dit deel van de cursus wordt afgesloten met een examentraining.

De verdiepingsmodule Emotie-eten geeft een goed beeld van wat emotie-eten inhoudt. Er wordt ingegaan op de achterliggende oorzaken en gevoelens van emotie-eten. We bespreken de basisemoties, emotie-regulatie en welke problemen hierin kunnen ontstaan. Verder is er ruime aandacht voor het begeleiden bij extern eten en lijngericht eten. Het geven van voedingsadviezen, gespreksvaardigheden en coaching komen ook aan bod. Tot slot leer je om eetstoornissen te herkennen en weet je wanneer je moet doorverwijzen naar bijvoorbeeld een psycholoog.

De verdiepingsmodule Voeding voor ouderen behandelt de fysieke veranderingen en kenmerken die bij veroudering horen. En de rol die voeding en beweging hebben hierbij. Er wordt ingegaan op het belang van beweging bij ouderen en de trainingsmogelijkheden voor ouderen. Tot slot worden de risico’s en de behandeling van overgewicht bij ouderen besproken. Je leert hoe je deze specifieke doelgroep kunt begeleiden.

In de verdiepingsmodule Gezonde voeding voor het hele gezin wordt een helder beeld geschetst van gewichtsproblematiek binnen gezinnen. Verder is er aandacht voor de invloed van factoren zoals de opvoeding, de sociaal-economische situatie en de financiële situatie. Bovendien gaan we in op gezonde voeding voor personen van diverse leeftijden, van zuigelingen tot volwassenen. Tot slot reiken we handvatten aan om begeleiding te bieden aan gezinnen als geheel en aan individuen als onderdeel van het gezin.

De verdiepingsmodule Kind en voeding gaat specifiek in op de ontwikkeling van kinderen en de rol van voeding en beweging hierbij. Wanneer is een kind echt te dik? En hoe help je een kind bij het ontwikkelen van een gezond voedingspatroon en een gezonde levensstijl? Ook leer je kinderen met een alternatief voedingspatroon (bijvoorbeeld vegetarisch of veganistisch) begeleiden. Bovendien is er ruim aandacht voor het coachen van ouder en kind.

De verdiepingsmodule Sport en voeding verdiept en verbreedt je kennis van voedingsleer op het specifieke vakgebied van sportvoeding. De voeding, de energiehuishouding en het energiegebruik voor zowel amateurs als topsporters en verschillende sportdoelen en trainingsschema’s komen uitgebreid aan bod. Bovendien leer je de kennis die je hebt opgedaan, om te zetten in een effectief voedingsadvies op maat.

Meer over de cursus Gewichtsconsulent

De cursus Gewichtsconsulent BGN bestaat uit vijf onderdelen.

Voedingsleer

In dit onderdeel leer je over gezonde voeding. Onder meer de regels van de Schijf van Vijf en de aanbevolen hoeveelheden worden besproken. We behandelen de basisvoedingsmiddelen, zoals groente en fruit, aardappelen, granen, rijst en peulvruchten, en overige voedingsmiddelen als noten, sauzen en zoetigheid. Het belang van variëren met voedsel komt aan bod en de voor- en nadelen van diëten en preparaten. We weten allemaal dat bewegen belangrijk is. Wat zijn de effecten van beweging en hoe zit het met vocht, vet- en spiermassa? Bij dit onderdeel horen online hoorcolleges over onder andere koolhydraten, vetten, eiwitten, voedingsvezels en etiketten lezen.

Ook wordt in dit deel ingegaan op de werking van het menselijk lichaam. We gaan in op weefsels en cellen en ook begrippen als spijsvertering en stofwisseling komen aan bod. Verder behandelen we eiwitten, koolhydraten, vetten, vitamines, mineralen en water en voedingsvezels. Je leert welke stoffen energie leveren en welke niet, waar je ze voor nodig hebt, wat het menselijk lichaam ermee doet en waar ze in zitten. Ook komt aan bod wat er gebeurt bij een tekort of overschot aan bepaalde stoffen. En hoe zit het met alcohol? Wat doet dat met je lichaam en wat voor effect kan alcohol hebben bij overgewicht?

