HBO-bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening - Ervaringsdeskundigheid (met subsidie)

Groei door.
Bewaard
Vergelijk

Te vergelijken opleidingen

Je kunt maximaal 3 opleidingen vergelijken

Nu vergelijken
071 - 545 1234 Contact

voor

Je zoekopdracht heeft helaas geen resultaten opgeleverd

Gevonden opleidingen

Geen opleidingen gevonden

Naar alle zoekresultaten

Relevante vakgebieden

Geen vakgebieden gevonden

Overige zoekresultaten

Geen pagina gevonden

Veelgestelde vragen

Vakgebied

HBO-bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening - Ervaringsdeskundigheid (met subsidie)

Tijdens deze klassikale HBO-bacheloropleiding SPH Ervaringsdeskundigheid leer je hoe je je eigen ervaringen professioneel inzet om anderen te helpen. Inclusief intensieve coaching.

In het kort

In het kort

Tijdens deze klassikale HBO-bacheloropleiding SPH Ervaringsdeskundigheid leer je hoe je je eigen ervaringen professioneel inzet om anderen te helpen. Inclusief intensieve coaching.

Collegegeld klassikaal
48 x € 59,00
Studielast
240 EC's
Type
HBO-bachelor
Diploma
HBO-bachelorgetuigschrift
Erkenningen
NVAO, ministerie van OCW, ITK

Heb je zelf te maken gehad met bijvoorbeeld psychische of verslavingsproblemen? Ben je hiervan hersteld en wil je je eigen ervaringen inzetten om anderen te steunen of coachen? Een goed idee! Als ervaringsdeskundige kun je je beter dan wie dan ook inleven in mensen met vergelijkbare problemen. Je kunt dan ook heel veel voor mensen betekenen.

De HBO-bacheloropleiding SPH met als specialisatie Ervaringsdeskundigheid leert je om je persoonlijke ervaringen te gebruiken binnen begeleidingstrajecten. In kleine groepen word je opgeleid om je eigen ervaringen professioneel in te zetten en anderen te steunen. Daarbij krijg je zelf intensieve coaching en begeleiding

Met deze erkende HBO-bacheloropleiding behaal je een officieel HBO-bachelorgetuigschrift. Na afronding van deze opleiding kun je als ervaringsdeskundige in de rol van begeleider aan de slag in de jeugd- of verslavingszorg, GGZ of maatschappelijke opvang.

De opleiding met de specialisatie Ervaringsdeskundigheid wordt aangeboden in samenwerking met Markieza. academie voor herstel en ervaringsdeskundigheid.

Daarom kies je voor de opleiding HBO-bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening - Ervaringsdeskundigheid (met subsidie)

 • Aanzienlijk voordeliger studeren dankzij subsidie vanuit de overheid
 • Geaccrediteerd door de NVAO, dus van bewezen kwaliteit.
 • Behaal een officieel erkend HBO-bachelorgetuigschrift.
 • Intensieve coaching tijdens de gehele opleiding.
 • Begeleiding door opgeleide ervaringsdeskundige docenten en coaches van Markieza.

NVAO-geaccrediteerde opleiding Instellingstoets kwaliteitszorg Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Markieza

Studeren met subsidie vanuit de overheid

De arbeidsmarkt heeft grote behoefte aan goed opgeleide SPH’ers. De overheid wil scholing dan ook stimuleren en is een uniek experiment gestart met het bieden van subsidie voor een aantal geselecteerde opleidingen. Slechts een beperkt aantal opleidingen mag hieraan meedoen. De bacheloropleiding HBO SPH van LOI Hogeschool is geselecteerd voor deze regeling. En daar kun jij van profiteren! Voor jou als student betekent dit dat je per cluster van 30 EC € 1.250,- korting op het collegegeld krijgt wanneer je deze opleiding volgt. In totaal kun je voor 8 x 30 EC subsidie krijgen. Dat betekent € 10.000,- voor een volledige bacheloropleiding van 240 EC. Kijk voor de voorwaarden onder het kopje “Collegegeld”.

Doelgroep en toelating

Doelgroep en beroep

Deze opleiding in ervaringsdeskundigheid is bestemd voor iedereen die zijn persoonlijke ervaringen met bijvoorbeeld psychische of verslavingsproblemen wil inzetten om anderen te helpen.

Zorgverzekeraars eisen van veel tweedelijnsorganisaties dat zij werken met HBO-geschoolde ervaringsdeskundigen. Wanneer je professioneel aan de slag wilt als ervaringsdeskundige, is deze opleiding dan ook een goede keuze. Ben je al (vrijwillig) ervaringsdeskundige? Of heb je een MBO-opleiding op dit gebied gevolgd? Dan breng je met deze bacheloropleiding je kennis en vaardigheden op het benodigde niveau.

Nieuw Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

Wil je na de SPH-opleiding aan de slag als jeugdzorgwerker? Dan krijg je te maken met verplichte registratie in het nieuwe Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Deze registratie vormt een bewijs van vakbekwaamheid, permanente ontwikkeling en werken volgens de professionele standaarden.

Nieuw!
Voor iedereen die wil doorgroeien

Het gloednieuwe &door! magazine staat boordevol verhalen uit het werkveld, nieuws over branches, arbeidsmarkt en banen van de toekomst, leuke columns en andere inspirerende artikelen die je helpen richting te geven aan je carrière.

Vraag nu gratis aan

Nieuw!
Voor iedereen die wil doorgroeien

Het gloednieuwe &door! magazine staat boordevol verhalen uit het werkveld, nieuws over branches, arbeidsmarkt en banen van de toekomst, leuke columns en andere inspirerende artikelen die je helpen richting te geven aan je carrière.

Vraag nu gratis aan

Toelating

Er zijn verschillende manieren om te worden toegelaten tot deze opleiding. Zo ben je toelaatbaar op grond van een HAVO-, VWO- of MBO 4-diploma. Beschik je niet over een van deze diploma’s? Dan is het mogelijk een toelatingsprogramma te volgen. Wie minimaal 21 is kan daarnaast ook kiezen voor het 21+-toelatingsexamen.

