Sportvoeding

Vakgebied

Sportvoeding
Vernieuwd

De cursus Sportvoeding is gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Je leert alles over voedingsleer en gaat diep in op sportvoeding. Ook begeleiden en coachen komt aan bod.

In het kort

In het kort

De cursus Sportvoeding is gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Je leert alles over voedingsleer en gaat diep in op sportvoeding. Ook begeleiden en coachen komt aan bod.

Lesgeld thuisstudie
9 x € 89,00
Lesgeld klassikaal
9 x € 169,00
Studieduur
9 maanden
Diploma
LOI-diploma
Benodigde vooropleiding
geen

Voeding speelt een belangrijke rol bij sportprestaties. Hoe beter de voeding, des te groter de kans op betere prestaties. De juiste voeding kan zelfs het verschil maken tussen winst en verlies. De cursus Sportvoeding is gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van sport en voeding. Je leert eerst de basis van algemene voedingsleer en gaat daarna dieper in op de specifieke behoeften van duursporters, krachtsporters en teamsporters. Daarnaast leer je welke voeding en voedingspatronen je kunt adviseren aan iemand die sport wil inzetten om gewicht te verliezen. De kennis over voeding die je opdoet, leer je te vertalen naar het geven van advies op maat, volledig afgestemd op de persoonlijke situatie en doelen van je cliënt. In het vak van sportvoedingsadviseur is het bovendien belangrijk dat je goed kunt coachen én motiveren. Daarom komt dit aspect van het vak ook uitgebreid aan bod in de cursus.

De cursus Sportvoeding is erkend door de BGN (Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland). Het bewijs dat deze cursus voldoet aan alle kwaliteitseisen en perfect aansluit op de praktijk. Ben je al gewichtsconsulent en wil je de specialisatie Sportvoeding toevoegen aan je dienstverlening, kies dan voor de cursus Sport en voeding (BGN).

Daarom kies je voor de cursus Sportvoeding

 • Inclusief gratis praktijkdag.
 • Inclusief online hoorcolleges.
 • Op basis van wetenschappelijke inzichten.
 • Getoetst én erkend door de BGN.
 • Zeer actueel binnen het vakgebied.

BGN

Doelgroep en toelating

Doelgroep en beroep

De cursus Sportvoeding is bestemd voor iedereen die een deskundig sportvoedingsadvies wil kunnen geven. Na het afronden van deze cursus kun je aan de slag als sportvoedingsadviseur. De cursus is ook zeer geschikt voor sporters, trainers, coaches, masseurs en fysiotherapeuten. Een sportvoedingsadviseur kan deskundig advies geven dat volledig afgestemd is op de persoon, de soort sport, het sportdoel en eventuele bijzondere situaties.

Vooropleiding

Er gelden geen specifieke eisen voor toelating tot de cursus Sportvoeding.

De cursus

Inhoud van de cursus Sportvoeding

De cursus Sportvoeding is gebaseerd op actuele wetenschappelijke kennis op het gebied van sport en voeding. De cursus is opgebouwd uit drie modulen: Basiskennis voedingsleer, Sport en voeding en Begeleiden, coachen en motiveren. Hieronder volgt een per module overzicht van de onderwerpen die aan bod komen.

Meer over de module Basiskennis voedingsleer

De cursus Sportvoeding start met het onderwerp algemene voedingsleer. We bespreken het onderscheid tussen energieleverende voedingsstoffen en niet-energieleverende voedingsstoffen. Ook de mechanismes van spijsvertering en stofwisseling worden behandeld.

Uiteraard leer je wat gezonde en verantwoorde voeding is volgens de Schijf van Vijf, hoe je daarmee kunt variëren en waarom dat van belang is. Bovendien komt aan bod op welke wijze je verantwoord en duurzaam met voedsel om gaat ten aanzien van milieu, dierenwelzijn en veiligheid.

Meer over de module Sport en voeding

Nu je de basiskennis over voedingsleer goed beheerst, gaat de cursus verder in op het onderwerp Sportvoeding. In deze module komen een aantal onderwerpen aan bod.

