HAVO (volledig programma)

 • Thuis studeren

  27 x € 114,00

 • Studieduur

  Vanaf 27 maanden

 • Niveau

  HAVO

 • Diploma

  Erkend diploma van DUO

Nog dagen!

Laatste dag!

Wegens succes verlengd!

Acer Chromebook-actie

Bij alle volledige masteropleidingen, HBO-bacheloropleidingen, Associate degrees, MBO-opleidingen en de volledige programma’s VMBO, HAVO en VWO.

Lees meer

Bij inschrijving voor deze opleiding kun je een Acer Chromebook t.w.v. € 249,- bijbestellen tegen een zeer gereduceerde prijs. De Acer Chromebook is een nieuw type computer, werkt als een notebook en kun je dus overal voor gebruiken. Een Chromebook start snel op én blijft snel, doordat alles wordt opgeslagen in de cloud. Niet voor niets wordt deze Acer Chromebook veel gebruikt voor studie en werk.
Meer over deze actie

In het kort

Het HAVO-diploma halen, maar niet terug naar de schoolbanken? Bij de LOI kan dit heel gemakkelijk en snel met de opleiding HAVO (volledig programma). Er is keuze uit een zeer groot aantal vakken. De HAVO-opleiding is dan ook volledig af te stemmen op je persoonlijke situatie en wensen! Je wordt in korte tijd opgeleid voor de officiële staatsexamens van het College voor Toetsen en Examens (CvTE), afgenomen door de Dienst Uitvoering onderwijs (DUO). Het diploma heeft dan ook precies dezelfde waarde als het diploma van een dag- of avondschool.

 • Perfecte voorbereiding op officiële staatsexamens.
 • In korte tijd het HAVO-diploma op zak.
 • Keuze uit een groot aantal vakken.
 • Voordeliger dan het volgen van losse vakken.
 • Persoonlijke begeleiding door docenten.
 • Gratis bij deze opleiding: voor drie vakken online examentrainingen (t.w.v. € 149,95 per vak).
Doelgroep

Het volledige programma HAVO van de LOI is bestemd voor iedereen die in korte tijd zijn/haar HAVO-diploma wil behalen. Het HAVO-diploma vormt een goede voorbereiding voor functies op middenkaderniveau. Het HAVO-diploma geeft ook toelating tot het VWO en tot HBO-bacheloropleidingen. Voor een aantal bacheloropleidingen geldt een specifiek HAVO-profiel of -vak als toelatingseis.

Wie nog bepaalde certificaten om het volledige diploma te kunnen halen, kiest voor losse HAVO-certificaten.

Doelgroep
"Ik wil in mei mijn eindexamen doen, dus nu moet ik wat meer tempo maken. Gelukkig kan ik dat zelf bepalen."
Hannah Schurink

Cursist HAVO

Lees het interview
"Ik wil in mei mijn eindexamen doen, dus nu moet ik wat meer tempo maken. Gelukkig kan ik dat zelf bepalen."
Hannah Schurink

Cursist HAVO

Lees het interview
Inhoud van de opleiding

Bij het volgen van de opleiding HAVO moet worden gekozen uit een aantal profielen. De keuze van het profiel is belangrijk omdat het de mogelijkheden voor een vervolgstudie bepaalt. Bij de meeste HBO-opleidingen wordt aangegeven welk profiel gewenst of vereist is voor toelating. Om het HAVO-diploma te kunnen behalen, moet voor het examen ook een profielwerkstuk worden gemaakt en gepresenteerd.

Elk profiel bestaat uit:

A. Het gemeenschappelijke deel (voor alle profielen verplicht én gelijk)
B. Een profieldeel (verplichte vakken en keuzevakken voor het desbetreffende profiel)
C. Verdieping of verbreding (keuzevakken voor het desbetreffende profiel).
D. Een vrij deel (een vrije maar verplichte keuze van ten minste één vak).
E. Profielwerkstuk

Inhoud
Meer over de profielen

De vier profielen waar je uit kunt kiezen zijn:

Profiel Natuur en techniek

Dit profiel geeft toegang tot technische en natuurwetenschappelijke vervolgstudies. Denk bijvoorbeeld aan een opleiding HBO Technische Informatica of HBO Bouwkunde.

