Associate degree Sociaal werk in de zorg

Vakgebied

Associate degree Sociaal werk in de zorg
Nieuw

De Associate degree Sociaal werk in de zorg sluit aan op de allerlaatste trends in de zorg. Met deze HBO-opleiding doe je in twee jaar de belangrijkste kennis en vaardigheden op.

In het kort

In het kort

De Associate degree Sociaal werk in de zorg sluit aan op de allerlaatste trends in de zorg. Met deze HBO-opleiding doe je in twee jaar de belangrijkste kennis en vaardigheden op.

Collegegeld thuisstudie
18 x € 249,00
Collegegeld klassikaal
18 x € 369,00
Studielast
120 EC's
Type
Associate degree (Ad)
Diploma
Ad-getuigschrift

In Nederland zijn er steeds meer mensen die een zorgvraag hebben. Deze cliënten kunnen een hulpvraag hebben die ziekte gerelateerd is, maar ook een maatschappelijke hulpvraag. Hierbij kun je denken aan eenzaamheid bij ouderen of een cliënt met een handicap die deze wil leren begrijpen en accepteren óf juist hulp wil bij het stimuleren nieuwe dingen te ondernemen. Om cliënten de juiste zorg te bieden bij deze hulpvraag, is samenwerken met andere zorgprofessionals, mantelzorgers of vrijwilligers essentieel. Tijdens de Associate degree Sociaal werk in de zorg ontwikkel je je kennis en vaardigheden op dit gebied en leer je samen met je cliënten naar creatieve mogelijkheden zoeken om ziekte en beperking naar eigen regie te verleggen.

Met deze Associate degree doe je in 18 maanden de belangrijkste kennis en vaardigheden op HBO-niveau op. De opleiding bereidt voor op een zelfstandige uitoefening van relevante functies in het sociale domein en biedt een opstap voor een vervolgtraject binnen de bachelor Social Work.

Het officiële Ad-getuigschrift vormt een bewijs van kennis en kunde op HBO-niveau en geeft zeer goede kansen op de arbeidsmarkt.

Daarom kies je voor Associate degree Sociaal werk in de zorg

 • Zeer praktijkgericht.
 • In 18 maanden de belangrijkste skills op HBO-niveau.
 • Behaal een officieel Ad-getuigschrift.
 • Biedt mogelijkheid tot vrijstelling bij doorstroming naar de bacheloropleiding.
 • Naar keuze thuis of klassikaal te volgen.
 • Zeer up-to-date opleiding en sluit aan op de allerlaatste trends in de zorg.
 • Examen doen waar en wanneer je wilt.

Deze opleiding heeft een positief advies gekregen van de NVAO. We verwachten dat dit binnen enkele weken omgezet zal worden in een officiële accreditatie.

"Een Associate degree maakt je breder inzetbaar en vergroot je kansen aanzienlijk"
Walther Ploos van Amstel

Universitair docent


Lees het interview
"Een Associate degree maakt je breder inzetbaar en vergroot je kansen aanzienlijk"
Walther Ploos van Amstel

Universitair docent

Lees het interview

Doelgroep en toelating

Doelgroep en beroep

De Associate degree Sociaal werk in de zorg is bestemd voor een zeer breed publiek dat interesse heeft in het werken als sociaal werker in de zorg. De focus ligt op de gehandicaptenzorg, de GGZ en de ouderenzorg. Wil je je verder professionaliseren als sociaal werker in de zorg dan is deze tweejarige HBO-opleiding zeker aan te raden. Maar ook als je in een andere branche werkzaam bent en toe bent aan een carrièreswitch of juist net afgestudeerd bent, is deze Associate degree een goede keuze.

Ontdek de arbeidsmarkt

De sector Zorg en welzijn is sterk in beweging. Niet alleen in de verzorgende en verpleegkundige zorgsector wordt een schrijnend tekort verwacht, ook voor de sociaal werkers is dit van toepassing. De Associate degree Sociaal werk in de zorg is dan ook een zeer arbeidsmarktrelevante opleiding.

De Associate degree Sociaal werk in de zorg richt zich op diverse functies binnen het sociale domein. Na afronding van deze tweejarige HBO-opleiding kun je aan de slag in de ouderen-, gehandicapten- en geestelijke gezondheidszorg, bijvoorbeeld als persoonlijk begeleider, teamleider ouderenzorg, begeleider gehandicaptenzorg, teamcoördinator of ambulant woonbegeleider plus.

Toelating

Er zijn verschillende manieren om te worden toegelaten tot deze opleiding. Zo ben je toelaatbaar op grond van een HAVO-, VWO- of MBO 4-diploma. Ook een propedeusegetuigschrift (HBO of WO) geeft recht op toelating. Beschik je niet over een van deze diploma’s? Dan vind je hieronder de andere mogelijkheden.

Toelatingsprogramma

Met een toelatingsprogramma laat je zien het niveau van de bachelor aan te kunnen. Een toelatingsprogramma bestaat uit één of meer modules uit de bachelor. Je doet waardevolle kennis op en haalt binnen enkele maanden een diploma van LOI Hogeschool. Dat zet je natuurlijk meteen op je cv!

