MBO Begeleider gehandicaptenzorg

Nieuw

Haal op flexibele wijze een erkend MBO 3-diploma

Nieuw
 • Thuis studeren
  15% korting

  18 x € 89,00 Normaal € 104,71

 • Klassikaal studeren

  18 x € 149,00

 • Studieduur

  18 maanden

 • Diploma

  Erkend MBO-diploma

 • Niveau en leerweg i

  Derde leerweg, niveau 3

 • Erkenningen

  Ministerie van OCW, Inspectie

Nog dagen!

Laatste dag!

Wegens succes verlengd!

Acer Chromebook-actie
Lees meer

Bij inschrijving voor deze opleiding kun je een Acer Chromebook t.w.v. € 249,- bijbestellen tegen een zeer gereduceerde prijs. De Acer Chromebook is een nieuw type computer, werkt als een notebook en kun je dus overal voor gebruiken. Een Chromebook start snel op én blijft snel, doordat alles wordt opgeslagen in de cloud. Niet voor niets wordt deze Acer Chromebook veel gebruikt voor studie en werk.
Meer over deze actie

Tijdelijk 15 procent korting
Lees meer

Starten met een thuisstudie is nu wel heel aantrekkelijk. Want tijdelijk krijg je 15% korting op het lesgeld.
Naast deze korting profiteer je nu bovendien van een mooie actie. Dubbel voordeel dus!

In het kort

De opleiding MBO Begeleider gehandicaptenzorg bereidt perfect voor op het zelfstandig begeleiden van individuele cliënten en groepen. Een begeleider gehandicaptenzorg ondersteunt cliënten bij de persoonlijke verzorging, zoals aankleden, wassen en tandenpoetsen, maar ook bij het huishouden en de dagbesteding. Verder help je je cliënten met praten over hun psychische problemen. Met deze hulp en begeleiding kunnen mensen zo zelfstandig en plezierig mogelijk functioneren. Bij alles wat je doet probeer je de eigen regie van je cliënten te stimuleren.

Na afronding van de opleiding heb je een erkend MBO 3-diploma op zak. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag als woonbegeleider, groepsleider of activiteitenbegeleider in een verzorgingshuis of in een gehandicapten- of welzijnsinstelling.

De opleiding MBO Medewerker gehandicaptenzorg is volledig erkend door het ministerie van OCW en voldoet aan de meest recente eisen vanuit de overheid. Het diploma dat je haalt, is dan ook op alle fronten erkend. Daarmee zien werkgevers je graag komen.

  Ministerie OCWECDL

  Daarom kies je voor een MBO-opleiding bij de LOI
  • Na afloop een erkend MBO 4-diploma.
  • Studeren in je eigen tijd en tempo én 24/7 toegang tot LOI Campus.
  • Gedurende je studie én BPV persoonlijke begeleiding van ervaren docenten.
  • Extra online hulpmiddelen vanuit de uitgever beschikbaar.
  • Met loopbaanbegeleiding.
  • Vier gratis extra praktijkdagen.
  • Inclusief al het benodigde lesmateriaal.
  • MBO-studenten erg positief over opleiding.
  • Inspectie zeer tevreden over kwaliteit opleidingen.
  • Zeer ruim aanbod keuzedelen.
  Doelgroep en beroep

  De opleiding MBO Begeleider gehandicaptenzorg is bestemd voor iedereen die graag met mensen werkt en het dagelijks leven van cliënten zo plezierig mogelijk wil maken. Je werkt met cliënten van alle leeftijden met één of meerdere beperkingen en volwassenen en ouderen met één of meer problemen (vaak als gevolg van een psychiatrische of psychogeriatrische aandoening). Inlevingsvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel zijn daarbij van groot belang.

  Doelgroep
  Ontdek de arbeidsmarkt

  Na het afronden van deze opleiding heb je een erkend MBO 3-diploma op zak waarmee je bent voorbereid op een afwisselende functie met veel verschillende taken waarin je cliënten begeleidt en verzorgt, zowel individueel als in groepsverband.

