HBO-bachelor Longfunctieanalist

Vakgebied

HBO-bachelor Longfunctieanalist

Ideale combinatie van werken en leren, ontwikkeld i.s.m. de Stichting Beroepsopleiding Longfunctieanalisten. HBO-bachelor Longfunctieanalist, inclusief thematische contactdagen.

In het kort

In het kort

Ideale combinatie van werken en leren, ontwikkeld i.s.m. de Stichting Beroepsopleiding Longfunctieanalisten. HBO-bachelor Longfunctieanalist, inclusief thematische contactdagen.

Collegegeld thuisstudie
36 x € 199,00
Studielast
240 EC's
Type
HBO-bachelor
Diploma
HBO-bachelorgetuigschrift
Erkenningen
NVAO, ministerie van OCW, ITK

De HBO-bacheloropleiding Longfunctieanalist is een goede keuze voor wie in zijn werk een combinatie zoekt van medisch onderzoek en ”mensenwerk”. Een opleiding waarbij de koppeling tussen theorie en praktijk centraal staat. Deze opleiding is ontwikkeld in samenwerking met de Stichting Beroepsopleiding Longfunctieanalisten.

De opleiding combineer je met een baan als longfunctieanalist. In opdracht van een medisch specialist of huisarts doe je bij een patiënt zelfstandig onderzoek naar de functie van de longen. Voor de patiënt is zo'n onderzoek behoorlijk (in)spannend. Daarom heb je ook de taak patiënten voor, tijdens en na het onderzoek te begeleiden en gerust te stellen. Een veelzijdige baan dus, waar nauwkeurigheid en sociale vaardigheden centraal staan.

Let op: je bent alleen toelaatbaar als je bij start van de opleiding beschikt over een relevante werkplek bij een opleidingsbevoegd ziekenhuis.

Daarom kies je voor de opleiding HBO-bachelor Longfunctieanalist

 • NVAO-geaccrediteerde opleiding, dus gegarandeerd van hoge kwaliteit.
 • Na afloop de titel Bachelor of Science (BSc).
 • Ideale combinatie van werken en leren.
 • Inclusief vakliteratuur en thematische contactdagen.
 • Ontwikkeld i.s.m. de Stichting Beroepsopleiding Longfunctieanalisten.

NVAOMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

"Nergens vind je zoveel informatie over longfunctie bij elkaar"
Sabrina van der Kleij

Student HBO-bachelor Longfunctieanalist


Lees het interview
"Nergens vind je zoveel informatie over longfunctie bij elkaar"
Sabrina van der Kleij

Student HBO-bachelor Longfunctieanalist

Lees het interview

Doelgroep en toelating

Doelgroep en beroep

De bacheloropleiding longfunctieanalist is bestemd voor iedereen die graag in de gezondheidszorg wil werken, zelfstandig is, goed met mensen kan omgaan en affiniteit heeft met de technische kant van het werk.

Al tijdens de opleiding werk je als leerling-longfunctieanalist. Een longfunctieanalist werkt op de afdeling longfunctie van een ziekenhuis of een gespecialiseerde instelling. In opdracht van een medisch specialist of huisarts doet de longfunctieanalist bij patiënten zelfstandig onderzoek naar de functie van de longen. Waardevol onderzoek, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de kwaliteit van de zorg voor de patiënt.

Een lijst met alle opleidingsbevoegde ziekenhuizen is te vinden op www.nvz-ziekenhuizen.nl en www.nvla.nl

Je volgt deze opleiding via flexibel deeltijdonderwijs. Deeltijdopleidingen zijn bij uitstek geschikt voor professionals die een opleiding willen volgen naast een baan.

Ontdek de arbeidsmarkt

Een longfunctieanalist verricht diverse onderzoeken naar de functie van de longen. Ook het verrichten van onderzoek naar allergische reacties is een taak van de longfunctieanalist. Bij dit onderzoek wordt gewerkt met allerlei medische apparatuur. De spirometer bijvoorbeeld, die meet hoe snel een patiënt kan ademhalen en hoeveel lucht hij maximaal kan inademen. Of de lichaamsplethysmograaf. Dit is een apparaat dat het longvolume meet en de weerstand vastlegt die de luchtstroom in de luchtwegen ondervindt. Om te bepalen hoe ernstig de patiënt op bepaalde prikkels reageert, voert de longfunctieassistent inhalatieprovocatietesten uit.