Het is voor deze opleiding uiteraard belangrijk dat je zelf voldoende bent hersteld om je ervaringen in te kunnen zetten. Om dit te kunnen beoordelen, doorloop je een toelatingstraject via Markieza. Dit bestaat uit het schrijven en opsturen van een cv en motivatiebrief en een gesprek. In de motivatiebrief geef je aan waarom je de opleiding wilt volgen. Ook bevat de brief een reflectie op je herstelproces. In de onderstaande lamel 'Inhoud motivatiebrief' lees je precies welke vragen in de motivatiebrief beantwoord moeten worden. Het cv en de motivatiebrief stuur je op naar: opleidingen@markieza.org. Op basis van je brief word je (al dan niet) uitgenodigd door Markieza voor een eerste selectiegesprek (kosten € 90,-). Dit assessmentgesprek voer je met een ervaringsdeskundig assessor. Bij een positieve uitkomst van het toelatingstraject kun je je gelijk inschrijven voor de opleiding.

Een advies van Markieza is vereist voor instroom in deze opleiding.

Inhoud motivatiebrief

In je motivatiebrief zien wij graag de volgende vragen beantwoord:

 • Heb je zelf ervaring met een langdurig ontwrichtende levenssituatie (psychische of psychiatrische problemen, verslaving et cetera)? Hoe ben je hier mee omgegaan?
 • Heb je een herstelproces doorlopen en kun je delen wat jou hierin heeft geholpen?
 • Ben je bereid om met je eigen levenservaringen aan de slag te gaan? En ben je daarbij bereid om te reflecteren op jezelf en om de confrontatie met jezelf en of je geschiedenis aan te gaan?
 • Ben je bereid actief te luisteren naar anderen en je eigen ervaringen te delen?
 • Kun je wat vertellen over je motivatie om deze HBO-opleiding te gaan doen?
 • Wat heb je met je ervaringsdeskundigheid gedaan als voorbereiding op deze opleiding? Denk bijvoorbeeld aan vrijwilligerswerk op het vlak van ervaringwerk, herstelgroepen of het schrijven en delen van je levensverhaal)
 • Heb je nagedacht over wat de studie van je vraagt qua belasting (aantal uren, zelfstudie, stage)? Hoe ga je je studie bijvoorbeeld combineren met je werk, gezin, hobby’s, huishouden, sociale contacten etc.)?
 • Wat vindt je omgeving ervan dat je gaat studeren?
 • Wanneer heb je voor het laatst een opleiding gevolgd?
 • Hoe leer jij het beste? Waar moet je rekening mee houden?
 • Ben je je bewust van de kosten die deze studie met zich meebrengt? Ga je de studie zelf betalen, kom je in aanmerking voor ‘studeren met subsidie’ betaalt je werkgever een deel?
 • Welke rol zie je jezelf vervullen als ervaringswerker na de opleiding?
Toelatingsmogelijkheden

Het 21+ toelatingsexamen wordt digitaal afgenomen op 16 locaties in Nederland. Je kunt het examen op elke werkdag afleggen. Op de dag van het examen dien je minimaal 21 jaar te zijn. Het examen bestaat uit meerkeuzevragen op het gebied van taal, rekenen en logica, en toetst of je het niveau van een HBO-bacheloropleiding aan kunt. Naar aanleiding van de uitslag van het examen krijg je een advies van de toelatingscommissie van LOI Hogeschool of je wel of niet met de opleiding van je keuze kunt starten. De kosten voor het examen bedragen € 75,-. Als je slaagt voor het examen kun je starten met een HBO-opleiding van LOI Hogeschool en wordt dit bedrag in mindering gebracht op het collegegeld. Ben je gezakt voor het examen, dan kun je een herkansing aanvragen. Klik hier om je aan te melden voor het 21+ toelatingsexamen. Op het formulier kun je aangeven op welke gewenste tijd, datum en locatie je het toelatingsexamen wilt afleggen. Het systeem zal direct op beschikbaarheid controleren en eventueel alternatieve data en tijdstippen voorstellen. Je kunt het toelatingsexamen vervolgens direct boeken en betalen via iDeal.

Wil je oefenen om je voor te bereiden op het 21+ toelatingsexamen? Er zijn op internet verschillende toetsen en tests te vinden waarmee je kunt oefenen. Voor het taal- en rekenniveau zijn op internet verschillende oefentoetsen te vinden op niveau 3F. Verder kun je door het doen van online intelligentietests inzicht en logica oefenen.

Heb je dyslexie of dyscalculie? Dan is het mogelijk om extra tijd te krijgen voor het examen. Stuur in dat geval je NAW-gegevens, plus een medische verklaring van dyslexie of dyscalculie, naar examenbureau@loi.nl. Je medische verklaring wordt vervolgens gecheckt, waarna het examenbureau contact met je opneemt over het boeken en betalen van het examen.

De opleiding

Inhoud van de opleiding

De bacheloropleiding SPH – Ervaringsdeskundigheid biedt een brede basis aan kennis en vaardigheden die nodig zijn in een begeleidingstraject. De lesdagen zijn specifiek gericht op werken vanuit ervaringsdeskundigheid. Je leert hoe je je eigen ervaringen op een verantwoorde en positieve manier inzet om anderen die met vergelijkbare problemen kampen te steunen en/of coachen. Ook leer je over de plaats die ervaringsdeskundigheid kan innemen binnen zorg en dienstverlening. Bovendien is er aandacht voor dilemma’s en andere zaken die je in het begeleidingstraject tegen kunt komen. Hoe ga je bijvoorbeeld om met je eigen emoties?

Lesdagen

In het eerste leerjaar volg je 20 lesdagen, in het tweede jaar 15 lesdagen, in het derde jaar 10 en in het laatste jaar 3. Iedere lesdag bestaat uit een deel coaching en een deel theorie.

Intensieve coaching

Tijdens de gehele opleiding krijg je intensieve en persoonlijke coaching. De coach biedt begeleiding en sturing en helpt je om je ervaringskennis op de juiste manier in te zetten.

Benodigde vakliteratuur

Voor de benodigde vakliteratuur betaal je een vast bedrag van € 45,- per maand aan LOI Hogeschool.

