Kort MBO Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Vakgebied

Kort MBO Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

In korte tijd kennis op MBO-niveau over kinderopvang, inclusief vier gratis praktijkdagen. MBO-opleiding tot gespecialiseerd pedagogisch medewerker, zonder stage en algemene modules.

In het kort

In het kort

In korte tijd kennis op MBO-niveau over kinderopvang, inclusief vier gratis praktijkdagen. MBO-opleiding tot gespecialiseerd pedagogisch medewerker, zonder stage en algemene modules.

Lesgeld thuisstudie
16 x € 84,00
Lesgeld klassikaal
16 x € 259,00
Studieduur
16 maanden
Type
Kort MBO-programma
Diploma
LOI-diploma
Onderdeel van
MBO Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker in de kinderopvang bied je dagelijks opvang aan kinderen. Je draagt bij aan hun opvoeding en verzorging, zorgt voor een veilige en gezellige omgeving en stimuleert spelenderwijs hun ontwikkeling en taalbeheersing. Wil je graag werken in een coördinerende functie in de kinderopvang? Dan biedt dit korte MBO-programma uitgebreide vakkennis en vaardigheden.

Het korte MBO-programma Gespecialiseerd pedagogisch medewerker is de ideale keuze voor wie op MBO-niveau brede kennis op wil doen over het werken in de kinderopvang, maar (nog) geen stage kan of wil lopen. Het programma omvat de volledige MBO-opleiding, met uitzondering van de stage, de keuzedelen en de algemene modules Engels, Nederlands, Rekenen en Loopbaan en burgerschap. Na afronding van dit korte MBO-programma kun je vrijstelling aanvragen voor de gelijknamige modules uit de volledige MBO-opleiding, voor zover deze inhoudelijk overeenkomen.

Daarom kies je voor de opleiding Kort MBO Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

 • Opleiding op MBO-niveau, zonder stage, keuzedelen en algemene modules.
 • Onderdeel van en geeft (vaak) vrijstelling bij de volledige MBO-opleiding.
 • Geeft recht op toelating tot de volledige MBO-opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker.
 • Studeren in je eigen tijd en tempo én 24/7 toegang tot LOI Campus.
 • Behaal ook een Oranje Kruis-certificaat Eerste Hulp Aan Kinderen (EHAK).
 • Inclusief vier gratis praktijkdagen.
 • Flexibel examen doen, waar en wanneer je wilt.
 • Intensieve begeleiding door ervaren docenten.
 • Geen vooropleiding nodig.

Het Oranje Kruis

Doelgroep en toelating

Doelgroep en beroep

Het korte MBO-programma Gespecialiseerd pedagogisch medewerker is de ideale keuze voor iedereen die op MBO-niveau vakkennis wil opdoen over het werken in de kinderopvang. Het programma is ook een aanrader voor wie de volledige MBO-opleiding wil volgen, maar (nog) geen stage kan of wil lopen. Dit korte MBO-programma omvat de volledige MBO-opleiding, met uitzondering van de BPV (stage), de keuzedelen en de algemene modules Engels, Nederlands, Rekenen en Loopbaan & burgerschap.

Ontdek de arbeidsmarkt

Een gespecialiseerd medewerker in de kinderopvang heeft een coördinerende functie bij een organisatie in de kinderopvang. Een uitdagende functie, waarin het dagelijks werken met kinderen wordt gecombineerd met coördinerende taken. Je begeleidt kinderen, hebt contact met ouders en stelt een plan op wanneer er sprake is van problemen.

Toelating

Voor het volgen van het korte MBO-programma Gespecialiseerd pedagogisch medewerker is geen speciale vooropleiding vereist.