Daarnaast houdt een longfunctieassistent zich bezig met inspanningstesten, waarbij de ademhaling, bloeddruk en de hartfrequentie van een patiënt worden gecontroleerd. Hierbij maak je ook een ecg (hartfilmpje). Mede aan de hand van die verrichtingen kan de arts bepalen, wat de oorzaak is van de kortademigheid en/of ademhalingsproblemen van de patiënt, zodat met een succesvolle behandeling gestart kan worden.

Nieuw!
Voor iedereen die wil doorgroeien

Het gloednieuwe &door! magazine staat boordevol verhalen uit het werkveld, nieuws over branches, arbeidsmarkt en banen van de toekomst, leuke columns en andere inspirerende artikelen die je helpen richting te geven aan je carrière.

Vraag nu gratis aan


Nieuw!
Voor iedereen die wil doorgroeien

Het gloednieuwe &door! magazine staat boordevol verhalen uit het werkveld, nieuws over branches, arbeidsmarkt en banen van de toekomst, leuke columns en andere inspirerende artikelen die je helpen richting te geven aan je carrière.

Vraag nu gratis aan

Toelating

Er zijn verschillende manieren om te worden toegelaten tot deze opleiding. Zo ben je toelaatbaar op grond van een HAVO-, VWO- of MBO 4-diploma. Ook een propedeusegetuigschrift (HBO of WO) geeft recht op toelating. Beschik je niet over een van deze diploma’s? Dan vind je hieronder de andere mogelijkheden.

Verder is het verplicht om bij start van de opleiding over een relevante werkplek bij een opleidingsbevoegd ziekenhuis te beschikken. Een werkplek is noodzakelijk aangezien je tijdens deze opleiding aan de slag gaat met opdrachten gericht op de praktijk.

Toelatingsprogramma

Met een toelatingsprogramma laat je zien het niveau van de bachelor aan te kunnen. Een toelatingsprogramma bestaat uit één of meer modules uit de bachelor. Je doet waardevolle kennis op en haalt binnen enkele maanden een diploma van LOI Hogeschool. Dat zet je natuurlijk meteen op je cv!

Het HBO-toelatingsprogramma Longfunctieanalist van LOI Hogeschool geldt als toelatingsprogramma voor deze bachelor. Op basis van het behaalde diploma kun je doorstromen naar de volledige bachelor. Je moet op het moment van doorstromen wel 21 jaar of ouder zijn. Bovendien kan het behaalde diploma worden ingebracht om vrijstelling aan te vragen voor de inhoudelijk overeenkomende module(s). De investering verdient zich dus zeker terug!

21+-toelatingsexamen

Het 21+ toelatingsexamen wordt digitaal afgenomen op 16 locaties in Nederland. Je kunt het examen op elke werkdag afleggen. Op de dag van het examen dien je minimaal 21 jaar te zijn. Het examen bestaat uit meerkeuzevragen op het gebied van taal, rekenen en logica, en toetst of je het niveau van een HBO-bacheloropleiding aan kunt. Naar aanleiding van de uitslag van het examen krijg je een advies van de toelatingscommissie van LOI Hogeschool of je wel of niet met de opleiding van je keuze kunt starten. De kosten voor het examen bedragen € 75,-. Als je slaagt voor het examen kun je starten met een HBO-opleiding van LOI Hogeschool en wordt dit bedrag in mindering gebracht op het collegegeld. Ben je gezakt voor het examen, dan kun je een herkansing aanvragen. Klik hier om je aan te melden voor het 21+ toelatingsexamen. Op het formulier kun je aangeven op welke gewenste tijd, datum en locatie je het toelatingsexamen wilt afleggen. Het systeem zal direct op beschikbaarheid controleren en eventueel alternatieve data en tijdstippen voorstellen. Je kunt het toelatingsexamen vervolgens direct boeken en betalen via iDeal.

Wil je oefenen om je voor te bereiden op het 21+ toelatingsexamen? Er zijn op internet verschillende toetsen en tests te vinden waarmee je kunt oefenen. Voor het taal- en rekenniveau zijn op internet verschillende oefentoetsen te vinden op niveau 3F. Verder kun je door het doen van online intelligentietests inzicht en logica oefenen.