Studieprogramma en leeruitkomsten

Het studieprogramma van de opleiding HBO Sociaal Pedagogische Hulpverlening – specialisatie Ervaringsdeskundigheid bestaat uit een propedeuse en een hoofdfase. De opleiding wordt afgesloten met een afstudeerfase.

Het programma is opgebouwd uit clusters.

Bekijk het studieprogramma van de propedeuse
Module EC's

Cluster 1: Oriëntatie op het SPH-werkveld en handelen (30 EC)

   
Het sociaal-agogisch werkveld en handelenHet sociaal-agogisch werkveld en handelen
In deze module maak je globaal kennis met het werkveld en de verschillende doelgroepen die daarbinnen hulp of ondersteuning ontvangen van SPH’ers. Je leert bijvoorbeeld welke mogelijkheden er allemaal zijn na afronding van je opleiding. Ook komt globaal de ontwikkeling van SPH-competenties aan de orde: methodisch hulpverlenen, ontwerpen van programma’s, versterken van de cliënt, hanteren van de relatie, benutten van de context en verantwoorden van handelen.
5
Hulpverleningsvaardigheden, -strategieën en -methodieken Hulpverleningsvaardigheden, -strategieën en -methodieken
Deze module biedt vooral een systematisch overzicht van wat SPH’ers in de praktijk doen om cliënten bij te staan en welke methoden daarbij een rol kunnen spelen. Op deze manier maak je kennis met kernbegrippen als: methodiek, vaardigheden, fasering en begeleidingsplan. Ook leer je dat bepaalde methodes aan verandering onderhevig zijn, hoe je op de hoogte kunt blijven van nieuwe ontwikkelingen, hoe je kunt kiezen voor de juiste methodiek en deze kan laten aansluiten op een hulpvraag.
5
Empowerment en zelfregie van de cliënt Empowerment en zelfregie van de cliënt
Deze module gaat in op wat het inhoudt om te werken vanuit zelfregie van de cliënt. Hiertoe wordt de cyclische methode DichtErBij gebruikt, waarbij de nadruk ligt op de beginfase van sociaal werk. In de startfase is het belangrijk om een werkrelatie op te bouwen met de cliënt(en), en grip te krijgen op de situatie. Je leert de bouwstenen en werkprincipes van deze methode en jouw taken hierin als hulpverlener. Ook leer je de achtergrond en maatschappelijke context van jouw coachende rol en heb je zicht op morele dilemma’s die voortkomen uit deze (veranderde) werkwijze.
5
Beroepsethiek voor SPH’ersBeroepsethiek voor SPH’ers
Deze module geeft je een kader om je werk te kunnen analyseren en beoordelen op morele aspecten. Je leert praktische vaardigheden, morele keuzes herkennen, ethisch denken en praktische dilemma’s oplossen. Je leert om de andere partij te overtuigen van een bepaald standpunt en je leert een meningsverschil op een redelijke manier op te lossen. Je leert om juist te handelen door de normen en waarden tegen elkaar af te wegen en de beroepscode in acht te nemen. Je leert dat elke cliënt en elke situatie uniek is en er weinig blauwdrukken zijn “hoe te handelen”. Het is nodig dat je leert reflecteren, belangen afwegen, overdenken van keuzes en een besluit beoordelen op de deugdelijkheid van argumentatie.
5
Effectief communicerenEffectief communiceren
In deze module leer je je mondeling en schriftelijk correct en effectief te kunnen uitdrukken. Je bent in staat een tekst te begrijpen, te produceren of samen te vatten binnen een steeds intercultureler wordende context.
5
Algemene beroepsoriëntatieAlgemene beroepsoriëntatie
In de module Algemene beroepsoriëntatie leer je om je persoonlijke ontwikkeling vorm te geven in relatie tot de professionele beroepsomgeving waarin je werkt (of gaat werken). Je leert om als professional naar jezelf en naar je beroepsomgeving te kijken.
5

Cluster 2: Methodisch hulpverlenen (30 EC)

   
Communiceren met cliëntenCommuniceren met cliënten
Deze module draagt bij aan de ontwikkeling van je SPH-competenties. De volgende onderwerpen komen aan de orde: methodisch hulpverlenen, hanteren van de relatie, benutten van de context, professioneel samenwerken, sturen en professionaliseren. Je leert bijvoorbeeld om tussen de regels door te lezen, goede vragen te stellen, op lichaamstaal te letten, gesprekken op een goede manier te beginnen, op gang te houden en af te ronden, assertief te zijn, kritiek te geven en ontvangen, slecht nieuws te brengen en om te gaan met conflicten.
5
Methodisch werken en muzische vaardighedenMethodisch werken en muzische vaardigheden
Deze module geeft je een duidelijk kader en houvast in je werkzaamheden. Je krijgt inzicht in de ‘plancyclus’ en verwerft kennis over de verschillende fasen van hulpverlening. Je leert wanneer muzische activiteiten een mogelijke aanvulling zijn, hoe je kunt observeren, gegevens kunt analyseren, doelen kunt stellen en een activiteit kunt kiezen die past bij de hulpvraag.
10
DigivaardigheidDigivaardigheid
In deze module wordt ingegaan op nieuwe media, waaronder social media als digitaal (communicatie)middel. Zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten met cliënten en andere partijen. Je leert nieuwe media doelbewust toepassen en inzetten bij professioneel handelen. Je bent je bewust van de snelle ontwikkelingen op het gebied van nieuwe media en kunt deze ontwikkelingen gebruiken als deskundigheidsbevordering.
5
Inleiding onderzoek doenInleiding onderzoek doen
Het doel van de module ‘Inleiding onderzoek doen’ is het aanleren van de basisvaardigheden die van toepassing zijn bij alle vormen van onderzoek in het HBO-werkveld. Deze vaardigheden bestaan uit: een onderzoekende houding, het toepassen van kennis uit het onderzoek van anderen en het zelf onderzoek doen (en dit kritisch beschouwen middels evaluatie en reflectie).
5
Praktijkintegratie cluster 1 en 2Praktijkintegratie cluster 1 en 2
In deze module pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
5
Totaal Propedeuse 60  


Bekijk het studieprogramma van de hoofdfase

Module EC's

Cluster 3: Complexe hulpverleningsvraagstukken (30 EC)

