HBO-bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) (met subsidie)

Groei door.
Bewaard
Vergelijk

Te vergelijken opleidingen

Je kunt maximaal 3 opleidingen vergelijken

Nu vergelijken
071 - 545 1234 Contact

Je zoekopdracht heeft helaas geen resultaten opgeleverd

Gevonden opleidingen

Geen opleidingen gevonden

Naar alle zoekresultaten

Vakgebied

HBO-bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) (met subsidie)

Laatste kans! Schrijf je vóór 23 augustus in om nog van de aantrekkelijke subsidieregeling te profiteren. De NVAO-geaccrediteerde HBO-bachelor SPH sluit volledig aan op nieuwe ontwikkelingen in Welzijn Nieuwe Stijl.

In het kort

In het kort

Laatste kans! Schrijf je vóór 23 augustus in om nog van de aantrekkelijke subsidieregeling te profiteren. De NVAO-geaccrediteerde HBO-bachelor SPH sluit volledig aan op nieuwe ontwikkelingen in Welzijn Nieuwe Stijl.

Collegegeld thuisstudie
48 x € 59,00
Collegegeld klassikaal
48 x € 129,00
Studielast
240 EC's
Type
HBO-bachelor
Diploma
HBO-bachelorgetuigschrift
Erkenningen
NVAO, ministerie van OCW, ITK

Er is op de arbeidsmarkt grote behoefte aan goed opgeleide SPH’ers. De overheid wil scholing dan ook stimuleren en biedt subsidie voor een beperkt aantal HBO-bacheloropleidingen. De erkende HBO-opleiding SPH van LOI Hogeschool is geselecteerd voor deze subsidieregeling. Dat betekent dat je de opleiding, wanneer je vóór 1 september 2019 start, kunt volgen met een subsidie tot maar liefst € 10.000,- vanuit de overheid. Meld je daarom vóór 23 augustus 2019 aan, zodat je na toelating nog op tijd start met de opleiding én kunt profiteren van deze aantrekkelijke subsidie. 

De SPH-opleiding van LOI Hogeschool sluit perfect aan op actuele ontwikkelingen in het werkveld. Er is een omslag gaande van verzorgingsstaat naar participatiestaat, waarbij meer verantwoordelijkheden decentraal komen te liggen (de Kanteling). Hulpverleners, zoals SPH’ers, dienen hier in hun werk rekening mee te houden en hulpverlening te bieden conform Welzijn Nieuwe Stijl. In deze SPH-opleiding is hier dan ook ruimschoots aandacht voor. Daarnaast ligt het accent op evidence based werken en (verdere) ontwikkeling van het beroep. In hoofdfase van de opleiding maak je een keuze voor de differentiatie SPH-generalist of Jeugdzorgwerker.

Na afronding van de bacheloropleiding SPH ben je breed inzetbaar. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag in de jeugd- of verslavingszorg, GGZ of maatschappelijke opvang. Er is een toenemende vraag naar professionals die een interdisciplinair overzicht kunnen houden op complexe hulpverleningsvraagstukken. De werkgelegenheid is dan ook goed te noemen.

Daarom kies je voor de opleiding HBO-bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) (met subsidie)

 • Schrijf je in vóór 23 augustus om nog te kunnen profiteren van de subsidieregeling. 
 • Behaal een door de overheid erkend HBO-bachelorgetuigschrift.
 • Geaccrediteerd door de NVAO, dus van bewezen kwaliteit.
 • Studeer naar keuze thuis of klassikaal.
 • De opleiding sluit volledig aan op nieuwe ontwikkelingen in Welzijn Nieuwe Stijl.
 • Keuze uit twee specialisaties: Jeugdzorgwerker of SPH-generalist.
 • Examen doen waar en wanneer je wilt.

NVAO Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Studeren met subsidie vanuit de overheid

De arbeidsmarkt heeft grote behoefte aan goed opgeleide SPH’ers. De overheid wil scholing dan ook stimuleren en is een uniek experiment gestart met het bieden van subsidie voor een aantal geselecteerde opleidingen. Slechts een beperkt aantal opleidingen mag hieraan meedoen. De bacheloropleiding HBO SPH van LOI Hogeschool is geselecteerd voor deze regeling. En daar kun jij van profiteren! Voor jou als student betekent dit dat je per cluster van 30 EC € 1.250,- korting op het collegegeld krijgt wanneer je deze opleiding volgt. In totaal kun je voor 8 x 30 EC subsidie krijgen. Dat betekent € 10.000,- voor een volledige bacheloropleiding van 240 EC. Kijk voor de voorwaarden onder het kopje “Collegegeld”.

Let op! De subsidieregeling stopt per 1 september 2019. Meld je daarom vóór 23 augustus 2019 aan, zodat je na toelating nog op tijd kunt starten met de opleiding én kunt profiteren van de aantrekkelijke subsidie.

Doelgroep en toelating

Doelgroep en beroep

Ben je sociaal, maatschappelijk betrokken en wil je echt iets voor mensen kunnen betekenen? Dan is de HBO-bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) echt iets voor jou.

Een sociaal pedagogisch hulpverlener biedt professionele hulp en begeleiding aan mensen met uiteenlopende problematiek om (weer) goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan kinderen met een gedragsstoornis, jongeren die in aanraking zijn geweest met justitie, vluchtelingen, mensen met een verstandelijke beperking of ‘randgroepjongeren’. Na afronding van de opleiding kun je o.a. aan de slag in de jeugdzorg, pleegzorg, jeugdhulpverlening, psychiatrie, geestelijke gezondheidszorg, zorg voor verstandelijk gehandicapten, verslavingszorg, justitiële hulpverlening, vluchtelingen opvang en begeleiding, maatschappelijke opvang of ouderenzorg.