A. Het gemeenschappelijk deel

Het gemeenschappelijk deel van elk profiel bestaat uit:

 • Nederlands
 • Engels
 • Rekenen 3F
 • Maatschappijleer.

B. Profieldeel

De volgende profielvakken zijn verplicht:

 • Wiskunde B
 • Natuurkunde
 • Scheikunde.

C. Verdieping of verbreding

Je kiest één van de volgende vakken:

 • Biologie
 • Informatica.

D. Het vrije deel

Het vrije deel bestaat uit één vak naar keuze. Hierbij kun je kiezen uit alle vakken die nog niet binnen het gekozen profiel zitten. Wiskunde B is een verplicht profielvak, daardoor kan in het vrije deel niet worden gekozen voor Wiskunde A.

Profiel Natuur en Gezondheid

Het profiel Natuur en Gezondheid is voornamelijk bedoeld voor studenten die een studie willen volgen in de richting van geneeskunde en milieu (bijv. laboratoriumonderwijs), of een studie met een technische en natuurwetenschappelijke insteek. Denk bijvoorbeeld aan een opleiding HBO Hartfunctielaborant.

A. Het gemeenschappelijk deel

Het gemeenschappelijk deel van elk profiel bestaat uit:

 • Nederlands
 • Engels
 • Rekenen 3F
 • Maatschappijleer.

B. Profieldeel

De volgende profielvakken zijn verplicht:

 • Wiskunde A (of B)
 • Biologie
 • Scheikunde.

C. Verdieping of verbreding

Keuze uit:

 • Natuurkunde
 • Aardrijkskunde.

D. Het vrije deel

Het vrije deel bestaat uit één vak naar keuze. Hierbij kun je kiezen uit alle vakken.

Profiel Economie en Maatschappij

Dit profiel bereidt voor op studies op een breed economisch en maatschappelijk terrein. Denk bijvoorbeeld aan een opleiding HBO Bedrijfskunde of een HBO Lerarenopleiding.

A. Het gemeenschappelijk deel

Het gemeenschappelijk deel van elk profiel bestaat uit:

 • Nederlands
 • Engels
 • Rekenen 3F
 • Maatschappijleer.

B. Profieldeel

De volgende profielvakken zijn verplicht:

 • Wiskunde A (of B)
 • Economie
 • Geschiedenis.

C. Verdieping of verbreding

Je kiest één van de volgende vakken:

 • Frans
 • Duits
 • Management en organisatie
 • Aardrijkskunde.

D. Het vrije deel

Het vrije deel bestaat uit één vak naar keuze. Hierbij kun je kiezen uit alle vakken.

Profiel Cultuur en Maatschappij

Dit profiel geeft toegang tot studies op het gebied van kunst en cultuur en mens- en maatschappijwetenschappen. Denk bijvoorbeeld aan een opleiding HBO Vertaler Engels of HBO Communicatie. Een studie die opleidt tot maatschappelijk werker of creatief therapeut behoort ook tot de mogelijkheden.

A. Het gemeenschappelijk deel

Het gemeenschappelijk deel van elk profiel bestaat uit:

 • Nederlands
 • Engels
 • Rekenen 3F
 • Maatschappijleer.

B. Profieldeel

De volgende profielvakken zijn verplicht:

 • Geschiedenis
 • Frans of Duits.

C. Verdieping of verbreding

Je kiest één van de volgende vakken:

 • Economie
 • Aardrijkskunde.

Plus één van de volgende vakken:

 • Filosofie
 • Frans
 • Duits.

D. Het vrije deel

Het vrije deel bestaat uit één vak naar keuze. Hierbij kun je kiezen uit alle vakken die je nog niet vanuit een ander deel volgt.

Meer over het profielwerkstuk

Wie het volledige HAVO-diploma wil behalen, moet voor het examen een profielwerkstuk maken en presenteren. Het profielwerkstuk dient te gaan over een onderwerp dat hoort bij één van de gekozen profielvakken. Dit werkstuk kan worden beschouwd als een ”meesterproef” waaruit blijkt dat je de kennis en vaardigheden van de profielvakken in voldoende mate kunt toepassen.

Hiervoor moet zelfstandig een onderzoeksopdracht worden uitgevoerd (natuurlijk krijg je hierbij wel begeleiding vanuit de LOI). Het doorlopen proces moet worden gedocumenteerd (onderwerpskeuze, vraagstelling, verrichte werkzaamheden, geraadpleegde hulpbronnen en dergelijke). Het profielwerkstuk dient ter beoordeling te worden ingezonden naar DUO.

