Vakopleiding Payroll Services (VPS®)

Vakgebied

Vakopleiding Payroll Services (VPS®)

De cursus Vakopleiding Payroll Services leert je sociale en fiscale wetgeving interpreteren en toepassen binnen een organisatie. Na afloop ben je een allround payroll professional!

In het kort

In het kort

De cursus Vakopleiding Payroll Services leert je sociale en fiscale wetgeving interpreteren en toepassen binnen een organisatie. Na afloop ben je een allround payroll professional!

Lesgeld thuisstudie
12 x € 99,00
Lesgeld klassikaal
12 x € 179,10 (€ 199,00) 10% last-minute-korting
Studieduur
12 maanden
Diploma
Associatiediploma VPS®
Erkenningen
Nederlandse Associatie voor Examinering
Benodigde vooropleiding
geen

Wil je je bestaande kennis over loonadministratie verdiepen en verbreden? Of ben je als salarisadministrateur klaar voor de volgende stap? Volg dan de Vakopleiding Payroll Services (VPS®). Leer sociale en fiscale wetgeving te interpreteren en toe te passen binnen een organisatie. Doe extra kennis op over HRM, de administratieve organisatie, financiële- en salarisadministratie, accounting en budgettering. En ontwikkel daarnaast goede communicatieve vaardigheden. Na afloop behaal je het erkende praktijkdiploma van de Nederlandse Associatie voor Examinering en ben je een allround payroll professional.

Daarom kies je voor de cursus Vakopleiding Payroll Services (VPS®)

 • Behaal een erkend en veelgevraagd Associatie-diploma.
 • Als afstandsopleiding alleen bij de LOI te volgen.
 • Studieboeken van Uitgeverij Convoy.
 • Inclusief gratis praktijkdag.

Associatie voor praktijkexamens

Andere cursussen in dit vakgebied

Doelgroep en toelating

Doelgroep en beroep

Vakopleiding Payroll Services (VPS®) is met name geschikt voor salarisadministrateurs die door willen groeien en voor managers Financiële administratie, Personeelsadministratie en Salarisadministratie die zich willen bijscholen in dit snel veranderende vakgebied. Met het Associatie-diploma VPS® op zak adviseer je over flexibele arbeidsvoorwaarden en pas je sociale en fiscale wetgeving toe binnen een organisatie. Als payrollspecialist ben jij een spin in het web tussen de HR-afdeling, de financiële afdeling en de salarisadministratie.

Vooropleiding

Er gelden geen specifieke eisen voor toelating tot deze cursus. Vakkennis op het niveau van de cursus Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL®) is wel gewenst.

De cursus

Inhoud van de Vakopleiding Payroll Services (VPS®)

De Vakopleiding Payroll Services (VPS®) is een verdieping van je kennis van loonadministratie met het accent op fiscaliteit, sociale zekerheid en arbeidsrecht. We gaan uitgebreid in op sociale verzekeringen en de diverse wet- en regelgevingen op dit gebied, zoals de Wet arbeid en zorg. Bovendien is er ook aandacht voor Human Resource Management en de administratieve organisatie. Bij de module Communicatie hoort een verplichte gratis praktijkdag waar je je communicatievaardigheden in praktijk brengt.

Meer over de inhoud

De opleiding bestaat uit onderstaande modules.

Loonheffingen niveau 5

 • Dienstbetrekking, inhoudingsplicht en administratieve verplichtingen.
 • Loonbegrip, vergoedingen en verstrekkingen.
 • Loonaangifte, loonheffingen, tabellen en heffingskortingen.
 • Eindheffingen, afdrachtverminderingen, premievrijstellingen en premiekortingen.
 • Naheffingen, bezwaar en beroep.

Arbeids- en sociale zekerheidsrecht niveau 5

 • Arbeidsovereenkomst (individueel en collectief).
 • Einde van de arbeidsovereenkomst.
 • Diverse wetten (Wet arbeid en zorg; wetgeving rondom arbeidstijd).
 • Arbeidsomstandigheden en arbeidsduur; wetten rondom gelijke behandeling; Wet op de ondernemingsraden; Pensioenwet).
 • Sociale verzekeringen (inclusief internationale sociale zekerheid).
 • Volksverzekeringen.
 • Ziekte en zwangerschap, langdurige arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.
 • Subsidies en toeslagen.

