Toon 0 resultaten

Wanneer je kiest voor een opleiding, wil je er natuurlijk zeker van zijn dat je opleiding van hoge kwaliteit is. En dat je een diploma haalt dat herkend en gewaardeerd wordt door werkgevers. LOI Hogeschool biedt die garantie. De erkenning van het ministerie van OCW, accreditatie van alle HBO-bachelor- en masteropleidingen en Associate degrees (Ad’s) door de NVAO en lovende rapporten van de Inspectie zijn hiervan een aantoonbaar bewijs.

NVAO-geaccrediteerde bachelors

De NVAO-accreditatie is het hoogst haalbare kwaliteitskeurmerk voor hoger onderwijs en dé garantie dat je opleiding voldoet aan alle kwaliteitseisen, perfect aansluit op de arbeidsmarkt en internationaal erkend is. De NVAO is een onafhankelijke overheidsorganisatie die de kwaliteit van het hoger onderwijs bewaakt.

NVAO

NVAO-accreditatie is een voorwaarde om erkende bachelor- en Ad-getuigschriften te mogen uitgeven. Alle HBO-bacheloropleidingen en Associate degree’s van LOI Hogeschool zijn NVAO-geaccrediteerd. Vrijwel alle korte HBO-programma’s zijn onderdeel van NVAO-geaccrediteerde HBO-bacheloropleidingen.

NVAO kent LOI Hogeschool ITK-keurmerk toe

De NVAO heeft LOI Hogeschool als enige particuliere hogeschool hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg ITK toegekend en bovendien op álle punten positief beoordeeld. Het positieve oordeel bewijst dat LOI Hogeschool de kwaliteit van haar opleidingen volledig kan garanderen. Je volgt dus een opleiding bij een hogeschool die de kwaliteit van haar onderwijs uitstekend heeft geborgd en vanuit overheidswege door een onafhankelijke organisatie goed beoordeeld is.

ITK

Accreditatie: iedere zes jaar opnieuw

Om te garanderen dat de kwaliteit van een opleiding op peil blijft, moet een opleiding iedere zes jaar opnieuw geaccrediteerd worden. Een panel met deskundigen beoordeelt de opleiding. Dit wordt visitatie genoemd. Zij geven hun oordeel en brengen advies uit aan de NVAO.

Lectoren borgen aansluiting op de arbeidsmarkt

Aan LOI Hogeschool zijn verschillende lectoren verbonden die een brug slaan tussen onderwijs, werkveld en onderzoek. Bovendien bouwen en onderhouden zij een internationaal kennisnetwerk. Dat betekent dat zij een goed beeld hebben van ontwikkelingen op de internationale arbeidsmarkt. Die kennis wordt ingezet om de programma’s van LOI Hogeschool optimaal te laten aansluiten bij wat er binnen én buiten Nederland op de arbeidsmarkt gevraagd wordt.

"Onze studenten zullen goed voorbereid zijn op de beroepspraktijk"
Gilbert Silvius

Lector bij LOI Hogeschool


Lees het interview
"Onze studenten zullen goed voorbereid zijn op de beroepspraktijk"
Gilbert Silvius

Lector bij LOI Hogeschool

Lees het interview

Kies ook voor gegarandeerde kwaliteit

Vraag vandaag nog de studiegids LOI Hogeschool aan en maak je keuze uit het volledige aanbod. Heb je nog vragen of wil je persoonlijk studieadvies? Bel (071) 545 1234 of vraag gratis een vrijblijvend studieadviesgesprek aan.

Studiegids aanvragen Gratis studieadviesgesprek