De opleiding HBO Oriëntatie op het werkveld van de sociaal werker in de zorg van LOI Hogeschool geldt als toelatingsprogramma voor deze bachelor. Op basis van het behaalde diploma kun je doorstromen naar de volledige bachelor. Je moet op het moment van doorstromen wel 21 jaar of ouder zijn. Bovendien kan het behaalde diploma worden ingebracht om vrijstelling aan te vragen voor de inhoudelijk overeenkomende module(s). De investering verdient zich dus zeker terug!

Toelatingsmogelijkheden

Het 21+ toelatingsexamen wordt digitaal afgenomen op 16 locaties in Nederland. Je kunt het examen op elke werkdag afleggen. Op de dag van het examen dien je minimaal 21 jaar te zijn. Het examen bestaat uit meerkeuzevragen op het gebied van taal, rekenen en logica, en toetst of je het niveau van een HBO-bacheloropleiding aan kunt. Naar aanleiding van de uitslag van het examen krijg je een advies van de toelatingscommissie van LOI Hogeschool of je wel of niet met de opleiding van je keuze kunt starten. De kosten voor het examen bedragen € 75,-. Als je slaagt voor het examen kun je starten met een HBO-opleiding van LOI Hogeschool en wordt dit bedrag in mindering gebracht op het collegegeld. Ben je gezakt voor het examen, dan kun je een herkansing aanvragen. Klik hier om je aan te melden voor het 21+ toelatingsexamen. Op het formulier kun je aangeven op welke gewenste tijd, datum en locatie je het toelatingsexamen wilt afleggen. Het systeem zal direct op beschikbaarheid controleren en eventueel alternatieve data en tijdstippen voorstellen. Je kunt het toelatingsexamen vervolgens direct boeken en betalen via iDeal.

Wil je oefenen om je voor te bereiden op het 21+ toelatingsexamen? Er zijn op internet verschillende toetsen en tests te vinden waarmee je kunt oefenen. Voor het taal- en rekenniveau zijn op internet verschillende oefentoetsen te vinden op niveau 3F. Verder kun je door het doen van online intelligentietests inzicht en logica oefenen.

Heb je dyslexie of dyscalculie? Dan is het mogelijk om extra tijd te krijgen voor het examen. Stuur in dat geval je NAW-gegevens, plus een medische verklaring van dyslexie of dyscalculie, naar examenbureau@loi.nl. Je medische verklaring wordt vervolgens gecheckt, waarna het examenbureau contact met je opneemt over het boeken en betalen van het examen.

"Met de Ad Sociaal werk in de zorg spelen we in op de veranderende vraag in de zorg”
Marjolein Lohmann

Programmamanager LOI Hogeschool


Lees het interview
"Met de Ad Sociaal werk in de zorg spelen we in op de veranderende vraag in de zorg”
Marjolein Lohmann

Programmamanager LOI Hogeschool

Lees het interview

De opleiding

Inhoud van de opleiding

Tijdens de Associate degree Sociaal werk in de zorg wordt in zowel in het eerste jaar als in het tweede jaar een brede basis van modulen binnen het sociaal werk in de zorg aangeboden, waarbij het begeleiden van cliënten rondom thema’s als eigen regie, empowerment en netwerkontwikkeling binnen een participatiesamenleving centraal staat.

In het tweede deel van deze tweejarige HBO-opleiding ga je je verder verdiepen in de organisatietaken op teamniveau, multidisciplinaire samenwerkingen en met vrijwilligers. Ook doe je naar keuze specifieke kennis en ervaring op voor de gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg of de ouderenzorg. Deze drie sectoren komen in het tweede deel van de Associate degree aan bod als keuze uitstroomrichtingen.

Studieprogramma

In het studieprogramma staan alle modules. De studiepunten geven een indicatie van de relatieve omvang per module. De studiepunten zijn vermeld volgens de Europese standaard (ECTS).

