HBO-bachelor Hartfunctielaborant

Groei door.
Bewaard
Vergelijk

Te vergelijken opleidingen

Je kunt maximaal 3 opleidingen vergelijken

Nu vergelijken
071 - 545 1234 Contact

voor

Je zoekopdracht heeft helaas geen resultaten opgeleverd

Gevonden opleidingen

Geen opleidingen gevonden

Naar alle zoekresultaten

Relevante vakgebieden

Geen vakgebieden gevonden

Overige zoekresultaten

Geen pagina gevonden

Veelgestelde vragen

Vakgebied

HBO-bachelor Hartfunctielaborant

Ideale combinatie van werken en leren, ontwikkeld i.s.m. de Stichting Beroepsopleiding Hartfunctielaboranten. De HBO-bachelor tot hartfunctielaborant is NVAO-geaccrediteerd.

In het kort

In het kort

Ideale combinatie van werken en leren, ontwikkeld i.s.m. de Stichting Beroepsopleiding Hartfunctielaboranten. De HBO-bachelor tot hartfunctielaborant is NVAO-geaccrediteerd.

Thuis studeren
36 x € 179,00
Studielast
240 EC's
Type
HBO-bachelor
Diploma
HBO-bachelorgetuigschrift
Erkenningen
NVAO, ministerie van OCW, ITK

De HBO-bacheloropleiding Hartfunctielaborant is een goede keuze wanneer je in je werk een combinatie zoekt van medisch onderzoek en mensenwerk. Een opleiding waarbij de koppeling tussen theorie en praktijk centraal staat. Deze opleiding is ontwikkeld in samenwerking met de Stichting Beroepsopleiding Hartfunctielaboranten (SBHFL).

De opleiding combineer je met een baan als hartfunctielaborant. In opdracht van een medisch specialist of huisarts verricht je zelfstandig onderzoek naar het functioneren van het menselijk hart. Daarnaast assisteer je de cardioloog bij onderzoeken en ingrepen aan het hart. Heel afwisselend werk waar naast het uitvoeren van onderzoek ook nauwkeurigheid en sociale vaardigheden centraal staan.

De opleiding is zó opgezet dat deze goed is te combineren met een full- of parttimebaan als leerling-hartfunctielaborant. Deze opzet biedt jou de garantie dat theorie en praktijk perfect op elkaar aansluiten. 

Daarom kies je voor de opleiding HBO-bachelor Hartfunctielaborant

 • NVAO-geaccrediteerd
 • Ontwikkeld i.s.m. Stichting Beroepsopleiding Hartfunctielaboranten
 • Ideale combinatie van werken en leren.
 • Inclusief extra contactdagen.
 • Ook als verkorte opleiding te volgen.
NVAO-geaccrediteerde opleidingInstellingstoets kwaliteitszorgMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Doelgroep

Doelgroep en beroep

De bacheloropleiding Hartfunctielaborant is bestemd voor iedereen die graag in de gezondheidszorg wil werken, zelfstandig is, goed met mensen kan omgaan en affiniteit heeft met de technische kant van het werk.

Al tijdens de opleiding werk je als leerling-hartfunctielaborant op een hartfunctieafdeling. Een hartfunctielaborant doet in opdracht van een specialist zelfstandig onderzoek naar het functioneren van het menselijk hart. Daarnaast assisteer je de cardioloog bij onderzoeken en ingrepen aan het hart. Je helpt de arts bepalen wat de oorzaak van de klachten van de patiënt is en je assisteert bij de behandeling van de aandoening die aan de klachten ten grondslag ligt. Heel afwisselend werk dus. Het informeren en begeleiden van patiënten maakt je werk nog boeiender. Want iedere patiënt reageert anders.

Een lijst met alle opleidingsbevoegde ziekenhuizen is te vinden op www.hartfunctieopleiding.nl.

Ontdek de arbeidsmarkt

Een hartfunctielaborant werkt met diverse apparatuur. Het bekendste apparaat is de elektrocardiograaf, die de elektrische activiteit van de hartspier registreert. Het elektrocardiogram, of kortweg ECG, is hiervan de grafische weergave. Diverse hartaandoeningen komen pas aan het licht door het hart tijdens lichamelijke inspanning te onderzoeken (ergometrie). Om dergelijke hartaandoeningen op te sporen neemt een hartfunctielaborant inspanningstesten af, bijvoorbeeld op een fiets of op een loopband. In de eerste twee jaren van de opleiding komen met name elektrocardiografie en ergometrie aan de orde. Het zijn de belangrijkste aandachtsgebieden van de basis hartfunctielaborant.