Begeleiding van mensen met voedingsvraagstukken

In dit onderdeel van de cursus worden allereerst overgewicht en obesitas behandeld. Hoe moet overgewicht bij volwassenen en kinderen vastgesteld worden? Wat zijn de risico’s van overgewicht en hoe kan een cliënt op een verantwoorde manier zijn/haar overgewicht kwijtraken? Naast overgewicht en obesitas gaat dit onderdeel ook in op eetstoornissen, diabetes mellitus en hoge bloeddruk. Verder krijg je in dit deel van de cursus meer inzicht in je eigen functioneren als gewichtsconsulent. Ook leer je goede en motiverende gesprekken voeren, gezonde en verantwoorde behandelplannen opstellen en groepen begeleiden en voorlichten. Bij dit onderdeel horen online hoorcolleges over het meten van de huidplooien.

Het verzorgen van lezingen en workshops over gezonde leefstijl

Naast het verzorgen van individuele begeleiding geeft een gewichtsconsulent vaak ook lezingen, workshops en cursussen op het gebied van een gezonde leefstijl en leefstijlaanpassingen. In dit onderdeel leer je een leervraag vertalen naar een didactisch concept met bijbehorende leeractiviteiten en werkvormen. Je vraagt je af wat voor een doelgroep de meest geschikte manier is om je boodschap over te brengen.

Het leiden van een onderneming

Het laatste onderdeel van de cursus Gewichtsconsulent behandelt de aspecten waarmee je te maken krijgt bij een eigen praktijk. Denk aan het opstellen van een ondernemingsplan, financiële administratie, marketing, maar ook zaken als belastingen en verzekeringen. Bovendien leer je een boekhouding bijhouden, reclame maken, je praktijkruimte handig inrichten, welke eisen de Belastingdienst stelt en welke verzekeringen afgesloten moeten worden.

Examentraining

Ten slotte bereiden we je goed voor op het theorie-examen. Ook krijg je gerichte begeleiding bij het maken van je portfolio. Tijdens een assessment worden er vragen gesteld over de bewijzen die je hebt verzameld in je portfolio.

Meer over de Verdiepingsmodule Emotie-eten

Wat is emotie-eten?

De relatie met extern eten en lijngericht eten komt in deze module aan bod. Ook worden bevindingen uit onderzoek naar emotie-eten besproken. Daarnaast gaan we in op de Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag (NVE). Hoe is deze ontstaan, wat meet de lijst precies en hoe kun je ermee werken? Tot slot gaan we in op emotie-eten bij jongeren. Wat zijn de specifieke kenmerken en wanneer is er sprake van een probleem?

Eetpatroon bij emotie-eten

In deze module gaan we in op de ontwikkeling van emotioneel eten. Hoe ontstaat het? En wat is het verschil met een gezonde ontwikkeling? Ook de emoties die er aan ten grondslag kunnen liggen worden behandeld. Daarbij wordt ingegaan op de basisemoties, emotie-regulatie en welke problemen hierin kunnen ontstaan. Tot slot wordt uitgebreid ingegaan op het eetpatroon. Welke voedingsmiddelen worden er bijvoorbeeld gegeten? Ook is er aandacht voor eten in stilte en eten in gezelschap, eetbuien en gevoelens bij het eetgedrag.

Begeleiding bij emotie-eten

Dit deel gaat in op de specifieke aspecten van het begeleiden van cliënten bij emotie-eten. Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder andere de rol van voeding, energiebehoefte en eetpatroon en voedingsanamnese. Ook bespreken we hoe je voedingsadviezen kunt geven en hoe je cliënten kunt stimuleren tot gedragsverandering. Ook gespreksvaardigheden en coaching komen daarbij aan bod. Tot slot gaan we in op begeleiding bij extern eten en lijngericht eten.

Wanneer voeding niet genoeg is

Emotie-eten is vaak een complex probleem. Het gaat niet alleen om wát een cliënt eet, maar ook waaróm hij of zij dit doet en welke emoties hierbij een rol spelen. Dit deel gaat in op emotie-eten bij overgewicht, de begeleiding bij het afvallen en specifieke valkuilen hierbij. Ook de valkuilen voor gewichtsconsulenten komen aan bod. Daarnaast gaan we uitgebreid in op de vraag wanneer je moet doorverwijzen en bespreken we de rol van de psycholoog.

