Criminologie

Vakgebied

Criminologie

Zeer praktijkgerichte cursus op HBO-niveau, inclusief lesboek. Leer over preventie en bestrijding van criminaliteit.

In het kort

In het kort

Zeer praktijkgerichte cursus op HBO-niveau, inclusief lesboek. Leer over preventie en bestrijding van criminaliteit.

Lesgeld thuisstudie
4 x € 99,00
Studieduur
4 maanden
Diploma
LOI-diploma
Benodigde vooropleiding
Geen

Jaarlijks vinden er alleen al in Nederland meer dan een miljoen misdrijven plaats. Fraude, cybercrime, terrorisme, kindermisbruik, mishandeling, georganiseerde misdaad. Het is helaas aan de orde van de dag. Het opsporen en bestrijden van criminaliteit is complexer en belangrijker dan ooit. Om criminaliteit te voorkomen en te zorgen dat misdrijven zoveel mogelijk uitblijven, zijn veiligheidsmaatregelen nodig. Daarvoor moeten eerst de oorzaken van criminaliteit achterhaald worden, zodat je deze factoren kunt wegnemen of beperken.

Met de zeer praktijkgerichte cursus Criminologie doe je waardevolle kennis op over de preventie en bestrijding van criminaliteit. Er wordt aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteitspreventie, de opsporing door de politie en de afdoening van strafzaken. Ook de dader als persoon komt aan bod: is iemand geboren als crimineel of wordt hij het? Tot slot is er aandacht voor een aantal bijzondere onderwerpen zoals het veelbesproken Nederlandse drugsbeleid en de aanpak van georganiseerde misdaad. 

De cursus Criminologie is o.a. interessant voor mensen die werkzaam zijn in het juridische werkveld of in de de beveiligings- of securitybranche, om beter om te kunnen gaan met criminaliteit en eventuele (veiligheids)maatregelen hierop af te stemmen. Na afloop beschik je over kennis en vaardigheden om zelf criminaliteit te bestrijden én hierover te adviseren.

Daarom kies je voor de cursus Criminologie

 • Zeer praktijkgerichte cursus, direct toepasbaar.
 • In korte tijd aantoonbare kennis van preventie en bestrijding van criminaliteit.
 • Waardevolle toevoeging op je cv. 
 • Inclusief gratis boek ‘Actuele Criminologie’.
 • Geen vooropleiding vereist.

 

Deze cursus is een onderdeel uit een erkende en NVAO‑geaccrediteerde HBO‑bacheloropleiding.

 

Doelgroep en toelating

Doelgroep en beroep

De cursus is geschikt voor iedereen die zich wil verdiepen op het gebied van criminaliteit, de preventie ervan, de maatschappelijke impact en de leer van het straffen. Ook is deze cursus een echte aanrader voor iedereen die werkzaam is op het terrein van security, beveiliging en rechtswetenschappen.

Na afloop van de cursus ben je op de hoogte van de verschillende vormen van criminaliteit. Je kunt de juiste middelen inzetten bij het bestrijden van criminaliteit en adviseren over de preventie en bestrijding van criminaliteit.

Vooropleiding

Er gelden geen specifieke eisen voor toelating tot de cursus Criminologie.

De cursus

Inhoud van de cursus Criminologie

De cursus Criminologie is zeer praktijkgericht door de vele voorbeelden, cases en actuele onderwerpen die in het lesmateriaal worden behandeld. Ook bevat de leerstof oefenopgaven, waarmee je de theorie direct toepast in de praktijk.

De cursus begint bij een inleiding in de criminologie. Verschillende onderzoeken naar verborgen criminaliteit komen aan bod. Ook worden de maatschappelijke gevolgen die criminaliteit met zich meebrengt besproken. Vervolgens wordt er ingegaan op diverse theorieën voor misdaad. Kan criminaliteit erfelijk bepaald zijn? Waarom is het criminaliteitsniveau in het ene land hoger dan in het andere? Tot slot komen georganiseerde misdaad en het Nederlandse drugsbeleid aan bod.

Meer over de inhoud

Tijdens de cursus Criminologie komen de volgende onderdelen aan bod.

Inleiding criminologie

Dit onderdeel bespreekt allereerst criminologie in het algemeen. Je krijgt inzicht in politie- en indexcijfers en doet daarnaast kennis op over onderzoeken naar verborgen criminaliteit. Evenals onderzoek bij zowel plegers als slachtoffers van delicten. En welke maatschappelijke gevolgen brengt criminaliteit mee? Onder meer schadebedragen en kosten en gevoelens van onveiligheid worden besproken.

