HBO-bachelor Informatica

Bachelor of Science (BSc)

 • Thuis studeren

  48 x € 169,00

 • Studielast i

  240 EC's

 • Type

  HBO-bachelor

 • Diploma

  HBO-bachelorgetuigschrift

 • Erkenningen

  NVAO, ministerie van OCW, ITK

Nog dagen!

Laatste dag!

Laatste kans!

Acer Chromebook-actie

Bij alle volledige masteropleidingen, HBO-bacheloropleidingen, Associate degrees, MBO-opleidingen en de volledige programma’s VMBO, HAVO en VWO.

Lees meer

Bij inschrijving voor deze opleiding kun je een Acer Chromebook t.w.v. € 249,- bijbestellen tegen een zeer gereduceerde prijs. De Acer Chromebook is een nieuw type computer, werkt als een notebook en kun je dus overal voor gebruiken. Een Chromebook start snel op én blijft snel, doordat alles wordt opgeslagen in de cloud. Niet voor niets wordt deze Acer Chromebook veel gebruikt voor studie en werk.
Meer over deze actie

In het kort

Carrière maken in de ICT? Kies dan voor de HBO-bachelor Informatica (brede bachelor). De propedeuse biedt een brede oriëntatie op het vakgebied. Zo kun je bepalen welke richting bij je past. Pas na de propedeuse maak je een keuze voor een van de hoofdrichtingen: Software Engineering, Bedrijfskundige Informatica of Technische Informatica. Vervolgens zul je je nog verder specialiseren door te kiezen voor een uitstroomprofiel dat aansluit bij het European e-Competence Framework (e-CF).

De brede bacheloropleiding HBO Informatica is zeer actueel en sluit aan op functieprofielen zoals deze zijn gedefinieerd in het European e-Competence Framework (e-CF). Het diploma heeft dan ook een hoge en duidelijk herkenbare waarde op de nationale en internationale arbeidsmarkt. Na afronding van de HBO-bacheloropleiding Informatica mag bovendien de titel Bachelor of Science (BS) achter je naam worden gevoerd. 

 • Geaccrediteerd door de NVAO, dus van bewezen kwaliteit.
 • Behaal een door de overheid erkend HBO-bachelorgetuigschrift.
 • Opleiding sluit volledig aan op het European e-Competence Framework, dé internationale standaard voor ICT’ers.
 • Kies pas na de propedeuse de hoofdrichting van je opleiding.

NVAO-geaccrediteerde opleidingInstellingstoets kwaliteitszorgMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

bisl logo 2international project management associationasl logo

Doelgroep en beroep

De bacheloropleiding HBO Informatica is bestemd voor iedereen die een carrière in de ICT ambieert en een diploma met een hoge en duidelijk herkenbare waarde op de internationale arbeidsmarkt wil behalen. Bovendien is deze bacheloropleiding zeer geschikt voor iedereen die al werkzaam is binnen de ICT, maar een volgende stap wil zetten in zijn of haar carrière of zich wil specialiseren in een bepaalde richting.   

Doelgroep
Ontdek de arbeidsmarkt

Afgestudeerde informatici zijn zeer gewild op de arbeidsmarkt. De perspectieven na het afronden van deze opleiding zijn dan ook zeker goed te noemen. In welke functies je terecht kunt, is afhankelijk van de gekozen hoofdrichting. Zo kun je na de richting Software Engineering terecht in functies waarbij het accent ligt op het ontwerpen, bouwen en beheren van informatiesystemen. Denk bijvoorbeeld aan een functie als IT developer, systeemanalist of testspecialist. De richting Bedrijfskundige Informatica leidt op tot functies waarin het draait om de wisselwerking tussen IT en bedrijfsprocessen, zoals junior ICT manager, junior ICT projectmanager of junior ICT kwaliteitsmanager. De richting Technische Informatica leidt op voor functies waarin je je bezighoudt met het ontwerpen, bouwen en beheren van de infrastructuur. Daarbij valt o.a. te denken aan een functie als database administrator, ICT security specialist, netwerkspecialist of technisch specialist.

In de ICT-branche wordt vanaf 2017 een groot tekort aan goed opgeleide ICT’ers verwacht. Wie nu start met een erkende bacheloropleiding zal daar zeker van profiteren. Juist aan HBO-opgeleide ICT’ers lijkt steeds meer behoefte te zijn.

Inhoud van de opleiding

De bacheloropleiding HBO Informatica is een brede bachelor. Dat betekent dat de opleiding start met een brede oriëntatie op het vakgebied. Dé manier om tijdens je studie te bepalen welke richting bij je past. In de propedeuse doe je de basisvaardigheden op die je in elke ICT-functie nodig hebt. In de hoofdfase geef je richting aan je carrière en kies je een van de drie hoofdrichtingen: Software Engineering, Bedrijfskundige Informatica of Technische Informatica. Vervolgens zul je je nog verder specialiseren door te kiezen voor een uitstroomprofiel dat aansluit bij het European e-Competence Framework (e-CF). 

De opleiding is opgebouwd uit vier delen:

 • Een brede propedeuse Informatica.
 • Een hoofdfase (richting Software Engineering, Bedrijfskundige Informatica of Technische Informatica).
 • Een vrije keuzeruimte: hier kun je je specialiseren aan de hand van een bepaald uitstroomprofiel dat aansluit bij het e-CF of kiezen voor een verbredende of verdiepende vrije invulling.
 • Een afrondende fase (stage en afstuderen).
Inhoud
European e-Competence Framework

Het European e-Compentence Framework biedt een internationale standaard voor de competenties en beroepsprofielen van ICT’ers. Steeds meer bedrijven werken met deze internationale standaard. Het e-CF is vertaald in een 'raamwerk van iEXA-examens' waarin de kern van belangrijke competenties wordt getoetst. De examens worden ook afgenomen onder de naam iEXA (ICT-Professional exams powered by EXIN and Associatie). Onafhankelijk, kwalitatief hoogstaand en herkenbaar voor het IT-werkveld. De iEXA-examens sluiten naadloos aan op de behoefte van de arbeidsmarkt en worden afgesloten met certificaten die nationaal én internationaal herkenbaar zijn.

Toegang tot MSDN-AA van Microsoft

Studenten HBO Informatica van LOI Hogeschool hebben toegang tot MSDN-AA (Microsoft Developers Network-Academic Alliance). Zo kunnen alle ontwikkeltools, besturingssystemen en serversoftware van Microsoft gratis en legaal worden gedownload en gebruikt.

Literatuurkosten

Er wordt gewerkt met gerenommeerde vakliteratuur. Houd hiervoor rekening met een uitgave van ongeveer € 700,- voor de propedeuse. Een groot deel van deze boeken kun je ook in de hoofdfase goed gebruiken. Voor de gehele hoofdfase moet je rekenen op een totale uitgave van ongeveer € 1.000,- aan vakliteratuur.