Signaleren van eetstoornissen

Soms gaat het probleem verder dan emotie-eten en is er sprake van een eetstoornis. Het is belangrijk voor een gewichtsconsulent om deze te kunnen herkennen en te weten hoe je moet handelen. In dit deel gaan we in op de overeenkomsten en verschillen tussen emotie-eten en verschillende eetstoornissen. De rol van emotie-eten bij Boulimia Nervosa en Binge Eating Disorder (BED) komt aan bod. Uiteraard is er ook aandacht voor de behandeling. Wanneer is het emotie-eten dermate ernstig dat er sprake is van een eetstoornis? Wanneer verwijs je een cliënt door en hoe ziet de behandeling er dan uit?

Meer over de Verdiepingsmodule Voeding voor ouderen

De oudere mens

Wat is ouderdom eigenlijk en wanneer noemen we iemand oud? De antwoorden op deze vragen veranderen in de loop van de tijd. In dit deel wordt behandeld hoe in de loop der tijd tegen de oudere mens wordt aangekeken. Daarbij is onder andere aandacht voor leeftijdstoename (mensen worden immers steeds ouder), epidemiologie en sterftecijfers. Ook wordt ingegaan op de actieve oudere, de stijging van de pensioenleeftijd en de leefstijl van senioren. Belangrijke achtergrondkennis voor gewichtsconsulenten die werken met senioren.

Fysieke verandering bij de oudere mens

Dit deel laat zien wat er fysiek verandert wanneer iemand ouder wordt. Denk bijvoorbeeld aan de daling van de stofwisseling, het begin van een andere energiebehoefte, afbraak van de botmassa, kwaliteitsverlies van de organen en de relatie tussen ouderdom en ziekte. We staan stil bij een aantal veelvoorkomende ziekten bij senioren, zoals diabetes, hypertensie en een te hoog cholesterol.

Voeding bij ouderen

De specifieke voedingsbehoeften van ouderen staan centraal in deze module. Wat is bijvoorbeeld de energiebehoefte van iemand van 50, of iemand van 70? Hoe zit het met de behoefte aan o.a. eiwitten, vetten, koolhydraten, vitaminen, mineralen en vocht? Waarin verschilt dit van andere leeftijdsgroepen en wat is de relatie met lichamelijke veranderingen? Ook gaan we in op medicatie en voeding. Denk bijvoorbeeld aan wisselweringen en verhoogde behoefte als gevolg van bepaalde medicijnen.

Beweging bij ouderen

Wie ouder wordt, beweegt over het algemeen minder. Dit deel gaat in op de rol en het belang van beweging in het algemeen en specifiek bij senioren. Zo is er bijvoorbeeld aandacht voor spieren, gewrichten en botmassa. Ook de mobiliteit bij ouderen (fiets, scootmobiel, wandelen met wandelstok, verkeersdeelname) en de invloed die deze heeft op de gezondheid komen aan bod. Verder wordt er uitgebreid ingegaan op trainingsmogelijkheden voor senioren. Wat zijn bijvoorbeeld geschikte vormen? En welke mogelijkheden zijn er?

De oudere met overgewicht

In dit deel staan we stil bij overgewicht bij senioren. Wanneer spreken we van overgewicht? En hoe ontstaat overgewicht bij deze specifieke groep? Verder behandelen we de gevolgen van een dalende stofwisseling, verminderde mobiliteit, veranderingen in het eetpatroon en de lichaamssamenstelling. Ook de risico’s van overgewicht bij ouderen komen aan bod. Daarnaast is ook er ook aandacht voor ondergewicht. Uiteraard wordt in dit deel ook uitgebreid ingegaan op het behandelen van overgewicht bij senioren.

Meer over de Verdiepingsmodule Gezonde voeding voor het hele gezin

Het gezin van de 21e eeuw

Om gezinnen goed te kunnen begeleiden, moet je uiteraard een goed beeld hebben van de leefsituatie. In dit eerste deel behandelen we leefstijlen van het gezin vroeger en nu. Er is onder andere aandacht voor de grootte en de gezinssamenstelling. Ook gaan we in op veranderingen in leefstijlen in de laatste drie decennia. Hoe zit het bijvoorbeeld met de rol van ouders en kinderen, wat is er veranderd in de betekenis van eten, de producten en de tijdstippen waarop gegeten wordt? Ook de rol van beweging wordt besproken. Denk bijvoorbeeld aan schoolgym of sportclubs, maar ook aan mobiliteit (auto, fiets, wandelen). Tot slot wordt ingegaan op allochtone gezinnen en gezinnen met een lage sociaal-economische status (SES). Wat zijn kenmerkende eetpatronen en welke invloed heeft (stille) armoede op het eet- en beweegpatroon?