De HBO-bacheloropleiding SPH van LOI Hogeschool leidt je op tot een bevlogen en ondernemende beroepskracht met een onderzoekende en open houding op het eigen handelen en de hulpverlening.

Ontdek de arbeidsmarkt

Er wordt steeds meer verwacht dat cliënten voor hun zorgbehoefte ook een beroep doen op hun eigen omgeving. Als SPH’er heb je een belangrijke taak bij het coördineren of faciliteren daarvan. Je ondersteunt de cliënt om zijn zelfredzaamheid, zelfstandigheid en sociale participatie te vergroten: er wordt gestreefd naar een volwaardig en menswaardig functioneren binnen het sociale systeem waar de cliënt onderdeel van uitmaakt.

Als SPH’er begeleid en ondersteun je een cliënt op adequate, doelbewuste en gemotiveerde wijze. Daarbij zet je bijvoorbeeld bewezen effectieve interventies in. Je biedt hulp en ondersteuning bij problemen in relaties, biedt pedagogische ondersteuning aan het gezin, de opvoeding of de eigen ontwikkeling, maar ook bij handicaps, geestelijke stoornissen en/of ziekte

Er is een toenemende vraag naar professionals die een interdisciplinair overzicht kunnen houden op complexe vraagstukken in de hulpverlening. De werkgelegenheid is dan ook zeker goed te noemen.

Nieuw!
Voor iedereen die wil doorgroeien

Het gloednieuwe &door! magazine staat boordevol verhalen uit het werkveld, nieuws over branches, arbeidsmarkt en banen van de toekomst, leuke columns en andere inspirerende artikelen die je helpen richting te geven aan je carrière.

Vraag nu gratis aan

Nieuw!
Voor iedereen die wil doorgroeien

Het gloednieuwe &door! magazine staat boordevol verhalen uit het werkveld, nieuws over branches, arbeidsmarkt en banen van de toekomst, leuke columns en andere inspirerende artikelen die je helpen richting te geven aan je carrière.

Vraag nu gratis aan

Toelating

Er zijn verschillende manieren om te worden toegelaten tot deze opleiding. Zo ben je toelaatbaar op grond van een HAVO-, VWO- of MBO 4-diploma. Ook een propedeusegetuigschrift (HBO of WO) geeft recht op toelating. Beschik je niet over een van deze diploma’s? Dan vind je hieronder de andere mogelijkheden.

Toelatingsprogramma

Met een toelatingsprogramma laat je zien het niveau van de bachelor aan te kunnen. Een toelatingsprogramma bestaat uit één of meer modules uit de bachelor. Je doet waardevolle kennis op en haalt binnen enkele maanden een diploma van LOI Hogeschool. Dat zet je natuurlijk meteen op je cv!

De opleiding HBO Het SPH werkveld en handelen van LOI Hogeschool geldt als toelatingsprogramma voor deze bachelor. Op basis van het behaalde diploma kun je doorstromen naar de volledige bachelor. Je moet op het moment van doorstromen wel 21 jaar of ouder zijn. Bovendien kan het behaalde diploma worden ingebracht om vrijstelling aan te vragen voor de inhoudelijk overeenkomende module(s). De investering verdient zich dus zeker terug!

21+-toelatingsexamen

Het 21+ toelatingsexamen wordt digitaal afgenomen op 16 locaties in Nederland. Je kunt het examen op elke werkdag afleggen. Op de dag van het examen dien je minimaal 21 jaar te zijn. Het examen bestaat uit meerkeuzevragen op het gebied van taal, rekenen en logica, en toetst of je het niveau van een HBO-bacheloropleiding aan kunt. Naar aanleiding van de uitslag van het examen krijg je een advies van de toelatingscommissie van LOI Hogeschool of je wel of niet met de opleiding van je keuze kunt starten. De kosten voor het examen bedragen € 75,-. Als je slaagt voor het examen kun je starten met een HBO-opleiding van LOI Hogeschool en wordt dit bedrag in mindering gebracht op het collegegeld. Ben je gezakt voor het examen, dan kun je een herkansing aanvragen. Klik hier om je aan te melden voor het 21+ toelatingsexamen. Op het formulier kun je aangeven op welke gewenste tijd, datum en locatie je het toelatingsexamen wilt afleggen. Het systeem zal direct op beschikbaarheid controleren en eventueel alternatieve data en tijdstippen voorstellen. Je kunt het toelatingsexamen vervolgens direct boeken en betalen via iDeal.

Wil je oefenen om je voor te bereiden op het 21+ toelatingsexamen? Er zijn op internet verschillende toetsen en tests te vinden waarmee je kunt oefenen. Voor het taal- en rekenniveau zijn op internet verschillende oefentoetsen te vinden op niveau 3F. Verder kun je door het doen van online intelligentietests inzicht en logica oefenen.

Heb je dyslexie of dyscalculie? Dan is het mogelijk om extra tijd te krijgen voor het examen. Stuur in dat geval je NAW-gegevens, plus een medische verklaring van dyslexie of dyscalculie, naar examenbureau@loi.nl. Je medische verklaring wordt vervolgens gecheckt, waarna het examenbureau contact met je opneemt over het boeken en betalen van het examen.

De opleiding

Inhoud van de opleiding

De bacheloropleiding SPH legt een breed fundament met kennis en vaardigheden en sluit perfect aan bij actuele ontwikkelingen in het werkveld. Meer en meer wordt uitgegaan van de zelfredzaamheid van de cliënt en diens omgeving. Dit heeft gevolgen voor de taakomschrijving van de SPH’er. In deze SPH-opleiding is hier dan ook ruimschoots aandacht voor.

Het complete programma, inclusief alle clusters en hun inhoud, is te vinden onder het kopje ‘Studieprogramma’.

