Logistiek management

Groei door.
Bewaard
Vergelijk

Te vergelijken opleidingen

Je kunt maximaal 3 opleidingen vergelijken

Nu vergelijken
071 - 545 1234 Contact

voor

Je zoekopdracht heeft helaas geen resultaten opgeleverd

Gevonden opleidingen

Geen opleidingen gevonden

Naar alle zoekresultaten

Relevante vakgebieden

Geen vakgebieden gevonden

Overige zoekresultaten

Geen pagina gevonden

Veelgestelde vragen

Vakgebied

Logistiek management

Biedt kennis over de uitvoering van logistieke concepten, leidinggeven en organisatiestructuren. Na de cursus logistiek management kun je aan de slag in een logistieke managementfunctie

In het kort

In het kort

Biedt kennis over de uitvoering van logistieke concepten, leidinggeven en organisatiestructuren. Na de cursus logistiek management kun je aan de slag in een logistieke managementfunctie

Lesgeld thuisstudie
12 x € 69,00
Studieduur
12 maanden
Diploma
LOI-diploma
Benodigde vooropleiding
Geen

Met de cursus Logistiek management bereid je je voor op een dynamische baan, met veel afwisseling en contacten binnen én buiten de organisatie. De hoofdtaak van een manager in de logistiek is het ontwikkelen van plannen die leiden tot kostenbesparing en een betere service. Bovendien beslist hij of zij over procedures en systemen op het gebied van de goederenstroom en geeft leiding aan de invoering daarvan binnen de organisatie. Het doel van deze functie? Een stevige concurrentiepositie en een flexibele en gezonde bedrijfsvoering in de organisatie. Na deze cursus heb je alle kennis en vaardigheden die vereist zijn om op beleidsniveau te werken in de logistiek.

Daarom kies je voor de cursus Logistiek management

 • Goede opstap voor HBO Management en HBO Logistiek en Economie.
 • Uitstekende voorbereiding op managementfunctie in de logistiek.

Doelgroep en toelating

Doelgroep en beroep

De cursus Logistiek management is bestemd voor iedereen die zich op managementniveau wil bezighouden met procedures en systemen op het gebied van de goederenstroom en leiding wil geven aan de invoering daarvan binnen de organisatie.

Na afloop ben je klaar voor een managementfunctie in de logistiek. De vraag naar vakmensen met de juiste logistieke kennis groeit door de sterke (internationale) concurrentie nog altijd. De arbeidsmarkt voor logistieke deskundigen is dus erg gunstig.

Vooropleiding

Voor de cursus Logistiek management is een algemene ontwikkeling op HAVO- of MBO-niveau gewenst.

De cursus

Inhoud van de cursus Logistiek management

De cursus Logistiek management biedt een inleiding in de organisatieleer en logistiek. We behandelen verschillende organisatietheorieën en –processen. Ook leer je organisaties indelen en structuur aanbrengen in een organisatie. Verder behandelen we de aspecten van de goederen- en informatiestroom. Bovendien behandelen we de meest gebruikte systemen voor het besturen van de goederenstroom in een productieorganisatie. Verder moet een logistiek manager kennis hebben van material management en verbetermanagement. Een groot aantal facetten van inkoop wordt behandeld en we bespreken verbeteringen die gericht zijn op het beter voldoen aan de doelstellingen van de organisatie.

Meer over de inhoud

De cursus Logistiek management bestaat uit de volgende onderdelen.

Inleiding organisatieleer

Dit blok geeft een inleiding in de organisatiekunde. Wat is eigenlijk een organisatie en welke verschillende organisaties zijn er? Verschillende organisatietheorieën en –processen komen aan bod. Welke relatie is er tussen een organisatie en de samenleving? Je leert organisaties indelen en structuur aanbrengen in een organisatie. Verder komen diverse onderwerpen aan de orde op het gebied van managen: beleidsontwikkeling, planning, besluitvorming, managementtheorieën, principes en stijlen van leidinggeven.

Inleiding logistiek

Logistiek wordt ook wel gedefinieerd als de integrale besturing van de goederen- of dienstenstroom. In dit blok bespreken we diverse begrippen die gebruikt worden als het over logistiek gaat en de verschillende typen bedrijven binnen de logistiek. Ook komen de aspecten van de goederen- en informatiestroom aan de orde.