Studieprogramma

In het studieprogramma staan alle modules. De studiepunten geven een indicatie van de relatieve omvang per module. De studiepunten zijn vermeld volgens de Europese standaard (ECTS).

studieprogramma
Bekijk het studieprogramma van de propedeuse
Module EC's

Cluster 1: Bedrijfsprocessen en informatiesystemen (30 EC)

Cluster 1: Bedrijfsprocessen en informatiesystemen (30 EC)
Leeruitkomst: na afronding heb je een goed beeld van het werkveld en de mogelijkheden die je als ICT-professional hebt. Je kent de plaats en rol van ICT en bent bekend met strategie, sourcing en projectmatig werken. Ook weet je wat informatiesystemen zijn en wat de randvoorwaarden zijn. Je bent bekend met analyse, structureren en modelleren. Ook weet je hoe je systemen ontwikkelt en implementeert en weet je wat beheer en exploitatie inhouden.
Algemene beroepsoriëntatieAlgemene beroepsoriëntatie
In deze module worden algemene beroepsvaardigheden van managementfuncties aangeleerd. Je persoonlijke ontwikkeling binnen de professionele beroepsomgeving staat hierbij centraal. Wie ben je als professional en in je beroepsomgeving? Onderwerpen die aan de orde komen zijn: managementmodellen, samenwerken, controleren, concurreren, creëren en integratie.
5
iEXA Business ProcessesiEXA Business Processes
ICT is nauw verbonden met bedrijfsprocessen. In deze module worden daarom de basisprincipes van organisaties behandeld en wordt er nader ingegaan op de wisselwerking tussen ICT en de business. De laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie komen aan bod, evenals de werking van organisaties. De communicatie binnen organisaties wordt besproken en er wordt stilgestaan bij projectmatig werken en sourcing.
10
iEXA ApplicationsiEXA Applications
Informatiesystemen zijn een belangrijk onderdeel van het IT-werkveld. Iedere ICT’er met hier dan ook basiskennis van hebben. In deze module komen daarom de volgende onderwerpen aan bod: basiskennis over informatiesystemen, randvoorwaarden voor informatiesystemen, analyse, structureren en modelleren, ontwikkelen en implementeren van informatiesystemen en het beheer en exploitatie van informatiesystemen.
10
Praktijkintegratieopdracht bedrijfsprocessen en informatiesystemenPraktijkintegratieopdracht bedrijfsprocessen en informatiesystemen
In deze module pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
5

Cluster 2: Samenwerken binnen een infrastructuur (30 EC)

Cluster 2: Samenwerken binnen een infrastructuur (30 EC)
Leeruitkomst: na afronding ben je in staat om samen te werken binnen een toekomstbestendige ICT-infrastructuur. Je kunt planmatig onderzoek doen, hierover rapporteren en aanbevelingen doen. Ook beheers je project- en samenwerkingsmethodieken, zoals Agile Scrum Foundation en Devops. Daarnaast kun je technieken, onderdelen en theorieën m.b.t. effectieve communicatie inzetten en toepassen.
Inleiding onderzoek doenInleiding onderzoek doen
In deze module worden algemene onderzoeks- en informatievaardigheden geleerd. Je leert de basisvaardigheden die van toepassing zijn op alle vormen van onderzoek in het HBO-werkveld. Deze vaardigheden hebben betrekking op het verkrijgen en vergroten van onderzoekend vermogen, zoals een onderzoekende houding, het toepassen van kennis uit onderzoeken anderen en het zelf doen van onderzoek.
5
iEXA InfrastructureiEXA Infrastructure
De infrastructuur is de basis waarop informatiesystemen draaien. Iedere ICT’ er dient hier dan ook basiskennis van te hebben. In deze module wordt daarom o.a. ingegaan op de volgende onderwerpen: het infrastructureel system, netwerken, internet en datacommunicatie, het gebruik van de data-infrastructuur, beheer en exploitatie en documentatie.
10
Effectief communicerenEffectief communiceren
In deze module leer je jezelf zowel mondeling als schriftelijk correct en effectief uit te drukken en teksten begrijpen, ontwikkelen en samenvatten binnen een interculturele context.
5
Project en samenwerkingsmethodieken (Agile Scrum Foundation en Devops)Project en samenwerkingsmethodieken (Agile Scrum Foundation en Devops)
Deze module bestaat uit twee delen. Het eerste gedeelte heeft betrekking op de methode Agile Scrum. Vervolgens leer je hoe je de toepassing Devops kunt gebruiken om de samenwerking tussen ontwikkelaars en beheerders in een organisatie te bevorderen. Ook komen diverse tools die voor dit proces gebruikt kunnen worden aan bod.
5
Praktijkintegratie samenwerken aan een infrastructuurprojectPraktijkintegratie samenwerken aan een infrastructuurproject
In deze module pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
5
Totaal Propedeuse 60


Bekijk het studieprogramma van de hoofdfase richting Software Engineering
Module EC's

Cluster 3: Applicatie ontwerp (30 EC)

Cluster 3: Applicatie ontwerp (30 EC)
Leeruitkomst: je bent in staat toekomstvaste applicaties te ontwerpen en te programmeren. Zo ken je de principes en technieken van applicatieontwikkeling en kun je de bijbehorende activiteiten inzetten. Ook ben je bekend met Service Level Management en kun je overtuigende businessplannen ontwikkelen. Je kunt Product Service Planning inzetten en achitecture frameworks ontwerpen (o.a. IOS 43010, TOGAF, UML). Tot slot kun je duurzame ontwikkeling promoten met benchmarks, wetgeving, normen en richtlijnen.
iEXA PlanningiEXA Planning
Deze module gaat in op planningsonderwerpen op het gebied van ICT. Belangrijke thema’s zijn o.a. service level management, het ontwikkelen van bedrijfsplannen, product- of serviceplanning, architectuurontwerp en duurzame ontwikkeling.
10
JAVA en objectgeoriënteerd programmerenJAVA en objectgeoriënteerd programmeren
Deze module behandelt de basisprincipes van Java en objectoriëntatie. Java is een van de populairste programmeertalen. Java heet object georiënteerd omdat een programmeertaak in Java uitgevoerd wordt door objecten die met elkaar samenwerken. Het is de taak van de programmeur om de structuur en het gedrag van die objecten te beschrijven.
5
Praktijkintegratieopdracht applicatie ontwerpPraktijkintegratieopdracht applicatie ontwerp
In deze module pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
5

Cluster 4: Bouwen en managen van ICT-systemen (30 EC)

Cluster 4: Bouwen en managen van ICT-systemen (30 EC)
Leeruitkomst: je bent in staat een adviesvraagstuk op projectmatige wijze te managen met inzet van projectmanagementmethoden zoals PRINCE2®, Agile Scrum, PMBOK Guide, ISO 21500 en IPMB ICB. Ook beheers je advies- en verandermanagementtechnieken en kun je deze inzetten om componenten te integreren, oplossingen te implementeren, system engineering uit te leggen, te communiceren over de projectvoortgang en projectteamleden aan te sturen.
iEXA Building and implementingiEXA Building and implementing
In deze module leer je hoe je voor een organisatie systemen kunt ontwerpen, ontwikkelen en implementeren. Je leert deze systemen uitleggen aan (interne) klanten en leert hoe je de systemen kunt testen. Je krijgt inzicht in verschillende testsoorten en -technieken, infrastructuur, hulpmiddelen en normen. Deze module heeft betrekking op het e-CF gebied 'Build' en op een aantal daarin voorkomende competenties op e-CF niveau 3.
10
Communicatie en adviesCommunicatie en advies
Hoe zorg je ervoor dat jouw advies wordt aangenomen? In deze module wordt hier uitgebreid op ingegaan. Je leert een effectieve advieshouding aan te nemen die aansluit bij jouw persoonlijke stijl. Daarnaast wordt het adviesproces behandeld en werk je aan je presentatie.
5
iEXA Management 1: Projects, business change, risk and securityiEXA Management 1: Projects, business change, risk and security
In deze module wordt er aandacht besteed aan projectmanagement. Je leert verschillende methoden te onderscheiden en uitstekend te communiceren met teamleden en opdrachtgevers. Vervolgend wordt er ingegaan op risicomanagement, verandermanagement en informatiebeveiligingsmanagement. Je krijgt inzicht in beleid, en leert dit beleid ook uitvoeren d.m.v. specifieke technieken en maatregelen. Deze module heeft betrekking op het e-CF gebied 'Manage' en op een aantal daarin voorkomende competenties op e-CF niveau 3.
10
Praktijkintegratieopdracht bouwen en managen van ICT systemenPraktijkintegratieopdracht bouwen en managen van ICT systemen
In deze module pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
5

Cluster 5: Managen van organisatie en processen (30 EC)

