HBO Software developer

Vakgebied

HBO Software developer
Nieuw

Ontwikkeld op basis van het European e-Competence Framework. Kort HBO-programma, inclusief alle benodigde vakliteratuur.

In het kort

In het kort

Ontwikkeld op basis van het European e-Competence Framework. Kort HBO-programma, inclusief alle benodigde vakliteratuur.

Collegegeld thuisstudie
18 x € 249,00
Collegegeld klassikaal
18 x € 379,00
Studieduur
18 maanden
Type
Kort HBO-programma
Diploma
LOI Hogeschool
Onderdeel van
HBO-bachelor Software Engineering

Onze economie digitaliseert in een razend tempo. Er is geen sector meer die zonder software werkt en het tekort aan software ontwikkelaars is enorm. De vraag naar ICT’ers met een HBO-opleiding is waar mogelijk nóg groter, dus wanneer je een carrière in de ICT ambieert, zijn de mogelijkheden groot.

De opleiding HBO Software developer is de ideale keuze voor iedereen die wil doorgroeien in de ICT-sector. Deze HBO-opleiding legt in korte tijd een brede en stevige basis voor een mooie carrière in de dynamische IT-branche. Het opleidingsprogramma is ontwikkeld vanuit het European e-Competence Framework (e-CF) en sluit daarmee naadloos aan op de meest recente functieprofielen in het vakgebied. Het diploma heeft dan ook een duidelijk herkenbare meerwaarde op de nationale én internationale arbeidsmarkt.

Met het diploma van het korte HBO-programma Software developer toon je aan over kennis en vaardigheden op HBO-niveau te beschikken én kun je bij doorstroming naar de HBO-bacheloropleiding Informatica vrijstelling aanvragen voor de inhoudelijk overeenkomende module(s).

Bij deze opleiding is een handelsmerk van toepassing.

Daarom kies je voor de opleiding HBO Software developer

 • Ontwikkeld op basis van het European e-Competence Framework (e-CF).
 • Sluit naadloos aan op de meest recente ICT-ontwikkelingen.
 • Zeer goede arbeidsmarktperspectieven. 
 • Inclusief alle benodigde vakliteratuur, dus geen extra kosten.
 • In korte tijd  kennis van Software development op HBO-niveau.
 • Geen vooropleiding vereist.
"Vooruitlopen op de vraag van de toekomst"
Dr. Yuri Bobbert

Voorzitter beroepenveldcommissie ICT


Lees het interview
"Vooruitlopen op de vraag van de toekomst"
Dr. Yuri Bobbert

Voorzitter beroepenveldcommissie ICT

Lees het interview

Doelgroep en toelating

Doelgroep en beroep

De opleiding HBO Software developer is bestemd voor iedereen die een carrière in de ICT ambieert en daarbij vooral interesse heeft in software development en engineering. De opleiding is ook een aanrader voor MBO-opgeleide ICT’ers die hun kennis in korte tijd op HBO-niveau willen brengen en zo hun carrière een boost willen geven.

Ook is de opleiding geschikt voor iedereen die zijn kennis op ICT- gebied op HBO-niveau wil brengen, maar pas later de stap naar een volledige bacheloropleiding wil zetten.

Beschik je al over één of meerdere recent behaalde certificaten voor ontwikkeltools? Dan is het vaak mogelijk om vrijstelling(en) aan te vragen en zo de opleidingsduur te verkorten.

Ontdek de arbeidsmarkt

Een software developer ontwikkelt stand-alone software voor gemiddeld complexe systemen. Je werkt samen in een klein team van ontwikkelaars en bent betrokken bij alle fases van de software development life cycle. Software developers kunnen aan de slag als zelfstandige, op detacheringsbasis of vanuit een vast dienstverband.

"Beperk jezelf niet tot één programmeertaal. Probeer ook eens iets anders"
Suzanne van Hoeven - Snoei

Programmamanager ICT


Lees de blog
"Beperk jezelf niet tot één programmeertaal. Probeer ook eens iets anders"
Suzanne van Hoeven - Snoei

Programmamanager ICT

Lees de blog
Vooropleiding

Om deze opleiding te kunnen volgen, is geen specifieke vooropleiding vereist. Wel is een vooropleiding op HAVO/MBO-niveau gewenst.