Meer over de inhoud

De HBO-bacheloropleiding SPH start met een brede algemene basis. Aan het eind van de propedeuse maak je een keuze voor een specialisatie; Jeugdzorgwerker of SPH-generalist. De specialisatie Jeugdzorgwerker is gericht op jeugdzorg. Na afronding voldoe je qua opleiding aan de eisen voor opname in het BAMw-register. Wil je breder inzetbaar zijn, kies dan voor de specialisatie SPH-generalist.

De SPH-opleiding is opgebouwd uit clusters die aansluiten bij de vereiste competenties voor een SPH’er. Hieronder vind je de clusters:

 • Oriëntatie op het SPH-werkveld en –handelen
 • Methodisch hulpverlenen
 • Complexe hulpverleningsvraagstukken
 • Professionele samenwerking
 • Normatieve professionalisering
 • Specialisatie, keuze uit SPH-generalist en Jeugdzorgwerker 
 • Stage
 • Afstuderen
Contactdagen

Tijdens de HBO SPH-opleiding volg je in totaal acht contactdagen. Deze contactdagen zijn een belangrijk onderdeel van je studie en vormen de basis van je keuze voor een specialisatie. Het deelnemen aan deze contactdagen is dan ook verplicht. Bij de klassikale opleiding zijn deze contactdagen onderdeel van de reguliere bijeenkomsten.

Studieprogramma en leeruitkomsten

In het studieprogramma staan alle clusters en de bijbehorende modules. De studiepunten geven een indicatie van de relatieve omvang per module. De studiepunten zijn vermeld volgens de Europese standaard (ECTS).

De SPH-opleiding bestaat uit een propedeuse, een hoofdfase, een specialisatie (Jeugdzorgwerker of SPH-generalist) en een afstudeerfase.

LOI Hogeschool geselecteerd voor Experiment Leeruitkomsten

LOI Hogeschool wil haar onderwijs zo goed mogelijk laten aansluiten bij de wensen van studenten en de arbeidsmarkt. We zijn dan ook blij te mogen melden dat LOI Hogeschool met deze opleiding is geselecteerd om mee te doen met het Experiment leeruitkomsten van het ministerie van OCW. Dit betekent dat LOI Hogeschool zich de komende jaren zal inspannen om deze opleiding nog flexibeler te maken. Zo is de opleiding nog beter te combineren met werk en privéleven en sluit deze nog beter aan bij je persoonlijke opleidingsbehoefte. Het onderwijs wordt ‘output-driven’: Niet de hogeschool bedenkt wat je als student moet leren, maar het werkveld geeft aan wat gevraagd wordt. Jij als student kijkt wat je moet leren om dat te bereiken.

Een verandering die nu al zichtbaar is, is de invoering van de leeruitkomsten. De opleiding is opgebouwd uit clusters die leiden tot een duidelijke leeruitkomst. Hierin is omschreven wat je na het afronden van het desbetreffende onderdeel weet en kunt.

Meer informatie is te vinden op de website van het ministerie van OCW.

Bekijk het studieprogramma van de propedeuse
Module EC's

Cluster 1: Oriëntatie op het SPH-werkveld en handelen (30 EC)

 
Het sociaal-agogisch werkveld en handelen Het sociaal-agogisch werkveld en handelen
In deze module maak je globaal kennis met het werkveld en de verschillende doelgroepen die daarbinnen hulp of ondersteuning ontvangen van SPH'ers. Je leert bijvoorbeeld welke mogelijkheden er allemaal zijn na afronding van je opleiding. Ook komt globaal de ontwikkeling van SPH-competenties aan de orde: methodisch hulpverlenen, ontwerpen van programma's, versterken van de cliënt, hanteren van de relatie, benutten van de context en verantwoorden van handelen.
5
Hulpverleningsvaardigheden, -strategiën en -methodieken Hulpverleningsvaardigheden, -strategiën en -methodieken
Deze module biedt vooral een systematisch overzicht van wat SPH'ers in de praktijk doen om cliënten bij te staan en welke methoden daarbij een rol kunnen spelen. Op deze manier maak je kennis met kernbegrippen als: methodiek, vaardigheden, fasering en begeleidingsplan. Ook leer je dat bepaalde methodes aan verandering onderhevig zijn, hoe je op de hoogte kunt blijven van nieuwe ontwikkelingen, hoe je kunt kiezen voor de juiste methodiek en deze kan laten aansluiten op een hulpvraag.
5
Empowerment en zelfregie van de cliëntEmpowerment en zelfregie van de cliënt
Deze module gaat in op wat het inhoudt om te werken vanuit zelfregie van de cliënt. Hiertoe wordt de cyclische methode DichtErBij gebruikt, waarbij de nadruk ligt op de beginfase van sociaal werk. In de startfase is het belangrijk om een werkrelatie op te bouwen met de cliënt(en), en grip te krijgen op de situatie. Je leert de bouwstenen en werkprincipes van deze methode en jouw taken hierin als hulpverlener. Ook leer je de achtergrond en maatschappelijke context van jouw coachende rol en heb je zicht op morele dilemma's die voortkomen uit deze (veranderde) werkwijze.
5
Beroepsethiek voor SPH'ers Beroepsethiek voor SPH'ers
Deze module geeft je een kader om je werk te kunnen analyseren en beoordelen op morele aspecten. Je leert praktische vaardigheden, morele keuzes herkennen, ethisch denken en praktische dilemma's oplossen. Je leert om de andere partij te overtuigen van een bepaald standpunt en je leert een meningsverschil op een redelijke manier op te lossen. Je leert om juist te handelen door de normen en waarden tegen elkaar af te wegen en de beroepscode in acht te nemen. Je leert dat elke cliënt en elke situatie uniek is en er weinig blauwdrukken zijn “hoe te handelen”. Het is nodig dat je leert reflecteren, belangen afwegen, overdenken van keuzes en een besluit beoordelen op de deugdelijkheid van argumentatie.
5
Effectief communicerenEffectief communiceren
In deze module leer je je mondeling en schriftelijk correct en effectief te kunnen uitdrukken. Je bent in staat een tekst te begrijpen, te produceren of samen te vatten binnen een steeds intercultureler wordende context.
5
Algemene beroepsoriëntatieAlgemene beroepsoriëntatie
In de module Algemene beroepsoriëntatie leer je om je persoonlijke ontwikkeling vorm te geven in relatie tot de professionele beroepsomgeving waarin je werkt (of gaat werken). Je leert om als professional naar jezelf en naar je beroepsomgeving te kijken.
5