Toelating

Er zijn verschillende manieren om te worden toegelaten tot deze opleiding. Zo ben je toelaatbaar op grond van een HAVO-, VWO- of MBO 4-diploma. Ook een propedeusegetuigschrift (HBO of WO) geeft recht op toelating. Beschik je niet over een van deze diploma’s? Dan vind je hieronder de andere mogelijkheden.

Toelatingsmogelijkheden

Het 21+ toelatingsexamen wordt digitaal afgenomen op 16 locaties in Nederland. Je kunt het examen op elke werkdag afleggen. Op de dag van het examen dien je minimaal 21 jaar te zijn. Het examen bestaat uit meerkeuzevragen op het gebied van taal, rekenen en logica, en toetst of je het niveau van een HBO-bacheloropleiding aan kunt. Naar aanleiding van de uitslag van het examen krijg je een advies van de toelatingscommissie van LOI Hogeschool of je wel of niet met de opleiding van je keuze kunt starten. De kosten voor het examen bedragen € 75,-. Als je slaagt voor het examen kun je starten met een HBO-opleiding van LOI Hogeschool en wordt dit bedrag in mindering gebracht op het collegegeld. Ben je gezakt voor het examen, dan kun je een herkansing aanvragen. Klik hier om je aan te melden voor het 21+ toelatingsexamen. Op het formulier kun je aangeven op welke gewenste tijd, datum en locatie je het toelatingsexamen wilt afleggen. Het systeem zal direct op beschikbaarheid controleren en eventueel alternatieve data en tijdstippen voorstellen. Je kunt het toelatingsexamen vervolgens direct boeken en betalen via iDeal.

Wil je oefenen om je voor te bereiden op het 21+ toelatingsexamen? Er zijn op internet verschillende toetsen en tests te vinden waarmee je kunt oefenen. Voor het taal- en rekenniveau zijn op internet verschillende oefentoetsen te vinden op niveau 3F. Verder kun je door het doen van online intelligentietests inzicht en logica oefenen.

Toelatingsprogramma

Naast het afleggen van een 21+ toelatingsexamen is het ook mogelijk (wanneer je 21 jaar of ouder bent) om tot deze bacheloropleiding te worden toegelaten op grond van het HBO-toelatingsprogramma Hartfunctielaborant van LOI Hogeschool. Bij doorstroming naar de volledige bacheloropleiding ontvang je bovendien vrijstelling voor de gelijknamige modules die je hebt behaald met het HBO-toelatingsprogramma Hartfunctielaborant.

De opleiding

Inhoud van de opleiding

De opleiding Hartfunctielaborant is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Stichting Beroepsopleiding Hartfunctielaboranten (SBHFL). Deze stichting is opgericht door de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) en de Nederlandse Hartfunctie Vereniging (NHV). De Stichting behartigt  de belangen van Hartfunctielaboranten en houdt de ontwikkelingen in het vakgebied in de gaten die betrekking hebben op de beroepsopleiding van de hartfunctielaboranten.

Drie leerjaren

De opleiding bestaat uit drie leerjaren en is zó opgezet dat deze goed is te combineren met een fulltime- of parttimebaan. Je dient werkzaam te zijn in de functie van leerling-hartfunctielaborant bij een opleidingsbevoegd ziekenhuis. Als je parttime werkt, moet je een dienstverband hebben van minimaal 50%. Je praktijkperiode wordt dan zes jaar. Bij een dienstverband van 75% wordt de praktijkperiode vier jaar in plaats van drie jaar. Je combineert de studie met een baan als leerling-hartfunctielaborant in een ziekenhuis met opleidingsbevoegdheid. Deze opzet biedt jou de garantie dat theorie en praktijk perfect op elkaar aansluiten.

Als het tweede leerjaar met succes is afgerond, ben je in staat zelfstandig de algemene hartfunctieonderzoeken uit te voeren. Daarom wordt het afronden van je tweede leerjaar door de SBHFL erkend als het hebben bereikt van het niveau van ”algemeen hartfunctielaborant”. Je kunt dan bij de SBHFL het certificaat algemeen hartfunctielaborant aanvragen. Met dit certificaat kun je je behaalde niveau bewijzen. Je hebt echter nog niet de HBO-status bereikt.