Cluster 5: Managen van organisatie en processen (30 EC)
Leeruitkomst: je bent in staat onderzoek te doen naar het inrichten van de organisatie en de processen om kwalitatieve en kosten-effectieve IT-dienstverlening mogelijk te maken. Je kunt o.a. geleverde prestaties binnen afgesloten contracten evalueren en met alternatieven voor verbetering komen. Ook kun je de gebruiksondersteuning toetsen aan het Service Level Agreement en deze zo nodig verbeteren. Je verzekert de integriteit van het systeem en kunt falende componenten identificeren. Bovendien ben je goed in staat om de kennis en vaardigheden binnen de organisatie op peil te brengen.
iEXA Support and enableiEXA Support and enable
Deze module behandelt vijf onderwerpen die aansluiten bij de betreffende e-CF competenties. Allereerst wordt er aandacht besteed aan 'opleiding en training'. Je leert methodisch een training ontwikkelen en promoten. Vervolgens wordt er ingegaan op contractmanagement. Hoe wordt het proces van contractmanagement ingericht? En hoe wordt het toegepast? Ook de juridische aspecten van contractmanagement komen aan bod. Tot slot wordt er ingegaan op personeelsontwikkeling, informatie- en kennismanagement.
10
Verdieping onderzoeksvaardighedenVerdieping onderzoeksvaardigheden
Het hoofddoel van deze module is het leren van relevante onderzoeksvaardigheden binnen het ICT vakgebied. Je leert enquêtes, experimenten, interviews en observaties opzetten en uitvoeren, analyseren en rapporteren. Ook leer je toegepaste statistiek beheersen, argumentatieleer toe te passen en conclusies te trekken uit eigen onderzoek en dat van anderen.
5
iEXA Service & operationiEXA Service & operation
Deze module behandelt vier onderwerpen die aansluiten bij de betreffende e-CF competenties. Allereerst wordt er aandacht besteed aan 'gebruikersondersteuning'. Je leert om te gaan met software releases en fixes en hebt aandacht voor de gebruiker. Je leert hoe je gebruikers effectief kunt ondervragen om symptomen of problemen vast te stellen. Vervolgens wordt er ingegaan op 'ondersteunen en wijzigen'. Je leert alles over de middelen en technieken van wijzigingenbeheer en de daarmee samenhangende aspecten.
10
Praktijkintegratieopdracht managen van organisatie en processenPraktijkintegratieopdracht managen van organisatie en processen
In deze module pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
5

Cluster 6: Uitstroomvariant (30 EC)

Cluster 6: Uitstroomvariant (30 EC)
In de uistroomvariant heb je de keuze uit één van de drie minoren: Minor Test specialist, Minor Digital media specialist of de Minor Trainer.
Minor Test specialistMinor Test specialist
In deze minor komen alle aspecten van een testtraject aan de orde. Als tester ben je verantwoordelijk voor het succesvol opstarten, uitvoeren en afronden van een testtraject. Er wordt bijvoorbeeld een testplan opgesteld, risico’s worden in kaart gebracht en testbevindingen worden gerapporteerd.
30
Minor Digital media specialistMinor Digital media specialist
Deze minor behandelt zowel de creatieve als de technische kant van multimediale communicatiemiddelen. Daarbij is o.a. aandacht voor concepting, design, usability, user research, games en audio- en videomontage.
30
Minor TrainerMinor Trainer
In deze minor komen de aspecten van het trainersvak aan de orde. Van het ontwerpen van een goede training, tot het kiezen van de juiste werkvormen en het geven van de training. Ook is er uiteraard aandacht voor de rol en kwaliteiten van de trainer en het omgaan met groepen en groepsprocessen.
30

Cluster 7: Stage (30 EC)

Cluster 7: Stage (30 EC)
Leeruitkomst: je hebt geleerd de opgedane theoretische kennis toe te passen in de praktijk.
StageStage
Tijdens de stage leer je werken in de praktijk, voer je praktijkopdrachten uit en ontwikkel je belangrijke vaardigheden. Bij de start van de stage wordt een stageplan gemaakt, waarin de leerdoelen op het niveau van de algemene hbo-competenties zijn opgenomen. Tijdens de stage zijn er twee functioneringsgesprekken over de voortgang/realisatie van het stageplan. Ter afronding van de stage wordt een stageverslag geschreven.
30

Cluster 8: Innovatiemanagement (30 EC)

Cluster 8: Innovatiemanagement (30 EC)
Leeruitkomst: je kunt leidinggeven aan (leden van) ICT-teams bij het plannen, bouwen, uitvoeren, mogelijk maken en besturen van innovatieve ICT-oplossingen. Daarbij formuleer je een visie op basis van de doelstelling. Je kunt leiderschapstheorieën en managementmodellen toepassen binnen een praktijksituatie. Ook kun je effectief delegeren en anderen begeleiden. Tot slot kun je C# of C++ uitleggen en inzetten.
LeiderschapLeiderschap
In deze module wordt ingegaan op de principes van leiderschap binnen organisaties en projecten. De module geeft o.a. handvatten om zelf een betere leidinggevende te worden, hoe je succesvolle (organisatie)veranderingen kunt doorvoeren en veranderingen kunt bevorderen en aanmoedigen.
5
C++ of C# en .NET of Python (keuze uit één van deze drie modules)C++ of C# en .NET of Python (keuze uit één van deze drie modules)
In dit onderdeel van de opleiding kun je kiezen uit één van de drie programmeermodules: C++, C# en .NET of Python. In deze module leer je de programmeervaardigheden van de betreffende keuzetaal die nodig zijn voor ontwikkelaars om applicaties te maken.
5
AfstuderenAfstuderen
Met de afstudeeropdracht toon je aan dat je beschikt over hbo-bachelor niveau. De afstudeeropdracht is een praktijkonderzoek. Je gaat hierbij de geleerde theoretische kennis in de praktijk brengen.
20
Totaal Hoofdfase 180


Bekijk het studieprogramma van de hoofdfase richting Bedrijfskundige Informatica
Module EC's

Cluster 3: Management en advies (30 EC)

Cluster 3: Management en advies (30 EC)
Leeruitkomst: je kunt een adviesvraagstuk op projectmatige managen. Daarbij zet je projectmanagementmethoden in zoals PRINCE2®, Agile, Scrum, PMBOK Guide, ISO 21500 en IPMA ICB. Ook zet je advies, relatie- en verandermanagementtechnieken in.
iEXA Management 1: Projects, business change, risk and securityiEXA Management 1: Projects, business change, risk and security
In deze module wordt er aandacht besteed aan projectmanagement. Je leert verschillende methoden te onderscheiden en uitstekend te communiceren met teamleden en opdrachtgevers. Vervolgend wordt er ingegaan op risicomanagement, verandermanagement en informatiebeveiligingsmanagement. Je krijgt inzicht in beleid, en leert dit beleid ook uitvoeren d.m.v. specifieke technieken en maatregelen. Deze module heeft betrekking op het e-CF gebied 'Manage' en op een aantal daarin voorkomende competenties op e-CF niveau 3.
10
AdviserenAdviseren
Hoe zorg je ervoor dat jouw advies wordt aangenomen? In deze module wordt hier uitgebreid op ingegaan. Je leert een effectieve advieshouding aan te nemen die aansluit bij jouw persoonlijke stijl. Daarnaast wordt het adviesproces behandeld en werk je aan je presentatie.
5
iEXA Management 2: Quality, relations, processes and forecastingiEXA Management 2: Quality, relations, processes and forecasting
Het doel van deze module is inzicht te verkrijgen in een aantal verdiepende managementonderwerpen op het snijvlak tussen ICT en organisatie, te weten: ontwikkelen van prognoses, relatiemanagement, procesverbetering en ICT-kwaliteitsmanagement. Deze module heeft betrekking op het e-CF gebied ‘Manage’ en op een aantal van de daarin voorkomende competenties op e-CF niveau.
10
Praktijkintegratieopdracht ICT management en adviesPraktijkintegratieopdracht ICT management en advies
In deze module pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
5

