Branchediploma medisch pedicure

Vakgebied

Branchediploma medisch pedicure

Erkend door branchevereniging ProVoet, leidt op voor de TCI-examens, cursus inclusief lesmateriaal en praktijkdagen.

In het kort

In het kort

Erkend door branchevereniging ProVoet, leidt op voor de TCI-examens, cursus inclusief lesmateriaal en praktijkdagen.

Lesgeld thuisstudie
8 x € 95,20 (€ 119,00) 20% korting
Studieduur
8 maanden
Diploma
BRAVO-diploma
Erkenningen
ProVoet
Benodigde vooropleiding
Vak- of Branchediploma Pedicure of Pedicure Plus

Heb je de cursus Branchediploma pedicure afgerond en wil je je specialiseren in zogenaamde ‘risicovoeten’ en specialistische technieken? Dan is de praktijkgerichte cursus Branchediploma medisch pedicure een echte aanrader. Deze cursus is de perfecte voorbereiding op het branche-erkende examen van de Stichting Toetscentrum Intereducatief (TCI).

Je wordt breed opgeleid om mensen van voetproblemen af te helpen. Verschillende behandelingsmogelijkheden voor complexe voet- en nagelaandoeningen worden uitgebreid besproken. Om een succesvol medisch pedicure te worden heb je meer dan alleen vakinhoudelijke kennis nodig. Daarom is er tijdens de cursus ook veel aandacht voor sociale en communicatieve vaardigheden en voor ondernemersvaardigheden en voor de regelgeving op het gebied van hygiëne, arbo en milieu.

Daarom kies je voor de cursus Branchediploma medisch pedicure

 • Inclusief gratis praktijkdagen.
 • Aantrekkelijke korting op professionele materialenset.
 • Uitstekend vervolg op de cursus Branchediploma pedicure.
 • Leidt op voor de TCI-examens.
 • Erkend branchediploma. 

provoetTCI

”Een LOI-cursus sluit naadloos aan bij de eisen van het werkveld.”
Lucie de Ridder

Werkzaam bij de LOI


Lees het interview
”Een LOI-cursus sluit naadloos aan bij de eisen van het werkveld.”
Lucie de Ridder

Werkzaam bij de LOI

Lees het interview

Doelgroep en toelating

Doelgroep en beroep

De cursus Branchediploma medisch pedicure is bestemd voor iedereen die al werkzaam is in de branche als pedicure niveau 3 en een erkend pedicurediploma wil halen op MBO 4-niveau, zonder hiervoor een volledige MBO-cursus te hoeven volgen.

Na het afronden van de cursus ben je uitstekend voorbereid op het examen van de Stichting Toetscentrum Intereducatief (TCI). Dit diploma toont aan dat je beschikt over alle kennis en vaardigheden om mensen met medische voetproblemen op de juiste wijze te behandelen.

Zo ben je onder meer in staat voetproblemen te verhelpen die ontstaan zijn door reuma, diabetes, spasticiteit, ouderdom en verwaarlozing. Ook beschik je over uitgebreide kennis van specialistische technieken als orthesiologie, nagelregulatie en -reparatie en antidruktechnieken. Na afloop kun je als medisch pedicure terecht bij een pedicurepraktijk of zelf een praktijk starten.

Vooropleiding

Om de cursus te kunnen volgen, dien je te beschikken over een Vak- of Branchediploma Pedicure of een diploma Pedicure Plus. Wij adviseren om ten alle tijden navraag te doen bij TCI of Provoet of het diploma toelating geeft tot de cursus (examen). TCI en Provoet zijn daarin bepalend en niet de LOI.

De cursus

Inhoud van de cursus Branchediploma medisch pedicure

De cursus is opgebouwd uit vier delen en behandelt alles wat een medisch pedicure moet weten én kunnen. Je leert voetproblemen behandelen die specifiek verbonden zijn aan diabetes, maar ook voetproblemen die ontstaan zijn door bijvoorbeeld reuma, spasticiteit of verwaarlozing. Vervolgens gaan we dieper in op specialistische technieken. Bovendien is er aandacht voor de regelgeving op het gebied van hygiëne, arbo en milieu. Belangrijke kennis voor een medische pedicure. Tot slot gaat de cursus in op ondernemersvaardigheden.

