HBO Financieel advies particulieren

Vakgebied

HBO Financieel advies particulieren

Je leert financieel advies geven aan particulieren en behaalt vier beroepskwalificaties: Adviseur Basis, Adviseur Consumptief krediet, Adviseur Hypothecair krediet en Adviseur Vermogen.

In het kort

In het kort

Je leert financieel advies geven aan particulieren en behaalt vier beroepskwalificaties: Adviseur Basis, Adviseur Consumptief krediet, Adviseur Hypothecair krediet en Adviseur Vermogen.

Collegegeld thuisstudie
5 x € 259,00
Studieduur
5 maanden
Type
Kort HBO-programma
Diploma
LOI Hogeschool
Onderdeel van
HBO-bachelor Financial Services Management

De Wet op het financieel toezicht (Wft) eist dat financieel dienstverleners altijd over actuele vakbekwaamheid moeten beschikken. Om werkzaam te mogen zijn als adviseur consumptief krediet, adviseur hypothecair krediet of adviseur vermogen ben je daarom verplicht om de benodigde diploma’s in je bezit te hebben. Met de korte opleiding HBO Financieel advies particulieren behaal je vier van deze veelgevraagde Wft beroepskwalificaties: Adviseur Basis, Adviseur Consumptief krediet, Adviseur Hypothecair krediet en Adviseur Vermogen.

Na afloop van deze opleiding kun je samen met de klant een realistische inschatting van de situatie en risico’s maken. Je kunt de klant adviseren over het te lenen bedrag, prognoses maken van het vermogen dat hij op kan bouwen om zo ook de lening weer af te lossen, risico’s inventariseren en vaststellen welke risico’s acceptabel zijn en welke verzekerd moeten worden. Bovendien ben je in staat op professionele wijze leningaanvragen af te wijzen indien de risico’s voor de klant en de geldverstrekker te groot worden.

Tijdens deze praktijkgerichte opleiding doe je niet alleen een stevige theoretische basis op, maar leer je ook verder te kijken vanuit de psychologische aspecten in beslissingstrajecten. Je past de opgedane kennis meteen toe in realistische praktijksituaties voor een optimaal leerrendement.

Daarom kies je voor de opleiding HBO Financieel advies particulieren

 • In korte korte tijd aantoonbare kennis van financieel advies op HBO-niveau.
 • Behaal direct vier veelgevraagde Wft-diploma’s.
 • Veelgevraagde kennis, waardevolle toevoeging op je cv .
 • Inclusief alle benodigde vakliteratuur, geen extra kosten.
 • Begeleiding door professionals met veel ervaring in de praktijk.
 • Geen vooropleiding vereist.
 • Biedt mogelijkheid tot vrijstelling bij de volledige bacheloropleiding Financial Services Management.

CDFD

Wat is een kort HBO-programma?

Wil je wel kennis op HBO-niveau opdoen, maar geen vierjarige opleiding volgen? Dan is een kort HBO-programma de ideale keuze. In korte tijd verdiep je je gericht in een onderwerp en behaal je een waardevol diploma van LOI Hogeschool.

Een kort HBO-programma bestaat uit één of meerdere modules uit een volledige bacheloropleiding. Je profiteert dan ook van dezelfde kwaliteit. En wil je later alsnog de bachelor volgen? Dan kun je het diploma inbrengen om vrijstelling aan te vragen voor de inhoudelijk overeenkomende module(s).

Doelgroep en toelating

Doelgroep en beroep

De korte opleiding HBO Financieel advies particulieren is een aanrader voor iedereen die een functie in de financiële dienstverlening ambieert en zich daarbij wil richten op kredietverlening en vermogen. Bijvoorbeeld in een functie als financieel adviseur bij een bank of adviseur hypothecair krediet en levensverzekeringen bij een assurantie-tussenpersoon of een hypotheekadvieskantoor. Ook wie al in de financiële dienstverlening werkt en zijn/haar vakkennis wil updaten of aanvullen, brengt zijn/haar kennis met deze opleiding in korte tijd op HBO-niveau.

Met deze opleiding worden de benodigde Wft-diploma’s behaald om werkzaam te mogen zijn als adviseur consumptief krediet, adviseur hypothecair krediet of adviseur vermogen. De modules zijn afgestemd op de deskundigheidseisen die de Wet op het financieel toezicht (Wft) stelt en bereiden gedegen voor op de examens.