   
OntwikkelingspsychologieOntwikkelingspsychologie
In deze module krijg je inzicht in de ontwikkelingsfases van een kind, adolescent, volwassene en oudere.
5
Werken met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen Werken met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen
Deze module geeft inzicht in de context van het huidige vrijwilligerswerk. Het beschrijft de trends en nieuwe vormen van vrijwillige inzet waar je als SPH’er in het werkveld mee te maken kunt krijgen. Je leert de beweegredenen kennen van vrijwilligers en ervaringsdeskundigen, hoe je vrijwilligerswerk vorm kunt geven binnen een organisatie, hoe je vrijwilligers kunt werven, selecteren, behouden, begeleiden, erkennen, waarderen en belonen. Ook leer je hoe je veranderingstrajecten kunt inzetten en hoe ervaringsdeskundigen met levenservaring een waardevolle bijdrage kunnen leveren in bepaalde vakgebieden, bijvoorbeeld de effectieve inzet van ex-verslaafden.
5
Casemanagement in hulpverleningstrajectenCasemanagement in hulpverleningstrajecten
In deze module wordt stilgestaan bij de eisen die worden gesteld aan de SPH’er binnen de diverse vormen van hulpverlening; ambulante en residentiële hulpverlening, vrijwillige hulpverlening en hulpverlening in het kader van drang of dwang. Ook komen de begrippen mentorschap en persoonlijk begeleiderschap aan bod. Wanneer hulpverlening ongewenst is wordt er een bijzonder beroep gedaan op de SPH’er als het gaat om motiveren en activeren om tot een gezamenlijk plan te komen waarbij de cliënt een actieve participatie toont. Hulpverlenen op het scherpst van de snede, vakkennis en finesse zijn hierbij van belang.
5
Residentiële hulpverleningResidentiële hulpverlening
In deze module leer je meer over complexe hulpvragen in het SPH-werkveld in het algemeen en in residentiële instellingen in het bijzonder. Er is aandacht voor thema’s als drang en dwang, opname in residentiële instellingen, het regime in deze instellingen, crisisopvang, psychiatrie, de gesloten jeugdzorg, zware middelen, jongere gevangenissen en licht verstandelijk gehandicapten binnen justitie. Hierbij is kennis van recht noodzakelijk, leer je over het groepsklimaat in residentiële instellingen en hoe dit klimaat positief te beïnvloeden, zodat de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de cliënt in het hulpverleningstraject centraal blijft staan.
5
PsychopathologiePsychopathologie
Deze module gaat in op de kenmerkende factoren van psychiatrische problemen. Je leert de kenmerkende eigenschappen van en het onderscheid tussen verschillende psychiatrische beelden. Je leert een gedegen diagnostiek uitvoeren en een passende behandelmethode inzetten.
5
Cultuursensitieve hulpverleningCultuursensitieve hulpverlening
Deze module geeft je een kader om de problematiek van cliënten te begrijpen, zoals zij deze zelf zien. Cliënten moeten de oplossingen voor problemen die de hulpverlening hen biedt kunnen begrijpen, hanteren en integreren in de eigen leefsituatie. Bij het omgaan met de vraagstukken handelt de cliënt vanuit een cultureel bepaald referentiekader. Je verkent je eigen culturele opvattingen, overtuigingen, normen en waarden en die van een aantal cliëntgroepen op diverse relevante aspecten. Je leert onderzoekend te kijken naar je eigen gedrag en dat van cliënten en deze te bevragen op cultureel relevante aspecten. Je leert om als hulpverlener via de ogen van de cliënt te kijken, naar zijn of haar omstandigheden en in het proces van hulpverlenen om te gaan met cultuurverschillen tussen en met cliënten.
5

Cluster 4: Professionele samenwerking (30 EC)

   
GroepsdynamicaGroepsdynamica
Deze module gaat verder in op het versterken van je competenties op het gebied van de hulpverlening aan cliënten en het werken aan professionalisering. Door de verdiepende kennis over groepsdynamica, wordt er een basis gelegd voor het begrijpen van groepsgedrag en hun invloeden.
5
Integraal (net)werken en samenwerkenIntegraal netwerken en samenwerken
Deze module geeft je een kader om de aanpak van individuele problemen van cliënten integraal te benaderen, en met behulp van samenwerken in het professionele netwerk een effectieve aanpak te ontwikkelen. Je leert om een netwerk in kaart te brengen, zowel van de cliënt als een eigen netwerk van professionals en vrijwilligers. Je leert adequaat contacten leggen en communicatie tot stand brengen met cliënten, hun naaste omgeving, vrijwilligers, collega’s en organisaties. Ook leer je verschillende rollen aannemen, soms als ondersteuner, soms als degene die de kar trekt.
5
Project- en kwaliteitsmanagementProject- en kwaliteitsmanagement
Deze module leert je om kwaliteitsvraagstukken professioneel te benaderen. Je leert om de context van de werkvloer te verbinden met de bredere organisatie/maatschappij/wereld. Je bent je bewust van het dynamische karakter van het begrip kwaliteit, waarbij het belang van de cliënt centraal wordt gesteld. Kennis van kwaliteitsmanagement- en projectmethodieken stelt je in staat verantwoordelijkheid te nemen en verbetermogelijkheden en veranderbehoeften om te zetten in resultaatgerichte projecten.
5
InternationaliseringInternationalisering
In deze module leer je meer over de internationalisering binnen het SPH-werkveld. Daarbij draait het om twee kerndoelen. Als eerste gaat het om het vernieuwen van kennis en methodieken aan de hand van wat men in andere landen gebruikt. Kennis hierover draagt bij aan innovatie van het vak in het eigen land. Ten tweede gaat het om gezamenlijk onderzoek en het creëren van nieuwe kennis en methodieken met betrekking tot grensoverschrijdende vraagstukken. Deze module heeft daarnaast ten doel om je interculturele competenties uit te breiden. Je moet in de uitoefening van je beroep immers in staat zijn om kennis en methodiek uit een andere cultuur te vertalen naar de praktijk in Nederland, en andersom.
5
Onderzoek en innovatieOnderzoek en innovatie
Deze module geeft je een handvat om (wetenschappelijke) artikelen te kunnen lezen, analyseren en de bruikbare elementen te vertalen naar hun eigen werkveld en praktijk. Door deze vaardigheid kun je innovatieve elementen in een onderzoek signaleren en benoemen, zodat je deze kunt gebruiken om de methodieken die je zelf (of de organisatie waar je werkt) gebruikt te updaten of upgraden. Innovatief denken stelt je bovendien in staat om in de toekomst zelf mogelijkheden of noodzaak voor innovaties te signaleren in de SPH-praktijk.
5
Praktijkintegratie cluster 3 en 4Praktijkintegratie cluster 3 en 4
In deze module pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
5