De opleiding

Inhoud van de opleiding

Dit korte MBO-programma omvat de volledige MBO-opleiding MBO Gespecialiseerd pedagogisch medewerker, met uitzondering van de stage, de keuzedelen en de algemene modules Nederlands, Rekenen en Loopbaan & burgerschap. Onderwerpen die aan bod komen, zijn o.a, opvoedkundige methodes, het observeren van kinderen, communiceren met ouders en kinderen, spelactiviteiten, veiligheidsregels, Eerste Hulp aan kinderen, ontwikkelingsachterstanden en kinderziektes.

Na afloop:

 • ken je de ontwikkelingsfases van baby’s en jonge kinderen.
 • beheers je verschillende opvoedkundige methodes.
 • weet je hoe je omgaat met de opvang van kinderen die specifieke begeleiding nodig hebben.
 • weet je alles over het objectief en gestructureerd observeren van kinderen.
 • kun je creatieve spelactiviteiten bedenken.
 • weet je hoe je omgaat met afwijkend gedrag of moeilijkheden in de ontwikkeling van een kind.
 • kun je Eerste hulp aan kinderen verlenen en ken je de veiligheidsregels.
 • herken je ontwikkelingsachterstanden en kinderziektes.
 • werk je moeiteloos met veelvoorkomende computertoepassingen.
 • beheers je verschillende gesprekstechnieken.
 • weet je hoe je groepsprocessen beïnvloedt en orde houdt.
Meer over de inhoud

Communicatie

Je ontwikkelt de vaardigheden om goed te kunnen communiceren. Onderwerpen die aan bod komen, zijn o.a. communicatiemiddelen, gesprekstechnieken, het geven en ontvangen van feedback, observeren, informatie verzamelen, informeren en rapporteren, werkzaamheden afstemmen, evalueren, reflecteren, omgaan met agressie en conflicten, intercultureel communiceren en sociale vaardigheden.

Pedagogiek voor de pedagogisch medewerker

Deze module gaat in op de psychologische ontwikkeling van kinderen in verschillende leeftijdsklassen. Zo leer je o.a. over taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling, seksuele ontwikkeling en lichamelijke ontwikkeling. Ook wordt ingegaan op de vorming van kinderen op het gebied van normen en waarden, opvoeding, de sociaal-culturele achtergrond van kinderen, sociaal-emotionele problemen en leer- en gedragsproblemen. Je leert kinderen begeleiden, individueel en als groep.

Zorg en verzorging voor de pedagogisch medewerker

Deze module behandelt de basisbeginselen van zorg en verzorging. Ook leer je over kinderziektes en gezonde voeding. Je leert o.a. over hygiëne, veiligheid, persoonlijke verzorging, het bieden van sociaal-pedagogische zorg en kinderziekten.

Spelactiviteiten in de kinderopvang 1

Kinderen leren veel op de kinderopvang, o.a. door het deelnemen aan creatieve en sportieve activiteiten. In deze module leer je om activiteiten te bedenken, op elkaar af te stemmen en te plannen. Natuurlijk houd je daarbij rekening met de wensen van het kind en de mogelijkheden van de opvang. Onderwerpen die aan bod komen, zijn sportactiviteiten, creatieve ontwikkeling, liedjes en versjes, verhalen voor kinderen, leren samenspelen en leren winnen of verliezen.

Eerste hulp aan kinderen

Een ongeluk zit helaas in een klein hoekje. Kennis van Eerste hulp aan kinderen is dan ook onmisbaar voor iedereen die werkt in de kinderopvang. In deze module is daarom uitgebreid aandacht voor Eerste hulp aan kinderen. Ook richtlijnen voor veiligheid komen aan bod zoals brandoefeningen, regels rond schoonmaakmiddelen en speeltoestellen en hygiëne. Tot slot leer je signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling herkennen. Je sluit deze module af met een officieel Oranje Kruis-certificaat Eerste Hulp aan Kinderen.

