Groei door.
Bewaard
Vergelijk

Te vergelijken opleidingen

Je kunt maximaal 3 opleidingen vergelijken

Nu vergelijken
071 - 545 1234 Contact

voor

Je zoekopdracht heeft helaas geen resultaten opgeleverd

Gevonden opleidingen

Geen opleidingen gevonden

Naar alle zoekresultaten

Relevante vakgebieden

Geen vakgebieden gevonden

Overige zoekresultaten

Geen pagina gevonden

Veelgestelde vragen

"Wij willen goed opgeleide, beroepsbekwame mensen afleveren, dan is een hoge standaard vereist"

Maaike Jonker

Businessunit manager Hoger Onderwijs

"Wij willen goed opgeleide, beroepsbekwame mensen afleveren, dan is een hoge standaard vereist"
Maaike Jonker

Businessunit manager Hoger Onderwijs

Kwaliteitsopleidingen, een slimme keuze

Een opleiding is een investering in je toekomst, waaraan je tijd en geld besteedt. Deze investering moet het waard zijn. Daarom zorgen we bij de LOI dat je met de opleiding een diploma haalt dat herkend en gewaardeerd wordt op de arbeidsmarkt. Door de kwaliteit te bieden die daarvoor nodig is. De erkenning van het ministerie van OCW, accreditatie van alle HBO-bachelor- en masteropleidingen en Associate degrees (Ad’s) door de NVAO en lovende rapporten van de Inspectie zijn hiervan een aantoonbaar bewijs. Voor studenten is deze kwaliteit bovendien direct merkbaar.

  • Deskundige docenten met veel praktijkervaring, 24/7 bereikbaar.
  • Doelgericht en praktijkgericht lesmateriaal met heldere voorbeelden en extra uitleg.
  • Geavanceerde online leeromgeving en effectieve studietools, zoals online hoorcolleges, webinars en een online kennistrainer (ook als App beschikbaar).
  • Optimale kwaliteitsborging: o.a. enige particuliere hogeschool met kwaliteitskeurmerk.
  • Door het ministerie van OCW erkend HBO en MBO, lovende inspectierapporten, toonaangevende branche-diploma’s en hoge studenttevredenheid.

Op deze pagina lees je alles over onze kwaliteit en erkende diploma's.

NVAO Ministerie van OCW

Kwaliteitsgarantie

Een opleiding bij de LOI vergroot altijd je waarde op de arbeidsmarkt. Je volgt onderwijs dat op alle fronten erkend is en doet daarmee de juiste nieuwe kennis en vaardigheden op om door te kunnen groeien.

Erkend door het ministerie van OCW

De LOI-opleidingen zijn door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkend dan wel aangewezen op grond van de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) en de WHW (Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek), voor zover ze onder de reikwijdte van deze wetten vallen. Dit betekent dat de LOI erkende MBO-diploma’s en Ad-, HBO-bachelor- en mastergetuigschriften mag uitgeven. En dat je daarmee de internationaal erkende Associate degree-, Bachelor- en Mastertitels mag voeren.

Onze erkende MBO- en HBO-opleidingen staan dan ook geregistreerd in respectievelijk het CREBO en het CROHO.

Goede aansluiting op de praktijk

De kwaliteit van de opleidingen en studiebegeleiding staan onder controle van professionals uit de praktijk. Ook werken we nauw samen met toonaangevende brancheorganisaties, exameninstanties en het bedrijfsleven. Hierdoor sluiten de opleidingen perfect aan op de vraag op de arbeidsmarkt. En behaal je een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

Tevreden studenten

Wie kent onze opleidingen beter dan de cursisten en studenten die deze opleidingen volgen? De LOI hecht daarom veel waarde aan de mening van cursisten en studenten. Uit jaarlijkse enquêtes en onderzoeken komt naar voren dat de cursisten en studenten gemiddeld ‘tevreden tot zeer tevreden’ zijn over hun opleiding bij de LOI. Opmerkingen worden gebruikt om de opleidingen en service te verbeteren om studenten en cursisten nog beter van dienst te kunnen zijn. 