Bekijk het studieprogramma
Module EC's

Cluster 1

30  
Oriëntatie op het werkveld van de Sociaal werker in de zorgOriëntatie op het werkveld van de Sociaal werker in de zorg
Tijdens deze module krijg je inzicht in het werkveld van de Sociaal werker in de zorg. Je leert over de maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn en je leert verschillende wetten, regels en financieringsstromen kennen.
5
Effectief communicerenEffectief communiceren
In deze module leer je je mondeling en schriftelijk correct en effectief te kunnen uitdrukken. Je bent in staat een tekst te begrijpen, te produceren of samen te vatten binnen een steeds intercultureler wordende context.
5
Basiskennis voor de sociaal werker in de zorgBasiskennis voor de sociaal werker in de zorg
Je leert op basis van kennis van anatomie, fysiologie en pathologie op een deskundige manier grenzen aangeven. Daarnaast leer je een niet-pluis gevoel herkennen en op basis daarvan door te verwijzen of andere deskundigheid in te schakelen. Verder leer je de ontwikkelingsfasen en de sociologische aspecten die van toepassing zijn op het functioneren van de cliënt benoemen en uitleggen hoe de cliënt gestimuleerd kan worden.
5
Inleiding onderzoek doenInleiding onderzoek doen
Het doel van de module ‘Inleiding onderzoek doen’ is het aanleren van de basisvaardigheden die van toepassing zijn bij alle vormen van onderzoek in het HBO-werkveld. Deze vaardigheden bestaan uit: een onderzoekende houding, het toepassen van kennis uit het onderzoek van anderen en het zelf onderzoek doen (en dit kritisch beschouwen middels evaluatie en reflectie).
5
Zelfregie, empowerment en netwerkZelfregie, empowerment en netwerk
In deze module ga je aan de slag met het achterhalen van de vraag en/of behoefte van de cliënt. Je leert o.a. hoe je dit kunt aangeven en hoe je de hulpvraag samen met de cliënt formuleert om zo de zelfredzaamheid en het netwerk te bevorderen door preventief én actief de regie van de cliënt te versterken.
5
PraktijkintegratiemodulePraktijkintegratiemodule
In de praktijkintegratie-module pas je de opgedane theorie toe in een praktische context. Hierbij werk je aan het verder ontwikkelen van algemene competenties en specifieke beroepscompetenties. Ook onderzoeksvaardigheden zijn hierbij van belang. De praktijkintegratieopdracht sluit aan bij de leeruitkomst van het desbetreffende cluster. Zo ga je tijdens deze opdracht aan de slag met het zelfstandig analyseren van het sociaal functioneren van de cliënt met complexe problematiek. Je vergelijkt diverse mogelijke oplossingen, selecteert de meest passende en onderbouwt je keuze.
5

Cluster 2

30  
Methodisch en strategisch handelenMethodisch en strategisch handelen
Tijdens deze module ga je een plan opstellen waardoor je het sociaal functioneren van de cliënt bevordert. Tijdens dit proces maak je gebruik van passende methodieken, leer je behorende interventies toepassen en ga je het plan vervolgens evalueren.
10
CasemanagementCasemanagement
In de module Casemanagement leer je de begeleiding van cliënten met continue en/ of complexe problematiek coördineren. Daarnaast leer je meer over het hulpverleningstraject, het bewaken van afspraken en het informeren van collega's middels rapportage. Ook leer je na afloop van het proces reflecteren op je eigen rol als coördinator van zorg en hulpverlening.
5
Algemene beroepsoriëntatieAlgemene beroepsoriëntatie
In de module Algemene beroepsoriëntatie leer je om je persoonlijke ontwikkeling vorm te geven in relatie tot de professionele beroepsomgeving waarin je werkt (of gaat werken). Je leert om als professional naar jezelf en naar je beroepsomgeving te kijken.
5
Gespreksvoering met de cliëntGespreksvoering met de cliënt
Tijdens deze module krijg je de opdracht om te demonstreren dat je vanuit een respectvolle houding een effectief gesprek met de cliënt kunt voeren. Je maakt hierbij gebruik van passende gespreksmethodieken.
5
PraktijkintegratiemodulePraktijkintegratiemodule
In de praktijkintegratie-module pas je de opgedane theorie toe in een praktische context. Hierbij werk je aan het verder ontwikkelen van algemene competenties en specifieke beroepscompetenties. Ook onderzoeksvaardigheden zijn hierbij van belang. De praktijkintegratieopdracht sluit aan bij de leeruitkomst van het desbetreffende cluster. Tijdens deze opdracht stel je samen met de cliënt een plan van aanpak samen gericht op het sociaal functioneren. De hulpvraag van de cliënt en het cliëntsysteem moet duidelijk geformuleerd en onderbouwd zijn. Verder moet de aanpak met behulp van een of meerdere interventies beschreven zijn, alsmede het beoogd resultaat en de mogelijke effecten. Je evalueert dit na het uitvoeren van het plan van aanpak.
5

