HAVO (deelcertificaten)

Vakgebied

HAVO (deelcertificaten)

Behaal flexibel je ontbrekende HAVO-deelcertificaten. Opleiding via thuisstudie met persoonlijke begeleiding door ervaren docenten. Inclusief lesmateriaal.

In het kort

In het kort

Behaal flexibel je ontbrekende HAVO-deelcertificaten. Opleiding via thuisstudie met persoonlijke begeleiding door ervaren docenten. Inclusief lesmateriaal.

Lesgeld thuisstudie
4 x € 56,00
Studieduur
Vanaf 4 maanden
Niveau
HAVO
Diploma
Certificaat van DUO

Wil je één of meer losse HAVO-vakken volgen? Bijvoorbeeld omdat je nog HAVO-deelcertificaten mist, gezakt bent voor een vak, versneld een diploma wilt halen, wilt overstappen op een ander profiel of omdat je nog een extra vak moet volgen voor toelating tot een vervolgopleiding? Dan is deze opleiding waarin je officiële en erkende HAVO-deelcertificaten kunt behalen ideaal!

Je kunt starten wanneer je wilt en hoeft niet naar school. Studeren doe je flexibel thuis en in je eigen tempo. Daarbij krijg je via internet persoonlijke begeleiding door ervaren docenten uit het voortgezet onderwijs. Je staat er dus nooit alleen voor!

Je volgt precies de vakken die je wilt. Hiermee bereid je je perfect voor op de officiële staatsexamens. De HAVO-deelcertificaten die je behaalt, zijn op alle fronten erkend en hebben precies dezelfde waarde als die van een dag- of avondschool.

Daarom kies je voor de opleiding HAVO (deelcertificaten)

 • Behaal flexibel je ontbrekende HAVO-deelcertificaten.
 • Geen vooropleiding nodig.
 • Starten op elk gewenst moment.
 • Flexibel en goed te combineren met andere bezigheden.
 • Perfecte voorbereiding op officiële staatsexamens.
 • Keuze uit een zeer groot aantal HAVO-vakken.
 • Persoonlijke begeleiding door ervaren docenten uit het voortgezet onderwijs.
 • Lesmateriaal sluit altijd aan op de meest recente exameneisen.

Meer opleidingen HAVO

Studiekosten verlagen? Vraag een tegemoetkoming deeltijders aan

Heb je geen recht op studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren? Dan kom je bij deze opleiding mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming deeltijders van DUO. Deze kan oplopen tot maar liefst € 680,67. Je leest er meer over bij Studieduur en kosten.

Voor wie

Voor wie

De losse HAVO-vakken zijn bestemd voor iedereen (volwassenen en scholieren) die officiële en erkende HAVO-deelcertificaten wil halen. Bijvoorbeeld omdat je nog een extra vak nodig hebt voor toelating tot een vervolgopleiding, of omdat je één of meer certificaten mist om je diploma compleet te maken. Ook wanneer je voor één vak gezakt bent en niet het hele jaar over wilt doen, is deze vorm van onderwijs een hele goede keuze.

Je kunt de HAVO-vakken natuurlijk ook volgen uit pure interesse of omdat je de kennis nodig hebt voor je werk. Voor mensen die HAVO-deelcertificaten halen als aanvulling op eenmaal behaalde certificaten of schoolexamens, zijn er overgangsregelingen getroffen. Kijk voor meer informatie op www.duo.nl.

Met je behaalde HAVO-diploma kun je alle kanten op. Wil je verder leren dan kun je overstappen naar het VWO. Ook doorstromen naar het HBO is mogelijk. Met je HAVO-diploma toon je bovendien je algemene ontwikkeling aan.

Bij de LOI kun je ook in één keer het volledige HAVO-vakkenpakket volgen. Kijk voor meer informatie hierover bij de opleidingsinformatie van HAVO (volledig programma).

Vooropleiding

Voor het volgen van losse HAVO-vakken is geen specifieke vooropleiding vereist. Je doet met een HAVO-vak alle kennis op die nodig is voor het examen.

Inhoud en vakken

Inhoud en vakken

Bij de LOI heb je de keuze uit maar liefst 16 HAVO-vakken. Je bepaalt zelf welke vakken je wilt volgen en behaalt zo precies de HAVO-deelcertificaten die je nodig hebt. Heb je alle benodigde HAVO-deelcertificaten op zak? Dan heb je recht op het officiële HAVO-diploma. Met dit diploma kun je makkelijk doorstromen naar een vervolgopleiding.