  Arbeidsmarktperspectief

  Meer informatie over het arbeidsmarktperspectief van deze opleiding is te vinden op de website van de SSB (Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven): www.s-bb.nl.

  Wil je een beeld krijgen van het beroep? Ga naar de pagina met beroepenfilmpjes.

  "De opleiding heeft mijn leven een positieve wending gegeven"
  Aron Lammers

  Student MBO Begeleider specifieke doelgroepen (niveau 3)

  Lees het interview
  "De opleiding heeft mijn leven een positieve wending gegeven"
  Aron Lammers

  Student MBO Begeleider specifieke doelgroepen (niveau 3)

  Lees het interview
  Inhoud van de opleiding

  De opleiding is beroepsgericht en sluit naadloos aan op de praktijk. In deze opleiding is o.a aandacht voor de doelgroep, sociale vaardigheden, ondersteuning, verzorging en sociale activering.

  De opleiding is opgebouwd rond een aantal ‘kerntaken’: een geheel van werkprocessen (taken) die je in het toekomstige beroep zult tegenkomen. Daarnaast volg je enkele algemene modules die iedere MBO-er moet volgen. De opleiding sluit perfect aan bij het meest recente kwalificatiedossier vanuit de overheid. Zo weet je zeker dat je voldoet aan alle deskundigheidseisen die op de arbeidsmarkt aan je gesteld worden.

  Een essentieel onderdeel van de opleiding is de beroepspraktijkvorming (BPV). Tijdens deze stage pas je de geleerde theorie toe in de praktijk van je toekomstige beroep. Daarbij krijg je uiteraard intensieve begeleiding. Je stage dient plaats te vinden bij een door de SBB (Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) erkend en geregistreerd leerbedrijf. Voor de opleiding MBO Begeleider gehandicaptenzorg moet je minimaal 620 uur stage te lopen. Dit kan in overleg met het leerbedrijf parttime of fulltime worden ingevuld.

  Inhoud
  Meer over de kerntaken

  De opleiding Begeleider gehandicaptenzorg is opgebouwd rondom de volgende basis- en profielkerntaken.

  Basiskerntaak 1: Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg

  Je ondersteunt individuele cliënten of een groep cliënten zo goed mogelijk op gebied van persoonlijke verzorging, wonen, scholing, sport, werk en vrije tijd. Je houdt daarbij de begeleidingsdoelen en afspraken, die beschreven staan in het plan van aanpak, als richtlijn. Je stimuleert de cognitieve, motorische, sociale, emotionele en creatieve ontwikkeling van cliënten bij activiteiten. Bijvoorbeeld bij muziek maken, knutselen, boodschappen doen, koken, huiswerk maken, sporten. Je levert ook een bijdrage aan de opvoeding van jonge cliënten. Verder ben je op de hoogte van ziektebeelden, handicaps en problemen, die bij de cliënten voorkomen. Je weet welke gevolgen deze ziektebeelden, de handicaps en problemen voor de cliënt kunnen hebben.

  Modules bij deze kerntaak:
  • De doelgroep uitgediept
  • ADL ondersteuning en verzorging
  • Begeleiding bij wonen en huishouden
  • Begeleiden bij dagbesteding
  • EHBO
  • Praktijkvoorbereidende opdrachten bij Basiskerntaak 1
  • BPV van Basiskerntaak 1

  Basiskerntaak 2: Werken aan kwaliteit en deskundigheid

  Je houdt je vakkennis en deskundigheid bij door het lezen van vakliteratuur en het volgen van bijscholingen. Ook lever je een bijdrage aan het bewaken en bevorderen van de kwaliteitszorg.