Professioneel handelen als pedagogisch medewerker

Deze module behandelt de beroepsomgeving van een pedagogisch medewerker. Welke wetten en regels gelden er voor pedagogisch werk? Hoe is de kinderopvang georganiseerd? En welke ontwikkelingen zijn van belang voor pedagogisch werk? Daarbij leer je ook over de verschillende visies op pedagogisch werk, de invloed van de maatschappij op pedagogisch werk, de multiculturele samenleving en de ontwikkeling van het beroep.

Kwaliteitszorg

Ook over kwaliteitszorgsystemen in de kinderopvang moet je kennis hebben. Daarom maak je in deze module kennis met de wet- en regelgeving in de kinderopvang, de controle van de GGD en veelvoorkomende kwaliteitszorgsystemen. Er is aandacht voor het beleidsplan en het gebruik van protocollen. Je leert methodisch werken en hoe je vakbladen en informatie uit wetenschappelijk onderzoek kunt gebruiken.

In gesprek met ouders en kinderen

Goed communiceren met kinderen en hun ouders is essentieel in de kinderopvang. Daarom komen in deze module diverse gesprekstechnieken aan bod. Onderwerpen zijn o.a. luister- en gespreksvaardigheden, vraag-technieken, verbale en non-verbale aspecten van het gesprek. Ook leer je enthousiasmeren, omgaan met emoties en conflictsituaties en het gespreksniveau aanpassen aan ouders of kinderen. Diverse soorten gesprekken passeren daarbij de revue. Denk bijvoorbeeld aan informatiegesprekken, slecht-nieuwsgesprekken of adviesgesprekken. Tot slot is er aandacht voor de sociale vaardigheden die je in de communicatie nodig hebt.

Zorg en verzorging voor de gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Hoe kun je een jong kind iets leren? Dat is de vraag waar deze module om draait. Je maakt kennis met verschillende didactische benaderingen. Daarbij komen verschillende pedagogische methodes aan bod, zoals uk en puk, piramide en Gordon. Ook is er ruim aandacht voor taalontwikkeling bij kinderen en didactiek voor het ontwikkelen van taalvaardigheid bij jonge kinderen. Je leert werken met VVE-lesprogramma’s (voor- en vroegschoolse educatie). Ook de inrichting van de ruimte, zodat deze aansluit op het pedagogisch beleid, staat op het programma. Daarnaast besteedt deze module ruimschoots aandacht aan omgaan met kinderen met specifieke begeleidingsvragen. Denk aan chronische ziektes, een handicap en/of achterstanden in de ontwikkeling. 

Activiteiten in de opvang

Activiteiten kunnen heel belangrijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen. Deze module laat het belang van spel daarbij zien. Zo leer je gericht spelactiviteiten inzetten om de ontwikkelingen van kinderen te stimuleren. Onderwerpen die aan bod komen, zijn o.a. de functies van spel en bewegen, spelvormen, het opstellen van dagprogramma’s, het maken van een draaiboek en materialen die je kunt gebruiken.

Het kinderdagverblijf als onderneming

Een kinderdagverblijf is een bedrijf met voorraad, materiaal, apparatuur en een te beheren budget. Daarom leer je in deze module hoe je ruimte, materialen en middelen beheert en de kwaliteit bewaakt. Ook het beheren van financiën en het vaststellen van het beschikbare budget komt aan de orde. Bovendien leer je financiële rapportages schrijven. Daarnaast maak je in deze module je begeleidingstechnieken eigen. Je leert hoe je een POP maakt en hoe je mensen hierbij begeleidt. Ook het begeleiden van stagiaires, het enthousiasmeren en informeren van vrijwilligers en het maken van roosters en planningen komt aan bod. Hoe voer je een netwerkgesprek? Wie is belangrijk voor je netwerk en hoe kom je met diegene in contact? In deze module leer je een goed netwerk te onderhouden van professionals en collega’s in het werkveld. Je doet kennis op over gerelateerde vakgebieden zoals basisonderwijs, logopedie en orthopedagogie. Ook is er aandacht voor het afstemmen met basisonderwijs en de samenwerking met andere organisaties in de kinderopvang.