Gezonde voeding in elke leeftijdsfase

In deze module gaan we in op gezonde voeding in de verschillende leeftijdsfasen. Een gezin kent wat dat betreft immers een diverse samenstelling. Hoe kunnen ouders ervoor zorgen dat er voor het hele gezin voorzien wordt in de behoeften? We bespreken per leeftijdsfase wat gezonde voeding is, welke behoeftes er zijn en wat de specifieke knelpunten zijn. Van de (pre)conceptie tot volwassenen. Tot slot is er aandacht voor de invloed van voeding in eerdere leeftijdsfasen op gewicht en voedingsgewoonten later.

Overgewicht in het gezin

Het komt regelmatig voor dat bij meerdere leden van een gezin sprake is van overgewicht. In deze module behandelen we overgewicht binnen het gezin. Wanneer is er sprake van overgewicht, hoe ontstaat het, wat is de relatie met opvoeding en hoe herken je overgewicht als gezinsprobleem? Ook de invloed van de leefsituatie wordt besproken, evenals de kennis die het gezin heeft over gezonde voeding en beweging. Verder is er aandacht voor de invloed van financiën op het ontstaan en handhaven van overgewicht.

Behandeling van het gezin

De begeleiding van een gezin vergt een specifieke aanpak. In deze module wordt hier uitgebreid op ingegaan. Hoe begeleid je het gezin als geheel en hoe begeleid je individuen binnen de context van het gezin? Welke knelpunten kunnen voorkomen? Er wordt ingegaan op voorwaarden, motivatie, gezondheid, afvallen of stabiliseren van het gewicht. Ook is er aandacht voor specifieke aandachtspunten bij het begeleiden van cliënten van diverse leeftijden. Tot slot staan we uitgebreid stil bij het integreren van diverse behandeldoelen in een gezin, uiteenlopende motivaties, het opstellen van verschillende behandelplannen en de begeleiding die je hierbij aan een gezin kunt bieden.

Gezinnen met overgewicht, een brede maatschappelijke aanpak

Deze module behandelt de noodzaak van een brede maatschappelijke aanpak van gezinnen met overgewicht. Diverse ervaringen met een dergelijke aanpak worden besproken: EPODE in Frankrijk, JOGG, de vertaling naar Nederland, Zwolle Gezonde Stad en het Convenant Gezond Gewicht. Ook de verschillende partijen die hierbij betrokken komen aan. Denk bijvoorbeeld aan de rol van de overheid, de GGD, huisartsen, fysiotherapeuten en diëtisten. Daarnaast gaan we in op de mogelijkheden voor BGN-gewichtsconsulenten.

Meer over de verdiepingsmodule Kind en voeding

De specialisatie Kind en voeding bestaat uit de volgende hoofdonderwerpen:

Voedingsleer voor verschillende leeftijdsfasen

In dit onderdeel krijg je inzicht in de algemene leefstijl van kinderen in Nederland betreffende het voedingspatroon, activiteit en beweging. Aan de hand van de Schijf van Vijf en Richtlijnen Goede voeding leer je waar een gezond voedingspatroon bij kinderen aan moet voldoen. Ook kom je alles te weten over de effecten van voeding op het kind tijdens de zwangerschap en doe je kennis op van de voedingsbehoefte van zuigelingen, dreumesen en peuters, schoolgaande kinderen en adolescenten. Kortom: na afloop van deze module beschik je over kennis van voedingsleer voor verschillende leeftijdsfasen en ben je in staat hierop een verantwoord voedingsplan te baseren.

Waren en productkennis

In deze module leer je De Eettabel te gebruiken bij het maken van voedingsberekeningen. Ook doe je kennis op van voedingsnormen en instanties zoals de Gezondheidsraad, het Voedingscentrum en Richtlijn Goede Voeding. Na afloop van dit onderdeel ben je in staat deze richtlijnen te verwerken in een advies over producten en menu. Je kunt gezonde en ongezonde producten en levensmiddelen van elkaar onderscheiden en kunt cliënten helpen bij het maken van gezonde voedselkeuzes voor kinderen.