Personeel, organisatie en communicatie (POC) niveau 5

 • Strategie, kosten en budgettering.
 • Externe en interne informatievoorziening.
 • Administratieve organisatie en HRM.
 • Verwerking van de lonen in de administratie.
 • Human Resource Management.
 • Motiveren, belonen en beoordelen van medewerkers.

Communicatie

 • Communicatie.
 • Effectief communiceren.
 • Gespreksvoering.
 • Gespreksvormen.
 • Omgaan met conflicten.
Inclusief gratis praktijkdag

Bij de module Communicatie hoort een verplichte gratis praktijkdag waar je je communicatievaardigheden in praktijk brengt. Bij de klassikale opleiding is deze dag onderdeel van de bijeenkomsten. De locatie van de praktijkdag vindt altijd plaats in Leiderdorp, en kan dus afwijken van de andere klassikale bijeenkomsten.

Altijd actueel lesmateriaal

Het lesmateriaal wordt regelmatig herzien. Als er wijzigingen zijn, dan ontvang je hiervan een update.

De opleiding VPS bevat wetgeving die periodiek herzien wordt. Daarin volgen wij de cyclus van de Nederlandse Associatie voor Examinering: wetswijzigingen worden 6 maanden na aankondiging in de Associatie-examens verwerkt. Dit houdt in dat ieder jaar de wetswijzigingen die 1 januari zijn ingegaan vanaf 1 juli in de Associatie-examens worden verwerkt. De wetswijzigingen per 1 juli worden vervolgens ook weer 6 maanden later, dus vanaf 1 januari, geëxamineerd. Om de wetswijzigingen van 1 januari (examenperiode vanaf 1 juli) correct in jouw lesmateriaal door te voeren, en je daarmee altijd up–to-date lesmateriaal te sturen dat perfect aansluit op de examens, houden we in de periode 1 mei t/m 15 juni een onderhoudsronde. Het is in die periode wel mogelijk om jezelf in te schrijven voor de opleiding, maar je dient er rekening mee te houden dat je pas vanaf 15 juni daadwerkelijk kunt starten met de opleiding. Gedurende de rest van het jaar kan je gewoon weer iedere dag starten met de opleiding en studeren op de gewenste tijden.

Examens en diploma

Examen

Elke module wordt afgesloten met een theorie-examen. De examens worden afgenomen door de Nederlandse Associatie voor Examinering. Voor elk onderdeel dat met een voldoende is afgerond, ontvang je een certificaat.  

Examenvakken

 • Loonheffingen niveau 5.
 • Arbeids- en sociale zekerheidsrecht niveau 5.
 • Personeel, organisatie en communicatie (POC) niveau 5.

Het onderdeel Communicatie wordt afgerond door verplichte deelname aan de praktijkdag en een inzendopgave.

Kijk voor de examenkosten bij Studieduur en kosten.

Aanmelden voor examens

Tijdens de opleiding word je automatisch en op tijd geïnformeerd over deelname aan de LOI-examens: waar, wanneer en hoe laat ze worden afgenomen, hoeveel tijd je per onderdeel krijgt en hoe je je precies inschrijft. Van eventuele bijzonderheden word je eveneens op de hoogte gesteld.

Diploma

Na succesvolle afronding van de Vakopleiding Payroll Services (VPS®) heb je de certificaten Loonheffingen, Arbeids- en sociale zekerheidsrecht en Personeel, organisatie en communicatie niveau 5 behaald. Samen met de verklaring voor de module Communicatie kunnen ze ingewisseld worden voor het diploma Vakopleiding Payroll Services (VPS®) van de Associatie.

Geen diploma? Vraag een studieverklaring aan

Wil of kun je geen examen afleggen, maar heb je wel alle opdrachten ter beoordeling ingestuurd? Dan kun je een studieverklaring aanvragen. Hierop staan de gevolgde cursus en de behaalde resultaten. De kosten voor een verklaring bedragen € 25,-.

