Toon 0 resultaten

De Lectoren van LOI Hogeschool

Lectoraten bij LOI Hogeschool

LOI Hogeschool onderhoudt intensieve contacten met vertegenwoordigers van het werkveld. Zo kent ieder vakgebied bij LOI Hogeschool een eigen beroepenveldcommissie. De leden hiervan signaleren trends in de arbeidsmarkt en beoordelen of een nieuwe opleiding aansluit bij de behoefte van het werkveld. Ook is aan iedere bacheloropleiding een programmaleider verbonden die zicht houdt op de actualiteit en inhoud van de opleiding.

Daarnaast kent LOI Hogeschool verschillende lectoraten. Onze lectoren verrichten praktijkgericht onderzoek en leggen de verbinding tussen onderzoek, onderwijs en praktijk. Daarbij ligt de focus op kennisvermeerdering en innovatie. Ook vertegenwoordigen zij LOI Hogeschool op bijvoorbeeld symposia en in vakbladen.


Onze lectoren

De lectoren van LOI Hogeschool zijn gepromoveerde academici met uitgebreide ervaring in het bedrijfsleven en op het gebied van onderzoek. Ook beschikken zij over een groot relevant netwerk in de onderzoekswereld en de beroepspraktijk.

Hieronder stellen we ze aan je voor.

Gilbert Silvius

Duurzame competenties worden steeds belangrijker op de arbeidsmarkt. Gilbert Silvius onderzoekt momenteel de marktbehoefte naar deze competenties en de integratie van deze competenties in de opleidingsprogramma’s van LOI Hogeschool.

Over Gilbert Silvius

”Authentic thinker, Experienced lecturer, Innovative author”, zo kopt het c.v. van Gilbert Silvius. Hij initieerde, ontwikkelde en leidde verschillende onderwijsprogramma’s, onder andere voor de University of Applied Sciences Utrecht. Ook is hij gastdocent aan o.a. de University of Johannesburg en fellow aan de Turku University of Applied Sciences in Finland. Bovendien publiceerde hij een groot aantal boeken en wetenschappelijke artikelen en is hij een veelgevraagd spreker en expert op internationale conferenties op het gebied van projectmanagement, business en IT. Aan LOI Hogeschool is hij verbonden als lector Onderwijs en arbeidsmarkt.

Bekijk het c.v. van Gilbert Silvius

"Onze studenten zullen goed voorbereid zijn op de beroepspraktijk"
Gilbert Silvius

Lector bij LOI Hogeschool


Lees het interview
"Onze studenten zullen goed voorbereid zijn op de beroepspraktijk"
Gilbert Silvius

Lector bij LOI Hogeschool

Lees het interview

Dr. ir. Inge Hermann, lector Onderzoek en Onderwijs

Inge Hermann houdt zich momenteel bezig met onderzoek naar mogelijkheden om binnen het onderwijs van LOI Hogeschool, studenten te stimuleren tot het ontwikkelen van een onderzoekende houding.

Over Inge Hermann

Inge Hermann heeft ruime ervaring in zowel onderwijs als onderzoek op het gebied van tourism, leisure en hospitality. Zo is zij o.a. verbonden aan de Saxion University of Applied Sciences en was zij werkzaam bij de University of Bedfordshire en Inholland University of Applied Sciences. Ook publiceerde zij een groot aantal wetenschappelijke artikelen. Aan LOI Hogeschool is zij verbonden als lector Onderzoek en Onderwijs.

Bekijk het c.v. van Inge Hermann

inge

Dr. Selma Scheper-de Nijs, lector Praktijkgericht onderzoek in zorg en welzijn

Studenten van een HBO-bacheloropleiding voeren bij het afstuderen praktijkgericht onderzoek uit. Selma Scheper-de Nijs onderzoekt momenteel hoe de kennis die uit het afstuderen wordt opgedaan, beter gedeeld kan worden met de beroepsgroep en direct kan bijdragen aan de actualiteit van het onderwijsprogramma.

Over Selma Scheper-de Nijs

De carrière van Selma Scheper- de Nijs wordt gekenmerkt door een combinatie van patiëntgebonden onderzoek en onderwijs. Zo was zij o.a. werkzaam als onderzoeker bij het Amsterdam Universitair Medisch Centrum/Universiteit Amsterdam en de Universiteit Utrecht en heeft zij een groot aantal wetenschappelijke publicaties op haar naam staan. Ook heeft ze ervaring als docent in het hoger onderwijs bij Hogeschool Zuyd en Avans+ Hogeschool. Sinds 2014 is ze werkzaam voor de LOI en heeft ze o.a. een toezichthoudende en adviserende rol m.b.t. de kwaliteit van de afstudeerscripties en het verzorgen van onderwijs voor de bacheloropleidingen Hartfunctielaborant, Laborant klinische neurofysiologie en Longfunctieanalist. Aan LOI Hogeschool is zij verbonden als lector Praktijkgericht onderzoek in zorg en welzijn.

Bekijk het c.v. van Selma Scheper-de Nijs

Kies je HBO-opleiding

Wil je weten welke HBO-opleidingen uit ons studieaanbod het beste aansluiten bij jouw voorkeuren, functie en ambities? Binnen drie stappen weet je het!

Vind je opleiding in 3 stappen