Toon 0 resultaten

"Flexibiliteit maakt alles mogelijk"

Kika Stijger

Manager Class Based Learning

"Flexibiliteit maakt alles mogelijk"
Kika Stijger

Manager Class Based Learning

Groot voordeel

Een flink aantal ziekenhuizen en verpleegtehuizen kiest bij het opleiden van verpleegkundigen voor een samenwerking met LOI Zakelijk. Neem bijvoorbeeld het LUMC of het Westfries Gasthuis. Juist binnen de gezondheidszorg is de flexibiliteit die wij bieden een groot voordeel. Werknemers werken vaak onregelmatige diensten waardoor plannen lastig is. Bovendien spelen bij iedere organisatie weer specifieke zaken die van belang zijn en waar in een opleiding rekening mee moet worden gehouden. Bij LOI Zakelijk kan dat.

Klantvraag is leidend

Wij zien onszelf echt als partner van een zorginstelling. Wanneer een zorginstelling bij ons komt met een opleidingsvraagstuk, gaan we allereerst om de tafel zitten om alle wensen in kaart te brengen. Op welke dagen moeten de lesbijeenkomsten plaatsvinden? Hoe lang mag een lesdag duren? Moeten de bijeenkomsten in company plaatsvinden of op een locatie van LOI Zakelijk? De klantvraag is daarbij leidend, LOI Zakelijk kan vrijwel alles faciliteren.

Inhoudelijk maatwerk

Ook inhoudelijk is er maatwerk mogelijk. Wil de werkgever een extra module over zorgverlenen aan ouderen? Of is het studeren voor de deelnemers alweer een tijdje geleden en vindt de werkgever het prettig als de opleiding start met een aantal bijeenkomsten over leren studeren? Dan wordt dit aan het curriculum toegevoegd. Of misschien wil een werkgever een aantal lessen laten verzorgen door een gastdocent die nog meer kan vertellen over de praktijk? Dan kijken we of dit kan en hoe we dat kunnen afstemmen met onze docenten. Ook van onze eigen docenten verlangen we maatwerk. Er is natuurlijk een lessenplan, maar de docent kan hier van afwijken wanneer de groep behoefte heeft aan verdieping op bepaalde thema’s.

Stages bundelen

Nog een voorbeeld. De opleiding verpleegkunde omvat meerdere stages. Toch zijn er ook werkgevers die het logistiek handiger vinden als deze twee stageperiodes gebundeld worden tot één periode. We hebben wel een aanbevolen leerroute, maar die regelen we dan zo in dat de toetsende onderdelen uit de stage achter elkaar doorlopen kunnen worden.

Praktijk speelt een grote rol

De praktijk speelt sowieso een grote rol binnen de opleiding. Studenten brengen hun eigen praktijkervaring mee natuurlijk, maar voeren ook opdrachten direct uit op de werkplek. Een win-winsituatie, ook voor de werkgever. Bovendien hebben onze docenten ruime ervaring in het vak waarin ze lesgeven en kunnen zij heel goed de vertaalslag maken van de theorie naar de praktijk. Veel van onze docenten werken naast het docentschap twee of drie dagen per week in de zorg en gebruiken de andere dagen om kennis over te dragen. Een prachtige combinatie die studenten erg waarderen!