Toelatingseisen bij gebruik Levenlanglerenkrediet

Wil je gebruikmaken van het Levenlanglerenkrediet? Schrijf je dan telefonisch in via (071) 545 12 34. Je ontvangt van LOI Hogeschool een collegegeldverklaring die je kunt gebruiken bij het aanvragen van het krediet bij DUO. Zorg dat je een startdatum kiest die in de toekomst ligt, in verband met de verwerkingstijd van je aanvraag. We raden je aan om als startdatum te kiezen voor de eerste van de maand die volgt op de eerstvolgende volledige kalendermaand. Wanneer je je bijvoorbeeld inschrijft op 17 augustus, kies dan voor 1 oktober als startdatum.

Wanneer je gebruik wilt maken van het Levenlanglerenkrediet, moet je wel voldoen aan de toelatingseisen die gelden voor de bacheloropleiding waar het korte HBO-programma deel van uitmaakt. Dit betekent dat je moet beschikken over een HAVO-, VWO- of MBO 4-diploma.

Nieuw!
Voor iedereen die wil doorgroeien

Het gloednieuwe &door! magazine staat boordevol verhalen uit het werkveld, nieuws over branches, arbeidsmarkt en banen van de toekomst, leuke columns en andere inspirerende artikelen die je helpen richting te geven aan je carrière.

Vraag nu gratis aan

Nieuw!
Voor iedereen die wil doorgroeien

Het gloednieuwe &door! magazine staat boordevol verhalen uit het werkveld, nieuws over branches, arbeidsmarkt en banen van de toekomst, leuke columns en andere inspirerende artikelen die je helpen richting te geven aan je carrière.

Vraag nu gratis aan

De opleiding

Inhoud van de opleiding HBO Software developer

De opleiding HBO Software developer bevat de volgende modules:

 • Effectief communiceren
 • Inleiding onderzoek doen
 • Basis Business Process Management
 • Basis Software Engineering
 • Certified UML professional
 • Programmeren in C#
 • JAVA programmeren
 • Project-en  Samenwerkingsmethodieken
 • Praktijkintegratieopdracht Bedrijfsprocessen en systeemontwerp
 • iEXA Building and Implementing
 • iEXA Application Design and Development
 • PHP en MySQL
 • HTML/CSS
 • Prototypes maken, theorie en praktijk
 • ISTQB Foundation & ISTQB Agile Tester Extension
 • Praktijkintegratieopdracht Software developer

Tijdens de opleiding bouw je aan een persoonlijk portfolio voor beroepsproducten, waardoor je nóg beter je waarde als software developer kunt laten zien aan je (toekomstige) werkgever. 

Meer over de inhoud

Effectief communiceren

Deze module behandelt de mondelinge en schriftelijke vaardigheden die nodig zijn om effectief te communiceren op HBO-niveau. Denk bijvoorbeeld aan interculturele communicatie, het geven van zakelijke presentaties, helder en compact formuleren en duideljik rapporteren.

Inleiding onderzoek doen

In deze module maak je uitgebreid kennis met alle aspecten van onderzoek doen. Hoe ga je om met kennis van anderen? Hoe beoordeel je deze op kwaliteit en hoe ga je er op integere wijze mee om? Ook wordt ingegaan op het zelf doen van onderzoek. Hoe ontwerp je een onderzoek, hoe baken je het onderwerp af, hoe verzamel je informatie, hoe verwerk en analyseer je de verkregen gegevens, welke conclusies trek je en hoe stel je een onderzoeksrapport op?

Basis Business Process Management

Organisaties worden zich er steeds meer van bewust dat het goed vormgeven van hun businessprocessen een competitief voordeel kan opleveren. Business process management is een kennisgebied waarin de belangrijkste elementen van management en informatietechnologie samenkomen, met als uiteindelijk doel de businessprocessen van organisaties te managen en dit management eventueel te verbeteren. Verder wordt in deze module ingezoomd op bedrijfsprocessen en de relatie met de besturing van een organisatie. Daarbij worden bedrijfsprocessen benaderd vanuit een architectuurprincipe. Dat betekent dat alle processen (afdelingen) op alle niveaus (strategisch, tactisch en operationeel) én hun onderlinge samenhang worden beschouwd. Ook de samenhang tussen processen en de bijbehorende informatiestromen en de ICT-voorzieningen wordt behandeld.