De kwaliteitsgarantie van de LOI

Bij alle LOI-opleidingen staat de kwaliteit voorop. Alle volledige MBO- en HBO-opleidingen van de LOI zijn door de minister van OCW erkend dan wel aangewezen op grond van de WEB en de WHW. De kwaliteit van de opleidingen en studiebegeleiding staan continu onder controle van professionals uit de praktijk. Ook werken we nauw samen met brancheorganisaties en exameninstanties. Zo weet je zeker dat je opleiding aansluit op de wensen van de arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

Alle bacheloropleidingen van LOI Hogeschool zijn NVAO-geaccrediteerd. Daarnaast heeft LOI Hogeschool het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg.

Startdatum en locaties

Startdatum en locaties

Schrijf nu in via het inschrijfformulier en start wanneer je wilt. Doe het dus vandaag nog! Bij een thuisstudie kun je elke datum kiezen. Bij een klassikale opleiding is er keuze uit een aantal startdata en locaties. Dagbijeenkomsten vinden altijd op vrijdag of zaterdag plaats van 9:30 tot 16:30 uur, avondbijeenkomsten op dinsdag- of donderdagavond van 19:00 tot 22:00 uur.

Wanneer voor het eerstvolgende startmoment bekend is op welke locatie en dag de opleiding definitief start, staat dit vermeld op deze pagina. Vaak kun je je dan ook nog steeds voor andere locaties en dagen aanmelden.

Alle klassikale bijeenkomsten t/m 14 april worden geannuleerd. Eind maart starten daarvoor in de plaats de eerste virtual classrooms, en vanaf 14 april zullen nagenoeg alle bijeenkomsten worden vervangen door virtual classrooms. Alleen bijeenkomsten die echt niet via een virtual classroom georganiseerd kunnen worden, worden op een nader te bepalen moment alsnog klassikaal gehouden. 

Inschrijven voor klassikale opleidingen die binnenkort starten is dus nog steeds mogelijk. De eerste bijeenkomsten vinden dan online plaats en zodra het weer kan, wordt het programma met klassikale bijeenkomsten voortgezet. Aanmelden voor september of oktober is nu ook al mogelijk. 

Klassikaal studeren

Eerstvolgende startmoment:

April 2020 10% last-minute-korting

Eerste bijeenkomst:

Zaterdag 25 april 2020. Start definitief op zaterdag in Utrecht

Uiterste inschrijfdatum:

13 april 2020

Aantal bijeenkomsten dagopleiding:

12

Aantal bijeenkomsten avondopleiding:

24

Plaats:

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Groningen

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Nederland

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Groningen

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Alle opleidingen van de LOI worden regelmatig herzien om te blijven aansluiten bij de actuele wensen van de arbeidsmarkt. Afhankelijk van je gekozen startdatum kan het dan ook voorkomen dat de inhoud van de opleiding afwijkt van de hierboven beschreven inhoud. Je volgt altijd het meest actuele klassikale programma.

Thuis studeren

De opleiding past zich volledig aan jouw leven aan. Starten kan wanneer je wilt. Je bepaalt zelf waar je de opleiding volgt, op welk moment je studeert en hoe lang. Daarbij sta je er nooit alleen voor. Je hebt een eigen docent die via de online leeromgeving altijd snel bereikbaar is.

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode
Flexibel studeren, thuis of klassikaal

Bij de LOI studeer je altijd op de meest flexibele manier. Heb je graag een extra stok achter de deur en wil je medestudenten en docenten ontmoeten? Kies dan voor onze klassikale methode. Hierin is het beste van klassikaal onderwijs en thuisstudie verenigd tot het meest effectieve onderwijs dat je kunt krijgen. Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen vinden de bijeenkomsten tijdelijk online plaats via virtual classrooms. Zodra het omstandigheden het toelaten, zullen de lessen weer klassikaal plaatsvinden.
Wil je liever volledig flexibel zijn om te studeren waar en wanneer je wilt en hecht je minder waarde aan het klassikale aspect? Kies dan voor onze efficiënte thuisstudie methode. Hierbij ben je 100% flexibel, terwijl je toch een eigen docent hebt die je begeleidt en aan wie je op elk moment online vragen kunt stellen.