Cluster 3

30  
Integraal werkenIntegraal werken
Tijdens deze module beschouw je een cliëntsituatie vanuit verschillende invalshoeken. Daarnaast formuleer je een adequate oplossing waarbij je gebruikmaakt van methoden als klinisch redeneren, evidence based en context based.
5
Multidisciplinair samenwerken in de zorgMultidisciplinair samenwerken in de zorg
Je leert invulling geven aan je rol als sociaal werker in de zorg binnen een multidisciplinair team en samenwerken in het belang van het sociaal functioneren van de cliënt. Je houdt hierbij rekening met de belangen van samenwerkende professionals en met de wet- en regelgeving rondom geheimhouding en privacy.
5
Teamprocessen, rollen en coachenTeamprocessen, rollen en coachen
Tijdens deze module leer je op basis van kennis over teamdynamiek een team aan te sturen, dan wel collega(’s) te begeleiden. Hierbij maak je gebruik van de sterkten en zwakten van je team en neem je een passende leiderschapsstijl aan.
5
Communicatie met collega’s en anderen en met weerstand omgaanCommunicatie met collega’s en anderen en met weerstand omgaan
Tijdens deze module demonstreer je je effectieve en resultaatgerichte communicatie- en samenwerkingsvaardigheden met collega's, dit doe je aan de hand van diverse methoden feedback geven en ontvangen. Verder leer je belangen afwegen en onderhandelen, weerstand en conflictstijlen herkennen en handelen om tot een gewenst resultaat te komen.
5
Innovatie en technologieInnovatie en technologie
Je leert praktische verbeterpunten op cliëntniveau/teamniveau signaleren en bedenkt daarvoor praktische technische oplossingen of innovaties (o.a. door middel van creatief denken). Daarnaast ga je deze verbeterpunten ook echt testen in de praktijk, rekening houdend met wet- en regelgeving zoals privacy.
5
PraktijkintegratiemodulePraktijkintegratiemodule
In de praktijkintegratie-module pas je de opgedane theorie toe in een praktische context. Hierbij werk je aan het verder ontwikkelen van algemene competenties en specifieke beroepscompetenties. Ook onderzoeksvaardigheden zijn hierbij van belang. De praktijkintegratieopdracht sluit aan bij de leeruitkomst van het desbetreffende cluster. Tijdens deze opdracht ga je aan de slag met het schrijven van een onderbouwde rapportage over de gevoerde werkwijze van een zelfstandig geleide casus waarbij is samengewerkt met meerdere disciplines en meerdere collega’s uit eigen organisatie. Je maakt hierbij gebruik van andermans expertise. Ook heb je kennisoverdracht gedaan om de cliëntsituatie te bevorderen en/of te handhaven.
5

Cluster 4

30  
Specifieke GHZ kennisSpecifieke GHZ kennis
Tijdens deze module leer je aantonen dat je inzicht hebt in (complexe) ziektebeelden en bijbehorende medische aandoeningen binnen het GHZ werkveld. Je leert anderen daarover informeren, je bent bekend met medische terminologie, wetten en procedures binnen de GHZ en kun je aantonen dat je diagnoses begrijpt.
10
Specifieke GHZ methodieken en vaardigheden Specifieke GHZ methodieken en vaardigheden
Tijdens deze module leer je aantonen dat je inzicht hebt in diverse methodieken binnen de GHZ. Je kunt deze methodieken in de context van cliëntsituaties tegen elkaar afwegen, je selecteert een passende methodiek en onderbouwt en demonstreert dat je deze methodiek kunt toepassen.
5
Specifieke GGZ kennis Specifieke GGZ kennis
Tijdens deze module leer je aantonen dat je kennis hebt van (complexe) ziektebeelden en bijbehorende medische aandoeningen binnen het GGZ werkveld. Je leert anderen daarover informeren, je bent bekend met medische terminologie, wetten en procedures binnen de GGZ en je kunt aantonen dat je diagnoses begrijpt.
10
Specifieke GGZ methodieken en vaardigheden Specifieke GGZ methodieken en vaardigheden
Tijdens deze module leer je aantonen dat je inzicht hebt in diverse methodieken binnen de GGZ. Je kunt deze methodieken in de context van cliëntsituaties tegen elkaar afwegen, je selecteert een passende methodiek en onderbouwt en demonstreert dat je deze methodiek kunt toepassen.
5
Specifieke kennis ouderen VVT/ dementie Specifieke kennis ouderen VVT/ dementie
Tijdens deze module leer je aantonen dat je kennis hebt van (complexe) ziektebeelden en bijbehorende medische aandoeningen binnen het VVT werkveld. Je leert anderen daarover informeren, je bent bekend met medische terminologie, wetten en procedures binnen de VVT en je kunt aantonen dat je diagnoses begrijpt.
10
Specifieke methodieken ouderen VVT/ dementie en vaardigheden Specifieke methodieken ouderen VVT/ dementie en vaardigheden
Tijdens deze module leer je aantonen dat je inzicht hebt in diverse methodieken binnen de VVT. Je kunt deze methodieken in de context van cliëntsituaties tegen elkaar afwegen, je selecteert een passende methodiek en onderbouwt en demonstreert dat je deze methodiek kunt toepassen.
5
StageStage
Tijdens de stage leer je werken in de praktijk, voer je praktijkopdrachten uit en ontwikkel je belangrijke vaardigheden. Bij de start van de stage wordt een stageplan gemaakt, waarin de leerdoelen op het niveau van de algemene hbo-competenties zijn opgenomen. Tijdens de stage zijn er twee functioneringsgesprekken over de voortgang/realisatie van het stageplan. Ter afronding van de stage wordt een stageverslag geschreven.
10
Afstuderen Afstuderen
Met de afstudeeropdracht toon je aan dat je beschikt over HBO Associate degree-niveau in een beroepsspecifieke context. Allereerst wordt een plan van aanpak gemaakt, vervolgens wordt er deskresearch gedaan en wordt de opdracht uitgevoerd. Tot slot wordt er gereflecteerd op het proces en het resultaat.
5
Portfolio Portfolio
Je verzamelt je opgedane ervaringen en ontwikkeling in de opleiding tot beginnend beroepsprofessional en reflecteert daarop. Het portfolio vormt naast het eindwerkstuk dat wordt gerealiseerd in de afstudeeropdracht de input voor de afsluitende mondelinge afstudeerzitting.
0
Totaal Associate degree Sociaal werk in de zorg 120


Stage en werkplek

De stage is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Tijdens de stage leer je werken in de praktijk, voer je praktijkopdrachten uit en ontwikkel je belangrijke vaardigheden. Sluit je huidige baan aan bij de studie? Dan kunnen werk en stage vaak worden gecombineerd. Een efficiënte manier van studeren! Tijdens de stage word je begeleid en beoordeeld door een stagedocent.