Overzicht vakken

De LOI biedt een zeer groot aantal vakken. Hieronder staan alle HAVO-vakken die door de LOI worden aangeboden. Zo kom je tot een profiel dat goed bij je past. Hieronder vind je alle HAVO-vakken die door de LOI worden aangeboden. Achter ieder vak staat de gemiddelde studieduur aangegeven). Kijk op www.duo.nl voor de exameneisen.

Wil je één of meerdere vakken volgen om je ontbrekende HAVO-deelcertificaten te halen? Kijk dan bij de opleiding HAVO (volledig) om te zien welke vakken je nodig hebt om je profiel compleet te maken.

Aardrijkskunde Aardrijkskunde *
Aardrijkskunde draait om de wereld om je heen. In dit vak leer je onder andere wat de geografische benadering inhoudt. Ook maak je kennis met geografisch onderzoek. Je leert bijvoorbeeld over gebiedskenmerken, gebieden op de grens van arm en rijk, samenhangen en verschillen in de wereld en over samenhangen en verschillen op regionaal niveau. Ook is er aandacht voor nationale en regionale vraagstukken. Tot slot wordt ingegaan op ontwikkelingsgebieden en actuele vraagstukken.
Biologie Biologie
Biologie gaat over levende wezens, levensvormen en levensverschijnselen. Een razend interessant vak dat letterlijk raakt aan je eigen bestaan en waardoor je de wereld om je heen beter gaat begrijpen. Het vak biologie gaat onder andere in op cellen, organismen en ecosystemen. Je leert bijvoorbeeld over eiwitsynthese, stofwisseling, zelforganisatie, moleculaire interactie, seksualiteit, voortplanting, DNA, erfelijkheid, soortvorming en biodiversiteit.
Duits Duits
Duits is een belangrijke taal in de handel en industrie. Het vak Duits leert je de taal lezen, spreken, schrijven en verstaan. Je hebt straks een flinke woordenschat, kunt teksten lezen, Duitstalige TV-programma’s of films in grote lijnen volgen, een brief schrijven in het Duits, je mening geven en een gesprek voeren. Bovendien leer je over Duitsland de Duitse cultuur. Dit helpt je weer om geschreven of gesproken Duitse teksten beter te begrijpen. Ook krijg je in dit vak een goed beeld van de Duitstalige literatuur en lees je zelf een aantal Duitse boeken.
EconomieEconomie
Het vak economie gaat in op een breed scala aan onderwerpen. Zo leer je onder andere over de markt en marktwerking, marktstructuur, vraag en aanbod, schaarste, economische welvaart en groei. Ook economische politiek komt aan bod. Je maakt kennis met economische begrippen en leert deze hanteren. Ook leer je economische berekeningen maken.
EngelsEngels (7 maanden)
Engels is een van de meest gesproken talen ter wereld. Beheersing van het Engels is dan ook voor iedereen van belang. Het vak Engels leert je de taal lezen, spreken, schrijven en verstaan. Je hebt straks een flinke woordenschat, kunt teksten lezen Engelstalige TV-programma’s of films volgen, een brief schrijven in het Engels, je mening geven en een gesprek voeren. Bovendien leer je over de Engelse bevolking en cultuur. Dit helpt je weer om geschreven of gesproken Engelse teksten beter te begrijpen. Ook krijg je in dit vak een goed beeld van de Engelstalige literatuur en lees je zelf een aantal Engelse boeken.
Filosofie Filosofie
Het vak filosofie behandelt een aantal grote filosofen en stromingen, vanaf de Oudheid tot nu. Je krijgt een goed beeld van denkers en denkrichtingen. Bovendien werk je aan je eigen vaardigheid in argumenteren en formuleren. De specifieke inhoud van het examenvak filosofie wisselt per jaar. Over het algemeen zal het gaan om een onderwerp dat een relatie heeft met wijsgerige antropologie (wat is de mens?), ethiek (wat is goed of slecht?) of sociale filosofie (wat is een rechtvaardige samenleving?).
FransFrans
Het Frans is een belangrijke taal, zeker op Europees niveau. Het vak Frans leert je de taal lezen, spreken, schrijven en verstaan. Je hebt straks een flinke woordenschat, kunt teksten lezen, Franstalige TV-programma’s of films in grote lijnen volgen, een brief schrijven in het Frans, je mening geven en een gesprek voeren. Bovendien leer je over Frankrijk en de Franse cultuur. Dit helpt je weer om geschreven of gesproken Franse teksten beter te begrijpen. Ook krijg je in dit vak een goed beeld van de Franstalige literatuur en lees je zelf een aantal Franse boeken.
Geschiedenis Geschiedenis (6 maanden)*
Kennis van geschiedenis is van groot belang om het heden te begrijpen. Het vak geschiedenis gaat uitgebreid in op historisch denken en redeneren. Je leert informatie in een historische context zien en interpreteren en vraagt je af wat de betekenis nu is. Daarbij krijg je een algemeen beeld van de wereld door de eeuwen heen. De specifieke examenonderwerpen voor dit vak wisselen per jaar.