Tijdens de cursus ontvang je boeken die zijn geschreven door specialisten uit de branche en sluiten dus goed aan op de praktijk. De benodigde kennis en vaardigheden op het gebied van ondernemen, zijn door de gehele leerstof verweven. Tijdens de cursus bouw je een portfolio op aan de hand waarvan je je competenties kunt aantonen. Dit portfolio heb je nodig voor het examen; tijdens het criteriumgericht interview wordt het uitgebreid besproken.

Meer over de inhoud

Deze cursus is opgebouwd uit vier modules.

Risicovoet (inclusief diabetes- en oncologische voet)

Dit deel van de opleiding behandelt twee onderwerpen: Diabetische voetverzorging en overige risicovoeten. Bij diabetische voetverzorging komen technieken aan bod waarmee je voetproblemen kunt behandelen die specifiek zijn verbonden aan diabetes.

Voor de behandeling van overige risicovoeten leer je technieken die toegepast kunnen worden bij problemen die onder meer ontstaan door reuma, spasticiteit, ouderdom en verwaarlozing. De praktijk van de beide onderwerpen van het onderdeel Risicovoet komt uitgebreid aan bod tijdens de speciaal hieraan gewijde praktijkdag.

Specialistische technieken

Gedurende dit deel van de opleiding komen er verschillende specialistische technieken aan bod, waarmee je steeds een specifiek voetprobleem kunt behandelen. Zo leer je nagelbeugels, een orthese en anti-druk toepassen en een stootnagel herstellen. Deze vaardigheden worden geoefend tijdens vier praktijkdagen.

Hygiëne, Arbo, milieu en kwaliteit

Omdat de wet- en regelgeving op het gebied van milieu, hygiëne en arbo heel belangrijk is voor de medisch pedicure, wordt tijdens de opleiding hieraan veel aandacht besteed. Een medisch pedicure moet in staat zijn om het kwaliteit-, veiligheid-, arbo- en milieubeleid voor zijn of haar eigen bedrijf te ontwikkelen en op een juiste wijze tot uitvoering te laten komen. Tijdens dit deel van de opleiding leer je ervoor te waken dat er bij jouw bedrijf altijd volgens de geldende wet en regelgeving wordt gewerkt.

Ondernemersvaardigheden

Deze module behandelt alle aspecten van het zelfstandig ondernemerschap. Hoe voer je bijvoorbeeld marktonderzoek uit? Hoe ontwikkel je een bedrijfsbeleid? En hoe bepaal je je tarieven? Ook is er aandacht voor het begeleiden van medewerkers en het samenwerken met andere disciplines.

Inclusief gratis praktijkdagen

Bij de cursus Branchediploma medisch pedicure horen zes praktijkdagen bij Podiamed in Rotterdam. Tijdens de praktijkdagen oefen je onder begeleiding van professionals om de technieken echt goed in de vingers te krijgen. Vijf van deze dagen staan in het teken van het oefenen van de technieken en behandelingen. Tijdens de laatste dag doe je een proefpraktijkexamen.

Houd er rekening mee dat je zelf een model mee moet nemen bij de praktijkdagen. Waar dit model aan moet voldoen, lees je tijdens de cursus op LOI Campus, de online leeromgeving.

Voor deelname aan het praktijkexamen, wordt het bijwonen aan de praktijkdagen verplicht gesteld door exameninstantie TCI. De laatste praktijkdag bestaat uit een proeve van bekwaamheid. Als deze met goed gevolg is afgerond, ontvang je een toelatingsbewijs voor de praktijkexamens van TCI.

Examens en diploma

Examen

Het Branchediploma medisch pedicure bestaat uit drie bewijzen van bekwaamheid, die weer onderverdeeld zijn in theorie- en praktijktoetsen. De toetsen worden afgenomen door exameninstantie TCI.

