Werken met mensen met NAH

Vakgebied

Werken met mensen met NAH

De cursus Werken met mensen met NAH vergroot je kansen op de arbeidsmarkt. Cursus inclusief lesmateriaal.

In het kort

In het kort

De cursus Werken met mensen met NAH vergroot je kansen op de arbeidsmarkt. Cursus inclusief lesmateriaal.

Lesgeld thuisstudie
6 x € 79,00
Studieduur
6 maanden
Diploma
LOI-diploma
Benodigde vooropleiding
Geen

Voor het ondersteunen van de specifieke doelgroep cliënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), is een aanvullend certificaat vereist. De cursus Werken met mensen met NAH gaat in op de begeleiding bij een zorgvrager met NAH en op de revalidatie bij mensen na NAH. Na succesvolle afronding heb je het waardevolle certificaat op zak.

De cursus Werken met mensen met NAH is een keuzedeel uit de MBO-opleidingen Verpleegkundige, Verzorgende, Begeleider gehandicaptenzorg en Begeleider specifieke doelgroepen. Na afloop van deze cursus kun je onder andere de (nieuwe) mogelijkheden en wensen en behoeften van de NAH-cliënt inventariseren. Verder leer je de NAH-cliënt en diens naastbetrokkenen begeleiden bij de verliesverwerking en omgaan met het disharmonisch profiel en ontremd gedrag van de NAH-cliënt.

Daarom kies je voor de cursus Werken met mensen met NAH

 • Waardevolle toevoeging op je cv.
 • Inclusief al het benodigde lesmateriaal.
 • Persoonlijke begeleiding door ervaren docenten van start tot diploma, ook tijdens de stage.

 

Deze cursus is een onderdeel uit een erkende MBO‑opleiding.

 

Doelgroep en toelating

Doelgroep en beroep

De cursus Werken met mensen met NAH is ter ondersteuning van de MBO-opleidingen Verpleegkundige, Verzorgende, Begeleider gehandicaptenzorg en Begeleider specifieke doelgroepen. Met dit certificaat kun je je verder verdiepen in de doelgroep/omgeving waarin je werkzaam bent. Het werkveld heeft behoefte aan gespecialiseerde werknemers, zodat specifieke doelgroepen beter ondersteund worden. Door het volgen van deze cursus vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt aangezien je na succesvolle afronding breder inzetbaar bent in de gehandicaptenzorg.

Vooropleiding

Voor toelating tot deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

De cursus

Inhoud van de cursus Werken met mensen met NAH

De cursus Werken met mensen met niet-aangeboren hersenletsel gaat uitgebreid in op de begeleiding bij een zorgvrager met NAH en op de revalidatie bij mensen na NAH. Zo leer je (nieuwe) mogelijkheden, wensen en behoeften van de NAH-cliënt inventariseren, de NAH-cliënt en naastbetrokkenen begeleiden bij verliesverwerking en omgaan met het disharmonische profiel en het ontremd gedrag van de NAH-cliënt.

Meer over de inhoud

De cursus Werken met mensen met niet-aangeboren hersenletsel bestaat uit verschillende onderdelen.

Disharmonisch profiel en ongeremd gedrag

Tijdens dit onderdeel leer je een relatie leggen tussen het gedrag van de NAH- cliënt en het hersenletsel, hierbij maak je onderscheid tussen de cliënt als persoon en zijn of haar gedrag. Verder leer je meer over het beschrijven van cognitieve problemen die kunnen ontstaan na niet-aangeboren hersenletsel en je leert de betekenis van een disharmonisch profiel (kloof tussen verbaal en handelingsgericht) duiden.

Eigen regie, grenzen en ziekte-inzicht

Je leert beschrijven hoe je de NAH-cliënt in zijn of haar waarde laat, zoveel mogelijk de eigen regie laat voeren en hoe je de eigen regie kan ondersteunen waarbij je rekening houdt met het ziekte-inzicht van de cliënt. Verder leer je signaleren wanneer de NAH-cliënt over zijn of haar eigen grenzen gaat en hoe je dit kan rapporteren aan collega’s.

Omgaan met mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Je leert vanuit een open houding een professionele band met een NAH-cliënt opbouwen en je leert de NAH-cliënt en diens naasten begeleiden en ondersteunen van uit een professionele houding, maar met betrokkenheid en empathie. Verder leer je hoe je kan voorkomen dat de NAH-cliënt zijn of haar eigen grenzen overschrijdt en je leert ontremd gedrag signaleren en aangeven hoe je hierop adequaat kan reageren.

Informeren en adviseren: hoe doe je dat?

Je leert hoe je de NAH- cliënt informeert over zijn of haar mogelijkheden, je leert signaleren wanneer de NAH-cliënt over zijn of haar eigen grenzen gaat en hoe je dit kunt rapporteren aan collega’s. Daarnaast kun je na afloop van dit onderdeel de cliënt en diens naasten informeren over het gedrag van de cliënt in relatie tot niet-aangeboren hersenletsel en adviseren over hoe met bepaald (bijvoorbeeld ontremd) gedrag van de cliënt kan worden omgegaan.

