Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA)

Vakgebied

Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA)

Haal in korte tijd het BOA-getuigschrift, cursus inclusief lesmateriaal en twee gratis praktijkdagen.

In het kort

In het kort

Haal in korte tijd het BOA-getuigschrift, cursus inclusief lesmateriaal en twee gratis praktijkdagen.

Lesgeld thuisstudie
6 x € 47,20 (€ 59,00) 20% korting
Lesgeld klassikaal
6 x € 149,00
Studieduur
6 maanden
Diploma
BOA-getuigschrift
Benodigde vooropleiding
Geen

Heb je hart voor de samenleving en houd je van aanpakken? Dan is een baan als buitengewoon opsporingsambtenaar een uitstekende keuze. De LOI-cursus Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) biedt kennis van de Nederlandse politieorganisatie, het materieel strafrecht en formeel strafrecht. Een BOA weet welke regels iets verbieden en welke straffen op overtredingen staan. Daarnaast weet een buitengewoon opsporingsambtenaar welke rechten en plichten hij of zij heeft in het strafproces. Deze cursus is de perfecte voorbereiding op het examen Buitengewoon opsporingsambtenaar. Door het examen succesvol af te leggen laat je zien bekwaam te zijn voor het uitoefenen van opsporingsbevoegdheden en het opmaken van een ambtsedig proces-verbaal. Na afloop kun je meteen aan de slag in een boeiend beroep met veel verantwoordelijkheden.

Daarom kies je voor de cursus Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA)

 • Examen onder auspiciën van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
 • Haal in korte tijd een BOA-getuigschrift.
 • Inclusief twee gratis praktijkdagen.

ExTH

”Een LOI-cursus sluit naadloos aan bij de eisen van het werkveld.”
Lucie de Ridder

Werkzaam bij de LOI


Lees het interview
”Een LOI-cursus sluit naadloos aan bij de eisen van het werkveld.”
Lucie de Ridder

Werkzaam bij de LOI

Lees het interview

Doelgroep en toelating

Doelgroep en beroep

De cursus Buitengewoon opsporingsambtenaar is voor iedereen die een vak wil leren waarbij veel verantwoordelijkheid komt kijken. Een buitengewoon opsporingsambtenaar heeft de wettelijke bevoegdheid strafbare feiten te signaleren en vervolgens de juiste maatregelen te treffen binnen wettelijk bepaalde kaders, bijvoorbeeld het uitschrijven van een proces-verbaal. Deze bevoegdheid heb je nodig in veel functies:

 • APV-controleur.
 • Flora- en faunabeheerder.
 • Parkeercontroleur.
 • Milieuopsporingsambtenaar.
 • Controleur openbare ruimte.
 • Gemeentelijk opsporingsambtenaar.
 • Sociaal rechercheur.
 • Medewerker bouw- en woningtoezicht.
 • Tunnelwachter.
 • Controleur vaarwegen.
 • Teleservicemedewerker.
 • Buitengewoon opsporingsambtenaar van politie.
 • Inspecteur dierenbescherming en brandweercommandant/-officier.

Deze cursus betreft de BOA Basisbekwaamheid. Voor de bovenstaande functies is alleen de basisbekwaamheid voldoende.

Vooropleiding

Er gelden geen specifieke eisen voor toelating tot de cursus Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA).

De cursus

Inhoud van de cursus Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA)

De cursus Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) behandelt de voorwaarden waar een buitengewoon opsporingsambtenaar aan moet voldoen. Bovendien krijg je een inleiding in het Nederlandse rechtssysteem en de staatsinrichting. Ook de grondwet, het Burgerlijk Wetboek en jurisprudentie worden besproken. Vervolgens gaan we dieper in op het materieel strafrecht. Een BOA moet kennis hebben van de regels die iets verbieden en de straf die op de overtreding daarvan staat. Verder is er aandacht voor het formeel strafrecht. De regels waar een buitengewoon opsporingsambtenaar zich aan moet houden en de rechten en plichten die hij of zij heeft in het strafproces. Tot slot behandelen we gespreks- en benaderingstechnieken en het uitschrijven van een combi-bon.

