HBO-bachelor Lerarenopleiding basisonderwijs (PABO)

Vakgebied

HBO-bachelor Lerarenopleiding basisonderwijs (PABO)

Erkende PABO-opleiding, flexibel te volgen en goed te combineren met een baan. HBO-bachelor inclusief extra contactdagen en alle benodigde vakliteratuur.

In het kort

In het kort

Erkende PABO-opleiding, flexibel te volgen en goed te combineren met een baan. HBO-bachelor inclusief extra contactdagen en alle benodigde vakliteratuur.

Collegegeld thuisstudie
48 x € 179,00
Collegegeld klassikaal
48 x € 299,00
Studielast
240 EC's
Type
HBO-bachelor
Diploma
HBO-bachelorgetuigschrift
Erkenningen
NVAO, ministerie van OCW, ITK

Zie jij jezelf wel voor de klas staan? Werken met kinderen, ze helpen met het ontwikkelen van hun talenten en een belangrijke bijdrage leveren aan hun ontwikkeling? Kies dan voor de HBO Lerarenopleiding basisonderwijs (PABO). Flexibel te volgen en dus goed te combineren met een baan! Je volgt deze PABO-opleiding naar keuze thuis of klassikaal met (online) begeleiding door ervaren docenten. Je wordt opgeleid tot een vakbekwame leraar in het basisonderwijs. Je hebt niet alleen de vakinhoudelijke kennis opgedaan, maar beschikt over alle vaardigheden die een leerkracht van nu nodig heeft.

Wil jij ook leraar worden? De arbeidsmarktperspectieven na deze PABO-opleiding zijn zeker goed te noemen. Als gevolg van vergrijzing zal er rond 2020 een groot tekort aan leraren ontstaan. Wanneer je nu start met de PABO-opleiding, staat je dan ook een mooie toekomst in het onderwijs te wachten. Juist de behoefte aan leraren die beschikken over zgn. ‘21st century skills’ (vaardigheden op o.a. het gebied van ICT) is groot. Leraren die weten hoe ze nieuwe technieken en digitale kanalen op een slimme manier in kunnen zetten binnen het onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan YouTube, social media of smartboards.

Met deze PABO-opleiding haal je het internationaal erkende HBO-bachelorgetuigschrift Lerarenopleiding basisonderwijs waarmee je de titel Bachelor of Education mag voeren. Met deze titel kun je lesgeven in de groepen 1 t/m 8. Ook is het mogelijk om aan de slag te gaan binnen andere richtingen in het onderwijsveld als leerlingbegeleiding, de organisatie van buitenschoolse activiteiten en ICT.

Daarom kies je voor de opleiding HBO-bachelor Lerarenopleiding basisonderwijs (PABO)

 • Betaal alleen collegegeld en examenkosten.
 • NVAO-geaccrediteerde PABO-opleiding, dus van bewezen kwaliteit.
 • Behaal een door de overheid erkend HBO-bachelorgetuigschrift.
 • Je wordt opgeleid tot een vakbekwame leraar van nu.
 • Altijd examen doen waar en wanneer je wilt.
 • Inclusief gratis contactdagen.

NVAOMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

"De docent is echt een professional met hart voor het vak."
Pien van Roosmalen

Studente HBO-bachelor Lerarenopleiding Basisonderwijs (PABO)


Lees het interview
"De docent is echt een professional met hart voor het vak."
Pien van Roosmalen

Studente HBO-bachelor Lerarenopleiding Basisonderwijs (PABO)

Lees het interview

Doelgroep en toelating

Doelgroep en beroep

De PABO-opleiding van LOI Hogeschool leidt je op tot een vakbekwame leraar basisonderwijs. De moderne leraar draagt niet alleen kennis over en kijkt huiswerk en proefwerken na. Als docent heb je ook een taak als coach, die leerlingen motiveert, enthousiasmeert en helpt om hun talenten te ontwikkelen. Je stimuleert zelfredzaamheid en zorgt dat jouw leerlingen aan het einde van de basisschool klaar zijn voor de volgende stap. Daarnaast ben je ook een mentor, een begeleider bij wie ze aan kunnen kloppen als ze een probleem hebben. De functie is enorm afwisselend. Want elke leerling is uniek. Aan jou de dankbare taak om hen te begeleiden en op een waardevolle manier aan zijn of haar opvoeding en toekomst bij te dragen.

Ontdek de arbeidsmarkt

De onderwijsmarkt is breed en veelzijdig. Behalve lesgeven, kun je je in het onderwijswerkveld ook richten op leerlingbegeleiding, de organisatie van buitenschoolse activiteiten en ICT. De lerarenopleiding basisonderwijs is in de eerste plaats een lerarenopleiding, maar een werkomgeving buiten het onderwijs is ook zeer goed mogelijk.

De arbeidsmarktperspectieven voor leraren in het basisonderwijs zijn zonder meer goed te noemen. Afgestudeerden van een HBO-lerarenopleiding hebben beduidend minder last van de huidige economische situatie. Dit is met name het gevolg van de vergrijzing die in het onderwijs optreedt. Als gevolg hiervan zullen er de komende jaren veel vacatures ontstaan, die bij voorkeur ingevuld worden door leraren die klaar zijn voor het onderwijs van nu.

Nieuw!
Voor iedereen die wil doorgroeien

Het gloednieuwe &door! magazine staat boordevol verhalen uit het werkveld, nieuws over branches, arbeidsmarkt en banen van de toekomst, leuke columns en andere inspirerende artikelen die je helpen richting te geven aan je carrière.

Vraag nu gratis aan

Nieuw!
Voor iedereen die wil doorgroeien

Het gloednieuwe &door! magazine staat boordevol verhalen uit het werkveld, nieuws over branches, arbeidsmarkt en banen van de toekomst, leuke columns en andere inspirerende artikelen die je helpen richting te geven aan je carrière.

Vraag nu gratis aan

Toelating

Er zijn verschillende manieren om te worden toegelaten tot deze HBO-opleiding. Zo ben je toelaatbaar op grond van een HAVO-, VWO- of MBO 4-diploma of kun je, wanneer je 21 jaar of ouder bent, kiezen voor het 21+-toelatingsexamen of het toelatingsprogramma.

Daarnaast gelden er voor de PABO-opleiding, naast de standaard HBO-toelatingseisen, extra (landelijke) toelatingseisen. Havisten en MBO'ers die de PABO willen volgen moeten al vóór aanvang van de opleiding aantonen over voldoende parate kennis te beschikken. Studenten met een VWO-diploma of een afgeronde HBO- of WO-opleiding zijn vrijgesteld van deze extra vooropleidingseisen (klik op 'aanvullende toelatingseisen PABO' voor meer informatie). 

Wanneer je voldoet aan de standaard HBO-toelatingseisen, deelneemt aan het 21+-toelatingsexamen of het toelatingsprogramma moet je dus wel voldoen aan de extra (landelijke) toelatingseisen die gelden voor PABO-opleidingen.

