Master of Business Administration (MBA)

Vakgebied

Master of Business Administration (MBA)

Als manager doorgroeien naar een functie op strategisch niveau? Volg de Master of Business Administration, alle aspecten van strategie en beleid komen aan bod. Sterk praktijkgericht.

In het kort

In het kort

Als manager doorgroeien naar een functie op strategisch niveau? Volg de Master of Business Administration, alle aspecten van strategie en beleid komen aan bod. Sterk praktijkgericht.

Collegegeld thuisstudie
24 x € 395,00
Collegegeld klassikaal
24 x € 495,00
Studieduur
24 maanden
Type
Master
Diploma
MBA-getuigschrift
Erkenningen
NVAO, ministerie van OCW, ITK

De Master of Bussiness Administration (MBA) van LOI Hogeschool biedt alle theoretische en praktische bagage om als manager door te groeien naar een functie op strategisch niveau. Naast een stevige basis, biedt de MBA-opleiding een specialisatie in Ondernemerschap (for-profit) of Overheidsmanagement (non-profit).

Aan de MBA is een team van topdocenten uit de praktijk betrokken, elk met een eigen specialisme. Zij bieden intensieve begeleiding bij studie, onderzoek én thesis. Daarnaast zijn er diverse tutoren verbonden aan de opleiding die het wetenschappelijke gehalte borgen.

De MBA van LOI Hogeschool is geaccrediteerd door de NVAO en voldoet aan de kwaliteitseisen die internationaal aan MBA-opleidingen worden gesteld. Het behaalde MBA-diploma heeft dan ook een hoge waarde op de (inter)nationale arbeidsmarkt.

Daarom kies je voor de opleiding Master of Business Administration (MBA)

 • Zeer betaalbare MBA-opleiding.
 • Sterk gericht op de praktijk, direct toepasbaar.
 • Nederlandstalige MBA (Engelstalig keuzevak mogelijk).
 • Specialisatie for-profit of non-profit naar keuze.
 • Begeleiding door topdocenten.
 • Sterk tutorenteam. 
 • Inclusief gerenommeerde vakliteratuur t.w.v. € 1.500,-.
 • Studeer naar keuze thuis of klassikaal.
NVAO Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Opleiding vernieuwd

Deze opleiding is onlangs vernieuwd en sluit volledig aan op de actuele vraag uit de arbeidsmarkt. Nieuw zijn de specialisatie Ondernemerschap (for-profit) en Overheidsmanagement (non-profit).

Doelgroep en toelating

Doelgroep en beroep

De MBA-opleiding leidt op tot masterniveau (NLQF-niveau 7) en is bestemd voor HBO- en WO-afgestudeerden met minimaal 3 tot 5 jaar relevante werkervaring die willen doorgroeien naar een functie op strategisch niveau. Ook professionals in een hogere managementfunctie die hun kennis nog verder willen verdiepen, doen met deze MBA-opleiding zeer waardevolle en direct toepasbare kennis op.

Wie niet over een HBO- of WO-diploma beschikt, maar wel op een HBO-werk- en denkniveau functioneert, kan zich inschrijven voor de MBA Course. Na afronding is het mogelijk om door te stromen naar Fase 2 van de MBA-opleiding.

De opleiding bereidt voor op een functie als zelfstandig en integraal opererend manager. Na afronding ben je een competente en breed inzetbare leidinggevende. Resultaatgericht, besluitvaardig en met voldoende strategisch inzicht om tijdig in te spelen op ontwikkelingen in de markt. Of het nu in het MKB is, of bij een grote multinational.

Nieuw!
Voor iedereen die wil doorgroeien

Het gloednieuwe &door! magazine staat boordevol verhalen uit het werkveld, nieuws over branches, arbeidsmarkt en banen van de toekomst, leuke columns en andere inspirerende artikelen die je helpen richting te geven aan je carrière.