Tijdens het maken van het profielwerkstuk word je begeleid door een docent van de LOI. Je staat er dus niet alleen voor. Tijdens het maken van het profielwerkstuk stuur je inzendopgaven naar de docent. Hij of zij geeft feedback, tips en kan bijsturen waar dat nodig is. Het uiteindelijke profielwerkstuk wordt beoordeeld door DUO. Het wordt getoetst door middel van een college-examen dat mondeling wordt afgenomen.

Overzicht vakken

De LOI biedt een zeer groot aantal vakken. Zo kom je tot een profiel dat goed bij je past. Hieronder staan alle HAVO-vakken die door de LOI worden aangeboden. Kijk op www.duo.nl voor de exameneisen.

 • Aardrijkskunde
 • Biologie
 • Duits
 • Economie
 • Engels
 • Filosofie
 • Frans
 • Geschiedenis
 • Informatica
 • Maatschappijleer
 • Management en organisatie
 • Natuurkunde
 • Nederlands
 • Rekenen 3F
 • Scheikunde
 • Wiskunde A
 • Wiskunde B
Niet voldoende basiskennis? Bestel het onderbouwpakket

Na het voltooien van een VMBO-opleiding of het volgen van de eerste drie jaar van de HAVO, zou je de basiskennis moeten hebben om het volledige HAVO-programma te kunnen volgen. Wanneer dit niet het geval is of je bent onzeker over je voorkennis, kan bij veel vakken het lesmateriaal van de onderbouw erbij worden besteld. Houd er daarbij wel rekening mee dat dit de studieduur zal verlengen en je voor deze maand(en) ook extra lesgeld betaalt. Wil je bij (een) vak(ken) het onderbouwpakket bestellen, geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Het onderbouwpakket is beschikbaar bij de volgende vakken: biologie, Nederlands, Engels, Duits, Frans, economie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde (het pakket is bij alle wiskundevakken hetzelfde).

Gratis extra examentraining

Bij deze opleiding krijg je gratis een speciaal ontwikkelde examentraining. Hiermee oefen je online en op een slimme en unieke manier, precies die onderwerpen waar je extra training voor nodig hebt. Zo train je doelgericht en boek je in korte tijd veel resultaat. Je gaat uitstekend voorbereid naar je examen en hebt je slagingskansen en je kans op een goed cijfer aanzienlijk vergroot. Een betere voorbereiding op het examen bestaat niet! Je ontvangt de examentraining voor de vakken wiskunde b, biologie en economie.

Extra tips en examenoefeningen

Natuurlijk krijg je vakkundige begeleiding van docenten met praktijkervaring. Bovendien krijg je vele handige tips in de digitale leeromgeving die je helpen bij je studie en je optimaal voorbereiden op het examen. De informatie varieert per vak en de inhoud wordt tussentijds geactualiseerd en aangevuld.

Extra: test je voorkennis

Het is mogelijk dat je al over enige voorkennis van het vak beschikt en daar houden wij zo veel mogelijk rekening mee. In het lesmateriaal vind je waar mogelijk opdrachten waarmee je deze voorkennis kunt toetsen. Als blijkt dat je bepaalde leerstof al goed beheerst, kun je dat gedeelte overslaan.

Merk je dat je bepaalde onderdelen extra moet oefenen, dan kun je de uitgebreide leerstof bestuderen. Ook heel handig tijdens je voorbereiding voor het examen!

Extra literatuur

Voor de exacte vakken dien je nog wel een BINAS-boek en een (grafische) rekenmachine aan te schaffen als je die nog niet in huis hebt.

Gratis unieke en slimme examentraining!
Staatsexamen

De HAVO-opleiding wordt afgerond met het officiële Staatsexamen. Er wordt per vak examen afgelegd. De examens worden eenmaal per jaar afgenomen door DUO en zijn samengesteld door het CvTE. Dit college is ingesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Voor elk vak kan afzonderlijk worden ingeschreven en staatsexamen afgelegd.

De meeste examens zijn verdeeld in een centraal schriftelijk examen en een college-examen (mondeling). Aan het afleggen van examens zijn kosten verbonden.