Heb je dyslexie of dyscalculie? Dan is het mogelijk om extra tijd te krijgen voor het examen. Stuur in dat geval je NAW-gegevens, plus een medische verklaring van dyslexie of dyscalculie, naar examenbureau@loi.nl. Je medische verklaring wordt vervolgens gecheckt, waarna het examenbureau contact met je opneemt over het boeken en betalen van het examen.

De opleiding

Inhoud van de opleiding

De opleiding Longfunctieanalist is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Stichting Beroepsopleiding Longfunctieanalisten (SBLA). Deze stichting is opgericht door de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) en de Nederlandse Vereniging van Longfunctie Analisten (NVLA). De SBLA adviseert de LOI met als doel de kwaliteit van de opleiding op peil te houden. Daarnaast is de SBLA verantwoordelijk voor accreditatie van opleidingsziekenhuizen.

De opleiding bestaat uit drie leerjaren en wordt afgesloten met de afstudeerperiode. De opleiding is zó opgezet dat deze goed is te combineren met een full- of parttimebaan. Wie parttime werkt, moet wel een dienstverband hebben van minimaal 75%. De praktijkperiode wordt in dat geval vier jaar in plaats van drie jaar. Je combineert de studie met een baan als leerling-longfunctieanalist in een ziekenhuis met de desbetreffende opleidingsbevoegdheid. Deze opzet biedt jou de garantie dat theorie en praktijk perfect op elkaar aansluiten.

Omdat deze opleiding theorie en praktijk combineert, is het van belang dat je bij een ziekenhuis of gespecialiseerde instelling solliciteert naar de functie van leerling-longfunctieanalist.

Meer over leerjaar 1

De opleiding koppelt een uitgebreide schriftelijk-theoretische instructie aangevuld met contactonderwijs aan een praktisch leerjaar. Dit eerste leerjaar legt een belangrijke basis die nodig is om het vak uit te kunnen oefenen.

Contactonderwijs

In het eerste leerjaar worden vijf thematische contactdagen georganiseerd. Een contactdag bestaat uit een of twee dagdelen. Deze contactdagen zijn verplicht en vinden in de regel op een doordeweekse dag plaats.

Praktische opleiding

Aan het begin van leerjaar 1 ontvang je van LOI Hogeschool het Praktijkopleidingsboek (POB) voor het eerste leerjaar. Door middel van de (praktijk)opdrachten uit het boek doorloop je de praktijkperiode van het eerste leerjaar. Het POB maakt een koppeling tussen de theorie en de praktijk en bereidt je daarnaast voor op de afstudeeropdracht die je in het derde jaar zult uitvoeren.

Certificaat Praktijk 1 en Vaardigheden 1

Na het afronden van de praktische opleiding van leerjaar 1, ontvang je het certificaat Praktijk 1. Om in het bezit te komen van certificaat Praktijk 1 moet na het eerste jaar een geldig reanimatiediploma worden overlegd en moeten alle opdrachten uit het POB van jaar 1 voldoende zijn afgerond.

Om in het bezit te komen van het certificaat Vaardigheden 1 moet je het contactonderwijs van leerjaar 1 hebben bijgewoond.

Meer over leerjaar 2

Voor toelating tot leerjaar 2 van de opleiding Longfunctieanalist moet je in het bezit zijn van het certificaat Praktijk 1 (POB) die je behaalt in leerjaar 1, inclusief een geldig reanimatiediploma.

Ook in deze fase van de opleiding studeer je terwijl je werkt. Praktische leertijd en theoretische onderbouwing sluiten uitstekend op elkaar aan.

Contactonderwijs

In dit leerjaar worden er negen thematische contactdagen georganiseerd. Een contactdag bestaat uit een of twee dagdelen. De contactdagen zijn verplicht en vinden in de regel op een doordeweekse dag plaats.

Praktische opleiding

Aan het begin van het leerjaar ontvang je van LOI Hogeschool het praktijkopleidingsboek tweede leerjaar. Net als in het eerste jaar, doorloop je door middel van de (praktijk)opdrachten uit het boek de praktijkperiode van het tweede leerjaar.

Certificaat Praktijk 2 en Vaardigheden 2

Na afronding van de praktische opleiding van leerjaar 2, ontvang je het certificaat Praktijk 2. Om in het bezit te komen van certificaat Praktijk 2 moeten alle opdrachten uit het POB van jaar 2 voldoende zijn afgerond. Om in het bezit te komen van het certificaat Vaardigheden 2 moet je het contactonderwijs van leerjaar 2 hebben bijgewoond.