Criminologie: verklaren

Hoe komt het dat sommige individuen zich schuldig maken aan het plegen van misdaden en andere niet? Welke psychologische verklaringen zijn hiervoor en kan criminaliteit erfelijk bepaald zijn? En kan de gezinssituatie van invloed zijn op crimineel gedrag? Verschillende theorieën worden behandeld, zoals de theorie van Eysenck en Zuckerman.

We behandelen de theorieën die bestaan voor criminaliteit op individueel niveau, maar ook sociologische theorieën. Zo is het criminaliteitsniveau in het ene land hoger dan in het andere en is het bekend dat in de stad meer crimineel gedrag voorkomt dan op het platteland. Wat voor verklaringen zijn hiervoor en welke theorieën zijn er op dit gebied? Besproken worden onder meer de theorie van Cloward en Ohlin en die van Hirschi.

Criminologie: reageren

Anders dan bij strafrechtelijke reacties, wordt ingegrepen in bepaalde processen, voordat een delict daadwerkelijk wordt gepleegd. We spreken dan van criminaliteitspreventie. Daarnaast gaan we in op penologie: de leer van het straffen. Je leert over de zin en doelstellingen van straffen en doet kennis op over verschillende theorieën die er bestaan op dit gebied. Verder geven we een overzicht van het Nederlandse sanctiestelsel, zoals dat in het Wetboek van Strafrecht is geregeld. Niet alleen sancties als gevangenisstraf en boetes komen aan de orde, ook een ‘nieuwe’ sanctie als taakstraf wordt besproken.

Victimologie en bijzondere onderwerpen

Victimologie wordt beschreven als “de wetenschappelijke studie van de mogelijke rol van slachtoffers bij het ontstaan van misdrijven, de gevolgen van misdrijven voor slachtoffers en de verschillende vormen van hulp om deze gevolgen te beperken”. Dit onderdeel gaat onder meer in op delicten met en delicten zonder slachtoffer, de kenmerken van een slachtoffer, psychotrauma’s en verschillende modellen van slachtofferhulp. Tot slot komen in dit onderdeel ook georganiseerde misdaad, minderheden en drugs aan bod.

Inclusief lesmateriaal

De cursus is inclusief het boek ‘Actuele Criminologie’ (J.J.M. van Dijk, H.I. Sagel-Grande en L.G. Toornvliet). Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Dit boek geeft een overzicht van de belangrijkste criminologische theorieën en onderzoeksresultaten en schetst hoe de criminologische kennis in Nederland en elders wordt toegepast in de praktijk.

Examens en diploma

Examen

De opleiding Criminologie wordt afgesloten met een officieel LOI-examen. Het examen bestaat uit open vragen, meerkeuzevragen en een casus.

Aan het afleggen van het examen zijn kosten verbonden. Deze vind je bij de tab Studieduur en kosten.

Aanmelden voor examens

Tijdens de opleiding word je automatisch en op tijd geïnformeerd over deelname aan de LOI-examens: waar, wanneer en hoe laat ze worden afgenomen, hoeveel tijd je per onderdeel krijgt en hoe je je precies inschrijft. Van eventuele bijzonderheden word je eveneens op de hoogte gesteld.

Diploma en vervolgopleiding

Het examen voor de cursus Criminologie wordt afgenomen door de Examencommissie van de LOI. Na succesvolle afronding van dit examen heb je het LOI-diploma Criminologie op zak.

De opleiding Criminologie is een goede opstap voor vervolgopleidingen in het vakgebied. Bijvoorbeeld de Associate degree of de bacheloropleiding HBO Security management. Houd er wel rekening mee dat het diploma van deze cursus niet automatisch recht geeft op toelating tot de bachelor of Associate degree. Je dient voor toelating tot de bachelor of Associate degree te voldoen aan de vooropleidingseisen en eventuele aanvullende eisen die hiervoor gelden.

Geen diploma? Vraag een studieverklaring aan

Wil of kun je geen examen afleggen, maar heb je wel alle opdrachten ter beoordeling ingestuurd? Dan kun je een studieverklaring aanvragen. Hierop staan de gevolgde cursus en de behaalde resultaten. De kosten voor een verklaring bedragen € 25,-.

De kwaliteitsgarantie van de LOI

Bij alle LOI-opleidingen staat de kwaliteit voorop. Alle volledige MBO- en HBO-opleidingen van de LOI zijn door de minister van OCW erkend dan wel aangewezen op grond van de WEB en de WHW. De kwaliteit van de opleidingen en studiebegeleiding staan continu onder controle van professionals uit de praktijk. Ook werken we nauw samen met brancheorganisaties en exameninstanties. Zo weet je zeker dat je opleiding aansluit op de wensen van de arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

Alle bacheloropleidingen van LOI Hogeschool zijn NVAO-geaccrediteerd. Daarnaast heeft LOI Hogeschool het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg.