  Modules bij deze kerntaak:
  • Professioneel handelen
  • Kwaliteitszorg
  • Praktijkvoorbereidende opdrachten bij Basiskerntaak 2
  • BPV Basiskerntaak 2

  Profielkerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning in de gehandicaptenzorg

  Je wijst de cliënt de weg in het aanbod van activiteiten op gebied van werk, scholing en vrije tijd en geeft advies. Soms delegeer je deze taken aan een collega. Je ondersteunt jouw cliënt bij het voeren van de regie over zijn of haar eigen leven. Je coördineert de begeleiding en zorgverlening door bijvoorbeeld collega's, hulpverleners en familieleden goed te informeren over jouw cliënt, zodat zij de ondersteuning geven, die nodig is. Zo nodig overleg je namens de cliënt met de contactpersonen van een (toekomstige) werkplek, school of vereniging. Verder verricht je verpleegtechnische handelingen zoals het toedienen van medicijnen. Ook het begeleiden van nieuwe collega’s, stagiaires en vrijwilligers behoort tot je taken.

  Modules bij deze kerntaak:
  • Verpleegtechnische handelingen
  • Sociale activering en regievoering
  • Begeleiden en instructie geven
  • Praktijkvoorbereidende opdrachten bij Profiel Kerntaak 1
  • BPV Profielkerntaak 1

  Kerntaakdoorsnijdende modules

  Naast de kerntaakgebonden modules volg je enkele algemene modules. De kennis en vaardigheden die je hier opdoet, heb je nodig bij alle andere kerntaken.

  Modules:
  • Communicatie
  • De kennismaking
  Meer over de keuzedelen bij deze opleiding

  Naast de modules die horen bij een basis- of profielkerntaak, volg je bij deze opleiding ook een aantal keuzedelen. Deze bieden een verbreding of verdieping van je kennis en maken het mogelijk om je opleiding nog beter aan te laten sluiten bij je wensen en interesses. Zo volg je bijvoorbeeld modules die aansluiten bij de vervolgopleiding die je wilt volgen of die je een voorsprong geven voor als je straks gaat solliciteren. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor ondernemerschap, computervaardigheden of een voorbereiding op doorstroom naar het HBO.

  Het aanbod aan keuzedelen is bij de LOI zeer ruim. Het is immers belangrijk om je zo goed mogelijk voor te bereiden op een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt.

  Een overzicht van de beschikbare keuzedelen bij jouw opleiding vind je hier.

  Inclusief gratis praktijkdagen

  Bij deze opleiding via thuisstudie horen vier gratis extra praktijkdagen. Tijdens deze dagen is er aandacht voor communicatie en EHBO. Bij de klassikale opleiding zijn de praktijkdagen onderdeel van de reguliere bijeenkomsten.

  Gratis MBO Startdag helpt je snel op weg

  Voor alle MBO-studenten die starten met een volledige MBO-opleiding, organiseert de LOI een speciale bijeenkomst, de MBO Startdag. Op deze dag maak je kennis met je medestudenten en word je snel wegwijs gemaakt in de opleiding. Hoe zit de opleiding in elkaar? Hoe pak je de studie aan? Hoe werkt de online leeromgeving? En wat komt er kijken bij de stage (BPV)? Kortom: de basis voor een goed begin en soepel verloop van de opleiding.

  Onze studenten blijken de MBO Startdag zeer te waarderen. Gemiddeld geven zij een 8 als rapportcijfer aan deze dag.

  Bekijk de modules van de opleiding

  De modules die voor iedere MBO-opleiding op dit niveau gelijk zijn:

  • Loopbaan en burgerschap
  • Nederlands 2F
  • Rekenen 2F

  De specifieke modules voor dit beroep zijn:

  • De doelgroep uitgediept
  • ADL ondersteuning en verzorging
  • Begeleiding bij wonen en huishouden
  • Begeleiden bij dagbesteding
  • EHBO
  • Professioneel handelen
  • Kwaliteitszorg
  • Verpleegtechnische handelingen
  • Sociale activering en regievoering
  • Begeleiden en instructie geven
  • Communicatie
  • De kennismaking
  De gratis MBO Startdag maakt je snel wegwijs
  Beroepspraktijkvorming (BPV)

  De beroepspraktijkvorming (BPV) vormt een belangrijk deel van de opleiding. Je krijgt tijdens de BPV dan ook intensieve begeleiding door een praktijkbegeleider vanuit de LOI en een praktijkopleider vanuit het leerbedrijf. Hierdoor haal je het maximale uit je stage en sluit je deze met een goed resultaat af.