Maatschappijleer Maatschappijleer *
Het vak maatschappijleer, de naam zegt het al, gaat in op diverse aspecten van de maatschappij waarin we leven. Je leert onder andere over de rechtsstaat en de rechten en plichten van burgers. Ook is er aandacht voor het politieke systeem in Nederland. Je leert over de parlementaire democratie, grondrechten en politieke besluitvorming op verschillende niveaus. Ook de Europese Unie komt aan bod. Tot slot wordt ingegaan op de verzorgingsstaat en de pluriforme samenleving met alle verschillende culturen, tradities en leefstijlen. Bij alle onderwerpen wordt Nederland bovendien vergeleken met enkele andere Europese landen.
Management en organisatie Management en organisatie (6 maanden)*
Het vak management en organisatie gaat in op het reilen en zeilen van zowel commerciële als niet- commerciële organisaties. Zo krijg je een goed beeld van het werken bij een bedrijf of instelling. Bovendien is dit vak een goede voorbereiding op een vervolgopleiding op financieel gebied. Je leert onder andere over bedrijfsvoering, interne organisatie, marketing, personeelsbeleid, financieel beleid, financiering van activiteiten en informatievoorziening met behulp van ICT.
Natuurkunde Natuurkunde
Natuurkundige verschijnselen zijn eigenlijk overal. Het vak natuurkunde zorgt er dan ook voor dat je de wereld om je heen beter gaat begrijpen. Je leert onder andere over beeld- en geluidstechniek, beweging en energie, de aarde en het heelal, elektriciteit en technologie. Je doet theoretische kennis op en leert deze toepassen in realistische situaties.
Nederlands Nederlands
Een goede beheersing van de Nederlandse taal is essentieel. In dit vak leer je het Nederlands beheersen en gebruiken. Daarbij is aandacht voor leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, luistervaardigheid en spreekvaardigheid. Je leert onder andere correcte teksten schrijven voor verschillende doeleinden, argumenteren, hoofd- en bijzaken onderscheiden en teksten analyseren. Het spreekt voor zich dat je de spelling- en grammaticaregels beheerst en stijlmiddelen weet te gebruiken. Uiteraard ga je ook een aantal Nederlandstalige romans en andere boeken lezen.
Rekenen 3F Rekenen 3F
Een goede rekenvaardigheid is belangrijk. In het dagelijks leven, maar ook om de vakken uit de rest van de opleiding goed te kunnen doorlopen én bij een vervolgopleiding. De stof bestaat uit de onderdelen Getallen, Verhoudingen, Meten/Meetkunde en Verbanden. Vanaf het examenjaar 2020 telt de rekentoets niet meer mee voor de uitslagbepaling. Na afronding van dit vak kun je onder andere moeiteloos:
 • bewerkingen (met en zonder haakjes) uitvoeren (vermenigvuldigen, delen, worteltrekken, machtsverheffen), optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, getallen afronden).
 • schattingen maken.
 • werken met percentages en verhoudingen.
 • rekenen met samengestelde eenheden (zoals km/u).
 • diverse soorten diagrammen en grafieken lezen en interpreteren.
 • werken met formules en vuistregels.
Scheikunde Scheikunde
Scheikunde abstract? Zeker niet! Je komt in het dagelijks leven vaker scheikundige verschijnselen tegen dan je denkt. Je handen wassen, het koken van een ei, het niet of juist wel combineren van verschillende medicijnen. Het zijn allemaal voorbeelden van situaties waarbij scheikundige processen een rol spelen. Het vak scheikunde biedt noodzakelijke kennis voor een vervolgopleiding op chemisch of biochemisch gebied. Je leert onder andere over stoffen en materialen, chemische processen en kringlopen, ontwerpen en experimenten, innovatieve ontwikkelingen in de chemie en chemische technologie.
Wiskunde AWiskunde A
Wiskunde A omvat de domeinen algebra en tellen, verbanden, verandering, statistiek en kansrekening. Belangrijke kennis die bij veel vervolgopleidingen en beroepen een rol speelt, onder andere op het gebied van economie of sociale wetenschappen. Denk bijvoorbeeld aan het werken met statistieken.
Wiskunde B Wiskunde B
Het vak wiskunde B biedt de wiskundige vaardigheden die nodig zijn bij een technische vervolgopleiding. De nadruk ligt daarbij op analyse en meetkunde. Onderwerpen in dit vak zijn onder andere modelleren en algebraïseren, ordenen en structureren, analytisch denken en probleemoplossen, formules manipuleren, abstraheren, en logisch redeneren en bewijzen. Ook leer je hoe je hierbij gebruik kunt maken van ICT.

