Pedagogisch beleidsmedewerker - coach

Vakgebied

Pedagogisch beleidsmedewerker - coach
Nieuw

Bijscholing voor pedagogisch medewerkers die in het bezit zijn van minimaal een MBO 4-diploma in de kinderopvang of het onderwijs.

In het kort

In het kort

Bijscholing voor pedagogisch medewerkers die in het bezit zijn van minimaal een MBO 4-diploma in de kinderopvang of het onderwijs.

Lesgeld thuisstudie
8 x € 209,00
Lesgeld klassikaal
8 x € 299,00
Studieduur
8 maanden
Diploma
LOI-diploma
Benodigde vooropleiding
Minimaal een MBO 4-diploma in de kinderopvang of het onderwijs

Ben je in het bezit van minimaal een MBO 4-diploma in de kinderopvang of het onderwijs en werkzaam in de kinder- of buitenschoolse opvang? En wil je je laten bijscholen op het gebied van pedagogiek? Dan is de cursus Pedagogisch beleidsmedewerker/coach een goede keuze. Binnen acht maanden word je opgeleid tot pedagogisch beleidsmedewerker/coach.

Tijdens deze opleiding komen drie modules aan bod. In de module Algemene coachingsvaardigheden leer je hoe je met succes een coaching traject moet doorlopen én hoe je coaching op een effectieve manier kunt vormgeven. De module Pedagogisch coachen gaat dieper in op de specifieke vaardigheden die je in je rol als pedagogisch coach in de kinderopvang nodig hebt. De module Pedagogiek richt zich op de ontwikkeling van het kind van 0 – 13 jaar in relatie tot het pedagogisch beleid. Ook leer je meer over het bewaken en invoeren van pedagogische beleidsvoornemens, zodat iedere medewerker werkt volgens dezelfde pedagogische visie.

Let op: Het is voor deze opleiding van belang dat je werkzaam bent in de kinder- of buitenschoolse opvang aangezien je tijdens deze opleiding aan de slag gaat met opdrachten gericht op de praktijk. Om aan de slag te kunnen als Pedagogisch beleidsmedewerker/coach heb je naast deze aanvullende scholing ook minimaal een MBO 4-diploma nodig in de kinderopvang of het onderwijs.

Daarom kies je voor de cursus Pedagogisch beleidsmedewerker - coach

 • Cursus op HBO-niveau.
 • Bijscholing voor pedagogisch medewerkers met minimaal een MBO 4-diploma in de kinderopvang of het onderwijs.
 • Inclusief al het benodigde lesmateriaal.
 • Studeer naar keuze thuis of klassikaal.
 • Lesmateriaal geschreven volgens de richtlijnen van het OAK (Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang).

Doelgroep en toelating

Doelgroep en beroep

Deze opleiding is speciaal bedoeld voor iedereen die in de kinder- of buitenschoolse opvang werkt en wil functioneren als pedagogisch beleidsmedewerker/coach op HBO-niveau.

Door de invoering van de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) is het voor kinderdagverblijven verplicht om een pedagogisch beleidsmedewerker/coach in dienst te hebben. Heb jij een MBO 4-diploma in de kinderopvang of het onderwijs en wil je graag als pedagogisch beleidsmedewerker/coach aan de slag op HBO-niveau? Behaal dan via deze bijscholing de benodigde kwalificatie.

Meer over het beroep

De pedagogisch beleidsmedewerker/coach draagt bij aan de kwaliteit van de opvang en heeft twee belangrijke taken: de ontwikkeling en invoering van het pedagogisch beleid en het coachen van pedagogisch medewerkers bij hun werkzaamheden. Het is per kinder- en buitenschoolse opvangorganisatie verschillend of de beleidstaken en coaching in één functie worden verenigd of dat er gekozen wordt voor twee aparte functies.

Pedagogisch beleid

De pedagogisch beleidsmedewerker ontwikkelt het pedagogisch beleid. Dit beleid kan naast het pedagogisch beleidsplan ook heel het beleid omvatten dat raakt aan de pedagogische praktijk. Daarnaast kan de pedagogisch beleidsmedewerker een taak hebben bij het bewaken en invoeren van pedagogische beleidsvoornemens, zodat iedere medewerker werkt volgens dezelfde pedagogische visie.

Coaching

De pedagogisch coach zorgt voor het verbeteren van de pedagogische kwaliteit van de werkzaamheden en professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers. Een coach begeleidt en traint de medewerker(s) bij de dagelijkse praktijkwerkzaamheden.