Meer over leerjaar 3

Voor toelating tot leerjaar 3 van de opleiding Longfunctieanalist moet je in het bezit zijn van het certificaat Praktijk 2 dat je in leerjaar 2 behaalt.

Contactonderwijs

Dit leerjaar worden zeven thematische contactdagen georganiseerd. Een contactdag bestaat uit een of twee dagdelen. De contactdagen zijn verplicht.

Praktische opleiding

Aan het begin van het leerjaar ontvang je van LOI Hogeschool het praktijkopleidingsboek derde leerjaar. Door middel van de (praktijk)opdrachten uit het boek doorloop je de praktijkperiode van het derde leerjaar.

Afstudeeropdracht en afstudeerzitting

Gedurende het derde jaar werk je aan je afstudeeropdracht. Deze opdracht bestaat uit een onderzoek en een rapportage. Tijdens de afstudeerzitting komt de afstudeeropdracht aan de orde. Daarnaast wordt je competentieontwikkeling, die je gedurende de opleiding hebt vastgelegd in het digitaal portfolio, behandeld.

Certificaat Praktijk 3 en Vaardigheden 3

Na afronding van de praktische opleiding van leerjaar 3, ontvang je het certificaat Praktijk 3 moeten alle opdrachten uit het POB van jaar 3 voldoende zijn afgerond.

Om in het bezit te komen van het certificaat Vaardigheden 3 moet je het contactonderwijs van leerjaar 3 hebben bijgewoond.

Op alle fronten erkend

Alle HBO-bacheloropleidingen, Associatie degrees en masteropleidingen van LOI Hogeschool hebben de officiële NVAO-accreditatie. Bovendien heeft LOI Hogeschool in februari 2020 opnieuw het ITK-keurmerk behaald. Daarbij oordeelde het panel op alle punten positief.

De Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) is hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg. LOI Hogeschool is de enige particuliere opleider met dit belangrijke keurmerk.

"Zo’n kwaliteitsstempel krijg je niet zomaar"

De betekenis en voordelen van een ITK‑accreditatie en heldere onderwijsvisie


Lees het interview met Arjette
"Zo’n kwaliteitsstempel krijg je niet zomaar"

De betekenis en voordelen van een ITK‑accreditatie en heldere onderwijsvisie

Lees het interview met Arjette
Inclusief vakliteratuur

Al het lesmateriaal is inbegrepen bij het collegegeld. Je hoeft zelf geen boeken aan te schaffen en hebt meteen alles in huis om van je studie een succes te maken.

Studieprogramma

In het studieprogramma staan alle clusters en de bijbehorende modules. De studiepunten geven een indicatie van de relatieve omvang per module. De studiepunten zijn vermeld volgens de Europese standaard (ECTS).

Bekijk het studieprogramma van leerjaar 1
Module Studiepunten (EC's)

Basisvaardigheden voor de zorgprofessional

Werken op een longfunctieafdeling 6
Omgangskunde en communicatie 7
Studievaardigheden 2
Praktijk I 40
Klinische spirometrie 8
Algemene medische kennis 7
Toegepaste wis-, natuur- en scheikunde 7
Vaardigheden 1 3
Totaal 80
Bekijk het studieprogramma van leerjaar 2
Module Studiepunten (EC's)
Praktijk II
40
Het meten van longvolumes 5
Algemene medische kennis II 4
Longziekten I 5
Allergologie 5
Longmechanica 5
Diffusie 5
Onderzoeksvaardigheden 4
ICT in de gezondheidszorg 4
Vaardigheden II
3
Praktijkexamen I HBO Longfunctieanalist
Totaal 80
Bekijk het studieprogramma van leerjaar 3
Module Studiepunten (EC's)
Praktijk III 40
Longziekten II 5
Ergometrie en cardiologie 5
Diverse longfunctiemetingen 5
Statistiek 4
Gastransport 8
Vaardigheden III
3
Afstudeeropdracht + afstudeerzitting 10
Praktijkexamen II HBO Longfunctieanalist
Totaal 80

Examens en diploma

Examen

Elke module wordt afgerond en getoetst, bijvoorbeeld met een examen of een praktijkopdracht. De opleiding als geheel wordt afgesloten met een afstudeerfase.