Toelatingsprogramma

Met een toelatingsprogramma laat je zien het niveau van de bachelor aan te kunnen. Een toelatingsprogramma bestaat uit één of meer modules uit de bachelor. Je doet waardevolle kennis op en haalt binnen enkele maanden een diploma van LOI Hogeschool. Dat zet je natuurlijk meteen op je cv!

De HBO Basisvaardigheden voor het basisonderwijs van LOI Hogeschool geldt als toelatingsprogramma voor deze bachelor. Op basis van het behaalde diploma kun je doorstromen naar de volledige bachelor. Je moet op het moment van doorstromen wel 21 jaar of ouder zijn. Bovendien kan het behaalde diploma worden ingebracht om vrijstelling aan te vragen voor de inhoudelijk overeenkomende module(s). De investering verdient zich dus zeker terug!

21+-toelatingsexamen

Het 21+ toelatingsexamen wordt digitaal afgenomen op 16 locaties in Nederland. Je kunt het examen op elke werkdag afleggen. Op de dag van het examen dien je minimaal 21 jaar te zijn. Het examen bestaat uit meerkeuzevragen op het gebied van taal, rekenen en logica, en toetst of je het niveau van een HBO-bacheloropleiding aan kunt. Naar aanleiding van de uitslag van het examen krijg je een advies van de toelatingscommissie van LOI Hogeschool of je wel of niet met de opleiding van je keuze kunt starten. De kosten voor het examen bedragen € 75,-. Als je slaagt voor het examen kun je starten met een HBO-opleiding van LOI Hogeschool en wordt dit bedrag in mindering gebracht op het collegegeld. Ben je gezakt voor het examen, dan kun je een herkansing aanvragen. Klik hier om je aan te melden voor het 21+ toelatingsexamen. Op het formulier kun je aangeven op welke gewenste tijd, datum en locatie je het toelatingsexamen wilt afleggen. Het systeem zal direct op beschikbaarheid controleren en eventueel alternatieve data en tijdstippen voorstellen. Je kunt het toelatingsexamen vervolgens direct boeken en betalen via iDeal.

Wil je oefenen om je voor te bereiden op het 21+ toelatingsexamen? Er zijn op internet verschillende toetsen en tests te vinden waarmee je kunt oefenen. Voor het taal- en rekenniveau zijn op internet verschillende oefentoetsen te vinden op niveau 3F. Verder kun je door het doen van online intelligentietests inzicht en logica oefenen.

Heb je dyslexie of dyscalculie? Dan is het mogelijk om extra tijd te krijgen voor het examen. Stuur in dat geval je NAW-gegevens, plus een medische verklaring van dyslexie of dyscalculie, naar examenbureau@loi.nl. Je medische verklaring wordt vervolgens gecheckt, waarna het examenbureau contact met je opneemt over het boeken en betalen van het examen.

Aanvullende toelatingseisen PABO

Sinds september 2015 moeten havisten en MBO'ers die de PABO willen volgen al vóór aanvang van de opleiding aantonen over voldoende parate kennis te beschikken. Studenten met een VWO-diploma of een afgeronde HBO- of WO-opleiding zijn vrijgesteld van deze extra vooropleidingseisen.

Om te kunnen starten met de PABO dien je dus naast de standaard HBO-toelatingseisen te beschikken over voldoende kennis van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Heb je geen eindexamen in deze vakken gedaan, dan moet je hier extra toelatingstoetsen voor afleggen. 

Je hoeft de toelatingstoets(en) niet af te leggen als je:

 • een VWO-diploma of een afgeronde HBO- of WO-opleiding hebt;
 • een HAVO-diploma hebt én HAVO-eindexamen hebt gedaan in het vakgebied aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek (voor natuur & techniek voldoet een van de vakken natuurkunde, biologie of natuur, leven & technologie ook);
 • een VAVO-certificaat HAVO hebt voor het vakgebied aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek.

Wanneer je niet bent vrijgesteld op basis van bovenstaande punten, de toelatingstoetsen hebt gehaald en hier een bewijs van kunt overhandigen en voldoet aan de standaard toelatingseisen voor een bachelor (een HAVO-, MBO-diploma, 21+ toets of het toelatingsprogramma HBO Basisvaardigheden voor het basisonderwijs) kun je starten met de bacheloropleiding PABO. 

Wil je meer weten over het afleggen van de toelatingstoetsen? Ga naar Toelatingstoetsen Pabo.

De opleiding

Inhoud van de opleiding

Het curriculum van de HBO Lerarenopleiding basisonderwijs (PABO-opleiding) is opgebouwd uit acht thema’s. Binnen elk thema is gekozen voor een specifieke thematische invulling. Daarnaast verricht je in de propedeuse onder begeleiding enkele praktijkopdrachten. Binnen de diverse thema's is uitgebreid aandacht voor de 21st century skills, zoals ICT-vaardigheden en mediawijsheid.

Aan het einde van de propedeuse laat je zien dat je ‘hoofdfasebekwaam’ bent. De hoofdfase gaat dieper in op de stof en je werkt geleidelijk toe naar meer zelfstandigheid in uitvoering van taken in de beroepspraktijk. Aan het eind van de hoofdfase toon je aan dat je ‘afstudeerbekwaam’ bent. De afstudeerfase (de LiO-stage) is gericht op zelfstandig werken en het onder eigen verantwoordelijkheid uitvoeren van taken in de beroepspraktijk. Na het succesvol afronden van de afstudeerfase ben je ‘startbekwaam’ voor een baan op de arbeidsmarkt!

Op alle fronten erkend

Alle HBO-bacheloropleidingen, Associatie degrees en masteropleidingen van LOI Hogeschool hebben de officiële NVAO-accreditatie. Bovendien heeft LOI Hogeschool in februari 2020 opnieuw het ITK-keurmerk behaald. Daarbij oordeelde het panel op alle punten positief.

De Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) is hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg. LOI Hogeschool is de enige particuliere opleider met dit belangrijke keurmerk.

"Zo’n kwaliteitsstempel krijg je niet zomaar"

De betekenis en voordelen van een ITK‑accreditatie en heldere onderwijsvisie


Lees het interview met Arjette
"Zo’n kwaliteitsstempel krijg je niet zomaar"

De betekenis en voordelen van een ITK‑accreditatie en heldere onderwijsvisie

Lees het interview met Arjette
Inclusief vakliteratuur

Het lesmateriaal bestaat uit vakliteratuur, gecombineerd met een praktische studiewijzer. De studiewijzer bevat aanvullende leerstof, oefenopgaven en inzendopgaven. Alle benodigde vakliteratuur is inbegrepen bij het collegegeld. Hiervoor hoeven geen extra kosten te worden gemaakt.

Contactdagen

Tijdens deze PABO-opleiding vinden er ongeveer 10 contactdagen plaats. Deze dagen hebben betrekking op communicatietrainingen, het nabootsen van praktijkcases. De kosten voor al deze contactdagen zijn inbegrepen in het collegegeld.