Ontdek de arbeidsmarkt

De vraag naar kinderopvang neemt toe door stijging van de kinderopvangtoeslag en een aantrekkende economie. Daarnaast is het door de invoering van de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) voor kinderdagverblijven verplicht om een pedagogisch beleidsmedewerker/coach in dienst te hebben. Er is dan ook veel vraag naar pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches. De prognose is dat het aantal medewerkers in de kinderopvang de komende jaren stijgt.

Vooropleiding

Het is voor deze opleiding van belang dat je werkzaam bent in de kinder- of buitenschoolse opvang aangezien je tijdens deze opleiding aan de slag gaat met opdrachten gericht op de praktijk. Om aan de slag te kunnen als Pedagogisch beleidsmedewerker/coach heb je naast deze aanvullende scholing ook minimaal een MBO 4-diploma nodig in de kinderopvang of het onderwijs.

De cursus

Inhoud van de cursus Pedagogisch beleidsmedewerker - coach

Tijdens deze opleiding komen drie verschillende modules aan bod. Allereerst leer je meer over Algemene coachingsvaardigheden. Daarnaast wordt er in de module Pedagogisch coachen dieper ingegaan op de specifieke vaardigheden die je in je rol als pedagogisch coach in de kinderopvang nodig hebt. Ten slotte richt de module Pedagogiek zich op de ontwikkeling van het kind van 0 – 13 jaar in relatie tot het pedagogisch beleid.

Meer over de inhoud

De bijscholing Pedagogisch beleidsmedewerker/coach bestaat uit de volgende drie modules:

Algemene coachingsvaardigheden

De module Algemene coachingsvaardigheden is zeer praktijkgericht. Allereerst leer je vaardigheden die je nodig hebt om met succes een coachingstraject te doorlopen en dit op een effectieve manier vorm te geven. Zo krijg je onder andere inzicht in het proces van gedragsverandering, in de grondhouding die iedere coach zich eigen dient te maken en je leert op welke manieren je de cliënt centraal kunt stellen. Verder ga je aan de slag met communicatie- en gespreksvaardigheden die je in kunt zetten om een coachgesprek optimaal te laten verlopen. Ten slotte krijg je een aantal methode en interventies aangereikt die je tijdens een coachtraject kunt inzetten.

Pedagogisch coachen

In deze module leer je specifieke vaardigheden ter verdieping van je rol als pedagogisch coach in de kinderopvang. Allereerst maak je kennis met verschillende leerstijlen en leer je deze herkennen bij de (pedagogisch) medewerkers. Na afloop ben je in staat knelpunten/hiaten, kennis en vaardigheden van medewerkers te signaleren en deze kwaliteiten zo optimaal mogelijk in te zetten en te bewaken. Je leert coachbehoeften signaleren en stelt hiervoor een individueel/groepsgericht coachplan op. Hierbij houd je rekening met de organisatiestructuur/hiërarchie binnen de organisatie.

Verder leer je meer over de pedagogische interactievaardigheden. Pedagogisch medewerkers hebben met deze interactievaardigheden grote invloed op het welzijn en ontwikkeling van kinderen in de kinderopvang. Het NCKO (Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek) ontwikkelde deze zes pedagogische interactievaardigheden: sensitieve responsiviteit, grenzen stellen, praten en uitleggen, respect voor autonomie, ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties.

Let op: Je kunt deze module alleen volgen als je werkzaam bent in een pedagogische omgeving waarbij coaching van pedagogisch professionals kan plaatsvinden.

Pedagogiek

Deze module richt zich op de ontwikkeling van het kind van 0 – 13 jaar in relatie tot het pedagogisch beleid waarin pedagogische doelen, pedagogische stromingen en pedagogisch handelen beschreven staan. In het meer praktische gedeelte van de module vertaal je het pedagogisch beleid naar concreet pedagogisch handelen van een pedagogisch medewerker. Verder leer je een observerende, analyserende, adviserende en waarborgende rol aan te nemen op het gebied van pedagogische kwaliteit op de werkvloer.

Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn:

 • Pedagogische kaders kinderopvang.
 • De vier pedagogische basisdoelen van Riksen Walraven.
 • Het pedagogisch curriculum.
 • De zes interactieve vaardigheden: sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie, structuren en grenzen stellen, praten & uitleggen, ontwikkelingsstimulering en begeleiden van interacties onderling.
 • Volgen en waarborgen van kwaliteit volgens NKCO.
 • Pedagogisch beleid aanpassen en weer implementeren op de groep.

Inclusief lesmateriaal

Al het benodigde lesmateriaal is inbegrepen bij het collegegeld. Hiervoor hoeven geen extra kosten te worden gemaakt.

Verplichte contactdag

Voor de module Algemene coachingsvaardigheden geldt een verplichte contactdag. Ook wanneer je kiest voor flexibel thuis studeren is deze contactdag verplicht om de module succesvol af te kunnen ronden.

Examens en diploma

Examen

De modules van de cursus Pedagogisch beleidsmedewerker/coach worden op diverse manieren afgerond, bijvoorbeeld met een praktijkopdracht of met een schriftelijk examen. Let op: voor de module Algemene coachingsvaardigheden geldt een verplichte contactdag.

Kijk voor examenkosten bij Studieduur en kosten.

Examen doen waar en wanneer je wilt

Steeds meer examens zijn flexibel. Dat betekent dat ze iedere werkdag kunnen worden afgelegd op 16 verschillende locaties in Nederland. Je kunt dus meteen examen doen wanneer je er klaar voor bent, dat scheelt een hoop tijd. Je legt het examen digitaal af. En heb je een keer een examen niet gehaald, dan kun je alsnog snel slagen voor een herexamen.

Aanmelden voor examens

Tijdens de opleiding word je automatisch en op tijd geïnformeerd over deelname aan de LOI-examens: waar, wanneer en hoe laat ze worden afgenomen, hoeveel tijd je per onderdeel krijgt en hoe je je precies inschrijft. Van eventuele bijzonderheden word je eveneens op de hoogte gesteld.

Diploma

Succesvolle afronding van alle drie de modules geeft recht op het LOI-diploma Pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Let op: voor de module Algemene coachingsvaardigheden geldt een verplichte contactdag.

Geen diploma? Vraag een studieverklaring aan

Wil of kun je geen examen afleggen, maar heb je wel alle opdrachten ter beoordeling ingestuurd? Dan kun je een studieverklaring aanvragen. Hierop staan de gevolgde cursus en de behaalde resultaten. De kosten voor een verklaring bedragen € 25,-.

De kwaliteitsgarantie van de LOI

Bij alle LOI-opleidingen staat de kwaliteit voorop. Alle volledige MBO- en HBO-opleidingen van de LOI zijn door de minister van OCW erkend dan wel aangewezen op grond van de WEB en de WHW. De kwaliteit van de opleidingen en studiebegeleiding staan continu onder controle van professionals uit de praktijk. Ook werken we nauw samen met brancheorganisaties en exameninstanties. Zo weet je zeker dat je opleiding aansluit op de wensen van de arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

Alle bacheloropleidingen van LOI Hogeschool zijn NVAO-geaccrediteerd. Daarnaast heeft LOI Hogeschool het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg.

Startdatum en locaties

Startdatum en locaties

Schrijf nu in via het inschrijfformulier en start wanneer je wilt. Doe het dus vandaag nog! Bij een thuisstudie kun je elke datum kiezen. Bij een klassikale opleiding is er keuze uit een aantal startdata en locaties. Dagbijeenkomsten vinden altijd op vrijdag of zaterdag plaats van 9:30 tot 16:30 uur, avondbijeenkomsten op dinsdag- of donderdagavond van 19:00 tot 22:00 uur.

Wanneer voor het eerstvolgende startmoment bekend is op welke locatie en dag de opleiding definitief start, staat dit vermeld op deze pagina. Vaak kun je je dan ook nog steeds voor andere locaties en dagen aanmelden.

Alle klassikale bijeenkomsten t/m 14 april worden geannuleerd. Eind maart starten daarvoor in de plaats de eerste virtual classrooms, en vanaf 14 april zullen nagenoeg alle bijeenkomsten worden vervangen door virtual classrooms. Alleen bijeenkomsten die echt niet via een virtual classroom georganiseerd kunnen worden, worden op een nader te bepalen moment alsnog klassikaal gehouden. 

Inschrijven voor klassikale opleidingen die binnenkort starten is dus nog steeds mogelijk. De eerste bijeenkomsten vinden dan online plaats en zodra het weer kan, wordt het programma met klassikale bijeenkomsten voortgezet. Aanmelden voor september of oktober is nu ook al mogelijk. 

