Groei door.
Bewaard
Vergelijk

Te vergelijken opleidingen

Je kunt maximaal 3 opleidingen vergelijken

Nu vergelijken
071 - 545 1234 Contact

voor

Je zoekopdracht heeft helaas geen resultaten opgeleverd

Gevonden opleidingen

Geen opleidingen gevonden

Naar alle zoekresultaten

Relevante vakgebieden

Geen vakgebieden gevonden

Overige zoekresultaten

Geen pagina gevonden

Veelgestelde vragen

Belastingconsulent

In samenwerking met het Register Belastingadviseurs

 • Thuis studeren

  18 x € 81,18

 • Studieduur

  18 maanden

 • Diploma

  RB-diploma

 • Benodigde vooropleiding

  Ja

Nog dagen!

Laatste dag!

Laatste kans!

Aantrekkelijke tijdschriftenactie
Lees meer

Tijdelijk ontvang je bij inschrijving een BladCadeau t.w.v. € 50,- voor een abonnement naar keuze. Het abonnement stopt automatisch na afloop, je zit dus nergens aan vast.

Meer over deze actie

Tijdelijk 15 procent korting
Lees meer

Starten met een thuisstudie is nu wel heel aantrekkelijk. Want tijdelijk krijg je 15% korting op het lesgeld.
Naast deze korting profiteer je nu bovendien van een mooie actie. Dubbel voordeel dus!

In het kort

Met de opleiding Belastingconsulent behaal je het Praktijkdiploma Belastingconsulent van het Register Belastingadviseurs (RB). Dit diploma heeft een hoge waarde op de arbeidsmarkt. In deze cursus staat het Nederlands rechtsstelsel centraal. Privaatrecht, ondernemingsrecht en belastingrecht komen aan bod. Bovendien is er aandacht voor onder meer inkomstenbelasting en loonbelasting. Na afloop beschik je over de kennis en vaardigheden om een gedegen belastingadvies te kunnen geven.

 • Waardevol diploma.
 • Goede opstap voor HBO Fiscaal Recht en Economie.
Doelgroep en beroep

De opleiding Belastingconsulent is bestemd voor iedereen die als belastingconsulent aan de slag wil. Maar ook voor iedereen die aan de slag wil in een hogere functie bij een belastingadviesbureau, accountantskantoor of (loon)administratiekantoor. Na de opleiding Belastingconsulent kun je als zelfstandig adviseur aan de slag en vakkundig advies geven bij het doen van belastingaangiftes.

Doelgroep
Inhoud van de cursus Belastingconsulent

De cursus Belastingconsulent start met een inleiding in het recht, het belastingrecht en het formeel belastingrecht. Het Nederlands rechtsstelsel en de rechtsbronnen worden besproken. Ook de verschillende overheidsheffingen en de plaats van het belastingrecht in het algemene rechtssysteem komt aan bod. Verder is er aandacht voor inkomstenbelasting, vennootschapbelasting en dividendbelasting. Een belastingconsulent krijgt verder ook te maken loonbelasting en omzetbelasting. Tot slot komen internationaal belastingrecht en belasting voor rechtsverkeer aan bod.

Inhoud
Meer over de inhoud

De opleiding Belastingconsulent bestaat uit acht onderdelen.

Inleiding recht, inleiding belastingrecht en formeel belastingrecht

In een verzorgingsstaat als Nederland treedt de overheid op veel beleidsterreinen op. Ze verstrekt uitkeringen, verleent vergunningen maar treedt bijvoorbeeld ook op bij strafbare feiten en int diverse vormen van belasting. We geven een inleiding in het (publiek)recht en het belastingrecht. Ook aan bod komen het formeel belastingrecht, heffingstechnieken en invordering, bezwaar, beroep, overige beroepsinstanties en informatieverplichtingen en fiscaal strafrecht.

Privaatrecht en ondernemingsrecht

Iedereen heeft, bewust of onbewust, elke dag te maken met rechtsregels. Je hebt wellicht een huurovereenkomst, je hebt te maken met verkeersregels en andere weggebruikers die rechten en plichten hebben, je sluit een koopovereenkomst bij alles wat je koopt. Kortom, het recht speelt in onze samenleving een belangrijke rol. Op de vraag wat dit “dagelijkse” recht nu eigenlijk is, probeert dit vak een antwoord te geven in het deel privaatrecht. Ook het ondernemingsrecht wordt uitgebreid behandeld. Aan bod komen verder onder meer het faillissementsrecht, het burgerlijk procesrecht, erfopvolging en het huwelijksvermogensrecht.