De LOI hecht veel waarde aan het up-to-date houden van het lesmateriaal. Om altijd volledig aan te sluiten op de meest recente exameneisen, worden de vakken regelmatig herzien.

Profielwerkstuk

Ook het profielwerkstuk is als los vak te volgen. Het profielwerkstuk gaat over een onderwerp dat hoort bij een van de gekozen profielvakken. In het profielwerkstuk laat je zien dat je de kennis en vaardigheden uit de profielvakken in voldoende mate kunt toepassen. Voor het profielwerkstuk voer je zelfstandig een onderzoeksopdracht uit. Tijdens je opleiding krijg je alle informatie die je nodig hebt om het profielwerkstuk te maken, inclusief een stappenplan. Bij het profielwerkstuk krijg je begeleiding vanuit de LOI. Je staat er dus zeker niet alleen voor. Tijdens het maken van het profielwerkstuk stuur je tussendoor delen van het werkstuk (inzendopgaven) naar de docent. Hij of zij geeft feedback, tips en kan je bijsturen waar dat nodig is.

Het doorlopen proces moet worden gedocumenteerd (onderwerpskeuze, vraagstelling, verrichte werkzaamheden, geraadpleegde hulpbronnen en dergelijke). Het uiteindelijke profielwerkstuk wordt beoordeeld door DUO. Het wordt getoetst door middel van een college-examen dat mondeling wordt afgenomen.

Inclusief altijd recent lesmateriaal

Het benodigde lesmateriaal in inbegrepen bij het lesgeld. Dit is helder geschreven en sluit naadloos aan op de meest recente exameneisen. Het lesmateriaal is zo opgezet dat je je heel efficiënt en gericht voorbereidt op het examen. Geen onnodige extra stof, maar precies die kennis opdoen die je nodig hebt om te slagen! Bovendien bevat ieder vak een onderdeel Examenvoorbereiding.

Test je voorkennis en bespaar veel tijd

Het is mogelijk dat je al over enige voorkennis van het vak beschikt. Bijvoorbeeld vanuit een eerdere opleiding of vanuit je (werk)ervaring. Dan wil je natuurlijk geen tijd verliezen met herhalen wat je al weet! Daarom kun je alleen bij de LOI je voorkennis zelf toetsen. Dit doe je met opdrachten die je in de lesstof vindt. Als blijkt dat je bepaalde leerstof al goed beheerst, kun je dat gedeelte overslaan. En dat scheelt je veel tijd!

Staatsexamens

Staatsexamen

De losse HAVO-vakken van de LOI bereiden je perfect voor op de officiële staatsexamens. Hiermee behaal je exact dezelfde certificaten als bij een HAVO-opleiding van een dag- of avondschool. Het lesmateriaal van de LOI wordt ieder jaar herzien waardoor het altijd perfect aansluit op de meest recente exameneisen. De staatsexamens worden eenmaal per jaar afgenomen door het DUO. De examens zijn ontwikkeld door het College voor Toetsen en Examens(CvTE). Dit college is ingesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Voor elk vak kan afzonderlijk worden ingeschreven en staatsexamen worden afgelegd. Houd er rekening mee dat je je voor 31 december moet aanmelden.

Kijk voor de examenkosten bij Studieduur en kosten.

Opbouw examen

Het examen is vrijwel altijd verdeeld in een centraal examen en een college-examen. Het eindcijfer van een vak wordt bepaald door een per vak wisselende weging van het behaalde cijfer voor het centraal examen en het behaalde cijfer voor het college-examen.

Het centraal examen en het college-examen worden op diverse plaatsen in Nederland georganiseerd. Tijdens de opleiding ontvang je alle benodigde specifieke informatie en bereiden we je uitgebreid en terdege voor op de verschillende onderdelen van het staatsexamen.

