Sportvoeding

Vakgebied

Sportvoeding

Met deze Sportvoeding cursus doe je kennis op over voeding, het geven van voorlichting en advies en over het voeren van een eigen praktijk. Getoetst én erkend door de BGN.

In het kort

In het kort

Met deze Sportvoeding cursus doe je kennis op over voeding, het geven van voorlichting en advies en over het voeren van een eigen praktijk. Getoetst én erkend door de BGN.

Lesgeld thuisstudie
12 x € 55,20 (€ 69,00) 20% korting
Lesgeld klassikaal
12 x € 169,00
Studieduur
12 maanden
Diploma
LOI-diploma
Erkenningen
BGN
Benodigde vooropleiding
Geen

Voeding speelt een belangrijke rol bij sportprestaties. Hoe beter de voeding, des te groter de kans op betere prestaties. De juiste voeding kan zelfs het verschil maken tussen winst en verlies. Daarom is de vraag naar deskundig sportvoedingsadvies enorm. In de cursus Sportvoeding leer jij zo’n deskundig advies geven. Een sportvoedingsadviseur heeft kennis van de specifieke behoeften van duursporters, krachtsporters en teamsporters en kan deze vertalen naar advies op maat, volledig afgestemd op de persoon en de soort sport. Je doet niet alleen kennis op over voeding, maar ook over het geven van voorlichting en advies, en over het voeren van een eigen praktijk.

De LOI is de eerste afstandsopleider waarbij de cursus Sportvoeding als specialisatie van Gewichtsconsulent is getoetst én erkend door de BGN (Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland). Het bewijs dat deze cursus voldoet aan alle kwaliteitseisen en perfect aansluit op de praktijk.

Daarom kies je voor de cursus Sportvoeding

 • Inclusief online hoorcolleges.
 • Op basis van wetenschappelijke inzichten.
 • Getoetst én erkend door de BGN (als specialisatie van Gewichtsconsulent).
 • De perfecte voorbereiding op een eigen praktijk.

BGN

Doelgroep en toelating

Doelgroep en beroep

De cursus Sportvoeding is bestemd voor iedereen die een deskundig sportvoedingsadvies wil kunnen geven en biedt de mogelijkheid om zelfstandig aan de slag te gaan als sportvoedingsadviseur. Bovendien is de cursus zeer geschikt voor sporters, trainers, coaches, masseurs en fysiotherapeuten. Deze cursus kun je ook volgen als specialisatie van de cursus Gewichtsconsulent.

Na het afronden van deze cursus kun je aan de slag als sportvoedingsadviseur. Een sportvoedingsadviseur kan deskundig advies geven dat volledig afgestemd is op de persoon, de soort sport en bijzondere situaties.

Vooropleiding

Er gelden geen specifieke eisen voor toelating tot de cursus Sportvoeding.

De cursus

Inhoud van de cursus Sportvoeding

De cursus Sportvoeding is gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van sport en voeding. We gaan uitgebreid in op algemene voedingsleer. De effecten van de drie energieleveranciers, koolhydraten, eiwitten en vetten, en hun effecten tijdens en na de inspanningen komen aan bod. Ook is er aandacht voor vitamines, mineralen en supplementen. Met deze kennis kun je afgewogen, individueel advies geven met betrekking tot voedingsmiddelen en het gebruik van supplementen.

Bovendien doe je kennis op van de fysiologie en trainingsleer verschillende soorten sport, omdat het belangrijk is om voldoende kennis van de sport zelf te hebben om sporters te kunnen adviseren. Verder bespreekt de cursus alle aspecten waar een sportvoedingsadviseur mee te maken krijgt bij het opzetten van een eigen praktijk. Denk aan de financiële administratie, de boekhouding en het opstellen van een ondernemingsplan. De kennis die een sportvoedingsadviseur heeft moet hij kunnen toepassen in de praktijk. Daarom gaan we in op het begeleiden, motiveren en voorlichten van cliënten.