In het derde leerjaar kies je voor een van de vier specialisaties:

 • Echocardiografie:

  de echocardiografist gebruikt de echocardiograaf, een apparaat dat geluidsgolven uitzendt. Deze geluidsgolven worden door het hart teruggekaatst en vervolgens door de echograaf weer opgevangen. Het apparaat kan de terugontvangen geluidsgolven via berekeningen omzetten in beeld. Op deze wijze kun je de bewegingen van de hartspier en de hartkleppen bekijken, maar ook de dimensies en afmetingen van het hart bepalen. Ook kun je daarmee de bloedstroom in het hart meten. Dit alles zonder dat de rustig liggende patiënt er iets van merkt.

 • Holter-analyse:
  de holteranalist bestudeert ecg-registraties over langere tijd, tot wel 48 uur. Van moment tot moment volgt de holteranalist het wel en wee van de patiënt gedurende het gewone dagelijkse leven en speurt met geavanceerde analyseapparatuur naar onder andere ritme- en geleidingstoornissen en de reactie van het hart op diverse activiteiten.
 • Cardio-implantaten:
  de laborant cardio-implantaten assisteert de cardioloog voor, tijdens en na de implantatie van een pacemaker of ICD. Aandachtsgebied is met name meedenken over de keuze van het implantaat, het assisteren bij de daadwerkelijke implantatie en het vaak zelfstandig controleren van het implantaat gedurende de tijd dat het in het lichaam functioneert.
 • Hartkatheterisatie:
  de laborant hartkatheterisatie is lid van het team dat de cardioloog assisteert bij invasief hartfunctieonderzoek, waarbij met katheters via de bloedbaan het hart wordt onderzocht of behandeld. Dit kan als steriel assisterende, de directe rechterhand van de specialist, als registrerende in de controlekamer of als omloop in het kathlab.
Meer over leerjaar 1

De opleiding koppelt een uitgebreide schriftelijk-theoretische instructie, aangevuld met contactonderwijs aan een praktisch leerjaar. Dit eerste leerjaar legt een belangrijke basis die nodig is om het vak uit te kunnen oefenen.

Contactonderwijs

In het eerste leerjaar worden vijf contactdagen georganiseerd. Tijdens deze dagen wordt onder andere aandacht besteed aan sociale vaardigheden, beroepshouding, patiëntenvoorlichting, werking van het hart, registratie van ECG's en ritmegeleidingsstoornissen. Meer informatie over deze contactdagen vind je op LOI Campus.

Praktische opleiding

Aan het begin van de opleiding ontvang je van LOI Hogeschool het praktijkopleidingsboek eerste leerjaar. Dit boek stuurt het praktische deel van de opleiding aan. In het praktijkopleidingsboek zijn praktische opdrachten opgenomen, die je tijdens je werk dient uit te voeren. Je laat de afgeronde onderdelen telkens paraferen door je begeleider op de werkvloer.

Certificaat Praktijk 1 en Vaardigheden 1

Als je de praktische opleiding van leerjaar 1 hebt afgerond, ontvang je het certificaat Praktijk 1. Om in het bezit te komen van certificaat Praktijk 1 moet je het volledig ingevulde en afgetekende praktijkopleidingsboek eerste leerjaar kunnen overleggen. Om in het bezit te komen van het certificaat Vaardigheden 1 moet je het contactonderwijs van leerjaar 1 hebben bijgewoond.

Meer over leerjaar 2

Toelating leerjaar 2

Voor toelating tot leerjaar 2 van de opleiding Hartfunctielaborant moet je toelaatbaar zijn tot de opleiding. Wanneer je wilt starten met Praktijk 2 dien je daarnaast in het bezit te zijn van het certificaat Praktijk 1 (POB).

Studieprogramma leerjaar 2

Ook in deze fase van de opleiding studeer je terwijl je werkt. Praktische leertijd en theoretische onderbouwing sluiten uitstekend op elkaar aan. In dit jaar rond je je opleiding tot “algemeen hartfunctielaborant” af.