Basis Software Engineering

In deze module leer je de basis van informatiesystemen. Aan bod komen basisbegrippen, de rol en positionering van informatiesystemen in organisaties, soorten informatiesystemen en toepassingsgebieden en de ontwikkeling en kwaliteit van informatiesystemen. Daarnaast leer je hoe op een economische en efficiënte manier softwaresystemen worden geconstrueerd, getest en onderhouden. Hierbij ligt de focus op architecturen, en is er speciale aandacht voor kwaliteit.

Certified UML Professional

Deze module richt zich op de modelleertaal UML. Er is aandacht voor de onderdelen van UML die nodig zijn om de structuur en het gedrag van een systeem te beschrijven. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Class-diagrammen.
 • Activity-diagrammen.
 • Interaction-diagrammen.
 • Use-case-diagrammen.
 • Basisnotaties.

Vervolgens wordt ingegaan op de meer geavanceerde onderdelen van de UML-modelleertaal. Met deze technieken is het mogelijk om gedetailleerder de structuur en het gedrag van een systeem te beschrijven en meer invulling te geven aan de interactie tussen het systeem en zijn omgeving. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Composite-structure-diagrammen.
 • Component-diagrammen.
 • Action model.
 • Activity-diagrammen.
 • Interaction-diagrammen.
 • State machines.
 • Deployment-diagrammen.
 • Profiles.

Programmeren in C#

Je krijgt met deze module kennis van en inzicht in de verschillende aspecten van programmeren in C#. Na afloop van de module weet je feilloos je weg te vinden in de ontwikkeltool Visual Studio. Je leert Windows Presentation Foundation applicaties te bouwen (zoals console, Windows desktop, StoreApp en Universal Device).

Na afloop van de module kunt u:

 • de functies van Visual Studio gebruiken
 • een definitie geven van de C#-programmastructuren en kunt u deze toepassen
 • zelfgedefinieerde C# (data)types, klassen hiërarchieën en strings gebruiken om complexere oplossingen te programmeren
 • invoervalidatie, debug- en analysevaardigheden, performance en de encryptiemogelijkheden van C# gebruiken
 • de toegang tot externe data vanuit C# toepassen

JAVA Programmeren

In de module Java programmeren leer je de objectgeoriënteerde programmeertaal Java kennen. Deze programmeertaal is niet meer weg te denken in de moderne wereld. Java werkt platformonafhankelijk omdat dezelfde bytecode op verschillende Virtual-machines draait. Dit unieke kenmerk van Java is de sleutel tot succes. Java is een zogenaamde objectgeoriënteerde OO taal en beschrijft alles zoals in het dagelijks leven. Je hebt objecten, deze beschikken over eigenschappen ofwel variabelen en kunnen acties verrichten. Dat maakt Java een zeer toegankelijke programmeertaal. Via de eenvoudige syntax voor flow-control, loops en arrays maak je kennis met OO (object oriëntatie)-concepten in Java syntax. Denk hierbij aan classes, grafische interfaces en inheritance. Onderwerpen die tijdens de opleiding aan bod komen, zijn: Java operators en beslissingsconstructies, arrays, herhalingslussen, methods, encapsulation, inheritance en exceptions.

Project- en samenwerkingsmethodieken

Deze module behandelt twee veelgebruikte methodieken: Agile Scrum en DevOps.

Agile Scrum wordt steeds vaker gebruikt in de softwareontwikkeling. Kenmerkend daarbij is het inbouwen van herhaalde stappen en het continu plannen testen en evalueren. Een flexibele methode die makkelijk aanpasbaar is. Agile heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een zeer belangrijke standaard voor projectmanagement bij vele organisaties in binnen- en buitenland.