Vraag nu gratis aan

Nieuw!
Voor iedereen die wil doorgroeien

Het gloednieuwe &door! magazine staat boordevol verhalen uit het werkveld, nieuws over branches, arbeidsmarkt en banen van de toekomst, leuke columns en andere inspirerende artikelen die je helpen richting te geven aan je carrière.

Vraag nu gratis aan

Toelating

Om te worden toegelaten tot de opleiding Master of Business Administration (MBA) van LOI Hogeschool zijn ten minste 3 tot 5 jaar relevante werkervaring en minimaal een voltooide HBO-opleiding vereist. Daarnaast wordt verwacht dat je de praktijkopdrachten op de werkplek kunt uitvoeren. Een relevante werkomgeving is dus van belang. Verder zijn goede communicatieve en sociale vaardigheden en kennis van de Engelse taal (i.v.m. het lezen van actuele vakliteratuur en een deel van de leerstof en met het volgen van een eventueel Engelstalig keuzevak) van belang voor een succesvol verloop van de studie. Kies voor de MBA Course indien je wel over het vereiste werk- en denkniveau beschikt, maar nog geen HBO- of WO-diploma op zak hebt. Na succesvolle afronding daarvan is het mogelijk in te stromen in Fase 2 van de MBA-opleiding.

Om te kunnen worden toegelaten tot de opleiding, dien je de volgende bescheiden met het inschrijfformulier mee te zenden:

 • Een motivatiebrief, waarin je aangeeft wat je interessegebieden zijn, waarom je de opleiding MBA wilt volgen en waarom je kiest voor LOI Hogeschool.
 • Curriculum vitae.
 • Een kopie (papier of digitaal) van behaalde diploma’s en de bijbehorende cijferlijsten.

De opleiding

Inhoud van de opleiding Master of Business Administration (MBA)

De opleiding bereidt voor op een strategische managementfunctie. Alle aspecten van strategie en beleid komen aan bod. In de opleiding ligt de nadruk op een meer procesmatige benadering van managementvraagstukken. Vanaf de tweede fase kies je voor een specialisatie en daarbinnen voor keuzemodules.

Binnen de opleiding is er veel aandacht voor het opzetten en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. Zo ontwikkel je een kritische houding en leer je een waardevolle bijdrage leveren aan het oplossen van strategische vraagstukken en beleidsvraagstukken.

Meer over de inhoud

De opleiding bestaat uit drie fases. De eerste fase, de Core, legt een stevige theoretische basis. Er is aandacht voor strategie, organisatie, financieel management, governance, informatiemanagement, marketing en onderzoek. Iedere module wordt afgesloten met een praktijkopdracht die een beroep doet op het onderzoekend vermogen. De Core wordt afgesloten met de module Praktijkgericht onderzoek.

Fase 2 biedt een specialisatie in Ondernemerschap (for profit) of Overheidsmanagement (not for profit). De specialisatie kan met een keuzevak nog beter afgesteld worden op de eigen werkomgeving. Ook het zelf samenstellen van een specialisatie op maat uit het aanbod keuzemodules is mogelijk. De afstudeerbegeleider kan hierover adviseren.

In de derde fase werk je aan de thesis. Deze fase start met een training waarin je het onderzoeksvoorstel presenteert en verdedigt. Wanneer de thesis voltooid is, wordt deze laatste fase afgesloten met een mondelinge afstudeerzitting.

Op alle fronten erkend

Alle HBO-bacheloropleidingen, Associatie degrees en masteropleidingen van LOI Hogeschool hebben de officiële NVAO-accreditatie. Bovendien heeft LOI Hogeschool in februari 2020 opnieuw het ITK-keurmerk behaald. Daarbij oordeelde het panel op alle punten positief.

De Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) is hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg. LOI Hogeschool is de enige particuliere opleider met dit belangrijke keurmerk.