Contactonderwijs

In het tweede leerjaar worden vier contactdagen georganiseerd. Tijdens deze dagen wordt aandacht besteed aan werken in teamverband, werkbegeleiding, elektrocardiografie en ergometrie. Meer informatie over deze contactdagen vind je op LOI Campus. Deelname aan de contactdagen in het tweede leerjaar is alleen mogelijk indien je in het bezit bent van Vaardigheden 1 en je dus hebt deelgenomen aan de contactdagen in het eerste leerjaar (of voor een aantal contactdagen een vrijstelling hebt). Meld je dus alleen aan voor contactdagen van het tweede leerjaar als je aan deze voorwaarde voldoet.

Praktische opleiding

Aan het begin van het tweede leerjaar ontvang je van LOI Hogeschool het praktijkopleidingsboek tweede jaar. Iedere keer als je een opdracht uit dit boek hebt uitgevoerd, laat je deze paraferen door je opleider.

Certificaat Praktijk 2 en Vaardigheden 2

Als je de praktische opleiding van leerjaar 2 hebt afgerond, ontvang je het certificaat Praktijk 2. Om in het bezit te komen van certificaat Praktijk 2 moet je het volledig ingevulde en afgetekende praktijkopleidingsboek tweede leerjaar kunnen overleggen. Om in het bezit te komen van het certificaat Vaardigheden 2 moet je het contactonderwijs van leerjaar 2 hebben bijgewoond.

Meer over leerjaar 3

Toelating voor leerjaar 3

Voor toelating tot leerjaar 3 van de opleiding Hartfunctielaborant moet je in het bezit zijn van het certificaat Praktijk 1 (POB) en het certificaat Vaardigheden 1. Wanneer je wilt starten met Praktijk 3 dien je daarnaast in het bezit te zijn van het certificaat Praktijk 2 (POB).

Om het praktijkexamen af te mogen leggen moet, naast de POB’ s, ook de opdracht Kwaliteitszorg met een voldoende zijn afgerond.

Inhoud leerjaar 3

Tijdens het eerste en tweede jaar van de opleiding heb je globaal kennisgemaakt met de verschillende aspecten van het vak hartfunctielaborant. In het derde leerjaar ga je je specialiseren binnen een van de vier uitstroomrichtingen: Echocardiografie, Holter-analyse, Hartkatheterisatie of Cardio-implantaten.

Dit derde leerjaar dien je te volgen in een ziekenhuis dat is geaccrediteerd voor de gekozen uitstroomrichting.

Praktische opleiding

Net als in de praktijkopleidingsboeken van het eerste en tweede jaar, zijn in het praktijkopleidingsboek van het derde jaar praktische opdrachten opgenomen die je tijdens je werk dient uit te voeren. Je laat de afgeronde onderdelen telkens paraferen door je opleider. In dit laatste jaar sluit je het geheel af met een praktijkexamen, dat wordt afgenomen in een ander opleidingsziekenhuis dan waar je werkzaam bent. De kosten voor dit examen zijn vastgesteld door de SBHFL en de examinerende ziekenhuizen en deze bedragen € 250,-.

Meer informatie over het praktijkexamen vind je op de website van de SBHFL: www.hartfunctieopleiding.nl en op LOI Campus.

Certificaat Praktijk 3

Als je de praktische opleiding van leerjaar 3 hebt afgerond, ontvang je het certificaat Praktijk 3. Om in het bezit te komen van certificaat Praktijk 3 moet je het volledig ingevulde en afgetekende praktijkopleidingsboek derde leerjaar kunnen overleggen.

Afstudeeropdracht en afstudeerzitting

Gedurende het derde jaar werk je aan je afstudeeropdracht. Deze opdracht bestaat uit een onderzoek en rapportage. Tijdens de afstudeerzitting komen de afstudeeropdracht en de competentieontwikkeling (die je gedurende de opleiding hebt vastgelegd in het digitaal portfolio) aan de orde.

Verkort programma

Werk je al enige tijd op een cardiologieafdeling van een ziekenhuis, bijvoorbeeld als verpleegkundige op een Coronair Care Unit (CCU)? Volg dan het verkorte studieprogramma HBO Hartfunctielaborant. Dan kun je in korte tijd het HBO-diploma Hartfunctielaborant behalen en de titel Bachelor of Science achter je naam zetten.

Instroomeisen

Om het verkorte studieprogramma te kunnen volgen, moet je het volgende kunnen overleggen:

 • Je hebt in de afgelopen 5 jaar ten minste 4 jaar gewerkt binnen de cardiologische setting van een ziekenhuis. Je had daarbij een aanstelling van minimaal 16 uur.
 • Je hebt vrijstelling voor het gehele eerste studiejaar, m.u.v. maximaal twee modules.
 • Je kunt een werkgeversverklaring overleggen, waarin wordt bevestigd dat je bent aangenomen als hartfunctielaborant.