Pathologie

In deze module leer je de anamnese uit te voeren. Met andere woorden: je doet gesprekstechnieken op, waarmee je de voedingsgewoonten en -problemen van een patiënt in kaart kunt brengen. Verder leer je advies te geven over voedselpatronen bij verschillende ziektebeelden, zoals obstipatie en diarree, diabetes mellitus, voedselallergie en eetstoornissen. Je komt alles te weten over de consequenties van overgewicht bij ouder en kind en leert hoe je je kennis hierover kunt overbrengen aan cliënten. Na afloop van de module ben je in staat de relatie van voeding en dieet tot verschillende ziektebeelden, stoornissen en ontwikkelingsproblemen van kinderen te onderscheiden en kun je de gevolgen van overgewicht, ondergewicht of een tekort aan voedingsstoffen bij het kind in het algemeen overbrengen op ouder en kind.

Meten en meetinstrumenten

In dit onderdeel is er aandacht voor Body Mass Index (BMI), het lichaamsgewicht en de lichaamslengte van kinderen. Na afloop van deze module ben je in staat om groeidiagrammen en BMI-tabellen in relatie tot normaalwaarden te interpreteren. Ook ga je zelf aan de slag met het opstellen van een behandelplan.

Bewegen

In dit onderdeel doe je kennis op van het belang van bewegen en de invloed hiervan op de ontwikkeling en het gedrag van het kind. In dit onderdeel is er allereerst aandacht voor de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) en de Fitnorm (opgesteld door de NNGB). De relatie tussen energiebehoefte, verbranding en beweging komt aan bod, evenals het opstellen van een sport- en bewegingsplan. Je leert de conditie van een cliënt in kaart te brengen en kunt na afloop van dit onderdeel ouders en kinderen enthousiasmeren voor sport en beweging.

Coaching en begeleiding van ouder en kind

Hoe houd je vast aan een gezonde voeding in moeilijke situaties (niet willen eten, vakanties)? Hoe geef je begeleiding en advies aan kinderen met een alternatief voedingspatroon (vegetarisch, macrobiotisch)? En hoe herken je medische aandoeningen, zoals obesitas, diabetes mellitus of een voedselallergie? Je komt erachter in dit onderdeel. Ook leer je hoe je een behandelplan met realistische doelen voor ouder en kind op kunt stellen. Na afloop ben je in staat om zowel ouder als kind door middel van (motiverende) gesprekstechnieken te coachen en te begeleiden. Je verliest hierbij de situatie en wensen van de cliënt niet uit het oog en houdt rekening met het niveau en taalgebruik van de cliënt.

Meer over de verdiepingsmodule Sport en voeding

In de verdiepingsmodule Sport en voeding komen een aantal onderwerpen aan bod.

Sportvoeding inspanningsfysiologie

De cursus Sport en voeding (BGN) start met het bieden van basiskennis van inspanningsfysiologie. Wat gebeurt er in het lichaam wanneer iemand zich inspant? De werking van skeletspieren en oorzaken van vermoeidheid komen aan bod. Ook de energiehuishouding van het lichaam wordt uitgebreid behandeld. De verschillende brandstoffen die het lichaam gebruikt en het energieverbruik van sporters bij verschillende trainingsschema’s komen aan bod.

De sportvoedingspiramide

De driehoek van sportvoeding, ook wel de sportvoedingspiramide genoemd, bestaat uit drie lagen: gewone voeding, sportvoeding en supplementen. De drie lagen worden behandeld, evenals hun verschillen en onderlinge verhoudingen.

Koolhydraten, eiwitten, vetten

Koolhydraten, eiwitten en vetten worden ieder afzonderlijk uitgebreid behandeld. We bespreken welke effecten deze drie energieleveranciers hebben op de gezondheid en welke rol zij spelen tijdens en na de inspanning. Ook komt aan bod hoeveel koolhydraten, eiwit en vet verschillende soorten sporters nodig hebben. Je begrijpt straks onder andere waarom sporters een verhoogde behoefte aan eiwit hebben en waarom er bij krachtsporten en bodybuilding veel gebruik wordt gemaakt van eiwitpreparaten. Ook weet je na het volgen van deze module waarom vet een cruciale rol speelt bij sportvoeding en welke vetten belangrijk zijn voor sporters.