Computervaardigheden

Deze module bestaat uit de volgende onderdelen:

Computer Essentials

Deze module behandelt basisbegrippen en vaardigheden m.b.t. het gebruik van apparaten, het maken en beheren van bestanden, netwerken en gegevensbeveiliging.

Tekstverwerking/Word

Je leert moeiteloos werken met Word, het meest gebruikte programma voor tekstverwerken. Je leert documenten maken inclusief figuren, tabellen en grafieken. Ook leer je het stijlen toepassen, werken met formulieren en verzendlijsten maken.

Databases gebruiken

Beschik je over een grote hoeveelheid gegevens, waar je op ieder moment van de dag bij moet kunnen? Dan is het gebruik van een database een prima oplossing. Je kunt alle gegevens invoeren, aanpassen en uitbreiden. Binnen bedrijven en organisaties worden databases veelal gebruikt voor het bijhouden van klant- en voorraadgegevens.

Presentaties

Op je computer zitten tal van teken- en presentatiemogelijkheden. Een afbeelding of illustratie kan een goede ondersteuning zijn bij een tekst. Zo draagt de combinatie van woord en beeld vaak bij aan effectieve communicatie. Bijvoorbeeld bij het houden van een presentatie. Niet vreemd dus dat deze hulpmiddelen veel worden ingezet in het bedrijfsleven en bij het lesgeven.

Inclusief gratis praktijkdagen

Bij de opleiding worden vier gratis praktijkdagen georganiseerd. Tijdens deze dagen staan de onderwerpen Communicatie, Eerste hulp aan kinderen, In gesprek met ouders en kinderen en Pedagogiek voor de pedagogisch medewerker centraal. Dé gelegenheid om de opgedane kennis in de praktijk te brengen en je vaardigheden te oefenen. Aan het bijwonen van de praktijkdagen zijn geen kosten verbonden. Bij de klassikale opleiding zijn de praktijkdagen onderdeel van de reguliere bijeenkomsten.

Examens en diploma

Examens

De modules worden op diverse manieren afgerond, bijvoorbeeld met een praktijkopdracht of met een schriftelijk of mondeling examen. Dat kan een LOI-examen zijn, of een examen dat wordt afgenomen door een externe instantie. Een aantal modules wordt afgerond met huiswerk-, casus- of portfolio-opdrachten. Wanneer bij een opleiding een gratis praktijkdag hoort, kan het ook voorkomen dat de desbetreffende module wordt afgesloten met een praktijkopdracht tijdens deze dag. De LOI-examens staan onder toezicht van de Inspectie van het Onderwijs.

Kijk voor de examenkosten bij Studieduur en kosten.

Examen doen waar en wanneer je wilt

Steeds meer examens zijn flexibel. Dat betekent dat ze iedere werkdag kunnen worden afgelegd op 16 verschillende locaties in Nederland. Je kunt dus meteen examen doen wanneer je er klaar voor bent, dat scheelt een hoop tijd. Je legt het examen digitaal af. En heb je een keer een examen niet gehaald, dan kun je alsnog snel slagen voor een herexamen.

Aanmelden voor examens

Tijdens de opleiding word je automatisch en op tijd geïnformeerd over deelname aan de LOI-examens: waar, wanneer en hoe laat ze worden afgenomen, hoeveel tijd je per onderdeel krijgt en hoe je je precies inschrijft. Van eventuele bijzonderheden word je eveneens op de hoogte gesteld.

Diploma en vervolgopleiding

Na het volledig afronden van dit programma ontvang je het LOI-diploma Kort MBO Gespecialiseerd pedagogisch medewerker.