  Tijdens de stage wordt de geleerde theorie toegepast in de praktijk van het toekomstige beroep. Ook biedt de BPV de mogelijkheid om bepaalde handelingen of taken te leren, die je alleen in de praktijk onder de knie kunt krijgen. Bovendien geeft de BPV-periode een heel goed beeld van de dagelijkse gang van zaken in je toekomstige beroep.

  Voor deze opleiding geldt een minimum van 620 uur BPV bij een erkend en door de SBB (Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) geregistreerd leerbedrijf. In overleg met het leerbedrijf kan de BPV parttime of fulltime worden ingevuld.

  Filmpje over het beroep

  Ben je benieuwd of het beroep bij je past? En wil je een goed beeld krijgen van de dagelijkse werkzaamheden? Bekijk dan het beroepenfilmpje.

  Intensieve begeleiding tijdens de BPV

  Op de werkplek zelf word je tijdens de BPV intensief begeleid door een praktijkopleider. De praktijkopleider is een ervaren medewerker van het bedrijf waar je werkt.

  Vanuit de LOI krijg je een praktijkbegeleider toegewezen die je tijdens de BPV ondersteunt. Deze praktijkbegeleider brengt een bezoek aan de werkplek om te kijken of je er de stage goed kunt vervullen. Daarnaast geeft de praktijkbegeleider gedurende de stage feedback en adviezen en monitort hij de voortgang.

  Dankzij de intensieve begeleiding en het nauwe contact tussen de praktijkbegeleider en het stagebedrijf, ben je verzekerd van een goede aansluiting tussen de opleiding en de werkplek. Theorie en praktijk worden zo optimaal gecombineerd.

  Zo vind je een BPV-plaats

  Heb je bij de start van de studie een relevante baan en is het bedrijf waar je werkt geregistreerd bij de SBB (Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven), dan kun je het praktijkdeel van de opleiding op de werkplek uitvoeren. Is het bedrijf niet geregistreerd, dan kan de werkgever bij de SBB een aanvraag doen tot erkenning.

  Heb je geen (relevante) baan, sluit dan gedurende de opleiding een overeenkomst met een geschikt leerbedrijf. De meeste studenten vinden zelf een leerbedrijf. Wanneer je geen leerbedrijf kunt vinden, helpt de LOI daarbij.

  Het bedrijf waar je stage loopt, dient te zijn gevestigd in Nederland of het noorden van België. Om te kunnen starten met de BPV dien je eerst een aantal examens te hebben behaald.

  Kijk voor meer informatie over de stage, leuke tips en het vinden van een erkende stageplaats bij jou in de buurt op www.stagemarkt.nl

  Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

  Het kan voorkomen dat de organisatie waar je stage wilt lopen, om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vraagt. Is dit het geval, dan ben je verplicht deze te overleggen voordat je met de BPV kunt starten. De aanvraag van een VOG wordt soms vergoed door het stage bedrijf. Is dit niet het geval, dan zul je deze kosten (ca. € 41,35) zelf moeten voldoen. Kijk voor meer informatie over de VOG en het aanvraagformulier op www.justis.nl/vog.

  Examens

  De modules worden op diverse manieren afgerond, bijvoorbeeld met een afsluitende casusopdracht of met een schriftelijk of mondeling examen. Dat kan een LOI-examen zijn, of een examen dat wordt afgenomen door een externe instantie (zoals bij Nederlands 3F en Rekenen 3F). Alle examens staan onder toezicht van de Inspectie van het Onderwijs.

  Aan het afleggen van examens zijn kosten verbonden. De opleiding als geheel wordt afgesloten met een praktijkexamen en in de meeste gevallen met een criteriumgericht interview. Het afsluitende praktijkexamen en het criteriumgericht interview worden bij het leerbedrijf afgenomen door twee praktijkexaminatoren van de LOI.