DevOps legt de nadruk op de samenwerking en communicatie tussen softwareontwikkelaars en andere IT-professionals. DevOps is gericht op de totstandbrenging van een (communicatie-)cultuur en omgeving waar de bouw, het testen en het vrijgeven van de software snel kan gebeuren, in hoge frequentie en met grotere betrouwbaarheid. Het automatiseren van het proces van software delivery en infrastructurele veranderingen speelt hierbij een grote rol.

iEXA ICT Building and Implementing

Deze module sluit aan bij het competentiegebied ’run’ uit het e-CF. Daarbij is aandacht voor de beheeronderwerpen user support, change support, service delivery en problem management. Deze onderwerpen zijn zeer relevant voor ICT’ers die zich willen bekwamen in softwareontwikkeling, in de technische structuur of in servicemanagement. Bijvoorbeeld in een functie als technisch specialist, softwareontwikkelaar of security specialist.

iEXA Application Design and Development

Deze module staat uitgebreid stil bij het ontwerpen en ontwikkelen van applicaties. Daarbij worden alle fasen doorlopen. Van het inventariseren en analyseren van wensen tot het testen en documenteren van een applicatie. Onderwerpen die aan bod komen, zijn o.a. ontwikkelmethoden, programmeertalen, databases en de mobiele technologie.

PHP en MySQL

Deze module behandelt professionele technieken en biedt technologische verdieping op het gebied van dynamische webpagina’s. Onderwerpen die aan bod komen, zijn:

 • Waarom PHP en MySQL.
 • Server-side webscripting.
 • Beginnen met PHP.
 • PHP toevoegen aan HTML.
 • Syntaxis en variabelen.
 • Controle en functies.
 • Informatie uitwisselen tussen pagina's.
 • Strings. Arrays en array functies.
 • Getallen.
 • Oplossingen voor Basisproblemen.
 • Een database kiezen voor PHP.
 • SQL tutorial.
 • MySQL-databasebeheer.
 • PHP/MySQL functies.
 • Queries in tabellen weergeven.
 • Formulieren opbouwen vanuit queries.
 • PHP / MySQL efficiëntie.
 • Oplossingen voor PHP / MySQL problemen.
 • Sessies, cookies en http.
 • Configuratie. Exception en foutafhandeling.
 • E-mail.
 • Weblogs.
 • Authenticatie van gebruikers.
 • Statische HTML sites converteren.

HTML/CSS

De module HTML 5 en CSS 3 is zeer praktijkgericht. We kijken eerst naar het verleden en de toekomst van HTML om een beeld te krijgen van de ontwikkeling naar deze nieuwe standaard. Daarna komen alle nieuwe eigenschappen van de taal aan bod. Je leert HTML-pagina’s met de nieuwe standaard opbouwen (nieuwe tags en attributen). Daarnaast komt CSS 3 aan bod en alle nieuwe eigenschappen van deze taal. Vervolgens ga je zelf aan de slag. De multimediale tutorials geven daarbij duidelijke uitleg en instructies.

Prototypes maken, theorie en praktijk

Deze module staat stil bij de vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig werkende prototypes te maken. Je leert een eenvoudig prototype te maken en prototypes te testen. Daarbij komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: het proces en de principes van prototyping, soorten prototyping en de waarde van prototyping.

ISTQB Foundation & ISTQB Agile Tester Extension

In deze module doorloop je twee certificeringstrainingen: ISTQB Foundation en ISTQB Certified Tester, Foundation Level – Agile Tester.

De module behandelt het testen van informatiesystemen. Daarbij is o.a. aandacht voor het belang van teksten, het testen in relatie tot systeemontwikkeling en de fundamenten van een gestructureerd testproces. Alle fasen van het testproject komen aan bod. Ook wordt ingegaan op een aantal testtechnieken.

Na afronding ben je in staat om op een effectieve manier deel uit te maken van een Agile team.

Inclusief vakliteratuur

Alle benodigde vakliteratuur is inbegrepen bij het collegegeld. Je hoeft zelf geen boeken meer aan te schaffen.

Grote belangstelling voor IPMA-D certificering
"Een IPMA-D certificering is heel waardevol voor je cv"
Richard Weber

Managing director/owner Key Result


Lees het interview
"Een IPMA-D certificering is heel waardevol voor je cv"
Richard Weber

Managing director/owner Key Result

Lees het interview

Examens en diploma

Examens

Alle modules van de opleiding worden afgesloten met een praktijkopdracht of een examen. Dat kan een flexibel LOI Hogeschool-examen zijn of een extern examen, zoals de iEXA-examens (ICT-Professional exams powered by EXIN and Associatie) of examens van partners als Cisco en Microsoft. Een flexibel examen betekent dat het examen iedere werkdag kan worden afgelegd op 16 verschillende locaties in Nederland. Je kunt dus meteen examen doen wanneer je er klaar voor bent, dat scheelt een hoop tijd. Je legt het examen digitaal af, waardoor ook de uitslag snel bekend is. Kijk voor meer informatie over de examenkosten bij Studieduur en kosten.