Meer over de inhoud

Hieronder volgt een overzicht van de onderwerpen die aan bod komen.

Voedingsleer

De cursus begint met een aantal hoofdstukken over algemene voedingsleer. We bespreken het onderscheid tussen energieleverende voedingsstoffen en niet-energieleverende voedingsstoffen. Ook de mechanismes van spijsvertering en stofwisseling worden behandeld. Bovendien leer je wat gezonde en verantwoorde voeding is (Schijf van Vijf).

Sportvoeding inspanningsfysiologie

Deze module biedt basiskennis van inspanningsfysiologie. Wat gebeurt er in het lichaam wanneer iemand zich inspant? De werking van skeletspieren en oorzaken van vermoeidheid komen ook aan bod.

Energie

De energiehuishouding van het lichaam staat hier centraal. Daarbij komen onder andere de verschillende brandstoffen die het lichaam gebruikt tijdens rust en inspanning aan bod. Ook wordt het energieverbruik van sporters bij verschillende trainingsschema’s behandeld.

Koolhydraten, eiwitten, vetten

Koolhydraten, eiwitten en vetten worden ieder afzonderlijk uitgebreid behandeld. We bespreken welke effecten deze drie energieleveranciers hebben op de gezondheid en welke rol zij spelen tijdens en na de inspanning. Ook komt aan bod hoeveel koolhydraten, eiwit en vet verschillende soorten sporters nodig hebben. Je begrijpt straks onder andere waarom sporters een verhoogde behoefte aan eiwit hebben en waarom er bij krachtsporten en bodybuilding veel gebruik wordt gemaakt van eiwitpreparaten. Ook weet je na het volgen van deze module waarom vet een cruciale rol speelt bij sportvoeding en welke vetten belangrijk zijn voor sporters.

Vitamines en mineralen

Deze module geeft een overzicht van wateroplosbare vitamines en vetoplosbare vitamines en mineralen en de functies die zij in het lichaam hebben. Verder leer je in welke voedingsmiddelen de vitamines voorkomen en welke supplementen er op de markt zijn. Bovendien gaan we in op de risico’s van overdosering. Op grond van deze kennis kun je een afgewogen, individueel advies geven m.b.t. voedingsmiddelen en het gebruik van supplementen.

Water- en vochtbalans

Deze module gaat in op de werking van de vochthuishouding en de effecten die uitdroging en hyponatraemie (een tekort aan natrium) hebben op de gezondheid en prestatie. Bovendien behandelen we de termen hypotoon, isotoon en hypertoon. Daarnaast weet je welke (sport)drank voor welke situatie het meest geschikt is.

Voeding voor, tijdens en na inspanning

Je leert wat een sporter nodig heeft bij welke inspanning in de dagen voor een wedstrijd. De voor- en nadelen van koolhydraatstapelen komen aan bod. Ook leer je inschatten wanneer het wel en wanneer het niet zinvol is om tijdens inspanning te eten of te drinken. Bovendien bespreken we de factoren die in voeding belangrijk zijn voor een optimaal herstel na inspanning.

Supplementen

Er zijn veel verschillende supplementen op de markt. Veel van deze producten hebben echter geen wetenschappelijke basis. Ook zijn sommige supplementen bewust of onbewust vervuild met dopinggeduide stoffen. Deze cursus biedt voldoende kennis om te weten welke supplementen een positief effect op de sportprestatie zouden kunnen hebben. Je leert in welke gevallen er wel of geen supplementen genomen kunnen worden.

Gezondheid

Sporters kunnen met verschillende gezondheidsproblemen te maken krijgen. Als sportvoedingsadviseur moet je deze kunnen herkennen, weten hoe te handelen, advies kunnen geven wanneer de oorzaak in de voeding ligt én weten naar wie door te verwijzen bij ernstige klachten. Daarom is er in de cursus ook aandacht voor het herkennen van verschillende eetstoornissen, maag-darmklachten en de effecten van voeding op het immuunsysteem.