Cluster 4: ICT-planning en projectmanagement (30 EC)

Cluster 4: ICT-planning en projectmanagement (30 EC)
Leeruitkomst: je bent in staat plannen en projecten te managen op basis van IPMA-D. Je kunt o.a. service level management inzetten, overtuigende businessplannen ontwikkelen, Product Service Planning inzetten, Architecture frameworks ontwerpen, duurzame ontwikkeling promoten, financieel management toepassen, applicaties beheren en managen binnen het ASL-framework, en business relateren aan diensten en middelen van ICT.
iEXA PlanningiEXA Planning
Het e-CF gebied ‘plan’ bevat een aantal onderwerpen op bachelor niveau. Kennis van deze onderwerpen is relevant voor elke ICT’er. Het zijn vooral basiselementen van competenties die op hoger (master) niveau verder aan bod komen. In deze module wordt ingegaan op de volgende onderwerpen: service level management, het opstellen van een ondernemingsplan en de planning van producten en services. Verder wordt ingegaan op het ontwerp van de IT architectuur en op het duurzaam ontwikkelen van IT oplossingen.
10
Financieel managementFinancieel management
In deze module krijg je kennis en inzicht op het gebied van financieel management binnen het ICT-vakgebied.
5
Application- en business information managementApplication- en business information management
In deze module doe je basiskennis en inzicht op in informatiesystemen binnen het ICT-vakgebied.
5
IPMA-DIPMA-D
Je maakt kennis met de theoretische en praktische kanten van projectmanagement volgens de IPMA-methode. Er is o.a. aandacht voor het begeleiden van projectteams, interactie, persoonlijke effectiviteit en het beheersen van aspecten als kosten, tijd en kwaliteit gedurende een project. De opleiding Projectmanagement bereidt perfect voor op het examen IPMA, niveau D.
5
Praktijkintegratieopdracht ICT-planning en projectmanagementPraktijkintegratieopdracht ICT-planning en projectmanagement
In deze module pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
5

Cluster 5: Managen van ICT in- en verkoopprocessen (30 EC)

Cluster 5: Managen van ICT in- en verkoopprocessen (30 EC)
Leeruitkomst: je leert om onderzoek te doen naar het inrichten van inkoop- en verkoopprocessen in organisaties voor het uitvoeren en mogelijk maken van kwalitatieve en kosteneffectieve ICT dienstverlening door: contractmanagement, het beoordelen en inrichten van inkoopprocessen en marketingstrategieën te bepalen.
iEXA Support and enableiEXA Support and enable
Deze module behandelt vijf onderwerpen die aansluiten bij de betreffende e-CF competenties. Allereerst wordt er aandacht besteed aan 'opleiding en training'. Je leert methodisch een training ontwikkelen en promoten. Vervolgens wordt er ingegaan op contractmanagement. Hoe wordt het proces van contractmanagement ingericht? En hoe wordt het toegepast? Ook de juridische aspecten van contractmanagement komen aan bod. Tot slot wordt er ingegaan op personeelsontwikkeling, informatie- en kennismanagement.
10
Verdieping onderzoeksvaardighedenVerdieping onderzoeksvaardigheden
Het hoofddoel van deze module is het leren van relevante onderzoeksvaardigheden binnen het ICT vakgebied. Je leert enquêtes, experimenten, interviews en observaties opzetten en uitvoeren, analyseren en rapporteren. Ook leer je toegepaste statistiek beheersen, argumentatieleer toe te passen en conclusies te trekken uit eigen onderzoek en dat van anderen.
5
iEXA Accountmanagement en digitale marketingiEXA Accountmanagement en digitale marketing
Deze module gaat in op de commerciële kant van marketing, in- en verkoop. Ook deze kant hangt sterk samen met ICT-processen. Het betreft kennis en vaardigheden die met name relevant zijn voor functies op het gebied van bedrijfskundige informatica in het algemeen en IT accountmanagement en IT inkoopmanagement in het bijzonder.
10
Praktijkintegratieopdracht Managen van ICT in- en verkoopprocessenPraktijkintegratieopdracht Managemen van ICT in- en verkoopprocessen
In deze module pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
5

Cluster 6: Uitstroomvariant (30 EC)

Cluster 6: Uitstroomvariant (30 EC)
In de uistroomvariant heb je de keuze uit één van de volgende minoren: Minor ICT en recht, Minor Security specialist, Minor Big data specialist of de Minor Trainer.
Minor ICT en rechtMinor ICT en recht
Het bedrijfsleven, particulieren en de overheid zijn steeds meer bezig met de inrichting en uitvoering van cloud computing en big data. Met als effect dat er niet alleen in technische en beveiligingssfeer vragen worden opgeworpen, maar ook in juridische zin. De juridische aspecten die hierbij komen kijken, hebben o.a. betrekking op privacy- en gegevensbescherming en op eigendomsrechten en intellectuele rechten. In deze minor staan de raakvlakken tussen deze twee vakgebieden centraal. Je leert praktijkgerichte vraagstukken oplossen rondom o.a. elektronische overeenkomsten, privacybescherming en strafrechtelijke aspecten van computergebruik.
30
Minor Security specialistMinor Security specialist
Deze minor gaat in op de informatiebeveiliging van een organisatie. Er wordt een brede basis gelegd op het gebied van ICT Security Management. De volgende onderwerpen komen aan bod: CISSP, trainingsontwerp en ontwikkeling, ICT risicomanagement, adviesvaardigheden advanced en informatie security management.
30
Minor Big data specialistMinor Big data specialist
Big Data is de toekomst. Big Data biedt organisaties een schat aan kennis en inzicht door nieuwe verbanden te vinden tussen grote hoeveelheden aan data die voor andere doelen bijeen zijn gebracht. Hiermee gaat Big Data verder dan Business Intelligence. De kennis die dit proces oplevert is vaak van grote strategische waarde. In deze minor wordt daarom een gedegen kennisbasis gelegd op het gebied van Big Data, Business Intelligence, data-analyse, data warehouses, ongestructureerde data, NoSQL en Machine learning.
30
Minor TrainerMinor Trainer
In deze minor komen de aspecten van het trainersvak aan de orde. Van het ontwerpen van een goede training, tot het kiezen van de juiste werkvormen en het geven van de training. Ook is er uiteraard aandacht voor de rol en kwaliteiten van de trainer en het omgaan met groepen en groepsprocessen.
30

Cluster 7: Stage (30 EC)

Cluster 7: Stage (30 EC)
Leeruitkomst: je hebt geleerd de opgedane theoretische kennis toe te passen in de praktijk.
StageStage
Tijdens de stage leer je werken in de praktijk, voer je praktijkopdrachten uit en ontwikkel je belangrijke vaardigheden. Bij de start van de stage wordt een stageplan gemaakt, waarin de leerdoelen op het niveau van de algemene hbo-competenties zijn opgenomen. Tijdens de stage zijn er twee functioneringsgesprekken over de voortgang/realisatie van het stageplan. Ter afronding van de stage wordt een stageverslag geschreven.
30

Cluster 8: Innovatiemanagement (30 EC)