Vooropleiding

Voor het volgen van deze opleiding is geen specifieke vooropleiding vereist. Wel is een vooropleiding op HAVO/MBO-niveau gewenst.

Nieuw!
Voor iedereen die wil doorgroeien

Het gloednieuwe &door! magazine staat boordevol verhalen uit het werkveld, nieuws over branches, arbeidsmarkt en banen van de toekomst, leuke columns en andere inspirerende artikelen die je helpen richting te geven aan je carrière.

Vraag nu gratis aan


Nieuw!
Voor iedereen die wil doorgroeien

Het gloednieuwe &door! magazine staat boordevol verhalen uit het werkveld, nieuws over branches, arbeidsmarkt en banen van de toekomst, leuke columns en andere inspirerende artikelen die je helpen richting te geven aan je carrière.

Vraag nu gratis aan

De opleiding

Inhoud van de opleiding HBO Financieel advies particulieren

De opleiding HBO Financieel advies particulieren biedt brede kennis voor financieel adviseurs. De modules zijn afgestemd op de deskundigheidseisen die de Wet op het financieel toezicht (Wft) stelt en bereiden gedegen voor op de examens. Je doet niet alleen een stevige theoretische basis op, maar leert ook verder te kijken vanuit de psychologische aspecten in beslissingstrajecten. Daarmee heb je een streepje voor ten opzichte van mensen die alleen de Wft-diploma’s in hun bezit hebben. Na het afronden van dit deelprogramma ben je goed inzetbaar in diverse functies op MBO+-niveau binnen de financiële dienstverlening.

De opleiding HBO Financieel advies particulieren bestaat uit de volgende modules:

Wft Basisdekundigheid

De module Wft Basisdeskundigheid voldoet aan de basiseisen die de wet aan financieel dienstverleners stelt. Het gaat hierbij om kennis, vaardigheden en competenties om een klant te kunnen informeren en doorverwijzen en het aangaan van de financiële relatie. Daarnaast om het beheren van de relatie en het verlenen van service. De module leidt op tot de door het ministerie van Financiën erkende basiskwalificatie Adviseur Basis en wordt afgesloten met het examen Wft Basis bij een exameninstituut dat erkend is door het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD).

Wft Basisdeskundigheid verdieping

In deze module wordt de kennis uit Wft Basisdeskundigheid verdiept, zodat u de contouren van een financieel plan neer kunt zetten. De module gaat dieper in op het geven van financieel advies, beleggingen en de inrichting van een financieel plan. De module wordt afgesloten met een praktijkopdracht.

Psychologie van klantrelaties

De wetgeving en het toezicht op de financiële dienstverlening richt zich de laatste jaren steeds meer op de zorgplicht voor consumenten en het geven van adviezen die passen bij het geen de klant ook werkelijk nodig heeft. Beslissingen van klanten worden echter niet volledig rationeel genomen op basis van inhoudeiljke informatie en kennis en de adviseur moet hier rekening mee houden. Deze module is gericht op het verschaffen van inzicht in psychische factoren, die een rol spelen bij het nemen van (zakelijke en financiële) beslissingen door klanten.

Wft Consumptief krediet

De module Wft Consumptief krediet geeft een verdieping van de kennis opgedaan bij Wft Basisdeskundigheid en is noodzakelijk om te kunnen adviseren over (doorlopende) kredieten en persoonlijke leningen. In deze module leer je om klanten advies te geven over de mogelijkheden om krediet aan te vragen, het kredietaanvraagproces van klanten te begeleiden, afspraken te maken over de financiering van het krediet en de administratie van het kredietverleningsproces uit te voeren of te begeleiden. De module wordt afgesloten met het examen Wft Consumptief krediet bij een exameninstituut dat erkend is door het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD). Samen met de module Wft Basis leidt deze module tevens op tot de door het ministerie van Financiën erkende beroepskwalificatie Adviseur Consumptief krediet.