In de cursus is er uitgebreid aandacht voor de botgezondheid. De opbouw van het botweefsel komt aan de orde en wat de invloed van voeding en beweging hierop is. Ook worden de sporten met een hoog risico op stressfacturen behandeld en wat daar met voeding wel of niet gedaan kan worden.

Specifieke situaties

In de cursus is ook aandacht voor specifieke situaties en omstandigheden. Bijvoorbeeld vegetarische voeding bij sport en sportvoeding voor verschillende leeftijden.

Gewichtsmanagement en lichaamssamenstelling

Deze module gaat in op de mechanismes achter honger en verzadiging. Ook worden verschillende diëten en de voor- en nadelen ervan behandeld. Op basis van de opgedane kennis, kun je straks een goed alternatief voor diëten bieden. Bovendien weet je naar wie je je cliënt kunt doorverwijzen bij een dieperliggende gezondheidsproblematiek.

Verschillende soorten sport

Om iemand goed te kunnen adviseren, is het belangrijk om voldoende kennis van de sport zelf te hebben. Daarom worden de kenmerken en regels van duursporten, krachtsporten, gewichtsklassesporten, teamsporten en enkele andere veelbeoefende sporten (tennis, turnen, dansen) grondig behandeld. Ook bespreken we de voedingsbehoeften die verschillende soorten sport met zich meebrengen. Daarnaast komen de fysiologie en trainingsleer van verschillende soorten sport aan bod. Bovendien worden de mogelijkheden en onmogelijkheden tot het innemen van drank en voeding behandeld.

Begeleiden van sporters in speciale gevallen

In deze module komt het adviseren van sporters in speciale situaties aan bod. Bijvoorbeeld voor sporters die op hoogtestage gaan, of op trainingsstage naar een warm land. Er is aandacht voor voeding tijdens reizen, voeding in het buitenland en de mogelijkheden en onmogelijkheden om met voeding in te spelen op een jetlag.

Betrouwbare informatie verzamelen

Het onderscheid tussen betrouwbare en onbetrouwbare bronnen komt aan bod. Ook bespreken we betrouwbare websites, boeken en tijdschriften.  

Opzetten van een eigen praktijk

Bij het starten van een eigen praktijk is alleen kennis hebben van voeding niet genoeg. In dit onderdeel komt aan bod waarmee een sportvoedingsadviseur te maken krijgt bij het opzetten van een eigen praktijk. Denk aan het opstellen van een ondernemingsplan, financiële administratie, marketing, maar ook zaken als belastingen en verzekeringen. Verder gaan we in op de boekhouden, reclame maken, praktijkruimte inrichten, de eisen van de Belastingdienst en de verzekeringen die afgesloten moeten worden.

Begeleiden, motiveren en voorlichten

Voorlichting speelt een belangrijke rol in de beroepspraktijk van de sportvoedingsadviseur. Hij of zij geeft cliënten informatie en advies. In dit onderdeel leer je cliënten begeleiden, motiveren en voorlichten. De materialen die je hiervoor kunt inzetten worden besproken. Er is uitgebreid aandacht voor het voeren van gesprekken. Ook het geven van presentaties komt aan bod. Speciale aandacht is er voor het geven van voorlichting aan mensen met een niet-Nederlandstalige achtergrond.

Inclusief online hoorcolleges

De cursus Sportvoeding is inclusief interessante online hoorcolleges. Hierin worden lastige onderwerpen verder verduidelijkt. De online hoorcolleges zijn zo vaak te bekijken als je wilt. Onderwerpen in de hoorcolleges zijn: werken aan een goede hulpverlenerrelatie, navragen van de hulpvraag van de cliënt, reparatiereflex en een voorbeeld van een goede gespreksmethodiek.

Examens en diploma

Examen

De cursus Sportvoeding wordt afgesloten met twee LOI-examens (Sportvoeding en Begeleiden, motiveren en voorlichten) en een afsluitende opdracht voor praktijkvoering.

Kijk voor de examenkosten bij Studieduur en kosten.