Examen
Opbouw examen

Het examen is vrijwel altijd verdeeld in een centraal schriftelijk examen en een college-examen (mondeling). Het centraal schriftelijk examen en het college-examen worden op diverse plaatsen in Nederland georganiseerd. Het eindcijfer van een vak wordt bepaald door een per vak wisselende weging van het behaalde cijfer voor het centraal schriftelijk examen en het behaalde cijfer voor het college-examen. Tijdens de opleiding ontvang je alle benodigde specifieke informatie en bereiden we je uitgebreid en terdege voor op de verschillende onderdelen van het staatsexamen.

De precieze opbouw per vak is te lezen in de vakinformatie van DUO. Deze ontvang je na aanmelding voor het examen.

De examens worden volgens de richtlijnen van het ministerie van OCW afgenomen. De meest actuele informatie over de examens vind je op de site van DUO.

Centraal schriftelijk examen

Het centraal schriftelijk examen wordt afgenomen in mei. Je hebt altijd recht op het herkansen van één vak uit het volledige programma, op voorwaarde dat met een voldoende voor dit vak het volledig diploma kan worden behaald.

College-examen

Het college-examen verschilt per vak.

Examenkosten

Het examengeld wordt door de overheid vastgesteld. De hoogte van het examengeld hangt af van het aantal vakken waarin je examen wilt doen. Het examengeld bedraagt:

 • volledig examenpakket € 567,-
 • per vak € 113,- (bestaande uit een centraal schriftelijk examen én college-examen)
 • per vak € 56,- (bestaande uit een centraal schriftelijk examen of college-examen).

Kijk voor de meest recente examengelden op duo.nl.

Aanmelding

Wil je examen doen, dan kun je er over het algemeen van uitgaan dat je je vóór 1 januari definitief moet hebben aangemeld bij de Examendiensten in Groningen.

Dit doe je door naar de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs te gaan en je daar aan te melden. Aanmelden kan alleen digitaal.

Diploma en vervolgopleiding

Je behaalt met deze opleiding het officiële HAVO-diploma van DUO. Dit is exact hetzelfde diploma als het diploma dat behaald wordt op iedere HAVO. Met dit erkende HAVO-diploma op zak kun je alle kanten op. Zo geeft het diploma op geeft recht op toelating tot een HBO-opleiding. Ook doorstromen naar het VWO is mogelijk.

Diploma
De kwaliteitsgarantie van de LOI

Bij alle LOI-opleidingen staat de kwaliteit voorop. De LOI-opleidingen zijn door de minister van OCW erkend dan wel aangewezen op grond van de WEB en de WHW, voor zover ze onder de reikwijdte van deze wetten vallen. De kwaliteit van de opleidingen en studiebegeleiding staan continu onder controle van professionals uit de praktijk. Ook werken we nauw samen met brancheorganisaties en exameninstanties. Zo weet je zeker dat je opleiding aansluit op de wensen van de arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

Alle bacheloropleidingen van LOI Hogeschool zijn NVAO-geaccrediteerd. Daarnaast heeft LOI Hogeschool het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg.

"De LOI kwam als beste uit de bus"
Sandra

HAVO-cursiste

Lees het interview
"De LOI kwam als beste uit de bus"
Sandra

HAVO-cursiste

Lees het interview
Studiemethode
Thuisstudie: zelfstandig maar zeker niet alleen

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site.Tot slot krijg je bij de opleiding slimme online studietools voor effectieve, extra ondersteuning. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Thuis studeren
Maximale flexibiliteit
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad en een slimme kennistrainer. Bij steeds meer opleidingen kun je via LOI Campus online hoorcolleges volgen of zelfs deelnemen aan live webcolleges.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding
Topdocenten uit de praktijk

De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring in het werkveld van je opleiding, die je van start tot eindstreep begeleiden. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Vooropleiding

Voor toelating tot het volledige programma HAVO gelden geen specifieke vooropleidingseisen. Onvoldoende basiskennis is het bij diverse vakken mogelijk om het lesmateriaal van de onderbouw mee te bestellen. Meer informatie vind je onder Inhoud.

Studieduur en vrijstelling

Een opleiding van de LOI is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. Op basis van de vermelde studieduur kun je uitgaan van ongeveer 8 uur studie per week. Afhankelijk van werkervaring en de tijd die je in de opleiding steekt, kan de cursus sneller worden afgerond.