Meer over de inhoud

In de cursus Buitengewoon opsporingsambtenaar komen de volgende onderwerpen aan bod.

De buitengewoon opsporingsambtenaar en de politie

In dit onderdeel komt aan bod aan welke voorwaarden een buitengewoon opsporingsambtenaar moet voldoen en waarom. Ook bespreken we de werkgebieden waar een BOA aan de slag kan. Verder leer je hoe de Nederlandse politieorganisatie in elkaar zit en behandelen we instanties als de arbeidsinspectie en de FIOD.

Inleiding recht

Een BOA bevindt zich op het terrein van de wetshandhaving. Deze hoofdstukken geven een inleiding in het Nederlandse rechtssysteem en de staatsinrichting. De begrippen privaatrecht, handelsrecht, staatsrecht en strafrecht komen aan bod. Bovendien is er aandacht voor de grondwet, het Burgerlijk Wetboek en het begrip jurisprudentie.

Materieel strafrecht

Een buitengewoon opsporingsambtenaar krijgt vooral te maken met het strafrecht. Dit onderdeel behandelt het materiële strafrecht oftewel de regels die iets verbieden of gebieden en de straf die op overtreding daarvan staat. We behandelen alles over misdrijven en overtredingen, de sancties die daar bij horen en in welke gevallen je van strafuitsluitingsgronden spreekt. Ook de begrippen poging, voorbereiding en deelneming strafrechtelijk komen aan de orde. Bovendien bespreken we de diverse rechtspersonen.

Formeel strafrecht

Het formele strafrecht heeft te maken met de regels waar een BOA, maar ook rechter, officier van justitie of verdachte, zich aan moet houden en welke rechten en plichten hij of zij heeft in het strafproces. Kortom, de spelregels van het recht. Verder behandelen we de regels bij het opsporen, vervolgen, berechten en bestraffen van verdachten. En maak je kennis met de gang van zaken bij een strafproces.

Gespreks- en benaderingstechnieken en de combi-bon

In dit onderdeel wordt nader ingegaan op het examenonderdeel ‘Gespreks- en benaderingstechnieken’ en het uitschrijven van een combi-bon. Dit is naast het onderdeel wet- en regelgeving, een nieuw examenonderdeel om het BOA-getuigschrift te behalen. Deze twee onderdelen vormen samen de opleiding Basisbekwaamheid BOA.

Inclusief gratis praktijkdagen

De cursus Buitengewoon opsporingsambtenaar is inclusief twee facultatieve praktijkdagen. De praktijkdagen worden twee keer per jaar bij voldoende belangstelling georganiseerd. Tijdens de praktijkdagen oefen je gericht met gespreks- en benaderingstechnieken en het uitschrijven van de combi-bon. Wanneer je kiest voor klassikaal studeren zijn deze dagen onderdeel van de reguliere bijeenkomsten.

Examens en diploma

Examen

Een buitengewoon opsporingsambtenaar dient onder meer bekwaam te zijn voor het uitoefenen van opsporingsbevoegdheden en het opmaken van een ambtsedig proces-verbaal. Deze bekwaamheid blijkt uit het succesvol afleggen van het examen Buitengewoon opsporingsambtenaar.

Het examen bestaat uit twee onderdelen:

 • Rechtskennis: meerkeuzevragen, 90 minuten.
 • Gespreks- en benaderingstechniek en het uitschrijven van een combi-bon: casus, 45 minuten.

Kijk voor de examenkosten bij de tab Studieduur en kosten.

Aanmelden voor examens

De organisatie en afname van beide examenonderdelen wordt verzorgd door de Exameninstelling Toezicht en Handhaving (ExTH) te Amersfoort. Inschrijven kan via de website van ExTH.