Om in aanmerking te komen voor het Branchediploma medisch pedicure, moet je de volgende examens met een voldoende resultaat hebben afgerond en de bijbehorende bewijzen van bekwaamheid hebben behaald:

 • Diabetische voet - theorietoets (bewijs van bekwaamheid 4.11.1)
 • Reumatische voet - theorietoets (bewijs van bekwaamheid 4.11.2)
 • Overige risicovoet - theorietoets (oncologische voet) (bewijs van bekwaamheid 4.11.3)
 • Risicovoet - praktijkexamen (beroepssimulatie) (bewijs van bekwaamheid 4.11)
 • Specialistische technieken - theorietoets (bewijs van bekwaamheid 4.12.1)
 • Specialistische technieken  - praktijkexamen (bewijs van bekwaamheid 4.12.1)
 • Portfolio-assessment Ondernemersvaardigheden (bewijs van bekwaamheid 4.3.1)

De examens worden bij TCI vier keer per jaar georganiseerd. Om deel te mogen nemen aan praktijkexamens moet de proeve van bekwaamheid tijdens de laatste LOI-praktijkdag met goed gevolg zijn uitgelegd. Kijk op www.tci-examens.nl voor meer informatie over de aanmelding voor het examen.

Kijk voor de examenkosten bij Studieduur en kosten.

Diploma

Na succesvolle afronding van het examen, heb je het Branchediploma medisch pedicure op zak. Dit is een branche-erkend diploma waarvan het niveau vergelijkbaar is met een MBO-niveau 4 opleiding.

Geen diploma? Vraag een studieverklaring aan

Wil of kun je geen examen afleggen, maar heb je wel alle opdrachten ter beoordeling ingestuurd? Dan kun je een studieverklaring aanvragen. Hierop staan de gevolgde cursus en de behaalde resultaten. De kosten voor een verklaring bedragen € 25,-.

De kwaliteitsgarantie van de LOI

Bij alle LOI-opleidingen staat de kwaliteit voorop. Alle volledige MBO- en HBO-opleidingen van de LOI zijn door de minister van OCW erkend dan wel aangewezen op grond van de WEB en de WHW. De kwaliteit van de opleidingen en studiebegeleiding staan continu onder controle van professionals uit de praktijk. Ook werken we nauw samen met brancheorganisaties en exameninstanties. Zo weet je zeker dat je opleiding aansluit op de wensen van de arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

Alle bacheloropleidingen van LOI Hogeschool zijn NVAO-geaccrediteerd. Daarnaast heeft LOI Hogeschool het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg.

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode
Thuisstudie: zelfstandig maar zeker niet alleen

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Maximale flexibiliteit
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad en een slimme kennistrainer. Bij steeds meer opleidingen kun je via LOI Campus online hoorcolleges volgen of zelfs live webcolleges.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding
Topdocenten uit de praktijk

De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring in het werkveld van je opleiding, die je van start tot eindstreep begeleiden. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Studieduur en kosten

Studieduur en vrijstelling

Een opleiding van de LOI is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. Op basis van de vermelde studieduur kun je uitgaan van ongeveer 8 uur studie per week. Afhankelijk van werkervaring en de tijd die je in de opleiding steekt, kan de cursus sneller worden afgerond.

Studieduur: 8 maanden

Hoeveel tijd kost mijn studie

Je bepaalt zelf hoeveel uur je per week aan de opleiding besteedt. Als gemiddelde kun je uitgaan van ongeveer 8 uur studie per week. Afhankelijk van de beschikbare tijd en je ervaring kan dit meer of minder zijn. Is het druk op het werk of in je privésituatie, of heb je tijdelijk juist meer tijd te besteden? Geen probleem! De studie past zich aan jou aan.

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij alle LOI-opleidingen mag je langer over de opleiding doen, tot maximaal tweemaal de vermelde studieduur (met een minimum van 12 maanden). Je behoudt recht op persoonlijke begeleiding door deskundige docenten en toegang tot alle online studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Een belangrijk verschil met andere opleiders!

Studietijd halveren? Dat kan!

