HBO Financieel adviseur (Wft)

Vakgebied

HBO Financieel adviseur (Wft)

Behaal met dit korte HBO-programma in één keer zes Wft beroepskwalificaties. Met deze kwalificaties ben je bevoegd om te adviseren in een breed scala van financiële diensten.

In het kort

In het kort

Behaal met dit korte HBO-programma in één keer zes Wft beroepskwalificaties. Met deze kwalificaties ben je bevoegd om te adviseren in een breed scala van financiële diensten.

Collegegeld thuisstudie
6 x € 219,00
Studieduur
6 maanden
Type
Kort HBO-programma
Diploma
LOI Hogeschool
Onderdeel van
HBO-bachelor Financial Services Management

Een goede adviseur financiële diensten weet niet alleen precies hoe de producten die hij/zij adviseert in elkaar zitten, maar ook hoe vastgesteld kan worden welke producten de klant nodig heeft op basis van het individuele risicoprofiel. Wie in de financiële dienstverlening wil werken, dient dan ook te voldoen aan de vakbekwaamheidseisen. Sinds 1 januari 2014 geldt daarvoor het beroepskwalificatiebouwwerk.

Ben je financieel adviseur of wil je dat worden? Dan geldt er een Wft-diplomaplicht. Een consument moet er immers op kunnen vertrouwen dat je over de actuele kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om een passend advies te kunnen geven. Met de opleiding HBO Financieel adviseur (Wft) behaal je maar liefst zes Wft beroepskwalificaties. Na afronding van dit korte HBO-programma heb je de kwalificaties Adviseur Basis, Adviseur Consumptief krediet, Adviseur Schadeverzekering particulier, Adviseur Vermogen, Adviseur Schadeverzekering zakelijk en Adviseur Hypothecair krediet. Met deze kwalificaties ben je bevoegd om te adviseren in een breed scala van financiële diensten.

Daarom kies je voor de opleiding HBO Financieel adviseur (Wft)

 • Na afloop ben je in het bezit van zes Wft beroepskwalificaties.
 • Veelgevraagd door werkgevers.
 • Zeer waardevolle toevoeging op je cv.
 • Nu starten = snel een waardevol diploma op zak.
 • Flexibel via thuisstudie, goed te combineren met een baan.
 • Inclusief vakliteratuur, geen extra kosten.
 • Begeleiding door professionals met veel ervaring in de praktijk.
 • Geen vooropleiding vereist.
Wat is een kort HBO-programma?

Wil je wel kennis op HBO-niveau opdoen, maar geen vierjarige opleiding volgen? Dan is een kort HBO-programma de ideale keuze. In korte tijd verdiep je je gericht in een onderwerp en behaal je een waardevol diploma van LOI Hogeschool.

Een kort HBO-programma bestaat uit één of meerdere modules uit een volledige bacheloropleiding. Je profiteert dan ook van dezelfde kwaliteit. En wil je later alsnog de bachelor volgen? Dan kun je het diploma inbrengen om vrijstelling aan te vragen voor de inhoudelijk overeenkomende module(s).

Doelgroep en toelating

Doelgroep en beroep

De Wet op het financieel toezicht (Wft) eist dat adviserende klantmedewerkers altijd over actuele vakbekwaamheid beschikken en in het bezit zijn van de voorgeschreven Wft-diploma’s. De korte HBO-opleiding Financieel adviseur (Wft) van LOI Hogeschool is dan ook bestemd voor iedereen die in de financiële dienstverlening werkzaam is of wil zijn en daarbij een brede adviesbevoegdheid nodig heeft. Bijvoorbeeld in een functie als adviseur bij een assurantie-tussenpersoon of hypotheekadvieskantoor of als financieel adviseur bij een bank.

Meer over de doelgroep

Met deze opleiding worden de benodigde Wft-diploma’s behaald om werkzaam te mogen zijn als adviseur consumptief krediet, adviseur hypothecair krediet of adviseur vermogen. De modules zijn afgestemd op de deskundigheidseisen die de Wet op het financieel toezicht (Wft) stelt en bereiden gedegen voor op de examens.

