Daarom kies je voor de LOI

Ons onderwijs is op alle fronten erkend. Je behaalt dan ook een diploma dat herkend en gewaardeerd wordt op de (internationale) arbeidsmarkt.

Erkende MBO- en HBO-diploma’s

Met een volledige MBO- of HBO-opleiding van de LOI behaal je een wettelijk erkend diploma. De LOI mag erkende MBO-diploma’s, HBO-bachelorgetuigschiften, Ad-getuigschriften en mastergetuigschriften uitgeven. Deze hebben exact dezelfde waarde als een in het regulier onderwijs behaald diploma.

NVAO-accreditatie

Al onze HBO-bacheloropleidingen, Associate degrees en masteropleidingen hebben het hoogst haalbare kwaliteitsstempel voor hoger onderwijs: de NVAO-accreditatie. De NVAO voert in opdracht van het ministerie van OCW de kwaliteitscontrole in het hoger onderwijs uit. Accreditatie van een opleiding betekent dat de kwaliteit van een opleiding positief is beoordeeld.

Meer over NVAO-accreditatie

ITK

Begin 2020 kreeg LOI Hogeschool opnieuw voor zes jaar het ITK-keurmerk toegekend. De ITK is hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg. LOI Hogeschool is de enige particuliere opleider met dit belangrijke keurmerk.

CREBO-/CROHO-registratie

Alle volledige MBO-, HBO- en Masteropleidingen van de LOI zijn erkend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze opleidingen zijn geregistreerd in het CREBO (MBO) en CROHO (HBO).

Branche-erkende diploma’s en certificaten

Doordat de LOI daarnaast nauw samenwerkt met gerenommeerde brancheorganisaties, beroepsverenigingen en exameninstanties behaal je met veel LOI-opleidingen een branche-erkend diploma. Wij werken onder meer samen met: EXIN - NEMAS - CITOSAC - SVM - SEA - Associatie voor Examinering - OTR - NVVO.

Aangesloten bij NRTO

De LOI is lid van dé overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland: de NRTO. Leden van de NRTO houden zich aan de gedragscode en voldoen aan de strenge eisen die de NRTO stelt met betrekking tot de kwaliteit en professionaliteit van een opleidingsinstituut.

 

Kies ook voor kwaliteit

Jij kiest toch ook voor bewezen kwaliteit? Velen gingen je al voor. En met succes!

Vind je opleiding in 4 stappen