Of de werksituatie de noodzakelijke praktijkervaring kan leveren, wordt beoordeeld door onze werkplekbeoordelaars. Zij beoordelen of je jouw werkplek als stage kunt gebruiken. Kom je hiervoor niet in aanmerking, dan zul je zelf voor een alternatief stageadres moeten zorgen.

Wat is een geschikte werkplek

Werk je al in een relevante werkomgeving of werk je in een organisatie waar je de mogelijkheid krijgt de stageopdrachten op een relevante afdeling uit te voeren, dan kun je deze opdrachten in de loop van je studie op je werk uitvoeren. Heb je geen relevante werkplek, dan zul je apart stage moeten lopen.

Of je werksituatie de noodzakelijke praktijkervaring voor de door jou gekozen studie kan leveren, wordt beoordeeld door de inhoudelijke werkplekbeoordelaars.

Examens en diploma

Examens, portfolio en afstuderen

Elke module wordt afgerond en getoetst, bijvoorbeeld met een examen of een praktijkopdracht. Daarnaast leg je tijdens de opleiding een digitaal portfolio aan. De opleiding als geheel wordt afgesloten met een afstudeerfase.

Aan examens en praktijkopdrachten zijn meestal kosten verbonden. Je vindt alle kosten voor deze opleiding overzichtelijk bij elkaar onder Studieduur en kosten.

Examen doen waar en wanneer je wilt

Steeds meer examens zijn flexibel. Dat betekent dat ze iedere werkdag kunnen worden afgelegd op 16 verschillende locaties in Nederland. Je kunt dus meteen examen doen wanneer je er klaar voor bent, dat scheelt een hoop tijd. Je legt het examen digitaal af. En heb je een keer een examen niet gehaald, dan kun je alsnog snel slagen voor een herexamen.

Portfolio en afstuderen

Bij alle Associate degrees leg je vanaf het begin van de studie een portfolio aan. Hierin plaats je bijvoorbeeld het resultaat van de stageopdrachten. Het doel van het portfolio is reflectie op het leerproces gedurende de gehele opleiding. Bovendien wordt met het portfolio aangetoond welke kennis en competenties je hebt verworven. Je vindt het digitaal portfolio op LOI Campus, de online leeromgeving van de LOI.

De Associate degree wordt afgesloten met een afstudeeropdracht. Hierbij maak je een beroepsproduct, zoals een analyse, advies of kostprijsberekening. Het beroepsproduct is bedoeld om een probleem op te lossen of een vraag te beantwoorden binnen een voor de opleiding relevante werkomgeving. Ook schrijf je een begeleidend verslag. Het verslag en het portfolio dienen als input voor de mondelinge afstudeerzitting.

De afstudeeropdracht is de finale van de studie. Het spreekt voor zich dat je daarbij kunt rekenen op intensieve begeleiding van de docent.

Heb je een relevante werkplek of biedt de werkgever de mogelijkheid om de stageopdrachten en de afstudeeropdracht uit te voeren op een afdeling die met de studie te maken heeft? Dan kunnen werk en afstudeeropdracht in veel gevallen worden gecombineerd. Een slimme combinatie!

Diploma en vervolgopleiding

De Associate degree omvat 120 studiepunten (EC’s) en leidt tot een officieel Ad-getuigschrift.

Bovendien ontvang je een certificaat voor iedere behaalde module. Een behaald certificaat kan bij doorstroming naar de bachelor worden ingebracht om vrijstelling aan te vragen voor de inhoudelijk overeenkomende module.

Extra branchediploma's

LOI Hogeschool onderhoudt al jaren uitstekende contacten met het bedrijfsleven en exameninstanties. En dat heeft veel voordelen. Een aantal modules wordt afgesloten (of kunnen indien gewenst worden afgesloten) met een extern examen. In die gevallen geeft afronding recht op een officieel en erkend diploma van deze organisaties. Zo worden extra diploma’s behaald zonder extra te studeren.

De kwaliteitsgarantie van LOI Hogeschool

Je studeert om iets te bereiken. Dan wil je wel zeker weten dat je een opleiding volgt van hoge kwaliteit. Bij LOI Hogeschool krijg je die garantie. Kwaliteit staat bij al onze opleidingen voorop. Niet voor niets heeft LOI Hogeschool, naast de NVAO-accreditatie van alle individuele bacheloropleidingen, het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg. Bovendien zijn aan LOI Hogeschool verschillende lectoren verbonden. Zij onderhouden een (internationaal) kennisnetwerk zodat de opleiding gegarandeerd aansluit bij de nationale én internationale arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

NVAO Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onze lectoren

Aan LOI Hogeschool zijn verschillende lectoren verbonden. Gepromoveerde academici met uitgebreide ervaring in het bedrijfsleven en in het doen van onderzoek. Ook beschikken zij over een groot relevant netwerk in de onderzoekswereld en de beroepspraktijk.