Cluster 5: Normatieve professionalisering (30 EC)

   
Maatschappelijke vraagstukkenMaatschappelijke vraagstukken
Deze module geeft je een kader om de individuele problemen van cliënten in een maatschappelijke context te kunnen plaatsen. Cliënten maken onderdeel uit van een breder sociaal systeem, waardoor er maatschappelijke (uitsluitings)processen zijn die invloed kunnen hebben op het gedrag en de (leef)omstandigheden van de cliënt. Cliënten zijn vaak het product van hun socialisatie. Je leert de cliënt centraal te stellen en aan te sluiten bij de leef- en belevingswereld van de cliënt. Sociologische kennis stelt je tevens in staat om bredere maatschappelijke processen te kunnen signaleren en hier je handelen op aan te passen of nieuwe hulpverleningsinitiatieven te ontplooien.
5
Observeren en rapporterenObserveren en rapporteren
In deze module leer je de kern van het SPH-werkveld: observeren (zorgvuldig waarnemen). Je leert onderscheid te maken tussen feitelijke waarnemingen en subjectieve interpretaties, hoe je kunt kiezen voor betrouwbaar observatiesysteem, hoe je observaties kunt registreren, interpreteren en rapporteren.
5
Professioneel handelen en reflecterenProfessioneel handelen en reflecteren
In deze module leer je wat reflectie is, op welke manier je kunt reflecteren en wat het doel en de zin van reflecteren is. Daarbij worden verbanden gelegd met theoretische achtergronden uit de filosofie en de psychologie. Van de SPH-er nieuwe stijl wordt bijvoorbeeld verwacht dat hij in staat is om actief feedback te vragen en te geven, te reflecteren op zijn eigen professionele houding, identiteit en handelen en op zijn positie binnen het cliëntsysteem en in de eigen organisatie. Reflectie is een voorwaarde voor de professionele ontwikkeling maar ook zeker voor je individuele empowerment.
10
Signaleren en agenderenSignaleren en agenderen
Van de SPH’er wordt een hoge mate van opmerkzaamheid en betrokkenheid bij de cliënt en de omgeving verwacht. Meer dan vroeger behoort signaleren tot de kerntaak en wordt er verwacht dat je kwetsbaarheid en onaangepastheid signaleert, ‘vermaatschappelijkt’, intervenieert en agendeert. Er wordt een voortrekkersrol bij cruciale vernieuwingen in de participatiesamenleving toebedeeld aan SPH’ers. Na deze module ken je deze rol en weet je hoe je deze rol kunt vervullen.
5
Omgaan met conflicten en agressieOmgaan met conflicten en agressie
De module leert je agressieve incidenten te analyseren op oorzaak en vorm. Je leert over de achtergronden van conflicten en agressief gedrag om het beter te kunnen begrijpen. Je leert signalen vroegtijdig op te pikken om agressie om te buigen en /of de schade te minimaliseren. In de module wordt gebruik gemaakt van recente (politieke) inzichten omtrent het voorkomen en terugdringen van agressie en geweld. Je krijgt zicht op agressie- beleid in instellingen en worden uitgedaagd zelf een visie te vormen over conflicten en agressie binnen de zorg.
5
Interculturele communicatieInterculturele communicatie
Deze module reikt je een kader aan voor het omgaan met cultuurverschillen en interculturele communicatieprocessen. Je leert adequaat en waar nodig creatief (bijvoorbeeld door het inzetten van muzisch-agogische activiteiten die op de cultuur van de cliënt zijn toegesneden) omgaan met cultuurverschillen en communicatiebarrières, wat nodig is om met een cliënt een relatie aan te gaan. Je leert de cliënt te ondersteunen bij het overwinnen van communicatiebarrières.
5

Cluster 6: Specialisatie: Minor Ervaringsdeskundigheid (30 EC)

   
Werken als ervaringsdeskundigeWerken als ervaringsdeskundige
Dit onderdeel gaat in op de plaats van ervaringsdeskundigheid en de ervaringsdeskundige binnen het professionele team. Ook de inzet van persoonlijke ervaringen en het kunnen bieden van een cliëntperspectief binnen het team komen aan bod.
10
Begeleiden van cliënten als ervaringsdeskundige Begeleiden van cliënten als ervaringsdeskundige
Dit onderdeel zoomt in op het begeleiden van cliënten. Welke dilemma’s kom je tegen bij het omgaan met cliënten met herkenbare hulpvragen? Ook wordt er ingegaan op afstand en nabijheid. Hoe ga je om met projectie, behoeftes en emoties? Tot slot is er aandacht voor de verandering van de professionele rol door het gebruik van de eigen ervaringsdeskundigheid.
10
Praktijkintegratie cluster 5 en 6Praktijkintegratie cluster 5 en 6
In deze module pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
10

Cluster 7: Stage (30 EC)

   
StageStage
Tijdens de stage leer je werken in de praktijk, voer je praktijkopdrachten uit en ontwikkel je belangrijke vaardigheden. Bij de start van de stage wordt een stageplan gemaakt, waarin de leerdoelen op het niveau van de algemene hbo-competenties zijn opgenomen. Tijdens de stage zijn er twee functioneringsgesprekken over de voortgang/realisatie van het stageplan. Ter afronding van de stage wordt een stageverslag geschreven.
30

Cluster 8: Afstuderen (30 EC)