Daarnaast is de opleiding Financieel adviseur (Wft) interessant voor wie een HBO-bacheloropleiding of Associate degree wil volgen, maar zich niet meteen voor de volledige opleiding in wil schrijven. Met dit korte HBO-programma worden gericht een aantal vakdiploma’s behaald. Deze bieden recht op vrijstelling voor de gelijknamige modules bij doorstroming naar de HBO-bacheloropleiding Financial Services Management (FSM) of de Associate degree opleiding FSM, specialisatie financieel advies van LOI Hogeschool.

Vooropleiding

Voor het volgen van deze opleiding is geen specifieke vooropleiding vereist. Wel is een vooropleiding op HAVO/MBO-niveau gewenst.

Nieuw!
Voor iedereen die wil doorgroeien

Het gloednieuwe &door! magazine staat boordevol verhalen uit het werkveld, nieuws over branches, arbeidsmarkt en banen van de toekomst, leuke columns en andere inspirerende artikelen die je helpen richting te geven aan je carrière.

Vraag nu gratis aan

Nieuw!
Voor iedereen die wil doorgroeien

Het gloednieuwe &door! magazine staat boordevol verhalen uit het werkveld, nieuws over branches, arbeidsmarkt en banen van de toekomst, leuke columns en andere inspirerende artikelen die je helpen richting te geven aan je carrière.

Vraag nu gratis aan

De opleiding

Inhoud van de opleiding HBO Financieel adviseur (Wft)

De opleiding HBO Financieel adviseur (Wft) biedt brede kennis op het gebied van financiële dienstverlening. De modules zijn afgestemd op de deskundigheidseisen die de Wet op het financieel toezicht stelt en bereiden goed voor op de examens. Je doet niet alleen een stevige theoretische basis op, maar ook benodigde vaardigheden. Na het afronden van deze leergang ben je goed inzetbaar in diverse functies op MBO+-niveau binnen de financiële dienstverlening.

Meer over de inhoud

De opleiding bestaat uit de volgende modules.

Wft Basisdeskundigheid

De module Wft Basisdeskundigheid voldoet aan de basiseisen die de wet aan financieel dienstverleners stelt. Het gaat hierbij om kennis, vaardigheden en competenties om een klant te kunnen informeren en doorverwijzen en het aangaan van de financiële relatie. Daarnaast om het beheren van de relatie en het verlenen van service. De module leidt op tot het door het ministerie van Financiën erkende basiskwalificatie Adviseur Basis en wordt afgesloten met het examen Wft Basis bij een exameninstituut dat erkend is door het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD).

Wft Basisdeskundigheid verdieping

In deze module wordt de kennis uit Wft Basisdeskundigheid verdiept, zodat je de contouren van een financieel plan neer kunt zetten. De module gaat dieper in op het geven van financieel advies, beleggingen en de inrichting van een financieel plan. De module wordt afgesloten met een praktijkopdracht.

Wft Consumptief krediet

De module Wft Consumptief krediet geeft een verdieping van de kennis opgedaan bij Wft Basisdeskundigheid en is noodzakelijk om te kunnen adviseren over (doorlopende) kredieten en persoonlijke leningen. In deze module leer je om klanten advies te geven over de mogelijkheden om krediet aan te vragen, het kredietaanvraagproces van klanten te begeleiden, afspraken te maken over de financiering van het krediet en de administratie van het kredietverleningsproces uit te voeren of te begeleiden. De module wordt afgesloten met het examen Wft Consumptief krediet bij een exameninstituut dat erkend is door het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD). Samen met de module Wft Basis leidt deze module tevens op tot de door het ministerie van Financiën erkende beroepskwalificatie Adviseur Consumptief krediet.

Wft Vermogen

Deze module biedt de deskundigheid die nodig is om klantencontacten te hebben op het gebied van levens- en vermogensverzekeringen. Je leert de cliëntsituatie te inventariseren en analyseren, risicoanalyses op te stellen ten behoeve van het advies en een passende oplossing te adviseren en te beheren. De module wordt afgesloten met het examen Wft Vermogen bij een exameninstituut dat erkend is door het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD). Samen met de module Wft Basis leidt deze module tevens op tot de door het ministerie van Financiën erkende beroepskwalificatie Adviseur Vermogen.

Wft Hypothecair krediet

In deze module leer je het hypotheekadvies en de hypothecaire kredietverlening aan particulieren in ruime zin en de juridische en fiscale aspecten die hiermee samenhangen. Je leert de cliëntsituatie te inventariseren en analyseren, risicoanalyses op te stellen ten behoeve van het advies en een passende oplossing te adviseren en te beheren. De module wordt afgesloten met het examen Wft Hypothecair krediet bij een exameninstituut dat erkend is door het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD). Samen met de modules Wft Basis en Wft Vermogen leidt deze module tevens op tot de door het ministerie van Financiën erkende beroepskwalificatie Adviseur Hypothecair krediet.