Signaleren en rapporteren

Je leert veranderingen bij de NAH-cliënt benoemen en aangeven hoe de ondersteuning eventueel moet worden aangepast. Verder kun je na afloop de NAH-cliënt in verschillende situaties observeren en leer je dit vastleggen in het dossier en delen met collega’s en andere disciplines. Daarnaast leer je risicovolle situaties herkennen, leer je hiermee omgaan en de situaties beschrijven zodat je ze met collega’s kunt delen.

Wensen en behoeften van mensen met NAH

Je leert de NAH-cliënt helpen verwoorden wat zijn of haar behoeften en wensen zijn in relatie tot haalbaarheid. Daarnaast leer je de NAH-cliënt ondersteunen bij het ontdekken wat zijn/haar mogelijkheden zijn aan de hand van 11 tips voor een helder keukentafelgesprek.

Invloed van NAH op leefgebieden

In dit onderdeel leer je wat de NAH-cliënt kan rondom de verschillende leefgebieden inventariseren.

Ondersteunen van mensen met NAH

Je leert per situatie/moment het belang benoemen van wat de NAH-cliënt kan. Daarnaast leer je de mogelijkheden van een NAH-cliënt op een specifiek moment inschatten, hem of haar passend ondersteunen en verdere ontwikkeling stimuleren.

Het belang van structuur en creëren van randvoorwaarden

Je leert het belang van structuur voor de NAH-cliënt benoemen en kan de cliënt hierin ondersteunen. Verder leer je randvoorwaarden benoemen en scheppen om verdere ontwikkeling van de NAH-cliënt te bevorderen.

Evalueren, doelen (bij)stellen en rapportage

Tijdens dit deel leer je de ondersteuningsbehoefte van de NAH-cliënt en werkzaamheden tijdig afstemmen met collega’s. Ook leer je zorgverlening evalueren met de NAH-cliënt en diens naasten en kun je op basis hiervan samen met hen eventuele nieuwe doelen formuleren. Verder leer je eventuele nieuwe doelen van de NAH-cliënt in en na overleg met collega’s vastleggen in het zorgdossier en kun je na afloop informatie over de situatie, mogelijkheden en beperkingen van de NAH–cliënt verzamelen en interpreteren en dit delen met het multidisciplinaire team.

Inclusief lesmateriaal

Al het benodigde lesmateriaal is inbegrepen bij het lesgeld. Je hoeft zelf geen boeken meer aan te schaffen en hebt meteen alles in huis om van je cursus een succes te maken.

Stage

Voor de cursus Werken met mensen met niet-aangeboren hersenletsel geldt een minimum van 40 uur stage bij een erkend en door de SBB (Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) geregistreerd leerbedrijf. In overleg met het leerbedrijf kan de stage parttime of fulltime worden ingevuld.

Examens en diploma

Examen

De cursus wordt afgerond met inzendopgaven die je thuis kunt maken en een flexibel examen.

Kijk voor de examenkosten bij Studieduur en kosten.

Examen doen waar en wanneer je wilt

Steeds meer examens zijn flexibel. Dat betekent dat ze iedere werkdag kunnen worden afgelegd op 16 verschillende locaties in Nederland. Je kunt dus meteen examen doen wanneer je er klaar voor bent, dat scheelt een hoop tijd. Je legt het examen digitaal af. En heb je een keer een examen niet gehaald, dan kun je alsnog snel slagen voor een herexamen.

Aanmelden voor examens

Tijdens de opleiding word je automatisch en op tijd geïnformeerd over deelname aan de LOI-examens: waar, wanneer en hoe laat ze worden afgenomen, hoeveel tijd je per onderdeel krijgt en hoe je je precies inschrijft. Van eventuele bijzonderheden word je eveneens op de hoogte gesteld.

Diploma en vervolgopleiding

Na succesvolle afronding van deze cursus ontvang je het LOI-diploma Werken met mensen met NAH.

De cursus omvat het volledige keuzedeel Werken met mensen met NAH uit de MBO-opleidingen Verpleegkundige, Verzorgende, Begeleider gehandicaptenzorg en Begeleider specifieke doelgroepen. Het behaalde diploma kan bij doorstroming naar de MBO-opleiding worden ingebracht om vrijstelling aan te vragen.

Geen diploma? Vraag een studieverklaring aan

Wil of kun je geen examen afleggen, maar heb je wel alle opdrachten ter beoordeling ingestuurd? Dan kun je een studieverklaring aanvragen. Hierop staan de gevolgde cursus en de behaalde resultaten. De kosten voor een verklaring bedragen € 25,-.

De kwaliteitsgarantie van de LOI

Bij alle LOI-opleidingen staat de kwaliteit voorop. Alle volledige MBO- en HBO-opleidingen van de LOI zijn door de minister van OCW erkend dan wel aangewezen op grond van de WEB en de WHW. De kwaliteit van de opleidingen en studiebegeleiding staan continu onder controle van professionals uit de praktijk. Ook werken we nauw samen met brancheorganisaties en exameninstanties. Zo weet je zeker dat je opleiding aansluit op de wensen van de arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

Alle bacheloropleidingen van LOI Hogeschool zijn NVAO-geaccrediteerd. Daarnaast heeft LOI Hogeschool het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg.

