Effectief coachen en communiceren met NLP

Vakgebied

Effectief coachen en communiceren met NLP

Zeer praktijkgerichte cursus Neurolinguïstisch programmeren (NLP) voor training, coaching en communicatieverbetering.

In het kort

In het kort

Zeer praktijkgerichte cursus Neurolinguïstisch programmeren (NLP) voor training, coaching en communicatieverbetering.

Lesgeld klassikaal
5 x € 169,00
Studieduur
5 maanden
Diploma
LOI-diploma
Benodigde vooropleiding
Geen

Neurolinguïstisch programmeren (NLP) is een methodiek voor training, coaching en communicatieverbetering. Ben je geïnteresseerd in een cursus NLP? En wil je NLP-technieken kunnen inzetten bij het effectief coachen van en communiceren met mensen in je (werk)omgeving? Dan is de praktijkgerichte cursus Effectief coachen en communiceren met NLP een aanrader.

Na het volgen van deze klassikale cursus heb je een goed beeld van neurolinguïstisch programmeren. Bovendien kun je de bijbehorende NLP-technieken inzetten om effectiever te coachen en communiceren. Je zult een gesprekspartner beter doorzien en in staat zijn om meer invloed uit te oefenen op het gesprek. Ook zul je beter begrijpen hoe je zelf communiceert en in staat zijn om je eigen communicatie af te stemmen op de gesprekspartner en het gewenste doel.

Daarom kies je voor de cursus Effectief coachen en communiceren met NLP

 • Zeer praktijkgerichte cursus NLP.
 • Inclusief online hoorcolleges.
 • Ontwikkeld in samenwerking met Sirius Commitment en daarom goede doorstroommogelijkheden naar hun post-HBO.

Doelgroep en toelating

Doelgroep

Deze cursus in NLP is bestemd voor iedereen die beroepsmatig of privé meer wil bereiken door effectiever te communiceren m.b.v. NLP-technieken. Zo is de opleiding o.a. interessant voor managers, leidinggevenden en andere professionals die regelmatig overleg voeren, presentaties geven, onderhandelen of verkopen. De cursus is ook een aanrader voor trainers, counselors, therapeuten en coaches die kennis over en vaardigheid in de NLP-technieken willen opdoen. Natuurlijk kun je de cursus ook volgen uit pure interesse in NLP. 

Vooropleiding

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist. Wel gaan we er van uit dat je minimaal over een MBO werk- en denkniveau beschikt.

De cursus

Inhoud van de cursus Effectief coachen en communiceren met NLP

De cursus Effectief coachen en communiceren met NLP is zeer praktijkgericht. Naast een duidelijke uitleg over wat NLP inhoudt, wordt aan de hand van voorbeelden en oefeningen duidelijk gemaakt wat NLP kan betekenen.

Meer over de inhoud

De cursus bestaat uit de volgende onderdelen.

Introductie effectief communiceren met NLP

Hoe komt het dat we dingen doen zoals we die doen? En hoe kunnen we hier op een positieve manier invloed op uitoefenen? Dit hoofdstuk biedt een kennismaking met NLP en laat zien hoe NLP-technieken er voor kunnen zorgen dat gestelde doelen worden bereikt. Daarnaast komen de ontstaansgeschiedenis en de basisuitgangspunten van NLP aan bod.

Bij NLP draait het om de subjectieve ervaring. Je ontdekt hoe ervaringen m.b.t. communicatie opnieuw georganiseerd kunnen worden. Niet werkbare patronen en overtuigingen kunnen worden omgebogen naar vaardigheden die wél werken. Communicatie speelt daarbij een essentiële rol.

Doelen stellen en communiceren

Voordat je met NLP aan de slag kunt gaan, is het belangrijk om een doel te stellen. Wat is de gewenste situatie? Je leert aan welke voorwaarden een doel moet voldoen om kans van slagen te hebben. Bij het behalen van doelen speelt communicatie (zowel met anderen als met jezelf) een grote rol. Dit hoofdstuk behandelt verschillende vaardigheden op het gebied van communicatie. Hoe neemt iemand bijvoorbeeld informatie tot zich? Ook ontdek je je eigen voorkeursstijl om informatie te verwerken. Daarnaast is er uitgebreid aandacht voor de kracht van waarneming en de rol van het onbewuste daarbij. Je zult zien dat je sterk beïnvloed wordt door je lichaamstaal en door wat je tegen jezelf zegt. Wie zich hiervan bewust is, kan hier veranderingen in aanbrengen om het gewenste doel te bereiken.