Wft Schadeverzekeringen particulier

Deze module gaat over het werkgebied van de adviseur schadeverzekeringen voor de particuliere markt: van inventarisatie en analyse van de cliëntsituatie tot advisering, beheer en schadebehandeling van schadeverzekeringsproducten. De module is noodzakelijk om schadeverzekeringen in een particuliere omgeving te kunnen adviseren en verkopen. De module wordt afgesloten met het examen Wft Schadeverzekeringen particulier bij een exameninstituut dat erkend is door het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD). Samen met de module Wft Basis leidt de module tevens op tot de door het ministerie van Financiën erkende beroepskwalificatie Adviseur Schadeverzekering particulier.

Wft Schadeverzekeringen zakelijk

De module Wft Schadeverzekeringen zakelijk is noodzakelijk om schadeverzekeringen in een zakelijke omgeving te kunnen adviseren en verkopen. Het werkgebied van de adviseur schadeverzekeringen voor de zakelijke markt omvat inventarisatie en analyse van de cliëntsituatie tot advisering, beheer en schadebehandeling van schadeverzekeringsproducten. De module wordt afgesloten met het examen Wft Schadeverzekeringen zakelijk bij een exameninstituut dat erkend is door het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD).

Samen met de modules Wft Basis en Wft Schadeverzekeringen particulier leidt de module tevens op tot het door het ministerie van Financiën erkende beroepskwalificatie Adviseur Schadeverzekering zakelijk.

Inclusief vakliteratuur

Al het lesmateriaal is inbegrepen bij het collegegeld. Je hoeft zelf geen boeken aan te schaffen en hebt meteen alles in huis om van je studie een succes te maken.

Examens en diploma

Examens

De opleiding wordt afgerond met een zes examens (afgenomen door een CDFD erkend exameninstituut) en een praktijkopdracht. De praktijkopdracht bestaat uit een open boekexamen dat je thuis aflegt en opstuurt naar LOI Hogeschool. Kijk voor de examenkosten bij Studieduur en kosten.

CDFD
Diploma en vervolgopleiding

Succesvolle afronding van dit HBO-programma geeft recht op het diploma HBO Financieel adviseur (Wft) van LOI Hogeschool. Daarnaast ontvang je per Wft-module een branchediploma van het CDFD. Het uitslagbewijs van een examen kan bij doorstroming naar de volledige bacheloropleiding worden ingebracht om vrijstelling aan te vragen voor de inhoudelijk overeenkomende module.

Mogelijke vervolgopleidingen

Na afronding zijn er diverse vervolgopleidingen mogelijk. Zo zijn de bacheloropleiding HBO Financial Services Management en de Associate degree Financial Services Management logische vervolgopleidingen.

Het behaalde diploma kan vaak worden ingebracht om vrijstelling aan te vragen voor de inhoudelijk overeenkomende modules. Voor dit HBO-programma gaat het in totaal om ongeveer 25 studiepunten (EC).

Houd er wel rekening mee dat het diploma van dit korte HBO-programma niet automatisch recht geeft op toelating tot de bachelor. Je dient voor toelating tot de bachelor te voldoen aan de desbetreffende vooropleidingseisen.

De kwaliteitsgarantie van LOI Hogeschool

Je studeert om iets te bereiken. Dan wil je wel zeker weten dat je een opleiding volgt van hoge kwaliteit. Bij LOI Hogeschool krijg je die garantie. Kwaliteit staat bij al onze opleidingen voorop. Niet voor niets heeft LOI Hogeschool als enige particuliere opleider, naast de NVAO-accreditatie van alle individuele bacheloropleidingen, het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg. Bovendien zijn aan LOI Hogeschool verschillende lectoren verbonden. Zij onderhouden een (internationaal) kennisnetwerk zodat de opleiding gegarandeerd aansluit bij de nationale én internationale arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

NVAO Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode
Thuisstudie: zelfstandig maar zeker niet alleen