  Examen
  Examen doen waar en wanneer je wilt

  Steeds meer examens kunnen iedere werkdag worden afgelegd op 16 verschillende locaties in Nederland. Je kunt dus meteen examen doen wanneer je er klaar voor bent, dat scheelt een hoop tijd. Je legt het examen digitaal af waardoor ook de uitslag snel bekend is. En heb je een keer een examen niet gehaald, dan kun je alsnog snel slagen voor een herexamen.

  Examenkosten

  Het examengeld voor deze opleiding bedraagt € 39,00 per maand. Hiervoor mag ieder examen dat via de LOI wordt afgenomen één keer kosteloos worden afgelegd.

  Aanmelden voor examens

  Tijdens de studie word je automatisch en op tijd geïnformeerd over deelname aan de LOI-examens: waar, wanneer en hoe laat ze worden afgenomen, hoeveel tijd je per onderdeel krijgt en hoe je je precies inschrijft. Van eventuele bijzonderheden word je eveneens op de hoogte gesteld. Meer informatie over het aanmelden bij externe exameninstanties is terug te vinden op LOI campus.

  Diploma en vervolgopleiding

  Deze opleiding is volledig erkend door het ministerie van OCW en als deeltijdopleiding geregistreerd in het Crebo onder nummer 25475. Na afloop wordt dan ook een officieel erkend MBO 3-diploma behaald. Met dit diploma op zak kun je aan de slag als begeleider gehandicaptenzorg. Ook doorstromen naar een vervolgopleiding op MBO 4-niveau is mogelijk.

  Je kunt het diploma aanvragen als alle examens zijn behaald en je beschikt over een bewijs waaruit blijkt dat de beroepspraktijkvorming met voldoende resultaat is volbracht.

  Diploma
  Mogelijke vervolgopleidingen

  Hierna kun je met de nodige vrijstellingen een MBO-opleiding op niveau 4 gaan volgen. Bijvoorbeeld MBO Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg, MBO Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen of MBO Sociaal maatschappelijke dienstverlening.

  De kwaliteitsgarantie van de LOI

  Al onze volledige MBO-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Alle MBO-opleidingen van de LOI worden gecontroleerd door de Inspectie van het onderwijs en blijken keer op keer te voldoen aan alle kwaliteitseisen. Bij het onlangs uitgevoerde onderzoek naar de Staat van de Instelling, gaf de Inspectie aan vol lof te zijn over het kwaliteitsborgingssysteem. Alle MBO-basisopleidingen en korte MBO-programma’s zijn onderdeel van een volledige MBO-opleiding.

  De diploma-eisen van volledige MBO-opleidingen worden landelijk bepaald en zijn vastgelegd in kwalificatiedossiers. Bij de LOI worden alle opleidingsprogramma’s van de MBO-opleidingen continu afgestemd op de meest recente eisen. Als MBO-student bij de LOI weet je dus dat je altijd een landelijk erkend MBO-diploma behaalt.

  Bovendien onderhoudt de LOI intensieve contacten met het bedrijfsleven en brancheverenigingen. Zo sluiten de opleidingen gegarandeerd aan op de actuele beroepspraktijk.

  Studiemethode
  Thuis of klassikaal, altijd met persoonlijke begeleiding

  Een MBO-opleiding volgen bij de LOI, betekent studeren met alle begeleiding die je nodig hebt (ook tijdens de stage), of je nu kiest voor een klassikale opleiding of voor flexibel thuis studeren.

  Heb je graag een extra stok achter de deur en wil je je medestudenten en docenten ontmoeten in de klas? Kies dan voor onze klassikale methode. Hierbij heb je wel de regelmaat van klassikaal onderwijs en toch voldoende flexibiliteit om de opleiding te combineren met je werk en privéleven.

  Wil je liever volledig flexibel zijn en vind je klassikale bijeenkomsten minder belangrijk? Kies dan voor onze thuisstudie methode. Hierbij ben je 100% flexibel om de opleiding te volgen waar en wanneer je maar wilt en te studeren in je eigen tempo, terwijl je toch een eigen docent hebt die je alle begeleiding geeft die je nodig hebt en aan wie je op elk moment vragen kunt stellen.