Vitamines en mineralen

Dit deel van de cursus geeft een overzicht van wateroplosbare en vetoplosbare vitamines en mineralen en de functies die zij in het lichaam hebben. Verder leer je in welke voedingsmiddelen de vitamines voorkomen. Bovendien gaan we in op de risico’s van overdosering.

Supplementen

Je doet kennis op over welke supplementen een positief effect op de sportprestatie zouden kunnen hebben. Je leert in welke gevallen er wel of geen supplementen genomen kunnen worden. Ook trends in supplementen komen aan bod, zoals dorstlessers, micronutriëntensupplementen, eiwitsuppletie en fatburners.

Verschillende soorten sport

Om iemand goed te kunnen adviseren, is het belangrijk om voldoende kennis van de sport zelf te hebben. Daarom worden de kenmerken en regels van duursporten, krachtsporten, gewichtsklassesporten, teamsporten en enkele andere veelbeoefende sporten grondig behandeld. Ook bespreken we de voedingsbehoeften die verschillende soorten sport met zich meebrengen.

Voeding voor, tijdens en na inspanning

Je leert wat een sporter nodig heeft bij welke inspanning in de dagen voor een wedstrijd. Ook leer je inschatten wanneer het wel of niet zinvol is om tijdens inspanning te eten of te drinken. Bovendien bespreken we de factoren die in voeding belangrijk zijn voor een optimaal herstel na inspanning.

Gezondheid

Sporters kunnen met verschillende gezondheidsproblemen te maken krijgen. Als sportvoedingsadviseur moet je deze kunnen herkennen en weten wanneer en naar wie door te verwijzen bij ernstige klachten. Daarom is er in de cursus ook aandacht voor het herkennen van verschillende eetstoornissen, maag-darmklachten en de effecten van voeding op het immuunsysteem.

De cursus gaat ook uitgebreid in op de botgezondheid. De opbouw van het botweefsel komt aan de orde en wat de invloed van voeding en beweging hierop is. Ook worden de sporten met een hoog risico op stressfacturen behandeld en wat daar met voeding wel of niet gedaan kan worden.

Gewichtsmanagement en lichaamssamenstelling

Deze module gaat in op de mechanismes achter honger en verzadiging. Verschillende diëten en de voor- en nadelen ervan worden behandeld. Aan bod komen afvallen, het verlagen van het vetpercentage en droogtrainen.

Begeleiden van sporters in speciale gevallen

In de cursus is ook aandacht voor specifieke situaties en speciale omstandigheden. Bijvoorbeeld vegetarische voeding, sportvoeding voor verschillende leeftijden en voeding voor sporters die op hoogtestage gaan of gaan trainen in een warm land.

Inclusief praktijkdagen

De cursus is inclusief drie praktijkdagen. Twee van van deze dagen horen bij de module Het begeleiden van mensen met voedingsvraagstukken. Tijdens deze dagen werk je aan je vaardigheden op het gebied van communicatie, coaching en gespreksvoering. Ook leer je verschillende anamneses uitvoeren en een behandelplan opstellen. Bovendien maak je kennis met verschillende manieren om je cliënt op weg te helpen. Tot slot wordt ingegaan op voedingsvoorlichting en het begeleiden van groepen. De derde dag is gewijd aan training voor het examen.

Gratis studiematerialen

Tijdens de cursus ontvang je gratis de eettabel van het Voedingscentrum en een meetlint.

Eettabel

De eettabel van het Voedingscentrum biedt handige en nuttige informatie over ruim 2200 verschillende voedingsmiddelen. Per voedingsmiddel wordt de hoeveelheid van de volgende voedingsstoffen aangegeven: calorieën, eiwit, koolhydraten, vet, verzadigd vet, voedingsvezels en natrium.

Meetlint

Met het meetlint kun je iemands omvang meten.

Lid worden van de BGN?

Let op! Je kunt lid worden van de BGN wanneer je de TCI-examens met een voldoende hebt afgerond en het diploma Gewichtsconsulent in bezit hebt.

Om scholingspunten te ontvangen, is het van belang dat je de verdiepingsmodule(s) afrondt nadat je je hebt ingeschreven als kernlid bij de BGN.

Gratis extra’s bij deze opleiding

Meetlint
Voor het meten van de buikomtrek, de risicovolle vetmassa. Om te zien of iemand gezondheidsrisico’s loopt.