Door het flexibele karakter van de thuisstudies, kunnen deze tot wel 2x zo snel afgerond worden. Wil je vaart maken en heb je meer tijd per week beschikbaar? De opleiding past zich aan jou aan in plaats van andersom. De lesstof, de docent, de leeromgeving, alles is beschikbaar om versneld je einddoel te halen. Het omgekeerde geldt trouwens ook. Heb je (tijdelijk) minder tijd beschikbaar, dan mag je langer over je studie doen.

Mogelijke vrijstellingen

Wil je een vrijstelling aanvragen bij TCI? Dan kan door dit formulier in te vullen en op te sturen. Vergeet niet de aanvraag te ondertekenen; hiermee kan TCI de kosten bij je incasseren.

Aan het aanvragen van vrijstellingen zijn kosten verbonden, te weten € 20,– per aanvraag en € 16,– per te verlenen vrijstelling. TCI beoordeelt je aanvraag en stuurt de uitslag vervolgens naar de LOI.

Kosten

Lesgeld

Het lesgeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Het lesgeld kan per maand of in één keer (met 3% korting) worden betaald.

Lesgeld thuisstudie : 8 x € 95,20 (€ 119,00)
Inschrijfkosten
: € 29,50 (éénmalig)

Het lesgeld is inclusief:

 • Al het benodigde lesmateriaal.
 • Begeleiding door ervaren docenten.
 • Toegang tot de online leeromgeving.
 • Langer studeren, zonder extra kosten (tot twee keer de aanbevolen studieduur).

Examenkosten

Het totale examengeld bedraagt ongeveer € 894,00. Je betaalt dit bedrag aan de desbetreffende exameninstantie.

Verlaag je studiekosten

Er zijn diverse (fiscale) regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 600,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.148,00
Examenkosten € 1.068,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 1.097,42 - € 1.542,32*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.068,00
Examenkosten € 468,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 475,82 - € 668,72*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 940,00
Examenkosten € 110,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 256,00 - € 416,00*

*Per jaar, afhankelijk van je belastingschaal (37%, 40% of 52%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Extra voordeel voor cursisten

Als cursist van de cursus Branchediploma medisch pedicure profiteer je van exclusieve kortingen op professionele producten en beauty vakbladen.

Korting op professionele materialen

De LOI werkt voor deze opleiding samen met Podiamed. Als LOI-cursist krijg je daarom maar liefst 20% korting op professionele producten van Podiamed. Ook na deze opleiding profiteer je nog van deze korting.

Korting op beauty vakbladen

Dankzij een unieke samenwerking met Beauty Media Group profiteer je als LOI-cursist van een flinke korting op een abonnement op de vakbladen Beauty Wellness Magazine en Nail Design Magazine. Blijf op de hoogte van (inter)nationale trends, workshops en evenementen en betaal slechts de helft van de prijs. Een uniek aanbod!

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

De voordelen:

 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Incompany, klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Regel het direct online of neem contact op via 071 545 1234. Schrijf je nu in en start binnenkort.

Lesgeld thuisstudie
8 x € 95,20 (€ 119,00) 20% korting
Studieduur
8 maanden
Diploma
BRAVO-diploma
Erkenningen
ProVoet
Benodigde vooropleiding
Vak- of Branchediploma Pedicure of Pedicure Plus

Het is mogelijk om de opleiding 14 kalenderdagen vrijblijvend uit te proberen. Verder ga je nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien zijn er geen tussentijdse prijswijzigingen.

Nog dagen! Laatste dag! Nu verlengd!
Gratis BladCadeau t.w.v. €50,-

Schrijf je vóór 24 januari in voor deze opleiding en ontvang een tijdschriftenbon van € 50,- voor een abonnement naar keuze. Het abonnement stopt automatisch na afloop, je zit dus nergens aan vast.

Meer over deze actie

Kom naar de open dag op 28 januari of 8 februari!

Tijdens de open dagen kom je alles te weten over thuis en klassikaal studeren bij de LOI, de MBO- en HBO- opleidingen en de beroepsgerichte cursussen, en de online leeromgeving. Ook krijg je alle gelegenheid om vragen te stellen en je te laten adviseren over je studiekeuze.

Meld je aan