Studieprogramma

Het studieprogramma van de HBO-lerarenopleiding basisonderwijs (PABO) bestaat uit een propedeuse en een hoofdfase. De opleiding wordt afgesloten met een LiO-stage (=Leraar in Opleiding) en een afstudeeropdracht. In onderstaand studieprogramma staat aangegeven welke modules je kunt verwachten. De studiepunten (EC’s) geven een indicatie van de relatieve omvang per module.

Bekijk het studieprogramma van de propedeuse
Module EC's

Thema 1: Oriëntatie op studie en beroepStudievaardighedenStudievaardigheden
In deze module wordt ingegaan op de verschillende vaardigheden die nodig zijn om de studie tot een succes te maken. Uit welke onderdelen bestaat een goede studiehouding? Hoe kom je door een lastige periode heen? In deze module geven we aan de hand van praktijkopdrachten de handvatten om de studie tot een succes te maken.
3
Inleiding digitaal portfolioInleiding digitaal portfolio
Het portfolio en de bijbehorende opdrachten zijn bedoeld om een weerslag te geven van verworven kennis, vaardigheden en inzichten van een student; de zogenaamde ‘competenties’. Met het portfolio worden kwalificaties in praktijksituaties beoordeeld. Ook is het een compleet overzicht van de ontwikkelde competenties dat gerichte studiebegeleiding mogelijk maakt.
0
Onderwijskunde – de school en het kindOnderwijskunde – de school en het kind
Deze module is een oriëntatie op het beroep leraar basisschool. De onderwerpen die in deze module aan bod komen krijgen een verdieping in de hoofdfase. De volgende onderwerpen komen aan de orde: inleiding op het beroep van de leraar, een inleiding op de schoolorganisatie, oriëntatie op de leefwereld van kinderen, communiceren met kinderen, biologische en cognitieve ontwikkelingsaspecten, gegevens over een kind verzamelen en groepjes leerlingen begeleiden.
3
Taal – eigen vaardigheidTaal – eigen vaardigheid
Deze module richt zich op je eigen taalvaardigheid. Er wordt een relatie gelegd met kerndoelen en je verwerft eigen vaardigheden, zodat je boven de leerstof staat. Deze module bereidt je voor op de landelijke taaltoets. Het behalen van de taaltoets garandeert de vakinhoudelijke bekwaamheid voor de onderdelen grammatica, spelling, stijl en interpunctie.
5
Rekenen – eigen vaardigheidRekenen – eigen vaardigheid
Deze module richt zich op je eigen rekenvaardigheid. Er wordt een relatie gelegd met kerndoelen en je verwerft eigen vaardigheden, zodat je boven de leerstof staat. Deze module bereidt je voor op de landelijke rekentoets. Het behalen van de rekentoets garandeert de vakinhoudelijke bekwaamheid voor de onderdelen: gehele getallen, verhoudingen, procenten, breuken, kommagetallen, meten en verbanden.
5
Vakken op de basisschoolVakken op de basisschool
Deze module is een orientatie op de basisschoolvakken, de hieraan gerelateerde basiskennis aan de hand van praktijkvoorbeelden. Het accent ligt op het belang van de vakken voor de ontwikkeling van kinderen en het toekomstige functioneren in de samenleving. De volgende vragen komen aan de orde: Waarom wordt dit vak gegeven? Wat is het belang van het vak voor de ontwikkeling van het kind en voor het toekomstig functioneren in de samenleving? Hoe wordt het vak op de basisschool aangeboden?
3
Onderzoeksvaardigheden in het basisonderwijsOnderzoeksvaardigheden in het basisonderwijs
In deze module ontwikkel je basisvaardigheden voor het doen van praktijkonderzoek. Tijdens de module krijg je inzicht in de wijze waarop praktijkonderzoek op een basisschool kan bijdragen aan het beantwoorden van vragen die de onderwijspraktijk oproept. Er wordt ingezoomd op de specifieke kenmerken van de basisschool als onderzoeksomgeving. Activiteiten die aan bod komen zijn: oriënteren, richten, plannen, verzamelen, analyseren en concluderen, rapporteren en presenteren.
6
Praktijkintegratie – oriëntatie op studie en beroepPraktijkintegratie – oriëntatie op studie en beroep
In deze module pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
5

Thema 2: LesgevenOnderwijskunde - lesgevenOnderwijskunde - lesgeven
Deze module heeft als uitgangspunt het kunnen ontwerpen en vormgeven van didactisch verantwoorde lessen. Je leert het belang van leerdoelen en kunt deze leerdoelen SMART formuleren. Je weet dat de beginsituatie van essentieel belang is. D.m.v. een lesvoorbereidingsformulier leer je na te denken over de komende lesuitvoering. Het invullen van een lesvoorbereidingsformulier is het omzetten van eigen kennis naar een didactische context. Le leert leerstof selecteren en ordenen, adequate didactische werkvormen, leermiddelen en materialen kiezen die aansluiten bij het niveau en de ontwikkeling van de leerlingen en hier ook in variëren. Je leert verschillende typen onderwijs, de essentiële verschillen hierin, maar ook rekening te houden met de onderlinge verschillen tussen de leerlingen.
5
Taal – inhoud & didactiek ITaal – inhoud & didactiek I
Deze module is de eerste uit een serie van vijf, waarin taal – inhoud didactiek centraal staan. Er wordt in de module ingezoomd op de didactiek, achtergronden, leermiddelen en vakinhouden van de taaldomeinen: spelling, taalbeschouwing, stellen en jeugdliteratuur.
5
Rekenen – inhoud & didactiek IRekenen – inhoud & didactiek I
In deze module maak je kennis met de leerlijnen van een aantal rekenonderdelen: tellen en getalbegrip, het tientallig stelsel, de vier hoofdbewerkingen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen), hoofdrekenen, verhoudingen, breuken, kommagetallen, procenten, meten en meetkunde.
5
Oriëntatie op jezelf en de wereld (OJW)Oriëntatie op jezelf en de wereld (OJW)
Deze module is een inleiding op de vakgebieden Aardrijkskunde, Natuur & techniek, Geschiedenis en Geestelijke stromingen, die in de hoofdfase als afzonderlijke modules worden aangeboden. Het accent ligt vooral op de eigen vakkennis. Daarnaast wordt er ingegaan op de didactiek van het OJW-onderwijs aan de hand van voorbeelden van lessen in elke bouw.
5
Kunsteducatie - inleidingKunsteducatie - inleiding
Deze module is een inleiding op de vakgebieden muziek, dans & drama en beeldend onderwijs, die in de hoofdfase als afzonderlijke modules worden aangeboden. Het accent ligt vooral op de eigen vakkennis. Daarnaast wordt er ingegaan op de didactiek van de kunstzinnige vakken aan de hand van voorbeelden van lessen in elke bouw.
5
Praktijkintegratie - lesgevenPraktijkintegratie - lesgeven
In deze module pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
5
Totaal propedeuse 60


