HBO-programma Jeugdzorgwerker

Vakgebied

HBO-programma Jeugdzorgwerker
met STAP-subsidie

Kort HBO-programma, gaat uitgebreid in op het beroep van jeugdwerker en neemt daarbij het jeugdzorgbeleid als uitgangspunt.

€ 1.000,- STAP-subsidie
Nu inschrijven voor periode 4

Open avond LOI Klassikaal+ 13 september