Cluster 2: Methodisch hulpverlenen (30 EC)

 
Communiceren met cliëntenCommuniceren met cliënten
Deze module draagt bij aan de ontwikkeling van je SPH-competenties. De volgende onderwerpen komen aan de orde: methodisch hulpverlenen, hanteren van de relatie, benutten van de context, professioneel samenwerken, sturen en professionaliseren. Je leert bijvoorbeeld om tussen de regels door te lezen, goede vragen te stellen, op lichaamstaal te letten, gesprekken op een goede manier te beginnen, op gang te houden en af te ronden, assertief te zijn, kritiek te geven en ontvangen, slecht nieuws te brengen en om te gaan met conflicten.
5
Methodisch werken en muzische vaardighedenMethodisch werken en muzische vaardigheden
Deze module geeft je een duidelijk kader en houvast in je werkzaamheden. Je krijgt inzicht in de 'plancyclus' en verwerft kennis over de verschillende fasen van hulpverlening. Je leert wanneer muzische activiteiten een mogelijke aanvulling zijn, hoe je kunt observeren, gegevens kunt analyseren, doelen kunt stellen en een activiteit kunt kiezen die past bij de hulpvraag.
5
Systeemgericht werkenSysteemgericht werken
Deze module biedt een versterking van een aantal competenties voor de hulpverlening aan cliënten. Je leert een van de fundamenten van de sociaalpedagogische hulpverlening: de systeemgerichte benadering. Je leert om de cliënt niet alleen in zijn gezinssysteem te bekijken, maar ook verder te kijken naar leefgroepen, teams en wijken.
5
Digivaardigheid Digivaardigheid
In deze module wordt ingegaan op nieuwe media, waaronder social media als digitaal (communicatie)middel. Zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten met cliënten en andere partijen. Je leert nieuwe media doelbewust toepassen en inzetten bij professioneel handelen. Je bent je bewust van de snelle ontwikkelingen op het gebied van nieuwe media en kunt deze ontwikkelingen gebruiken als deskundigheidsbevordering.
5
Inleiding onderzoek doen Inleiding onderzoek doen
Het doel van de module 'Inleiding onderzoek doen' is het aanleren van de basisvaardigheden die van toepassing zijn bij alle vormen van onderzoek in het HBO-werkveld. Deze vaardigheden bestaan uit: een onderzoekende houding, het toepassen van kennis uit het onderzoek van anderen en het zelf onderzoek doen (en dit kritisch beschouwen middels evaluatie en reflectie).
5
Praktijkintegratieopdracht cluster 1 en 2Praktijkintegratieopdracht cluster 1 en 2
In deze module pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
5
Totaal propedeuse 60  


Bekijk het studieprogramma van de hoofdfase
Module EC's

Cluster 3: Complexe hulpverleningsvraagstukken (30 EC)

 
Ontwikkelingspsychologie 5
Werken met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen 5
Casemanagement in hulpverleningstrajecten 5
Residentiële hulpverlening 5
Psychopathologie 5
Cultuursensitieve hulpverlening 5

Cluster 4: Professionele samenwerking (30 EC)

 
Groepsdynamica 5
Integraal (net)werken en samenwerken 5
Project- en kwaliteitsmanagement 5
Internationalisering 5
Onderzoek en innovatie 5
Praktijkintegratieopdracht cluster 3 en 4
In deze module pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
5

Cluster 5: Normatieve professionalisering (30 EC)

 
Maatschappelijke vraagstukken 5
Observeren en rapporteren 5
Professioneel handelen en reflecteren 5
Signaleren en agenderen 5
Omgaan met conflicten en agressie 5
Interculturele communicatie 5

Specialisatiefase cluster 6: Minor Generalist (30 EC)

 
Effectieve interventies Generalist 5
Sociaal ondernemerschap 5
Wijkgericht werken 5
Specialismen voor de generalist 5
Levensbeschouwelijke vragen en kwaliteit van leven 5
Praktijkintegratieopdracht cluster 5 en 6 5

Specialisatiefase cluster 6: Minor jeugdzorgwerker (30 EC)

 
Effectieve interventies Jeugdzorgwerker 5
Jeugdzorgbeleid 5
Jeugd en opvoedingproblematieken 5
Multiprobleemgezinnen 5
Huiselijk en seksueel geweld 5
Praktijkintegratieopdracht cluster 5 en 6 5

Cluster 7: Stage (30 EC)

Cluster 8: Afstuderen (30 EC)

 
Methoden voor praktijkonderzoek 5
Toegepast onderzoek uitvoeren en advies geven 5
Praktijkgericht onderzoek en mondelinge afstudeerzitting 20
Totaal hoofdfase 180  
Totaal HBO-bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) 240  


Stage en werkplek

Het studieprogramma van deze opleiding is opgebouwd uit clusters van 30 studiepunten (EC). Ieder cluster leidt tot een leeruitkomst. Per cluster staat omschreven wat je na het afronden van het desbetreffende onderdeel weet en kunt. De meeste clusters worden afgesloten met een praktijkintegratiemodule. Tijdens deze modules pas je de opgedane theorie toe in een praktische context. Hierbij werk je aan het verder ontwikkelen van algemene en specifieke beroepscompetenties en doe je onderzoeksvaardigheden op.