NVAO-geaccrediteerde HBO-bachelors

LOI Hogeschool was met de invoering van het bachelor-masterstelsel de eerste afstandsopleider waarbij alle HBO-bacheloropleidingen, Associate degrees en de Master of Business Administration geaccrediteerd werden door de NVAO. Alle korte HBO-programma’s zijn onderdeel van NVAO-geaccrediteerde HBO-bacheloropleidingen. De NVAO-accreditatie is het hoogst haalbare kwaliteitskeurmerk voor hoger onderwijs en dé garantie dat je opleiding voldoet aan alle kwaliteitseisen, perfect aansluit op de arbeidsmarkt en internationaal erkend is. De NVAO is een onafhankelijke overheidsorganisatie die de kwaliteit van het hoger onderwijs bewaakt.

NVAO kent LOI Hogeschool ITK-keurmerk toe

De NVAO heeft LOI Hogeschool als enige particuliere hogeschool hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg ITK toegekend en bovendien op álle punten positief beoordeeld. Het positieve oordeel bewijst dat LOI Hogeschool de kwaliteit van haar opleidingen volledig kan garanderen. Je volgt dus een opleiding bij een hogeschool die de kwaliteit van haar onderwijs uitstekend heeft geborgd en vanuit overheidswege door een onafhankelijke organisatie goed beoordeeld is.

Lectoren borgen aansluiting op de arbeidsmarkt

Aan LOI Hogeschool zijn verschillende lectoren verbonden die een brug slaan tussen onderwijs, werkveld en onderzoek. Bovendien bouwen en onderhouden zij een internationaal kennisnetwerk. Dat betekent dat zij een goed beeld hebben van ontwikkelingen op de internationale arbeidsmarkt. Die kennis wordt ingezet om de programma’s van LOI Hogeschool optimaal te laten aansluiten bij wat er binnen én buiten Nederland op de arbeidsmarkt gevraagd wordt. 

Intensieve samenwerking met werkveld en branches

De LOI onderhoudt intensieve contacten met brancheverenigingen en het bedrijfsleven. Daarnaast werkt de LOI samen met toonaangevende exameninstanties, zoals NIMA en de Associatie voor Examinering. Hierdoor kun je bij de LOI diverse branche-erkende diploma’s behalen. Ook met een volledige HBO-bachelor en vaak al in het eerste jaar. Die kun je meteen op je cv zetten!

HBO-studenten positief over hun opleiding

De meeste HBO-studenten zijn positief over LOI Hogeschool en beoordelen hun opleiding veelal met ‘goed’ tot ‘uitstekend’. Dat blijkt uit tevredenheidonderzoeken die LOI Hogeschool jaarlijks onder haar studenten houdt.

"Veel pluspunten”

Studenten van LOI Hogeschool zijn vooral erg te spreken over het lesmateriaal, de begeleiding en de digitale studiefaciliteiten, zoals online hoorcolleges en de online kennistrainer. Ook de mogelijkheid om vrijstelling(en) aan te vragen wordt als positief ervaren. Daarnaast geven studenten aan het prettig te vinden om niet afhankelijk te zijn van anderen bij het maken van (huiswerk)opdrachten en zien ze de flexibiliteit, zowel bij thuis- als klassikale studies, als een groot voordeel. De studenten die kozen voor een thuisstudie gaven aan het studeren op een zelfgekozen plaats en moment evenals de mogelijkheid om een studie sneller af te ronden als zeer positief te ervaren.

Erkend MBO-opleider met uitstekende beoordeling

Met een MBO-opleiding bij het MBO College van de LOI kies je voor een erkende MBO-opleider met een uitstekende beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs én van studenten. 

Met een MBO-opleiding bij de LOI weet je zeker dat je een erkend MBO-diploma haalt.

De opleidingen van het MBO College zijn door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkend op grond van de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs). Alle opleidingen van het MBO College staan onder toezicht van de Inspectie van het Onderwijs en zijn geregistreerd in het CREBO (Centraal Register Beroeps Opleidingen). Het onderwijs en de examinering vallen onder het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs.

