Belastingassistent

Vakgebied

Belastingassistent

Cursus op MBO-niveau, leer aangiften verzorgen en adviseren bij fiscale vraagstukken.

In het kort

In het kort

Cursus op MBO-niveau, leer aangiften verzorgen en adviseren bij fiscale vraagstukken.

Lesgeld thuisstudie
6 x € 79,00
Studieduur
6 maanden
Diploma
LOI-diploma (tot juni 2020: Exameninstituut Opleidingen RB)
Benodigde vooropleiding
Geen

De cursus Belastingassistent is een uitstekende keuze voor iedereen die een functie in de administratieve sector ambieert of al werkzaam is in deze sector en fiscale kennis wil opdoen. Tijdens de cursus ligt het accent op de inkomstenbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting. De praktische kant van belastingen komt ook aan bod, zoals het verzorgen van aangiften en adviseren bij eenvoudige fiscale vraagstukken. Na afloop kun je als belastingassistent een belastingconsulent of –adviseur ondersteunen of ga je aan de slag in een andere fiscaal-administratieve functie.

Daarom kies je voor de cursus Belastingassistent

 • Cursus op MBO-niveau.
 • Goede opstap voor HBO-bachelor Fiscale economie.
"Een opleiding is een goede manier om jezelf te blijven uitdagen"
Ronald Dekker

Cursist Belastingassistent


Lees het interview
"Een opleiding is een goede manier om jezelf te blijven uitdagen"
Ronald Dekker

Cursist Belastingassistent

Lees het interview

Doelgroep en toelating

Doelgroep en beroep

De cursus Belastingassistent is geschikt voor iedereen die een fiscaal-administratieve functie ambieert. Ook is deze cursus een prima keuze voor iedereen die al werkzaam is op een accountants-, administratie- of belastingadvieskantoor in een fiscaal-administratieve functie en fiscale kennis wil opdoen of de reeds aanwezige kennis op peil wil houden. Bovendien is dit een geschikte cursus voor mensen die in het bank- en verzekeringswezen werken en meer willen weten van belastingen.

De cursus leidt op tot belastingassistent en voor fiscaal-administratieve functies. De belastingassistent ondersteunt een belastingconsulent of belastingadviseur in het dagelijkse werk. Hij of zij is op de hoogte van alle wet- en regelgeving omtrent vermogen en belastingen. Bovendien kan een belastingassistent fiscale vragen van klanten beantwoorden en heldere toelichtingen geven op jaarrekeningen en belastingaangiften.

Vooropleiding

Er gelden geen specifieke eisen voor toelating tot de cursus Belastingassistent.

De cursus

Inhoud van de cursus Belastingassistent

Tijdens de cursus Belastingassistent geven we eerst een inleiding in (privaat)recht en belastingrecht. Het Nederlands rechtsstelsel en de rechtsbronnen worden besproken. Ook de verschillende overheidsheffingen en de plaats van het belastingrecht in het algemene rechtssysteem komt aan bod. Vervolgens ligt de focus op inkomstenbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, omzetbelasting. Tot slot komen de belangrijkste bepalingen met betrekking tot de invordering aan bod.

Meer over de inhoud

De opleiding bestaat uit acht onderwerpen.

Inleiding (privaat)recht

Het Nederlands rechtsstelsel en de rechtsbronnen, maar ook natuurlijke- en rechtspersonen komen aan bod. Bovendien bespreken we het vermogensrecht in het algemeen en eigendom/bezit en houderschap in het bijzonder. Ook behandelen we verbintenissen en overeenkomstenrecht, wanprestatie en overmacht, onrechtmatige daad, ondernemingsvormen en faillissementsrecht.

Inleiding belastingrecht

We bespreken de verschillende overheidsheffingen en de plaats van het belastingrecht in het algemene rechtssysteem. Ook komen de bronnen van het belastingrecht en het onderscheid van belastingwetten in algemene wetten en heffingswetten aan de orde. Tot slot behandelen we de indeling in belastingen en de hoofdlijnen van de organisatie van de belastingdienst.

Inkomstenbelasting

Dit deel behandelt het systeem van de drie boxen en de belastingheffing per box. Verder bespreken we de gewone aanslag, de conserverende aanslag en de tarieven per box.

Loonbelasting

Dit onderwerp behandelt de tarieftabel en de heffingskortingen voor de loonbelasting. Ook de tijdvaktabellen en de loonbelastingverklaring worden besproken. Verder is er aandacht voor de tarieven van eindheffing en de spaarloonregeling. Bovendien ben je op de hoogte van de regelingen voor werknemers om voorlopige teruggaaf van inkomstenbelasting te verkrijgen in verband met aftrekposten en loonheffingskortingen.