Aan examens en praktijkopdrachten zijn meestal kosten verbonden. Je vindt alle kosten voor deze opleiding overzichtelijk bij elkaar onder Studieduur en kosten.

Kijk voor de examenkosten bij Studieduur en kosten.

Examen doen waar en wanneer je wilt

Steeds meer examens zijn flexibel. Dat betekent dat ze iedere werkdag kunnen worden afgelegd op 16 verschillende locaties in Nederland. Je kunt dus meteen examen doen wanneer je er klaar voor bent, dat scheelt een hoop tijd. Je legt het examen digitaal af. En heb je een keer een examen niet gehaald, dan kun je alsnog snel slagen voor een herexamen.

Afstuderen

Deze HBO-bacheloropleiding wordt afgesloten met een afstudeeropdracht. De afstudeeropdracht bestaat uit een combinatie van literatuuronderzoek en empirisch onderzoek. Het is de bedoeling dat de afstudeeropdracht wordt uitgevoerd in een voor de opleiding relevante werkomgeving. Tijdens een afsluitende mondelinge zitting komen zowel het portfolio als de afstudeeropdracht aan de orde. Daarbij word je beoordeeld op je kennis, inzicht, toepassings- en reflectieniveau.

Heb je al een relevante werkplek of biedt de werkgever de mogelijkheid om de stageopdrachten en de afstudeeropdracht uit te voeren op een afdeling die met de studie te maken heeft? Dan kunnen werk en afstudeeropdracht in veel gevallen worden gecombineerd. Een slimme combinatie!

De afstudeeropdracht is de finale van de studie. Het spreekt voor zich dat je daarbij kunt rekenen op intensieve begeleiding van de docent.

Diploma

Als je alle theoriecertificaten in je bezit hebt, alle examenvakken hebt behaald, het certificaat Praktijk 3 in je bezit hebt, het praktijkexamen met goed gevolg hebt afgelegd, het certificaat Vaardigheden 3 behaald hebt en alle contactdagen hebt gevolgd, dan ontvang je het bachelorgetuigschrift Longfunctieanalist. Je mag dan tevens de titel Bachelor of Science (BSc) achter je naam zetten.

De kwaliteitsgarantie van LOI Hogeschool

Je studeert om iets te bereiken. Dan wil je wel zeker weten dat je een opleiding volgt van hoge kwaliteit. Bij LOI Hogeschool krijg je die garantie. Kwaliteit staat bij al onze opleidingen voorop. Niet voor niets heeft LOI Hogeschool, naast de NVAO-accreditatie van alle individuele bacheloropleidingen, het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg. Bovendien zijn aan LOI Hogeschool verschillende lectoren verbonden. Zij onderhouden een (internationaal) kennisnetwerk zodat de opleiding gegarandeerd aansluit bij de nationale én internationale arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

Deze opleiding is als deeltijdopleiding geregistreerd in het CROHO onder nummer 34554.

NVAOMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Extra branchediploma's

LOI Hogeschool onderhoudt al jaren uitstekende contacten met het bedrijfsleven en exameninstanties. En dat heeft veel voordelen. Een aantal modules wordt afgesloten (of kunnen indien gewenst worden afgesloten) met een extern examen. In die gevallen geeft afronding recht op een officieel en erkend diploma van deze organisaties. Zo worden extra diploma’s behaald zonder extra te studeren.

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode
Thuisstudie: zelfstandig maar zeker niet alleen

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Maximale flexibiliteit
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Deeltijdonderwijs: de beste keuze voor werkenden

Bij LOI Hogeschool studeer je via flexibel deeltijdonderwijs. Deeltijdopleidingen zijn bij uitstek geschikt om te volgen naast een baan. Of je nu kiest voor klassikaal of thuis studeren, een deeltijdopleiding bij LOI Hogeschool past zich aan jou aan en is dus heel goed af te stemmen op je andere bezigheden. Bovendien is er veel ruimte voor integratie met de praktijk. Zo haal je het maximale uit de combinatie werk en studie.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad, een slimme kennistrainer en/of online hoorcolleges. Ook bouw je er een persoonlijk digitaal portfolio op waarmee je de ontwikkeling van je competenties inzichtelijk maakt.