Inkomstenbelasting voor de particulier

Hoewel de Belastingdienst zelf zegt de belastingaangifte steeds makkelijker te maken, zijn de regels en wetten hieromtrent voor veel particulieren nog steeds moeilijk te begrijpen. In dit vak is er aandacht voor de verschillende aspecten van inkomstenbelasting voor particulieren. Het vak start met een algemene inleiding. Vervolgens komen box 1; inkomen uit werk en woning, box 3; voordeel uit sparen en beleggen, box 3; waardering van bezittingen en schulden, persoonsgebonden aftrek, heffingskortingen en tarief, verliesverrekening en wijze van heffen aan bod.

Inkomstenbelasting voor winst en dga

In dit vak behandelen we inkomstenbelasting voor ondernemers. Aan bod komen eerst de onderwerpen totaalwinst en aftrekbeperkingen, jaarwinst, ondernemersfaciliteiten, firmaproblematiek en inkomen uit aanmerkelijk belang. Vervolgens gaan we in op veranderingen in de ondernemingsvorm. De onderwerpen staking van de onderneming, doorschuiving van de onderneming, geruisloze omzetting in een NV of BV, samenwerkingsvormen en juridische splitsing en – fusie worden behandeld.

Vennootschapbelasting/dividendbelasting

We bespreken alle aspecten waarmee een belastingconsulent te maken krijgt met betrekking tot vennootschapbelasting en dividendbelasting. Denk hierbij aan belastingplicht, belastingobject, totaalwinst, jaarwinst, deelnemingsvrijstelling, fiscale eenheid, verliesverrekening, tarief en wijze van heffing en beleggingsinstellingen.

Loonbelasting

Dit vak start met een inleiding in loonbelasting en belastingplicht. Vervolgens behandelen we het voorwerp van de belastingheffing, pensioenregelingen en regelingen voor vervroegde uittreding, tarief en heffingswijze, eindheffing, afdrachtverminderingen en premieheffing volksverzekeringen.

Omzetbelasting

In dit vak is er uiteraard aandacht voor het rechtskarakter van omzetbelasting en het stelsel en de maatstaf van heffing maar ook voor ondernemerschap, leveringen en diensten, vrijstellingen, aftrek van voorbelasting, onroerende zaken, landbouwregeling en grensoverschrijdende leveringen en diensten.

Schenk- en erfbelasting/internationaal belastingrecht/belasting voor rechtsverkeer

Een belastingconsulent kan ook te maken krijgen met cliënten die hebben geërfd of een schenking hebben ontvangen. Ook daarover moet belasting worden afgedragen. Dit vak gaat uitgebreid in op erfbelastingen, schenkingbelasting, verkrijging krachtens schenking, maatstaf van heffing, tarief en vrijstellingen en fictieve verkrijgingen. Tot slot komen het internationaal belastingrecht en internationale bepalingen aan de orde.

Dit heb je nodig

We gaan ervan uit dat je beschikt over een aantal wetteksten. Hiervoor moet je rekenen op een uitgave van ongeveer € 100,-.

Examen

De examens voor de opleiding Belastingconsulent wordt tweemaal per jaar (in januari en juni) in Houten afgenomen door het Register Belastingadviseurs.

Er zijn acht examenvakken die elk 90 minuten duren en schriftelijk (open vragen) worden afgenomen. De examenvakken zijn gelijknamig aan de acht onderdelen van de opleiding.

Examen
Examenkosten

Het totale examengeld bedraagt ongeveer € 1.000,00.

Aanmelden voor examens

Tijdens de studie word je automatisch en op tijd geïnformeerd over deelname aan de LOI-examens: waar, wanneer en hoe laat ze worden afgenomen, hoeveel tijd je per onderdeel krijgt en hoe je je precies inschrijft. Van eventuele bijzonderheden word je eveneens op de hoogte gesteld. Meer informatie over het aanmelden bij externe exameninstanties is terug te vinden op LOI campus.

Diploma en vervolgopleiding

Na succesvolle afronding van de examens heb je het Praktijkdiploma Belastingconsulent van de Register Belastingadviseurs op zak.

De bacheloropleiding HBO Fiscaal Recht en Economie is een prima vervolgopleiding. Ook kun je doorstuderen voor Register Belastingadviseur met de Post bacheloropleiding Register belastingadviseur. Wel dient aan de vooropleidingseisen van de desbetreffende bachelor te worden voldaan.

Diploma
Geen diploma? Vraag een studieverklaring aan

Wil of kun je geen examen afleggen, maar heb je wel alle opdrachten ter beoordeling ingestuurd? Dan kun je een studieverklaring aanvragen. Hierop staan de gevolgde opleiding en de behaalde resultaten. De kosten voor een verklaring bedragen € 25,-.

De kwaliteitsgarantie van de LOI

Bij alle LOI-opleidingen staat de kwaliteit voorop. De LOI-opleidingen zijn door de minister van OCW erkend dan wel aangewezen op grond van de WEB en de WHW, voor zover ze onder de reikwijdte van deze wetten vallen. De kwaliteit van de opleidingen en studiebegeleiding staan continu onder controle van professionals uit de praktijk. Ook werken we nauw samen met brancheorganisaties en exameninstanties. Zo weet je zeker dat je opleiding aansluit op de wensen van de arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

Alle bacheloropleidingen van LOI Hogeschool zijn NVAO-geaccrediteerd. Daarnaast heeft LOI Hogeschool het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg.