"Zo’n kwaliteitsstempel krijg je niet zomaar"

De betekenis en voordelen van een ITK‑accreditatie en heldere onderwijsvisie


Lees het interview met Arjette
"Zo’n kwaliteitsstempel krijg je niet zomaar"

De betekenis en voordelen van een ITK‑accreditatie en heldere onderwijsvisie

Lees het interview met Arjette
Afstudeerbegeleiding vanaf fase 2

Aan het eind van fase 1 krijg je een afstudeerbegeleider toegewezen. Deze begeleidt je bij de keuze voor een specialisatie en het bepalen van het onderwerp voor de thesis. Zo kun je de opdrachten binnen de specialisatie uitvoeren in de richting van het thesis-onderwerp en ontstaat een goede doorstroom naar fase 3: het afstuderen.

Inclusief vakliteratuur

De benodigde vakliteratuur t.w.v. € 1.500,- is volledig inbegrepen bij het collegegeld.

Praktijkgericht en direct toepasbaar

De opleiding MBA is een zeer praktijkgerichte opleiding. Opgedane kennis wordt, met name tijdens de tweede en derde fase, meteen toegepast in de praktijk in de vorm van praktijkintegratie-opdrachten. De arbeidsomgeving is zowel een spiegel als een platform voor kennis, inzicht en handelingen van het beoogde beroepsniveau. Ervaringen op het werk worden weer ingebracht bij de opleiding. Zo ontstaat een optimale integratie tussen theorie en praktijk.

Inclusief trainingen

Een belangrijk onderdeel van de opleiding wordt gevormd door trainingen. Hier wordt in kleine groepen gewerkt aan groepsopdrachten waarbij belangrijke managementvaardigheden worden getraind. De trainingen vormen bovendien een prima gelegenheid om (werk)ervaringen uit te wisselen met medestudenten. Verdeeld over de opleiding worden er drie trainingen georganiseerd.

De trainingen zijn inbegrepen bij het collegegeld. Er zijn dus geen extra kosten aan verbonden. Bij de klassikale opleiding maken deze trainingen deel uit van het reguliere lesprogramma.

Kosteloos toegang tot Legal Intelligence

Tijdens de opleiding krijg je toegang tot Legal Intelligence. Dit is dé zoekmachine voor juridische informatie. Door deze slimme zoekoplossing zoek je als student eenvoudig in openbare juridische informatie: wet- en regelgeving, rechtspraak, kamerstukken, tijdschriften en naslagwerken. Een waardevolle bron voor actuele informatie die bij je studie zeker van pas zal komen!

Studieprogramma

De Master of Business Administration bestaat uit drie fasen. Het onderstaande overzicht laat zien welke modules worden gevolgd.

Bekijk het studieprogramma van Fase 1
Module EC's
Inleiding digitaal portfolio 0
Strategie en organisatie (inclusief training) 5
Financieel management 5
Governance & Information management 5
Marketing & Customer Relations 5
Mens & Organisatie (inclusief training) 5
Praktijkgericht onderzoek 5
Totaal fase 1 30  
Bekijk het studieprogramma van Fase 2 (specialisatie naar keuze)
Module EC's

Specialisatie Ondernemerschap (profit) (2 verplichte vakken en 1 keuzevak)

 
Entrepeneurship Entrepeneurship
Wat is ondernemerschap? Dat is de vraag die centraal staat in deze module.
5
Duurzaamheid Duurzaamheid
Corporate sustainability wordt steeds belangrijker in het bedrijfsleven. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als cradle-to-cradle, sustainable development goals en greenwashing. Duurzaamheid heeft ook te maken met (bedrijfs)ethiek. Hoe handelt een bedrijf bij het maken van de afweging tussen economisch belang enerzijds en milieu en maatschappelijke belangen anderszijds?
5
Keuzevak Keuzevak
 • Innovatiemanagement
 • Governance and compliance (Engelstalig)
 • International management (Engelstalig
5

Specialisatie Overheidsmanagement (non-profit) (2 verplichte vakken en 1 keuzevak)