De examens worden volgens de richtlijnen van het ministerie van OCW afgenomen. De precieze opbouw per vak kun je vinden in de vakinformatie die je ontvangt van DUO. Ook is de meest recente informatie te vinden op de site van DUO.

Centraal examen

Het centraal examen wordt afgenomen in mei. Je hebt altijd recht op het herkansen van één vak uit het volledige programma, mits je met een voldoende voor dit vak je diploma kunt behalen.

College-examen

De vorm en inhoud van het college-examen verschillen per vak. Specifieke informatie per vak is te vinden op www.duo.nl.

Aanmelding

Wil je examen doen, dan moet je je uiterlijk 31 december definitief hebben aangemeld bij de Examendiensten in Groningen. Aanmelden kan alleen digitaal via www.duo.nl.

Diploma

Je behaalt met deze opleiding officiële HAVO-certificaten van DUO. Dit zijn exact dezelfde certificaten die behaald kunnen worden op iedere HAVO. Heb je alle certificaten in je bezit, dan kun je dit omzetten in een volledig HAVO-diploma.

De kwaliteitsgarantie van de LOI

Alle VMBO-, HAVO- en VWO-programma’s en -vakken van de LOI bereiden voor op de officiële staatsexamens. Je behaalt dan ook een landelijk erkend diploma. Het lesmateriaal wordt ieder jaar herzien zodat het perfect aansluit op de meest recente exameneisen.

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode
Thuisstudie: zelfstandig maar zeker niet alleen

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en andere bezigheden? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt van docenten met ruime ervaring in het voortgezet onderwijs. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. Tot slot krijg je bij de opleiding slimme online studietools voor effectieve, extra ondersteuning. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Maximale flexibiliteit

Studeren wanneer het jou uitkomt? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Een groot voordeel! Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Examengericht lesmateriaal

Het lesmateriaal is perfect afgestemd op het examen. Geen onnodige ballast of overbodige extra lesstof, maar precies dat leren wat je moet kennen voor het examen. Bovendien bevatten alle vakken een onderdeel examenvoorbereiding. Het lesmateriaal wordt ieder jaar geactualiseerd en waar nodig aangevuld zodat het altijd volledig aansluit op de meest recente exameneisen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad dat je stap voor stap door je opleiding leidt, een slimme kennistrainer waarmee je jezelf overhoort, online hoorcolleges of extra examenvoorbereiding.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding
Ervaren docenten uit het voortgezet onderwijs

De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Ervaren docenten met ruime ervaring in het voortgezet onderwijs, die je van start tot eindstreep begeleiden. De docent kijkt je opdrachten na en geeft feedback. Ook met inhoudelijke vragen kun je altijd bij je docent terecht. Je staat er dus nooit alleen voor.

Studieduur en kosten

Studieduur en vrijstelling

Uiteraard wil je een goede studieplanning maken. In de onderstaande tabel staat vermeld hoeveel uren je nodig hebt om de verschillende vakken te bestuderen. Hanteer deze tabel als een globale richtlijn voor je studieplanning.

Bekijk de studieduur per HAVO-vak
HAVO-vak Studiebelasting
Aardrijkskunde
192 uur (6 maanden)
Biologie
256 uur (8 maanden)
Duits
256 uur (8 maanden)
Economie
192 uur (6 maanden)
Engels
224 uur (7 maanden)
Filosofie
192 uur (6 maanden)
Frans
256 uur (8 maanden)
Geschiedenis
192 uur (6 maanden)
Maatschappijleer
128 uur (4 maanden)
Management en organisatie
192 uur (6 maanden)
Natuurkunde
256 uur (8 maanden)
Nederlands
256 uur (8 maanden)
Rekenen 3F
128 uur (4 maanden)
Scheikunde
192 uur (6 maanden)
Wiskunde A
192 uur (6 maanden)
Wiskunde B
224 uur (7 maanden)
Hoeveel tijd kost mijn studie?

Je bepaalt zelf hoeveel uur je per week aan de opleiding besteedt. Als gemiddelde kun je uitgaan van ongeveer 14 uur studie per week. Afhankelijk van de beschikbare tijd en je ervaring kan dit meer of minder zijn. Is het druk op het werk of in je privésituatie, of heb je tijdelijk juist meer tijd te besteden? Geen probleem! De studie past zich aan jou aan.