   
Methoden voor praktijkonderzoekMethoden voor praktijkonderzoek
In de module ‘Methoden voor praktijkgericht onderzoek’ krijg je inzicht in welke (onderzoeks)methoden geschikt zijn voor het veranderen van een praktijksituatie, hoe deze methoden toe te passen zijn, belangen die spelen bij veranderingstrajecten en hoe veranderingstrajecten geëvalueerd kunnen worden.
5
Toegepast onderzoek uitvoeren en advies gevenToegepast onderzoek uitvoeren en advise geven
In toegepast onderzoek of praktijkgericht onderzoek gaat het om het onderzoeken van een probleem. Dit kan naar aanleiding van een gesignaleerd probleem uit het werkveld of naar aanleiding van een vraag vanuit een organisatie of instelling. Je leert om het onderzoek, dat ten grondslag ligt aan het advies, methodisch op te bouwen. Het onderzoek resulteert in conclusies en aanbevelingen. Je leert het adviesrapport overtuigend vorm te geven. Daarmee draag je bij aan de professionalisering van de organisatie en het werkveld.
5
Praktijkgericht onderzoek en mondelinge afstudeerzittingPraktijkgericht onderzoek en mondelinge afstudeerzitting
Met de afstudeeropdracht toon je aan dat je beschikt over HBO-bachelor niveau. De afstudeeropdracht is een praktijkonderzoek. Je gaat hierbij de geleerde theoretische kennis in de praktijk brengen.
20
Totaal Hoofdfase 180

Stage en werkplek

De stage is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Tijdens de stage leer je werken in de praktijk, voer je praktijkopdrachten uit en ontwikkel je belangrijke vaardigheden. Sluit je huidige baan aan bij de studie? Dan kunnen werk en stage vaak worden gecombineerd. Een efficiënte manier van studeren! Tijdens de stage word je begeleid en beoordeeld door een stagedocent.

Of de werksituatie de noodzakelijke praktijkervaring kan leveren, wordt beoordeeld door onze werkplekbeoordelaars. Zij beoordelen of je jouw werkplek als stage kunt gebruiken. Kom je hiervoor niet in aanmerking, dan zul je zelf voor een alternatief stageadres moeten zorgen.

Stage en praktijkintegratiemodules

Tijdens een HBO-opleiding is het belangrijk dat alles wat je leert ook succesvol in de praktijk toegepast kan worden. Daarom worden de meeste clusters van 30 EC afgesloten met een praktijkintegratiemodule die aansluit op de desbetreffende leeruitkomst. In deze module pas je de opgedane theorie toe in een praktische context. Je ontwikkelt hierdoor onderzoeksvaardigheden en verschillende (beroeps)competenties.

Naast de praktijkintegratiemodules loop je in de laatste fase van de opleiding aanvullend nog een stage. Tijdens de stage leer je werken in de praktijk, voer je praktijkopdrachten uit en ontwikkel je belangrijke vaardigheden. Bij de start van de stage wordt een stageplan gemaakt, waarin bepaalde leerdoelen zijn opgenomen. Tijdens de stage zijn er twee functioneringsgesprekken over de voortgang/realisatie van het stageplan en ter afronding van de stage schrijf je een stageverslag.

Wat is een geschikte werkplek

Werk je al in een relevante werkomgeving of werk je in een organisatie waar je de mogelijkheid krijgt de stageopdrachten op een relevante afdeling uit te voeren, dan kun je deze opdrachten in de loop van je studie op je werk uitvoeren. Heb je geen relevante werkplek, dan zul je apart stage moeten lopen.

Of je werksituatie de noodzakelijke praktijkervaring voor de door jou gekozen studie kan leveren, wordt beoordeeld door de inhoudelijke werkplekbeoordelaars.

Beoordeling tijdens de stage

Tijdens de stage beoordeelt je stagedocent onder meer het stageplan dat je hebt geschreven, de functioneringsverslagen en het uiteindelijke stageverslag. Ook vinden er telefonische verificatiegesprekken plaats met zowel jou als student als met de stagementor (degene die jou bij het bedrijf begeleidt).

Examens en diploma

Examens, portfolio en afstuderen

Elke module wordt afgerond en getoetst, bijvoorbeeld met een examen of een praktijkopdracht. Daarnaast leg je tijdens de opleiding een digitaal portfolio aan. De opleiding als geheel wordt afgesloten met een afstudeerfase.

Aan examens en praktijkopdrachten zijn meestal kosten verbonden. Je vindt alle kosten voor deze opleiding overzichtelijk bij elkaar onder Studieduur en kosten.

Examen doen waar en wanneer je wilt

Steeds meer examens kunnen iedere werkdag worden afgelegd op 16 verschillende locaties in Nederland. Je kunt dus meteen examen doen wanneer je er klaar voor bent, dat scheelt een hoop tijd. Je legt het examen digitaal af waardoor ook de uitslag snel bekend is. En heb je een keer een examen niet gehaald, dan kun je alsnog snel slagen voor een herexamen.

Portfolio en afstuderen

Bij alle bacheloropleidingen leg je vanaf het begin van de studie een portfolio aan. Het doel van het portfolio is reflectie op het leerproces gedurende de gehele opleiding. Bovendien wordt met het portfolio aangetoond welke kennis en competenties je hebt verworven. Je vindt het digitaal portfolio op LOI Campus, de online leeromgeving van de LOI.

Deze HBO-bacheloropleiding wordt afgesloten met een afstudeeropdracht. De afstudeeropdracht bestaat uit een combinatie van literatuuronderzoek en empirisch onderzoek. Het is de bedoeling dat de afstudeeropdracht wordt uitgevoerd in een voor de opleiding relevante werkomgeving. Tijdens een afsluitende mondelinge zitting komen zowel het portfolio als de afstudeeropdracht aan de orde. Daarbij word je beoordeeld op je kennis, inzicht, toepassings- en reflectieniveau.

Heb je al een relevante werkplek of biedt de werkgever de mogelijkheid om de stageopdrachten en de afstudeeropdracht uit te voeren op een afdeling die met de studie te maken heeft? Dan kunnen werk en afstudeeropdracht in veel gevallen worden gecombineerd. Een slimme combinatie!

De afstudeeropdracht is de finale van de studie. Het spreekt voor zich dat je daarbij kunt rekenen op intensieve begeleiding van de docent.