Bekijk het studieprogramma van de hoofdfase
Module EC's

Thema 3: De groep in bewegingOnderwijskunde – de groep in bewegingOnderwijskunde – de groep in beweging
Deze module heeft als uitgangspunt dat het lesgeven een dynamisch proces is. Binnen een groep spelen verschillende aspecten een rol. Je leert hoe de normale ontwikkeling van een kind verloopt, hoe je m.b.v. opvoedkundige theorieën zijn of haar pedagogisch handelen op zijn of haar onderwijs kunt afstemmen. Ook leer je over opvoedingsstijlen die ten grondslag liggen aan de opvoeding en je leert verschillende manieren om een (goede) sfeer te creëren en weet hoe je het sociaal gedrag van de kinderen kunt beïnvloeden.
5
Taal – inhoud & didactiek IITaal – inhoud & didactiek II
Dit is de tweede module uit een serie van vijf, waarin Taal - inhoud & didactiek centraal staan. Deze module richt zich op de theorie over schriftelijk taalonderwijs, anders gezegd het richt zich op het lees-en schrijfproces. Daarnaast biedt deze module kennis en inzicht die je nodig hebt om de schriftelijke taalvaardigheid van kinderen op een professionele manier te ondersteunen.
5
Het jonge kindHet jonge kind
In deze module doe je brede, praktische kennis op omtrent het werken met jonge kinderen, waardoor je de ontwikkeling van het jonge kind beter begrijpt, kunt volgen en erop in kunt spelen door betekenisvolle activiteiten aan te bieden die leeftijdsadequaat zijn.
5
BewegingsonderwijsBewegingsonderwijs
In deze module leer je lesgeven in het bewegingsonderwijs, waarbij voornamelijk de volgende punten sterk naar voren komen; differentiëren, het verzorgen van instructie, letten op veiligheid, de opbouw van de les bewegingsonderwijs, het maken en uitvoeren van een les bewegingsonderwijs, het stellen van gerichte doelen op de groepen en het individu en het rekening houden met de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen uit groep 1/2.
5
HandschriftonderwijsHandschriftonderwijs
In deze module vindt een kennismaking met de theoretische–en praktijktoepassing van het leerplan schrijven op de basisschool plaats. De nadruk ligt sterk op de eigen schrijfvaardigheidstraining (methodisch-, blok- en kalligrafisch schrift op papier) en onderzoek naar schrijfmethoden. Onderwerpen die aan bod komen zijn: Pengreep, zit- en schrijfhouding, voorbereidend en voortgezet schrijven, handschriftontwikkeling en handschriftopvoeding, werkhouding, de motorische ontwikkeling, linkshandigheid, materiaal en het schriftproces.
5
Praktijkintegratie – de groep in bewegingPraktijkintegratie – de groep in beweging
In deze module pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
5

Thema 4: Leerlijnen en opbrengsten


Onderwijskunde – leerlijnen en opbrengstenOnderwijskunde – leerlijnen en opbrengsten
In deze module komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: onderwijzen en opvoeden, assessmenttheorieën, opbrengstgericht werken, toetsontwikkeling, onderwijsmethoden en -strategieën, begeleiden van onderwijs, didactiek, oplossingsgericht werken, feedback geven, begeleiden van leerlingen in een digitale omgeving, evalueren van onderwijs, leerlingvolgsystemen, stimuleren van zelfregulatie, kwaliteit en innovatie, schoolontwikkeling, kwaliteitszorginstrumenten.
5
Taal – inhoud en didactiek IIITaal – inhoud en didactiek III
Deze module is de derde uit een serie van vijf, waarin taal – inhoud & didactiek centraal staan. In deze module worden achtergronden en ontwikkelingslijnen, maar ook de didactiek van twee van de negen taaldomeinen, zoals die zijn beschreven in de kennisbasis Nederlandse taal lerarenopleiding basisonderwijs, behandeld; taalbeschouwing en jeugdliteratuur. Ook het onderwerp meertaligheid komt aan bod. Het geven van taalonderwijs aan leerlingen van 4 tot 12 jaar is een complexe activiteit waar veel (diepgaande) kennis voor nodig is.
4
Rekenen – inhoud en didactiek IIRekenen – inhoud en didactiek II
Deze module is een vervolg op Rekenen - inhoud en didactiek I. Er wordt dieper ingegaan op de leerlijnen in het basisonderwijs. In het rekenonderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen domeinen “Gehele getallen”, “Breuken, procenten, verhoudingen en kommagetallen”, “Meten”, “Meetkunde” en “Verbanden”. Bij elk domein leer je hoe het onderwijs en onderwerpen zijn opgebouwd, hoe je je kunt voorbereiden op het verzorgen van rekenlessen en het begeleiden van leerlingen.
4
OJW – natuur en techniekOJW – natuur en techniek
Deze module besteedt aandacht aan praktische didactische vaardigheden en theoretische achtergronden voor het geven van natuur- en techniekonderwijs op de basisschool.
4
OJW – geschiedenisOJW – geschiedenis
Deze module besteedt aandacht aan praktische didactische vaardigheden en theoretische achtergronden voor het geven van geschiedenisonderwijs op de basisschool.
4
Kunsteducatie – dans en dramaKunsteducatie – dans en drama
In deze module doe je kennis en inzicht op in de volgende categorieën van dans & drama: algemeen, structuur van het vak, het vak en de leerlingen, en de samenhang.
4
Praktijkintegratie – leerlijnen en leeropbrengstenPraktijkintegratie – leerlijnen en leeropbrengsten
In deze module pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
5

Thema 5: De school en haar omgeving


Onderwijskunde – de school en haar omgevingOnderwijskunde – de school en haar omgeving
Een leerkracht staat niet op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van een team en van een schoolorganisatie met zijn eigen onderwijsvisie en -invulling. De school maakt op zijn beurt ook weer onderdeel uit van een groter geheel: de omgeving waarin de school opereert, bestaande uit bijvoorbeeld de ouders die betrokken zijn bij de school, de gemeente waarin de school is gevestigd, de overheid met regels en wetten en meer in het algemeen ‘de samenleving’ als geheel. Als leerkracht is het belangrijk te weten wat er op schoolniveau en in de omgeving speelt, om zo schoolbrede keuzes en ontwikkelingen te kunnen vertalen naar het werken in het team en in de klas.In deze module leer je verder te kijken dan de eigen klas. Je leert werken in de context van de schoolorganisatie en de omgeving.
5
VakintegratieVakintegratie
Het accent van deze module ligt op de verbinding van de vakken uit de kennisbases. Er wordt ingegaan op thema’s als vakoverstijgend werken, wereldoriëntatie, onderzoekend leren & cultuureducatie. Je leert de samenhang tussen de verschillende vakken in het basisonderwijs en kunt vanuit die kennis, lessen of andere onderwijsactiviteiten ontwikkelen en uitvoeren.
4
OJW – aardrijkskundeOJW – aardrijkskunde
Deze module besteedt aandacht aan praktische didactische vaardigheden en theoretische achtergronden voor het geven van aardrijkskundeonderwijs op de basisschool.
4
Taal – EngelsTaal – Engels
In deze module bereik je een eigen taalvaardigheid in de Engelse taal van minimaal niveau B1 (Europees Referentiekader) op het gebied van lezen, luisteren, spreken, gesprekken voeren en schrijfvaardigheid.
4
OJW – geestelijke stromingenOJW – geestelijke stromingen
Tijdens deze module verwerf je kennis over het begrip verbinding, de zes grote stromingen (jodendom, christendom, islam, hindoeïsme, boeddhisme en humanisme), de relatie tussen religie en cultuur, didactiek, morele en levensbeschouwelijke ontwikkelstadia en het leggen van relaties tussen religie en geschiedenis, aardrijkskunde (geografie) en cultuureducatie (kunst). Je leert onderwijs in geestelijke stromingen binnen de verschillende leerjaren van het basisonderwijs vorm te geven en te verzorgen.
4
Kunsteducatie – muziekKunsteducatie – muziek
Muziek is een belangrijk onderdeel binnen de kunsteducatie. In deze module leer je hoe je muziekonderwijs kunt vormgeven.
4
Praktijkintegratie – de school en haar omgevingPraktijkintegratie – de school en haar omgeving
In deze module pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
5