Om de stage en de praktijkintegratiemodules succesvol te kunnen doorlopen, moet je beschikken over een geschikte werk- of stageplek.

Stage en praktijkintegratiemodules

Tijdens een HBO-opleiding is het belangrijk dat alles wat je leert ook succesvol in de praktijk toegepast kan worden. Daarom worden de meeste clusters van 30 EC afgesloten met een praktijkintegratiemodule die aansluit op de desbetreffende leeruitkomst. In deze module pas je de opgedane theorie toe in een praktische context. Je ontwikkelt hierdoor onderzoeksvaardigheden en verschillende (beroeps)competenties.

Naast de praktijkintegratiemodules loop je in de laatste fase van de opleiding aanvullend nog een stage. Tijdens de stage leer je werken in de praktijk, voer je praktijkopdrachten uit en ontwikkel je belangrijke vaardigheden. Bij de start van de stage wordt een stageplan gemaakt, waarin bepaalde leerdoelen zijn opgenomen. Tijdens de stage zijn er twee functioneringsgesprekken over de voortgang/realisatie van het stageplan en ter afronding van de stage schrijf je een stageverslag.

Wat is een geschikte werkplek

Werk je al in een relevante werkomgeving of werk je in een organisatie waar je de mogelijkheid krijgt om de praktijkintegratieopdrachten op een relevante afdeling uit te voeren? Dan kun je deze opdrachten in de loop van je studie op je werk uitvoeren. Heb je geen relevante werkplek? Dan zul je op zoek moeten naar een aparte stageplek. Of je werksituatie de noodzakelijke praktijkervaring voor de door jou gekozen studie kan leveren, wordt beoordeeld door inhoudelijke werkplekbeoordelaars.

Beoordeling tijdens de stage

Tijdens de stage beoordeelt je stagedocent onder meer het stageplan, de functioneringsverslagen en het uiteindelijke stageverslag. Ook vinden er telefonische verificatiegesprekken plaats met zowel jou als student als met de stagementor (degene die je bij het bedrijf begeleidt).

Examens en diploma

Examens, portfolio en afstuderen

Elke module wordt afgerond en getoetst, bijvoorbeeld met een examen of een praktijkopdracht. Daarnaast leg je tijdens de opleiding een digitaal portfolio aan. De opleiding als geheel wordt afgesloten met een afstudeerfase.

Aan examens en praktijkopdrachten zijn meestal kosten verbonden. Je vindt alle kosten voor deze opleiding overzichtelijk bij elkaar onder Studieduur en kosten.

Examen doen waar en wanneer je wilt

Steeds meer examens zijn flexibel. Dat betekent dat ze iedere werkdag kunnen worden afgelegd op 16 verschillende locaties in Nederland. Je kunt dus meteen examen doen wanneer je er klaar voor bent, dat scheelt een hoop tijd. Je legt het examen digitaal af waardoor ook de uitslag snel bekend is. En heb je een keer een examen niet gehaald, dan kun je alsnog snel slagen voor een herexamen.

Portfolio en afstuderen

Bij alle bacheloropleidingen leg je vanaf het begin van de studie een portfolio aan. Het doel van het portfolio is reflectie op het leerproces gedurende de gehele opleiding. Bovendien wordt met het portfolio aangetoond welke kennis en competenties je hebt verworven. Je vindt het digitaal portfolio op LOI Campus, de online leeromgeving van de LOI.

Deze HBO-bacheloropleiding wordt afgesloten met een afstudeeropdracht. De afstudeeropdracht bestaat uit een combinatie van literatuuronderzoek en empirisch onderzoek. Het is de bedoeling dat de afstudeeropdracht wordt uitgevoerd in een voor de opleiding relevante werkomgeving. Tijdens een afsluitende mondelinge zitting komen zowel het portfolio als de afstudeeropdracht aan de orde. Daarbij word je beoordeeld op je kennis, inzicht, toepassings- en reflectieniveau.

Heb je al een relevante werkplek of biedt de werkgever de mogelijkheid om de stageopdrachten en de afstudeeropdracht uit te voeren op een afdeling die met de studie te maken heeft? Dan kunnen werk en afstudeeropdracht in veel gevallen worden gecombineerd. Een slimme combinatie!

De afstudeeropdracht is de finale van de studie. Het spreekt voor zich dat je daarbij kunt rekenen op intensieve begeleiding van de docent.

Diploma

Na het afronden van deze bacheloropleiding heb je het officiële en internationaal erkende bachelorgetuigschrift HBO Sociaal-Pedagogische Hulpverlening (SPH) behaald. Met het bachelorgetuigschrift op zak mag je de titel Bachelor (B) voeren.

De opleiding HBO-bachelor SPH is NVAO-geaccrediteerd. Een garantie voor kwaliteit en (h)erkenning van het diploma in binnen- én buitenland. Het diploma heeft dan ook een hoge waarde op de arbeidsmarkt.

De kwaliteitsgarantie van LOI Hogeschool

Je studeert om iets te bereiken. Dan wil je wel zeker weten dat je een opleiding volgt van hoge kwaliteit. Bij LOI Hogeschool krijg je die garantie. Kwaliteit staat bij al onze opleidingen voorop. Niet voor niets heeft LOI Hogeschool, naast de NVAO-accreditatie van alle individuele bacheloropleidingen, het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg. Bovendien zijn aan LOI Hogeschool verschillende lectoren verbonden. Zij onderhouden een (internationaal) kennisnetwerk zodat de opleiding gegarandeerd aansluit bij de nationale én internationale arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

Deze opleiding is als deeltijdopleiding geregistreerd in het CROHO onder nummer 81032.