Diploma

Na het afronden van deze bacheloropleiding heb je het officiële en internationaal erkende bachelorgetuigschrift HBO Sociaal-Pedagogische Hulpverlening (SPH) – Ervaringsdekundigheid behaald. Met het bachelorgetuigschrift op zak mag je de titel Bachelor (B) voeren.

De opleiding HBO-bachelor SPH is NVAO-geaccrediteerd. Een garantie voor kwaliteit en (h)erkenning van het diploma in binnen- én buitenland. Het diploma heeft dan ook een hoge waarde op de arbeidsmarkt.

De kwaliteitsgarantie van LOI Hogeschool

Je studeert om iets te bereiken. Dan wil je wel zeker weten dat je een opleiding volgt van hoge kwaliteit. Bij LOI Hogeschool krijg je die garantie. Kwaliteit staat bij al onze opleidingen voorop. Niet voor niets heeft LOI Hogeschool, naast de NVAO-accreditatie van alle individuele bacheloropleidingen, het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg. Bovendien zijn aan LOI Hogeschool verschillende lectoren verbonden. Zij onderhouden een (internationaal) kennisnetwerk zodat de opleiding gegarandeerd aansluit bij de nationale én internationale arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

Deze opleiding is als deeltijdopleiding geregistreerd in het CROHO onder nummer 34617.

NVAO-geaccrediteerde opleidingInstellingstoets kwaliteitszorgMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Startdatum en locaties

Startdatum en locaties

Schrijf nu in via het inschrijfformulier en start wanneer je wilt. Doe het dus vandaag nog! Bij een thuisstudie kun je elke datum kiezen. Bij een klassikale opleiding is er keuze uit een aantal startdata en locaties. Dagbijeenkomsten vinden altijd op vrijdag of zaterdag plaats van 9:30 tot 16:30 uur, avondbijeenkomsten op dinsdag- of donderdagavond van 19:00 tot 22:00 uur.

Wanneer voor het eerstvolgende startmoment bekend is op welke locatie en dag de opleiding definitief start, staat dit vermeld op deze pagina. Vaak kun je je dan ook nog steeds voor andere locaties en dagen aanmelden.

Klassikaal studeren

Eerstvolgende startmoment:

Augustus 2019

Eerste bijeenkomst:

Start medio september in Utrecht op maandag

Aantal bijeenkomsten dagopleiding:

48

Plaats:

Utrecht

Nederland

Utrecht

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode
Klassikaal studeren bij de LOI: met houvast én flexibiliteit

Wil je een klassikale opleiding volgen, maar heb je ook een baan en druk privéleven?

De klassikale opleidingen van de LOI zijn dankzij de flexibele opzet en efficiënte aanpak prima te combineren en bereiden je gericht voor op examens en de praktijk.

 • De klassikale bijeenkomsten zorgen voor een vast studieritme.
 • Er wordt gewerkt in kleine groepen onder leiding van ervaringsdeskundige docenten en coaches.
 • Persoonlijke benadering met veel ruimte voor inbreng van de eigen werksituatie.
 • Gerichte training van competenties, boeiende presentaties en cases.
 • De docent is ook tussentijds bereikbaar voor vragen.
Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad, een slimme kennistrainer en/of online hoorcolleges. Ook bouw je er een persoonlijk digitaal portfolio op waarmee je de ontwikkeling van je competenties inzichtelijk maakt.

Professionele begeleiding
Topdocenten uit de praktijk

De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring die de klassikale bijeenkomsten verzorgen én je via internet ook persoonlijk begeleiden in de tussenliggende weken. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Klassikale bijeenkomsten in kleine groepen

Bij de klassikale bijeenkomsten ontmoet je om de drie weken je medestudenten en docenten in de klas. Er wordt lesgegeven in kleine groepen en er wordt gewerkt aan verdieping van kennis en versterking van vaardigheden. Tijdens de inspirerende bijeenkomsten is er veel ruimte voor oefening en vragen. Er wordt onder andere aandacht besteed aan discussies met medestudenten, boeiende presentaties, (business)cases en training van competenties. De docent daagt je uit het beste uit jezelf te halen en biedt veel ruimte voor toetsing aan de eigen werksituatie. Theorie en praktijk worden optimaal geïntegreerd.

Studeren bij LOI Hogeschool, zo werkt het

Studieduur en kosten

Studieduur en vrijstelling

Een opleiding van LOI Hogeschool is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. De nominale studieduur bedraagt vier jaar, op basis van 240 studiepunten (EC) en een studielast van 60 studiepunten per jaar. Bij LOI Hogeschool studeer je echter in je eigen tempo. Afhankelijk van werkervaring, eerder behaalde diploma’s, de huidige werkplek en de tijd die je in de opleiding steekt, kan deze opleiding sneller worden afgerond. Dit geldt bij een thuisstudie voor de volledige opleiding, bij een klassikale opleiding voor de afstudeerfase.

Studieduur: 48 maanden

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij deze opleiding mag je tot maximaal zes jaar over de studie doen. Je behoudt in die periode recht op online begeleiding en toegang tot de alle studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Je betaalt in alle gevallen slechts vier jaar collegegeld en kunt daarna nog twee jaar gratis studeren. Een belangrijk verschil met andere opleiders.

Kosten

Collegegeld

Het collegegeld staat hieronder vermeld. In totaal kun je voor deze volledige bacheloropleiding van 240 EC € 10.000,- subsidie krijgen.

Het subsidiebedrag is hierop door ons al als korting verrekend.

Indien je niet voldoet aan de voorwaarden voor de subsidieregeling, wordt het collegegeld per cluster van 30EC verhoogd met een bedrag van € 1.250,-. 

Collegegeld klassikaal: 48 x € 59,00

Via de regeling Scholingsaftrek, kun je van de belasting een flink deel van je studiekosten terugkrijgen. Bekijk hieronder hoeveel.

Kosten vakliteratuur

Voor de benodigde vakliteratuur betaal je een vast bedrag van € 45,- per maand aan LOI Hogeschool.

Examenkosten

Het collegegeld is inclusief examenkosten. Je hoeft dan ook geen extra kosten voor examens te betalen en mag ieder examen éénmaal kosteloos afleggen.