De logistieke organisatie

In dit blok leer je hoe de logistiek in een organisatie kan zijn opgenomen. Er wordt dieper ingegaan op de activiteiten en de besturing van de goederenstroom. Ook customer service level, de invloed van de maatschappij op het logistieke proces, flexibiliteit en de wisselwerking tussen marketing en logistiek komen aan bod. Kortom, de externe logistieke prestatie wordt doorgelicht.

Systeembenadering in de logistiek

In dit blok wordt het logistieke proces bekeken vanuit de systeembenadering. Dit is een bepaalde aanpak om zaken, onderwerpen en systemen te structureren en daardoor beter en overzichtelijker te kunnen bespreken en onderzoeken. De wisselwerking tussen logistiek en diverse factoren, zoals de markt, de vraag, de inkoop en productie komt uitgebreid aan bod. Ook de kosten die een logistiek systeem meebrengt, worden onder de loep genomen.

Goederen- en informatiestroom

De besturing van de integrale goederenstroom staat in dit blok centraal. De keten wordt als geheel beschouwd en je leert welke middelen invloed hebben op het besturen van de geoderenstroom. Besturingsmethodes die bijvoorbeeld ter sprake komen, zijn verandering of vereenvoudiging van de grondvorm en het aanpassen van de ligging van het klantorderontkoppelpunt. Ten slotte komen diverse logistieke informatiesystemen aan de orde.

MRP-systeem, DRP-systeem, JIT-systeem en OPT-systeem

Het meest gebruikte systeem voor het besturen van de goederenstroom in een productieorganisatie, het MRP-systeem, komt in dit blok aan de orde. De voor- en nadelen van het systeem worden uiteengezet. Je leert de mogelijkheden kennen en flexibel om te gaan met het systeem, zodat je ook uit de voeten kunt in een omgeving waar een andere visie op MRP geldt. Ook behandelen we verschillende systemen op het gebied van fysieke distributie. Zo is er het DRP-systeem dat samen met het MRP-systeem een integraal systeem voor de bedrijfsvoering vormt. Maar we kennen ook het Just-in-Time-systeem en het Optimized Production Technology-systeem. Deze systemen worden apart behandeld en onderling vergeleken.

Material management

Dit blok draait om het voorspellen van de vraag van de klant en het inkopen hiervan. Zonder inkoop is er geen goederenstroom en dus ook geen besturing. Vandaar dat er bij een groot aantal facetten van inkoop wordt stilgestaan. De volgende stap is het opslaan van artikelen, je leert hoe je met voorraden omgaat en welke systemen er zijn voor het beheersen van de voorraad. Ook komen diverse systemen voor projectplanning aan de orde. En de integrale aanpak met de eerder besproken systemen wordt behandeld.

Fysieke distributie

Het fysieke distributietraject is nauw verweven met het material management-traject. Dit blok gaat dieper in op de specifieke aandachtsgebieden van de fysieke distributie. Wat is een distributiekanaal, waar moet het distributiecentrum komen te staan? Zaken als transportkosten, wegennet, aanvoer- en afvoermogelijkheden, aanwezige infrastructuur, arbeidsmarkt etc. komen allemaal aan bod. Ook komen het verpakken van materialen en de bijbehorende logistieke, marketing- en milieuaspecten aan de orde. Verder wordt het externe transport onder de loep genomen.

Verbetermanagement

Logistiek is een veelomvattend functiegebied dat onder veel invloeden van binnen en buiten de organisatie staat. Het aanpassen van de logistiek naar deze invloeden, kan ook gezien worden als verbeteren. Vandaar dat we in dit blok aandacht besteden aan verbetermanagement. Verbeteringen zijn gericht op het beter of optimaal voldoen aan de doelstellingen van de organisatie, maar hebben ook zelf weer invloed op de organisatie. Diverse technieken om hiermee om te gaan, komen aan de orde.

Examens en diploma

Examen

Deze cursus wordt afgesloten met een praktijkopdracht van de LOI.

Diploma en vervolgopleiding

Als de opdracht met een voldoende wordt afgesloten, ontvang je het LOI-diploma Logistiek management.

Wie verder wil studeren, heeft de keuze uit diverse vervolgopleidingen. Kies bijvoorbeeld voor de HBO-opleidingen Logistiek en Economie of Management. Kijk bij de desbetreffende opleiding voor de vooropleidingseisen.

