Vakopleiding Mkb-belastingconsulent

Vakgebied

Vakopleiding Mkb-belastingconsulent

Na deze opleiding mag je je inschrijven in het Register Financieel en Fiscaal Advies (SFRA) en de titel MKB BC voeren. Een bewijs van gedegen kennis en kunde!

In het kort

In het kort

Na deze opleiding mag je je inschrijven in het Register Financieel en Fiscaal Advies (SFRA) en de titel MKB BC voeren. Een bewijs van gedegen kennis en kunde!

Lesgeld thuisstudie
16 x € 139,00
Studieduur
16 maanden
Diploma
LOI
Benodigde vooropleiding
Geen

De Vakopleiding Mkb-belastingconsulent is dé opleiding voor iedereen die aan de slag wil als professioneel belastingconsulent. Deze opleiding geeft je een goed inzicht in de fiscale wet- en regelgeving. Na afronding van deze opleiding ben je in staat om geschikte fiscale oplossingen te bieden bij het doen van belastingaangiften. Daarnaast kun je een ondersteuning bieden bij geschillen tussen belastingplichtigen en de belastingdienst. Al tijdens de opleiding kun je je kosteloos inschrijven als aspirant lid van het Register Financieel en Fiscaal Advies (SRFA) en zo deelnemen aan fiscale update sessies. Na het succesvol afronden van de opleiding mag je je als volwaardig lid inschrijven in het register en de titel MKB BC voeren. Een bewijs van kennis en kunde en een waardevolle toevoeging op je cv!

Tijdens de opleiding is er o.a. aandacht voor privaatrecht, belastingwetgeving, inkomstenbelasting, loonbelasting, omzetbelasting en vennootschapsbelasting. Ook juridische vaardigheden komen uitgebreid aan bod.

Daarom kies je voor de opleiding Vakopleiding Mkb-belastingconsulent

 • Begeleiding door professionals met veel praktijkervaring in het vakgebied. 
 • Al tijdens de opleiding kun je je kosteloos inschrijven als aspirant lid van het SRFA en deelnemen aan fiscale update sessies.
 • Na afronding is registratie mogelijk bij de SRFA.
 • Behaal een diploma met een hoge waarde op de arbeidsmarkt.
 • Goede opstap voor vervolgopleidingen als de HBO-bachelor Fiscaal Recht en Economie.

SRFA

SRFA-register een bewijs van kwaliteit

De Stichting Register Financieel en Fiscaal Advies (SRFA) is een nieuw register voor belastingconsulenten (MKB BC) en belastingadviseurs (MKB BA). Inschrijving in dit register vormt een bewijs van kwaliteit. Klanten weten dat ze te maken hebben met een professional die een gedegen opleiding heeft afgerond, hun kennis up-to-date houden en ethiek koppelen aan de juiste beroepshouding.

Aan inschrijving in het register zijn kosten verbonden. Deze vind je op de site van de SRFA. De kosten zijn inclusief een jaarlijkse updatesessie van één of twee dagen.

 

Deze cursus is een onderdeel uit een erkende en NVAO‑geaccrediteerde HBO‑bacheloropleiding.

 

Doelgroep en toelating

Doelgroep en beroep

De Vakopleiding Mkb-belastingconsulent is bestemd voor iedereen die als belastingconsulent aan de slag wil en zich wil laten inschrijven in het register voor MKB Belastingconsulenten. De opleiding is ook interessant voor iedereen die aan de slag wil in een hogere functie bij een belastingadviesbureau, accountantskantoor of (loon)administratiekantoor. Na de vakopleiding Mkb- belastingconsulent kun je als zelfstandig adviseur aan de slag en vakkundig advies geven bij het doen van belastingaangiftes. Na afronding van deze opleiding mag je de titel MKB BC voeren.

Nieuw!
Voor iedereen die wil doorgroeien

Het gloednieuwe &door! magazine staat boordevol verhalen uit het werkveld, nieuws over branches, arbeidsmarkt en banen van de toekomst, leuke columns en andere inspirerende artikelen die je helpen richting te geven aan je carrière.

Vraag nu gratis aan


Nieuw!
Voor iedereen die wil doorgroeien

Het gloednieuwe &door! magazine staat boordevol verhalen uit het werkveld, nieuws over branches, arbeidsmarkt en banen van de toekomst, leuke columns en andere inspirerende artikelen die je helpen richting te geven aan je carrière.

Vraag nu gratis aan

Vooropleiding

Er gelden geen specifieke toelatingseisen voor deze opleiding. Enige vakkennis van boekhouden op het niveau van Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) is wel gewenst.

De cursus

Inhoud van de cursus Vakopleiding Mkb-belastingconsulent

In de opleiding doe je allereerst de juridische vaardigheden op die je als belastingconsulent nodig hebt. Zo leer je bijvoorbeeld juridische informatie vinden, lezen en hanteren. Ook privaatrecht en belastingwetgeving komen uitgebreid aan bod. Vervolgens gaat de opleiding in op diverse vormen van belasting voor zowel particulieren als bedrijven. Zo is er aandacht voor inkomstenbelasting voor particulieren en bedrijven, winstbelasting, omzetbelasting, loonbelasting en vennootschapsbelasting.