Bovenstaande richtlijnen zijn opgesteld door de toetsingscommissie.

Opzet van de opleiding

De verkorte opleiding bestaat uit een generiek leerjaar en een uitstroomvariant naar keuze. Het programma bestaat uit de volgende modules:

Leerjaar 1

Maximaal twee modules uit leerjaar 1 (van de modules Werken op een hart-
functieafdeling, Omgangskunde en communicatie, Algemene medische kennis, Het registreren van een ecg, Basiskennis elektrocardiografie)

 • Studievaardigheden
 • Digitaal portfolio (coaching en opdrachten contactdagen)
 • Reanimatie
 • Informatica I (Computer Essentials, Word, Online Essentials)
 • Onderzoeksvaardigheden
 • ICT in de gezondheidszorg
 • Speciële anatomie, fysiologie en pathologie
 • Elektrocardiografie
 • Ergometrie en inspanningsfysiologie
 • Basiskennis specialisaties
 • Kwaliteitszorg
 • Informatica II (Spreadsheets, Databases, Presentaties)
 • Vaardigheden II
 • Praktijk 1 + 2
Leerjaar 2, Uitstroomvariant Holteranalyse*
 • Inleiding holteranalyse
 • Supraventriculaire ritmestoornissen
 • Geleidingsstoornissen
 • Ventriculaire ritmestoornissen
 • ST- en pacemakeranalyse
 • Pediatrie
 • HRV, QT en TTM
 • Praktijk 3
 • Afstudeeropdracht en mondelinge afstudeerzitting
Leerjaar 2, Uitstroomvariant Echocardiografie*
 • Het echocardiografisch onderzoek
 • De atria, aangeboren hartafwijking en 3D
 • Mitralis-, aortaklep en kunstkleppen
 • Linkerventrikel, contrast- en stressechocardiografie
 • Rechterharthelft en pericard
 • Specifieke pathologie
 • Praktijk 3
 • Afstudeeropdracht en mondelinge afstudeerzitting
Leerjaar 2, Uitstroomvariant Hartkatheterisatie*
 • Specialisatie stralingshygiëne
 • Toegepaste farmacologie
 • Steriliteit
 • Hardware, materiaal en techniek
 • Functies op de hartkatheterisatie
 • Inleiding in de interventie
 • Praktijk 3
 • Afstudeeropdracht en mondelinge afstudeerzitting
Leerjaar 2, Uitstroomvariant Cardio-implantaten*
 • De elementen van het pacemakersysteem
 • Keuze en implantatie van het pacemakersysteem
 • Timing in pacemakers
 • Pacemaker, ecg en follow-up
 • Basiskennis elektrofysiologie en cardio-implantaten
 • Specialisatie stralingshygiëne
 • Praktijk 3
 • Afstudeeropdracht en mondelinge afstudeerziting

* Bij de overgang naar leerjaar 2, mag je maximaal twee modulen nog niet hebben afgerond. Hiervan mag er maximaal één uit leerjaar 1 afkomstig zijn.

Lesmateriaal

Er wordt gewerkt met speciaal ontwikkeld, losbladig lesmateriaal in combinatie met gerenommeerde vakliteratuur. Het lesmateriaal is helder van opzet en gaat recht op het doel af. Zonder onnodige ballast en met extra uitleg en training waar dat nodig is. Houd rekening met een uitgave van ongeveer € 75,- voor kernliteratuur.

Studieprogramma

In het studieprogramma staan alle clusters en de bijbehorende modules. De studiepunten geven een indicatie van de relatieve omvang per module. De studiepunten zijn vermeld volgens de Europese standaard (ECTS).