Cluster 8: Innovatiemanagement (30 EC)
Leeruitkomst: je kunt leidinggeven aan (leden van) ICT-teams bij het plannen, bouwen, uitvoeren, mogelijk maken en besturen van innovatieve ICT-oplossingen. Daarbij formuleer je een visie op basis van de doelstelling. Je kunt leiderschapstheorieën en managementmodellen toepassen binnen een praktijksituatie. Ook kun je effectief delegeren en anderen begeleiden. Tot slot kun je C# of C++ uitleggen en inzetten.
LeiderschapLeiderschap
In deze module wordt ingegaan op de principes van leiderschap binnen organisaties en projecten. De module geeft o.a. handvatten om zelf een betere leidinggevende te worden, hoe je succesvolle (organisatie)veranderingen kunt doorvoeren en veranderingen kunt bevorderen en aanmoedigen.
5
TOGAF 9 FoundationTOGAF 9 Foundation
Deze module behandelt de begrippen en toepassing van het TOGAF framework en leert je denken als een TOGAF enterprise architect. Daarbij is zowel aandacht voor het proces (ADM) als voor de verschillende tools en guidelines.
5
AfstuderenAfstuderen
Met de afstudeeropdracht toon je aan dat je beschikt over hbo-bachelor niveau. De afstudeeropdracht is een praktijkonderzoek. Je gaat hierbij de geleerde theoretische kennis in de praktijk brengen.
20
Totaal Hoofdfase 180


Bekijk het studieprogramma van de hoofdfase richting Technische Informatica
Module EC's

Cluster 3: Plannen en ontwerpen van een netwerk infrastructuur (30 EC)

Cluster 3: Applicatie ontwerp (30 EC)
Leeruitkomst: je bent in staat een duurzame netwerk-infrastructuur te plannen en ontwerpen. Zo kun je netwerken configureren met de Windows Server, generieke systeemtaken op het Linuxplatform uitvoeren, Cisco-netwerkprotocollen toepassen en Service Level Management inzetten. Ook ben je in staat om overtuigende businessplannen te ontwikkelen en kun je Product Service Planning (zoals ISO 20000, Cobit of Lean) inzetten. Tot slot kun je architecture frameworks ontwerpen (met methoden zoals ISO 42010, TOGAF, Zachman framework, Archimate en UML) en duurzame ontwikkeling promoten met benchmarks, wetgeving, normen en richtlijnen.
Networking with Windows Server 2016Networking with Windows Server 2016
In deze module wordt fundamentele kennis opgedaan om Windows Server 2016 in te kunnen zetten en te implementeren. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: IP, Remote Access technologie en geavanceerdere technieken zoals Software Defined Networking.
5
Linux professionalLinux professional
In deze module leer je hoe je systeemtaken uit kunt voeren op een Linux-platform. Het gaat hierbij om generieke taken, die niet afhankelijk zijn van een specifieke Linux-distributie. De module bestaat uit twee onderdelen, die de volgende onderwerpen behandelen: System architecture, GNU and Unix Commands, Devices, Linux Filesystems, Filesystem Hierarchy Standard, Shells, Scripting and Data Management, User Interface and Desktops, Administrative Tasks, Essential System Services, Networking Fundamentals en Security.
5
iEXA PlanningiEXA Planning
Deze module behandelt vijf hoofdonderwerpen die aansluiten bij de betreffende e-CF competenties. Allereerst wordt er aandacht besteed aan service level management. Vervolgens leer je bedrijfsplannen ontwikkelen, is er aandacht voor product- en projectplanning en het ontwerpen van architectuur. Tenslotte wordt er ingegaan op duurzame ontwikkeling.
10
Cisco CCNACisco CCNA
De module Cisco CCNA behandelt de theorie en toepassing van netwerkprotocollen. Het implementeren en beheren van Cisco-netwerkcomponenten, zoals switches en routers wordt toegelicht. Aan bod komen switchtechnologie, virtuele LANs (VLANs), IP-routing, beheer van IP-verkeer, point-to-pointverbindingen, frame relay en ISDN. Net als het werken met Cisco IOS.
5
Praktijkintegratieopdracht plannen en ontwerpen van een netwerk infrastructuurPraktijkintegratieopdracht plannen en ontwerpen van een netwerk infrastructuur
In deze module pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
5

Cluster 4: Bouwen en managen van ICT-systemen (30 EC)

Cluster 4: Bouwen en managen van ICT-systemen (30 EC)
Leeruitkomst: je bent in staat een adviesvraagstuk op projectmatige wijze te managen met inzet van projectmanagementmethoden zoals PRINCE2®, Agile Scrum, PMBOK Guide, ISO 21500 en IPMB ICB. Ook beheers je advies- en verandermanagementtechnieken en kun je deze inzetten om componenten te integreren, oplossingen te implementeren, system engineering uit te leggen, te communiceren over de projectvoortgang en projectteamleden aan te sturen.
iEXA Building and implementingiEXA Building and implementing
In deze module leer je hoe je voor een organisatie systemen kunt ontwerpen, ontwikkelen en implementeren. Je leert deze systemen uitleggen aan (interne) klanten en leert hoe je de systemen kunt testen. Je krijgt inzicht in verschillende testsoorten en -technieken, infrastructuur, hulpmiddelen en normen. Deze module heeft betrekking op het e-CF gebied 'Build' en op een aantal daarin voorkomende competenties op e-CF niveau 3.
10
Communicatie en adviesCommunicatie en advies
Hoe zorg je ervoor dat jouw advies wordt aangenomen? In deze module wordt hier uitgebreid op ingegaan. Je leert een effectieve advieshouding aan te nemen die aansluit bij jouw persoonlijke stijl. Daarnaast wordt het adviesproces behandeld en werk je aan je presentatie.
5
iEXA Management 1: Projects, business change, risk and securityiEXA Management 1: Projects, business change, risk and security
In deze module wordt er aandacht besteed aan projectmanagement. Je leert verschillende methoden te onderscheiden en uitstekend te communiceren met teamleden en opdrachtgevers. Vervolgend wordt er ingegaan op risicomanagement, verandermanagement en informatiebeveiligingsmanagement. Je krijgt inzicht in beleid, en leert dit beleid ook uitvoeren d.m.v. specifieke technieken en maatregelen. Deze module heeft betrekking op het e-CF gebied 'Manage' en op een aantal daarin voorkomende competenties op e-CF niveau 3.
10
Praktijkintegratieopdracht bouwen en managen van ICT systemenPraktijkintegratieopdracht bouwen en managen van ICT systemen
In deze module pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
5

Cluster 5: Managen van organisatie en processen (30 EC)

Cluster 5: Managen van organisatie en processen (30 EC)
Leeruitkomst: je bent in staat onderzoek te doen naar het inrichten van de organisatie en de processen om kwalitatieve en kosten-effectieve IT-dienstverlening mogelijk te maken. Je kunt o.a. geleverde prestaties binnen afgesloten contracten evalueren en met alternatieven voor verbetering komen. Ook kun je de gebruiksondersteuning toetsen aan het Service Level Agreement en deze zo nodig verbeteren. Je verzekert de integriteit van het systeem en kunt falende componenten identificeren. Bovendien ben je goed in staat om de kennis en vaardigheden binnen de organisatie op peil te brengen.
iEXA Support and enableiEXA Support and enable
Deze module behandelt vijf onderwerpen die aansluiten bij de betreffende e-CF competenties. Allereerst wordt er aandacht besteed aan 'opleiding en training'. Je leert methodisch een training ontwikkelen en promoten. Vervolgens wordt er ingegaan op contractmanagement. Hoe wordt het proces van contractmanagement ingericht? En hoe wordt het toegepast? Ook de juridische aspecten van contractmanagement komen aan bod. Tot slot wordt er ingegaan op personeelsontwikkeling, informatie- en kennismanagement.
10
Verdieping onderzoeksvaardighedenVerdieping onderzoeksvaardigheden
Het hoofddoel van deze module is het leren van relevante onderzoeksvaardigheden binnen het ICT vakgebied. Je leert enquêtes, experimenten, interviews en observaties opzetten en uitvoeren, analyseren en rapporteren. Ook leer je toegepaste statistiek beheersen, argumentatieleer toe te passen en conclusies te trekken uit eigen onderzoek en dat van anderen.
5
iEXA Service & operationiEXA Service & operation
Deze module behandelt vier onderwerpen die aansluiten bij de betreffende e-CF competenties. Allereerst wordt er aandacht besteed aan 'gebruikersondersteuning'. Je leert om te gaan met software releases en fixes en hebt aandacht voor de gebruiker. Je leert hoe je gebruikers effectief kunt ondervragen om symptomen of problemen vast te stellen. Vervolgens wordt er ingegaan op 'ondersteunen en wijzigen'. Je leert alles over de middelen en technieken van wijzigingenbeheer en de daarmee samenhangende aspecten.
10
Praktijkintegratieopdracht managen van organisatie en processenPraktijkintegratieopdracht managen van organisatie en processen
In deze module pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
5