Diploma en vervolgopleiding

Indien beide examenonderdelen met een voldoende resultaat zijn afgerond, krijg je een getuigschrift. Op grond van een getuigschrift dat niet ouder is dan één jaar, kan een akte van opsporingsbevoegdheid worden verleend voor maximaal vijf jaar. Dit betekent dat om de vijf jaar opnieuw examen moet worden gedaan. Het getuigschrift is een van de voorwaarden voor het verlenen van een akte van opsporingsbevoegdheid. Daarnaast worden de noodzaak tot het verlenen van opsporingsbevoegdheid en de betrouwbaarheid van de aanvrager getoetst.

Geen diploma? Vraag een studieverklaring aan

Wil of kun je geen examen afleggen, maar heb je wel alle opdrachten ter beoordeling ingestuurd? Dan kun je een studieverklaring aanvragen. Hierop staan de gevolgde cursus en de behaalde resultaten. De kosten voor een verklaring bedragen € 25,-.

De kwaliteitsgarantie van de LOI

Bij alle LOI-opleidingen staat de kwaliteit voorop. Alle volledige MBO- en HBO-opleidingen van de LOI zijn door de minister van OCW erkend dan wel aangewezen op grond van de WEB en de WHW. De kwaliteit van de opleidingen en studiebegeleiding staan continu onder controle van professionals uit de praktijk. Ook werken we nauw samen met brancheorganisaties en exameninstanties. Zo weet je zeker dat je opleiding aansluit op de wensen van de arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

Alle bacheloropleidingen van LOI Hogeschool zijn NVAO-geaccrediteerd. Daarnaast heeft LOI Hogeschool het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg.

Startdatum en locaties

Startdatum en locaties

Schrijf nu in via het inschrijfformulier en start wanneer je wilt. Doe het dus vandaag nog! Bij een thuisstudie kun je elke datum kiezen. Bij een klassikale opleiding is er keuze uit een aantal startdata en locaties. Dagbijeenkomsten vinden altijd op vrijdag of zaterdag plaats van 9:30 tot 16:30 uur, avondbijeenkomsten op dinsdag- of donderdagavond van 19:00 tot 22:00 uur.

Wanneer voor het eerstvolgende startmoment bekend is op welke locatie en dag de opleiding definitief start, staat dit vermeld op deze pagina. Vaak kun je je dan ook nog steeds voor andere locaties en dagen aanmelden.

Klassikaal studeren

Eerstvolgende startmoment:

Maart 2020

Eerste bijeenkomst:

Eind maart 2020

Aantal bijeenkomsten dagopleiding:

6

Aantal bijeenkomsten avondopleiding:

12

Plaats:

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Groningen

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Nederland

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Groningen

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Alle opleidingen van de LOI worden regelmatig herzien om te blijven aansluiten bij de actuele wensen van de arbeidsmarkt. Afhankelijk van je gekozen startdatum kan het dan ook voorkomen dat de inhoud van de opleiding afwijkt van de hierboven beschreven inhoud. Je volgt altijd het meest actuele klassikale programma.

Thuis studeren

De opleiding past zich volledig aan jouw leven aan. Starten kan wanneer je wilt. Je bepaalt zelf waar je de opleiding volgt, op welk moment je studeert en hoe lang. Daarbij sta je er nooit alleen voor. Je hebt een eigen docent die via de online leeromgeving altijd snel bereikbaar is.

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode
Klassikaal of thuis studeren, aan jou de keuze

Heb je graag een extra stok achter de deur en wil je medestudenten en docenten ontmoeten in de klas? Kies dan voor onze klassikale methode. Hierin is het beste van klassikaal onderwijs en thuisstudie verenigd tot het meest effectieve onderwijs dat je kunt krijgen.
Wil je liever volledig flexibel zijn en hecht je minder waarde aan het klassikale aspect? Kies dan voor onze efficiënte thuisstudie methode. Hierbij ben je 100% flexibel om de opleiding te volgen waar en wanneer je maar wilt, terwijl je toch een eigen docent hebt die je begeleidt en op elk moment vragen kunt stellen.