Boek “De Eettabel”
Dit boek van het voedingscentrum geeft inzicht in ruim 2200 voedingsmiddelen.

Gratis extra’s bij deze opleiding

Meetlint
Voor het meten van de buikomtrek, de risicovolle vetmassa. Om te zien of iemand gezondheidsrisico’s loopt.

Boek “De Eettabel”
Dit boek van het voedingscentrum geeft inzicht in ruim 2200 voedingsmiddelen.

Examens en diploma

Examen

De cursus Gewichtsconsulent leidt tot een officieel diploma waarmee je je aan kunt sluiten bij de BGN. Het examen, dat uit een theorie-examen en een assessment (mondeling examen) bestaat, leg je af bij TCI. Het theorie-examen kan iedere werkdag worden afgelegd. Het assessment wordt een keer per maand afgenomen en behandelt o.a. het portfolio en een interview. Het portfolio heb je tijdens de opleiding aangelegd. Om in aanmerking te komen voor het diploma, moet zowel het theorie-examen als het assessment met een voldoende worden afgesloten. Kijk voor meer informatie op www.tci-examens.nl.

De verdiepingsmodules worden afgesloten met één of meerdere inzendopdrachten en/of een flexibel LOI-examen.

Kijk voor de examenkosten bij Studieduur en kosten.

Examen doen waar en wanneer je wilt

Steeds meer examens zijn flexibel. Dat betekent dat ze iedere werkdag kunnen worden afgelegd op 16 verschillende locaties in Nederland. Je kunt dus meteen examen doen wanneer je er klaar voor bent, dat scheelt een hoop tijd. Je legt het examen digitaal af. En heb je een keer een examen niet gehaald, dan kun je alsnog snel slagen voor een herexamen.

Diploma en vervolgopleiding

Het officiële diploma Gewichtsconsulent wordt uitgegeven door TCI. Succesvolle afronding van een verdiepingsmodule geeft recht op een LOI-certificaat.

De cursussen Sportvoeding en Kind en voeding zijn prima vervolgopleidingen.

Geen diploma? Vraag een studieverklaring aan

Wil of kun je geen examen afleggen, maar heb je wel alle opdrachten ter beoordeling ingestuurd? Dan kun je een studieverklaring aanvragen. Hierop staan de gevolgde cursus en de behaalde resultaten. De kosten voor een verklaring bedragen € 25,-.

De kwaliteitsgarantie van de LOI

Bij alle LOI-opleidingen staat de kwaliteit voorop. Alle volledige MBO- en HBO-opleidingen van de LOI zijn door de minister van OCW erkend dan wel aangewezen op grond van de WEB en de WHW. De kwaliteit van de opleidingen en studiebegeleiding staan continu onder controle van professionals uit de praktijk. Ook werken we nauw samen met brancheorganisaties en exameninstanties. Zo weet je zeker dat je opleiding aansluit op de wensen van de arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

Alle bacheloropleidingen van LOI Hogeschool zijn NVAO-geaccrediteerd. Daarnaast heeft LOI Hogeschool het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg.

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode
Thuis studeren bij de LOI: zelfstandig maar zeker niet alleen

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Maximale flexibiliteit
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad en een slimme kennistrainer. Bij steeds meer opleidingen kun je via LOI Campus online hoorcolleges volgen of zelfs live webcolleges.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Live webcolleges

Tijdens de opleiding kun je twee maal per jaar gratis deelnemen aan een live webcollege. Een live online college, waar je d.m.v. chatten direct interactie hebt met je docent en medestudenten. Je kunt live vragen stellen en reageren op stellingen. De docent en studiegenoten geven feedback. Zo leer je van je docent en studiegenoten! Onze studenten geven aan dat zij de live webcolleges een zeer waardevolle aanvulling op de lesstof vinden.

Live webcolleges

Tijdens de opleiding kun je twee maal per jaar gratis deelnemen aan een live webcollege. Een live online college, waar je d.m.v. chatten direct interactie hebt met je docent en medestudenten. Je kunt live vragen stellen en reageren op stellingen. De docent en studiegenoten geven feedback. Zo leer je van je docent en studiegenoten! Onze studenten geven aan dat zij de live webcolleges een zeer waardevolle aanvulling op de lesstof vinden.