De kwaliteitsgarantie van de LOI

Al onze volledige MBO-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op grond van de WEB. Alle MBO-opleidingen van de LOI worden gecontroleerd door de Inspectie van het onderwijs en blijken keer op keer te voldoen aan alle kwaliteitseisen. Bij het onlangs uitgevoerde onderzoek naar de Staat van de Instelling, gaf de Inspectie aan vol lof te zijn over het kwaliteitsborgingssysteem. Alle MBO-basisopleidingen en korte MBO-programma’s zijn onderdeel van een volledige MBO-opleiding.

De diploma-eisen van volledige MBO-opleidingen worden landelijk bepaald en zijn vastgelegd in kwalificatiedossiers. Bij de LOI worden alle opleidingsprogramma’s van de MBO-opleidingen continu afgestemd op de meest recente eisen. Als MBO-student bij de LOI weet je dus dat je altijd een landelijk erkend MBO-diploma behaalt.

Bovendien onderhoudt de LOI intensieve contacten met het bedrijfsleven en brancheverenigingen. Zo sluiten de opleidingen gegarandeerd aan op de actuele beroepspraktijk.

Mogelijke vervolgopleidingen

Na het volledig en succesvol afronden van dit korte MBO-programma is het mogelijk om door te stromen naar de MBO 4-opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Na afronding van dit korte MBO-programma kun je vrijstelling aanvragen voor de gelijknamige modules uit de opleiding MBO Gespecialiseerd pedagogisch medewerker, voor zover deze inhoudelijk overeenkomen. Kijk bij de desbetreffende MBO-opleiding voor de actuele opleidingsinformatie en de vooropleidingseisen. Ben je tussen de 16 en 18 jaar? Dan geldt in verband met de leerplichtwet een extra toelatingseis voor toelating tot de volledige MBO-opleiding. Meer informatie hierover vind je bij de betreffende opleiding.

Startdatum en locaties

Startdatum en locaties

Schrijf nu in via het inschrijfformulier en start wanneer je wilt. Doe het dus vandaag nog! Bij een thuisstudie kun je elke datum kiezen. Bij een klassikale opleiding is er keuze uit een aantal startdata en locaties. Dagbijeenkomsten vinden altijd op vrijdag of zaterdag plaats van 9:30 tot 16:30 uur, avondbijeenkomsten op dinsdag- of donderdagavond van 19:00 tot 22:00 uur.

Wanneer voor het eerstvolgende startmoment bekend is op welke locatie en dag de opleiding definitief start, staat dit vermeld op deze pagina. Vaak kun je je dan ook nog steeds voor andere locaties en dagen aanmelden.

Alle klassikale bijeenkomsten t/m 14 april worden geannuleerd. Eind maart starten daarvoor in de plaats de eerste virtual classrooms, en vanaf 14 april zullen nagenoeg alle bijeenkomsten worden vervangen door virtual classrooms. Alleen bijeenkomsten die echt niet via een virtual classroom georganiseerd kunnen worden, worden op een nader te bepalen moment alsnog klassikaal gehouden. 

Inschrijven voor klassikale opleidingen die binnenkort starten is dus nog steeds mogelijk. De eerste bijeenkomsten vinden dan online plaats en zodra het weer kan, wordt het programma met klassikale bijeenkomsten voortgezet. Aanmelden voor september of oktober is nu ook al mogelijk. 

Klassikaal studeren

Eerstvolgende startmoment:

April 2020

Eerste bijeenkomst:

Medio april 2020

Aantal bijeenkomsten dagopleiding:

18

Aantal bijeenkomsten avondopleiding:

36

Plaats:

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Nederland

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Alle opleidingen van het MBO College van de LOI worden regelmatig herzien om te blijven aansluiten bij de actuele wensen van de arbeidsmarkt. Afhankelijk van je gekozen startdatum kan het dan ook voorkomen dat de inhoud van de opleiding afwijkt van de hierboven beschreven inhoud. Je volgt altijd het meest actuele klassikale programma.