Klassikaal studeren

Eerstvolgende startmoment:

September 2020

Eerste bijeenkomst:

Eind september 2020

Aantal bijeenkomsten dagopleiding:

8

Aantal bijeenkomsten avondopleiding:

16

Plaats:

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Nederland

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Thuis studeren

De opleiding past zich volledig aan jouw leven aan. Starten kan wanneer je wilt. Je bepaalt zelf waar je de opleiding volgt, op welk moment je studeert en hoe lang. Daarbij sta je er nooit alleen voor. Je hebt een eigen docent die via de online leeromgeving altijd snel bereikbaar is.

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode
Flexibel studeren, thuis of klassikaal

Bij de LOI studeer je altijd op de meest flexibele manier. Heb je graag een extra stok achter de deur en wil je medestudenten en docenten ontmoeten? Kies dan voor onze klassikale methode. Hierin is het beste van klassikaal onderwijs en thuisstudie verenigd tot het meest effectieve onderwijs dat je kunt krijgen. Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen vinden de bijeenkomsten tijdelijk online plaats via virtual classrooms. Zodra het omstandigheden het toelaten, zullen de lessen weer klassikaal plaatsvinden.
Wil je liever volledig flexibel zijn om te studeren waar en wanneer je wilt en hecht je minder waarde aan het klassikale aspect? Kies dan voor onze efficiënte thuisstudie methode. Hierbij ben je 100% flexibel, terwijl je toch een eigen docent hebt die je begeleidt en aan wie je op elk moment online vragen kunt stellen.

  Klassikaal studeren Thuis studeren
Vaste structuur van bijeenkomsten
In een kleine groep met docent en medestudenten
Volledig flexibel in studieplek en -tijden
Goed te combineren met werk en privé
Begeleiding door ervaren docenten
Online leeromgeving met effectieve studietools
Klassikaal studeren bij de LOI: met houvast én flexibiliteit

Bij LOI Klassikaal studeer je met alle houvast en alle flexibiliteit waar een druk leven om vraagt. De bijeenkomsten zijn te volgen op locaties door heel Nederland en zorgen voor een vast studieritme. Daarnaast krijg je online begeleiding op elk moment en kun je je studietijd naast de bijeenkomsten zelf indelen wanneer het jou uitkomt.

 • Om de 3 weken een klassikale bijeenkomst.
 • Kies uit een avond-, vrijdag- of zaterdagopleiding.
 • Kleine groepen onder leiding van topdocenten.
 • Gerichte training van competenties, boeiende presentaties en (business)cases.
 • Persoonlijke aanpak met inbreng van en toetsing aan de eigen werkpraktijk.
Thuis studeren bij de LOI: zelfstandig maar zeker niet alleen
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site.Tot slot krijg je bij de opleiding slimme online studietools voor effectieve, extra ondersteuning. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Maximale flexibiliteit

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad en een slimme kennistrainer. Bij steeds meer opleidingen kun je via LOI Campus online hoorcolleges volgen of zelfs live webcolleges.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding
Alle begeleiding die je nodig hebt

Een opleiding volgen doe je natuurlijk niet alleen. Daarom krijg je altijd online begeleiding. Wanneer je kiest voor een klassikale opleiding, krijg je van dezelfde docent ook begeleiding in de klas. De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring in vakgebied van je opleiding. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Klassikale bijeenkomsten in kleine groepen

Bij de klassikale bijeenkomsten ontmoet je om de drie weken je medestudenten en docenten in de klas. Er wordt lesgegeven in kleine groepen en er wordt gewerkt aan verdieping van kennis en versterking van vaardigheden. Tijdens de inspirerende bijeenkomsten is er veel ruimte voor oefening en vragen. Er wordt onder andere aandacht besteed aan discussies met medestudenten, boeiende presentaties, (business)cases en training van competenties. De docent daagt je uit het beste uit jezelf te halen en biedt veel ruimte voor toetsing aan de eigen werksituatie. Theorie en praktijk worden optimaal geïntegreerd.

Studieduur en kosten

Studieduur

Een opleiding van de LOI is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. Op basis van de vermelde studieduur kun je uitgaan van ongeveer 8 uur studie per week. Wanneer je kiest voor een thuisstudie, kan de cursus afhankelijk van werkervaring en de tijd die je in de opleiding steekt, sneller worden afgerond.