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Maximale flexibiliteit
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad en bij de meeste opleidingen een slimme kennistrainer. Bij steeds meer opleidingen kun je via LOI Campus online hoorcolleges volgen of zelfs deelnemen aan live webcolleges.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding
Alle begeleiding die je nodig hebt

Een opleiding volgen doe je niet alleen. Daarom krijg je altijd online begeleiding. De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring in het vakgebied van je opleiding, die je van start tot eindstreep begeleiden. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Studeren bij LOI Hogeschool, zo werkt het

Studieduur en kosten

Studieduur

Een opleiding van LOI Hogeschool is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. Bij LOI Hogeschool studeer je in je eigen tempo. Afhankelijk van werkervaring, eerder behaalde diploma’s en de tijd die je in de opleiding steekt, kan deze opleiding sneller worden afgerond.

Studieduur: 6 maanden

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij alle LOI-opleidingen mag je langer over de opleiding doen, tot maximaal tweemaal de vermelde studieduur (met een minimum van 12 maanden). Je behoudt recht op persoonlijke begeleiding door deskundige docenten en toegang tot alle online studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Een belangrijk verschil met andere opleiders!

Kosten

Collegegeld

Het collegegeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Het collegegeld kan per maand of in één keer (met 3% korting) worden betaald.

Collegegeld thuisstudie : 6 x € 219,00
Collegegeld klassikaal : 6 x 0
Inschrijfkosten en dossiervorming : € 75,00 (éénmalig)

Het collegegeld is inclusief:

 • Alle benodigde vakliteratuur.
 • Begeleiding van start tot diploma.
 • Toegang tot de online leeromgeving.
 • Langer studeren, zonder extra kosten (tot twee keer de aanbevolen studieduur).

Examenkosten

Het totale examengeld voor de examens bedraagt ongeveer € 870,-. Voor de praktijkopdracht wordt geen examengeld in rekening gebracht.

Verlaag je studiekosten

Er zijn diverse (fiscale) regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 700,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.148,00
Examenkosten € 1.068,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 1.108,00 - € 1.468,00*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.046,40
Examenkosten € 708,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 562,00 - € 745,00*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 990,00
Examenkosten € 149,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 332,00 - € 440,00*

*Per jaar, gebaseerd op de belastingschalen voor belastingjaar 2020 (37% of 50%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

De voordelen:

 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Incompany, klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Regel het direct online of neem contact op via 071 545 1234. Schrijf je nu in en start binnenkort.

Collegegeld thuisstudie
6 x € 219,00
Studieduur
6 maanden
Type
Kort HBO-programma
Diploma
LOI Hogeschool
Onderdeel van
HBO-bachelor Financial Services Management

Het is mogelijk om de opleiding 14 kalenderdagen vrijblijvend uit te proberen. Verder ga je nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien zijn er geen tussentijdse prijswijzigingen.

Nog dagen! Laatste dag! Laatste kans!
ASUS Chromebook- actie. Schrijf nu in!

Schrijf je vóór 3 april in voor deze opleiding en ontvang een ASUS Chromebook t.w.v. € 349,- voor maar € 89,-. Met de ASUS Chromebook werk je in de cloud en worden je bestanden automatisch opgeslagen en beveiligd. Met zijn snelle prestaties, lange batterijduur en stevige behuizing is hij ideaal voor studie, werk én voor onderweg.

Meer over deze actie

Je opleiding 14 dagen op proef

Een opleiding is een belangrijke investering in je toekomst. Dat maakt het besluit om in te schrijven voor een opleiding soms ook zo lastig. Geen zorgen! Bij de LOI loop je geen enkel risico wanneer je inschrijft voor een opleiding. Je kunt je opleiding 14 dagen geheel vrijblijvend uitproberen.

Zo werkt het

Na inschrijving ontvang je het lesmateriaal thuis. Je kunt dan gewoon aan de slag en je ziet wat je gaat leren. Als de opleiding toch niet bij je blijkt te passen, om wat voor reden dan ook, dan kun je de opleiding kosteloos annuleren. Alleen de kosten voor het terugsturen van het lesmateriaal zijn voor jouw rekening.

Vragen? Bel ons!

Wil je met ons overleggen over je studiekeuze, voordat je je inschrijft? Of heb je nog vragen over een opleiding? Bel ons. Wij helpen je graag!

Telefonische bereikbaarheid
Maandag t/m donderdag: 09:00 - 20:00
Vrijdag: 09:00 - 18:00