  Klassikaal studeren Thuis studeren
Vaste structuur van bijeenkomsten
In een kleine groep met docent en medestudenten
Volledig flexibel in studieplek en -tijden
Goed te combineren met werk en privé
Begeleiding door ervaren docenten
Online leeromgeving met effectieve studietools
Klassikaal studeren bij de LOI: met houvast én flexibiliteit

Bij LOI Klassikaal studeer je met alle houvast en alle flexibiliteit waar een druk leven om vraagt. De bijeenkomsten zijn te volgen op locaties door heel Nederland en zorgen voor een vast studieritme. Daarnaast krijg je online begeleiding op elk moment en kun je je studietijd naast de bijeenkomsten zelf indelen wanneer het jou uitkomt.

 • Om de 3 weken een klassikale bijeenkomst.
 • Kies uit een avond-, vrijdag- of zaterdagopleiding.
 • Kleine groepen onder leiding van topdocenten.
 • Gerichte training van competenties, boeiende presentaties en (business)cases.
 • Persoonlijke aanpak met inbreng van en toetsing aan de eigen werkpraktijk.
Thuis studeren bij de LOI: zelfstandig maar zeker niet alleen
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site.Tot slot krijg je bij de opleiding slimme online studietools voor effectieve, extra ondersteuning. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Maximale flexibiliteit

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad en een slimme kennistrainer. Bij steeds meer opleidingen kun je via LOI Campus online hoorcolleges volgen of zelfs live webcolleges.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Live webcolleges

Tijdens de opleiding kun je twee maal per jaar gratis deelnemen aan een live webcollege. Een live online college, waar je d.m.v. chatten direct interactie hebt met je docent en medestudenten. Je kunt live vragen stellen en reageren op stellingen. De docent en studiegenoten geven feedback. Zo leer je van je docent en studiegenoten! Onze studenten geven aan dat zij de live webcolleges een zeer waardevolle aanvulling op de lesstof vinden.

Live webcolleges

Tijdens de opleiding kun je twee maal per jaar gratis deelnemen aan een live webcollege. Een live online college, waar je d.m.v. chatten direct interactie hebt met je docent en medestudenten. Je kunt live vragen stellen en reageren op stellingen. De docent en studiegenoten geven feedback. Zo leer je van je docent en studiegenoten! Onze studenten geven aan dat zij de live webcolleges een zeer waardevolle aanvulling op de lesstof vinden.

Professionele begeleiding
Topdocenten uit de praktijk

De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring die de klassikale bijeenkomsten verzorgen én je via internet ook persoonlijk begeleiden in de tussenliggende weken. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Klassikale bijeenkomsten in kleine groepen

Bij de klassikale bijeenkomsten ontmoet je om de drie weken je medestudenten en docenten in de klas. Er wordt lesgegeven in kleine groepen en er wordt gewerkt aan verdieping van kennis en versterking van vaardigheden. Tijdens de inspirerende bijeenkomsten is er veel ruimte voor oefening en vragen. Er wordt onder andere aandacht besteed aan discussies met medestudenten, boeiende presentaties, (business)cases en training van competenties. De docent daagt je uit het beste uit jezelf te halen en biedt veel ruimte voor toetsing aan de eigen werksituatie. Theorie en praktijk worden optimaal geïntegreerd.

Studieduur en kosten

Studieduur

Een opleiding van de LOI is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. Op basis van de vermelde studieduur kun je uitgaan van ongeveer 8 uur studie per week. Wanneer je kiest voor een thuisstudie, kan de cursus afhankelijk van werkervaring en de tijd die je in de opleiding steekt, sneller worden afgerond.

