Groei door.
Bewaard
Vergelijk

Te vergelijken opleidingen

Je kunt maximaal 3 opleidingen vergelijken

Nu vergelijken
071 - 545 1234 Contact

Je zoekopdracht heeft helaas geen resultaten opgeleverd

Gevonden opleidingen

Geen opleidingen gevonden

Naar alle zoekresultaten

Toon 0 resultaten

"Wij willen goed opgeleide, beroepsbekwame mensen afleveren, dan is een hoge standaard vereist"

Maaike Jonker

Businessunit manager Hoger Onderwijs

"Wij willen goed opgeleide, beroepsbekwame mensen afleveren, dan is een hoge standaard vereist"
Maaike Jonker

Businessunit manager Hoger Onderwijs

Kwaliteitsgarantie

Een opleiding bij de LOI vergroot altijd je waarde op de arbeidsmarkt. Je volgt onderwijs dat op alle fronten erkend is en doet daarmee de juiste nieuwe kennis en vaardigheden op om door te kunnen groeien.

NVAO Ministerie van OCW

Erkend door het ministerie van OCW

Alle volledige MBO-, HBO- en Masteropleidingen van de LOI zijn erkend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze opleidingen zijn geregistreerd in het CREBO (MBO) en CROHO (HBO).

NVAO-geaccrediteerd

Alle HBO-bachelor- en masteropleidingen en Associate degrees (Ad’s) van LOI Hogeschool zijn geaccrediteerd door de NVAO. Dit is dé garantie dat je opleiding voldoet aan alle kwaliteitsstandaarden en internationaal erkend is. De NVAO is een onafhankelijke overheidsorganisatie die de kwaliteit van het hoger onderwijs bewaakt.
Een door de NVAO goedgekeurd panel van onafhankelijke deskundigen voert de opleidingsaccreditatie uit en stelt een visitatierapport op.

Bekijk de accreditatierapporten op de website van de NVAO.

Ontwikkelgesprekken

Naast de accreditatie voert het panel een ontwikkelgesprek over de opleiding met het opleidingsmanagement van LOI Hogeschool. Tijdens dit gesprek wordt, los van de beoordeling, van gedachten gewisseld over toekomstige ontwikkelingen rond de opleiding en mogelijke uitdagingen. De uitkomsten van dit gesprek worden vastgelegd in een verslag, dat openbaar wordt gepubliceerd.

Bekijk de beschikbare verslagen van de ontwikkelgesprekken:
Accountancy (pdf)
Logistiek en economie (pdf)
HBO-bachelor Toegepaste Psychologie (pdf)

LOI Hogeschool enige particuliere hogeschool met ITK-keurmerk

De NVAO heeft LOI Hogeschool als enige particuliere hogeschool hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg ITK (Instellingstoets Kwaliteitszorg) toegekend en bovendien op álle punten positief beoordeeld. Het positieve oordeel bewijst dat LOI Hogeschool de kwaliteit van haar opleidingen volledig kan garanderen. Je volgt dus een opleiding bij een hogeschool die de kwaliteit van haar onderwijs uitstekend heeft geborgd en vanuit overheidswege door een onafhankelijke organisatie goed beoordeeld is.

Bekijk het rapport op de website van de NVAO.

MBO College positief beoordeeld door de Onderwijsinspectie

Alle MBO-opleidingen van de LOI worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs en blijken keer op keer te voldoen aan alle kwaliteitseisen. Bij het meest recente onderzoek naar de Staat van de Instelling gaf de Inspectie aan vol lof te zijn over de kwaliteitsborging van het MBO College van de LOI. De Inspectie geeft ons dan ook een bovengemiddelde score met de beoordeling ‘goed’. Een extra garantie dat je MBO-opleiding geheel voldoet aan alle kwaliteitseisen.

MBO-opleidingen LOI voldoen aan de nieuwste exameneisen

Alle MBO-examens van de LOI zijn officieel gecertificeerd door CIIO. Hiermee voldoet de LOI als een van de eerste opleiders aan de nieuwste eisen vanuit het ministerie van OCW. Voor jou als student een extra kwaliteitsgarantie dat de examens aansluiten op het kwalificatiedossier en de eisen van de Inspectie én dat er een goede afstemming is met het beroepenveld.

"De LOI zet professionals in op basis van inhoudelijke kennis en toetsdeskundigheid"
Léon van der Meij (Partner & Lead auditor bij CIIO) en Carien Touwen (Sr. Onderwijskundige bij Onderwijs.Pro)  

Lees het interview
"De LOI zet professionals in op basis van inhoudelijke kennis en toetsdeskundigheid"
Léon van der Meij (Partner & Lead auditor bij CIIO) en Carien Touwen (Sr. Onderwijskundige bij Onderwijs.Pro)  
Lees het interview

Studenten tevreden tot zeer tevreden

De LOI onderzoekt ook zelf continu de kwaliteit van het onderwijs en de examinering. Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek is de mening van studenten. Jaarlijks vraagt LOI studenten om hun mening via enquêtes en panelgesprekken. De resultaten van deze onderzoeken worden gebruikt voor de verbetering van het onderwijs en de examinering en worden ook gedeeld met de Onderwijsinspectie en de NVAO.

Toonaangevende branchediploma’s

De LOI biedt, naast erkend HBO en MBO, keuze uit een breed aanbod beroepsgerichte opleidingen in vrijwel elke denkbare richting. Vaak maken deze opleidingen onderdeel uit van een erkende HBO- of MBO-opleiding. Daardoor voldoen deze opleidingen aan dezelfde hoge kwaliteitseisen. Doordat de LOI daarnaast nauw samenwerkt met gerenommeerde brancheorganisaties, beroepsverenigingen en exameninstanties behaal je altijd een diploma dat hoog staat aangeschreven in je vakgebied. Wij werken onder meer samen met: EXIN - NEMAS - CITOSAC - SVM - NGO - SEA - Associatie voor Examinering - OTR - NVVO.

NEMASAssociatie voor praktijkexamensPlatform Klantgericht Ondernemen

CDFDSVHTCICRM Excellence

BGN SVM NIVOEXIN

Britisch CounsilAlliance Française Goethe Institut Instituto CervantesUniversita per stranieri Perugia

.