 
Public management Public management
Ook binnen de overheid moet bedrijfsmatig worden gewerkt en worden prestaties gemeten. Toch zijn er ook een aantal verschillen tussen overheid en bedrijfsleven. Deze komen aan bod in de module Public management. Onderwerpen daarbij zijn o.a. strategie, organisatie en bedrijfsvoering.
5
Actuele ontwikkelingen in public management Actuele ontwikkelingen in public management
Deze module zoomt in op recente ontwikkelingen binnen de overheid. Met name de decentralisatie van taken heeft grote impact op het functioneren van overheidsorganisatie. Ook onderwerpen als regiesturing en marktwerking zijn zeer actueel. Deze module beschrijft de gevolgen van deze ontwikkelingen en reikt handvatten aan om hiermee om te gaan.
5
Keuzevak Keuzevak
 • Innovatiemanagement
 • Governance and compliance (Engelstalig)
 • International management (Engelstalig
5
Totaal fase 2 15  
Bekijk het studieprogramma van Fase 3
Module EC's
AfstuderenAfstuderen
 • Afstudeeropdracht
 • Thesis
 • Afsluitend mondeling examen over thesis en portfolio
 • Training
15
Totaal fase 3 15  
Totaal MBA 60  


Zet je kennis en ervaring in voor een opleiding op maat

Lees meer

Examens en diploma

Examens, portfolio en afstuderen

De modules van de opleiding worden afgesloten met een opdracht waarover je een thesis schrijft. De studie als geheel wordt afgesloten met een afstudeerproject en een mondelinge afstudeerzitting waarin de thesis en het portfolio worden verdedigd.

Kijk voor de examenkosten bij Studieduur en kosten.

Portfolio en afstuderen

In een portfolio leg je de leerdoelen vast en houd je gedurende de hele opleiding je vorderingen bij. Zo breng je de ontwikkeling van je competenties op een heldere manier in kaart. Het portfolio vormt bovendien een beoordelingsinstrument. Bij het opzetten en bijhouden van het portfolio krijg je begeleiding van een coach. Hij of zij geeft feedback en stuurt indien nodig bij.

De studie wordt afgesloten met een afstudeerproject. In deze fase staan toepassing en integratie van de leerstof centraal. Voor het afstudeerproject analyseer je een bedrijfssituatie in de eigen werkomgeving op basis van de kennis die je tijdens de studie hebt opgedaan en aanvullend onderzoek. Voor het afstudeerproject draag je zelf een onderzoeksthema aan. Dit moet zowel door de werkgever als door de docent worden goedgekeurd.

Met het afstudeerproject toon je aan in staat te zijn om zelfstandig – op basis van een adequate methodologische aanpak – (wetenschappelijke) kennis toe te passen bij het identificeren en analyseren en oplossen van problemen in de beroepspraktijk. Ook toon je aan een oordeel te kunnen vormen en hierover helder en duidelijk te kunnen communiceren, zowel schriftelijk als mondeling. De aanpak van het onderzoek is altijd multidisciplinair.

In combinatie met de training van de module Praktijkgericht onderzoek krijg je training in de aanpak en opzet van het afstudeerproject. Je volgt de training voordat je start met je afstudeerproject. Over het onderzoek, de conclusies en je adviezen schrijf je een thesis.

Het afstudeerproject wordt afgesloten met een mondelinge afstudeerzitting waarin de thesis en het portfolio worden verdedigd.

Diploma

Succesvolle afronding van de opleiding geeft recht op het getuigschrift Master of Business Administration (inclusief Engelstalig supplement) en het voeren van de titel Master.

De MBA-opleiding van LOI Hogeschool is NVAO-geaccrediteerd. Het diploma is dan ook herkenbaar én erkend in binnen- en buitenland.