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij alle LOI-opleidingen mag je langer over de opleiding doen, tot maximaal tweemaal de vermelde studieduur (met een minimum van 12 maanden). Je behoudt recht op persoonlijke begeleiding door deskundige docenten en toegang tot alle online studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Een belangrijk verschil met andere opleiders!

Studietijd halveren Dat kan

Door het flexibele karakter van de thuisstudies, kunnen deze tot wel 2x zo snel afgerond worden. Wil je vaart maken en heb je meer tijd per week beschikbaar? De opleiding past zich aan jou aan in plaats van andersom. De lesstof, de docent, de leeromgeving, alles is beschikbaar om versneld je einddoel te halen. Het omgekeerde geldt trouwens ook. Heb je (tijdelijk) minder tijd beschikbaar, dan mag je langer over je studie doen.

Kosten

Lesgeld

Het lesgeld bedraagt € 56,-  per maand. Kijk bij studieduur voor het aantal maanden dat hoort bij het vak van je keuze. Er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Het lesgeld kan per maand of in één keer (met 3% korting) worden betaald. Naast het lesgeld betaal je éénmalig € 29,50 inschrijfkosten.

Het lesgeld is inclusief:

 • Al het benodigde lesmateriaal.
 • Begeleiding door ervaren docenten.
 • Toegang tot de online leeromgeving.
 • Langer studeren, zonder extra kosten (tot twee keer de aanbevolen studieduur).

Dit heb je nodig

Voor de exacte vakken moet je de beschikking hebben over een BINAS-boek (6e editie) of Sciencedata en een grafische rekenmachine.

Examenkosten

Het examengeld wordt door de overheid vastgesteld. De hoogte van het examengeld hangt af van het aantal vakken waarin je examen wilt doen. Het examengeld bedraagt:

 • volledig examenpakket € 625,-
 • per vak € 125,- (bestaande uit een centraal examen én college-examen)
 • per vak € 62,- (bestaande uit een centraal examen of college-examen).

Kijk voor de meest recente examengelden op www.duo.nl.

Verlaag je studiekosten

Er zijn diverse (fiscale) regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

Aanvragen tegemoetkoming deeltijders

Wil je een VMBO-, HAVO- of VWO-opleiding gaan volgen bij de LOI? En heb je geen recht op een tegemoetkoming scholieren of studiefinanciering? Dan kom je mogelijk wel in aanmerking voor een tegemoetkoming deeltijders van DUO (voorheen IB-Groep).

De tegemoetkoming kan oplopen tot maar liefst € 680,67! Wanneer je tussentijds stopt of later begint met de studie, dan heb je in sommige gevallen slechts recht op een gedeeltelijke vergoeding. Bekijk de voorwaarden.

Lesminuten per week: 540 of meer

Tegemoetkoming cursusgeld: € 364,80
Tegemoetkoming schoolkosten: € 315,87

Lesminuten per week: tussen 270 en 540

Tegemoetkoming cursusgeld: € 243,20
Tegemoetkoming schoolkosten: € 212,81

Bij een schriftelijke opleiding is een vak gelijkgesteld aan 135 lesminuten. Je moet dus minstens twee vakken volgens om in aanmerking te kunnen komen voor de tegemoetkoming.

Wil je weten hoeveel tegemoetkoming je krijgt, neem dan contact op met DUO. Kijk op de website of bel met (050) 599 77 55.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 700,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.148,00
Examenkosten € 1.068,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 1.107,80 - € 1.468,17*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.046,40
Examenkosten € 708,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 561,89 - € 744,68*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 990,00
Examenkosten € 149,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 332,01 - € 440,06*

*Per jaar, gebaseerd op de huidige belastingschalen (37% of 50%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Regel het direct online of neem contact op via 071 545 1234. Schrijf je nu in en start binnenkort.

Lesgeld thuisstudie
4 x € 56,00
Studieduur
Vanaf 4 maanden
Niveau
HAVO
Diploma
Certificaat van DUO

Het is mogelijk om de opleiding 14 kalenderdagen vrijblijvend uit te proberen. Verder ga je nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien zijn er geen tussentijdse prijswijzigingen.

Nog dagen! Laatste dag! Laatste kans!
BladCadeau t.w.v. € 50,- bij inschrijving

Schrijf je vóór 6 maart in voor deze opleiding en ontvang een tijdschriftenbon van € 50,- voor een abonnement naar keuze. Het abonnement stopt automatisch na afloop, je zit dus nergens aan vast.

Meer over deze actie