Studiemethode
Thuisstudie: zelfstandig maar zeker niet alleen

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site.Tot slot krijg je bij de opleiding slimme online studietools voor effectieve, extra ondersteuning. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Thuis studeren
Maximale flexibiliteit
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad en een slimme kennistrainer. Bij steeds meer opleidingen kun je via LOI Campus online hoorcolleges volgen of zelfs live webcolleges.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding
Topdocenten uit de praktijk

De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring in het werkveld van je opleiding, die je van start tot eindstreep begeleiden. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Vooropleiding

Om het niveau van de opleiding Belastingconsulent te kunnen realiseren, is tenminste aantoonbare kennis van boekhouden op het niveau van Praktijkdiploma boekhouden vereist.

Onderstaande opleidingen geven ook toegang tot de opleiding Belastingconsulent:

 • HBO/WO-opleiding zonder fiscale kennis, maar met aantoonbare kennis van boekhouden.
 • Praktijkdiploma boekhouden, Praktijkdiploma belastingrecht of Praktijkdiploma loonadministratie.
 • Moderne bedrijfsadministratie (MBA).
 • HAVO (tweede fase) met profiel E&M of C&M of een van de profielen N&G en N&T, mits aangevuld met economie 1 c.q. HAVO met handelswetenschappen en recht.
 • VWO (tweede fase) met profiel E&M of een van de profielen N&T, N&G en C&M, mits aangevuld met economie 1 c.q. VWO met economie II.
 • MBO-economie lang met bedrijfsadministratie.
 • MEAO met bedrijfsadministratie c.q. met fiscale economie MBO met bedrijfsadministratie op het niveau van Praktijkdiploma boekhouden.
 • Belastingassistent.
 • Opleidingen van de Belastingdienst op C/D-niveau met aantoonbare kennis van boekhouden.
Studieduur

Een opleiding van de LOI is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. Op basis van de vermelde studieduur kun je uitgaan van ongeveer 8 uur studie per week. Afhankelijk van werkervaring en de tijd die je in de opleiding steekt, kan de cursus sneller worden afgerond.

Studieduur: 18 maanden

Studieduur
Hoeveel tijd kost mijn studie

Je bepaalt zelf hoeveel uur je per week aan de opleiding besteedt. Als gemiddelde kun je uitgaan van ongeveer 8 uur studie per week. Afhankelijk van de beschikbare tijd en je ervaring kan dit meer of minder zijn. Is het druk op het werk of in je privésituatie, of heb je tijdelijk juist meer tijd te besteden? Geen probleem! De studie past zich aan jou aan.

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij alle LOI-opleidingen mag je langer over de opleiding doen, tot maximaal tweemaal de vermelde studieduur (met een minimum van 12 maanden). Je behoudt recht op persoonlijke begeleiding door deskundige docenten en toegang tot alle online studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Een belangrijk verschil met andere opleiders!

Studietijd halveren? Dat kan!

Door het flexibele karakter van de thuisstudies, kunnen deze tot wel 2x zo snel afgerond worden. Wil je vaart maken en heb je meer tijd per week beschikbaar? De opleiding past zich aan jou aan in plaats van andersom. De lesstof, de docent, de leeromgeving, alles is beschikbaar om versneld je einddoel te halen. Het omgekeerde geldt trouwens ook. Heb je (tijdelijk) minder tijd beschikbaar, mag je langer over je studie doen.

Lesgeld

Het lesgeld staat hieronder vermeld. Eventuele tussentijdse prijsverhogingen worden niet doorberekend. Er zijn diverse fiscale regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd. Het lesgeld kan per maand of in één keer (met 5% korting) worden betaald. Geef je keuze aan bij inschrijving.

Lesgeld : 18 x € 81,18

Via de regeling Scholingsaftrek, kun je van de belasting een flink deel van je studiekosten terugkrijgen. Bekijk hieronder hoeveel.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, reiskosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 600,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.028,00
Examenkosten € 708,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 894,96 - € 1.292,72*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.059,00
Examenkosten € 468,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 459,72 - € 644,04*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 1.040,00
Examenkosten € 110,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 324,00 - € 468,00*

*Per jaar, afhankelijk van je belastingschaal (37%, 40% of 52%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

De voordelen:

 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Incompany, klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Schrijf je in via de inschrijfbutton en je start binnenkort.

14 dagen vrijblijvend op proef

Voldoet de opleiding niet aan je verwachting? Dan kun je deze binnen 14 kalenderdagen zonder opgaaf van redenen beëindigen.