Sportvoeding inspanningsfysiologie

De cursus Sport en voeding (BGN) start met het bieden van basiskennis van inspanningsfysiologie. Wat gebeurt er in het lichaam wanneer iemand zich inspant? De werking van skeletspieren en oorzaken van vermoeidheid komen aan bod. Ook de energiehuishouding van het lichaam wordt uitgebreid behandeld. De verschillende brandstoffen die het lichaam gebruikt en het energieverbruik van sporters bij verschillende trainingsschema’s komen aan bod.

De sportvoedingspiramide

De driehoek van sportvoeding, ook wel de sportvoedingspiramide genoemd, bestaat uit drie lagen: gewone voeding, sportvoeding en supplementen. De drie lagen worden behandeld, evenals hun verschillen en onderlinge verhoudingen.

Koolhydraten, eiwitten, vetten

Koolhydraten, eiwitten en vetten worden ieder afzonderlijk uitgebreid behandeld. We bespreken welke effecten deze drie energieleveranciers hebben op de gezondheid en welke rol zij spelen tijdens en na de inspanning. Ook komt aan bod hoeveel koolhydraten, eiwit en vet verschillende soorten sporters nodig hebben. Je begrijpt straks onder andere waarom sporters een verhoogde behoefte aan eiwit hebben en waarom er bij krachtsporten en bodybuilding veel gebruik wordt gemaakt van eiwitpreparaten. Ook weet je na het volgen van deze module waarom vet een cruciale rol speelt bij sportvoeding en welke vetten belangrijk zijn voor sporters.

Vitamines en mineralen

Dit deel van de cursus geeft een overzicht van wateroplosbare en vetoplosbare vitamines en mineralen en de functies die zij in het lichaam hebben. Verder leer je in welke voedingsmiddelen de vitamines voorkomen. Bovendien gaan we in op de risico’s van overdosering.

Supplementen

Je doet kennis op over welke supplementen een positief effect op de sportprestatie zouden kunnen hebben. Je leert in welke gevallen er wel of geen supplementen genomen kunnen worden. Ook trends in supplementen komen aan bod, zoals dorstlessers, micronutriëntensupplementen, eiwitsuppletie en fatburners.

Verschillende soorten sport

Om iemand goed te kunnen adviseren, is het belangrijk om voldoende kennis van de sport zelf te hebben. Daarom worden de kenmerken en regels van duursporten, krachtsporten, gewichtsklassesporten, teamsporten en enkele andere veelbeoefende sporten grondig behandeld. Ook bespreken we de voedingsbehoeften die verschillende soorten sport met zich meebrengen.

Voeding voor, tijdens en na inspanning

Je leert wat een sporter nodig heeft bij welke inspanning in de dagen voor een wedstrijd. Ook leer je inschatten wanneer het wel of niet zinvol is om tijdens inspanning te eten of te drinken. Bovendien bespreken we de factoren die in voeding belangrijk zijn voor een optimaal herstel na inspanning.

Gezondheid

Sporters kunnen met verschillende gezondheidsproblemen te maken krijgen. Als sportvoedingsadviseur moet je deze kunnen herkennen en weten wanneer en naar wie door te verwijzen bij ernstige klachten. Daarom is er in de cursus ook aandacht voor het herkennen van verschillende eetstoornissen, maag-darmklachten en de effecten van voeding op het immuunsysteem.

De cursus gaat ook uitgebreid in op de botgezondheid. De opbouw van het botweefsel komt aan de orde en wat de invloed van voeding en beweging hierop is. Ook worden de sporten met een hoog risico op stressfacturen behandeld en wat daar met voeding wel of niet gedaan kan worden.

Gewichtsmanagement en lichaamssamenstelling

Deze module gaat in op de mechanismes achter honger en verzadiging. Verschillende diëten en de voor- en nadelen ervan worden behandeld. Aan bod komen afvallen, het verlagen van het vetpercentage en droogtrainen.

Begeleiden van sporters in speciale gevallen

In de cursus is ook aandacht voor specifieke situaties en speciale omstandigheden. Bijvoorbeeld vegetarische voeding, sportvoeding voor verschillende leeftijden en voeding voor sporters die op hoogtestage gaan of gaan trainen in een warm land.