Cluster 6: Uitstroomvariant (30 EC)

Cluster 6: Uitstroomvariant (30 EC)
In de uistroomvariant heb je de keuze uit één van de volgende minoren: Minor MCSE cloud specialist, Minor Security specialist, Minor Big data specialist, Minor Trainer of de Minor ICT en recht.
Minor MCSE cloud specialistMinor MCSE cloud specialist
In de minor MCSE cloud specialist leer je om private cloud-computertechnologieën van Microsoft te beheren en implementeren. Je leert werken aan complexe migratie- en implementatietrajecten en gebruik te maken van de nieuwste technologieën van Microsoft.
30
Minor Security specialistMinor Security specialist
Deze minor gaat in op de informatiebeveiliging van een organisatie. Er wordt een brede basis gelegd op het gebied van ICT Security Management. De volgende onderwerpen komen aan bod: CISSP, trainingsontwerp en ontwikkeling, ICT risicomanagement, adviesvaardigheden advanced en informatie security management.
30
Minor Big data specialistMinor Big data specialist
Big Data is de toekomst. Big Data biedt organisaties een schat aan kennis en inzicht door nieuwe verbanden te vinden tussen grote hoeveelheden aan data die voor andere doelen bijeen zijn gebracht. Hiermee gaat Big Data verder dan Business Intelligence. De kennis die dit proces oplevert is vaak van grote strategische waarde. In deze minor wordt daarom een gedegen kennisbasis gelegd op het gebied van Big Data, Business Intelligence, data-analyse, data warehouses, ongestructureerde data, NoSQL en Machine learning.
30
Minor TrainerMinor Trainer
In deze minor komen de aspecten van het trainersvak aan de orde. Van het ontwerpen van een goede training, tot het kiezen van de juiste werkvormen en het geven van de training. Ook is er uiteraard aandacht voor de rol en kwaliteiten van de trainer en het omgaan met groepen en groepsprocessen.
30
Minor ICT en rechtMinor ICT en recht
Het bedrijfsleven, particulieren en de overheid zijn steeds meer bezig met de inrichting en uitvoering van cloud computing en big data. Met als effect dat er niet alleen in technische en beveiligingssfeer vragen worden opgeworpen, maar ook in juridische zin. De juridische aspecten die hierbij komen kijken, hebben o.a. betrekking op privacy- en gegevensbescherming en op eigendomsrechten en intellectuele rechten. In deze minor staan de raakvlakken tussen deze twee vakgebieden centraal. Je leert praktijkgerichte vraagstukken oplossen rondom o.a. elektronische overeenkomsten, privacybescherming en strafrechtelijke aspecten van computergebruik.
30

Cluster 7: Stage (30 EC)

Cluster 7: Stage (30 EC)
Leeruitkomst: je hebt geleerd de opgedane theoretische kennis toe te passen in de praktijk.
StageStage
Tijdens de stage leer je werken in de praktijk, voer je praktijkopdrachten uit en ontwikkel je belangrijke vaardigheden. Bij de start van de stage wordt een stageplan gemaakt, waarin de leerdoelen op het niveau van de algemene hbo-competenties zijn opgenomen. Tijdens de stage zijn er twee functioneringsgesprekken over de voortgang/realisatie van het stageplan. Ter afronding van de stage wordt een stageverslag geschreven.
30

Cluster 8: Innovatiemanagement (30 EC)

Cluster 8: Innovatiemanagement (30 EC)
Leeruitkomst: je kunt leidinggeven aan (leden van) ICT-teams bij het plannen, bouwen, uitvoeren, mogelijk maken en besturen van innovatieve ICT-oplossingen. Daarbij formuleer je een visie op basis van de doelstelling. Je kunt leiderschapstheorieën en managementmodellen toepassen binnen een praktijksituatie. Ook kun je effectief delegeren en anderen begeleiden. Tot slot kun je C# of C++ uitleggen en inzetten.
LeiderschapLeiderschap
In deze module wordt ingegaan op de principes van leiderschap binnen organisaties en projecten. De module geeft o.a. handvatten om zelf een betere leidinggevende te worden, hoe je succesvolle (organisatie)veranderingen kunt doorvoeren en veranderingen kunt bevorderen en aanmoedigen.
5
Servervirtualisatie met Hyper-VServervirtualisatie met Hyper-V
ICT-professionals staan regelmatig voor vraagstukken als: de automatiseringsomgeving van de organisatie waar je werkt is verouderd en voldoet niet meer aan de wensen voor bijvoorbeeld snelheid, beschikbaarheid en uitwijkmogelijkheden. Je moet op zoek naar een betrouwbare, energiezuinige oplossing die de kwaliteit waarborgt en flexibel is om in de toekomst verder uit te breiden. Hyper-V is de oplossing van Microsoft om een serveromgeving te virtualiseren. Met Hyper-V wordt optimaal gebruik gemaakt van de capaciteit van de servers, bespaar je kosten en vereenvoudig je het beheer van het serverpark. In deze module leer je de principes van virtualisatie en het inrichten van een bijpassende virtuele infrastructuur, zodat je deze kunt toepassen.
5
AfstuderenAfstuderen
Met de afstudeeropdracht toon je aan dat je beschikt over hbo-bachelor niveau. De afstudeeropdracht is een praktijkonderzoek. Je gaat hierbij de geleerde theoretische kennis in de praktijk brengen.
20
Totaal Hoofdfase 180


"Met een iEXA-diploma laat je nationaal én internationaal zien wat je waard bent"
Hans Mulder

Universitair onderzoeker

Lees het interview
"Met een iEXA-diploma laat je nationaal én internationaal zien wat je waard bent"
Hans Mulder

Universitair onderzoeker

Lees het interview
Stage en werkplek

De stage is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Tijdens de stage leer je werken in de praktijk, voer je praktijkopdrachten uit en ontwikkel je belangrijke vaardigheden. Sluit je huidige baan aan bij de studie? Dan kunnen werk en stage vaak worden gecombineerd. Een efficiënte manier van studeren! Tijdens de stage word je begeleid en beoordeeld door een stagedocent.

Of de werksituatie de noodzakelijke praktijkervaring kan leveren, wordt beoordeeld door onze werkplekbeoordelaars. Zij beoordelen of je jouw werkplek als stage kunt gebruiken. Kom je hiervoor niet in aanmerking, dan zul je zelf voor een alternatief stageadres moeten zorgen.

Wat is een geschikte werkplek

Werk je al in een relevante werkomgeving of werk je in een organisatie waar je de mogelijkheid krijgt de stageopdrachten op een relevante afdeling uit te voeren, dan kun je deze opdrachten in de loop van je studie op je werk uitvoeren. Heb je geen relevante werkplek, dan zul je apart stage moeten lopen.

Of je werksituatie de noodzakelijke praktijkervaring voor de door jou gekozen studie kan leveren, wordt beoordeeld door de inhoudelijke werkplekbeoordelaars.

Beoordeling tijdens de stage

Tijdens de stage beoordeelt je stagedocent onder meer het stageplan dat je hebt geschreven, de functioneringsverslagen en het uiteindelijke stageverslag. Ook vinden er telefonische verificatiegesprekken plaats met zowel jou als student als met de stagementor (degene die jou bij het bedrijf begeleidt).