De kracht van verbale en non-verbale communicatie

Dit hoofdstuk brengt de kracht van taal in kaart. Daarbij het zowel om de verbale als de non-verbale aspecten. Hoe kun je extra informatie verkrijgen door beter te luisteren naar iemands woordkeus en lichaamstaal? Wie zich hier van bewust is, heeft meer mogelijkheden in een gesprek te luisteren naar en aan te sluiten bij zijn gesprekspartner. Het is een krachtige manier om rapport (de zgn. ‘klik’) op te bouwen en zo meer invloed uit te oefenen op het gesprek.

Metaprogramma’s

Metaprogramma’s bepalen hoe informatie door het brein wordt toegevoegd, verwerkt en gesorteerd. Ze beïnvloeden iemands perceptie van de wereld en hebben een grote invloed op motivatie en onbewust gedrag (denken, voelen en doen). Stelt iemand zich in een situatie bijvoorbeeld proactief of juist reactief op? Dit hoofdstuk laat je kennismaken met verschillende metaprogramma’s. Hoe herken je ze? Wat zijn de valkuilen en ontwikkelpunten? Je leert iemands gedrag herkennen, begrijpen, voorspellen en beïnvloeden.

De kracht van vragen stellen

Met het stellen van vragen kun je een gesprek beïnvloeden, conflicten voorkomen en oplossen. Dit hoofdstuk leert je de bijbehorende technieken. Zo ontdek je bijvoorbeeld hoe je door de juiste vragen te stellen verborgen informatie naar boven kunt halen.

De kracht van taal

Dit hoofdstuk behandelt verschillende technieken waarbij taal wordt ingezet om doelen te bereiken. Zo is er bijvoorbeeld aandacht voor het Milton Model, chuncken, upchuncken, herkaderen, associatie/dissociatie, metaforen en tijdslijnen. Stuk voor stuk technieken die een boodschap meegeven aan het onbewuste en de kracht hebben om nieuwe inzichten te laten ontstaan, emoties te helen en nieuwe ervaringen op te doen.

Emoties en gedrag

Emotie en gedrag zijn nauw met elkaar verbonden. Gedrag wordt immers bepaald door achterliggende emoties en drijfveren. Wie inzicht heeft in hoe gedrag ontstaat, kan dit dan ook met de juiste technieken beïnvloeden. Onderwerpen in dit hoofdstuk zijn o.a. basisemoties, emotie en motivatie, emotie en cultuur, emotie en sekse en de zes menselijke drijfveren

Hulpbronnen

In de voorliggende hoofdstukken is al ingegaan op het beïnvloeden van emoties bij jezelf of bij een ander. Maar hoe doe je dat? Dit hoofdstuk behandelt de verschillende hulpbronnen die iedereen in zich heeft. Zo is er aandacht voor modelleren, outside en inside modelling, ankeren, ankertechnieken, TOTE, natuurlijk leiderschap, communicatiestrategieën bevorderende en belemmerende overtuigingen, het ontstaan van een overtuiging volgens RET en het 5-staps creatieproces.

Conflicthantering

Dit deel behandelt het omgaan met conflicten. Hoe kun je met behulp van NLP-technieken conflicten voorkomen of oplossen? Onderwerpen zijn o.a. transactionele analyse, ego-posities en transacties, de dramadriehoek, interne conflicten, communiceren met delen, waving dualities, herkaderen, waarden, de wardentheorie van Rokeach en waardenhiërarchie.

Strategieën

Strategie bepaalt voor een belangrijk deel ons gedrag. Hoe nemen we beslissingen en gaat dit met of zonder conflicten? In dit hoofdstuk wordt o.a. ingegaan op de vormvoorwaarden voor een goede strategie, vragen om een strategie in kaart te brengen, beslissingsstrategie, motivatiestrategie, spellingsstrategie, leerstrategie en de Disney Creativity strategie.

Samenvatting

In het laatste hoofdstuk wordt alle opgedane kennis nog eens in bondige vorm herhaald. Zo krijg je en duidelijk overzicht van de mogelijkheden die NLP je biedt.