Meer over de module Begeleiden, coachen en motiveren

In deze module leer je hoe je de kennis die je hebt opgedaan, gebruikt om daadwerkelijk een persoonlijk advies te kunnen geven aan je cliënten. Je leert daarom eerst meer over hoe je alle benodigde informatie over je cliënt kunt verzamelen en documenteren en daarna hoe je je advies samenstelt voor deze specifieke cliënt én effectief overbrengt. De volgende onderwerpen worden behandeld:

Anamnese

In dit deel van de cursus Sportvoeding leer je eerst hoe je een algemene anamnese uitvoert met als doel de leefstijl van de cliënt in kaart te brengen en signalen te herkennen op basis waarvan het nodig kan zijn de cliënt door te verwijzen. Bij een algemene anamnese kijk je onder meer naar de medische geschiedenis, leefsituatie, dieetgeschiedenis en beweegpatroon. Je leert ook antropometrische metingen te doen, waarbij je gegevens als gewicht, middelomtrek en het percentage lichaamsvet in kaart brengt.

Daarna komt aan bod hoe je een voedingsanamnese (dietary history) en een beweeganamnese (beweegdagboek) doet en daarmee het voedingsgedrag, het voedings- en beweegpatroon van je cliënt in kaart brengt. Door de anamneses vervolgens te toetsen aan de richtlijnen Goede voeding en de Beweegrichtlijnen ontdek je de kwaliteiten én knelpunten van de patronen van je cliënt en kun je deze inzetten bij het opstellen van een behandelplan.

Behandelplan opstellen

Je leert op basis van de uitkomsten uit de anamneses en de hulpvraag van de cliënt (wat wil hij of zij bereiken) een behandelplan opstellen gericht op het sportvoedingsvraagstuk van de cliënt. Je leert daarbij het SMART-model te gebruiken om tijdens het begeleidingstraject de voortgang te bewaken en waar nodig doelen bij te stellen.

Communiceren en motiveren

In dit deel van de cursus Sportvoeding leer je hoe je diverse gesprekstechnieken kunt inzetten om de communicatie met je cliënt zo helder en doelgericht mogelijk te houden. Je leer onder meer technieken ten behoeve van probleemverheldering, nuancerende empathie en positieve confrontatie. Ook leer je weerstand te herkennen bij je cliënt en technieken om hiermee om te gaan.

Als sportvoedingsadviseur is het belangrijk dat je cliënten kunt coachen en motiveren tot gedragsverandering naar een gezonde leefstijl en het behalen van hun doelstellingen. Hoe je dit kunt realiseren, komt uitgebreid aan bod. Je leert hiervoor beproefde technieken te gebruiken, waaronder de motiverende gespreksvoering van Miller en Rollnick. Ook leer je hoe je het Transtheoretisch model van gedragsverandering kunt inzetten om te bepalen in welke fase van verandering de cliënt zit en daarop je advies aanpassen.

Evaluatie en zelfevaluatie

Vrijwel geen enkel traject zal volledig verlopen ‘volgens het boekje’. Daarop is het nuttig om regelmatig tussentijds te evalueren. Je leert in dit deel hoe je dat doet voor de plannen die je hebt opgesteld voor je cliënten. Daarnaast komt in dit deel ook aan bod hoe je op een realistische manier je eigen functioneren kun evalueren en eventueel bijstellen.

Inclusief praktijkdag

Wanneer je kiest voor de thuisstudievariant van de cursus Sportvoeding, volg je één praktijkdag. Tijdens deze dag oefen je je vaardigheden op het gebied van communicatie, coaching en gespreksvoering. Deelname aan deze dag is verplicht. Kies je voor klassikaal studeren, dan is deze dag onderdeel van de reguliere bijeenkomsten.

Examens en diploma

Examen

De opleiding Sportvoeding wordt afgesloten met drie inzendopgaven (één per module) en een LOI-examen.