Voorwaarden subsidieregeling

Voor deelname aan de subsidieregeling gelden de onderstaande voorwaarden. Voldoe je niet aan deze voorwaarden, maar wil je wel deze opleiding volgen? Dan wordt het collegegeld per cluster van 30EC verhoogd met een bedrag van € 1.250,- .

Voorwaarden bij de subsidieregeling

 • De regeling geldt voor de klassikale opleiding HBO-bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening (CROHO 34617)
 • De regeling geldt voor studenten die starten met hun opleiding tussen 1 september 2017 en 31 augustus 2019.
 • Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling vraagfinanciering mag je niet al eerder een door de overheid bekostigde Associate degree of bachelor- of masteropleiding hebben afgerond of ingeschreven staan voor een door de overheid bekostigde Associate degree of bachelor- of masteropleiding. Voor de HBO-bachelor Opleiding tot Verpleegkundige geldt een uitzondering, studenten die nog niet eerder een bachelor- of masteropleiding hebben afgerond binnen de zorg en hier ook niet voor staan ingeschreven, komen ook in aanmerking voor de subsidieregeling vraagfinanciering voor deze opleiding.
 • In het kader van het wettelijk collegegeld moet je voldoen aan de Nationaliteitsvoorwaarde: je moet een EU-nationaliteit hebben of die van Noorwegen, Zwitserland, IJsland, Liechtenstein of Suriname. Of een verblijfstitel hebben die recht geeft op studiefinanciering.
 • Je dient te voldoen aan de wettelijke toelatingseisen voor de desbetreffende bacheloropleiding.
 • Je kunt subsidie (vouchers) krijgen voor maximaal acht clusters (8 x  € 1.250,-)
 • LOI Hogeschool zorgt er na inschrijving voor dat de vouchers worden aangevraagd bij DUO. Hier hoef je zelf niets voor te doen.
 • Je komt in aanmerking voor een volgend subsidiedeel zodra het cluster van 30 EC is behaald. Je kunt maximaal twee clusters tegelijk volgen met subsidie. Dit houdt in dat je subsidie kunt krijgen voor een derde cluster zodra het eerste is afgerond.
 • Je hebt maximaal zes jaar de tijd om de bacheloropleiding af te ronden.
Verlaag je studiekosten

Er zijn diverse (fiscale) regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 600,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.148,00
Examenkosten € 1.068,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 1.097,42 - € 1.542,32*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.068,00
Examenkosten € 468,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 475,82 - € 668,72*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 940,00
Examenkosten € 110,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 256,00 - € 416,00*

*Per jaar, afhankelijk van je belastingschaal (37%, 40% of 52%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Levenlanglerenkrediet

Bij deze opleiding kun je onder voorwaarden gebruikmaken van het Levenlanglerenkrediet. Dit is een regeling van de overheid waarbij iedereen tot 55 jaar tegen 0,0% rente geld kan lenen voor een studie. Bekijk hier wat de voorwaarden zijn en hoe je het krediet aanvraagt.

Alles over het Levenlanglerenkrediet
Levenlanglerenkrediet

Bij deze opleiding kun je onder voorwaarden gebruikmaken van het Levenlanglerenkrediet. Dit is een regeling van de overheid waarbij iedereen tot 55 jaar tegen 0,0% rente geld kan lenen voor een studie. Bekijk hier wat de voorwaarden zijn en hoe je het krediet aanvraagt.

Alles over het Levenlanglerenkrediet
Extra voordelen voor LOI Hogeschoolstudenten

Als student van LOI Hogeschool profiteer je van heel veel voordeel. Speciaal voor onze studenten hebben we, als aanvullende service bij de opleiding, diverse extra’s geregeld die goed van pas komen bij de studie. Zo krijg je o.a. hoge kortingen op soft- en hardware via Surfspot, heel voordelig toegang tot de digitale collecties van de Koninklijke Bibliotheek én kun je gratis Officetrainingen volgen.

Hoge korting op hard- en software

Studenten van LOI Hogeschool krijgen toegang tot Surfspot.nl. Surfspot is dé ICT-webwinkel waar studenten van hogescholen officiële software en andere ICT-producten tegen zeer lage prijzen kunnen aanschaffen. Je logt eenvoudig in met je studentgegevens en kunt direct hardware, software (o.a. anti-viruspakketten), cursussen en gadgets bestellen. Bovendien heeft Surfspot ‘one day toppers’; dagacties met extreem veel korting.

Surfspot
50% korting op het lidmaatschap van de Koninklijke Bibliotheek

Iedere Ad- of bachelorstudent van LOI Hogeschool komt automatisch in aanmerking voor 50% studentenkorting op lidmaatschap van de Koninklijke Bibliotheek. Voor slechts € 7,50 per jaar krijg je daarmee toegang tot de volledige digitale collectie en catalogi. Zo kun je duizenden artikelen en e-tijdschriften inzien. Ook is het mogelijk om boeken en tijdschriften van de Koninklijke Bibliotheek aan te vragen en (tegen een kleine vergoeding) te laten toesturen.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

De voordelen:

 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Incompany, klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Schrijf je in via de inschrijfbutton en je start binnenkort. Het collegegeld voor deze opleiding kan alleen per maand worden betaald.

Houd er rekening mee dat een advies van Markieza nodig is bij inschrijving voor deze opleiding. Wij raden ten zeerste aan om alleen te starten bij een positief advies.

 

Collegegeld klassikaal
48 x € 59,00
Studielast
240 EC's
Type
HBO-bachelor
Diploma
HBO-bachelorgetuigschrift
Erkenningen
NVAO, ministerie van OCW, ITK

Tijdens de studie is het mogelijk om aan het eind van ieder studiejaar de opleiding te beëindigen. Je gaat dus nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien kun je de opleiding binnen 14 kalenderdagen zonder opgaaf van redenen beëindigen.

Kom naar de open avond op 14 mei!

Tijdens de open avond op 14 mei kom je alles te weten over studeren bij LOI Klassikaal, de HBO- en MBO-opleidingen en de online leeromgeving. Ook krijg je alle gelegenheid om vragen te stellen en je te laten adviseren over je studiekeuze.

Meld je aan