De lectoren verrichten praktijkgericht onderzoek en leggen de verbinding tussen onderzoek, onderwijs en praktijk. Daarbij ligt de focus op kennisvermeerdering en innovatie.

"Onze studenten zullen goed voorbereid zijn op de beroepspraktijk"
Gilbert Silvius

Lector bij LOI Hogeschool


Lees het interview
"Onze studenten zullen goed voorbereid zijn op de beroepspraktijk"
Gilbert Silvius

Lector bij LOI Hogeschool

Lees het interview
Vervolgopleiding

Na afronding zijn er diverse vervolgopleidingen mogelijk. Zo zijn de bacheloropleidingen HBO Sociaal Pedagogisch Hulpverlener en HBO Social work  logische vervolgopleidingen. Iedere module uit de Associate degree die met succes is afgerond, geeft recht op een certificaat. Met een behaald certificaat kun je vrijstelling aanvragen voor de inhoudelijk overeenkomende module binnen de bacheloropleiding. De verantwoordelijke examencommissie besluit hierover. Voor deze Ad gaat het in totaal om 120 studiepunten (EC).

Startdatum en locaties

Startdatum en locaties

Schrijf nu in via het inschrijfformulier en start wanneer je wilt. Doe het dus vandaag nog! Bij een thuisstudie kun je elke datum kiezen. Bij een klassikale opleiding is er keuze uit een aantal startdata en locaties. Dagbijeenkomsten vinden altijd op vrijdag of zaterdag plaats van 9:30 tot 16:30 uur, avondbijeenkomsten op dinsdag- of donderdagavond van 19:00 tot 22:00 uur.

Wanneer voor het eerstvolgende startmoment bekend is op welke locatie en dag de opleiding definitief start, staat dit vermeld op deze pagina. Vaak kun je je dan ook nog steeds voor andere locaties en dagen aanmelden.

Alle klassikale bijeenkomsten t/m 14 april worden geannuleerd. Eind maart starten daarvoor in de plaats de eerste virtual classrooms, en vanaf 14 april zullen nagenoeg alle bijeenkomsten worden vervangen door virtual classrooms. Alleen bijeenkomsten die echt niet via een virtual classroom georganiseerd kunnen worden, worden op een nader te bepalen moment alsnog klassikaal gehouden. 

Inschrijven voor klassikale opleidingen die binnenkort starten is dus nog steeds mogelijk. De eerste bijeenkomsten vinden dan online plaats en zodra het weer kan, wordt het programma met klassikale bijeenkomsten voortgezet. Aanmelden voor september of oktober is nu ook al mogelijk. 

Klassikaal studeren

Eerstvolgende startmoment:

September 2020

Eerste bijeenkomst:

Eind september 2020

Aantal bijeenkomsten dagopleiding:

25

Aantal bijeenkomsten avondopleiding:

50

Plaats:

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Nederland

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Thuis studeren

De opleiding past zich volledig aan jouw leven aan. Starten kan wanneer je wilt. Je bepaalt zelf waar je de opleiding volgt, op welk moment je studeert en hoe lang. Daarbij sta je er nooit alleen voor. Je hebt een eigen docent die via de online leeromgeving altijd snel bereikbaar is.

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode
Flexibel studeren, thuis of klassikaal

Bij de LOI studeer je altijd op de meest flexibele manier. Heb je graag een extra stok achter de deur en wil je medestudenten en docenten ontmoeten? Kies dan voor onze klassikale methode. Hierin is het beste van klassikaal onderwijs en thuisstudie verenigd tot het meest effectieve onderwijs dat je kunt krijgen. Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen vinden de bijeenkomsten tijdelijk online plaats via virtual classrooms. Zodra het omstandigheden het toelaten, zullen de lessen weer klassikaal plaatsvinden.
Wil je liever volledig flexibel zijn om te studeren waar en wanneer je wilt en hecht je minder waarde aan het klassikale aspect? Kies dan voor onze efficiënte thuisstudie methode. Hierbij ben je 100% flexibel, terwijl je toch een eigen docent hebt die je begeleidt en aan wie je op elk moment online vragen kunt stellen.

  Klassikaal studeren Thuis studeren
Vaste structuur van bijeenkomsten
In een kleine groep met docent en medestudenten
Volledig flexibel in studieplek en -tijden
Goed te combineren met werk en privé
Begeleiding door ervaren docenten
Online leeromgeving met effectieve studietools
Klassikaal studeren bij de LOI: met houvast én flexibiliteit

Bij LOI Klassikaal studeer je met alle houvast en alle flexibiliteit waar een druk leven om vraagt. De bijeenkomsten zijn te volgen op locaties door heel Nederland en zorgen voor een vast studieritme. Daarnaast krijg je online begeleiding op elk moment en kun je je studietijd naast de bijeenkomsten zelf indelen wanneer het jou uitkomt.