Examen doen waar en wanneer je wilt

Steeds meer examens zijn flexibel. Dat betekent dat ze iedere werkdag kunnen worden afgelegd op 16 verschillende locaties in Nederland. Je kunt dus meteen examen doen wanneer je er klaar voor bent, dat scheelt een hoop tijd. Je legt het examen digitaal af. En heb je een keer een examen niet gehaald, dan kun je alsnog snel slagen voor een herexamen.

Aanmelden voor examens

Tijdens de opleiding word je automatisch en op tijd geïnformeerd over deelname aan de LOI-examens: waar, wanneer en hoe laat ze worden afgenomen, hoeveel tijd je per onderdeel krijgt en hoe je je precies inschrijft. Van eventuele bijzonderheden word je eveneens op de hoogte gesteld.

Diploma en vervolgopleiding

Succesvolle afronding van de cursus geeft recht op het LOI-diploma Sportvoeding. Wil je verder studeren na deze cursus? Kies dan bijvoorbeeld voor de cursus Personal trainer, Fitnesstrainer A of Kind en voeding (BGN). Wil je graag een eigen onderneming opzetten als Sportvoedingsadviseur? Kies dan als aanvulling voor de cursus Starten als zzp’er.

Geen diploma? Vraag een studieverklaring aan

Wil of kun je geen examen afleggen, maar heb je wel alle opdrachten ter beoordeling ingestuurd? Dan kun je een studieverklaring aanvragen. Hierop staan de gevolgde cursus en de behaalde resultaten. De kosten voor een verklaring bedragen € 25,-.

De kwaliteitsgarantie van de LOI

Bij alle LOI-opleidingen staat de kwaliteit voorop. Alle volledige MBO- en HBO-opleidingen van de LOI zijn door de minister van OCW erkend dan wel aangewezen op grond van de WEB en de WHW. De kwaliteit van de opleidingen en studiebegeleiding staan continu onder controle van professionals uit de praktijk. Ook werken we nauw samen met brancheorganisaties en exameninstanties. Zo weet je zeker dat je opleiding aansluit op de wensen van de arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

Alle bacheloropleidingen van LOI Hogeschool zijn NVAO-geaccrediteerd. Daarnaast heeft LOI Hogeschool het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg.

Startdatum en locaties

Startdatum en locaties

Schrijf nu in via het inschrijfformulier en start wanneer je wilt. Doe het dus vandaag nog! Bij een thuisstudie kun je elke datum kiezen. Bij een klassikale opleiding is er keuze uit een aantal startdata en locaties. Dagbijeenkomsten vinden altijd op vrijdag of zaterdag plaats van 9:30 tot 16:30 uur, avondbijeenkomsten op dinsdag- of donderdagavond van 19:00 tot 22:00 uur.

Wanneer voor het eerstvolgende startmoment bekend is op welke locatie en dag de opleiding definitief start, staat dit vermeld op deze pagina. Vaak kun je je dan ook nog steeds voor andere locaties en dagen aanmelden.

Alle klassikale bijeenkomsten t/m 14 april worden geannuleerd. Eind maart starten daarvoor in de plaats de eerste virtual classrooms, en vanaf 14 april zullen nagenoeg alle bijeenkomsten worden vervangen door virtual classrooms. Alleen bijeenkomsten die echt niet via een virtual classroom georganiseerd kunnen worden, worden op een nader te bepalen moment alsnog klassikaal gehouden. 

Inschrijven voor klassikale opleidingen die binnenkort starten is dus nog steeds mogelijk. De eerste bijeenkomsten vinden dan online plaats en zodra het weer kan, wordt het programma met klassikale bijeenkomsten voortgezet. Aanmelden voor september of oktober is nu ook al mogelijk. 

Klassikaal studeren

Eerstvolgende startmoment:

September 2020

Eerste bijeenkomst:

Eind september 2020

Aantal bijeenkomsten dagopleiding:

9

Aantal bijeenkomsten avondopleiding:

18

Plaats:

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Groningen

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Nederland

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Groningen

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Thuis studeren

De opleiding past zich volledig aan jouw leven aan. Starten kan wanneer je wilt. Je bepaalt zelf waar je de opleiding volgt, op welk moment je studeert en hoe lang. Daarbij sta je er nooit alleen voor. Je hebt een eigen docent die via de online leeromgeving altijd snel bereikbaar is.