Inclusief bijeenkomsten

De cursus is inclusief vijf klassikale bijeenkomsten. Hier kun je de opgedane vaardigheden oefenen door ze in de praktijk te brengen. De dagen worden verzorgd door ervaren trainers, geselecteerd door Sirius Commitment.

Examens en diploma

Examen

De cursus wordt afgesloten met een praktijkopdracht. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

Diploma en vervolgopleiding

Als je deze opdracht succesvol hebt afgerond en de bijeenkomsten hebt bijgewoond, ontvang je het LOI-diploma Effectief coachen en communiceren met NLP. Wie verder wil studeren, kiest bijvoorbeeld voor de HBO-bachelor Management of het korte HBO-programma Human Resource Management (HRM). Ook starten als ZZP’er of Zelfstandig life coach zijn interessante opleidingen om als zelfstandige een praktijk op te starten.

Vraag een studieverklaring aan

Is er geen examen aan de cursus verbonden, maar wil je wel een bewijs van de behaalde resultaten? Wanneer je alle opdrachten ter beoordeling hebt ingestuurd, kun je een studieverklaring aanvragen. Hierop staan de gevolgde cursus en de behaalde resultaten. De kosten voor een verklaring bedragen € 25,-.

De kwaliteitsgarantie van de LOI

Bij alle LOI-opleidingen staat de kwaliteit voorop. Alle volledige MBO- en HBO-opleidingen van de LOI zijn door de minister van OCW erkend dan wel aangewezen op grond van de WEB en de WHW. De kwaliteit van de opleidingen en studiebegeleiding staan continu onder controle van professionals uit de praktijk. Ook werken we nauw samen met brancheorganisaties en exameninstanties. Zo weet je zeker dat je opleiding aansluit op de wensen van de arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

Alle bacheloropleidingen van LOI Hogeschool zijn NVAO-geaccrediteerd. Daarnaast heeft LOI Hogeschool het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg.

Startdatum en locaties

Startdatum en locaties

Schrijf nu in via het inschrijfformulier en start op de door jou gekozen startdatum. Doe het dus vandaag nog! Er is keuze uit een aantal startdata en locaties. Dagbijeenkomsten vinden altijd op vrijdag of zaterdag plaats van 9:30 tot 16:30 uur, avondbijeenkomsten op dinsdag- of donderdagavond van 19:00 tot 22:00 uur.

Wanneer voor het eerstvolgende startmoment bekend is op welke locatie en dag de opleiding definitief start, staat dit vermeld op deze pagina. Vaak kun je je dan ook nog steeds voor andere locaties en dagen aanmelden.

Klassikaal studeren

Eerstvolgende startmoment:

Maart 2020

Eerste bijeenkomst:

Eind maart 2020

Aantal bijeenkomsten dagopleiding:

5

Aantal bijeenkomsten avondopleiding:

10

Plaats:

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Groningen

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Nederland

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Groningen

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Alle opleidingen van de LOI worden regelmatig herzien om te blijven aansluiten bij de actuele wensen van de arbeidsmarkt. Afhankelijk van je gekozen startdatum kan het dan ook voorkomen dat de inhoud van de opleiding afwijkt van de hierboven beschreven inhoud. Je volgt altijd het meest actuele klassikale programma.

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode
Klassikaal studeren bij de LOI: met houvast én flexibiliteit

Wil je een klassikale opleiding volgen, maar heb je ook een baan en druk privéleven?
De klassikale opleidingen van de LOI zijn dankzij de flexibele opzet en efficiënte aanpak prima te combineren en bereiden je gericht voor op examens en de praktijk.

 • Met keuze uit dag, avond- en zaterdagprogramma’s past de opleiding in elke agenda.
 • De klassikale bijeenkomsten om de 2 tot 3 weken zorgen voor een vast studieritme.
 • Er wordt gewerkt in kleine groepen onder leiding van topdocenten uit de praktijk.
 • Persoonlijke benadering met veel ruimte voor inbreng van de eigen werksituatie.
 • Gerichte training van competenties, boeiende presentaties en cases.
 • De docent is ook tussentijds bereikbaar voor vragen.
Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad en een slimme kennistrainer. Bij steeds meer opleidingen kun je via LOI Campus online hoorcolleges volgen of zelfs live webcolleges.