Professionele begeleiding
Alle begeleiding die je nodig hebt

Een opleiding volgen doe je niet alleen. Daarom krijg je altijd online begeleiding. De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring in het vakgebied van je opleiding, die je van start tot eindstreep begeleiden. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Studeren bij LOI Hogeschool, zo werkt het

Studieduur en kosten

Studieduur en vrijstelling

Een bacheloropleiding van LOI Hogeschool bestaat uit drie studiejaren en een stage-/afstudeerfase. Je betaalt altijd maar drie jaar collegegeld en mag maximaal zes jaar over de opleiding doen, zonder extra collegegeld te betalen.

Studieduur: 36 maanden

Mogelijke vrijstellingen

Denk je op grond van een ander diploma of bewijs in aanmerking te komen voor een vrijstelling voor een of meer vakken, dien dan een vrijstellingsverzoek in bij de Toetsingscommissie van LOI Hogeschool. Stuur daarbij een kopie van het desbetreffende diploma met cijferlijst, een inhoudsbeschrijving van de gevolgde vakken en een literatuurlijst mee.

Voor meer informatie over vrijstellingen, klik hier.

Kosten

Collegegeld

Het collegegeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Het collegegeld kan per maand, per jaar (met 3% korting) of in één keer (met 3% korting) worden betaald.

Collegegeld thuisstudie : 36 x € 199,00
Inschrijfkosten en dossiervorming : € 75,00 (éénmalig)

Het collegegeld is inclusief:

 • Alle benodigde vakliteratuur.
 • Begeleiding van start tot diploma, ook tijdens het afstudeertraject.
 • Toegang tot de online leeromgeving.
 • Drie jaar gratis uitloop, zonder extra kosten.

Examenkosten

Het examengeld voor deze opleiding bedraagt € 99,00 per maand. Hiervoor mag ieder examen dat via LOI Hogeschool wordt afgenomen één keer worden afgelegd.

Houd daarnaast rekening met € 600,- examenkosten voor de praktijkexamens.

Verlaag je studiekosten

Er zijn diverse (fiscale) regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 700,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.148,00
Examenkosten € 1.068,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 1.108,00 - € 1.468,00*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.046,40
Examenkosten € 708,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 562,00 - € 745,00*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 990,00
Examenkosten € 149,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 332,00 - € 440,00*

*Per jaar, gebaseerd op de belastingschalen voor belastingjaar 2020 (37% of 50%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Subsidieregeling Praktijkleren

Voor deze opleiding is de Subsidieregeling Praktijkleren voor werkgevers van toepassing. Dit is een regeling vanuit de overheid en deze mag zelfs gecombineerd worden met andere subsidieregelingen voor studenten. De Subsidieregeling Praktijkleren biedt werkgevers een tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van een HBO-student van een technische HBO-bacheloropleiding of een HBO-bacheloropleiding in de zorg. De regeling heeft tot doel om werkgevers te stimuleren praktijkleerplaatsen (stageplaatsen) aan te bieden. Het maximum subsidiebedrag is € 2.700,- per student, per jaar. Meer informatie over deze regeling vind je op www.rvo.nl.

Levenlanglerenkrediet

Bij deze opleiding kun je onder voorwaarden gebruikmaken van het Levenlanglerenkrediet. Dit is een regeling van de overheid waarbij iedereen tot 55 jaar tegen 0,0% rente geld kan lenen voor een studie. Bekijk hier wat de voorwaarden zijn en hoe je het krediet aanvraagt.

Alles over het Levenlanglerenkrediet
Levenlanglerenkrediet

Bij deze opleiding kun je onder voorwaarden gebruikmaken van het Levenlanglerenkrediet. Dit is een regeling van de overheid waarbij iedereen tot 55 jaar tegen 0,0% rente geld kan lenen voor een studie. Bekijk hier wat de voorwaarden zijn en hoe je het krediet aanvraagt.

Alles over het Levenlanglerenkrediet
Extra voordelen voor LOI Hogeschoolstudenten

Als student van LOI Hogeschool profiteer je van heel veel voordeel. Speciaal voor onze studenten hebben we, als aanvullende service bij de opleiding, diverse extra’s geregeld die goed van pas komen bij de studie. Zo krijg je o.a. hoge kortingen op soft- en hardware via Surfspot en heel voordelig toegang tot de digitale collecties van de Koninklijke Bibliotheek.