 • Om de 3 weken een klassikale bijeenkomst.
 • Kies uit een avond-, vrijdag- of zaterdagopleiding.
 • Kleine groepen onder leiding van topdocenten.
 • Gerichte training van competenties, boeiende presentaties en (business)cases.
 • Persoonlijke aanpak met inbreng van en toetsing aan de eigen werkpraktijk.
Thuis studeren bij de LOI: zelfstandig maar zeker niet alleen
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site.Tot slot krijg je bij de opleiding slimme online studietools voor effectieve, extra ondersteuning. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Maximale flexibiliteit

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad, een slimme kennistrainer en/of online hoorcolleges. Ook bouw je er een persoonlijk digitaal portfolio op waarmee je de ontwikkeling van je competenties inzichtelijk maakt.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding
Alle begeleiding die je nodig hebt

Een opleiding volgen doe je natuurlijk niet alleen. Daarom krijg je altijd online begeleiding. Wanneer je kiest voor een klassikale opleiding, krijg je van dezelfde docent ook begeleiding in de klas. De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring in vakgebied van je opleiding. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Klassikale bijeenkomsten in kleine groepen

Bij de klassikale bijeenkomsten ontmoet je om de drie weken je medestudenten en docenten in de klas. Er wordt lesgegeven in kleine groepen en er wordt gewerkt aan verdieping van kennis en versterking van vaardigheden. Tijdens de inspirerende bijeenkomsten is er veel ruimte voor oefening en vragen. Er wordt onder andere aandacht besteed aan discussies met medestudenten, boeiende presentaties, (business)cases en training van competenties. De docent daagt je uit het beste uit jezelf te halen en biedt veel ruimte voor toetsing aan de eigen werksituatie. Theorie en praktijk worden optimaal geïntegreerd.

Studieduur en kosten

Studieduur en vrijstelling

Een opleiding van LOI Hogeschool is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. De nominale studieduur bedraagt twee jaar, op basis van 120 studiepunten (EC) en een studielast van 60 studiepunten per jaar. Bij LOI Hogeschool studeer je echter in je eigen tempo. Afhankelijk van werkervaring, eerder behaalde diploma’s, de huidige werkplek en de tijd die je in de opleiding steekt, kan deze opleiding sneller worden afgerond. Dit geldt bij een thuisstudie voor de volledige opleiding, bij een klassikale opleiding voor de afstudeerfase.

Nog efficiënter studeren? Bij deze opleiding zijn een aantal standaard vrijstellingen mogelijk. Met een vrijstelling hoef je geen examen te doen voor de desbetreffende module, bespaar je studietijd en krijg je korting op het collegegeld.

Studieduur: 18 maanden

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij deze opleiding mag je tot maximaal drie jaar over de studie doen. Je behoudt in die periode recht op online begeleiding en toegang tot alle studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Je betaalt in alle gevallen slechts 18 maanden collegegeld en kunt daarna nog 18 maanden gratis studeren. Een belangrijk verschil met andere opleiders.

Mogelijke vrijstellingen

Denk je op grond van een ander diploma of bewijs in aanmerking te komen voor een vrijstelling voor een of meer vakken, dien dan een vrijstellingsverzoek in bij de Toetsingscommissie van LOI Hogeschool. Stuur daarbij een kopie van het desbetreffende diploma met cijferlijst, een inhoudsbeschrijving van de gevolgde vakken en een literatuurlijst mee.

Na toekenning van een vrijstelling is deze nog 8 jaar geldig. Heb je een of meer vrijstellingen, dan wordt een korting op het totale collegegeld gegeven.

Voor meer informatie over vrijstellingen, klik hier.

Kosten

Collegegeld

Het collegegeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Het collegegeld kan per maand, per jaar (met 3% korting) of in één keer (met 3% korting) worden betaald.

Collegegeld thuisstudie : 18 x € 249,00
Collegegeld klassikaal : 18 x € 369,00
Inschrijfkosten en dossiervorming : € 75,00 (éénmalig)

Het lesgeld is inclusief:

 • Al het benodigde lesmateriaal.
 • Begeleiding door ervaren docenten.
 • Toegang tot de online leeromgeving.
 • Langer studeren, zonder extra kosten (tot twee keer de aanbevolen studieduur).

Examenkosten

Het examengeld voor deze opleiding bedraagt € 92,00 per maand. Hiervoor mag ieder examen dat via LOI Hogeschool wordt afgenomen één keer worden afgelegd.