De kwaliteitsgarantie van LOI Hogeschool

Je studeert om iets te bereiken. Dan wil je wel zeker weten dat je een opleiding volgt van hoge kwaliteit. Bij LOI Hogeschool krijg je die garantie. Kwaliteit staat bij al onze opleidingen voorop. Niet voor niets heeft LOI Hogeschool als enige particuliere hogeschool, naast de NVAO-accreditatie van de Master of Business Administration (MBA), het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

Deze opleiding is in het CROHO geregistreerd als deeltijdopleiding onder nummer 70024.

NVAO Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Tutoren

Naast de NVAO-accreditatie biedt LOI Hogeschool nog een kwaliteitsgarantie. Aan de MBA-opleiding is een tutorenteam verbonden, bestaande uit acht gepromoveerde vakdeskundigen, die het masterniveau van de opleiding bewaken. Het tutorenteam houdt tevens toezicht op de kwaliteit van de opleiding in relatie tot ontwikkelingen in het werkveld en de maatschappij.

Maak kennis met de tutoren

Startdatum en locaties

Startdatum en locaties

Schrijf nu in via het inschrijfformulier en start wanneer je wilt. Doe het dus vandaag nog! Bij een thuisstudie kun je elke datum kiezen. Bij een klassikale opleiding is er keuze uit een aantal startdata en locaties. Dagbijeenkomsten vinden altijd op vrijdag of zaterdag plaats van 9:30 tot 16:30 uur, avondbijeenkomsten op dinsdag- of donderdagavond van 19:00 tot 22:00 uur.

Wanneer voor het eerstvolgende startmoment bekend is op welke locatie en dag de opleiding definitief start, staat dit vermeld op deze pagina. Vaak kun je je dan ook nog steeds voor andere locaties en dagen aanmelden.

Klassikaal studeren

Eerstvolgende startmoment:

Maart 2020

Eerste bijeenkomst:

Eind maart 2020

Aantal bijeenkomsten dagopleiding:

26

Aantal bijeenkomsten avondopleiding:

54

Plaats:

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Nederland

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Thuis studeren

De opleiding past zich volledig aan jouw leven aan. Starten kan wanneer je wilt. Je bepaalt zelf waar je de opleiding volgt, op welk moment je studeert en hoe lang. Daarbij sta je er nooit alleen voor. Je hebt een eigen docent die via de online leeromgeving altijd snel bereikbaar is.

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode
Klassikaal of thuis studeren, aan jou de keuze

Heb je graag een extra stok achter de deur en wil je medestudenten en docenten ontmoeten in de klas? Kies dan voor onze klassikale methode. Hierin is het beste van klassikaal onderwijs en thuisstudie verenigd tot het meest effectieve onderwijs dat je kunt krijgen.
Wil je liever volledig flexibel zijn en hecht je minder waarde aan het klassikale aspect? Kies dan voor onze efficiënte thuisstudie methode. Hierbij ben je 100% flexibel om de opleiding te volgen waar en wanneer je maar wilt, terwijl je toch een eigen docent hebt die je begeleidt en op elk moment vragen kunt stellen.

  Klassikaal studeren Thuis studeren
Vaste structuur van bijeenkomsten
In een kleine groep met docent en medestudenten
Volledig flexibel in studieplek en -tijden
Goed te combineren met werk en privé
Begeleiding door ervaren docenten
Online leeromgeving met effectieve studietools
Klassikaal studeren bij de LOI: met houvast én flexibiliteit

Bij LOI Klassikaal studeer je met alle houvast en alle flexibiliteit waar een druk leven om vraagt. De bijeenkomsten zijn te volgen op locaties door heel Nederland en zorgen voor een vast studieritme. Daarnaast krijg je online begeleiding op elk moment en kun je je studietijd naast de bijeenkomsten zelf indelen wanneer het jou uitkomt.