Hoge korting op hard- en software

Studenten van LOI Hogeschool krijgen toegang tot Surfspot.nl. Surfspot is dé ICT-webwinkel waar studenten van hogescholen officiële software en andere ICT-producten tegen zeer lage prijzen kunnen aanschaffen. Je logt eenvoudig in met je studentgegevens en kunt direct hardware, software (o.a. anti-viruspakketten), cursussen en gadgets bestellen. Bovendien heeft Surfspot ‘one day toppers’; dagacties met extreem veel korting.

Surfspot
50% korting op het lidmaatschap van de Koninklijke Bibliotheek

Iedere Ad- of bachelorstudent van LOI Hogeschool komt automatisch in aanmerking voor 50% studentenkorting op lidmaatschap van de Koninklijke Bibliotheek. Voor slechts € 7,50 per jaar krijg je daarmee toegang tot de volledige digitale collectie en catalogi. Zo kun je duizenden artikelen en e-tijdschriften inzien. Ook is het mogelijk om boeken en tijdschriften van de Koninklijke Bibliotheek aan te vragen en (tegen een kleine vergoeding) te laten toesturen.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

De voordelen:

 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Incompany, klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Regel het direct online of neem contact op via 071 545 1234. Schrijf je nu in en start binnenkort.

Collegegeld thuisstudie
36 x € 199,00
Studielast
240 EC's
Type
HBO-bachelor
Diploma
HBO-bachelorgetuigschrift
Erkenningen
NVAO, ministerie van OCW, ITK
Hoe gaat het inschrijfproces in zijn werk?

Om de HBO-bachelor Longfunctieanalist te kunnen volgen, is een opleidingsplaats in een opleidingsbevoegd ziekenhuis noodzakelijk. Het inschrijfproces bestaat vervolgens uit enkele stappen.

Schrijf je om te beginnen in voor deze opleiding via de inschrijfbutton op deze pagina. Daarna ontvang je van LOI Hogeschool een email met meer informatie over de vervolgstappen.

Een van de vervolgstappen is dat je je moet registreren bij de Stichting Beroepsopleiding Longfunctieanalist (SBLA). De kosten voor registratie bij SBLA bedragen € 200,-. Je leest alles over deze registratie in de email van LOI Hogeschool. Houd er rekening mee dat het volledige inschrijfproces (dus inclusief registratie en goedkeuring van de opleidingsplaats) enkele weken in beslag kan nemen.

Geen langdurige verplichting en 14 dagen op proef

Het is mogelijk om de opleiding 14 kalenderdagen vrijblijvend uit te proberen. Verder ga je nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien zijn er geen tussentijdse prijswijzigingen.

Nog dagen! Laatste dag! Tot 24 april
ASUS Chromebook- actie. Schrijf nu in!

Schrijf je vóór 24 april in voor een volledige HBO-bacheloropleiding, masteropleiding of Associate degree en ontvang een ASUS Chromebook t.w.v. € 349,- voor maar € 89,-. Met de ASUS Chromebook werk je in de cloud en worden je bestanden automatisch opgeslagen en beveiligd. Met zijn snelle prestaties, lange batterijduur en stevige behuizing is hij ideaal voor studie, werk én voor onderweg. 

Meer over deze actie

Je opleiding 14 dagen op proef

Een opleiding is een belangrijke investering in je toekomst. Dat maakt het besluit om in te schrijven voor een opleiding soms ook zo lastig. Geen zorgen! Bij de LOI loop je geen enkel risico wanneer je inschrijft voor een opleiding. Je kunt je opleiding 14 dagen geheel vrijblijvend uitproberen.

Zo werkt het

Na inschrijving ontvang je het lesmateriaal thuis. Je kunt dan gewoon aan de slag en je ziet wat je gaat leren. Als de opleiding toch niet bij je blijkt te passen, om wat voor reden dan ook, dan kun je de opleiding kosteloos annuleren. Alleen de kosten voor het terugsturen van het lesmateriaal zijn voor jouw rekening.

Vragen? Bel ons!

Wil je met ons overleggen over je studiekeuze, voordat je je inschrijft? Of heb je nog vragen over een opleiding? Bel ons. Wij helpen je graag!

Telefonische bereikbaarheid
Maandag t/m donderdag: 09:00 - 20:00
Vrijdag: 09:00 - 18:00