Studieduur: 6 maanden

Hoeveel tijd kost mijn studie

Je bepaalt zelf hoeveel uur je per week aan de opleiding besteedt. Als gemiddelde kun je uitgaan van ongeveer 8 uur studie per week. Afhankelijk van de beschikbare tijd en je ervaring kan dit meer of minder zijn. Is het druk op het werk of in je privésituatie, of heb je tijdelijk juist meer tijd te besteden? Geen probleem! De studie past zich aan jou aan. Bij een klassikale opleiding gaan we er van uit dat je voorbereid naar de bijeenkomsten komt.

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij alle LOI-opleidingen mag je langer over de opleiding doen, tot maximaal tweemaal de vermelde studieduur (met een minimum van 12 maanden). Je behoudt recht op online persoonlijke begeleiding door deskundige docenten en toegang tot alle (online) studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Een belangrijk verschil met andere opleiders!

Studietijd halveren? Dat kan!

Door het flexibele karakter van de thuisstudies, kunnen deze tot wel 2x zo snel afgerond worden. Wil je vaart maken en heb je meer tijd per week beschikbaar? De opleiding past zich aan jou aan in plaats van andersom. De lesstof, de docent, de leeromgeving, alles is beschikbaar om versneld je einddoel te halen. Het omgekeerde geldt trouwens ook. Heb je (tijdelijk) minder tijd beschikbaar, dan mag je langer over je studie doen.

Kosten

Lesgeld

Het lesgeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Het lesgeld kan per maand of in één keer (met 3% korting) worden betaald.

Lesgeld thuisstudie : 6 x € 47,20 (€ 59,00)
Lesgeld klassikaal : 6 x € 149,00
Inschrijfkosten
: € 29,50 (éénmalig)

Het lesgeld is inclusief:

 • Al het benodigde lesmateriaal.
 • Begeleiding door ervaren docenten.
 • Toegang tot de online leeromgeving.
 • Langer studeren, zonder extra kosten (tot twee keer de aanbevolen studieduur).

Examenkosten

Het totale examengeld bedraagt ongeveer € 267,00. Je betaalt dit bedrag aan de desbetreffende exameninstantie.

Verlaag je studiekosten

Er zijn diverse (fiscale) regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 600,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.148,00
Examenkosten € 1.068,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 1.097,42 - € 1.542,32*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.068,00
Examenkosten € 468,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 475,82 - € 668,72*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 940,00
Examenkosten € 110,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 256,00 - € 416,00*

*Per jaar, afhankelijk van je belastingschaal (37%, 40% of 52%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

De voordelen:

 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Incompany, klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Regel het direct online of neem contact op via 071 545 1234. Schrijf je nu in en start binnenkort.

Lesgeld thuisstudie
6 x € 47,20 (€ 59,00) 20% korting
Lesgeld klassikaal
6 x € 149,00
Studieduur
6 maanden
Diploma
BOA-getuigschrift
Benodigde vooropleiding
Geen

Het is mogelijk om de opleiding 14 kalenderdagen vrijblijvend uit te proberen. Verder ga je nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien zijn er geen tussentijdse prijswijzigingen.

Nog dagen! Laatste dag! Laatste kans!
Gratis BladCadeau t.w.v. €50,-

Tijdelijk ontvang je bij inschrijving een BladCadeau t.w.v. € 50,- voor een abonnement naar keuze. Het abonnement stopt automatisch na afloop, je zit dus nergens aan vast.

Meer over deze actie

Kom naar de open dag op 28 januari of 8 februari!

Tijdens de open dagen kom je alles te weten over thuis en klassikaal studeren bij de LOI, de MBO- en HBO- opleidingen en de beroepsgerichte cursussen, en de online leeromgeving. Ook krijg je alle gelegenheid om vragen te stellen en je te laten adviseren over je studiekeuze.

Meld je aan