Houder administratiekantoor

Vakgebied

Houder administratiekantoor

Word een specialist op het gebied van moderne bedrijfsadministratie, boekhouden en loonadministratie. Na afloop van deze cursus kun je een eigen administratiekantoor starten.

In het kort

In het kort

Word een specialist op het gebied van moderne bedrijfsadministratie, boekhouden en loonadministratie. Na afloop van deze cursus kun je een eigen administratiekantoor starten.

Lesgeld thuisstudie
17 x € 47,20 (€ 59,00) 20% korting
Studieduur
17 maanden
Diploma
LOI-diploma, Associatiediploma
Erkenningen
Nederlandse Associatie voor Examinering
Benodigde vooropleiding
Geen

Veel (startende) ondernemers zijn kundig op hun eigen vakgebied, maar hebben te weinig tijd of kennis om hun administratie te voeren. Dit deel van de bedrijfsvoering besteden ze uit aan een specialist. Na de cursus Houder administratiekantoor, ben jíj die specialist! Deze cursus biedt specialistische kennis op het gebied van boekhouden, loonheffingen, arbeidsrecht en sociale zekerheid, personeel organisatie en communicatie en belastingwetgeving. Na de cursus ben je klaar om een eigen administratiekantoor te beginnen. Je helpt bedrijven bij het uitvoeren van de bedrijfsadministratie, maar ook bij het adviseren op financieel, economisch en fiscaal gebied.

Daarom kies je voor de cursus Houder administratiekantoor

  • Deze cursus bereidt je voor om een eigen administratiekantoor te beginnen.
  • Haal ook een erkend Associatiediploma.
  • Geeft vrijstelling bij HBO Accountancy en HBO SPD Bedrijfsadministratie.

Doelgroep en toelating

Doelgroep en beroep

De cursus Houder administratiekantoor is voor iedereen die vakkennis bezit op het niveau van Praktijkdiploma Boekhouden en meer kennis wil opdoen op het gebied van bedrijfsadministratie. Deze cursus is een perfecte voorbereiding om een eigen administratiekantoor te starten. Je kunt meteen aan de slag als adviseur op financieel, economisch en fiscaal gebied.

Vooropleiding

Om de cursus Houder administratiekantoor met succes te kunnen volgen, is vakkennis op het niveau van de Praktijkdiploma boekhouden (PDB) nodig en enige ervaring met Windows en MS Office.

De cursus

Inhoud van de cursus Houder administratiekantoor

Tijdens de cursus Houder administratiekantoor doe je alle benodigde kennis en vaardigheden op die een loonadministrateur moet bezitten. Denk hierbij aan basiskennis over boekhouden, loonheffingen, de belangrijkste basisbeginselen van het Nederlandse recht en het arbeidsprocesrecht. Ook leer je meer over personeelsbeleid en belastingwetgeving. Deze cursus bereidt je perfect voor om een eigen administratiekantoor te beginnen.

Meer over de inhoud

De cursus Houder administratiekantoor bestaat uit vijf verschillende onderdelen.

Basiskennis Boekhouden

Tijdens het onderdeel Boekhouden worden de belangrijkste boekhoudkundige principes behandeld. Je leert alles over het maken van balansen, grootboekrekeningen en belastingen. Verder krijg je kennis over inkoop, verkoop en vreemd vermogen. Uiteindelijk ben je in staat om een eenvoudige boekhouding te verzorgen.

Loonheffingen

In het onderdeel Loonheffingen niveau 4 leer je een goede loonadministratie opzetten en loonberekeningen maken. Ook krijg je kennis over alles wat nodig is om aangifte loonheffingen te kunnen doen, waarbij je rekening houdt met heffingskortingen, eindheffingen en afdrachtverminderingen. Verder krijg je inzicht in naheffingsaanslagen en de bezwaarprocedure die je moet doorlopen als je het niet eens bent met een naheffing.

Arbeidsrecht en sociale zekerheid

Het deel Arbeidsrecht en sociale zekerheid niveau 4 geeft je inzicht in de basisbeginselen van het Nederlandse recht en het arbeidsprocesrecht. Je leert waarop je moet letten als je een arbeidsovereenkomst met een werknemer aangaat of juist beëindigt. Verder krijg je meer kennis over een aantal relevante wetten, onder meer op het gebied van arbeidsomstandigheden, arbeidstijden, gelijke behandeling en pensioenen. Ook leer je de sociale verzekeringswetten kennen en vaststellen of iemand in een specifieke situatie recht heeft op een uitkering. Ten slotte kun je de hoogte van verschillende uitkeringen berekenen.