NVAO Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Startdatum en locaties

Startdatum en locaties

Schrijf nu in via het inschrijfformulier en start wanneer je wilt. Doe het dus vandaag nog! Bij een thuisstudie kun je elke datum kiezen. Bij een klassikale opleiding is er keuze uit een aantal startdata en locaties. Dagbijeenkomsten vinden altijd op vrijdag of zaterdag plaats van 9:30 tot 16:30 uur, avondbijeenkomsten op dinsdag- of donderdagavond van 19:00 tot 22:00 uur.

Wanneer voor het eerstvolgende startmoment bekend is op welke locatie en dag de opleiding definitief start, staat dit vermeld op deze pagina. Vaak kun je je dan ook nog steeds voor andere locaties en dagen aanmelden.

Starten na 1 september?

Inschrijven met subsidie kan alleen nog voor het startmoment augustus. Wil je na 1 september en zonder subsidie starten met de opleiding? Dat kan natuurlijk ook. Schrijf je in dat geval in na 23 augustus.

Klassikaal studeren

Eerstvolgende startmoment:

Augustus 2019

Eerste bijeenkomst:

Medio september 2019. Start definitief op zaterdag in Utrecht

Aantal bijeenkomsten dagopleiding:

16 per jaar

Aantal bijeenkomsten avondopleiding:

32 per jaar

Plaats:

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Nederland

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Planning bijeenkomsten

De lesbijeenkomsten zijn zo goed mogelijk verdeeld over de opleiding. Wanneer je een opleiding volgt met daarin een specialisatie, uitstroomvariant of minor, vinden alle bijeenkomsten plaats voor de start hiervan. Een specialisatie, uitstroomvariant of minor is over het algemeen het laatste theoretische deel van de opleiding.

Thuis studeren

De opleiding past zich volledig aan jouw leven aan. Starten kan wanneer je wilt. Je bepaalt zelf waar je de opleiding volgt, op welk moment je studeert en hoe lang. Daarbij sta je er nooit alleen voor. Je hebt een eigen docent die via de online leeromgeving altijd snel bereikbaar is.

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode
Klassikaal of thuis studeren, aan jou de keuze

Heb je graag een extra stok achter de deur en wil je medestudenten en docenten ontmoeten in de klas? Kies dan voor onze klassikale methode. Hierin is het beste van klassikaal onderwijs en thuisstudie verenigd tot het meest effectieve onderwijs dat je kunt krijgen.
Wil je liever volledig flexibel zijn en hecht je minder waarde aan het klassikale aspect? Kies dan voor onze efficiënte thuisstudie methode. Hierbij ben je 100% flexibel om de opleiding te volgen waar en wanneer je maar wilt, terwijl je toch een eigen docent hebt die je begeleidt en op elk moment vragen kunt stellen.

  Klassikaal studeren Thuis studeren
Vaste structuur van bijeenkomsten
In een kleine groep met docent en medestudenten
Volledig flexibel in studieplek en -tijden
Goed te combineren met werk en privé
Begeleiding door ervaren docenten
Online leeromgeving met effectieve studietools
Klassikaal studeren bij de LOI: met houvast én flexibiliteit

Bij LOI Klassikaal studeer je met alle houvast en alle flexibiliteit waar een druk leven om vraagt. De bijeenkomsten zijn te volgen op locaties door heel Nederland en zorgen voor een vast studieritme. Daarnaast krijg je online begeleiding op elk moment en kun je je studietijd naast de bijeenkomsten zelf indelen wanneer het jou uitkomt.

 • Om de 3 weken een klassikale bijeenkomst.
 • Kies uit een avond-, vrijdag- of zaterdagopleiding.
 • Kleine groepen onder leiding van topdocenten.
 • Gerichte training van competenties, boeiende presentaties en (business)cases.
 • Persoonlijke aanpak met inbreng van en toetsing aan de eigen werkpraktijk.
Thuis studeren bij de LOI: zelfstandig maar zeker niet alleen
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site.Tot slot krijg je bij de opleiding slimme online studietools voor effectieve, extra ondersteuning. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Maximale flexibiliteit

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad, een slimme kennistrainer en/of online hoorcolleges. Ook bouw je er een persoonlijk digitaal portfolio op waarmee je de ontwikkeling van je competenties inzichtelijk maakt.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding
Topdocenten uit de praktijk

De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring die de klassikale bijeenkomsten verzorgen én je via internet ook persoonlijk begeleiden in de tussenliggende weken. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Coaching op maat

Wanneer je kiest voor klassikaal studeren, krijg je een persoonlijke coach toegewezen. De coach is een professional uit het werkveld. Hij of zij monitort zowel je inhoudelijke ontwikkeling als je studievoortgang.

Samen met je coach bepaal je welke begeleiding nodig is om tot een maximaal studieresultaat te komen. Zo ontstaat een individueel coachingstraject op maat.

De volledige bachelor bestaat uit 8 clusters. Per cluster wordt een coach aan jou toegewezen die aansluit op het programma.

Naast de reguliere begeleiding wordt tijdens de afstudeerfase, de finale van je studie, extra begeleiding geboden.