Thema 6: Passend onderwijs


Onderwijskunde – passend onderwijsOnderwijskunde – passend onderwijs
In deze module leer je wat voor invloed het invoeren van passend onderwijs heeft op de school- en klassensituatie waar je in de toekomst mee te maken gaat krijgen. Je leert de meest voorkomende leer- en gedragsproblemen en ontwikkelingsstoornissen die bij leerlingen in het basisonderwijs kunnen voorkomen signaleren. Naast de kenmerken van leer- en gedragsproblemen en ontwikkelingsstoornissen leer je ook welke specifieke onderwijsbehoeften leerlingen met een probleem of stoornis kunnen hebben.
5
Taal - inhoud en didactiek IVTaal - inhoud en didactiek IV
Na deze module heb je kennis opgedaan van van veelvoorkomende taalproblemen, waaronder dyslexie. Je kunt deze problemen signaleren, analyseren en je weet onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van deze leerlingen.
5
Rekenen - inhoud en didactiek IIIRekenen - inhoud en didactiek III
In deze module leer je veelvoorkomende rekenproblemen bij leerlingen te signaleren, analyseren en diagnosticeren. Ook ben je bekwaam om een groepsplan of individueel handelingsplan op te stellen voor rekenonderwijs.
5
LeerlingenzorgLeerlingenzorg
Na afloop van deze module weet je hoe je in de klas met verschillende onderwijsbehoeften handelingsgericht kunt werken. De groepsleraar coördineert de zorg in de klas en werkt hierbij intensief samen met de IB-er, ouders en andere deskundigen. De verantwoordelijkheid voor de zorg op schoolniveau ligt bij de IB-er. Je kunt de onderwijsbehoeften van leerlingen verwerken in een groepsoverzicht en kunt vervolgens een groepsplan opstellen, uitvoeren en evalueren. Je kent het begrip ‘passend onderwijs’ en weet wanneer en hoe je een ontwikkelingsperspectief en individueel handelingsplan moet opstellen, uitvoeren en evalueren. Ook ken je de zorgketens rondom de school (samenwerkingsverbanden).
5
Kunsteducatie – beeldende vormingKunsteducatie – beeldende vorming
Beeldende vorming is een van de drie onderdelen binnen de kunsteducatie, waarvan muziek en dans & drama de andere twee zijn. In deze module leer je hoe je het onderwijs in beeldende vorming kunt vormgeven. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan de orde: kennis van het cirkelmodel, proces en product, basale methodische vaardigheden, het toepassen van begrippen (productie, receptie & reflectie), leermiddelen, lesopbouw, leerlijn, differentiatie en ICT-gebruik.
5
Praktijkintegratie – passend onderwijsPraktijkintegratie – passend onderwijs
In deze module pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
5

Thema 7: De specialisatiefaseBeroepsverdiepingBeroepsverdieping
In deze module ontwikkel je vaardigheden en doe je kennis op, welke gebruikt kunnen worden bij aanvang van en gedurende de komende onderwijscarrière. Gebieden waar je over leert zijn bijvoorbeeld: de vakbond, solliciteren, netwerken, omgaan met social media door de leerkracht, professionele communicatie, beroepsethiek, het bekwaamheidsdossier en lerarenregister, vervolgopleidingen en specialisatiemogelijkheden na de Pabo.
5
Rekenen – oudere of jongere kindRekenen – oudere of jongere kind
In deze module specialiseer je je in de didactiek van het rekenonderwijs gericht op zowel het oudere als jongere kind. Na afloop van deze module beschik je over vaardigheden, inzichten en de juiste houding om goed reken-wiskundeonderwijs te geven in de onderbouw (groep 1 t/m 4) en de bovenbouw (groep 5 t/m 8) van de basisschool.
5
Taal – oudere of jongere kindTaal – oudere of jongere kind
In deze module specialiseer je je in de didactiek van het taalonderwijs gericht op zowel het oudere kind als het jongere kind. Na afloop van deze module beschik je over vaardigheden, inzichten en de juiste houding om goed taalonderwijs te geven in de onderbouw (groep 1 t/m 4) en de bovenbouw (groep 5 t/m 8) van de basisschool.
5
VakprofileringVakprofilering
In deze module profileer je jezelf in één van de profieldelen binnen de vakdomeinen OJW of Kunsteducatie. Je doet dit door een praktijkonderzoek (inclusief een literatuurstudie) uit te voeren dat resulteert in een lessenserie of lesproject. Je oefent informatie- en samenwerkingsvaardigheden door in gesprek te gaan met deskundigen, lesmethoden te bestuderen, een bezoek af te leggen op een school, enz.. Je doorloopt daarbij de zes kernactiviteiten van de cyclus van praktijkonderzoek.
5
InternationaliseringInternationalisering
In deze module ontwikkel je kennis en begrip van onderwijspraktijken buiten Nederland. Je past deze kennis toe om je eigen deskundigheid te vergroten en jouw onderwijs te verbeteren. Je ontwikkelt een visie op wereldburgerschap vanuit leraar –en leerlingperspectief.
6

Thema 8: Afstudeerfase, bekwaam zijn en blijvenVoorbereiding LiO-fase en afstudeeronderzoekVoorbereiding LiO-fase en afstudeeronderzoek
In deze module wordt je voorbereid op de Lio-stage en het afstudeeronderzoek.
2
LiO-faseLiO-fase
Tijdens de LIO-fase is er aandacht voor zowel praktijkintegratie, keuze/specialisatie en praktijkonderzoek. Tijdens de stage leer je werken in de praktijk, voer je praktijkopdrachten uit en ontwikkel je belangrijke vaardigheden.
20
AfstudeeronderzoekAfstudeeronderzoek
De afstudeeropdracht is een praktijkonderzoek.Je gaat hierbij de geleerde theoretische kennis in de praktijk brengen. Met de opdracht toon je aan dat je in staat bent onderzoek te doen naar een voor een les(opzet) / opdracht relevant thema of onderwerp. ook pas je de verkregen kennis en inzicht op de juiste wijze toe tijdens uitvoering van de les / opdracht. Ook ben je in staat een les / opdracht accuraat voor te bereiden met gebruik van geschikte hulpmiddelen.
8
Totaal hoofdfase 180
Totaal HBO-bachelor Lerarenopleiding Basisonderwijs (PABO) 240