Examen doen waar en wanneer je wilt

Steeds meer examens zijn flexibel. Dat betekent dat ze iedere werkdag kunnen worden afgelegd op 16 verschillende locaties in Nederland. Je kunt dus meteen examen doen wanneer je er klaar voor bent, dat scheelt een hoop tijd. Je legt het examen digitaal af. En heb je een keer een examen niet gehaald, dan kun je alsnog snel slagen voor een herexamen.

Aanmelden voor examens

Tijdens de opleiding word je automatisch en op tijd geïnformeerd over deelname aan de LOI-examens: waar, wanneer en hoe laat ze worden afgenomen, hoeveel tijd je per onderdeel krijgt en hoe je je precies inschrijft. Van eventuele bijzonderheden word je eveneens op de hoogte gesteld.

Diploma en vervolgopleiding

De examens voor de cursus Sportvoeding worden afgenomen door de Examencommissie van de LOI. Na succesvolle afronding van deze examens en de afsluitende opdracht heb je het LOI-diploma Sportvoeding op zak.

Voor wie zijn of haar kennis wil verbreden na deze cursus, kiest bijvoorbeeld voor de BGN-erkende opleiding Gewichtsconsulent. Ook de cursussen Kind en voeding en Voedingsleer zijn prima vervolgopleidingen. Wil je je kennis op sportgebied verbreden? Kies dan voor de cursus Sportmassage, Sportpsychologie & coaching of Fitnesstrainer A.

Geen diploma? Vraag een studieverklaring aan

Wil of kun je geen examen afleggen, maar heb je wel alle opdrachten ter beoordeling ingestuurd? Dan kun je een studieverklaring aanvragen. Hierop staan de gevolgde cursus en de behaalde resultaten. De kosten voor een verklaring bedragen € 25,-.

De kwaliteitsgarantie van de LOI

Bij alle LOI-opleidingen staat de kwaliteit voorop. Alle volledige MBO- en HBO-opleidingen van de LOI zijn door de minister van OCW erkend dan wel aangewezen op grond van de WEB en de WHW. De kwaliteit van de opleidingen en studiebegeleiding staan continu onder controle van professionals uit de praktijk. Ook werken we nauw samen met brancheorganisaties en exameninstanties. Zo weet je zeker dat je opleiding aansluit op de wensen van de arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

Alle bacheloropleidingen van LOI Hogeschool zijn NVAO-geaccrediteerd. Daarnaast heeft LOI Hogeschool het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg.

Startdatum en locaties

Startdatum en locaties

Schrijf nu in via het inschrijfformulier en start wanneer je wilt. Doe het dus vandaag nog! Bij een thuisstudie kun je elke datum kiezen. Bij een klassikale opleiding is er keuze uit een aantal startdata en locaties. Dagbijeenkomsten vinden altijd op vrijdag of zaterdag plaats van 9:30 tot 16:30 uur, avondbijeenkomsten op dinsdag- of donderdagavond van 19:00 tot 22:00 uur.

Wanneer voor het eerstvolgende startmoment bekend is op welke locatie en dag de opleiding definitief start, staat dit vermeld op deze pagina. Vaak kun je je dan ook nog steeds voor andere locaties en dagen aanmelden.

Klassikaal studeren

Eerstvolgende startmoment:

Maart 2020

Eerste bijeenkomst:

Eind maart 2020

Aantal bijeenkomsten dagopleiding:

12

Aantal bijeenkomsten avondopleiding:

24

Plaats:

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Groningen

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Nederland

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Groningen

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Alle opleidingen van de LOI worden regelmatig herzien om te blijven aansluiten bij de actuele wensen van de arbeidsmarkt. Afhankelijk van je gekozen startdatum kan het dan ook voorkomen dat de inhoud van de opleiding afwijkt van de hierboven beschreven inhoud. Je volgt altijd het meest actuele klassikale programma.