Studieduur: 27 maanden

Voor HAVO moeten de gekozen vakken bij elkaar minstens 2560 studiebelastingsuren (sbu’s) tellen. Voor het profielwerkstuk wordt daarbovenop nog 80 sbu’s gerekend.

Studieduur
Hoeveel tijd kost mijn studie

Je bepaalt zelf hoeveel uur je per week aan de opleiding besteedt. Dit is uiteraard ook afhankelijk van de tijd die je beschikbaar hebt en je ervaring. Is het druk op het werk of in je privésituatie, of heb je tijdelijk juist meer tijd te besteden? Geen probleem! De studie past zich aan jou aan.

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij alle LOI-opleidingen mag je langer over de opleiding doen, tot maximaal tweemaal de vermelde studieduur (met een minimum van 12 maanden). Je behoudt recht op persoonlijke begeleiding door deskundige docenten en toegang tot alle online studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Een belangrijk verschil met andere opleiders!

Studietijd halveren? Dat kan!

Door het flexibele karakter van de thuisstudies, kunnen deze tot wel 2x zo snel afgerond worden. Wil je vaart maken en heb je meer tijd per week beschikbaar? De opleiding past zich aan jou aan in plaats van andersom. De lesstof, de docent, de leeromgeving, alles is beschikbaar om versneld je einddoel te halen. Het omgekeerde geldt trouwens ook. Heb je (tijdelijk) minder tijd beschikbaar, mag je langer over je studie doen.

Mogelijke vrijstellingen

Het is in een aantal gevallen mogelijk vrijstellingen te krijgen op basis van eerder behaalde certificaten van opleidingen HAVO. Hiervoor gelden de richtlijnen van het ministerie van OCW. Je kunt een schriftelijk verzoek indienen bij het CvTE van de Dienst Uitvoering Onderwijs. Neem voor meer informatie contact op met de DUO.

Lesgeld

Je kunt je HAVO-diploma al binnen 27 maanden halen.

 • Gemeenschappelijk deel (4 vakken): 12 maanden x € 114,-
 • Profieldeel met keuzevak (5 vakken): 15 maanden x € 114,-

Bij deze opleiding krijg je zonder extra kosten een unieke en slimme examentraining voor de vakken wiskunde b, biologie en economie t.w.v. € 189,- per vak!

Wanneer je kiest voor een onderbouwpakket, verlengt dit de studieduur met een maand en betaal je € 114,- extra.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, reiskosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 600,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.028,00
Examenkosten € 708,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 894,96 - € 1.292,72*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.059,00
Examenkosten € 468,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 459,72 - € 644,04*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 1.040,00
Examenkosten € 110,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 324,00 - € 468,00*

*Per jaar, afhankelijk van je belastingschaal (37%, 40% of 52%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Aanvragen tegemoetkoming deeltijders

Wil je een VMBO-, HAVO- of VWO-opleiding gaan volgen bij de LOI? En heb je geen recht op een tegemoetkoming scholieren of studiefinanciering? Dan kom je mogelijk wel in aanmerking voor een tegemoetkoming deeltijders van DUO (voorheen IB-Groep).

De tegemoetkoming kan oplopen tot maar liefst € 672,98! Wanneer je tussentijds stopt of later begint met de studie, dan heb je in sommige gevallen slechts recht op een gedeeltelijke vergoeding. Bekijk de voorwaarden.

Lesminuten per week: 540 of meer

Tegemoetkoming cursusgeld: € 360,-
Tegemoetkoming schoolkosten: € 312,98

Lesminuten per week: tussen 270 en 540

Tegemoetkoming cursusgeld: € 240,-
Tegemoetkoming schoolkosten: € 210,86

Lesminuten per week: minder dan 270

Tegemoetkoming cursusgeld: € 0,–
Tegemoetkoming schoolkosten: € 0,–

Bij een schriftelijke opleiding is een vak gelijkgesteld aan 135 lesminuten.
Wil je weten hoeveel tegemoetkoming je krijgt, neem dan contact op met DUO. Kijk op de website of bel met (050) 599 77 55

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Schrijf je in via de inschrijfbutton en je start binnenkort.

14 dagen vrijblijvend op proef

Voldoet de opleiding niet aan je verwachting? Dan kun je deze binnen 14 kalenderdagen zonder opgaaf van redenen beëindigen.