  Klassikaal studeren
  Thuis studeren

  Vaste structuur van bijeenkomsten

  In een kleine groep met docent en medestudenten
  Volledig flexibel in studieplek en -tijden
  Goed te combineren met werk en privé
  Begeleiding door ervaren docenten
  Online leeromgeving met effectieve studietools
  Kies voor thuis of klassikaal studeren
  Klassikaal studeren bij de LOI: eigentijds flexibel en efficiënt

  De klassikale MBO-opleidingen van de LOI bieden veel structuur, intensieve begeleiding en regelmatig contact met studiegenoten. Met iedere paar weken een bijeenkomst en in de tussenliggende weken thuisstudie met begeleiding via internet, bieden ze toch alle flexibiliteit om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en een druk privéleven.

  • Met keuze uit dag, avond- en zaterdagprogramma’s past de opleiding in elke agenda.
  • De klassikale bijeenkomsten om de 3 tot 4 weken zorgen voor een vast studieritme.
  • Er wordt gewerkt in kleine groepen onder leiding van ervaren docenten uit de praktijk.
  • Intensief aan de slag met de lesstof en extra uitleg bij lastige onderwerpen.
  • Veel oefening van vaardigheden in praktijksituaties.
  • De docent is ook tussentijds bereikbaar voor vragen.
  Thuis studeren bij de LOI: zelfstandig maar zeker niet alleen
  ”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
  Désirée Buenen

  Studeert bij de LOI

  ”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
  Désirée Buenen

  Studeert bij de LOI

  Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site.Tot slot krijg je bij de opleiding slimme online studietools voor effectieve, extra ondersteuning. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

  Maximale flexibiliteit

  Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

  Online leeromgeving met effectieve studietools

  De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad, een slimme kennistrainer en/of online hoorcolleges. Ook bouw je er een persoonlijk digitaal portfolio op waarmee je de ontwikkeling van je competenties inzichtelijk maakt.

  Studeren vanuit het buitenland

  Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

  Professionele begeleiding
  Topdocenten uit de praktijk

  De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring die de klassikale bijeenkomsten verzorgen én je via internet ook persoonlijk begeleiden in de tussenliggende weken. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

  Begeleiding van start tot diploma

  Goede begeleiding is belangrijk. Onze docenten staan dan ook van start tot diploma voor je klaar. Dat begint al met de MBO Startdag voor een soepele start van je opleiding. Tijdens de opleiding heb je een eigen docent die je opdrachten beoordeelt en antwoord op je vragen geeft. Ben je toe aan de stage? Dan heb je nauw contact met een praktijkbegeleider die je stageplek bezoekt en je feedback en advies geeft.

  Klassikale bijeenkomsten in kleine groepen

  Bij de klassikale opleidingen ga je intensief aan de slag met de lesstof en het eigen maken van vaardigheden. In kleine groepen krijg je extra uitleg over de lesstof, werk je samen met anderen en oefen je vaardigheden in praktijksituaties. De docent daagt je uit het beste uit jezelf te halen en biedt veel ruimte voor inbreng van de eigen werksituatie. Theorie en praktijk worden zo optimaal geïntegreerd.

  Loopbaanbegeleiding

  Tijdens je opleiding maak je een serie loopbaanopdrachten. De LOI wijst een loopbaanbegeleider toe die je ondersteunt en feedback geeft tijdens het loopbaantraject. Daarnaast bevat het loopbaantraject een hoorcollege time-management, waarin je leert je studie naast je privéleven te plannen.
  Naast loopbaanbegeleiding kun je, als je dat wilt, extra gecoacht worden tijdens de studie. Je loopbaanbegeleider zal je dan extra begeleiden, in de vorm van het voeren van een aantal studievoortgangsgesprekken. Zo krijg je precies de ondersteuning waar jij behoefte aan hebt. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

  Toelating

  Er zijn verschillende manieren om te worden toegelaten tot een volledige en erkende MBO-opleiding.