Wft Vermogen

Deze module biedt de deskundigheid die nodig is om klantencontacten te hebben op het gebied van levens- en vermogensverzekeringen. Je leert de cliëntsituatie te inventariseren en analyseren, risicoanalyses op te stellen ten behoeve van het advies en een passende oplossing te adviseren en te beheren. De module wordt afgesloten met het examen Wft Vermogen bij een exameninstituut dat erkend is door het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD). Samen met de module Wft Basis leidt deze module tevens op tot de door het ministerie van Financiën erkende beroepskwalificatie Adviseur Vermogen.

Wft Hypothecair krediet

In deze module leer je het hypotheekadvies en de hypothecaire kredietverlening aan particulieren in ruime zin en de juridische en fiscale aspecten die hiermee samenhangen. Je leert de cliëntsituatie te inventariseren en analyseren, risicoanalyses op te stellen ten behoeve van het advies en een passende oplossing te adviseren en te beheren. De module wordt afgesloten met het examen Wft Hypothecair krediet bij een exameninstituut dat erkend is door het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD). Samen met de modules Wft Basis en Wft Vermogen leidt deze module tevens op tot de door het ministerie van Financiën erkende beroepskwalificatie Adviseur Hypothecair krediet.

Inclusief vakliteratuur

Al het lesmateriaal is inbegrepen bij het collegegeld. Je hoeft zelf geen boeken aan te schaffen en hebt meteen alles in huis om van je studie een succes te maken.

Examens en diploma

Examens

De meeste modules worden afgerond met een flexibel examen. Dat betekent dat het examen iedere werkdag kan worden afgelegd op 16 locaties door heel Nederland. Daarnaast worden een aantal modules afgesloten met met een casus waarbij je een aantal opdrachten maakt. Hierin laat je zien dat je de opgedane kennis kunt toepassen in een realistische praktijksituatie en de gemaakte keuzes theoretisch kunt onderbouwen. Je kunt deze opdrachten gewoon thuis maken wanneer jij er aan toe bent .

Let op: De examens worden afgelegd via het examenbureau van LOI Hogeschool of afgenomen door een CDFD erkend exameninstituut. Bij iedere module wordt duidelijk aangegeven waar het examen wordt afgenomen.

Kijk voor de examenkosten bij Studieduur en kosten.

Diploma en vervolgopleiding

Succesvolle afronding van dit korte HBO-programma geeft recht op het diploma HBO Financieel advies - particulieren van LOI Hogeschool. Een waardevol diploma met een hoge waarde op de arbeidsmarkt! Het diploma kan bij doorstroming naar de volledige bacheloropleiding worden ingebracht om vrijstelling aan te vragen voor de gevolgde modules, mits deze inhoudelijk overeenkomen. Naast het diploma van LOI Hogeschool ontvang je voor de Wft-modules een branchediploma van het CDFD.

Mogelijke vervolgopleidingen

Na afronding zijn er diverse vervolgopleidingen mogelijk. Zo is de bacheloropleiding HBO Financial Services Management een logische vervolgopleiding. Het behaalde diploma kan vaak worden ingebracht om vrijstelling aan te vragen voor de inhoudelijk overeenkomende modules. Voor dit HBO-programma gaat het in totaal om ongeveer 25 studiepunten (EC ).

Houd er wel rekening mee dat het diploma van dit korte HBO-programma niet automatisch recht geeft op toelating tot de bachelor. Je dient voor toelating tot de bachelor te voldoen aan de desbetreffende vooropleidingseisen.

De kwaliteitsgarantie van LOI Hogeschool

Je studeert om iets te bereiken. Dan wil je wel zeker weten dat je een opleiding volgt van hoge kwaliteit. Bij LOI Hogeschool krijg je die garantie. Kwaliteit staat bij al onze opleidingen voorop. Niet voor niets heeft LOI Hogeschool als enige particuliere opleider, naast de NVAO-accreditatie van alle individuele bacheloropleidingen, het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg. Bovendien zijn aan LOI Hogeschool verschillende lectoren verbonden. Zij onderhouden een (internationaal) kennisnetwerk zodat de opleiding gegarandeerd aansluit bij de nationale én internationale arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

NVAO Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode
Thuisstudie: zelfstandig maar zeker niet alleen

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Maximale flexibiliteit
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad en bij de meeste opleidingen een slimme kennistrainer. Bij steeds meer opleidingen kun je via LOI Campus online hoorcolleges volgen of zelfs deelnemen aan live webcolleges.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding
Alle begeleiding die je nodig hebt