Professionele begeleiding
Topdocenten uit de praktijk

De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring die de klassikale bijeenkomsten verzorgen én je via internet ook persoonlijk begeleiden in de tussenliggende weken. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Klassikale bijeenkomsten in kleine groepen

Bij de klassikale bijeenkomsten ontmoet je om de drie weken je medestudenten en docenten in de klas. Er wordt lesgegeven in kleine groepen en er wordt gewerkt aan verdieping van kennis en versterking van vaardigheden. Tijdens de inspirerende bijeenkomsten is er veel ruimte voor oefening en vragen. Er wordt onder andere aandacht besteed aan discussies met medestudenten, boeiende presentaties, (business)cases en training van competenties. De docent daagt je uit het beste uit jezelf te halen en biedt veel ruimte voor toetsing aan de eigen werksituatie. Theorie en praktijk worden optimaal geïntegreerd.

Studieduur en kosten

Studieduur

Een opleiding van de LOI is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. Op basis van de vermelde studieduur kun je uitgaan van ongeveer 8 uur studie per week.

Studieduur: 5 maanden

Hoeveel tijd kost mijn studie

Je bepaalt zelf hoeveel uur je per week aan de opleiding besteedt. Als gemiddelde kun je uitgaan van ongeveer 8 uur studie per week. Afhankelijk van de beschikbare tijd en je ervaring kan dit meer of minder zijn. Is het druk op het werk of in je privésituatie, of heb je tijdelijk juist meer tijd te besteden? Geen probleem! De studie past zich aan jou aan. We gaan we er van uit dat je voorbereid naar de bijeenkomsten komt.

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij alle LOI-opleidingen mag je langer over de opleiding doen, tot maximaal tweemaal de vermelde studieduur (met een minimum van 12 maanden). Je behoudt recht op online persoonlijke begeleiding door deskundige docenten en toegang tot alle (online) studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Een belangrijk verschil met andere opleiders!

Studietijd halveren? Dat kan!

Door het flexibele karakter van de thuisstudies, kunnen deze tot wel 2x zo snel afgerond worden. Wil je vaart maken en heb je meer tijd per week beschikbaar? De opleiding past zich aan jou aan in plaats van andersom. De lesstof, de docent, de leeromgeving, alles is beschikbaar om versneld je einddoel te halen. Het omgekeerde geldt trouwens ook. Heb je (tijdelijk) minder tijd beschikbaar, dan mag je langer over je studie doen.

Kosten

Lesgeld

Het lesgeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Het lesgeld kan per maand of in één keer (met 3% korting) worden betaald.

Lesgeld klassikaal : 5 x € 169,00
Inschrijfkosten
: € 29,50 (éénmalig)

Het lesgeld is inclusief:

 • Al het benodigde lesmateriaal.
 • Begeleiding door ervaren docenten.
 • Toegang tot de online leeromgeving.
 • Langer studeren, zonder extra kosten (tot twee keer de aanbevolen studieduur).
Verlaag je studiekosten

Er zijn diverse (fiscale) regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 700,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.148,00
Examenkosten € 1.068,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 1.107,80 - € 1.468,17*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.046,40
Examenkosten € 708,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 561,89 - € 744,68*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 990,00
Examenkosten € 149,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 332,01 - € 440,06*

*Per jaar, gebaseerd op de huidige belastingschalen (37% of 50%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

De voordelen:

 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Incompany, klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Regel het direct online of neem contact op via 071 545 1234. Schrijf je nu in en start binnenkort.

Nog dagen! Laatste dag! Tot 6 mrt
BladCadeau t.w.v. € 50,- bij inschrijving

Schrijf je vóór 6 maart in voor deze opleiding en ontvang een tijdschriftenbon van € 50,- voor een abonnement naar keuze. Het abonnement stopt automatisch na afloop, je zit dus nergens aan vast.

Meer over deze actie

Vragen? Bel ons.

Telefonische bereikbaarheid
Maandag t/m donderdag: 09:00 - 20:00
Vrijdag: 09:00 - 18:00

Wil je liever een afspraak maken?

Maak een afspraak voor een gratis studieadviesgesprek op een dag en tijdstip naar keuze. Kies voor een telefonisch gesprek of voor een adviesgesprek bij ons in Leiderdorp. Onze studieadviseurs staan voor je klaar!

Maak een afspraak