Klassikale bijeenkomsten in kleine groepen

Bij de klassikale bijeenkomsten ontmoet je om de drie weken je medestudenten en docenten in de klas. Er wordt lesgegeven in kleine groepen en er wordt gewerkt aan verdieping van kennis en versterking van vaardigheden. Tijdens de inspirerende bijeenkomsten is er veel ruimte voor oefening en vragen. Er wordt onder andere aandacht besteed aan discussies met medestudenten, boeiende presentaties, (business)cases en training van competenties. De docent daagt je uit het beste uit jezelf te halen en biedt veel ruimte voor toetsing aan de eigen werksituatie. Theorie en praktijk worden optimaal geïntegreerd.

Studeren bij LOI Hogeschool, zo werkt het

Studieduur en kosten

Studieduur en vrijstelling

Een opleiding van LOI Hogeschool is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. De nominale studieduur bedraagt vier jaar, op basis van 240 studiepunten (EC) en een studielast van 60 studiepunten per jaar. Bij LOI Hogeschool studeer je echter in je eigen tempo. Afhankelijk van werkervaring, eerder behaalde diploma’s, de huidige werkplek en de tijd die je in de opleiding steekt, kan deze opleiding sneller worden afgerond. Dit geldt bij een thuisstudie voor de volledige opleiding, bij een klassikale opleiding voor de afstudeerfase.

Studieduur: 48 maanden

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij deze opleiding mag je tot maximaal zes jaar over de studie doen. Je behoudt in die periode recht op online begeleiding en toegang tot de alle studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Je betaalt in alle gevallen slechts vier jaar collegegeld en kunt daarna nog twee jaar gratis studeren. Een belangrijk verschil met andere opleiders.

Mogelijke vrijstellingen

Denk je op grond van een ander diploma of bewijs in aanmerking te komen voor een vrijstelling voor een of meer vakken, dien dan een vrijstellingsverzoek in bij de Toetsingscommissie van LOI Hogeschool. Stuur daarbij een kopie van het desbetreffende diploma met cijferlijst, een inhoudsbeschrijving van de gevolgde vakken en een literatuurlijst mee.

Na toekenning van een vrijstelling is deze nog 8 jaar geldig. Heb je een of meer vrijstellingen, dan wordt een korting op het totale collegegeld gegeven.

Voor meer informatie over vrijstellingen, klik hier.

Kosten

Collegegeld

Het collegegeld staat hieronder vermeld. In totaal kun je voor deze volledige bacheloropleiding van 240 EC € 10.000,- subsidie krijgen. Het subsidiebedrag is hierop door ons al als korting verrekend.

Indien je niet voldoet aan de voorwaarden voor de subsidieregeling, wordt het collegegeld per cluster van 30EC verhoogd met een bedrag van € 1.250,-.

Collegegeld thuisstudie : 48 x € 59,00
Collegegeld klassikaal : 48 x € 129,00

Kosten vakliteratuur

Voor de benodigde vakliteratuur betaal je een vast bedrag van € 45,- per maand aan LOI Hogeschool.

Examenkosten

Het collegegeld is inclusief examenkosten. Je hoeft dan ook geen extra kosten voor examens te betalen en mag ieder examen éénmaal kosteloos afleggen.

Voorwaarden subsidieregeling

Voor deelname aan de subsidieregeling gelden de onderstaande voorwaarden. Voldoe je niet aan deze voorwaarden, maar wil je wel deze opleiding volgen? Dan wordt het collegegeld per cluster van 30EC verhoogd met een bedrag van € 1.250,- .

Voorwaarden bij de subsidieregeling

 • De regeling geldt zowel voor de thuisstudie- als voor de klassikale opleiding HBO-bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening (CROHO 34617)
 • De regeling geldt voor studenten die starten met hun opleiding tussen 1 september 2017 en 31 augustus 2019.
 • De regeling geldt voor studenten die zich inschrijven vóór 23 augustus en starten met hun opleiding vóór 1 september 2019.
 • Alle benodigde bewijzen voor toelating tot de opleiding dienen vóór 23 augustus door de LOI ontvangen te zijn.
 • Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling vraagfinanciering mag je niet al eerder een door de overheid bekostigde Associate degree of bachelor- of masteropleiding hebben afgerond of ingeschreven staan voor een door de overheid bekostigde Associate degree of bachelor- of masteropleiding. Voor de HBO-bachelor Opleiding tot Verpleegkundige geldt een uitzondering, studenten die nog niet eerder een bachelor- of masteropleiding hebben afgerond binnen de zorg komen ook in aanmerking voor de subsidieregeling vraagfinanciering voor deze opleiding.
 • In het kader van het wettelijk collegegeld moet je voldoen aan de Nationaliteitsvoorwaarde: je moet een EU-nationaliteit hebben of die van Noorwegen, Zwitserland, IJsland, Liechtenstein of Suriname. Of een verblijfstitel hebben die recht geeft op studiefinanciering.
 • Je dient te voldoen aan de wettelijke toelatingseisen voor de desbetreffende bacheloropleiding.
 • Je kunt subsidie (vouchers) krijgen voor maximaal acht clusters (8 x  € 1.250,-)
 • LOI Hogeschool zorgt er na inschrijving voor dat de vouchers worden aangevraagd bij DUO. Hier hoef je zelf niets voor te doen.
 • Je komt in aanmerking voor een volgend subsidiedeel zodra het cluster van 30 EC is behaald. Je kunt maximaal twee clusters tegelijk volgen met subsidie. Dit houdt in dat je subsidie kunt krijgen voor een derde cluster zodra het eerste is afgerond.
 • Je hebt maximaal zes jaar de tijd om de bacheloropleiding af te ronden.
Verlaag je studiekosten

Er zijn diverse (fiscale) regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 600,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.148,00
Examenkosten € 1.068,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 1.097,42 - € 1.542,32*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.068,00
Examenkosten € 468,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 475,82 - € 668,72*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 940,00
Examenkosten € 110,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 256,00 - € 416,00*

*Per jaar, afhankelijk van je belastingschaal (37%, 40% of 52%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Levenlanglerenkrediet

Bij deze opleiding kun je onder voorwaarden gebruikmaken van het Levenlanglerenkrediet. Dit is een regeling van de overheid waarbij iedereen tot 55 jaar tegen 0,0% rente geld kan lenen voor een studie. Bekijk hier wat de voorwaarden zijn en hoe je het krediet aanvraagt.