Personeel, organisatie en communicatie

In het deel Personeel, organisatie en communicatie niveau 4 wordt ruimschoots aandacht besteed aan de basisbeginselen van HRM (human resource management), de belangrijkste personeelsinstrumenten, organisatie en arbeid, automatisering, marketing, communicatie en conflicthantering. Voor al deze vakgebieden geldt dat je na afloop van dit onderdeel op de hoogte bent van alle hoofdlijnen en dat je de belangrijkste beginselen kunt toepassen tijdens dagelijkse werkzaamheden

Belastingwetgeving

Tijdens het onderdeel Belastingwetgeving niveau 5, krijg je een inleiding in het belastingrecht. De zaken die aan bod komen zijn: aanslagbelastingen, aangiftebelastingen, bezwaar en beroep en heffings- en invorderingsrente.

Inclusief lesmateriaal

Al het benodigde lesmateriaal is inbegrepen bij het collegegeld. Je hoeft zelf geen boeken meer aan te schaffen en hebt meteen alles in huis om van je opleiding een succes te maken. We gaan er wel vanuit dat je bij het examen van de betreffende modules beschikt over de meest recente wettenbundel.

Examens en diploma

Examen

De cursus Houder administratiekantoor wordt afgerond met een aantal Associatie-examens. De examens zijn: Basiskennis Boekhouden (BKB), Praktijkdiploma loonadministratie (PDL, bestaande uit Loonheffingen 4, Arbeidsrecht en sociale zekerheid 4 en Personeel, organisatie en communicatie 4) en het MBA-examen Belastingwetgeving

Kijk voor de examenkosten bij Studieduur en kosten.

Aanmelden voor examens

Tijdens de opleiding word je automatisch en op tijd geïnformeerd over deelname aan de LOI-examens: waar, wanneer en hoe laat ze worden afgenomen, hoeveel tijd je per onderdeel krijgt en hoe je je precies inschrijft. Van eventuele bijzonderheden word je eveneens op de hoogte gesteld.

Diploma en vervolgopleiding

Het LOI-diploma omvat de onderdelen Basiskennis Boekhouden (BKB), Praktijkdiploma loonadministratie (PDL®) en MBA-belastingwetgeving. Succesvolle afronding van alle onderdelen geeft recht op het LOI-diploma Houder administratiekantoor. Wie verder wil studeren, heeft de keuze uit diverse vervolgopleidingen. Kies bijvoorbeeld voor de opleiding HBO Accountancy of HBO SPD Bedrijfsadministratie. Je kunt dan vrijstelling aanvragen voor de module Inleiding belastingwetgeving. Kijk bij de desbetreffende opleiding voor de vooropleidingseisen.

Geen diploma? Vraag een studieverklaring aan

Wil of kun je geen examen afleggen, maar heb je wel alle opdrachten ter beoordeling ingestuurd? Dan kun je een studieverklaring aanvragen. Hierop staan de gevolgde cursus en de behaalde resultaten. De kosten voor een verklaring bedragen € 25,-.

De kwaliteitsgarantie van de LOI

Bij alle LOI-opleidingen staat de kwaliteit voorop. Alle volledige MBO- en HBO-opleidingen van de LOI zijn door de minister van OCW erkend dan wel aangewezen op grond van de WEB en de WHW. De kwaliteit van de opleidingen en studiebegeleiding staan continu onder controle van professionals uit de praktijk. Ook werken we nauw samen met brancheorganisaties en exameninstanties. Zo weet je zeker dat je opleiding aansluit op de wensen van de arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

Alle bacheloropleidingen van LOI Hogeschool zijn NVAO-geaccrediteerd. Daarnaast heeft LOI Hogeschool het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg.

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode
Thuisstudie: zelfstandig maar zeker niet alleen

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Maximale flexibiliteit
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad en een slimme kennistrainer. Bij steeds meer opleidingen kun je via LOI Campus online hoorcolleges volgen of zelfs live webcolleges.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Live webcolleges

Tijdens de opleiding kun je twee maal per jaar gratis deelnemen aan een live webcollege. Een live online college, waar je d.m.v. chatten direct interactie hebt met je docent en medestudenten. Je kunt live vragen stellen en reageren op stellingen. De docent en studiegenoten geven feedback. Zo leer je van je docent en studiegenoten! Onze studenten geven aan dat zij de live webcolleges een zeer waardevolle aanvulling op de lesstof vinden.

Live webcolleges

Tijdens de opleiding kun je twee maal per jaar gratis deelnemen aan een live webcollege. Een live online college, waar je d.m.v. chatten direct interactie hebt met je docent en medestudenten. Je kunt live vragen stellen en reageren op stellingen. De docent en studiegenoten geven feedback. Zo leer je van je docent en studiegenoten! Onze studenten geven aan dat zij de live webcolleges een zeer waardevolle aanvulling op de lesstof vinden.