Examens, portfolio en afstuderen

Elke module wordt afgerond met een examen. Aan het afleggen van examens zijn meestal kosten verbonden. Naast de examens moeten diverse praktijkopdrachten worden uitgevoerd en leg je gedurende de opleiding een digitaal portfolio aan. De opleiding als geheel wordt afgesloten met een afstudeeropdracht.

Examen
Examen doen waar en wanneer je wilt

Steeds meer examens kunnen iedere werkdag worden afgelegd op 16 verschillende locaties in Nederland. Je kunt dus meteen examen doen wanneer je er klaar voor bent, dat scheelt een hoop tijd. Je legt het examen digitaal af waardoor ook de uitslag snel bekend is. En heb je een keer een examen niet gehaald, dan kun je alsnog snel slagen voor een herexamen.

Examenkosten

Het totale examengeld bedraagt ongeveer € 2250,-.

iEXA-examens

Het European e-Compentence Framework biedt een internationale standaard voor de competenties en beroepsprofielen van ICT’ers. Steeds meer bedrijven werken met deze internationale standaard. Het e-CF is vertaald in een 'raamwerk van iEXA-examens' waarin de kern van belangrijke competenties wordt getoetst. De examens worden ook afgenomen onder de naam iEXA (ICT-Professional exams powered by EXIN and Associatie). Onafhankelijk, kwalitatief hoogstaand en herkenbaar voor het IT-werkveld. De iEXA-examens sluiten naadloos aan op de behoefte van de arbeidsmarkt en worden afgesloten met certificaten die nationaal én internationaal herkenbaar zijn.

Portfolio en afstuderen

Bij alle bacheloropleidingen leg je vanaf het begin van de studie een portfolio aan. Hierin plaats je bijvoorbeeld het resultaat van de stageopdrachten. Het doel van het portfolio is reflectie op het leerproces gedurende de gehele opleiding. Bovendien wordt met het portfolio aangetoond welke kennis en competenties je hebt verworven. Je vindt het digitaal portfolio op LOI Campus, de online leeromgeving van de LOI.

Deze HBO-bacheloropleiding wordt afgesloten met een afstudeeropdracht. De afstudeeropdracht bestaat uit een combinatie van literatuuronderzoek en empirisch onderzoek. Het is de bedoeling dat de afstudeeropdracht wordt uitgevoerd in een voor de opleiding relevante werkomgeving. Tijdens een afsluitende mondelinge zitting komen zowel het portfolio als de afstudeeropdracht aan de orde. Daarbij word je beoordeeld op je kennis, inzicht, toepassings- en reflectieniveau.

Heb je al een relevante werkplek of biedt de werkgever de mogelijkheid om de stageopdrachten en de afstudeeropdracht uit te voeren op een afdeling die met de studie te maken heeft? Dan kunnen werk en afstudeeropdracht in veel gevallen worden gecombineerd. Een slimme combinatie!

De afstudeeropdracht is de finale van de studie. Het spreekt voor zich dat je daarbij kunt rekenen op intensieve begeleiding van de docent.

Diploma

De opleiding HBO-bachelor Informatica van LOI Hogeschool is volledig erkend door het Ministerie van OCW. Bovendien heeft deze opleiding het hoogst haalbare kwaliteitsstempel voor hoger onderwijs: de NVAO-accreditatie. Na afloop wordt dan ook het officiële en internationaal erkende bachelorgetuigschrift HBO Informatica behaald. Op grond daarvan mag de titel Bachelor of Science (BSc) worden gevoerd.

Diploma
De kwaliteitsgarantie van LOI Hogeschool

Je studeert om iets te bereiken. Dan wil je wel zeker weten dat je een opleiding volgt van hoge kwaliteit. Bij LOI Hogeschool krijg je die garantie. Kwaliteit staat bij al onze opleidingen voorop. Niet voor niets heeft LOI Hogeschool, naast de NVAO-accreditatie van alle individuele bacheloropleidingen, het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg. Bovendien zijn aan LOI Hogeschool verschillende lectoren verbonden. Zij onderhouden een (internationaal) kennisnetwerk zodat de opleiding gegarandeerd aansluit bij de nationale én internationale arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

De opleidingen zijn in het CROHO geregistreerd als deeltijdopleiding Bedrijfskundige Informatica onder nummer 34404, deeltijdopleiding Informatica onder nummer 34479 en deeltijdopleiding Technische Informatica onder nummer 34475.

NVAO-geaccrediteerde opleidingInstellingstoets kwaliteitszorgMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Vervolgopleiding

Wil je hierna verder studeren? LOI Hogeschool biedt in samenwerking met de Antwerp Management School (AMS) en Hogeschool NOVI een speciaal schakelprogramma aan, waarmee studenten van de ICT-bacheloropleidingen door kunnen stromen naar twee executive masters: de Executive Master of Enterprise IT Architecture (MEITA) of de Executive Master of IT Governance and Assurance (MITGA). Na afloop mag je de titel Master of Science voeren.

Studiemethode
Thuis studeren bij de LOI: zelfstandig maar zeker niet alleen

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site.Tot slot krijg je bij de opleiding slimme online studietools voor effectieve, extra ondersteuning. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Thuis studeren
Maximale flexibiliteit
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad, een slimme kennistrainer en/of online hoorcolleges. Ook bouw je er een persoonlijk digitaal portfolio op waarmee je de ontwikkeling van je competenties inzichtelijk maakt.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding
Topdocenten uit de praktijk

De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring in het werkveld van je opleiding, die je van start tot eindstreep begeleiden. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Extra voordelen voor LOI Hogeschoolstudenten

Als student van LOI Hogeschool profiteer je van heel veel voordeel. Speciaal voor onze studenten hebben we, als aanvullende service bij de opleiding, diverse extra’s geregeld die goed van pas komen bij de studie. Zo krijg je o.a. hoge kortingen op soft- en hardware via Surfspot, heel voordelig toegang tot de digitale collecties van de Koninklijke Bibliotheek én kun je gratis Officetrainingen volgen.

Voordeel
Hoge korting op hard- en software

Studenten van LOI Hogeschool krijgen toegang tot Surfspot.nl. Surfspot is dé ICT-webwinkel waar studenten van hogescholen officiële software en andere ICT-producten tegen zeer lage prijzen kunnen aanschaffen. Je logt eenvoudig in met je studentgegevens en kunt direct hardware, software (o.a. Office en anti-viruspakketten), cursussen en gadgets bestellen. Bovendien heeft Surfspot ‘one day toppers’; dagacties met extreem veel korting.

Surfspot
50% korting op het lidmaatschap van de Koninklijke Bibliotheek

Iedere Ad- of bachelorstudent van LOI Hogeschool komt automatisch in aanmerking voor 50% studentenkorting op lidmaatschap van de Koninklijke Bibliotheek. Voor slechts € 7,50 per jaar krijg je daarmee toegang tot de volledige digitale collectie en catalogi. Zo kun je duizenden artikelen en e-tijdschriften inzien. Ook is het mogelijk om boeken en tijdschriften van de Koninklijke Bibliotheek aan te vragen en (tegen een kleine vergoeding) te laten toesturen.

Gratis Office-trainingen

Als student van LOI Hogeschool kun je via de Microsoft Imagine Academy (bereikbaar via Surfspot) gratis Office-trainingen volgen en zo (beter) leren werken met programma’s als Word, Excel en Powerpoint. Als je wilt, kun je de training vervolgens (tegen betaling) afsluiten met een officieel Microsoft-examen en zo een certificaat behalen.

Kosteloos toegang tot Legal Intelligence

Tijdens de opleiding krijg je toegang tot Legal Intelligence. Dit is dé zoekmachine voor juridische informatie. Door deze slimme zoekoplossing zoek je als student eenvoudig in openbare juridische informatie: wet- en regelgeving, rechtspraak, kamerstukken, tijdschriften en naslagwerken. Een waardevolle bron voor actuele informatie die bij je studie zeker van pas zal komen!