Thuis studeren

De opleiding past zich volledig aan jouw leven aan. Starten kan wanneer je wilt. Je bepaalt zelf waar je de opleiding volgt, op welk moment je studeert en hoe lang. Daarbij sta je er nooit alleen voor. Je hebt een eigen docent die via de online leeromgeving altijd snel bereikbaar is.

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode
Flexibel studeren, thuis of klassikaal

Heb je graag een extra stok achter de deur en wil je medestudenten en docenten ontmoeten in de klas? Kies dan voor onze klassikale methode. Hierin is het beste van klassikaal onderwijs en thuisstudie verenigd tot het meest effectieve onderwijs dat je kunt krijgen.

Wil je liever flexibel zijn in studieplek en -tijden en hecht je minder waarde aan het klassikale aspect? Kies dan voor onze efficiënte thuisstudie methode. Hierbij kun je studeren waar en wanneer je maar wilt, terwijl je toch een eigen docent hebt die je begeleidt en aan wie je op elk moment vragen kunt stellen.

  Klassikaal studeren Thuis studeren
Vaste structuur van bijeenkomsten
In een kleine groep met docent en medestudenten
Flexibel in studieplek en -tijden
Goed te combineren met werk en privé
Begeleiding door ervaren docenten
Online leeromgeving met effectieve studietools
Klassikaal studeren bij de LOI: met houvast én flexibiliteit

Bij LOI Klassikaal studeer je met alle houvast en alle flexibiliteit waar een druk leven om vraagt. De bijeenkomsten zijn te volgen op locaties door heel Nederland en zorgen voor een vast studieritme. Daarnaast krijg je online begeleiding op elk moment en kun je je studietijd naast de bijeenkomsten zelf indelen wanneer het jou uitkomt.

 • Om de 3 weken een klassikale bijeenkomst.
 • Kies uit een avond-, vrijdag- of zaterdagopleiding.
 • Kleine groepen onder leiding van topdocenten.
 • Gerichte training van competenties, boeiende presentaties en (business)cases.
 • Persoonlijke aanpak met inbreng van en toetsing aan de eigen werkpraktijk.
Thuis studeren bij de LOI: zelfstandig maar zeker niet alleen
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site.Tot slot krijg je bij de opleiding slimme online studietools voor effectieve, extra ondersteuning. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Maximale flexibiliteit

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad en een slimme kennistrainer. Bij steeds meer opleidingen kun je via LOI Campus online hoorcolleges volgen of zelfs deelnemen aan live webcolleges.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding
Alle begeleiding die je nodig hebt

Een opleiding volgen doe je natuurlijk niet alleen. Daarom krijg je altijd online begeleiding. Wanneer je kiest voor een klassikale opleiding, krijg je van dezelfde docent ook begeleiding in de klas. De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring in vakgebied van je opleiding. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Klassikale bijeenkomsten in kleine groepen

Bij de klassikale opleidingen ga je intensief aan de slag met de lesstof en het eigen maken van vaardigheden. In kleine groepen krijg je extra uitleg over de lesstof, werk je samen met anderen en oefen je vaardigheden in praktijksituaties. De docent daagt je uit het beste uit jezelf te halen en biedt veel ruimte voor inbreng van de eigen werksituatie. Theorie en praktijk worden zo optimaal geïntegreerd.

Studeren bij LOI MBO College, zo werkt het

Studieduur en kosten

Studieduur en vrijstelling

Een opleiding van de LOI is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. Bij de LOI studeer je in je eigen tempo, dat betekent dat je afhankelijk van je persoonlijke situatie, korter of langer over de studie doet. Wanneer je kiest voor een thuisstudie, kan de opleiding afhankelijk van werkervaring en de tijd die je in de studie steekt, sneller worden afgerond.

Studieduur: 16 maanden

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij alle LOI-opleidingen mag je langer over de opleiding doen, tot maximaal tweemaal de vermelde studieduur (met een minimum van 12 maanden). Je behoudt recht op online persoonlijke begeleiding door deskundige docenten en toegang tot alle (online) studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Een belangrijk verschil met andere opleiders!