  Klassikaal studeren Thuis studeren
Vaste structuur van bijeenkomsten
In een kleine groep met docent en medestudenten
Volledig flexibel in studieplek en -tijden
Goed te combineren met werk en privé
Begeleiding door ervaren docenten
Online leeromgeving met effectieve studietools
Klassikaal studeren bij de LOI: met houvast én flexibiliteit

Bij LOI Klassikaal studeer je met alle houvast en alle flexibiliteit waar een druk leven om vraagt. De bijeenkomsten zijn te volgen op locaties door heel Nederland en zorgen voor een vast studieritme. Daarnaast krijg je online begeleiding op elk moment en kun je je studietijd naast de bijeenkomsten zelf indelen wanneer het jou uitkomt.

 • Om de 3 weken een klassikale bijeenkomst.
 • Kies uit een avond-, vrijdag- of zaterdagopleiding.
 • Kleine groepen onder leiding van topdocenten.
 • Gerichte training van competenties, boeiende presentaties en (business)cases.
 • Persoonlijke aanpak met inbreng van en toetsing aan de eigen werkpraktijk.
Thuis studeren bij de LOI: zelfstandig maar zeker niet alleen
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site.Tot slot krijg je bij de opleiding slimme online studietools voor effectieve, extra ondersteuning. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Maximale flexibiliteit

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad en een slimme kennistrainer. Bij steeds meer opleidingen kun je via LOI Campus online hoorcolleges volgen of zelfs live webcolleges.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding
Alle begeleiding die je nodig hebt

Een opleiding volgen doe je natuurlijk niet alleen. Daarom krijg je altijd online begeleiding. Wanneer je kiest voor een klassikale opleiding, krijg je van dezelfde docent ook begeleiding in de klas. De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring in vakgebied van je opleiding. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Klassikale bijeenkomsten in kleine groepen

Bij de klassikale bijeenkomsten ontmoet je om de drie weken je medestudenten en docenten in de klas. Er wordt lesgegeven in kleine groepen en er wordt gewerkt aan verdieping van kennis en versterking van vaardigheden. Tijdens de inspirerende bijeenkomsten is er veel ruimte voor oefening en vragen. Er wordt onder andere aandacht besteed aan discussies met medestudenten, boeiende presentaties, (business)cases en training van competenties. De docent daagt je uit het beste uit jezelf te halen en biedt veel ruimte voor toetsing aan de eigen werksituatie. Theorie en praktijk worden optimaal geïntegreerd.

Studieduur en kosten

Studieduur

Een opleiding van de LOI is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. Op basis van de vermelde studieduur kun je uitgaan van ongeveer 8 uur studie per week. Wanneer je kiest voor een thuisstudie, kan de cursus afhankelijk van werkervaring en de tijd die je in de opleiding steekt, sneller worden afgerond.

Studieduur: 12 maanden

Hoeveel tijd kost mijn studie

Je bepaalt zelf hoeveel uur je per week aan de opleiding besteedt. Als gemiddelde kun je uitgaan van ongeveer 8 uur studie per week. Afhankelijk van de beschikbare tijd en je ervaring kan dit meer of minder zijn. Is het druk op het werk of in je privésituatie, of heb je tijdelijk juist meer tijd te besteden? Geen probleem! De studie past zich aan jou aan. Bij een klassikale opleiding gaan we er van uit dat je voorbereid naar de bijeenkomsten komt.

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij alle LOI-opleidingen mag je langer over de opleiding doen, tot maximaal tweemaal de vermelde studieduur (met een minimum van 12 maanden). Je behoudt recht op online persoonlijke begeleiding door deskundige docenten en toegang tot alle (online) studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Een belangrijk verschil met andere opleiders!

Studietijd halveren? Dat kan!