 • Om de 3 weken een klassikale bijeenkomst.
 • Kies uit een avond-, vrijdag- of zaterdagopleiding.
 • Kleine groepen onder leiding van topdocenten.
 • Gerichte training van competenties, boeiende presentaties en (business)cases.
 • Persoonlijke aanpak met inbreng van en toetsing aan de eigen werkpraktijk.
Thuis studeren bij de LOI: zelfstandig maar zeker niet alleen
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site.Tot slot krijg je bij de opleiding slimme online studietools voor effectieve, extra ondersteuning. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Maximale flexibiliteit

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad en een slimme kennistrainer. Bij steeds meer opleidingen kun je via LOI Campus online hoorcolleges volgen of zelfs deelnemen aan live webcolleges.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding
Topdocenten uit de praktijk

De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring die de klassikale bijeenkomsten verzorgen én je via internet ook persoonlijk begeleiden in de tussenliggende weken. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Klassikale bijeenkomsten in kleine groepen

Bij de klassikale bijeenkomsten ontmoet je om de drie weken je medestudenten en docenten in de klas. Er wordt lesgegeven in kleine groepen en er wordt gewerkt aan verdieping van kennis en versterking van vaardigheden. Tijdens de inspirerende bijeenkomsten is er veel ruimte voor oefening en vragen. Er wordt onder andere aandacht besteed aan discussies met medestudenten, boeiende presentaties, (business)cases en training van competenties. De docent daagt je uit het beste uit jezelf te halen en biedt veel ruimte voor toetsing aan de eigen werksituatie. Theorie en praktijk worden optimaal geïntegreerd.

Studieduur en kosten

Studieduur en vrijstelling

Een opleiding van LOI Hogeschool is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. De nominale studieduur bedraagt twee jaar, op basis van 60 studiepunten (EC) en een studielast van 30 studiepunten per jaar. Bij LOI Hogeschool studeer je echter in je eigen tempo. Afhankelijk van werkervaring, eerder behaalde diploma’s, de huidige werkplek en de tijd die je in de opleiding steekt, kan deze opleiding sneller worden afgerond. Dit geldt bij een thuisstudie voor de volledige opleiding, bij een klassikale opleiding alleen voor de afstudeerfase.

Nog efficiënter studeren? Bij deze opleiding is een aantal standaard vrijstellingen mogelijk. Met een vrijstelling hoef je geen examen te doen voor de desbetreffende module, bespaar je studietijd en krijg je korting op het collegegeld.

Studieduur: 24 maanden

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij alle LOI-opleidingen mag je langer over de opleiding doen, tot maximaal tweemaal de vermelde studieduur (met een minimum van 12 maanden). Je behoudt recht op online persoonlijke begeleiding door deskundige docenten en toegang tot alle (online) studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Een belangrijk verschil met andere opleiders!

Mogelijke vrijstellingen

Er zijn verschillende manieren om vrijstelling aan te vragen voor één of meer modules:

Op basis van diploma’s

Denk je op grond van een diploma of bewijs in aanmerking te komen voor een vrijstelling voor een of meer vakken, dien dan een vrijstellingsverzoek in bij de Toetsingscommissie van LOI Hogeschool. Het diploma mag niet ouder zijn dan 8 jaar.

Op basis van werkervaring

Denk je vrijstelling te kunnen krijgen voor een groot deel van de opleiding omdat je al werkt in het desbetreffende vakgebied? Dan kun je, voordat de opleiding start, via een validatietraject (EVC-traject) je kennis en competenties laten valideren. Je doorloopt dit traject bij een erkend EVC-bureau.

Na toekenning van een vrijstelling is deze nog 8 jaar geldig. Heb je een of meer vrijstellingen, dan krijg je in sommige gevallen korting op het college- en of examengeld.

Voor meer informatie over vrijstellingen, klik hier.

Kosten

Collegegeld

Het collegegeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Het collegegeld kan per maand, per jaar (met 3% korting) of in één keer (met 3% korting) worden betaald.