Vennootschapsbelasting

Hier staan binnenlandse belastingplichtigen en het fiscaal vermogen centraal. Je kunt onder meer de winstbepalingen toepassen die samen met de winstbepalingen van de inkomstenbelasting van toepassing zijn. Je kunt het belastbare bedrag bepalen door vermogensvergelijking en via de winst-en-verliesrekening. Ook komen formele dividenden en verkapte uitdelingen van winst aan de orde.

Dividendbelasting

Hier behandelen we onder meer de diverse belaste opbrengsten van effecten, vrijstelling bij deelneming, het tarief voor rekening van de uitkerende vennootschap en de wijze van heffing. Ook de teruggaaf van dividendbelasting aan niet aan de vennootschapsbelasting onderworpen lichamen komt aan de orde.

Omzetbelasting

Dit onderwerp behandelt het systeem van de btw. De tarieven en beginselen van de tabellen I en II bij de Wet op de omzetbelasting worden besproken. Er is aandacht voor de invoer en uitvoer van goederen, belastbare prestaties, de plaats van levering en de plaats van dienst. Ook komen vergoedingen bij onttrekkingen en interne leveringen en aftrekposten van de vergoeding aan de orde. Bovendien behandelen we de bijzondere regelingen en de administratieve verplichtingen.

Invordering

In dit onderwerp worden de belangrijkste bepalingen met betrekking tot de invordering behandeld. Je kunt de verschillende wettelijke bepalingen in onderlinge samenhang hanteren en vraagstukken uitwerken waarin praktijksituaties zijn verwerkt.

Examens en diploma

Examen

Het examen wordt tweemaal per jaar (in januari en juni) schriftelijk afgenomen door het exameninstituut van Opleidingen Register Belastingadviseurs te Culemborg. Het examen duurt 150 minuten.

Let op: er kan tot 1 juni 2020 examen worden gedaan bij het exameninstituut van Opleidingen Register Belastingadviseurs. Vanaf 1 juni 2020 wordt de cursus afgesloten met een flexibel LOI-examen.

Kijk voor de examenkosten bij Studieduur en kosten.

Aanmelden voor examens

Tijdens de opleiding word je automatisch en op tijd geïnformeerd over deelname aan de LOI-examens: waar, wanneer en hoe laat ze worden afgenomen, hoeveel tijd je per onderdeel krijgt en hoe je je precies inschrijft. Van eventuele bijzonderheden word je eveneens op de hoogte gesteld.

Diploma en vervolgopleiding

Na succesvolle afronding van het examen heb je het diploma Belastingassistent op zak. De cursus Belastingconsulent is een goede vervolgopleiding voor wie zijn kennis verder wil verdiepen en uitbreiden.

Geen diploma? Vraag een studieverklaring aan

Wil of kun je geen examen afleggen, maar heb je wel alle opdrachten ter beoordeling ingestuurd? Dan kun je een studieverklaring aanvragen. Hierop staan de gevolgde cursus en de behaalde resultaten. De kosten voor een verklaring bedragen € 25,-.

De kwaliteitsgarantie van de LOI

Bij alle LOI-opleidingen staat de kwaliteit voorop. Alle volledige MBO- en HBO-opleidingen van de LOI zijn door de minister van OCW erkend dan wel aangewezen op grond van de WEB en de WHW. De kwaliteit van de opleidingen en studiebegeleiding staan continu onder controle van professionals uit de praktijk. Ook werken we nauw samen met brancheorganisaties en exameninstanties. Zo weet je zeker dat je opleiding aansluit op de wensen van de arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

Alle bacheloropleidingen van LOI Hogeschool zijn NVAO-geaccrediteerd. Daarnaast heeft LOI Hogeschool het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg.

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode
Thuisstudie: zelfstandig maar zeker niet alleen

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Maximale flexibiliteit
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad en een slimme kennistrainer. Bij steeds meer opleidingen kun je via LOI Campus online hoorcolleges volgen of zelfs live webcolleges.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding
Alle begeleiding die je nodig hebt

Een opleiding volgen doe je niet alleen. Daarom krijg je altijd online begeleiding. De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring in het vakgebied van je opleiding, die je van start tot eindstreep begeleiden. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Studieduur en kosten

Studieduur

Een opleiding van de LOI is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. Op basis van de vermelde studieduur kun je uitgaan van ongeveer 8 uur studie per week. Afhankelijk van werkervaring en de tijd die je in de opleiding steekt, kan de cursus sneller worden afgerond.