Verlaag je studiekosten

Er zijn diverse (fiscale) regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 700,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.148,00
Examenkosten € 1.068,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 1.108,00 - € 1.468,00*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.046,40
Examenkosten € 708,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 562,00 - € 745,00*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 990,00
Examenkosten € 149,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 332,00 - € 440,00*

*Per jaar, gebaseerd op de belastingschalen voor belastingjaar 2020 (37% of 50%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Levenlanglerenkrediet

Bij deze opleiding kun je onder voorwaarden gebruikmaken van het Levenlanglerenkrediet. Dit is een regeling van de overheid waarbij iedereen tot 55 jaar tegen 0,0% rente geld kan lenen voor een studie. Bekijk hier wat de voorwaarden zijn en hoe je het krediet aanvraagt.

Alles over het Levenlanglerenkrediet
Levenlanglerenkrediet

Bij deze opleiding kun je onder voorwaarden gebruikmaken van het Levenlanglerenkrediet. Dit is een regeling van de overheid waarbij iedereen tot 55 jaar tegen 0,0% rente geld kan lenen voor een studie. Bekijk hier wat de voorwaarden zijn en hoe je het krediet aanvraagt.

Alles over het Levenlanglerenkrediet
Extra voordelen voor LOI Hogeschoolstudenten

Als student van LOI Hogeschool profiteer je van heel veel voordeel. Speciaal voor onze studenten hebben we, als aanvullende service bij de opleiding, diverse extra’s geregeld die goed van pas komen bij de studie. Zo krijg je o.a. hoge kortingen op soft- en hardware via Surfspot en heel voordelig toegang tot de digitale collecties van de Koninklijke Bibliotheek.

Hoge korting op hard- en software

Studenten van LOI Hogeschool krijgen toegang tot Surfspot.nl. Surfspot is dé ICT-webwinkel waar studenten van hogescholen officiële software en andere ICT-producten tegen zeer lage prijzen kunnen aanschaffen. Je logt eenvoudig in met je studentgegevens en kunt direct hardware, software (o.a. anti-viruspakketten), cursussen en gadgets bestellen. Bovendien heeft Surfspot ‘one day toppers’; dagacties met extreem veel korting.

Surfspot
50% korting op het lidmaatschap van de Koninklijke Bibliotheek

Iedere Ad- of bachelorstudent van LOI Hogeschool komt automatisch in aanmerking voor 50% studentenkorting op lidmaatschap van de Koninklijke Bibliotheek. Voor slechts € 7,50 per jaar krijg je daarmee toegang tot de volledige digitale collectie en catalogi. Zo kun je duizenden artikelen en e-tijdschriften inzien. Ook is het mogelijk om boeken en tijdschriften van de Koninklijke Bibliotheek aan te vragen en (tegen een kleine vergoeding) te laten toesturen.

Gratis Office-trainingen

Als student van LOI Hogeschool kun je via de Microsoft Imagine Academy (bereikbaar via Surfspot) gratis Office-trainingen volgen en zo (beter) leren werken met programma’s als Word, Excel en Powerpoint. Als je wilt, kun je de training vervolgens (tegen betaling) afsluiten met een officieel Microsoft-examen en zo een certificaat behalen.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

De voordelen:

 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Incompany, klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Regel het direct online of neem contact op via 071 545 1234. Schrijf je nu in en start binnenkort.

Collegegeld thuisstudie
18 x € 249,00
Collegegeld klassikaal
18 x € 369,00
Studielast
120 EC's
Type
Associate degree (Ad)
Diploma
Ad-getuigschrift
Geen langdurige verplichting en 14 dagen op proef

Het is mogelijk om de opleiding 14 kalenderdagen vrijblijvend uit te proberen. Verder ga je nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien zijn er geen tussentijdse prijswijzigingen.

Nog dagen! Laatste dag! Tot 24 april
ASUS Chromebook- actie. Schrijf nu in!

Schrijf je vóór 24 april in voor een volledige HBO-bacheloropleiding, masteropleiding of Associate degree en ontvang een ASUS Chromebook t.w.v. € 349,- voor maar € 89,-. Met de ASUS Chromebook werk je in de cloud en worden je bestanden automatisch opgeslagen en beveiligd. Met zijn snelle prestaties, lange batterijduur en stevige behuizing is hij ideaal voor studie, werk én voor onderweg. 

Meer over deze actie

Je opleiding 14 dagen op proef

Een opleiding is een belangrijke investering in je toekomst. Dat maakt het besluit om in te schrijven voor een opleiding soms ook zo lastig. Geen zorgen! Bij de LOI loop je geen enkel risico wanneer je inschrijft voor een opleiding. Je kunt je opleiding 14 dagen geheel vrijblijvend uitproberen.

Zo werkt het

Na inschrijving ontvang je het lesmateriaal thuis. Je kunt dan gewoon aan de slag en je ziet wat je gaat leren. Als de opleiding toch niet bij je blijkt te passen, om wat voor reden dan ook, dan kun je de opleiding kosteloos annuleren. Alleen de kosten voor het terugsturen van het lesmateriaal zijn voor jouw rekening.

Vragen? Bel ons!

Wil je met ons overleggen over je studiekeuze, voordat je je inschrijft? Of heb je nog vragen over een opleiding? Bel ons. Wij helpen je graag!

Telefonische bereikbaarheid
Maandag t/m donderdag: 09:00 - 20:00
Vrijdag: 09:00 - 18:00