  Toelatingsmogelijkheden

  Je bent direct toelaatbaar wanneer je 18 jaar of ouder bent en in het bezit van een van de onderstaande diploma’s:

  • Een diploma VMBO kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg.
  • MBO-diploma niveau 2 of 3.
  • Diploma LBO, VBO of MAVO.
  • Overgangsbewijs HAVO of VWO naar het vierde leerjaar.
  • Diploma MBO-basisopleiding Begeleiding gehandicaptenzorg.
  • Diploma Kort MBO Begeleider gehandicaptenzorg.

  Toelatingsexamen 18+

  Voldoe je niet aan de vooropleidingseisen, maar ben je 18 jaar of ouder, dan is het mogelijk om het Toelatingsexamen 18+ af te leggen. Bij voldoende resultaat kun je op grond daarvan worden toegelaten tot de MBO-opleiding van je keuze. Je dient op de dag dan het examen minimaal 18 jaar te zijn.

  Het Toelatingsexamen 18+ wordt digitaal afgenomen op 16 locaties in Nederland en kan elke werkdag worden afgelegd. Het examen bestaat uit meerkeuzevragen op het gebied van taal- en rekenvaardigheid en toetst of je het niveau van de MBO-opleiding aan kunt. Aanmelden voor het toelatingsexamen kan digitaal via dit formulier. Ben je dyslectisch? Meld je dan telefonisch aan via (071) 54 51 234 en geef aan dat je dyslectisch bent. De kosten voor het toelatingsexamen bedragen € 75,-. Na het succesvol afleggen van het examen kan worden gestart met de gekozen MBO-opleiding van de LOI en wordt dit bedrag in mindering gebracht op het lesgeld. Ben je gezakt voor het examen, dan is het mogelijk een herkansing aan te vragen.

  Studieduur en vrijstelling

  Een opleiding van de LOI is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. De aanbevolen studieduur is inclusief BPV-uren.

  Studieduur: 18 maanden

  Studieduur
  Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

  Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij alle LOI-opleidingen mag je langer over de opleiding doen, tot maximaal tweemaal de vermelde studieduur (met een minimum van 12 maanden). Je behoudt recht op online persoonlijke begeleiding door deskundige docenten en toegang tot alle (online) studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Een belangrijk verschil met andere opleiders!

  Mogelijke vrijstellingen

  Eerder behaalde diploma’s kunnen recht geven op vrijstellingen voor gelijknamige modules binnen een vervolgopleiding. Met een vrijstelling hoef je geen examen te doen voor de desbetreffende module, bespaar je studietijd en krijg je korting op het lesgeld. Meer informatie vind je bij Vrijstellingen voor volledige MBO-opleidingen en korte MBO-programma's. Neem bij vragen contact op met de afdeling Studievoorlichting: (071) 545 1234. Het is ook mogelijk om eerst een verzoek tot vrijstelling te doen voordat je je inschrijft.

  Op dit moment kunnen alleen vrijstellingen worden verleend voor de generieke vakken (Loopbaan en Burgerschap, COE Nederlands, COE Rekenen). Vanaf 1 augustus 2017 kan voor alle modules vrijstelling worden aangevraagd.

  Lesgeld
  Betaal alleen lesgeld en examenkosten

  Een opleiding bij de LOI is niet alleen een slimme, maar ook een zeer voordelige keuze. Je betaalt voor deze opleiding namelijk alléén lesgeld en examenkosten. Eénmalig wordt er bij inschrijving een klein bedrag in rekening gebracht voor inschrijfkosten. Al het lesmateriaal is inbegrepen bij het lesgeld. Je hoeft dus zelf geen boeken aan te schaffen. Bovendien betaal je alleen lesgeld voor de duur van je opleiding. Is de opleiding nog niet afgerond? Geen probleem! Je behoudt kosteloos recht op correctie en begeleiding én toegang tot alle online studietools, voor een periode tot tweemaal de aanbevolen studieduur. Je kunt dus twee keer zo lang studeren, zonder extra kosten.