Studieduur: 6 maanden

Hoeveel tijd kost mijn studie

Je bepaalt zelf hoeveel uur je per week aan de opleiding besteedt. Als gemiddelde kun je uitgaan van ongeveer 8 uur studie per week. Afhankelijk van de beschikbare tijd en je ervaring kan dit meer of minder zijn. Is het druk op het werk of in je privésituatie, of heb je tijdelijk juist meer tijd te besteden? Geen probleem! De studie past zich aan jou aan.

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij alle LOI-opleidingen mag je langer over de opleiding doen, tot maximaal tweemaal de vermelde studieduur (met een minimum van 12 maanden). Je behoudt recht op persoonlijke begeleiding door deskundige docenten en toegang tot alle online studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Een belangrijk verschil met andere opleiders!

Studietijd halveren? Dat kan!

Door het flexibele karakter van de thuisstudies, kunnen deze tot wel 2x zo snel afgerond worden. Wil je vaart maken en heb je meer tijd per week beschikbaar? De opleiding past zich aan jou aan in plaats van andersom. De lesstof, de docent, de leeromgeving, alles is beschikbaar om versneld je einddoel te halen. Het omgekeerde geldt trouwens ook. Heb je (tijdelijk) minder tijd beschikbaar, dan mag je langer over je studie doen.

Kosten

Lesgeld

Het lesgeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Het lesgeld kan per maand of in één keer (met 3% korting) worden betaald.

Lesgeld thuisstudie : 6 x € 79,00
Inschrijfkosten
: € 29,50 (éénmalig)

Het lesgeld is inclusief:

 • Al het benodigde lesmateriaal.
 • Begeleiding door ervaren docenten.
 • Toegang tot de online leeromgeving.
 • Langer studeren, zonder extra kosten (tot twee keer de aanbevolen studieduur).

Dit heb je nodig

We gaan we ervan uit dat je beschikt over de meest recente uitgave van ‘Wetteksten’ van Kluwer. Deze kost ongeveer € 50,-. Daarnaast is het gebruik van de volgende hulpmiddelen toegestaan tijdens het RB-examen:

 • Belastingwetten (2019)
 • Kluwer Collegebundel (2018/2019)
 • Burgerlijk wetboek
 • Fiscaal Memo
 • Een rekenmachine (grafische calculators en mobiele telefoons zijn niet toegestaan)

Examenkosten

Het totale examengeld bedraagt ongeveer € 125,00. Je betaalt dit bedrag aan de desbetreffende exameninstantie.

Verlaag je studiekosten

Er zijn diverse (fiscale) regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 700,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.148,00
Examenkosten € 1.068,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 1.108,00 - € 1.468,00*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.046,40
Examenkosten € 708,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 562,00 - € 745,00*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 990,00
Examenkosten € 149,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 332,00 - € 440,00*

*Per jaar, gebaseerd op de belastingschalen voor belastingjaar 2020 (37% of 50%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

De voordelen:

 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Incompany, klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Regel het direct online of neem contact op via 071 545 1234. Schrijf je nu in en start binnenkort.

Lesgeld thuisstudie
6 x € 79,00
Studieduur
6 maanden
Diploma
LOI-diploma (tot juni 2020: Exameninstituut Opleidingen RB)
Benodigde vooropleiding
Geen

Het is mogelijk om de opleiding 14 kalenderdagen vrijblijvend uit te proberen. Verder ga je nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien zijn er geen tussentijdse prijswijzigingen.

Nog dagen! Laatste dag! Laatste kans!
BladCadeau t.w.v. € 50,- bij inschrijving

Schrijf je vóór 3 april in voor deze opleiding en ontvang een tijdschriftenbon van € 50,- voor een abonnement naar keuze. Het abonnement stopt automatisch na afloop, je zit dus nergens aan vast.

Meer over deze actie

Vragen? Bel ons.

Telefonische bereikbaarheid
Maandag t/m donderdag: 09:00 - 20:00
Vrijdag: 09:00 - 18:00

Wil je liever een afspraak maken?

Maak een afspraak voor een gratis studieadviesgesprek op een dag en tijdstip naar keuze. Kies voor een telefonisch gesprek of voor een adviesgesprek bij ons in Leiderdorp. Onze studieadviseurs staan voor je klaar!

Maak een afspraak