De kwaliteitsgarantie van de LOI

Bij alle LOI-opleidingen staat de kwaliteit voorop. Alle volledige MBO- en HBO-opleidingen van de LOI zijn door de minister van OCW erkend dan wel aangewezen op grond van de WEB en de WHW. De kwaliteit van de opleidingen en studiebegeleiding staan continu onder controle van professionals uit de praktijk. Ook werken we nauw samen met brancheorganisaties en exameninstanties. Zo weet je zeker dat je opleiding aansluit op de wensen van de arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

Alle bacheloropleidingen van LOI Hogeschool zijn NVAO-geaccrediteerd. Daarnaast heeft LOI Hogeschool het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg.

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode
Thuisstudie: zelfstandig maar zeker niet alleen

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site. Tot slot krijg je bij de opleiding slimme online studietools voor effectieve, extra ondersteuning. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Maximale flexibiliteit
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad en een slimme kennistrainer. Bij steeds meer opleidingen kun je via LOI Campus online hoorcolleges volgen of zelfs live webcolleges.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding
Topdocenten uit de praktijk

De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring in het werkveld van je opleiding, die je van start tot eindstreep begeleiden. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Studieduur en kosten

Studieduur

Een opleiding van de LOI is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. Op basis van de vermelde studieduur kun je uitgaan van ongeveer 8 uur studie per week. Afhankelijk van werkervaring en de tijd die je in de opleiding steekt, kan de cursus sneller worden afgerond.

Studieduur: 12 maanden

Hoeveel tijd kost mijn studie

Je bepaalt zelf hoeveel uur je per week aan de opleiding besteedt. Als gemiddelde kun je uitgaan van ongeveer 8 uur studie per week. Afhankelijk van de beschikbare tijd en je ervaring kan dit meer of minder zijn. Is het druk op het werk of in je privésituatie, of heb je tijdelijk juist meer tijd te besteden? Geen probleem! De studie past zich aan jou aan.

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij alle LOI-opleidingen mag je langer over de opleiding doen, tot maximaal tweemaal de vermelde studieduur (met een minimum van 12 maanden). Je behoudt recht op persoonlijke begeleiding door deskundige docenten en toegang tot alle online studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Een belangrijk verschil met andere opleiders!

Studietijd halveren? Dat kan!

Door het flexibele karakter van de thuisstudies, kunnen deze tot wel 2x zo snel afgerond worden. Wil je vaart maken en heb je meer tijd per week beschikbaar? De opleiding past zich aan jou aan in plaats van andersom. De lesstof, de docent, de leeromgeving, alles is beschikbaar om versneld je einddoel te halen. Het omgekeerde geldt trouwens ook. Heb je (tijdelijk) minder tijd beschikbaar, dan mag je langer over je studie doen.

Kosten

Lesgeld

Het lesgeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Het lesgeld kan per maand of in één keer (met 3% korting) worden betaald.

Lesgeld thuisstudie : 12 x € 69,00
Inschrijfkosten
: € 29,50 (éénmalig)

Het lesgeld is inclusief:

 • Al het benodigde lesmateriaal.
 • Begeleiding door ervaren docenten.
 • Toegang tot de online leeromgeving.
 • Langer studeren, zonder extra kosten (tot twee keer de aanbevolen studieduur).
Verlaag je studiekosten

Er zijn diverse (fiscale) regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 600,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.148,00
Examenkosten € 1.068,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 1.097,42 - € 1.542,32*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.068,00
Examenkosten € 468,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 475,82 - € 668,72*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 940,00
Examenkosten € 110,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 256,00 - € 416,00*

*Per jaar, afhankelijk van je belastingschaal (37%, 40% of 52%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

De voordelen:

 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Incompany, klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Schrijf je in via de inschrijfbutton en je start binnenkort.

Lesgeld thuisstudie
12 x € 69,00
Studieduur
12 maanden
Diploma
LOI-diploma
Benodigde vooropleiding
Geen

Voldoet de opleiding niet aan je verwachting? Dan kun je deze binnen 14 kalenderdagen zonder opgaaf van redenen beëindigen.

Nog dagen! Laatste dag! Laatste kans!
Aantrekkelijke tijdschriftenactie

Tijdelijk ontvang je bij inschrijving een BladCadeau t.w.v. € 50,- voor een abonnement naar keuze. Het abonnement stopt automatisch na afloop, je zit dus nergens aan vast.
Meer over deze actie