"Ik kan de opleiding volgen naast mijn werk. Voor mij de ideale oplossing!"
Leroy Vlug

Student HBO-bachelor Lerarenopleiding basisonderwijs (PABO)


Lees het interview
"Ik kan de opleiding volgen naast mijn werk. Voor mij de ideale oplossing!"
Leroy Vlug

Student HBO-bachelor Lerarenopleiding basisonderwijs (PABO)

Lees het interview
Stage en werkplek

De praktijk vormt een belangrijk deel van de PABO-opleiding. Op de werkplek leer je onder meer hoe je onderwijsactiviteiten op een goede manier kunt voorbereiden, uitvoeren en evalueren. Vanaf het eerste jaar van de HBO Lerarenopleiding basisonderwijs doe je ervaring op in de praktijk. Heb je al een baan als onderwijsassistent of onbevoegd docent? Dan kun je je baan gebruiken als werkplek en daarmee werk en studie combineren. Omdat je veel praktijkspecifieke opdrachten binnen de praktijk uit moet voeren, is het van essentieel belang, een praktijkplek te hebben. Dit betekent dat je vanaf de propedeuse tijdig op zoek moet naar een geschikte school. Om een zo breed mogelijke stage-ervaring op te doen, dien je gedurende de opleiding op minimaal drie verschillende werkplekken stage te hebben gelopen.

Beoordeling tijdens de stage

Tijdens de hoofdfase en de afstudeerfase brengt de stagedocent een bezoek aan de werkplek om een praktijkexamen af te nemen. Tijdens het bezoek wordt bovendien de afgelopen praktijkperiode geëvalueerd en worden afspraken gemaakt over de resterende praktijkperiode.

Examens en diploma

Examens, portfolio en afstuderen

Elke module wordt afgerond en getoetst, bijvoorbeeld met een examen of een praktijkopdracht. Daarnaast leg je tijdens de opleiding een digitaal portfolio aan. De opleiding als geheel wordt afgesloten met een afstudeerfase.

Aan examens en praktijkopdrachten zijn meestal kosten verbonden. Je vindt alle kosten voor deze opleiding overzichtelijk bij elkaar onder Studieduur en kosten.

De module Engels wordt afgesloten met een officieel examen van de University of Cambridge, waarmee je het internationaal erkende Preliminary English Test (PET B1) kunt behalen. Het examen wordt samengesteld en gecorrigeerd door de University of Cambridge, maar kan in Nederland worden afgelegd. Meer informatie vind je op de website van de University of Cambridge.

Examen doen waar en wanneer je wilt

Steeds meer examens zijn flexibel. Dat betekent dat ze iedere werkdag kunnen worden afgelegd op 16 verschillende locaties in Nederland. Je kunt dus meteen examen doen wanneer je er klaar voor bent, dat scheelt een hoop tijd. Je legt het examen digitaal af. En heb je een keer een examen niet gehaald, dan kun je alsnog snel slagen voor een herexamen.

Portfolio en afstuderen

Bij alle bacheloropleidingen leg je vanaf het begin van de studie een portfolio aan. Het doel van het portfolio is reflectie op het leerproces gedurende de gehele opleiding. Bovendien wordt met het portfolio aangetoond welke kennis en competenties je hebt verworven. Je vindt het digitaal portfolio op LOI Campus, de online leeromgeving van de LOI.

Deze HBO-bacheloropleiding wordt afgesloten met een afstudeeropdracht. De afstudeeropdracht bestaat uit een combinatie van literatuuronderzoek en empirisch onderzoek. Het is de bedoeling dat de afstudeeropdracht wordt uitgevoerd in een voor de opleiding relevante werkomgeving. Tijdens een afsluitende mondelinge zitting komen zowel het portfolio als de afstudeeropdracht aan de orde. Daarbij word je beoordeeld op je kennis, inzicht, toepassings- en reflectieniveau.

Heb je al een relevante werkplek of biedt de werkgever de mogelijkheid om de stageopdrachten en de afstudeeropdracht uit te voeren op een afdeling die met de studie te maken heeft? Dan kunnen werk en afstudeeropdracht in veel gevallen worden gecombineerd. Een slimme combinatie!

De afstudeeropdracht is de finale van de studie. Het spreekt voor zich dat je daarbij kunt rekenen op intensieve begeleiding van de docent.

Diploma

Na het afronden van de bacheloropleiding HBO Lerarenopleiding basisonderwijs (PABO) heb je het internationaal erkende bachelorgetuigschrift Lerarenopleiding basisonderwijs behaald waarmee je de titel Bachelor of Education mag voeren.

De opleiding HBO-bachelor Lerarenopleiding basisonderwijs (PABO) is NVAO-geaccrediteerd. Een garantie voor kwaliteit en (h)erkenning van het diploma in binnen- én buitenland. Het diploma heeft dan ook een hoge waarde op de arbeidsmarkt.

De kwaliteitsgarantie van LOI Hogeschool

Je studeert om iets te bereiken. Dan wil je wel zeker weten dat je een opleiding volgt van hoge kwaliteit. Bij LOI Hogeschool krijg je die garantie. Kwaliteit staat bij al onze opleidingen voorop. Niet voor niets heeft LOI Hogeschool, naast de NVAO-accreditatie van alle individuele bacheloropleidingen, het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg. Bovendien zijn aan LOI Hogeschool verschillende lectoren verbonden. Zij onderhouden een (internationaal) kennisnetwerk zodat de opleiding gegarandeerd aansluit bij de nationale én internationale arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

Deze opleiding is als deeltijdopleiding geregistreerd in het CROHO onder nummer 34808.

NVAOMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Extra branchediploma's

LOI Hogeschool onderhoudt al jaren uitstekende contacten met het bedrijfsleven en exameninstanties. En dat heeft veel voordelen. Een aantal modules wordt afgesloten (of kunnen indien gewenst worden afgesloten) met een extern examen. In die gevallen geeft afronding recht op een officieel en erkend diploma van deze organisaties. Zo worden extra diploma’s behaald zonder extra te studeren.

Startdatum en locaties

Startdatum en locaties

Schrijf nu in via het inschrijfformulier en start wanneer je wilt. Doe het dus vandaag nog! Bij een thuisstudie kun je elke datum kiezen. Bij een klassikale opleiding is er keuze uit een aantal startdata en locaties. Dagbijeenkomsten vinden altijd op vrijdag of zaterdag plaats van 9:30 tot 16:30 uur, avondbijeenkomsten op dinsdag- of donderdagavond van 19:00 tot 22:00 uur.