Bekijk het studieprogramma van leerjaar 1
Module Studiepunten (EC's)

Basisvaardigheden voor de zorgprofessional

 
Werken op een hartfunctieafdeling 5
Omgangskunde en communicatie 5
Studievaardigheden 2
Digitaal portfolio  
Algemene medische kennis 7
Het registreren van een ecg 4
Basiskennis elektrocardiografie 4
Informatica 1 4
Vaardigheden 1 9
Praktijk 1 40
Totaal 80
Bekijk het studieprogramma van leerjaar 2
Module Studiepunten (EC's)
Onderzoeksvaardigheden 4
ICT in de gezondheidszorg 4
Speciële anatomie, fysiologie, pathologie 6
Elektrocardiografie 7
Ergometrie en inspanningsfysiologie 7
Basiskennis specialisaties 6
Kwaliteitszorg*  
Spreadsheets 1
Database 1
Presentatie 1
Vaardigheden 2 3
Praktijk 2 40
Totaal 80

 

* De module Kwaliteitszorg wordt afgesloten met een opdracht. Deze voer je uit in het derde jaar.

Bekijk het studieprogramma van leerjaar 3

Uitstroomvariant Cardio-implantaten

Module Studiepunten (EC's)
Basiskennis elektrofysiologie en cardio-implantaten 4
Specialisatie stralingshygiëne
6
De elementen van het pacemakersysteem 5
Keuze en implantatie van het pacemakersysteem 5
Timing in pacemakers 5
Pacemaker, ECG en follow-up 5
Afstudeeropdracht 10
Praktijk 3 40
Totaal 80

Uitstroomvariant Echocardiografie

Module Studiepunten (EC's)
Het echocardiografisch onderzoek 5
De atria, aangeboren hartafwijking en 3D 5
Mitralis-, aortaklep en kunstkleppen 5
Linkerventrikel, contrast- en stressechocardiografie 6
Rechterharthelft en pericard 6
Specifieke pathologie 3
Afstudeeropdracht 10
Praktijk 3 40
Totaal 80

Uitstroomvariant Hartkatheterisatie

Module Studiepunten (EC's)
Specialisatie stralingshygiëne
6
Toegepaste farmacologie 4
Steriliteit 6
Hardware, materiaal en techniek 6
Functies op de hartkatheterisatie 4
Inleiding in de interventie 4
Afstudeeropdracht 10
Praktijk 3 40
Totaal 80

Uitstroomvariant Holteranalyse

Module Studiepunten (EC's)
Inleiding holteranalyse 3
Supraventriculaire ritmestoornissen 4
Geleidingsstoornissen 6
Ventriculaire ritmestoornissen 6
ST- en Pacemaker analyse 6
Pediatrie 2
HRV, QT en TTM 3
Afstudeeropdracht 10
Praktijk 3 40
Totaal 80

Examens en diploma

Examen

Elke module wordt afgerond met een examen. Aan het afleggen van examens zijn meestal kosten verbonden. Naast de examens moeten diverse praktijkopdrachten worden uitgevoerd. De opleiding als geheel wordt afgesloten met een afstudeeropdracht. Kijk voor de examenkosten bij Studieduur en kosten.

Examen doen waar en wanneer je wilt

Steeds meer examens kunnen iedere werkdag worden afgelegd op 16 verschillende locaties in Nederland. Je kunt dus meteen examen doen wanneer je er klaar voor bent, dat scheelt een hoop tijd. Je legt het examen digitaal af waardoor ook de uitslag snel bekend is. En heb je een keer een examen niet gehaald, dan kun je alsnog snel slagen voor een herexamen.

Diploma

Als je alle theoriecertificaten in je bezit hebt, alle examenvakken hebt behaald en het certificaat Praktijk 3 (POB) in je bezit hebt, kun je deze inwisselen voor het LOI Hogeschool getuigschrift Hartfunctielaborant (met de gevolgde specialisatie). Je mag dan tevens de titel Bachelor of Science (BSc) achter je naam zetten.

De kwaliteitsgarantie van LOI Hogeschool

Je studeert om iets te bereiken. Dan wil je wel zeker weten dat je een opleiding volgt van hoge kwaliteit. Bij LOI Hogeschool krijg je die garantie. Kwaliteit staat bij al onze opleidingen voorop. Niet voor niets heeft LOI Hogeschool, naast de NVAO-accreditatie van alle individuele bacheloropleidingen, het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg. Bovendien zijn aan LOI Hogeschool verschillende lectoren verbonden. Zij onderhouden een (internationaal) kennisnetwerk zodat de opleiding gegarandeerd aansluit bij de nationale én internationale arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

Deze opleiding is als deeltijdopleiding geregistreerd in het CROHO onder nummer 34547.