Studieduur: 8 maanden

Hoeveel tijd kost mijn studie

Je bepaalt zelf hoeveel uur je per week aan de opleiding besteedt. Als gemiddelde kun je uitgaan van ongeveer 8 uur studie per week. Afhankelijk van de beschikbare tijd en je ervaring kan dit meer of minder zijn. Is het druk op het werk of in je privésituatie, of heb je tijdelijk juist meer tijd te besteden? Geen probleem! De studie past zich aan jou aan. Bij een klassikale opleiding gaan we er van uit dat je voorbereid naar de bijeenkomsten komt.

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij alle LOI-opleidingen mag je langer over de opleiding doen, tot maximaal tweemaal de vermelde studieduur (met een minimum van 12 maanden). Je behoudt recht op online persoonlijke begeleiding door deskundige docenten en toegang tot alle (online) studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Een belangrijk verschil met andere opleiders!

Studietijd halveren? Dat kan!

Door het flexibele karakter van de thuisstudies, kunnen deze tot wel 2x zo snel afgerond worden. Wil je vaart maken en heb je meer tijd per week beschikbaar? De opleiding past zich aan jou aan in plaats van andersom. De lesstof, de docent, de leeromgeving, alles is beschikbaar om versneld je einddoel te halen. Het omgekeerde geldt trouwens ook. Heb je (tijdelijk) minder tijd beschikbaar, dan mag je langer over je studie doen.

Kosten

Lesgeld

Het lesgeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Het lesgeld kan per maand of in één keer (met 3% korting) worden betaald.

Lesgeld thuisstudie : 8 x € 209,00
Lesgeld klassikaal : 8 x € 299,00
Inschrijfkosten
: € 29,50 (éénmalig)

Het lesgeld is inclusief:

 • Al het benodigde lesmateriaal.
 • Begeleiding door ervaren docenten.
 • Toegang tot de online leeromgeving.
 • Langer studeren, zonder extra kosten (tot twee keer de aanbevolen studieduur).

Examenkosten

Er zijn twee mogelijkheden om het examengeld te voldoen: per examen of een vast bedrag per maand. Kies je voor de laatste optie, dan profiteer je van een flinke korting.

Het examengeld bedraagt € 149,00. Wanneer je kiest voor het betalen van een vast bedrag per maand aan examengeld, profiteer je van ongeveer 25% korting en betaal je € 111,75. Hiervoor mag ieder examen dat via de LOI wordt afgenomen één keer kosteloos worden afgelegd.

Verlaag je studiekosten

Er zijn diverse (fiscale) regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 700,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.148,00
Examenkosten € 1.068,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 1.108,00 - € 1.468,00*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.046,40
Examenkosten € 708,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 562,00 - € 745,00*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 990,00
Examenkosten € 149,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 332,00 - € 440,00*

*Per jaar, gebaseerd op de belastingschalen voor belastingjaar 2020 (37% of 50%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

De voordelen:

 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Incompany, klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Regel het direct online of neem contact op via 071 545 1234. Schrijf je nu in en start binnenkort.

Lesgeld thuisstudie
8 x € 209,00
Lesgeld klassikaal
8 x € 299,00
Studieduur
8 maanden
Diploma
LOI-diploma
Benodigde vooropleiding
Minimaal een MBO 4-diploma in de kinderopvang of het onderwijs

Het is mogelijk om de opleiding 14 kalenderdagen vrijblijvend uit te proberen. Verder ga je nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien zijn er geen tussentijdse prijswijzigingen.

Nog dagen! Laatste dag! Tot 24 april
BladCadeau t.w.v. € 50,- bij inschrijving

Schrijf je vóór 24 april in voor deze opleiding en ontvang een tijdschriftenbon van € 50,- voor een abonnement naar keuze. Het abonnement stopt automatisch na afloop, je zit dus nergens aan vast.

Meer over deze actie

Vragen? Bel ons.

Telefonische bereikbaarheid
Maandag t/m donderdag: 09:00 - 20:00
Vrijdag: 09:00 - 18:00

Wil je liever een afspraak maken?

Maak een afspraak voor een gratis studieadviesgesprek op een dag en tijdstip naar keuze. Kies voor een telefonisch gesprek of voor een adviesgesprek bij ons in Leiderdorp. Onze studieadviseurs staan voor je klaar!

Maak een afspraak