Toelating

Er zijn verschillende manieren om te worden toegelaten tot deze opleiding. Zo ben je toelaatbaar op grond van een HAVO-, VWO- of MBO 4-diploma. Beschik je niet over een van deze diploma’s? Dan is het mogelijk een toelatingsprogramma te volgen. Wie minimaal 21 is kan daarnaast ook kiezen voor het 21+-toelatingsexamen.

Toelatingsmogelijkheden

Wie niet over een HAVO-, VWO- of MBO4-diploma beschikt, kan toch worden toegelaten op grond van het 21+-examen of het toelatingsprogramma. 

21+ toelatingsexamen

Het 21+ toelatingsexamen wordt digitaal afgenomen op 16 locaties in Nederland. Je kunt het examen op elke werkdag afleggen. Op de dag van het examen dien je minimaal 21 jaar te zijn. Het examen bestaat uit meerkeuzevragen op het gebied van taal, rekenen en logica, en toetst of je het niveau van een HBO-bacheloropleiding aan kunt. Naar aanleiding van de uitslag van het examen krijg je een advies van de toelatingscommissie van LOI Hogeschool of je wel of niet met de opleiding van je keuze kunt starten. De kosten voor het examen bedragen € 75,-. Als je slaagt voor het examen kun je starten met een HBO-opleiding van LOI Hogeschool en wordt dit bedrag in mindering gebracht op het collegegeld. Ben je gezakt voor het examen, dan kun je een herkansing aanvragen. Klik hier om je aan te melden voor het 21+ toelatingsexamen. Op het formulier kun je aangeven op welke gewenste tijd, datum en locatie je het toelatingsexamen wilt afleggen. Het systeem zal direct op beschikbaarheid controleren en eventueel alternatieve data en tijdstippen voorstellen. Je kunt het toelatingsexamen vervolgens direct boeken en betalen via iDeal.

Wil je oefenen om je voor te bereiden op het 21+ toelatingsexamen? Er zijn op internet verschillende toetsen en tests te vinden waarmee je kunt oefenen. Voor het taal- en rekenniveau zijn op internet verschillende oefentoetsen te vinden op niveau 3F. Verder kun je door het doen van online intelligentietests inzicht en logica oefenen.

Toelatingsprogramma

Naast het afleggen van een 21+ toelatingsexamen is het ook mogelijk (wanneer je 21 jaar of ouder bent) om tot deze bacheloropleiding te worden toegelaten op grond van het korte HBO-programma Business processes (iEXA) van LOI Hogeschool. Dit HBO-programma geldt in dat geval als toelatingsprogramma voor deze bachelor. Bij doorstroming naar de volledige bacheloropleiding ontvang je bovendien vrijstelling voor de gelijknamige modules die je hebt behaald met het HBO-programma Business processes (iEXA).

Studieduur en vrijstelling

Een opleiding van LOI Hogeschool is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. De nominale studieduur bedraagt vier jaar, op basis van 240 studiepunten (EC) en een studielast van 60 studiepunten per jaar. Bij LOI Hogeschool studeer je echter in je eigen tempo. Afhankelijk van werkervaring, eerder behaalde diploma’s, de huidige werkplek en de tijd die je in de opleiding steekt, kan deze opleiding sneller worden afgerond.

Nog efficiënter studeren? Bij deze opleiding zijn een aantal standaard vrijstellingen mogelijk. Met een vrijstelling hoef je geen examen te doen voor de desbetreffende module, bespaar je studietijd en krijg je korting op het collegegeld.

Studieduur: 48 maanden

Studieduur
Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij deze opleiding mag je tot maximaal zes jaar over de studie doen. Je behoudt in die periode recht op online begeleiding en toegang tot de alle studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Je betaalt in alle gevallen slechts vier jaar collegegeld en kunt daarna nog twee jaar gratis studeren. Een belangrijk verschil met andere opleiders.

Mogelijke vrijstellingen

Denk je op grond van een ander diploma of bewijs in aanmerking te komen voor een vrijstelling voor een of meer vakken, dien dan een vrijstellingsverzoek in bij de Toetsingscommisie van LOI Hogeschool. Stuur daarbij een kopie van het desbetreffende diploma met cijferlijst, een inhoudsbeschrijving van de gevolgde vakken en een literatuurlijst mee.

Na toekenning van een vrijstelling is deze nog 8 jaar geldig. Heb je een of meer vrijstellingen, dan wordt een korting op het totale collegegeld gegeven.

Voor meer informatie over vrijstellingen, klik hier.

Vrijstelling op basis van ervaringscertificaten

Heb je door ervaring of leeractiviteiten al kennis en vaardigheden opgedaan en wil je hier een bewijs van om vrijstelling aan te kunnen vragen? Volg dan een valideringsprocedure bij een door de LOI erkend loopbaanadviesbureau (ook wel EVC bureau genoemd). Tijdens een valideringsprocedure wordt in kaart gebracht over welke kennis, vaardigheden en attitudes iemand op dat moment beschikt. Deze ‘ervaring’ wordt door een loopbaanadviesbureau beschreven in een ervaringscertificaat. Dit ervaringscertificaat laat zien welke competenties je beheerst. Je kunt het ervaringscertificaat voor verzilvering opsturen naar de Examencommissie van de LOI. Verzilvering houdt in dat op basis van het ervaringscertificaat vrijstelling verleend kan worden.

Neem voor meer informatie over het verkrijgen van ervaringscertificaten en de verzilveringsmogelijkheden binnen de opleidingsprogramma's van LOI Hogeschool contact op met onze studieadviseurs via 071- 545 1234.

LOI Hogeschool accepteert alleen ervaringscertificaten van door de LOI erkende loopbaanadvies bureaus: Bureau Sterk, VIGOR en Libereaux. Ervaringsbewijzen van andere bureaus worden pas voor verzilvering in aanmerking genomen nadat het betreffende bureau met goed gevolg een audit van LOI heeft doorlopen.

Op basis van een ervaringscertificaat is het mogelijk vrijstellingen te ontvangen voor stage en praktijkopdrachten. Het afstudeeronderzoek wordt echter niet vrijgesteld. Vrijstellingen worden bovendien alleen verleend voor gehele modules niet voor onderdelen van modules.

Collegegeld

Het totale collegegeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Er zijn diverse fiscale regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd. Het collegegeld kan per maand, per jaar (met 5% korting) of in één keer (met 5% korting) worden betaald. Geef je keuze aan bij inschrijving.

Collegegeld : 48 x € 169,-

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

De kosten voor je opleiding zijn aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting wanneer de opleiding is gericht op je (toekomstige) beroep. Zo vallen de netto studiekosten aanzienlijk lager uit! Kijk voor de exacte voorwaarden op www.belastingdienst.nl.

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Subsidieregeling Praktijkleren

Voor deze opleiding is de Subsidieregeling Praktijkleren van toepassing. Deze mag zelfs gecombineerd worden met de subsidie voor studenten. De Subsidieregeling Praktijkleren biedt werkgevers een tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van een HBO-student van een technische HBO-bacheloropleiding. De regeling heeft tot doel om werkgevers te stimuleren praktijkleerplaatsen (stageplaatsen) aan te bieden. Het maximum subsidiebedrag is € 2.700,- per student, per jaar.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Met ruim 1000 opleidingen in alle vakgebieden, flexibele studiemethodes en de mogelijkheid om de opleiding volledig toe te snijden op het bedrijf, kan worden voldaan aan iedere opleidings- of trainingsbehoefte. 

De voordelen:

 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Keuze uit klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Schrijf je in via de inschrijfbutton en je start binnenkort.

Geen langdurige verplichting en 14 dagen op proef

Tijdens de studie is het mogelijk om aan het eind van ieder studiejaar de opleiding te beëindigen. Je gaat dus nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien kun je de opleiding binnen 14 kalenderdagen zonder opgaaf van redenen beëindigen.