NVAO-geaccrediteerde opleidingInstellingstoets kwaliteitszorgMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Extra branchediploma's

LOI Hogeschool onderhoudt al jaren uitstekende contacten met het bedrijfsleven en exameninstanties. En dat heeft veel voordelen. Een aantal modules wordt afgesloten (of kunnen indien gewenst worden afgesloten) met een extern examen. In die gevallen geeft afronding recht op een officieel en erkend diploma van deze organisaties. Zo worden extra diploma’s behaald zonder extra te studeren.

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode
Thuisstudie: zelfstandig maar zeker niet alleen

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site. Tot slot krijg je bij de opleiding slimme online studietools voor effectieve, extra ondersteuning. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Maximale flexibiliteit
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad, een slimme kennistrainer en/of online hoorcolleges. Ook bouw je er een persoonlijk digitaal portfolio op waarmee je de ontwikkeling van je competenties inzichtelijk maakt.

Professionele begeleiding
Topdocenten uit de praktijk

De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring in het werkveld van je opleiding, die je van start tot eindstreep begeleiden. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Studieduur en kosten

Studieduur en vrijstelling

Een bacheloropleiding van LOI Hogeschool bestaat uit drie studiejaren en een stage-/afstudeerfase. Je betaalt altijd maar drie jaar collegegeld en mag maximaal zes jaar over de opleiding doen, zonder extra collegegeld te betalen.

Studieduur: 36 maanden

Mogelijke vrijstellingen

Denk je op grond van een ander diploma of bewijs in aanmerking te komen voor een vrijstelling voor een of meer vakken, dien dan een vrijstellingsverzoek in bij de Toetsingscommissie van LOI Hogeschool. Stuur daarbij een kopie van het desbetreffende diploma met cijferlijst, een inhoudsbeschrijving van de gevolgde vakken en een literatuurlijst mee.

Voor meer informatie over vrijstellingen, klik hier.

Een tweede specialisatie volgen?

Heb je het getuigschrift van de HBO-bachelor Hartfunctielaborant al behaald en wil je een extra specialisatie volgen? Dat kan! In dit geval schrijf je je in voor de volledige bacheloropleiding met de specialisatie van je keuze en krijg je (het grootste deel) van het eerste en tweede jaar vrijgesteld. Wanneer je je wilt inschrijven voor een tweede specialisatie adviseren we je om een e-mail te sturen naar tvc@loi.nl met een vrijstellingsverzoek. Vermeld hierbij indien mogelijk je LOI klantnummer of je oude cursistnummer. Je ontvangt vervolgens van ons alle informatie over het vrijstellingsproces en de eventuele inschrijving voor de extra specialisatie.

Collegegeld

Het totale collegegeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Er zijn diverse fiscale regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd. Het collegegeld kan per maand, per jaar (met 5% korting) of in één keer (met 5% korting) worden betaald. Geef je keuze aan bij inschrijving.

Collegegeld : 36 x € 179,00

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, reiskosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 600,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.028,00
Examenkosten € 708,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 894,96 - € 1.292,72*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.059,00
Examenkosten € 468,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 459,72 - € 644,04*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 1.040,00
Examenkosten € 110,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 324,00 - € 468,00*

*Per jaar, afhankelijk van je belastingschaal (37%, 40% of 52%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Literatuurkosten

Houd rekening met een uitgave van ongeveer € 75,- voor kernliteratuur.

Examenkosten

Het examengeld voor deze opleiding bedraagt € 69,00 per maand. Hiervoor mag ieder examen dat via LOI Hogeschool wordt afgenomen één keer worden afgelegd.

Houd daarnaast rekening met € 300,- examenkosten voor het praktijkexamen.

De examens van de modules Informatica I en II kunnen zowel via LOI Hogeschool als via ECDL worden afgelegd. Houd er rekening mee dat aan de ECDL-examens ongeveer € 300,- extra kosten verbonden zitten.

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Levenlanglerenkrediet

Bij deze opleiding kun je onder voorwaarden gebruikmaken van het Levenlanglerenkrediet. Dit is een regeling van de overheid waarbij iedereen tot 55 jaar tegen 0,0% rente geld kan lenen voor een studie. Bekijk hier wat de voorwaarden zijn en hoe je het krediet aanvraagt.