Alles over het Levenlanglerenkrediet
Levenlanglerenkrediet

Bij deze opleiding kun je onder voorwaarden gebruikmaken van het Levenlanglerenkrediet. Dit is een regeling van de overheid waarbij iedereen tot 55 jaar tegen 0,0% rente geld kan lenen voor een studie. Bekijk hier wat de voorwaarden zijn en hoe je het krediet aanvraagt.

Alles over het Levenlanglerenkrediet
Extra voordelen voor LOI Hogeschoolstudenten

Als student van LOI Hogeschool profiteer je van heel veel voordeel. Speciaal voor onze studenten hebben we, als aanvullende service bij de opleiding, diverse extra’s geregeld die goed van pas komen bij de studie. Zo krijg je o.a. hoge kortingen op soft- en hardware via Surfspot en heel voordelig toegang tot de digitale collecties van de Koninklijke Bibliotheek.

Hoge korting op hard- en software

Studenten van LOI Hogeschool krijgen toegang tot Surfspot.nl. Surfspot is dé ICT-webwinkel waar studenten van hogescholen officiële software en andere ICT-producten tegen zeer lage prijzen kunnen aanschaffen. Je logt eenvoudig in met je studentgegevens en kunt direct hardware, software (o.a. anti-viruspakketten), cursussen en gadgets bestellen. Bovendien heeft Surfspot ‘one day toppers’; dagacties met extreem veel korting.

Surfspot
50% korting op het lidmaatschap van de Koninklijke Bibliotheek

Iedere Ad- of bachelorstudent van LOI Hogeschool komt automatisch in aanmerking voor 50% studentenkorting op lidmaatschap van de Koninklijke Bibliotheek. Voor slechts € 7,50 per jaar krijg je daarmee toegang tot de volledige digitale collectie en catalogi. Zo kun je duizenden artikelen en e-tijdschriften inzien. Ook is het mogelijk om boeken en tijdschriften van de Koninklijke Bibliotheek aan te vragen en (tegen een kleine vergoeding) te laten toesturen.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

De voordelen:

 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Incompany, klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Schrijf je in via de inschrijfbutton en je start binnenkort.

Collegegeld thuisstudie
48 x € 59,00
Collegegeld klassikaal
48 x € 129,00
Studielast
240 EC's
Type
HBO-bachelor
Diploma
HBO-bachelorgetuigschrift
Erkenningen
NVAO, ministerie van OCW, ITK

Tijdens de studie is het mogelijk om aan het eind van ieder studiejaar de opleiding te beëindigen. Je gaat dus nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien kun je de opleiding binnen 14 kalenderdagen zonder opgaaf van redenen beëindigen.

Laatste kans! Schrijf je in vóór 23 augustus met subsidie

€10.000 subsidie voor een complete bachelor of € 1.250 voor een kort programma
Een beperkt aantal hogescholen is geselecteerd om bacheloropleidingen aan te bieden met een subsidie van € 10.000 per student voor een volledige bacheloropleiding. Deze regeling geldt alleen bij inschrijving vóór 23 augustus 2019.

De subsidie wordt verstrekt per cluster van 30 EC. Per cluster bedraagt de subsidie €1.250. In totaal zijn er acht clusters die samen een volledige bachelor van 240 EC vormen. In totaal kan een student dus aanspraak maken op €10.000 subsidie. Een student schrijft zich in voor een volledige opleiding óf voor een los cluster. 

Voorwaarden voor deelname

 • Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling vraagfinanciering mag je niet al eerder een door de overheid bekostigde Associate degree of bachelor- of masteropleiding hebben afgerond of ingeschreven staan voor een door de overheid bekostigde Associate degree of bachelor- of masteropleiding. Voor de HBO-bachelor Opleiding tot Verpleegkundige geldt een uitzondering, studenten die nog niet eerder een bachelor- of masteropleiding hebben afgerond binnen de zorg komen ook in aanmerking voor de subsidieregeling vraagfinanciering voor deze opleiding.
 • De regeling geldt voor studenten die zich inschrijven vóór 23 augustus en starten met hun opleiding vóór 1 september 2019.
 • De regeling geldt voor studenten die starten met hun opleiding tussen 1 september 2017 en 31 augustus 2019.
 • In het kader van het wettelijk collegegeld moet je voldoen aan de Nationaliteitsvoorwaarde: je moet een EU-nationaliteit hebben of die van Noorwegen, Zwitserland, IJsland, Liechtenstein of Suriname. Of een verblijfstitel hebben die recht geeft op studiefinanciering.
 • Je dient te voldoen aan de wettelijke toelatingseisen voor de desbetreffende bacheloropleiding.
 • Je kunt subsidie (vouchers) krijgen voor maximaal acht clusters (8 x € 1.250,-)
 • LOI Hogeschool zorgt er na inschrijving voor dat de vouchers worden aangevraagd bij DUO. Hier hoef je zelf niets voor te doen.
 • Je komt in aanmerking voor een volgend subsidiedeel zodra het cluster van 30 EC is behaald. Je kunt maximaal twee clusters tegelijk volgen met subsidie. Dit houdt in dat je subsidie kunt krijgen voor een derde cluster zodra het eerste is afgerond.
 • Je hebt maximaal zes jaar de tijd om de bacheloropleiding af te ronden.