  Het lesgeld is inclusief:

  • Al het benodigde lesmateriaal.
  • Begeleiding door ervaren docenten.
  • Intensieve begeleiding tijdens de BPV.
  • Toegang tot de online leeromgeving.
  • Langer studeren, zonder extra kosten (tot twee keer de aanbevolen studieduur).
  • Klassikale bijeenkomsten (bij de klassikale opleiding).
  • Gratis extra praktijkdagen.
  • Gratis MBO Startdag.

  We gaan er van uit dat je zelf beschikt over eventuele benodigde software. Van de meeste pakketten zijn online trialversies beschikbaar die je gedurende een beperkte periode gratis kunt gebruiken.

  Lesgeld thuisstudie : 18 x € 89,-
  Lesgeld klassikaal : 18 x € 149,-

  Via de regeling Scholingsaftrek, kun je van de belasting een flink deel van je studiekosten terugkrijgen. Bekijk hieronder hoeveel.

  Studiekosten fiscaal aftrekbaar

  Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, reiskosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

  Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 600,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

  HBO-bachelor Rechten
  Collegegeld p/j € 2.028,00
  Examenkosten € 708,00
  Drempel € 250,00
  Jouw voordeel € 894,96 - € 1.292,72*
  MBO Apothekersassistent
  Collegegeld p/j € 1.059,00
  Examenkosten € 468,00
  Drempel € 250,00
  Jouw voordeel € 459,72 - € 644,04*
  Bewindvoerder
  Collegegeld p/j € 1.040,00
  Examenkosten € 110,00
  Drempel € 250,00
  Jouw voordeel € 324,00 - € 468,00*

  *Per jaar, afhankelijk van je belastingschaal (37%, 40% of 52%).

  Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
  Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

  Betaalt de werkgever?

  Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

  Voordelen voor werkgevers

  LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Met ruim 1000 opleidingen in alle vakgebieden, flexibele studiemethodes en de mogelijkheid om de opleiding volledig toe te snijden op het bedrijf, kan worden voldaan aan iedere opleidings- of trainingsbehoefte. 

  De voordelen:

  • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
  • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
  • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
  • Keuze uit klassikaal of thuis studeren
  • Persoonlijke en directe begeleiding

  Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

  Startdatum en locaties

  Schrijf nu in via het inschrijfformulier en start wanneer je wilt. Doe het dus vandaag nog! Bij een thuisstudie kun je elke datum kiezen. Bij een klassikale opleiding is er keuze uit een aantal startdata en locaties. Dagbijeenkomsten vinden altijd op vrijdag of zaterdag plaats van 9:30 tot 16:30 uur, avondbijeenkomsten op dinsdag- of donderdagavond van 19:00 tot 22:00 uur.

  Wanneer voor het eerstvolgende startmoment bekend is op welke locatie en dag de opleiding definitief start, staat dit vermeld op deze pagina. Ook dan kun je je nog steeds ook voor andere locaties en dagen aanmelden.

  Klassikaal studeren

  Eerstvolgende startmoment:

  Oktober 2017

  Eerste bijeenkomst:

  Medio oktober 2017

  Aantal bijeenkomsten dagopleiding:

  18

  Aantal bijeenkomsten avondopleiding:

  36

  Plaats:

  Amsterdam

  Apeldoorn

  Den Haag

  Eindhoven

  Leiderdorp

  Rotterdam

  Utrecht

  Zwolle

  Amsterdam

  Apeldoorn

  Den Haag

  Eindhoven

  Leiderdorp

  Rotterdam

  Utrecht

  Zwolle

  Thuis studeren

  De opleiding past zich volledig aan jouw leven aan. Starten kan wanneer je wilt. Je bepaalt zelf waar je de opleiding volgt, op welk moment je studeert en hoe lang. Daarbij sta je er nooit alleen voor. Je hebt een eigen docent die via de online leeromgeving altijd snel bereikbaar is.

  Inschrijven

  Inschrijven is heel eenvoudig. Schrijf je in via de inschrijfbutton en je start binnenkort.

  14 dagen vrijblijvend op proef

  Voldoet de opleiding niet aan je verwachting? Dan kun je deze binnen 14 kalenderdagen zonder opgaaf van redenen beëindigen.