Mogelijke vrijstellingen

Eerder behaalde diploma’s kunnen recht geven op vrijstellingen voor gelijknamige modules binnen een vervolgopleiding. Met een vrijstelling hoef je geen examen te doen voor de desbetreffende module, bespaar je studietijd en krijg je korting op het lesgeld. Meer informatie vind je bij Vrijstellingen voor volledige MBO-opleidingen en korte MBO-programma's. Neem bij vragen contact op met de afdeling Studievoorlichting: (071) 545 1234. Het is ook mogelijk om eerst een verzoek tot vrijstelling te doen voordat je je inschrijft.

Kosten

Lesgeld

Het lesgeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Het lesgeld kan per maand, per jaar (met 3% korting) of in één keer (met 3% korting) worden betaald.

Lesgeld thuisstudie : 16 x € 84,00
Lesgeld klassikaal : 16 x € 259,00
Inschrijfkosten en dossiervorming
: € 49,00 (éénmalig)

Het lesgeld is inclusief:

 • Al het benodigde lesmateriaal.
 • Begeleiding door ervaren docenten.
 • Toegang tot de online leeromgeving.
 • Langer studeren, zonder extra kosten (tot twee keer de aanbevolen studieduur).

Examenkosten

Het examengeld voor deze opleiding bedraagt € 29,00 per maand. Hiervoor mag ieder examen dat via de LOI wordt afgenomen één keer worden afgelegd.

Verlaag je studiekosten

Er zijn diverse (fiscale) regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 700,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.148,00
Examenkosten € 1.068,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 1.108,00 - € 1.468,00*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.046,40
Examenkosten € 708,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 562,00 - € 745,00*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 990,00
Examenkosten € 149,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 332,00 - € 440,00*

*Per jaar, gebaseerd op de belastingschalen voor belastingjaar 2020 (37% of 50%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

De voordelen:

 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Incompany, klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Regel het direct online of neem contact op via 071 545 1234. Schrijf je nu in en start binnenkort.

Lesgeld thuisstudie
16 x € 84,00
Lesgeld klassikaal
16 x € 259,00
Studieduur
16 maanden
Type
Kort MBO-programma
Diploma
LOI-diploma
Onderdeel van
MBO Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Het is mogelijk om de opleiding 14 kalenderdagen vrijblijvend uit te proberen. Verder ga je nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien zijn er geen tussentijdse prijswijzigingen.

Nog dagen! Laatste dag! Laatste kans!
BladCadeau t.w.v. € 50,- bij inschrijving

Schrijf je vóór 3 april in voor deze opleiding en ontvang een tijdschriftenbon van € 50,- voor een abonnement naar keuze. Het abonnement stopt automatisch na afloop, je zit dus nergens aan vast.

Meer over deze actie

Je opleiding 14 dagen op proef

Een opleiding is een belangrijke investering in je toekomst. Dat maakt het besluit om in te schrijven voor een opleiding soms ook zo lastig. Geen zorgen! Bij de LOI loop je geen enkel risico wanneer je inschrijft voor een opleiding. Je kunt je opleiding 14 dagen geheel vrijblijvend uitproberen.

Zo werkt het

Na inschrijving ontvang je het lesmateriaal thuis. Je kunt dan gewoon aan de slag en je ziet wat je gaat leren. Als de opleiding toch niet bij je blijkt te passen, om wat voor reden dan ook, dan kun je de opleiding kosteloos annuleren. Alleen de kosten voor het terugsturen van het lesmateriaal zijn voor jouw rekening.

Vragen? Bel ons!

Wil je met ons overleggen over je studiekeuze, voordat je je inschrijft? Of heb je nog vragen over een opleiding? Bel ons. Wij helpen je graag!

Telefonische bereikbaarheid
Maandag t/m donderdag: 09:00 - 20:00
Vrijdag: 09:00 - 18:00