Examen doen waar en wanneer je wilt

Steeds meer examens zijn flexibel. Dat betekent dat ze iedere werkdag kunnen worden afgelegd op 16 verschillende locaties in Nederland. Je kunt dus meteen examen doen wanneer je er klaar voor bent, dat scheelt een hoop tijd. Je legt het examen digitaal af. En heb je een keer een examen niet gehaald, dan kun je alsnog snel slagen voor een herexamen.

iEXA-examens

De examens worden afgenomen onder de naam iEXA® (ICT-Professional exams powered by de Associatie). Onafhankelijk, kwalitatief hoogstaand en herkenbaar voor het IT-werkveld. De iEXA®-examens sluiten naadloos aan op de behoefte van de arbeidsmarkt en worden afgesloten met certificaten die nationaal én internationaal herkenbaar zijn.

Diploma en vervolgopleiding

Na afronding zijn er diverse vervolgopleidingen mogelijk. Zo is de bacheloropleiding HBO Software developer een logische vervolgopleiding. Iedere module uit dit HBO-programma die met succes is afgerond, geeft recht op een certificaat. Met een behaald certificaat kun je vrijstelling aanvragen voor de inhoudelijk overeenkomende module binnen de bacheloropleiding. De verantwoordelijke examencommissie besluit hierover. Voor dit HBO-programma gaat het in totaal om ongeveer 70 studiepunten (EC). 

Houd er wel rekening mee dat het diploma van dit korte HBO-programma niet automatisch recht geeft op toelating tot de bachelor. Je dient voor toelating tot de bachelor te voldoen aan de vooropleidingseisen en eventuele aanvullende eisen die hiervoor gelden. 

Mogelijke vervolgopleidingen

Wil je na deze opleiding verder studeren? Dan is de bacheloropleiding HBO Informatica, uitstroomprofiel Software Engineering een logische vervolgopleiding.

De kwaliteitsgarantie van LOI Hogeschool

Je studeert om iets te bereiken. Dan wil je wel zeker weten dat je een opleiding volgt van hoge kwaliteit. Bij LOI Hogeschool krijg je die garantie. Kwaliteit staat bij al onze opleidingen voorop. Niet voor niets heeft LOI Hogeschool als enige particuliere opleider, naast de NVAO-accreditatie van alle individuele bacheloropleidingen, het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg. Bovendien zijn aan LOI Hogeschool verschillende lectoren verbonden. Zij onderhouden een (internationaal) kennisnetwerk zodat de opleiding gegarandeerd aansluit bij de nationale én internationale arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

NVAO Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Startdatum en locaties

Startdatum en locaties

Schrijf nu in via het inschrijfformulier en start wanneer je wilt. Doe het dus vandaag nog! Bij een thuisstudie kun je elke datum kiezen. Bij een klassikale opleiding is er keuze uit een aantal startdata en locaties. Dagbijeenkomsten vinden altijd op vrijdag of zaterdag plaats van 9:30 tot 16:30 uur, avondbijeenkomsten op dinsdag- of donderdagavond van 19:00 tot 22:00 uur.

Wanneer voor het eerstvolgende startmoment bekend is op welke locatie en dag de opleiding definitief start, staat dit vermeld op deze pagina. Vaak kun je je dan ook nog steeds voor andere locaties en dagen aanmelden.

Klassikaal studeren

Eerstvolgende startmoment:

Maart 2020

Eerste bijeenkomst:

Eind maart 2020

Aantal bijeenkomsten dagopleiding:

24

Aantal bijeenkomsten avondopleiding:

48

Plaats:

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Nederland

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Thuis studeren

De opleiding past zich volledig aan jouw leven aan. Starten kan wanneer je wilt. Je bepaalt zelf waar je de opleiding volgt, op welk moment je studeert en hoe lang. Daarbij sta je er nooit alleen voor. Je hebt een eigen docent die via de online leeromgeving altijd snel bereikbaar is.