Meer over de inhoud

De opleiding bestaat uit de volgende modules:

Juridische vaardigheden I

Deze module legt een belangrijke basis voor het verloop van je verdere studie. Allereerst komt het omgaan met wetbundels aan bod. Daarnaast zal er aandacht besteed worden aan de digitaal beschikbare juridische informatie in databanken. Net als het lezen van arresten, de basisopbouw hiervan en belangrijke termen. Door middel van opdrachten leer je informatie actief verwerven en wetteksten te hanteren.

Privaatrecht

Deze module behandelt diverse aspecten van het privaatrecht. Zo is er o.a. aandacht voor vermogensrecht, personen- en familierecht en erfrecht.

MBA Belastingwetgeving

De module MBA Belastingwetgeving leert je een belastingaangifte te doen en biedt daarbij kennis van de belangrijkste belastinggerelateerde termen. Je doet onder andere kennis op van de belangrijkste bepalingen van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, de Wet op de loonbelasting uit 1964, de Wet op de inkomstenbelasting 2001 en de belangrijkste rechten en plichten van in Nederland gevestigde ondernemers, waaronder de Wet op de omzetbelasting 1968.

Inkomstenbelasting voor de particulier

Na deze module heb je kennis opgedaan van de verschillende onderwerpen rondom particulieren in het kader van de Wet inkomstenbelasting.

Inkomstenbelasting, winst en DGA

n dit onderdeel doe je fundamentele kennis op van de inkomstenbelasting op het gebied van winst en directeur-grootaandeelhouder.

Vennootschapsbelasting

Deze module kent duidelijke raakvlakken met de module Inkomstenbelasting (winst en DGA). Zo wordt het winstbegrip vanuit de inkomstenbelasting behandeld en komt ook de dividendbelasting als voorheffing op de inkomstenbelasting aan bod. Tevens worden de subjectieve vrijstellingen behandeld. De fusiebepalingen en de fiscale eenheid zijn de andere specifieke vennootschapsbelastingonderwerpen die aandacht krijgen. Tevens worden de onderwerpen verliesverrekening en beleggingsinstellingen behandeld.

Loonbelasting

In dit onderdeel doe je fundamentele kennis op van de Wet op de Loonbelasting.

Omzetbelasting

De module omzetbelasting start met een aantal kernbegrippen rondom het ondernemerschap. Onder meer onderwerpen als tarief en de verschuldigdheid en voldoening van omzetbelasting komen aan bod, evenals onroerende zaken en de landbouwregeling. Binnen de omzetbelasting is de internationale component niet weg te denken. Vandaar dat er ook aandacht is voor de begrippen in- en uitvoer.

Benodigde vakliteratuur

Houd rekening met een uitgave van in totaal ongeveer 80,- voor de aanschaf van aanvullende vakliteratuur. Ook gaan we er vanuit dat je bij het examen van de betreffende modules beschikt over de meest recente wettenbundel.

Examens en diploma

Examen

De modules worden op verschillende manieren afgerond. Voor de module Juridische vaardigheden is dit met een praktijkopdracht die je thuis kunt maken. De module MBA Belastingwetgeving wordt afgerond met een examen bij de Associatie voor Examinering. De andere modules rond je af met een flexibel examen. Dit betekent dat het examen iedere werkdag kan worden afgelegd op 16 verschillende locaties in Nederland. Je kunt dus meteen examen doen wanneer je er klaar voor bent, dat scheelt een hoop tijd. Je legt het examen digitaal af, waardoor ook de uitslag snel bekend is.

Examen doen waar en wanneer je wilt

Steeds meer examens zijn flexibel. Dat betekent dat ze iedere werkdag kunnen worden afgelegd op 16 verschillende locaties in Nederland. Je kunt dus meteen examen doen wanneer je er klaar voor bent, dat scheelt een hoop tijd. Je legt het examen digitaal af. En heb je een keer een examen niet gehaald, dan kun je alsnog snel slagen voor een herexamen.

Aanmelden voor examens

Tijdens de opleiding word je automatisch en op tijd geïnformeerd over deelname aan de LOI-examens: waar, wanneer en hoe laat ze worden afgenomen, hoeveel tijd je per onderdeel krijgt en hoe je je precies inschrijft. Van eventuele bijzonderheden word je eveneens op de hoogte gesteld.

Diploma en vervolgopleiding

Succesvolle afronding geeft recht op het diploma Vakopleiding Mkb-belastingconsulent. De bacheloropleiding HBO Fiscaal Recht en Economie is een prima vervolgopleiding. Wel dient aan de vooropleidingseisen van de desbetreffende bachelor te worden voldaan.