Wanneer voor het eerstvolgende startmoment bekend is op welke locatie en dag de opleiding definitief start, staat dit vermeld op deze pagina. Vaak kun je je dan ook nog steeds voor andere locaties en dagen aanmelden.

Je kunt pas van start met de klassikale opleiding zodra je toelaatbaar bent. Er gelden voor de PABO-opleiding naast de standaard HBO-toelatingseisen, extra (landelijke) toelatingseisen. Onder Doelgroep en toelating lees je precies welke voorwaarden van toepassing zijn.

Klassikaal studeren

Eerstvolgende startmoment:

September 2020

Eerste bijeenkomst:

Eind september 2020

Aantal bijeenkomsten dagopleiding:

16 per jaar

Aantal bijeenkomsten avondopleiding:

32 per jaar

Plaats:

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Nederland

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Alle opleidingen van LOI Hogeschool worden regelmatig herzien om te blijven aansluiten bij de actuele wensen van de arbeidsmarkt. Afhankelijk van je gekozen startdatum kan het dan ook voorkomen dat de inhoud van de opleiding afwijkt van de hierboven beschreven inhoud. Je volgt altijd het meest actuele klassikale programma.

Thuis studeren

De opleiding past zich volledig aan jouw leven aan. Starten kan wanneer je wilt. Je bepaalt zelf waar je de opleiding volgt, op welk moment je studeert en hoe lang. Daarbij sta je er nooit alleen voor. Je hebt een eigen docent die via de online leeromgeving altijd snel bereikbaar is.

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode
Klassikaal of thuis studeren, aan jou de keuze

Heb je graag een extra stok achter de deur en wil je medestudenten en docenten ontmoeten in de klas? Kies dan voor onze klassikale methode. Hierin is het beste van klassikaal onderwijs en thuisstudie verenigd tot het meest effectieve onderwijs dat je kunt krijgen.
Wil je liever volledig flexibel zijn en hecht je minder waarde aan het klassikale aspect? Kies dan voor onze efficiënte thuisstudie methode. Hierbij ben je 100% flexibel om de opleiding te volgen waar en wanneer je maar wilt, terwijl je toch een eigen docent hebt die je begeleidt en op elk moment vragen kunt stellen.

  Klassikaal studeren Thuis studeren
Vaste structuur van bijeenkomsten
In een kleine groep met docent en medestudenten
Volledig flexibel in studieplek en -tijden
Goed te combineren met werk en privé
Begeleiding door ervaren docenten
Online leeromgeving met effectieve studietools
Klassikaal studeren bij de LOI: met houvast én flexibiliteit

Bij LOI Klassikaal studeer je met alle houvast en alle flexibiliteit waar een druk leven om vraagt. De bijeenkomsten zijn te volgen op locaties door heel Nederland en zorgen voor een vast studieritme. Daarnaast krijg je online begeleiding op elk moment en kun je je studietijd naast de bijeenkomsten zelf indelen wanneer het jou uitkomt.

 • Om de 3 weken een klassikale bijeenkomst.
 • Kies uit een avond-, vrijdag- of zaterdagopleiding.
 • Kleine groepen onder leiding van topdocenten.
 • Gerichte training van competenties, boeiende presentaties en (business)cases.
 • Persoonlijke aanpak met inbreng van en toetsing aan de eigen werkpraktijk.
Thuis studeren bij de LOI: zelfstandig maar zeker niet alleen
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site.Tot slot krijg je bij de opleiding slimme online studietools voor effectieve, extra ondersteuning. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Maximale flexibiliteit

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad, een slimme kennistrainer en/of online hoorcolleges. Ook bouw je er een persoonlijk digitaal portfolio op waarmee je de ontwikkeling van je competenties inzichtelijk maakt.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Houd er rekening mee dat de stage van deze opleiding wel in Nederland plaats dient te vinden.

Professionele begeleiding
Topdocenten uit de praktijk
"Het is geweldig om iemands talent tot bloei te laten komen"
Annet van der Hulst

Docent, coach en zelfstandig onderwijskundige


Lees het interview
"Het is geweldig om iemands talent tot bloei te laten komen"
Annet van der Hulst

Docent, coach en zelfstandig onderwijskundige

Lees het interview

De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring die de klassikale bijeenkomsten verzorgen én je via internet ook persoonlijk begeleiden in de tussenliggende weken. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Klassikale bijeenkomsten in kleine groepen

Bij de klassikale bijeenkomsten ontmoet je om de drie weken je medestudenten en docenten in de klas. Er wordt lesgegeven in kleine groepen en er wordt gewerkt aan verdieping van kennis en versterking van vaardigheden. Tijdens de inspirerende bijeenkomsten is er veel ruimte voor oefening en vragen. Er wordt onder andere aandacht besteed aan discussies met medestudenten, boeiende presentaties, (business)cases en training van competenties. De docent daagt je uit het beste uit jezelf te halen en biedt veel ruimte voor toetsing aan de eigen werksituatie. Theorie en praktijk worden optimaal geïntegreerd.

Online begeleiding, ook via Skype

Flexibiliteit staat centraal bij de opleidingen van LOI Hogeschool, ook in de begeleiding.  Via LOI Campus, de online leeromgeving, staat de docent voor je klaar. Je stuurt de uitgewerkte opdrachten online in en kunt eventuele vragen altijd stellen. Maar daarmee houdt de begeleiding niet op. Zo is het mogelijk om te skypen met je begeleider, docent of coach of maak je video-opnames van uitgevoerde opdrachten die je vervolgens instuurt via de online leeromgeving.

Studeren bij LOI Hogeschool, zo werkt het

Studieduur en kosten

Studieduur en vrijstelling

Een opleiding van LOI Hogeschool is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. De nominale studieduur bedraagt vier jaar, op basis van 240 studiepunten (EC) en een studielast van 60 studiepunten per jaar. Bij LOI Hogeschool studeer je echter in je eigen tempo. Afhankelijk van werkervaring, eerder behaalde diploma’s, de huidige werkplek en de tijd die je in de opleiding steekt, kan deze opleiding sneller worden afgerond. Dit geldt bij een thuisstudie voor de volledige opleiding, bij een klassikale opleiding voor de afstudeerfase.

Nog efficiënter studeren? Bij deze opleiding is een aantal standaard vrijstellingen mogelijk. Met een vrijstelling hoef je geen examen te doen voor de desbetreffende module, bespaar je studietijd en krijg je korting op het collegegeld.

Studieduur: 48 maanden

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij deze opleiding mag je tot maximaal zes jaar over de studie doen. Je behoudt in die periode recht op online begeleiding en toegang tot de alle studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Je betaalt in alle gevallen slechts vier jaar collegegeld en kunt daarna nog twee jaar gratis studeren. Een belangrijk verschil met andere opleiders.