Professionele begeleiding
Alle begeleiding die je nodig hebt

Een opleiding volgen doe je niet alleen. Daarom krijg je altijd online begeleiding. De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring in het vakgebied van je opleiding, die je van start tot eindstreep begeleiden. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Studieduur en kosten

Studieduur

Een opleiding van de LOI is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. Op basis van de vermelde studieduur kun je uitgaan van ongeveer 8 uur studie per week. Afhankelijk van werkervaring en de tijd die je in de opleiding steekt, kan de cursus sneller worden afgerond.

Studieduur: 14 maanden

Hoeveel tijd kost mijn studie

Je bepaalt zelf hoeveel uur je per week aan de opleiding besteedt. Als gemiddelde kun je uitgaan van ongeveer 8 uur studie per week. Afhankelijk van de beschikbare tijd en je ervaring kan dit meer of minder zijn. Is het druk op het werk of in je privésituatie, of heb je tijdelijk juist meer tijd te besteden? Geen probleem! De studie past zich aan jou aan.

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij alle LOI-opleidingen mag je langer over de opleiding doen, tot maximaal tweemaal de vermelde studieduur (met een minimum van 12 maanden). Je behoudt recht op persoonlijke begeleiding door deskundige docenten en toegang tot alle online studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Een belangrijk verschil met andere opleiders!

Studietijd halveren? Dat kan!

Door het flexibele karakter van de thuisstudies, kunnen deze tot wel 2x zo snel afgerond worden. Wil je vaart maken en heb je meer tijd per week beschikbaar? De opleiding past zich aan jou aan in plaats van andersom. De lesstof, de docent, de leeromgeving, alles is beschikbaar om versneld je einddoel te halen. Het omgekeerde geldt trouwens ook. Heb je (tijdelijk) minder tijd beschikbaar, dan mag je langer over je studie doen.

Kosten

Lesgeld

Het lesgeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Het lesgeld kan per maand of in één keer (met 3% korting) worden betaald.

Lesgeld thuisstudie : 14 x € 55,20 (€ 69,00)
Inschrijfkosten
: € 29,50 (éénmalig)

Het lesgeld is inclusief:

 • Al het benodigde lesmateriaal.
 • Begeleiding door ervaren docenten.
 • Toegang tot de online leeromgeving.
 • Langer studeren, zonder extra kosten (tot twee keer de aanbevolen studieduur).

Examenkosten

Het examengeld voor het TCI-examen bedraagt ongeveer € 265,00. Je betaalt dit bedrag aan de desbetreffende exameninstantie. De verdiepingsmodules Kind en voeding en Sport en voeding worden afgerond met een LOI-examen. De kosten hiervan bedragen € 149,- per examen.

Verlaag je studiekosten

Er zijn diverse (fiscale) regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 700,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.148,00
Examenkosten € 1.068,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 1.108,00 - € 1.468,00*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.046,40
Examenkosten € 708,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 562,00 - € 745,00*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 990,00
Examenkosten € 149,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 332,00 - € 440,00*

*Per jaar, gebaseerd op de belastingschalen voor belastingjaar 2020 (37% of 50%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

De voordelen:

 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Incompany, klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Regel het direct online of neem contact op via 071 545 1234. Schrijf je nu in en start binnenkort.

Lesgeld thuisstudie
14 x € 55,20 (€ 69,00) 20% korting
Studieduur
Vanaf 14 maanden
Diploma
TCI-diploma en één of meer LOI-certificaten
Erkenningen
BGN
Benodigde vooropleiding
geen

Het is mogelijk om de opleiding 14 kalenderdagen vrijblijvend uit te proberen. Verder ga je nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien zijn er geen tussentijdse prijswijzigingen.

Nog dagen! Laatste dag! Tot 24 april
BladCadeau t.w.v. € 50,- bij inschrijving

Schrijf je vóór 24 april in voor deze opleiding en ontvang een tijdschriftenbon van € 50,- voor een abonnement naar keuze. Het abonnement stopt automatisch na afloop, je zit dus nergens aan vast.

Meer over deze actie

Tijdelijk 20 procent korting

Starten met een thuisstudie is nu wel heel aantrekkelijk. Want tijdelijk krijg je 20% korting op het lesgeld.
Naast deze korting profiteer je nu bovendien van een mooie actie. Dubbel voordeel dus!