MBO College krijgt een 'goed' van de Inspectie

Alle MBO-opleidingen van de LOI worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs en blijken keer op keer te voldoen aan alle kwaliteitseisen. Bij het onlangs uitgevoerde onderzoek naar de Staat van de Instelling gaf de Inspectie aan vol lof te zijn over de kwaliteitsborging van het MBO College van de LOI. De Inspectie geeft ons dan ook een bovengemiddelde score met de beoordeling ‘goed’. Een extra garantie dat je MBO-opleiding geheel voldoet aan alle kwaliteitseisen.

Bekijk het rapport van de inspectie

MBO'ers tevreden tot zeer tevreden

Naast de controle door de Inspectie, onderzoekt de LOI ook zelf continu de kwaliteit van het MBO-onderwijs en de examinering. Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek is de mening van studenten. Jaarlijks vraagt LOI de studenten van het MBO College hun mening via enquêtes en panelgesprekken. De resultaten van deze onderzoeken worden gebruikt voor de verbetering van het onderwijs en de examinering. De belangrijkste resultaten koppelt de LOI terug aan de Inspectie via het jaarverslag, waarvan je hier de laatste kunt bekijken.

Jaarverslag MBO College 2016

“Prettige manier van studeren”

Het overgrote deel van de ondervraagde MBO-studenten van de LOI geeft aan ‘tevreden tot zeer tevreden’ te zijn over de MBO-opleiding. Studenten zijn vooral enthousiast over de inhoud van het lesmateriaal, dat het diploma erkend is, de grote studieflexibiliteit en goede begeleiding. Zij vinden het fijn om zelf hun studietijd in te delen en geven aan dat een MBO-opleiding hierdoor goed te volgen is naast een baan.

Toonaangevende branchediploma’s

De LOI biedt naast erkend HBO en MBO keuze uit een breed aanbod beroepsgerichte opleidingen in vrijwel elke denkbare richting. Doordat de LOI nauw samenwerkt met gerenommeerde brancheorganisaties, beroepsverenigingen en exameninstanties word je doelgericht opgeleid voor de examens en de praktijk. Zo behaal je altijd een diploma dat hoog staat aangeschreven in je vakgebied. Wij werken onder meer samen met: EXIN - NEMAS - NIMA - CITOSAC - SVM - NGO - SEA - Associatie voor Examinering - OTR - NVVO.

NIMANEMASAssociatie voor praktijkexamensPlatform Klantgericht Ondernemen

CDFDSVHTCICRM Excellence

BGN SVM NIVOEXINRegister Belastingadviseurs

82% van de cursisten beveelt de LOI aan

Uit onderzoek onder onze cursisten komt naar voren dat zij zeer te spreken zijn over de inhoud van de cursussen en de kwaliteit van de docenten. Meer dan 82% van de cursisten raadt anderen aan om een cursus te volgen bij de LOI.

“Goede opbouw, duidelijk taalgebruik en praktijkgericht.”
“Duidelijke lesstof. Docenten reageren snel en met een duidelijke uitleg op inzendopgaven.”
“Een allesomvattende cursus.”

Expert in taalonderwijs

De LOI heeft jarenlange ervaring op het gebied van taalonderwijs en biedt taalopleidingen en -cursussen in meer dan 40 talen en op elk niveau.

  • Van beginner tot zeer gevorderd.
  • Extra voordelige combinatiepakkettten.
  • Specialistische, zakelijke taalopleidingen.
  • Geaccrediteerde HBO Vertaalopleidingen.
  • Zelfstudies en korte audiocursussen voor onderweg.

Britisch CounsilAlliance Française Goethe Institut Instituto CervantesUniversita per stranieri Perugia

Professionele taalcursussen volgens Europees Referentiekader

De LOI verzorgt professionele taalcursussen met deskundige begeleiding. Dat zie je ook aan het niveau van de cursussen. Met een beginnerscursus van de LOI behaal je al niveau B1, volgens de kwalificaties van het Europees Referentiekader (ERK). De taalcursussen zijn zeer praktijkgericht, ontwikkeld in samenwerking met ‘native speakers’ en leiden onder meer op voor internationaal erkende taaldiploma’s. De HBO Vertaler-opleidingen zijn vanzelfsprekend geaccrediteerd door de NVAO.