Mogelijke vrijstellingen

Denk je op grond van een ander diploma of bewijs in aanmerking te komen voor een vrijstelling voor een of meer vakken, dien dan een vrijstellingsverzoek in bij de Toetsingscommissie van LOI Hogeschool. Stuur daarbij een kopie van het desbetreffende diploma met cijferlijst, een inhoudsbeschrijving van de gevolgde vakken en een literatuurlijst mee.

Na toekenning van een vrijstelling is deze nog 8 jaar geldig. Heb je een of meer vrijstellingen, dan wordt een korting op het totale collegegeld gegeven.

Voor meer informatie over vrijstellingen, klik hier.

Kosten

Collegegeld

Het collegegeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Het collegegeld kan per maand, per jaar (met 3% korting) of in één keer (met 3% korting) worden betaald.

Collegegeld thuisstudie : 48 x € 179,00
Collegegeld klassikaal : 48 x € 299,00
Inschrijfkosten en dossiervorming : € 75,00 (éénmalig)

Het collegegeld is inclusief:

 • Alle benodigde vakliteratuur.
 • Begeleiding van start tot diploma, ook tijdens het afstudeertraject.
 • Toegang tot de online leeromgeving.
 • Twee jaar gratis uitloop, zonder extra kosten.

Examenkosten

Het examengeld voor deze opleiding bedraagt € 89,00 per maand. Hiervoor mag ieder examen dat via LOI Hogeschool wordt afgenomen één keer worden afgelegd.

De kosten voor het externe examen Preliminary (PET) van de University of Cambridge bedragen:

 • € 188,- (bij keuze voor "paper based" examen)
 • € 220,- (bij keuze voor "compu based" examen)
Verlaag je studiekosten

Er zijn diverse (fiscale) regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

Tegemoetkoming leraren

Bij deze opleiding kun je in aanmerking komen voor een Tegemoetkoming leraren. Je hoeft de tegemoetkoming leraren niet terug te betalen. De tegemoetkoming is een gift. Kijk op de website van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voor de voorwaarden.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 700,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.148,00
Examenkosten € 1.068,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 1.107,80 - € 1.468,17*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.046,40
Examenkosten € 708,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 561,89 - € 744,68*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 990,00
Examenkosten € 149,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 332,01 - € 440,06*

*Per jaar, gebaseerd op de huidige belastingschalen (37% of 50%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Levenlanglerenkrediet

Bij deze opleiding kun je onder voorwaarden gebruikmaken van het Levenlanglerenkrediet. Dit is een regeling van de overheid waarbij iedereen tot 55 jaar tegen 0,0% rente geld kan lenen voor een studie. Bekijk hier wat de voorwaarden zijn en hoe je het krediet aanvraagt.

Alles over het Levenlanglerenkrediet
Levenlanglerenkrediet

Bij deze opleiding kun je onder voorwaarden gebruikmaken van het Levenlanglerenkrediet. Dit is een regeling van de overheid waarbij iedereen tot 55 jaar tegen 0,0% rente geld kan lenen voor een studie. Bekijk hier wat de voorwaarden zijn en hoe je het krediet aanvraagt.

Alles over het Levenlanglerenkrediet
Extra voordelen voor LOI Hogeschoolstudenten

Als student van LOI Hogeschool profiteer je van heel veel voordeel. Speciaal voor onze studenten hebben we, als aanvullende service bij de opleiding, diverse extra’s geregeld die goed van pas komen bij de studie. Zo krijg je o.a. hoge kortingen op soft- en hardware via Surfspot en heel voordelig toegang tot de digitale collecties van de Koninklijke Bibliotheek.

Hoge korting op hard- en software

Studenten van LOI Hogeschool krijgen toegang tot Surfspot.nl. Surfspot is dé ICT-webwinkel waar studenten van hogescholen officiële software en andere ICT-producten tegen zeer lage prijzen kunnen aanschaffen. Je logt eenvoudig in met je studentgegevens en kunt direct hardware, software (o.a. anti-viruspakketten), cursussen en gadgets bestellen. Bovendien heeft Surfspot ‘one day toppers’; dagacties met extreem veel korting.

Surfspot
50% korting op het lidmaatschap van de Koninklijke Bibliotheek

Iedere Ad- of bachelorstudent van LOI Hogeschool komt automatisch in aanmerking voor 50% studentenkorting op lidmaatschap van de Koninklijke Bibliotheek. Voor slechts € 7,50 per jaar krijg je daarmee toegang tot de volledige digitale collectie en catalogi. Zo kun je duizenden artikelen en e-tijdschriften inzien. Ook is het mogelijk om boeken en tijdschriften van de Koninklijke Bibliotheek aan te vragen en (tegen een kleine vergoeding) te laten toesturen.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

De voordelen:

 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Incompany, klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Regel het direct online of neem contact op via 071 545 1234. Schrijf je nu in en start binnenkort.

Collegegeld thuisstudie
48 x € 179,00
Collegegeld klassikaal
48 x € 299,00
Studielast
240 EC's
Type
HBO-bachelor
Diploma
HBO-bachelorgetuigschrift
Erkenningen
NVAO, ministerie van OCW, ITK

Het is mogelijk om de opleiding 14 kalenderdagen vrijblijvend uit te proberen. Verder ga je nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien zijn er geen tussentijdse prijswijzigingen.

Nog dagen! Laatste dag! Laatste kans!
ASUS Chromebook- actie. Schrijf nu in!

Schrijf je vóór 6 maart in voor een volledige HBO-bacheloropleiding, masteropleiding of Associate degree en ontvang een ASUS Chromebook t.w.v. € 349,- voor maar € 89,-. Met de ASUS Chromebook werk je in de cloud en worden je bestanden automatisch opgeslagen en beveiligd. Met zijn snelle prestaties, lange batterijduur en stevige behuizing is hij ideaal voor studie, werk én voor onderweg. 

Meer over deze actie

Je opleiding 14 dagen op proef

Een opleiding is een belangrijke investering in je toekomst. Dat maakt het besluit om in te schrijven voor een opleiding soms ook zo lastig. Geen zorgen! Bij de LOI loop je geen enkel risico wanneer je inschrijft voor een opleiding. Je kunt je opleiding 14 dagen geheel vrijblijvend uitproberen.

Zo werkt het

Na inschrijving ontvang je het lesmateriaal thuis. Je kunt dan gewoon aan de slag en je ziet wat je gaat leren. Als de opleiding toch niet bij je blijkt te passen, om wat voor reden dan ook, dan kun je de opleiding kosteloos annuleren. Alleen de kosten voor het terugsturen van het lesmateriaal zijn voor jouw rekening.

Vragen? Bel ons!

Wil je met ons overleggen over je studiekeuze, voordat je je inschrijft? Of heb je nog vragen over een opleiding? Bel ons. Wij helpen je graag!

Telefonische bereikbaarheid
Maandag t/m donderdag: 09:00 - 20:00
Vrijdag: 09:00 - 18:00