Thuis studeren

De opleiding past zich volledig aan jouw leven aan. Starten kan wanneer je wilt. Je bepaalt zelf waar je de opleiding volgt, op welk moment je studeert en hoe lang. Daarbij sta je er nooit alleen voor. Je hebt een eigen docent die via de online leeromgeving altijd snel bereikbaar is.

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode
Klassikaal of thuis studeren, aan jou de keuze

Heb je graag een extra stok achter de deur en wil je medestudenten en docenten ontmoeten in de klas? Kies dan voor onze klassikale methode. Hierin is het beste van klassikaal onderwijs en thuisstudie verenigd tot het meest effectieve onderwijs dat je kunt krijgen.
Wil je liever volledig flexibel zijn en hecht je minder waarde aan het klassikale aspect? Kies dan voor onze efficiënte thuisstudie methode. Hierbij ben je 100% flexibel om de opleiding te volgen waar en wanneer je maar wilt, terwijl je toch een eigen docent hebt die je begeleidt en op elk moment vragen kunt stellen.

  Klassikaal studeren Thuis studeren
Vaste structuur van bijeenkomsten
In een kleine groep met docent en medestudenten
Volledig flexibel in studieplek en -tijden
Goed te combineren met werk en privé
Begeleiding door ervaren docenten
Online leeromgeving met effectieve studietools
Klassikaal studeren bij de LOI: met houvast én flexibiliteit

Bij LOI Klassikaal studeer je met alle houvast en alle flexibiliteit waar een druk leven om vraagt. De bijeenkomsten zijn te volgen op locaties door heel Nederland en zorgen voor een vast studieritme. Daarnaast krijg je online begeleiding op elk moment en kun je je studietijd naast de bijeenkomsten zelf indelen wanneer het jou uitkomt.

 • Om de 3 weken een klassikale bijeenkomst.
 • Kies uit een avond-, vrijdag- of zaterdagopleiding.
 • Kleine groepen onder leiding van topdocenten.
 • Gerichte training van competenties, boeiende presentaties en (business)cases.
 • Persoonlijke aanpak met inbreng van en toetsing aan de eigen werkpraktijk.
Thuis studeren bij de LOI: zelfstandig maar zeker niet alleen
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site.Tot slot krijg je bij de opleiding slimme online studietools voor effectieve, extra ondersteuning. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Maximale flexibiliteit

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad en een slimme kennistrainer. Bij steeds meer opleidingen kun je via LOI Campus online hoorcolleges volgen of zelfs live webcolleges.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding
Topdocenten uit de praktijk

De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring die de klassikale bijeenkomsten verzorgen én je via internet ook persoonlijk begeleiden in de tussenliggende weken. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Klassikale bijeenkomsten in kleine groepen

Bij de klassikale bijeenkomsten ontmoet je om de drie weken je medestudenten en docenten in de klas. Er wordt lesgegeven in kleine groepen en er wordt gewerkt aan verdieping van kennis en versterking van vaardigheden. Tijdens de inspirerende bijeenkomsten is er veel ruimte voor oefening en vragen. Er wordt onder andere aandacht besteed aan discussies met medestudenten, boeiende presentaties, (business)cases en training van competenties. De docent daagt je uit het beste uit jezelf te halen en biedt veel ruimte voor toetsing aan de eigen werksituatie. Theorie en praktijk worden optimaal geïntegreerd.

Studieduur en kosten

Studieduur

Een opleiding van de LOI is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. Op basis van de vermelde studieduur kun je uitgaan van ongeveer 8 uur studie per week. Wanneer je kiest voor een thuisstudie, kan de cursus afhankelijk van werkervaring en de tijd die je in de opleiding steekt, sneller worden afgerond.

Studieduur: 12 maanden

Hoeveel tijd kost mijn studie

Je bepaalt zelf hoeveel uur je per week aan de opleiding besteedt. Als gemiddelde kun je uitgaan van ongeveer 8 uur studie per week. Afhankelijk van de beschikbare tijd en je ervaring kan dit meer of minder zijn. Is het druk op het werk of in je privésituatie, of heb je tijdelijk juist meer tijd te besteden? Geen probleem! De studie past zich aan jou aan. Bij een klassikale opleiding gaan we er van uit dat je voorbereid naar de bijeenkomsten komt.