Collegegeld thuisstudie : 24 x € 395,00
Collegegeld klassikaal : 24 x € 495,00
Inschrijfkosten en dossiervorming : € 75,00 (éénmalig)

Het collegegeld is inclusief:

 • Gerenommeerde vakliteratuur t.w.v. € 1.500,-
 • Begeleiding van start tot diploma, ook tijdens het afstudeertraject.
 • Toegang tot de online leeromgeving.
 • Langer over de opleiding doen, zonder extra kosten (tot twee keer de aanbevolen studieduur).

Examenkosten

Het examengeld voor deze opleiding bedraagt € 49,00 per maand. Hiervoor mag ieder examen dat via LOI Hogeschool wordt afgenomen één keer worden afgelegd.

Verlaag je studiekosten

Er zijn diverse (fiscale) regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 700,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.148,00
Examenkosten € 1.068,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 1.107,80 - € 1.468,17*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.046,40
Examenkosten € 708,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 561,89 - € 744,68*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 990,00
Examenkosten € 149,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 332,01 - € 440,06*

*Per jaar, gebaseerd op de huidige belastingschalen (37% of 50%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

De voordelen:

 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Incompany, klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Regel het direct online of neem contact op via 071 545 1234. Schrijf je nu in en start binnenkort.

Collegegeld thuisstudie
24 x € 395,00
Collegegeld klassikaal
24 x € 495,00
Studieduur
24 maanden
Type
Master
Diploma
MBA-getuigschrift
Erkenningen
NVAO, ministerie van OCW, ITK
Aanvullende documenten na inschrijving

Om tot de opleiding te kunnen worden toegelaten, dienen na inschrijving de volgende documenten opgestuurd te worden naar LOI Hogeschool:

 • Een motivatiebrief, waarin je aangeeft wat je interessegebieden zijn, waarom je de Master of Business Administration wilt volgen en waarom je kiest voor LOI Hogeschool.
 • Je curriculum vitae.
 • Een kopie van behaalde diploma’s en de bijbehorende cijferlijsten.

Na inschrijving krijg je hierover bericht.

14 dagen vrijblijvend op proef

Het is mogelijk om de opleiding 14 kalenderdagen vrijblijvend uit te proberen. Verder ga je nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien zijn er geen tussentijdse prijswijzigingen.

Nog dagen! Laatste dag! Laatste kans!
ASUS Chromebook- actie. Schrijf nu in!

Schrijf je vóór 6 maart in voor een volledige HBO-bacheloropleiding, masteropleiding of Associate degree en ontvang een ASUS Chromebook t.w.v. € 349,- voor maar € 89,-. Met de ASUS Chromebook werk je in de cloud en worden je bestanden automatisch opgeslagen en beveiligd. Met zijn snelle prestaties, lange batterijduur en stevige behuizing is hij ideaal voor studie, werk én voor onderweg. 

Meer over deze actie

Je opleiding 14 dagen op proef

Een opleiding is een belangrijke investering in je toekomst. Dat maakt het besluit om in te schrijven voor een opleiding soms ook zo lastig. Geen zorgen! Bij de LOI loop je geen enkel risico wanneer je inschrijft voor een opleiding. Je kunt je opleiding 14 dagen geheel vrijblijvend uitproberen.

Zo werkt het

Na inschrijving ontvang je het lesmateriaal thuis. Je kunt dan gewoon aan de slag en je ziet wat je gaat leren. Als de opleiding toch niet bij je blijkt te passen, om wat voor reden dan ook, dan kun je de opleiding kosteloos annuleren. Alleen de kosten voor het terugsturen van het lesmateriaal zijn voor jouw rekening.

Vragen? Bel ons!

Wil je met ons overleggen over je studiekeuze, voordat je je inschrijft? Of heb je nog vragen over een opleiding? Bel ons. Wij helpen je graag!

Telefonische bereikbaarheid
Maandag t/m donderdag: 09:00 - 20:00
Vrijdag: 09:00 - 18:00