Alles over het Levenlanglerenkrediet
Levenlanglerenkrediet

Bij deze opleiding kun je onder voorwaarden gebruikmaken van het Levenlanglerenkrediet. Dit is een regeling van de overheid waarbij iedereen tot 55 jaar tegen 0,0% rente geld kan lenen voor een studie. Bekijk hier wat de voorwaarden zijn en hoe je het krediet aanvraagt.

Alles over het Levenlanglerenkrediet
Extra voordelen voor LOI Hogeschoolstudenten

Als student van LOI Hogeschool profiteer je van heel veel voordeel. Speciaal voor onze studenten hebben we, als aanvullende service bij de opleiding, diverse extra’s geregeld die goed van pas komen bij de studie. Zo krijg je o.a. hoge kortingen op soft- en hardware via Surfspot, heel voordelig toegang tot de digitale collecties van de Koninklijke Bibliotheek én kun je gratis Officetrainingen volgen.

Hoge korting op hard- en software

Studenten van LOI Hogeschool krijgen toegang tot Surfspot.nl. Surfspot is dé ICT-webwinkel waar studenten van hogescholen officiële software en andere ICT-producten tegen zeer lage prijzen kunnen aanschaffen. Je logt eenvoudig in met je studentgegevens en kunt direct hardware, software (o.a. Office en anti-viruspakketten), cursussen en gadgets bestellen. Bovendien heeft Surfspot ‘one day toppers’; dagacties met extreem veel korting.

Surfspot
50% korting op het lidmaatschap van de Koninklijke Bibliotheek

Iedere Ad- of bachelorstudent van LOI Hogeschool komt automatisch in aanmerking voor 50% studentenkorting op lidmaatschap van de Koninklijke Bibliotheek. Voor slechts € 7,50 per jaar krijg je daarmee toegang tot de volledige digitale collectie en catalogi. Zo kun je duizenden artikelen en e-tijdschriften inzien. Ook is het mogelijk om boeken en tijdschriften van de Koninklijke Bibliotheek aan te vragen en (tegen een kleine vergoeding) te laten toesturen.

Gratis Office-trainingen

Als student van LOI Hogeschool kun je via de Microsoft Imagine Academy (bereikbaar via Surfspot) gratis Office-trainingen volgen en zo (beter) leren werken met programma’s als Word, Excel en Powerpoint. Als je wilt, kun je de training vervolgens (tegen betaling) afsluiten met een officieel Microsoft-examen en zo een certificaat behalen.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

De voordelen:

 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Incompany, klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Schrijf je in via de inschrijfbutton en je start binnenkort.

Thuis studeren
36 x € 179,00
Studielast
240 EC's
Type
HBO-bachelor
Diploma
HBO-bachelorgetuigschrift
Erkenningen
NVAO, ministerie van OCW, ITK
Hoe gaat het inschrijfproces in zijn werk?

Om de HBO-bachelor Hartfunctielaborant te kunnen volgen, is een opleidingsplaats in een opleidingsbevoegd ziekenhuis noodzakelijk. Het inschrijfproces bestaat vervolgens uit enkele stappen.

Schrijf je om te beginnen in voor deze opleiding via de inschrijfbutton op deze pagina. Daarna ontvang je van LOI Hogeschool een email met meer informatie over de vervolgstappen.

Een van de vervolgstappen is dat je je moet registreren bij de Stichting Beroepsopleiding Hartfunctielaboranten (SBHFL). De kosten voor registratie bij SBHFL bedragen € 100,-. Je leest alles over deze registratie in de email van LOI Hogeschool. Houd er rekening mee dat het volledige inschrijfproces (dus inclusief registratie en goedkeuring van de opleidingsplaats) enkele weken in beslag kan nemen.

Geen langdurige verplichting en 14 dagen op proef

Tijdens de studie is het mogelijk om aan het eind van ieder studiejaar de opleiding te beëindigen. Je gaat dus nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien kun je de opleiding binnen 14 kalenderdagen zonder opgaaf van redenen beëindigen.

Nog dagen! Laatste dag! Actie verlengd!
ASUS laptop-actie

Bij inschrijving voor deze opleiding kun je een ASUS laptop t.w.v. € 279,- bijbestellen tegen een zeer gereduceerde prijs. Deze ASUS laptop is licht en dun en beschikt onder meer over Windows 10S, 1 jaar gratis Office 365 Personal, een snelle Wifi-verbinding en lange batterijduur. Hierdoor is de laptop ideaal in gebruik voor studie, werk en thuis.
Meer over deze actie