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode
Thuisstudie: zelfstandig maar zeker niet alleen

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Maximale flexibiliteit
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad en een slimme kennistrainer. Bij steeds meer opleidingen kun je via LOI Campus online hoorcolleges volgen of zelfs live webcolleges.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding
Topdocenten uit de praktijk

De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring in het werkveld van je opleiding, die je van start tot eindstreep begeleiden. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Studieduur en kosten

Studieduur

Een opleiding van de LOI is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. Op basis van de vermelde studieduur kun je uitgaan van ongeveer 8 uur studie per week. Afhankelijk van werkervaring en de tijd die je in de opleiding steekt, kan de cursus sneller worden afgerond.

Studieduur: 4 maanden

Hoeveel tijd kost mijn studie

Je bepaalt zelf hoeveel uur je per week aan de opleiding besteedt. Als gemiddelde kun je uitgaan van ongeveer 8 uur studie per week. Afhankelijk van de beschikbare tijd en je ervaring kan dit meer of minder zijn. Is het druk op het werk of in je privésituatie, of heb je tijdelijk juist meer tijd te besteden? Geen probleem! De studie past zich aan jou aan.

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij alle LOI-opleidingen mag je langer over de opleiding doen, tot maximaal tweemaal de vermelde studieduur (met een minimum van 12 maanden). Je behoudt recht op persoonlijke begeleiding door deskundige docenten en toegang tot alle online studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Een belangrijk verschil met andere opleiders!

Studietijd halveren? Dat kan!

Door het flexibele karakter van de thuisstudies, kunnen deze tot wel 2x zo snel afgerond worden. Wil je vaart maken en heb je meer tijd per week beschikbaar? De opleiding past zich aan jou aan in plaats van andersom. De lesstof, de docent, de leeromgeving, alles is beschikbaar om versneld je einddoel te halen. Het omgekeerde geldt trouwens ook. Heb je (tijdelijk) minder tijd beschikbaar, dan mag je langer over je studie doen.

Kosten

Lesgeld

Het lesgeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Het lesgeld kan per maand of in één keer (met 3% korting) worden betaald.

Lesgeld thuisstudie : 4 x € 99,00
Inschrijfkosten
: € 29,50 (éénmalig)

Het lesgeld is inclusief:

 • Al het benodigde lesmateriaal.
 • Begeleiding door ervaren docenten.
 • Toegang tot de online leeromgeving.
 • Langer studeren, zonder extra kosten (tot twee keer de aanbevolen studieduur).

Examenkosten

Er zijn twee mogelijkheden om het examengeld te voldoen: per examen of een vast bedrag per maand. Kies je voor de laatste optie, dan profiteer je van een flinke korting.

Het examengeld bedraagt € 149,00. Wanneer je kiest voor het betalen van een vast bedrag per maand aan examengeld, profiteer je van ongeveer 25% korting en betaal je € 111,75. Hiervoor mag ieder examen dat via de LOI wordt afgenomen één keer kosteloos worden afgelegd.

Verlaag je studiekosten

Er zijn diverse (fiscale) regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 700,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.148,00
Examenkosten € 1.068,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 1.107,80 - € 1.468,17*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.046,40
Examenkosten € 708,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 561,89 - € 744,68*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 990,00
Examenkosten € 149,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 332,01 - € 440,06*

*Per jaar, gebaseerd op de huidige belastingschalen (37% of 50%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

De voordelen:

 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Incompany, klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Regel het direct online of neem contact op via 071 545 1234. Schrijf je nu in en start binnenkort.

Lesgeld thuisstudie
4 x € 99,00
Studieduur
4 maanden
Diploma
LOI-diploma
Benodigde vooropleiding
Geen

Het is mogelijk om de opleiding 14 kalenderdagen vrijblijvend uit te proberen. Verder ga je nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien zijn er geen tussentijdse prijswijzigingen.

Nog dagen! Laatste dag! Tot 6 mrt
BladCadeau t.w.v. € 50,- bij inschrijving

Schrijf je vóór 6 maart in voor deze opleiding en ontvang een tijdschriftenbon van € 50,- voor een abonnement naar keuze. Het abonnement stopt automatisch na afloop, je zit dus nergens aan vast.

Meer over deze actie

Vragen? Bel ons.

Telefonische bereikbaarheid
Maandag t/m donderdag: 09:00 - 20:00
Vrijdag: 09:00 - 18:00

Wil je liever een afspraak maken?

Maak een afspraak voor een gratis studieadviesgesprek op een dag en tijdstip naar keuze. Kies voor een telefonisch gesprek of voor een adviesgesprek bij ons in Leiderdorp. Onze studieadviseurs staan voor je klaar!

Maak een afspraak