De kwaliteitsgarantie van de LOI

Bij alle LOI-opleidingen staat de kwaliteit voorop. Alle volledige MBO- en HBO-opleidingen van de LOI zijn door de minister van OCW erkend dan wel aangewezen op grond van de WEB en de WHW. De kwaliteit van de opleidingen en studiebegeleiding staan continu onder controle van professionals uit de praktijk. Ook werken we nauw samen met brancheorganisaties en exameninstanties. Zo weet je zeker dat je opleiding aansluit op de wensen van de arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

Alle bacheloropleidingen van LOI Hogeschool zijn NVAO-geaccrediteerd. Daarnaast heeft LOI Hogeschool het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg.

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode
Thuisstudie: zelfstandig maar zeker niet alleen

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Maximale flexibiliteit
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad en een slimme kennistrainer. Bij steeds meer opleidingen kun je via LOI Campus online hoorcolleges volgen of zelfs live webcolleges.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding
Alle begeleiding die je nodig hebt

Een opleiding volgen doe je niet alleen. Daarom krijg je altijd online begeleiding. De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring in het vakgebied van je opleiding, die je van start tot eindstreep begeleiden. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Studieduur en kosten

Studieduur

Een opleiding van de LOI is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. Op basis van de vermelde studieduur kun je uitgaan van ongeveer 8 uur studie per week. Afhankelijk van werkervaring en de tijd die je in de opleiding steekt, kan de cursus sneller worden afgerond.

Studieduur: 16 maanden

Hoeveel tijd kost mijn studie

Je bepaalt zelf hoeveel uur je per week aan de opleiding besteedt. Als gemiddelde kun je uitgaan van ongeveer 8 uur studie per week. Afhankelijk van de beschikbare tijd en je ervaring kan dit meer of minder zijn. Is het druk op het werk of in je privésituatie, of heb je tijdelijk juist meer tijd te besteden? Geen probleem! De studie past zich aan jou aan.

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij alle LOI-opleidingen mag je langer over de opleiding doen, tot maximaal tweemaal de vermelde studieduur (met een minimum van 12 maanden). Je behoudt recht op persoonlijke begeleiding door deskundige docenten en toegang tot alle online studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Een belangrijk verschil met andere opleiders!

Studietijd halveren? Dat kan!

Door het flexibele karakter van de thuisstudies, kunnen deze tot wel 2x zo snel afgerond worden. Wil je vaart maken en heb je meer tijd per week beschikbaar? De opleiding past zich aan jou aan in plaats van andersom. De lesstof, de docent, de leeromgeving, alles is beschikbaar om versneld je einddoel te halen. Het omgekeerde geldt trouwens ook. Heb je (tijdelijk) minder tijd beschikbaar, dan mag je langer over je studie doen.

Kosten

Lesgeld

Het lesgeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Het lesgeld kan per maand of in één keer (met 3% korting) worden betaald.

Lesgeld thuisstudie : 16 x € 139,00
Inschrijfkosten
: € 29,50 (éénmalig)

Het lesgeld is inclusief:

 • Begeleiding door ervaren docenten.
 • Toegang tot de online leeromgeving.
 • Langer studeren, zonder extra kosten (tot twee keer de aanbevolen studieduur).

Lesmateriaal

Het meeste lesmateriaal is inbegrepen bij het lesgeld. Houd rekening met een uitgave van ongeveer € 80,- voor de aanschaf van aanvullend lesmateriaal.

Examenkosten

Het examengeld voor deze opleiding bedraagt € 59,00 per maand. Hiervoor mag ieder examen dat via de LOI wordt afgenomen één keer worden afgelegd.

Verlaag je studiekosten

Er zijn diverse (fiscale) regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 700,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.148,00
Examenkosten € 1.068,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 1.108,00 - € 1.468,00*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.046,40
Examenkosten € 708,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 562,00 - € 745,00*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 990,00
Examenkosten € 149,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 332,00 - € 440,00*

*Per jaar, gebaseerd op de belastingschalen voor belastingjaar 2020 (37% of 50%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

De voordelen:

 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Incompany, klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Regel het direct online of neem contact op via 071 545 1234. Schrijf je nu in en start binnenkort.

Lesgeld thuisstudie
16 x € 139,00
Studieduur
16 maanden
Diploma
LOI
Benodigde vooropleiding
Geen

Het is mogelijk om de opleiding 14 kalenderdagen vrijblijvend uit te proberen. Verder ga je nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien zijn er geen tussentijdse prijswijzigingen.

Nog dagen! Laatste dag! Tot 24 april
BladCadeau t.w.v. € 50,- bij inschrijving

Schrijf je vóór 24 april in voor deze opleiding en ontvang een tijdschriftenbon van € 50,- voor een abonnement naar keuze. Het abonnement stopt automatisch na afloop, je zit dus nergens aan vast.

Meer over deze actie

Vragen? Bel ons.

Telefonische bereikbaarheid
Maandag t/m donderdag: 09:00 - 20:00
Vrijdag: 09:00 - 18:00

Wil je liever een afspraak maken?

Maak een afspraak voor een gratis studieadviesgesprek op een dag en tijdstip naar keuze. Kies voor een telefonisch gesprek of voor een adviesgesprek bij ons in Leiderdorp. Onze studieadviseurs staan voor je klaar!

Maak een afspraak