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode
Klassikaal of thuis studeren, aan jou de keuze

Heb je graag een extra stok achter de deur en wil je medestudenten en docenten ontmoeten in de klas? Kies dan voor onze klassikale methode. Hierin is het beste van klassikaal onderwijs en thuisstudie verenigd tot het meest effectieve onderwijs dat je kunt krijgen.
Wil je liever volledig flexibel zijn en hecht je minder waarde aan het klassikale aspect? Kies dan voor onze efficiënte thuisstudie methode. Hierbij ben je 100% flexibel om de opleiding te volgen waar en wanneer je maar wilt, terwijl je toch een eigen docent hebt die je begeleidt en op elk moment vragen kunt stellen.

  Klassikaal studeren Thuis studeren
Vaste structuur van bijeenkomsten
In een kleine groep met docent en medestudenten
Volledig flexibel in studieplek en -tijden
Goed te combineren met werk en privé
Begeleiding door ervaren docenten
Online leeromgeving met effectieve studietools
Klassikaal studeren bij de LOI: met houvast én flexibiliteit

Bij LOI Klassikaal studeer je met alle houvast en alle flexibiliteit waar een druk leven om vraagt. De bijeenkomsten zijn te volgen op locaties door heel Nederland en zorgen voor een vast studieritme. Daarnaast krijg je online begeleiding op elk moment en kun je je studietijd naast de bijeenkomsten zelf indelen wanneer het jou uitkomt.

 • Om de 3 weken een klassikale bijeenkomst.
 • Kies uit een avond-, vrijdag- of zaterdagopleiding.
 • Kleine groepen onder leiding van topdocenten.
 • Gerichte training van competenties, boeiende presentaties en (business)cases.
 • Persoonlijke aanpak met inbreng van en toetsing aan de eigen werkpraktijk.
Thuis studeren bij de LOI: zelfstandig maar zeker niet alleen
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site.Tot slot krijg je bij de opleiding slimme online studietools voor effectieve, extra ondersteuning. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Maximale flexibiliteit

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad en bij de meeste opleidingen een slimme kennistrainer. Bij steeds meer opleidingen kun je via LOI Campus online hoorcolleges volgen of zelfs deelnemen aan live webcolleges.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding
Topdocenten uit de praktijk

De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring die de klassikale bijeenkomsten verzorgen én je via internet ook persoonlijk begeleiden in de tussenliggende weken. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Klassikale bijeenkomsten in kleine groepen

Bij de klassikale bijeenkomsten ontmoet je om de drie weken je medestudenten en docenten in de klas. Er wordt lesgegeven in kleine groepen en er wordt gewerkt aan verdieping van kennis en versterking van vaardigheden. Tijdens de inspirerende bijeenkomsten is er veel ruimte voor oefening en vragen. Er wordt onder andere aandacht besteed aan discussies met medestudenten, boeiende presentaties, (business)cases en training van competenties. De docent daagt je uit het beste uit jezelf te halen en biedt veel ruimte voor toetsing aan de eigen werksituatie. Theorie en praktijk worden optimaal geïntegreerd.

Studeren bij LOI Hogeschool, zo werkt het

Studieduur en kosten

Studieduur

Een opleiding van LOI Hogeschool is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. Bij LOI Hogeschool studeer je in je eigen tempo. Afhankelijk van werkervaring, eerder behaalde diploma’s en de tijd die je in de opleiding steekt, kan een thuisstudie sneller worden afgerond.

Studieduur: 18 maanden

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij alle LOI-opleidingen mag je langer over de opleiding doen, tot maximaal tweemaal de vermelde studieduur (met een minimum van 12 maanden). Je behoudt recht op online persoonlijke begeleiding door deskundige docenten en toegang tot alle (online) studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Een belangrijk verschil met andere opleiders!

Kosten

Collegegeld

Het collegegeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Het collegegeld kan per maand of in één keer (met 3% korting) worden betaald.