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode
Flexibel studeren, thuis of klassikaal

Bij de LOI studeer je altijd op de meest flexibele manier. Heb je graag een extra stok achter de deur en wil je medestudenten en docenten ontmoeten? Kies dan voor onze klassikale methode. Hierin is het beste van klassikaal onderwijs en thuisstudie verenigd tot het meest effectieve onderwijs dat je kunt krijgen. Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen vinden de bijeenkomsten tijdelijk online plaats via virtual classrooms. Zodra het omstandigheden het toelaten, zullen de lessen weer klassikaal plaatsvinden.
Wil je liever volledig flexibel zijn om te studeren waar en wanneer je wilt en hecht je minder waarde aan het klassikale aspect? Kies dan voor onze efficiënte thuisstudie methode. Hierbij ben je 100% flexibel, terwijl je toch een eigen docent hebt die je begeleidt en aan wie je op elk moment online vragen kunt stellen.

  Klassikaal studeren Thuis studeren
Vaste structuur van bijeenkomsten
In een kleine groep met docent en medestudenten
Volledig flexibel in studieplek en -tijden
Goed te combineren met werk en privé
Begeleiding door ervaren docenten
Online leeromgeving met effectieve studietools
Klassikaal studeren bij de LOI: met houvast én flexibiliteit

Bij LOI Klassikaal studeer je met alle houvast en alle flexibiliteit waar een druk leven om vraagt. De bijeenkomsten zijn te volgen op locaties door heel Nederland en zorgen voor een vast studieritme. Daarnaast krijg je online begeleiding op elk moment en kun je je studietijd naast de bijeenkomsten zelf indelen wanneer het jou uitkomt.

 • Om de 3 weken een klassikale bijeenkomst.
 • Kies uit een avond-, vrijdag- of zaterdagopleiding.
 • Kleine groepen onder leiding van topdocenten.
 • Gerichte training van competenties, boeiende presentaties en (business)cases.
 • Persoonlijke aanpak met inbreng van en toetsing aan de eigen werkpraktijk.
Thuis studeren bij de LOI: zelfstandig maar zeker niet alleen
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site.Tot slot krijg je bij de opleiding slimme online studietools voor effectieve, extra ondersteuning. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Maximale flexibiliteit

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad en een slimme kennistrainer. Bij steeds meer opleidingen kun je via LOI Campus online hoorcolleges volgen of zelfs live webcolleges.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding
Alle begeleiding die je nodig hebt

Een opleiding volgen doe je natuurlijk niet alleen. Daarom krijg je altijd online begeleiding. Wanneer je kiest voor een klassikale opleiding, krijg je van dezelfde docent ook begeleiding in de klas. De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring in vakgebied van je opleiding. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Klassikale bijeenkomsten in kleine groepen

Bij de klassikale bijeenkomsten ontmoet je om de drie weken je medestudenten en docenten in de klas. Er wordt lesgegeven in kleine groepen en er wordt gewerkt aan verdieping van kennis en versterking van vaardigheden. Tijdens de inspirerende bijeenkomsten is er veel ruimte voor oefening en vragen. Er wordt onder andere aandacht besteed aan discussies met medestudenten, boeiende presentaties, (business)cases en training van competenties. De docent daagt je uit het beste uit jezelf te halen en biedt veel ruimte voor toetsing aan de eigen werksituatie. Theorie en praktijk worden optimaal geïntegreerd.

Studieduur en kosten

Studieduur

Een opleiding van de LOI is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. Op basis van de vermelde studieduur kun je uitgaan van ongeveer 8 uur studie per week. Wanneer je kiest voor een thuisstudie, kan de cursus afhankelijk van werkervaring en de tijd die je in de opleiding steekt, sneller worden afgerond.