Professionele begeleiding
Alle begeleiding die je nodig hebt

Een opleiding volgen doe je niet alleen. Daarom krijg je altijd online begeleiding. De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring in het vakgebied van je opleiding, die je van start tot eindstreep begeleiden. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Studieduur en kosten

Studieduur

Een opleiding van de LOI is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. Op basis van de vermelde studieduur kun je uitgaan van ongeveer 8 uur studie per week. Afhankelijk van werkervaring en de tijd die je in de opleiding steekt, kan de cursus sneller worden afgerond.

Studieduur: 17 maanden

Hoeveel tijd kost mijn studie

Je bepaalt zelf hoeveel uur je per week aan de opleiding besteedt. Als gemiddelde kun je uitgaan van ongeveer 8 uur studie per week. Afhankelijk van de beschikbare tijd en je ervaring kan dit meer of minder zijn. Is het druk op het werk of in je privésituatie, of heb je tijdelijk juist meer tijd te besteden? Geen probleem! De studie past zich aan jou aan.

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij alle LOI-opleidingen mag je langer over de opleiding doen, tot maximaal tweemaal de vermelde studieduur (met een minimum van 12 maanden). Je behoudt recht op persoonlijke begeleiding door deskundige docenten en toegang tot alle online studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Een belangrijk verschil met andere opleiders!

Studietijd halveren? Dat kan!

Door het flexibele karakter van de thuisstudies, kunnen deze tot wel 2x zo snel afgerond worden. Wil je vaart maken en heb je meer tijd per week beschikbaar? De opleiding past zich aan jou aan in plaats van andersom. De lesstof, de docent, de leeromgeving, alles is beschikbaar om versneld je einddoel te halen. Het omgekeerde geldt trouwens ook. Heb je (tijdelijk) minder tijd beschikbaar, dan mag je langer over je studie doen.

Kosten

Lesgeld

Het lesgeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Het lesgeld kan per maand of in één keer (met 3% korting) worden betaald.

Lesgeld thuisstudie : 17 x € 47,20 (€ 59,00)
Inschrijfkosten
: € 29,50 (éénmalig)

Het lesgeld is inclusief:

  • Begeleiding door ervaren docenten.
  • Toegang tot de online leeromgeving.
  • Langer studeren, zonder extra kosten (tot twee keer de aanbevolen studieduur).

Lesmateriaal

Voor deze cursus heb je de volgende boeken nodig:

  • ‘Handboek loonheffingen’ van de Belastingdienst. Deze uitgave kan gratis gedownload worden op de site van de Belastingdienst.
  • Het wetboek en een belastingwettenbundel. Deze zijn toegestaan op het examen.

Daarnaast heb je een computer nodig met Windows en een internetaansluiting.

Examenkosten

Het totale examengeld bedraagt ongeveer € 693,00. Je betaalt dit bedrag aan de desbetreffende exameninstantie.

Verlaag je studiekosten

Er zijn diverse (fiscale) regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 700,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.148,00
Examenkosten € 1.068,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 1.108,00 - € 1.468,00*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.046,40
Examenkosten € 708,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 562,00 - € 745,00*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 990,00
Examenkosten € 149,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 332,00 - € 440,00*

*Per jaar, gebaseerd op de belastingschalen voor belastingjaar 2020 (37% of 50%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Regel het direct online of neem contact op via 071 545 1234. Schrijf je nu in en start binnenkort.

Lesgeld thuisstudie
17 x € 47,20 (€ 59,00) 20% korting
Studieduur
17 maanden
Diploma
LOI-diploma, Associatiediploma
Erkenningen
Nederlandse Associatie voor Examinering
Benodigde vooropleiding
Geen

Het is mogelijk om de opleiding 14 kalenderdagen vrijblijvend uit te proberen. Verder ga je nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien zijn er geen tussentijdse prijswijzigingen.

Nog dagen! Laatste dag! Laatste kans!
BladCadeau t.w.v. € 50,- bij inschrijving

Schrijf je vóór 3 april in voor deze opleiding en ontvang een tijdschriftenbon van € 50,- voor een abonnement naar keuze. Het abonnement stopt automatisch na afloop, je zit dus nergens aan vast.

Meer over deze actie

Tijdelijk 20 procent korting

Starten met een thuisstudie is nu wel heel aantrekkelijk. Want tijdelijk krijg je 20% korting op het lesgeld.
Naast deze korting profiteer je nu bovendien van een mooie actie. Dubbel voordeel dus!