Collegegeld thuisstudie : 18 x € 249,00
Collegegeld klassikaal : 18 x € 379,00
Inschrijfkosten en dossiervorming : € 75,00 (éénmalig)

Het collegegeld is inclusief:

 • Alle benodigde vakliteratuur.
 • Begeleiding van start tot diploma.
 • Toegang tot de online leeromgeving.
 • Langer studeren, zonder extra kosten (tot twee keer de aanbevolen studieduur).

Examenkosten

Het examengeld voor deze opleiding bedraagt € 59,00 per maand. Hiervoor mag ieder examen dat via LOI Hogeschool wordt afgenomen één keer worden afgelegd.

Verlaag je studiekosten

Er zijn diverse (fiscale) regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 700,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.148,00
Examenkosten € 1.068,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 1.107,80 - € 1.468,17*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.046,40
Examenkosten € 708,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 561,89 - € 744,68*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 990,00
Examenkosten € 149,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 332,01 - € 440,06*

*Per jaar, gebaseerd op de huidige belastingschalen (37% of 50%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

De voordelen:

 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Incompany, klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Regel het direct online of neem contact op via 071 545 1234. Schrijf je nu in en start binnenkort.

Collegegeld thuisstudie
18 x € 249,00
Collegegeld klassikaal
18 x € 379,00
Studieduur
18 maanden
Type
Kort HBO-programma
Diploma
LOI Hogeschool
Onderdeel van
HBO-bachelor Software Engineering
Inschrijven met Levenlanglerenkrediet?

Wil je gebruikmaken van het Levenlanglerenkrediet? Schrijf je dan telefonisch in via (071) 545 12 34. Je ontvangt van LOI Hogeschool een collegegeldverklaring die je kunt gebruiken bij het aanvragen van het krediet bij DUO. Zorg dat je een startdatum kiest die in de toekomst ligt, in verband met de verwerkingstijd van je aanvraag. We raden je aan om als startdatum te kiezen voor de eerste van de maand die volgt op de eerstvolgende volledige kalendermaand. Wanneer je je bijvoorbeeld inschrijft op 17 augustus, kies dan voor 1 oktober als startdatum.

Wanneer je gebruik wilt maken van het Levenlanglerenkrediet, moet je wel voldoen aan de toelatingseisen die gelden voor de bacheloropleiding waar het korte HBO-programma deel van uitmaakt. Dit betekent dat je moet beschikken over een HAVO-, VWO- of MBO 4-diploma. Meer informatie over het Levenlanglerenkrediet vind je hier.

14 dagen vrijblijvend op proef

Het is mogelijk om de opleiding 14 kalenderdagen vrijblijvend uit te proberen. Verder ga je nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien zijn er geen tussentijdse prijswijzigingen.

Nog dagen! Laatste dag! Laatste kans!
ASUS Chromebook- actie. Schrijf nu in!

Schrijf je vóór 6 maart in voor deze opleiding en ontvang een ASUS Chromebook t.w.v. € 349,- voor maar € 89,-. Met de ASUS Chromebook werk je in de cloud en worden je bestanden automatisch opgeslagen en beveiligd. Met zijn snelle prestaties, lange batterijduur en stevige behuizing is hij ideaal voor studie, werk én voor onderweg.

Meer over deze actie

Je opleiding 14 dagen op proef

Een opleiding is een belangrijke investering in je toekomst. Dat maakt het besluit om in te schrijven voor een opleiding soms ook zo lastig. Geen zorgen! Bij de LOI loop je geen enkel risico wanneer je inschrijft voor een opleiding. Je kunt je opleiding 14 dagen geheel vrijblijvend uitproberen.

Zo werkt het

Na inschrijving ontvang je het lesmateriaal thuis. Je kunt dan gewoon aan de slag en je ziet wat je gaat leren. Als de opleiding toch niet bij je blijkt te passen, om wat voor reden dan ook, dan kun je de opleiding kosteloos annuleren. Alleen de kosten voor het terugsturen van het lesmateriaal zijn voor jouw rekening.

Vragen? Bel ons!

Wil je met ons overleggen over je studiekeuze, voordat je je inschrijft? Of heb je nog vragen over een opleiding? Bel ons. Wij helpen je graag!

Telefonische bereikbaarheid
Maandag t/m donderdag: 09:00 - 20:00
Vrijdag: 09:00 - 18:00