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode
Thuisstudie: zelfstandig maar zeker niet alleen

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Maximale flexibiliteit
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad en een slimme kennistrainer. Bij steeds meer opleidingen kun je via LOI Campus online hoorcolleges volgen of zelfs live webcolleges.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding
Alle begeleiding die je nodig hebt

Een opleiding volgen doe je niet alleen. Daarom krijg je altijd online begeleiding. De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring in het vakgebied van je opleiding, die je van start tot eindstreep begeleiden. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Studieduur en kosten

Studieduur

Een opleiding van de LOI is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. Op basis van de vermelde studieduur kun je uitgaan van ongeveer 8 uur studie per week. Afhankelijk van werkervaring en de tijd die je in de opleiding steekt, kan de cursus sneller worden afgerond.

Studieduur: 6 maanden

Hoeveel tijd kost mijn studie

Je bepaalt zelf hoeveel uur je per week aan de opleiding besteedt. Als gemiddelde kun je uitgaan van ongeveer 8 uur studie per week. Afhankelijk van de beschikbare tijd en je ervaring kan dit meer of minder zijn. Is het druk op het werk of in je privésituatie, of heb je tijdelijk juist meer tijd te besteden? Geen probleem! De studie past zich aan jou aan.

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij alle LOI-opleidingen mag je langer over de opleiding doen, tot maximaal tweemaal de vermelde studieduur (met een minimum van 12 maanden). Je behoudt recht op persoonlijke begeleiding door deskundige docenten en toegang tot alle online studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Een belangrijk verschil met andere opleiders!

Studietijd halveren? Dat kan!

Door het flexibele karakter van de thuisstudies, kunnen deze tot wel 2x zo snel afgerond worden. Wil je vaart maken en heb je meer tijd per week beschikbaar? De opleiding past zich aan jou aan in plaats van andersom. De lesstof, de docent, de leeromgeving, alles is beschikbaar om versneld je einddoel te halen. Het omgekeerde geldt trouwens ook. Heb je (tijdelijk) minder tijd beschikbaar, dan mag je langer over je studie doen.

Kosten

Lesgeld

Het lesgeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Het lesgeld kan per maand of in één keer (met 3% korting) worden betaald.

Lesgeld thuisstudie : 6 x € 79,00
Inschrijfkosten
: € 29,50 (éénmalig)

Het lesgeld is inclusief:

 • Al het benodigde lesmateriaal.
 • Begeleiding door ervaren docenten.
 • Toegang tot de online leeromgeving.
 • Langer studeren, zonder extra kosten (tot twee keer de aanbevolen studieduur).

Examenkosten

Er zijn twee mogelijkheden om het examengeld te voldoen: per examen of een vast bedrag per maand. Kies je voor de laatste optie, dan profiteer je van een flinke korting.

Het examengeld bedraagt € 149,00. Wanneer je kiest voor het betalen van een vast bedrag per maand aan examengeld, profiteer je van ongeveer 25% korting en betaal je € 111,75. Hiervoor mag ieder examen dat via de LOI wordt afgenomen één keer kosteloos worden afgelegd.

Verlaag je studiekosten

Er zijn diverse (fiscale) regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 700,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.148,00
Examenkosten € 1.068,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 1.108,00 - € 1.468,00*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.046,40
Examenkosten € 708,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 562,00 - € 745,00*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 990,00
Examenkosten € 149,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 332,00 - € 440,00*

*Per jaar, gebaseerd op de belastingschalen voor belastingjaar 2020 (37% of 50%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

De voordelen:

 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Incompany, klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Regel het direct online of neem contact op via 071 545 1234. Schrijf je nu in en start binnenkort.

Lesgeld thuisstudie
6 x € 79,00
Studieduur
6 maanden
Diploma
LOI-diploma
Benodigde vooropleiding
Geen

Het is mogelijk om de opleiding 14 kalenderdagen vrijblijvend uit te proberen. Verder ga je nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien zijn er geen tussentijdse prijswijzigingen.

Nog dagen! Laatste dag! Laatste kans!
BladCadeau t.w.v. € 50,- bij inschrijving

Schrijf je vóór 3 april in voor deze opleiding en ontvang een tijdschriftenbon van € 50,- voor een abonnement naar keuze. Het abonnement stopt automatisch na afloop, je zit dus nergens aan vast.

Meer over deze actie

Vragen? Bel ons.

Telefonische bereikbaarheid
Maandag t/m donderdag: 09:00 - 20:00
Vrijdag: 09:00 - 18:00

Wil je liever een afspraak maken?

Maak een afspraak voor een gratis studieadviesgesprek op een dag en tijdstip naar keuze. Kies voor een telefonisch gesprek of voor een adviesgesprek bij ons in Leiderdorp. Onze studieadviseurs staan voor je klaar!

Maak een afspraak