Door het flexibele karakter van de thuisstudies, kunnen deze tot wel 2x zo snel afgerond worden. Wil je vaart maken en heb je meer tijd per week beschikbaar? De opleiding past zich aan jou aan in plaats van andersom. De lesstof, de docent, de leeromgeving, alles is beschikbaar om versneld je einddoel te halen. Het omgekeerde geldt trouwens ook. Heb je (tijdelijk) minder tijd beschikbaar, dan mag je langer over je studie doen.

Kosten

Lesgeld

Het lesgeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Het lesgeld kan per maand of in één keer (met 3% korting) worden betaald.

Lesgeld thuisstudie : 12 x € 99,00
Lesgeld klassikaal : 12 x € 179,10 (€ 199,00)
Inschrijfkosten
: € 29,50 (éénmalig)

Het lesgeld is inclusief:

 • Al het benodigde lesmateriaal.
 • Begeleiding door ervaren docenten.
 • Toegang tot de online leeromgeving.
 • Langer studeren, zonder extra kosten (tot twee keer de aanbevolen studieduur).

Toegestane hulpmiddelen

Houd rekening met extra kosten voor de aanschaf van toegestane hulpmiddelen en benodigdheden. Je kunt deze aanschaffen via een (online) boekhandel. Wij leveren deze hulpmiddelen niet mee, om te voorkomen dat je verouderde versies ontvangt en hiermee examen doet. Wij raden aan om deze hulpmiddelen, zoals de Loonalmanak, de Sociale verzekeringen almanak en de bundel Arbeid en Beloning, aan te schaffen, voor zover je deze nog niet in je bezit hebt. Tijdens de studie, eventuele lesdagen en het examen zullen deze hulpmiddelen gebruikt worden. Meer informatie kun je terugvinden op www.associatie.nl

De kosten voor dit extra materiaal zullen ongeveer € 430,- bedragen.

Examenkosten

Het totale examengeld bedraagt ongeveer € 597,00. Je betaalt dit bedrag aan de desbetreffende exameninstantie.

De examentarieven van de Associatie kunnen wijzigen. Kijk voor de meest recente tarieven op www.associatie.nl.

Verlaag je studiekosten

Er zijn diverse (fiscale) regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 700,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.148,00
Examenkosten € 1.068,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 1.108,00 - € 1.468,00*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.046,40
Examenkosten € 708,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 562,00 - € 745,00*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 990,00
Examenkosten € 149,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 332,00 - € 440,00*

*Per jaar, gebaseerd op de belastingschalen voor belastingjaar 2020 (37% of 50%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

De voordelen:

 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Incompany, klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Regel het direct online of neem contact op via 071 545 1234. Schrijf je nu in en start binnenkort.

Lesgeld thuisstudie
12 x € 99,00
Lesgeld klassikaal
12 x € 179,10 (€ 199,00) 10% last-minute-korting
Studieduur
12 maanden
Diploma
Associatiediploma VPS®
Erkenningen
Nederlandse Associatie voor Examinering
Benodigde vooropleiding
geen

Het is mogelijk om de opleiding 14 kalenderdagen vrijblijvend uit te proberen. Verder ga je nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien zijn er geen tussentijdse prijswijzigingen.

Nog dagen! Laatste dag! Tot 24 april
BladCadeau t.w.v. € 50,- bij inschrijving

Schrijf je vóór 24 april in voor deze opleiding en ontvang een tijdschriftenbon van € 50,- voor een abonnement naar keuze. Het abonnement stopt automatisch na afloop, je zit dus nergens aan vast.

Meer over deze actie

Laatste plaatsen voor de klassikale opleiding

Voor deze opleiding zijn nog enkele plekken beschikbaar. Schrijf nu in en krijg 10% last-minute korting!
De korting geldt zolang er plaats is. Schrijf dus snel in en verzeker je van een plek.

De eerste bijeenkomsten worden vervangen door virtual classrooms en vinden online plaats. Zodra het weer kan, wordt het programma met klassikale bijeenkomsten voortgezet. Alleen bijeenkomsten die echt niet via een virtual classroom georganiseerd kunnen worden, worden op een nader te bepalen moment alsnog klassikaal gehouden.