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij alle LOI-opleidingen mag je langer over de opleiding doen, tot maximaal tweemaal de vermelde studieduur (met een minimum van 12 maanden). Je behoudt recht op online persoonlijke begeleiding door deskundige docenten en toegang tot alle (online) studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Een belangrijk verschil met andere opleiders!

Studietijd halveren? Dat kan!

Door het flexibele karakter van de thuisstudies, kunnen deze tot wel 2x zo snel afgerond worden. Wil je vaart maken en heb je meer tijd per week beschikbaar? De opleiding past zich aan jou aan in plaats van andersom. De lesstof, de docent, de leeromgeving, alles is beschikbaar om versneld je einddoel te halen. Het omgekeerde geldt trouwens ook. Heb je (tijdelijk) minder tijd beschikbaar, dan mag je langer over je studie doen.

Verkort programma

Als je al in het bezit bent van het LOI-diploma Gewichtsconsulent, kun je een verkort studieprogramma van deze opleiding volgen. Kies dan voor de opleiding Sportvoeding verkort.

Kosten

Lesgeld

Het lesgeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Het lesgeld kan per maand of in één keer (met 3% korting) worden betaald.

Lesgeld thuisstudie : 12 x € 55,20 (€ 69,00)
Lesgeld klassikaal : 12 x € 169,00
Inschrijfkosten
: € 29,50 (éénmalig)

Het lesgeld is inclusief:

 • Al het benodigde lesmateriaal.
 • Begeleiding door ervaren docenten.
 • Toegang tot de online leeromgeving.
 • Langer studeren, zonder extra kosten (tot twee keer de aanbevolen studieduur).

Examenkosten

Er zijn twee mogelijkheden om het examengeld te voldoen: per examen of een vast bedrag per maand. Kies je voor de laatste optie, dan profiteer je van een flinke korting.

Het examengeld bedraagt € 298,00. Wanneer je kiest voor het betalen van een vast bedrag per maand aan examengeld, profiteer je van ongeveer 25% korting en betaal je € 223,50. Hiervoor mag ieder examen dat via de LOI wordt afgenomen één keer kosteloos worden afgelegd.

Verlaag je studiekosten

Er zijn diverse (fiscale) regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 600,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.148,00
Examenkosten € 1.068,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 1.097,42 - € 1.542,32*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.068,00
Examenkosten € 468,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 475,82 - € 668,72*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 940,00
Examenkosten € 110,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 256,00 - € 416,00*

*Per jaar, afhankelijk van je belastingschaal (37%, 40% of 52%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

De voordelen:

 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Incompany, klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Regel het direct online of neem contact op via 071 545 1234. Schrijf je nu in en start binnenkort.

Lesgeld thuisstudie
12 x € 55,20 (€ 69,00) 20% korting
Lesgeld klassikaal
12 x € 169,00
Studieduur
12 maanden
Diploma
LOI-diploma
Erkenningen
BGN
Benodigde vooropleiding
Geen

Het is mogelijk om de opleiding 14 kalenderdagen vrijblijvend uit te proberen. Verder ga je nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien zijn er geen tussentijdse prijswijzigingen.

Nog dagen! Laatste dag! Laatste kans!
Gratis BladCadeau t.w.v. €50,-

Tijdelijk ontvang je bij inschrijving een BladCadeau t.w.v. € 50,- voor een abonnement naar keuze. Het abonnement stopt automatisch na afloop, je zit dus nergens aan vast.

Meer over deze actie

Tijdelijk 20 procent korting

Starten met een thuisstudie is nu wel heel aantrekkelijk. Want tijdelijk krijg je 20% korting op het lesgeld.
Naast deze korting profiteer je nu bovendien van een mooie actie. Dubbel voordeel dus!