Studieduur: 9 maanden

Hoeveel tijd kost mijn studie

Je bepaalt zelf hoeveel uur je per week aan de opleiding besteedt. Als gemiddelde kun je uitgaan van ongeveer 8 uur studie per week. Afhankelijk van de beschikbare tijd en je ervaring kan dit meer of minder zijn. Is het druk op het werk of in je privésituatie, of heb je tijdelijk juist meer tijd te besteden? Geen probleem! De studie past zich aan jou aan. Bij een klassikale opleiding gaan we er van uit dat je voorbereid naar de bijeenkomsten komt.

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij alle LOI-opleidingen mag je langer over de opleiding doen, tot maximaal tweemaal de vermelde studieduur (met een minimum van 12 maanden). Je behoudt recht op online persoonlijke begeleiding door deskundige docenten en toegang tot alle (online) studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Een belangrijk verschil met andere opleiders!

Studietijd halveren? Dat kan!

Door het flexibele karakter van de thuisstudies, kunnen deze tot wel 2x zo snel afgerond worden. Wil je vaart maken en heb je meer tijd per week beschikbaar? De opleiding past zich aan jou aan in plaats van andersom. De lesstof, de docent, de leeromgeving, alles is beschikbaar om versneld je einddoel te halen. Het omgekeerde geldt trouwens ook. Heb je (tijdelijk) minder tijd beschikbaar, dan mag je langer over je studie doen.

Kosten

Lesgeld

Het lesgeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Het lesgeld kan per maand of in één keer (met 3% korting) worden betaald.

Lesgeld thuisstudie : 9 x € 89,00
Lesgeld klassikaal : 9 x € 169,00
Inschrijfkosten
: € 29,50 (éénmalig)

Het lesgeld is inclusief:

 • Al het benodigde lesmateriaal.
 • Begeleiding door ervaren docenten.
 • Toegang tot de online leeromgeving.
 • Langer studeren, zonder extra kosten (tot twee keer de aanbevolen studieduur).

Examenkosten

Er zijn twee mogelijkheden om het examengeld te voldoen: per examen of een vast bedrag per maand. Kies je voor de laatste optie, dan profiteer je van een flinke korting.

Het examengeld bedraagt € 149,00. Wanneer je kiest voor het betalen van een vast bedrag per maand aan examengeld, profiteer je van ongeveer 25% korting en betaal je € 111,75. Hiervoor mag ieder examen dat via de LOI wordt afgenomen één keer kosteloos worden afgelegd.

Verlaag je studiekosten

Er zijn diverse (fiscale) regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 700,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.148,00
Examenkosten € 1.068,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 1.108,00 - € 1.468,00*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.046,40
Examenkosten € 708,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 562,00 - € 745,00*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 990,00
Examenkosten € 149,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 332,00 - € 440,00*

*Per jaar, gebaseerd op de belastingschalen voor belastingjaar 2020 (37% of 50%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

De voordelen:

 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Incompany, klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Regel het direct online of neem contact op via 071 545 1234. Schrijf je nu in en start binnenkort.

Lesgeld thuisstudie
9 x € 89,00
Lesgeld klassikaal
9 x € 169,00
Studieduur
9 maanden
Diploma
LOI-diploma
Benodigde vooropleiding
geen

Het is mogelijk om de opleiding 14 kalenderdagen vrijblijvend uit te proberen. Verder ga je nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien zijn er geen tussentijdse prijswijzigingen.

Nog dagen! Laatste dag! Laatste kans!
BladCadeau t.w.v. € 50,- bij inschrijving

Schrijf je vóór 3 april in voor deze opleiding en ontvang een tijdschriftenbon van € 50,- voor een abonnement naar keuze. Het abonnement stopt automatisch na afloop, je zit dus nergens aan vast.

Meer over deze actie

Vragen? Bel ons.

Telefonische bereikbaarheid
Maandag t/m donderdag: 09:00 - 20:00
Vrijdag: 09:00 - 18:00

Wil je liever een afspraak maken?

Maak een afspraak voor een gratis studieadviesgesprek op een dag en tijdstip naar keuze. Kies voor een telefonisch gesprek of voor een adviesgesprek bij ons in Leiderdorp. Onze studieadviseurs staan voor je klaar!

Maak een afspraak