Een opleiding volgen doe je niet alleen. Daarom krijg je altijd online begeleiding. De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring in het vakgebied van je opleiding, die je van start tot eindstreep begeleiden. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Studeren bij LOI Hogeschool, zo werkt het

Studieduur en kosten

Studieduur

Een opleiding van LOI Hogeschool is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. Bij LOI Hogeschool studeer je in je eigen tempo. Afhankelijk van werkervaring, eerder behaalde diploma’s en de tijd die je in de opleiding steekt, kan deze opleiding sneller worden afgerond.

Studieduur: 5 maanden

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij alle LOI-opleidingen mag je langer over de opleiding doen, tot maximaal tweemaal de vermelde studieduur (met een minimum van 12 maanden). Je behoudt recht op persoonlijke begeleiding door deskundige docenten en toegang tot alle online studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Een belangrijk verschil met andere opleiders!

Kosten

Collegegeld

Het collegegeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Het collegegeld kan per maand of in één keer (met 3% korting) worden betaald.

Collegegeld thuisstudie : 5 x € 259,00
Inschrijfkosten en dossiervorming : € 75,00 (éénmalig)

Het collegegeld is inclusief:

 • Alle benodigde vakliteratuur.
 • Begeleiding van start tot diploma.
 • Toegang tot de online leeromgeving.
 • Langer studeren, zonder extra kosten (tot twee keer de aanbevolen studieduur).

Examenkosten

Het totale examengeld voor de examens bedraagt ongeveer € 590,-. Voor de praktijkopdrachten wordt geen examengeld in rekening gebracht.

Verlaag je studiekosten

Er zijn diverse (fiscale) regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 700,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.148,00
Examenkosten € 1.068,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 1.108,00 - € 1.468,00*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.046,40
Examenkosten € 708,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 562,00 - € 745,00*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 990,00
Examenkosten € 149,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 332,00 - € 440,00*

*Per jaar, gebaseerd op de belastingschalen voor belastingjaar 2020 (37% of 50%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

De voordelen:

 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Incompany, klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Regel het direct online of neem contact op via 071 545 1234. Schrijf je nu in en start binnenkort.

Collegegeld thuisstudie
5 x € 259,00
Studieduur
5 maanden
Type
Kort HBO-programma
Diploma
LOI Hogeschool
Onderdeel van
HBO-bachelor Financial Services Management

Het is mogelijk om de opleiding 14 kalenderdagen vrijblijvend uit te proberen. Verder ga je nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien zijn er geen tussentijdse prijswijzigingen.

Nog dagen! Laatste dag! Tot 24 april
ASUS Chromebook- actie. Schrijf nu in!

Schrijf je vóór 24 april in voor deze opleiding en ontvang een ASUS Chromebook t.w.v. € 349,- voor maar € 89,-. Met de ASUS Chromebook werk je in de cloud en worden je bestanden automatisch opgeslagen en beveiligd. Met zijn snelle prestaties, lange batterijduur en stevige behuizing is hij ideaal voor studie, werk én voor onderweg.

Meer over deze actie

Je opleiding 14 dagen op proef

Een opleiding is een belangrijke investering in je toekomst. Dat maakt het besluit om in te schrijven voor een opleiding soms ook zo lastig. Geen zorgen! Bij de LOI loop je geen enkel risico wanneer je inschrijft voor een opleiding. Je kunt je opleiding 14 dagen geheel vrijblijvend uitproberen.

Zo werkt het

Na inschrijving ontvang je het lesmateriaal thuis. Je kunt dan gewoon aan de slag en je ziet wat je gaat leren. Als de opleiding toch niet bij je blijkt te passen, om wat voor reden dan ook, dan kun je de opleiding kosteloos annuleren. Alleen de kosten voor het terugsturen van het lesmateriaal zijn voor jouw rekening.

Vragen? Bel ons!

Wil je met ons overleggen over je studiekeuze, voordat je je inschrijft? Of heb je nog vragen over een opleiding? Bel ons. Wij helpen je graag!

Telefonische bereikbaarheid
Maandag t/m donderdag: 09:00 - 20:00
Vrijdag: 09:00 - 18:00